Đang tải dữ liệu ...
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 Đợt 3 Cập Nhật Ngày 20-08-2019
20/08/2019  - 441 lượt

 Hạn chót làm thủ tục nhập học là ngày 30/08/2019 

Thí sinh Click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học. 

 http://hcmct.edu.vn/Default.aspx?tabid=1016&Page2045=Detail&itemid=7599

 

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 Đợt 3 Cập Nhật Ngày 20-08-2019
Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
Huỳnh Tuấn An 03/09/2001 381943690 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Ân 15/03/2001 321775366 Trúng tuyển NV1
An Đức Anh 03/07/2001 231265544 Trúng tuyển NV1
Bùi Đức Anh 04/06/2001 272797545 Trúng tuyển NV1
Cao Văn Anh 10/01/2000 079200008052 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tuấn Anh 10/12/2000 272881305 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Nhật Băng 08/06/2001 321719027 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Phúc Bảo 06/05/2001 312456738 Trúng tuyển NV1
Lý Gia Bảo 06/01/2001 272771188 Trúng tuyển NV1
Phạm Bùi Gia Bảo 02/07/2001 352583429 Trúng tuyển NV1
Trần Đức Bảo 20/10/1998 251149176 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Châu 19/07/2000 079200009957 Trúng tuyển NV1
Bùi Thị Hải Chi 23/10/2001 077301001459 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Quỳnh Chi 21/07/2001 241774294 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Chiến 26/12/2001 215522214 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Chương 31/05/2001 231255259 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Công 14/02/2001 07921011875 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Cường 07/12/2001 077201003975 Trúng tuyển NV1
Phan Tấn Cường 26/04/2001 072201007952 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Dân 15/08/2001 215526802 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Công Danh 25/10/2001 215512884 Trúng tuyển NV1
Lê Bảo Đạt 01/05/2001 301772044 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Cao Thành Đạt 20/06/2001 212901086 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Đạt 08/02/2001 241947778 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Đạt 05/05/2001 072201007061 Trúng tuyển NV1
Kha Trung Đông 20/11/2001 352653323 Trúng tuyển NV1
Lương Văn Đức 21/07/2001 192073948 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Đức 15/10/2001 091977718 Trúng tuyển NV1
Y Đức 15/04/2001 245449816 Trúng tuyển NV1
Lê Công Dũng 10/05/1999 187755547 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tiến Dũng 22/09/2001 079201020463 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Dương 27/05/2001 264536452 Trúng tuyển NV1
Lê Hải Phương Duy 04/05/2001 312458757 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Duy 15/12/2001 281240514 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Duy 04/11/2001 215553355 Trúng tuyển NV1
Lê Tấn Giang 09/05/2001 301765986 Trúng tuyển NV1
Lê Trường Giang 05/10/2001 079201006236 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Phương 25/05/1997 079197004411 Trúng tuyển NV1
Trịnh Thu 28/05/2001 241913768 Trúng tuyển NV1
Từ Thanh Hải 15/03/2000 212884756 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Hân 05/02/2001 221507124 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Ngọc Hân 25/02/1998 312339426 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Hạnh 09/03/1999 079199002205 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Hào 22/12/2000 264542038 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Phương Hảo 20/01/2001 221525707 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc Hiên 04/09/2001 212901895 Trúng tuyển NV1
Dương Thu Hiền 10/09/2001 215511649 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Thanh Hiền 19/07/2001 077301001589 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Hiền 06/09/2001 285753339 Trúng tuyển NV1
Bùi Nguyễn Ngọc Hiếu 17/01/2001 212884488 Trúng tuyển NV1
Đỗ Minh Hiếu 28/02/2001 035201000360 Trúng tuyển NV1
Cù Huy Hiệu 27/07/2001 037201001170 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Hữu Hiệu 20/11/2001 212886253 Trúng tuyển NV1
Ngô Quang Hòa 27/09/2001 251294563 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Hoài 12/10/2001 312473482 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Hồng 02/10/2001 221507292 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Hùng 20/07/2001 251169917 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Hưng 25/11/1999 077099002855 Trúng tuyển NV1
Đào Huy 29/09/2001 077201002262 Trúng tuyển NV1
Khương Quang Huy 12/02/2001 251240890 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hùng Huy 24/12/2000 215492479 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Trường Huy 13/11/2000 251215717 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Quang Huy 22/05/2001 072201002474 Trúng tuyển NV1
Phạm Duy Huy 14/04/2000 241908755 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngô Mỹ Huyền 05/07/2001 272881368 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Văn Khánh 15/10/2001 072201007001 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Anh Khoa 09/03/2001 331863677 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Khương 04/10/1997 079097003142 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Võ Tuấn Kiệt 08/04/2001 273707437 Trúng tuyển NV1
