Đang tải dữ liệu ...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2019, "Tập thể Cán bộ, công chức, viên chức Trường Cao đẵng Giao thông vận tải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật"
Danh sách giảng viên
15/01/2015  - 5.072 lượt

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

ThS. Phan Huy Đức

Trưởng Khoa

phduc@hcmct.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Trần Đăng Khoa

Phó Khoa

ntdkhoa@hcmct.edu.vn

BỘ MÔN QTKD VÀ LOGISTICS

1

ThS. Phan Huy Đức

Tổ trưởng

phduc@hcmct.edu.vn

2

ThS. Tạ Thy Tuệ

Giảng viên

tttue@hcmct.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Ngọc Tự

Giảng viên

nntu@hcmct.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Văn Vân

Giảng viên

nvvan@hcmct.edu.vn

BỘ MÔN KẾ TOÁN

1

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Tổ trưởng

ntntram@hcmct.edu.vn

2

ThS. Võ Thị Diệu Hiền

Giảng viên

vtdhien@hcmct.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng viên

nth.anh@hcmct.edu.vn

4

ThS. Đặng Thanh Tâm

Giảng viên

dttam@hcmct.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Lệ Chi

Giảng viên

ntlchi@hcmct.edu.vn

BỘ KHAI THÁC VẬN TẢI

1

ThS. Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tổ trưởng

ntdkhoa@hcmct.edu.vn

2

ThS. Trần Vũ Hòa

Giảng viên

tvhoa@hcmct.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Văn Thái Lân

Giảng viên

nvtlan@hcmct.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Lâm Hải

Giảng viên

nlhai@hcmct.edu.vn

5

KS. Hứa Minh Tuấn

Giảng viên

hmtuan@hcmct.edu.vn

6

KS. Trần Quốc Dân

Giảng viên

tqdan@hcmct.edu.vn

BỘ MÔN CƠ SỞ NGÀNH

1

ThS. Vũ Thị Anh Đào

Tổ trưởng

vtadao@hcmct.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Quốc Duy Hưng

Giảng viên

nqdhung@hcmct.edu.vn

 

 Các thông tin liên quan:
 
Liên kết
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 17258423
Số Online : 35