Đang tải dữ liệu ...
Thông báo đăng ký học phần Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018
03/07/2017  - 1.443 lượt

           ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              TP. HỒ CHÍ MINH

 
 
 

                       Số:     625    /TB-TCĐGTVT                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày  26  tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Học kỳ 1 – Năm học 2017 - 2018)

1.        Đợt 1: Đăng ký chính thức

*  Thời gian đăng ký:

-            Từ lúc 7 giờ 30 ngày 10/07/2017 ÷ 24 giờ 00 ngày 20/08/2017  (Tuần 47 ÷ 52)

*  Hình thức đăng ký: Trực tuyến trên trang web www.regist.hcmct.edu.vn

*  Đối tượng đăng ký:

-            Đối với Sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ khóa C15A, C16A và khóa trước học lại: Đăng ký học phần mới và học lại (nếu có) trong học kỳ 1 – Năm học 2017-2018 trên trang web.

-            Đối với Sinh viên đào tạo theo niên chế khóa CN15A và khóa trước học lại: Không cần phải đăng ký học phần mới, chỉ đăng ký học phần học lại (nếu có) trên trang web.

*  Thời gian đóng học phí: từ ngày 10/07/2017 ÷ 29/09/2017

Sau thời hạn đóng học phí này, nếu Sinh viên nào còn nợ học phí (Bao gồm học phí còn nợ ở học kỳ trước và học phí đăng ký học phần mới + học lại ở học kỳ 2 chưa đóng) à Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký học phần (không giải quyết bất kỳ trường hợp nào sai quy định).

*  Phương thức và địa điểm đóng học phí: thực hiện theo thông báo của Phòng Tài Chính – Kế Toán.

2.        Đợt 2: Đăng ký điều chỉnh, bổ sung, học lại, cải thiện

*  Thời gian đăng ký:

-            Đăng ký ở các lớp khóa cũ C15A, C16A, CN15A: Từ ngày 21/08/2017 ÷ 08/09/2017 (Tuần 1 à 3 năm học mới)

-            Đăng ký ở các lớp khóa mới C17A: Từ ngày 11/09/2017 ÷ 29/09/2017 (Tuần 4 à 6 năm học mới)

*  Hình thức đăng ký: Trực tiếp tại Phòng Đào Tạo _ Cơ sở 1

*  Đối tượng đăng ký:

-            Sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh kết quả đăng ký học phần, đăng ký học lại, cải thiện ở khóa mới và có lý do chính đáng liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo – Cơ sở 1 để được giải quyết.

-            Sau thời hạn điều chỉnh này Phòng Đào Tạo sẽ không giải quyết điều chỉnh đăng ký học phần với bất kỳ lý do nào.

*  Thời gian đóng học phí:

-            Đóng học phí bổ sung, học lại, cải thiện ngay khi đăng ký học phần bổ sung, học lại, cải thiện tại phòng Tài chính – Kế toán _ Cơ sở 1.

                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                           

                                                                                       ThS. Huỳnh Văn TuấnCác thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16241166
Số Online : 38
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169