Trần Anh Kiệt 29/09/2001 264536269 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Như Kiều 29/05/2001 212588153 Trúng tuyển NV1
Lê Long Kim 28/09/2000 072200001997 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thiên Kim 17/06/2001 251277594 Trúng tuyển NV1
Dương Thị Lan 15/10/2001 272812670 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Hồng Lan 09/09/2001 272886172 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Linh 09/04/2001 07720100713 Trúng tuyển NV1
Trần Khánh Linh 06/10/1999 291198811 Trúng tuyển NV1
Trần Hồng Lĩnh 12/10/2001 251300125 Trúng tuyển NV1
Bùi Chính Long 04/11/2001 241898000 Trúng tuyển NV1
Đậu Nguyễn Hoàng Long 24/03/2001 245408634 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Phi Long 24/06/2001 079201012855 Trúng tuyển NV1
Lê Quang Long 20/01/2001 321786924 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Long 20/11/2000 231280976 Trúng tuyển NV1
Trần Vĩnh Long 21/04/2001 321716807 Trúng tuyển NV1
Hoàng Thạch Ngọc Mai 24/06/2001 272872745 Trúng tuyển NV1
Đỗ Hữu Mạnh 23/12/2001 034201010096 Trúng tuyển NV1
Hồ Công Minh 27/09/1999 187736837 Trúng tuyển NV1
Hồ Nhật Minh 06/12/1996 025656889 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị 03/02/2001 035301002823 Trúng tuyển NV1
Đặng E Mon 09/07/1997 264492905 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Diễm My 18/11/2001 221496881 Trúng tuyển NV1
Đặng Thanh Nam 21/07/2001 212864871 Trúng tuyển NV1
Lâm Đức Nam 30/05/2001 251252427 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tiến Nam 05/12/2001 079201014296 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Bích Ngà 16/10/2001 261616914 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Ngân 02/06/2001 312453266 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thành Ngọc 06/09/2001 215531193 Trúng tuyển NV1
Đặng Thảo Nguyên 18/08/2001 251203064 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Sỹ Nguyên 15/12/2001 245414563 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Kim Nguyên 29/04/2001 261517890 Trúng tuyển NV1
Cao Thanh Nhàn 25/07/2000 077300002333 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Xuân Nhân 13/12/2001 077201004684 Trúng tuyển NV1
Nhân 10/07/2001 077201001564 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Nhân 25/10/2001 342090995 Trúng tuyển NV1
Phan Lê Chí Nhân 17/08/2001 215516171 Trúng tuyển NV1
Phạm Đức Nhật 05/09/2001 206444158 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Bùi Thị Tố Nhi 11/12/2001 264575055 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Quỳnh Như 06/10/2001 272882506 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/12/2000 381964433 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hồng Phấn 19/05/2001 221471087 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Hữu Phát 17/02/2001 079201008534 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Phát 24/02/2001 251213978 Trúng tuyển NV1
Lê Trần Phi 02/03/2001 231311198 Trúng tuyển NV1
Hồ Thành Phong 10/08/2001 215511720 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Phong 02/02/2001 285730901 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Phúc 28/10/2001 261569163 Trúng tuyển NV1
Đỗ Lê Ái Phương 18/01/2001 321713418 Trúng tuyển NV1
Lưu Thị Hoài Phương 26/10/2000 321793866 Trúng tuyển NV1
Trương Chí Thanh Quan 13/08/2001 079201015935 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Anh Quân 16/11/2001 077201005019 Trúng tuyển NV1
Vũ Minh Quân 04/03/2001 285801123 Trúng tuyển NV1
Bùi Huy Quang 28/06/2001 285803457 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Quang 11/05/2001 301725835 Trúng tuyển NV1
Lê Phú Quí 22/10/2001 343084113 Trúng tuyển NV1
Lê Bảo Quốc 09/04/2001 212622708 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Quý 14/07/2001 215539550 Trúng tuyển NV1
Bùi Thị Tuyết Quyên 19/11/2001 352598298 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Hồng Quyên 26/09/2001 312462416 Trúng tuyển NV1
Giêng Thiên Quyền 17/01/2001 079301005618 Trúng tuyển NV1
Đặng Như Quỳnh 20/05/1999 341993102 Trúng tuyển NV1
Đới Thị Như Quỳnh 27/10/2000 251163318 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hồng Sim 01/11/2001 037301001077 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Sinh 06/07/2001 245404113 Trúng tuyển NV1
Lê Anh Tài 30/05/2001 334985064 Trúng tuyển NV1
Tạ Văn Tài 21/05/2001 072201007489 Trúng tuyển NV1
Kiều Tôn Trọng Tâm 11/04/2001 264555519 Trúng tuyển NV1
Mã Trí Tâm 19/07/2000 025981222 Trúng tuyển NV1
Bùi Thanh Tân 24/01/2001 342076068 Trúng tuyển NV1
Trần Đình Tân 06/10/2001 241868261 Trúng tuyển NV1
Đặng Kim Thạch 27/02/2001 00021243624 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thái 21/02/2001 079201023312 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hồng Thắm 05/03/2001 312451983 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Minh Thẫm 21/01/2001 272901655 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thị Thu Thanh 19/04/2001 215508227 Trúng tuyển NV1
Phan Trung Thành 19/08/2001 245384444 Trúng tuyển NV1
