Đang tải dữ liệu ...
Thông tin ngành nghề đào tạo
13/01/2015  - 3.404 lượt

 

      I.            BẬC CAO ĐẲNG (Thời gian đào tạo 3 năm)

                1.     Ngành đào tạo

 

STT

Ngành  đào tạo

Mã ngành

01

Quản trị kinh doanh

C340101

02

Kế toán

C340301

03

Tin học ứng dụng

C480202

04

CNKT công trình xây dựng (Xây dựng cầu đường bộ)

C510102

05

CNKT xây dựng (Xây dựng dân dụng)

C510103

06

CNKT ô tô

C510205

07

CNKT điện, điện tử

C510301

08

CNKT điều khiển và tự động hóa

C510303

09

Khai thác vận tải

C840101

 

2.     Hình thức tuyển sinh (xét tuyển)

 

2.1 Phương thức xét tuyển Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì. Thí sinh thi ở cụm địa phương vẫn được xét bằng phương thức hai là xét học bạ.

a)  Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

-  Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

-  Tiêu chí 2: Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia có kết quả thi các môn trong tổ hợp môn phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Tiêu chí 3: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, lệ phí đăng ký xét tuyển vào trường theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Điểm và nguyên tắc xét tuyển:

-  Điểm xét tuyển (ĐXT)

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + KV + ĐT

Trong đó:

ĐMi (i =1, 2, 3) là điểm thi môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) của kỳ thi THPT quốc gia;

 KV, ĐT: tương ứng là mức ưu tiên khu vực và mức ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành;

Điểm các môn thi không nhân hệ số.

-  Nguyên tắc xét tuyển:

Xét tuyển thí sinh đáp ứng các tiêu chí xét tuyển (tiêu chí 1, 2, 3) nêu trên theo nguyên tắc lấy thí sinh trúng tuyển theo điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành.

Nếu có nhiều đợt xét tuyển thì điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước.

Thí sinh không trúng tuyển ngành đăng ký xét tuyển NV1, nếu Trường còn chỉ tiêu tuyển sinh được phép đăng ký xét tuyển NV2 vào ngành khác có cùng khối xét tuyển.

Trong trường hợp không trúng tuyển bậc Cao đẳng, thí sinh được phép sử dụng kết quả xét tuyển để đăng ký vào học bậc TCCN tại Trường.

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển, lịch xét tuyển, phương thức đăng ký xét tuyển, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2.2Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

a) Tiêu chí xét tuyển:

-  Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển dựa vào 3 tiêu chí:

 Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 Tiêu chí 2: Tổng điểm trung bình chung 3 năm học THPT của điểm trung bình môn cả năm của 3 môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) làm tiêu chí xét tuyển, cụ thể như sau:

Tiêu chí xét tuyển về kết quả quả học tập là: TBM1 + TBM2 + TBM3 trong đó TBMi = (TK_10_Mi + TK_11_Mi + TK_12_Mi)/3 với i=1, 2, 3TK_10_Mi , TK_11_Mi , TK_12_Mi lần lượt là điểm trung bình môn i năm lớp 10, 11 và 12 tương ứng.

Tiêu chí đảm bảo chất lượng là:  TBM1 + TBM2 +TBM3 >= 16,5

 Tiêu chí 3: Đối với thí sinh là học sinh THPT năm học lớp 12 phải đạt hành kiểm khá trở lên. Đối với đối tượng khác phải đảm bảo điều kiện dự tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành.

-  Nguyên tắc xác định điểm trúng tuyển: Trường sẽ tổng hợp kết quả điểm những người dự tuyển và so sánh với sàn xét tuyển nhằm lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện học tập tại trường. Trong mỗi đợt xét tuyển, trường sẽ xác định trúng tuyển theo kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh của trường.

-  Người trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh xác định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị đối với người đã được thông báo trúng tuyển trừ trường hợp có lý do chính đáng.

b) Điểm xét tuyển (ĐXT):

 ĐXT = TBM1 + TBM2 + TBM3 + KV + ĐT

Trong đó:

-  TBMi = (TK_10_Mi + TK_11_Mi + TK_12_Mi)/3 với i=1, 2, 3 và TK_10_Mi , TK_11_Mi , TK_12_Mi lần lượt là điểm trung bình môn i năm lớp 10, 11 và 12 tương ứng;

-  KV: là điểm ưu tiên khu vực;

-  ĐT: là điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành.

c) Nguyên tắc xét tuyển:

Xét tuyển thí sinh đáp ứng các tiêu chí xét tuyển (tiêu chí 1, 2, 3) nêu trên theo nguyên tắc lấy thí sinh trúng tuyển theo điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu của ngành.

d) Hồ sơ xét tuyển gồm:

-  Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh).

