Đang tải dữ liệu ...
Tập thể Cán bộ, GV-CNV và HSSV Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề "Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục "
Thông báo đăng ký học phần Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018
03/07/2017  - 1.202 lượt

           ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              TP. HỒ CHÍ MINH

 
 
 

                       Số:     625    /TB-TCĐGTVT                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày  26  tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Học kỳ 1 – Năm học 2017 - 2018)

1.        Đợt 1: Đăng ký chính thức

*  Thời gian đăng ký:

-            Từ lúc 7 giờ 30 ngày 10/07/2017 ÷ 24 giờ 00 ngày 20/08/2017  (Tuần 47 ÷ 52)

*  Hình thức đăng ký: Trực tuyến trên trang web www.regist.hcmct.edu.vn

*  Đối tượng đăng ký:

-            Đối với Sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ khóa C15A, C16A và khóa trước học lại: Đăng ký học phần mới và học lại (nếu có) trong học kỳ 1 – Năm học 2017-2018 trên trang web.

-            Đối với Sinh viên đào tạo theo niên chế khóa CN15A và khóa trước học lại: Không cần phải đăng ký học phần mới, chỉ đăng ký học phần học lại (nếu có) trên trang web.

*  Thời gian đóng học phí: từ ngày 10/07/2017 ÷ 29/09/2017

Sau thời hạn đóng học phí này, nếu Sinh viên nào còn nợ học phí (Bao gồm học phí còn nợ ở học kỳ trước và học phí đăng ký học phần mới + học lại ở học kỳ 2 chưa đóng) à Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký học phần (không giải quyết bất kỳ trường hợp nào sai quy định).

*  Phương thức và địa điểm đóng học phí: thực hiện theo thông báo của Phòng Tài Chính – Kế Toán.

2.        Đợt 2: Đăng ký điều chỉnh, bổ sung, học lại, cải thiện

*  Thời gian đăng ký:

-            Đăng ký ở các lớp khóa cũ C15A, C16A, CN15A: Từ ngày 21/08/2017 ÷ 08/09/2017 (Tuần 1 à 3 năm học mới)

-            Đăng ký ở các lớp khóa mới C17A: Từ ngày 11/09/2017 ÷ 29/09/2017 (Tuần 4 à 6 năm học mới)

*  Hình thức đăng ký: Trực tiếp tại Phòng Đào Tạo _ Cơ sở 1

*  Đối tượng đăng ký:

-            Sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh kết quả đăng ký học phần, đăng ký học lại, cải thiện ở khóa mới và có lý do chính đáng liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo – Cơ sở 1 để được giải quyết.

-            Sau thời hạn điều chỉnh này Phòng Đào Tạo sẽ không giải quyết điều chỉnh đăng ký học phần với bất kỳ lý do nào.

*  Thời gian đóng học phí:

-            Đóng học phí bổ sung, học lại, cải thiện ngay khi đăng ký học phần bổ sung, học lại, cải thiện tại phòng Tài chính – Kế toán _ Cơ sở 1.

                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                           

                                                                                       ThS. Huỳnh Văn TuấnCác thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15697392
Số Online : 27