Đang tải dữ liệu ...
THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC THU PHÍ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM HỌC 2017 - 2018
24/04/2017  - 6.392 lượt

                                  ỦY BAN NHÂN DÂN

                    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 322 /TB-TCĐGTVT

V/v: phương thức thu phí xét tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC THU PHÍ XÉT TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thông báo các phương thức thu phí xét tuyển sinh Cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2017-2018 như sau:

1. Nộp trực tiếp tại trường:

- Nơi nhận: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (phòng Tài chính kế toán)

- Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: Số 252, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 38 439 775; (08) 39 310 169.

+ Cơ sở 2: Số 8, Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 37 030 469.

+ Cơ sở 3: Số 256, Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh        - Điện thoại: (08) 37 280 003.

2. Nộp qua hệ thống bưu điện:

- Nơi nhận: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (phòng Tài chính kế toán)

- Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: Số 252, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 39 317 218.

3. Chuyển khoản:

- Số tài khoản của trường:  3712.2.1015840

- Tại:  Kho bạc Nhà nước Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải xin thông báo đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; các thí sinh được biết.

 

                                                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 

                                                                                                             (đã ký)

 

                                                                                                                                 ThS. Huỳnh Văn TuấnCác thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 14639790
Số Online : 22