-  Học bạ THPT (Bản sao công chứng).

-  Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (Bản sao công chứng).

-  Bảo sao công chứng các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có)

-  02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

e. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phương thức:

Thời gian:

-  Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/4/2015 đến hết ngày 20/6/2015. Từ ngày 22/6/2015 đến ngày 01/7/2015 thí sinh nộp hồ sơ bổ sung. Xét tuyển trong tháng 7/2015 (Xét tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trước năm 2015).

-  Xét tuyển đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 15/7/2015 đến hết ngày 15/8/2015. Thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển trước ngày 20 tháng 8, xét tuyển 20/8/2015.

-  Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/8/2015 đến hết ngày 10/9/2015. Thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển trước ngày 17 tháng 9, xét tuyển 17/9/2015.

-  Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 18/9/2015 đến hết ngày 05/10/2015. Thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển trước ngày 09 tháng 10, xét tuyển 09/10/2015.

-  Xét tuyển đợt 5: (đối với các ngành còn chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 10/10/2015 đến hết ngày 31/10/2015. Thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển trước ngày 05 tháng 11, xét tuyển 05/11/2015.

* Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Phương thức:

-  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

-  Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc chuyển phát ưu tiên về: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (08) 38.439.775(08) 38.439.775

 

    II.            BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ (Thời gian đào tạo 3 năm)

 1.     Ngành đào tạo

STT

Ngành  đào tạo

Mã ngành

01

Công nghệ ô tô

50510222

02

Xây dựng cầu đường bộ

50510108

03

Kỹ thuật xây dựng

50510106

04

Điện công nghiệp

50510302

05

Công nghệ thông tin

50480211

06

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

50340402

07

Kế toán doanh nghiệp

50340301

 2.     Hình thức tuyển sinh (Xét tuyển 03 môn Toán + Lý + Hóa)

-     Điểm học bạ cuối cấp.

-     Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông kỳ thi quốc gia.

 III.            BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Thời gian đào tạo 2 năm)

 1.     Ngành đào tạo

STT

Ngành  đào tạo

Mã ngành

01

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính

42480104

02

Bảo trì và sửa chữa ô tô

42510225

03

Điện công nghiệp và dân dụng

42510308

04

Xây dựng cầu đường

42510115

05

Lập trình/Phân tích hệ thống

42480203

06

Quản lý doanh nghiệp

42340101

07

Kế toán doanh nghiệp

42340303

08

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh)

42510219

09

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

42510106

10

Xây dựng công trình thủy

42510108

11

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

42840101

12

Khai thác vận tải thủy nội địa

42840108

2.     Hình thức tuyển sinh (Xét tuyển 02 môn Toán + Lý)

-     Điểm học bạ cuối cấp.

-     Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông kỳ thi quốc gia.

 IV.  BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VỪA LÀM VỪA HỌC (Thời gian đào tạo 2 năm)

 1.     Ngành đào tạo

STT

Ngành  đào tạo

Mã ngành

01

Quản lý doanh nghiệp

42340101

 2.     Hình thức tuyển sinh (Xét tuyển 02 môn Toán + Lý)

-     Điểm học bạ cuối cấp.

-     Điểm thi tốt nghiệp trung học phồ thông kỳ thi quốc gia.

    V.            BẬC SƠ CẤP NGHỀ

 Số TT

Ngành nghề đào tạo

Thời gian học

Bằng cấp

1

Lái xe hai bánh hạng A1 và A2

01 tuần thi một lần

Giấy phép lái xe

2

Lái xe ôtô B1,B2,C,D,E,F

Từ 1 đến 5 tháng

Giấy phép lái xe

3

Thuyền, máy trưởng tàu sông

13 tuần

Bằng thuyền, máy trưởng

4

Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện, thợ máy, thủy thủ

13 tuần

Chứng chỉ chuyên môn quốc gia

5

Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện tốc độ cao loại 1 , loại 2

Từ 3 đến 10 ngày

Chứng chỉ chuyên môn quốc gia

6

Lái xe nâng, cẩu, xúc, ủi, cuốc, lu, . . .

4 tháng

Chứng chỉ nghề

7

Tin học căn bản, Tin học văn phòng

36 tiết / học phần

Chứng chỉ

8

Sơ cấp Kế toán Giao thông Vận tải

4 tháng

Chứng chỉ đào tạo

9

Bồi dưỡng nâng bậc thợ

1 tháng

Giấy chứng nhận


 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16010021
Số Online : 60