Thái Văn Thành 09/03/2001 072201002743 Trúng tuyển NV1
Tô Tuấn Thành 01/12/1997 291194197 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Thành 01/06/2001 079201013000 Trúng tuyển NV1
Vũ Nguyên Thành 04/07/1992 0285430994 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phúc Thạnh 22/03/1993 221350180 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Phương Thảo 18/08/2001 272773699 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thu Thảo 04/12/2001 272874163 Trúng tuyển NV1
Đỗ Văn Thi 25/08/1999 215451954 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thị Mai Thi 10/11/2001 215557360 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Thi 15/11/2001 215539370 Trúng tuyển NV1
Phan Tấn Thì 04/06/2001 272882375 Trúng tuyển NV1
Võ Minh Thiện 19/11/2001 092201006795 Trúng tuyển NV1
Võ Thanh Thiện 26/06/1998 363930164 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Thoại 05/01/1999 272714163 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Lệ Thu 26/05/2001 077301003496 Trúng tuyển NV1
Võ Minh Thu 29/11/2001 215564593 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Thư 27/01/2001 241909954 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Thanh Thủy 11/03/2001 272930222 Trúng tuyển NV1
Nguyênx Thị Mỹ Tiên 17/11/2001 352598094 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Tiến 05/04/2001 072201002046 Trúng tuyển NV1
Trần Thành Tiến 27/04/2001 025965598 Trúng tuyển NV1
Võ Như Tiền 07/05/2001 352521386 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Tiếp 03/03/2001 245395732 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Tính 10/09/2001 215543806 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thiên Tính 26/12/2001 225924583 Trúng tuyển NV1
Bùi Văn Toàn 05/12/2001 231187416 Trúng tuyển NV1
Lê văn Toàn 14/11/2000 231295908 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huy Bảo Toàn 15/03/2001 212583214 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Toàn 14/10/2001 082201000288 Trúng tuyển NV1
Lê Trần Bích Trâm 15/10/2001 072301003740 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01/04/2001 251257566 Trúng tuyển NV1
Trần Huỳnh Bảo Trâm 12/10/2001 352536754 Trúng tuyển NV1
Bùi Hồ Đoan Trang 20/11/2001 261584320 Trúng tuyển NV1
Bùi Thị Huyền Trang 10/03/2001 231353147 Trúng tuyển NV1
Lâm Thị Thùy Trang 29/11/2001 261647502 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Phương Trang 10/06/2001 301744447 Trúng tuyển NV1
Phạm Nguyễn Thùy Trang 05/10/2001 233342809 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trí 22/08/2000 281217678 Trúng tuyển NV1
Phan Hữu Trí 10/11/2000 285822320 Trúng tuyển NV1
Bùi Đức Trọng 30/12/2000 264539322 Trúng tuyển NV1
Bùi Hoàng Trọng 01/02/1997 363934637 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phúc Trọng 16/12/2001 301819752 Trúng tuyển NV1
Hoàng Đình Trung 11/06/2000 031200002364 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Trung 02/10/2001 245408454 Trúng tuyển NV1
Phùng Xuân Trung 28/11/2001 301751649 Trúng tuyển NV1
Lê Lam Trường 06/08/2001 241629783 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Long Trường 07/10/1999 064099000025 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Xuân Trường 10/10/2001 245431280 Trúng tuyển NV1
Đoàn Ngọc 16/06/2001 261647013 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn 11/02/2000 184395823 Trúng tuyển NV1
Trương Cẩm 11/11/2001 079301010660 Trúng tuyển NV1
Võ Văn 10/11/2001 231334710 Trúng tuyển NV1
Phạm Anh Tuấn 15/11/2000 342003722 Trúng tuyển NV1
Trần Lê Anh Tuấn 28/05/2001 251284754 Trúng tuyển NV1
Triệu Anh Tuấn 28/06/2001 072201000035 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Tùng 05/01/2001 077201000378 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Tường 05/01/2001 312511080 Trúng tuyển NV1
Lê Đặng Phương Uyên 14/05/2001 264549791 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Tố Uyên 16/09/2001 033301005910 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Vân 05/09/2001 251284972 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Tường Vi 11/07/2001 371974436 Trúng tuyển NV1
Đinh Trần Quốc Việt 28/02/2000 241851789 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Việt 26/02/2001 212866141 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Vinh 20/10/2000 264540246 Trúng tuyển NV1
Phan Nguyên 17/04/2001 215540068 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Vững 12/08/2001 215520696 Trúng tuyển NV1
Mai Xuân Vương 26/05/2001 281252808 Trúng tuyển NV1
Đại Diệu Ngọc Vy 15/07/2001 215539533 Trúng tuyển NV1
Đinh Y Yến Vy 23/01/2001 233301825 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Tường Vy 06/04/2019 371923402 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Tường Vy 20/06/2001 241964100 Trúng tuyển NV1
Đặng Thị Ngọc Yến 15/06/2001 079301015499 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Xuân Yến 27/02/2001 072301001208 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Kim Yến 07/12/2001 072301005726 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Hải Yến 24/02/2001 251295074 Trúng tuyển NV1


Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 16958978
Số Online : 101
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169