Đang tải dữ liệu ...
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2019, "Tập thể Cán bộ, công chức, viên chức Trường Cao đẵng Giao thông vận tải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật"
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 Đợt 3 Cập Nhật Ngày 20-08-2019
20/08/2019  - 649 lượt

 Hạn chót làm thủ tục nhập học là ngày 30/08/2019 

Thí sinh Click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học. 

 http://hcmct.edu.vn/Default.aspx?tabid=1016&Page2045=Detail&itemid=7599

 

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2019-2020 Đợt 3 Cập Nhật Ngày 20-08-2019
Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
Huỳnh Tuấn An 03/09/2001 381943690 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Ân 15/03/2001 321775366 Trúng tuyển NV1
An Đức Anh 03/07/2001 231265544 Trúng tuyển NV1
Bùi Đức Anh 04/06/2001 272797545 Trúng tuyển NV1
Cao Văn Anh 10/01/2000 079200008052 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tuấn Anh 10/12/2000 272881305 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Nhật Băng 08/06/2001 321719027 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Phúc Bảo 06/05/2001 312456738 Trúng tuyển NV1
Lý Gia Bảo 06/01/2001 272771188 Trúng tuyển NV1
Phạm Bùi Gia Bảo 02/07/2001 352583429 Trúng tuyển NV1
Trần Đức Bảo 20/10/1998 251149176 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Châu 19/07/2000 079200009957 Trúng tuyển NV1
Bùi Thị Hải Chi 23/10/2001 077301001459 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Quỳnh Chi 21/07/2001 241774294 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Chiến 26/12/2001 215522214 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Chương 31/05/2001 231255259 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Công 14/02/2001 07921011875 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Cường 07/12/2001 077201003975 Trúng tuyển NV1
Phan Tấn Cường 26/04/2001 072201007952 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Dân 15/08/2001 215526802 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Công Danh 25/10/2001 215512884 Trúng tuyển NV1
Lê Bảo Đạt 01/05/2001 301772044 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Cao Thành Đạt 20/06/2001 212901086 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Đạt 08/02/2001 241947778 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Đạt 05/05/2001 072201007061 Trúng tuyển NV1
Kha Trung Đông 20/11/2001 352653323 Trúng tuyển NV1
Lương Văn Đức 21/07/2001 192073948 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Đức 15/10/2001 091977718 Trúng tuyển NV1
Y Đức 15/04/2001 245449816 Trúng tuyển NV1
Lê Công Dũng 10/05/1999 187755547 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tiến Dũng 22/09/2001 079201020463 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Dương 27/05/2001 264536452 Trúng tuyển NV1
Lê Hải Phương Duy 04/05/2001 312458757 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Duy 15/12/2001 281240514 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Duy 04/11/2001 215553355 Trúng tuyển NV1
Lê Tấn Giang 09/05/2001 301765986 Trúng tuyển NV1
Lê Trường Giang 05/10/2001 079201006236 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Phương 25/05/1997 079197004411 Trúng tuyển NV1
Trịnh Thu 28/05/2001 241913768 Trúng tuyển NV1
Từ Thanh Hải 15/03/2000 212884756 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Hân 05/02/2001 221507124 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Ngọc Hân 25/02/1998 312339426 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Hạnh 09/03/1999 079199002205 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Hào 22/12/2000 264542038 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Phương Hảo 20/01/2001 221525707 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc Hiên 04/09/2001 212901895 Trúng tuyển NV1
Dương Thu Hiền 10/09/2001 215511649 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Thanh Hiền 19/07/2001 077301001589 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Hiền 06/09/2001 285753339 Trúng tuyển NV1
Bùi Nguyễn Ngọc Hiếu 17/01/2001 212884488 Trúng tuyển NV1
Đỗ Minh Hiếu 28/02/2001 035201000360 Trúng tuyển NV1
Cù Huy Hiệu 27/07/2001 037201001170 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Hữu Hiệu 20/11/2001 212886253 Trúng tuyển NV1
Ngô Quang Hòa 27/09/2001 251294563 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Hoài 12/10/2001 312473482 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Hồng 02/10/2001 221507292 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Hùng 20/07/2001 251169917 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Hưng 25/11/1999 077099002855 Trúng tuyển NV1
Đào Huy 29/09/2001 077201002262 Trúng tuyển NV1
Khương Quang Huy 12/02/2001 251240890 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hùng Huy 24/12/2000 215492479 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Trường Huy 13/11/2000 251215717 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Quang Huy 22/05/2001 072201002474 Trúng tuyển NV1
Phạm Duy Huy 14/04/2000 241908755 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngô Mỹ Huyền 05/07/2001 272881368 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Văn Khánh 15/10/2001 072201007001 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Anh Khoa 09/03/2001 331863677 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Khương 04/10/1997 079097003142 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Võ Tuấn Kiệt 08/04/2001 273707437 Trúng tuyển NV1
Trần Anh Kiệt 29/09/2001 264536269 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Như Kiều 29/05/2001 212588153 Trúng tuyển NV1
Lê Long Kim 28/09/2000 072200001997 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thiên Kim 17/06/2001 251277594 Trúng tuyển NV1
Dương Thị Lan 15/10/2001 272812670 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Hồng Lan 09/09/2001 272886172 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Linh 09/04/2001 07720100713 Trúng tuyển NV1
Trần Khánh Linh 06/10/1999 291198811 Trúng tuyển NV1
Trần Hồng Lĩnh 12/10/2001 251300125 Trúng tuyển NV1
Bùi Chính Long 04/11/2001 241898000 Trúng tuyển NV1
Đậu Nguyễn Hoàng Long 24/03/2001 245408634 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Phi Long 24/06/2001 079201012855 Trúng tuyển NV1
Lê Quang Long 20/01/2001 321786924 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Long 20/11/2000 231280976 Trúng tuyển NV1
Trần Vĩnh Long 21/04/2001 321716807 Trúng tuyển NV1
Hoàng Thạch Ngọc Mai 24/06/2001 272872745 Trúng tuyển NV1
Đỗ Hữu Mạnh 23/12/2001 034201010096 Trúng tuyển NV1
Hồ Công Minh 27/09/1999 187736837 Trúng tuyển NV1
Hồ Nhật Minh 06/12/1996 025656889 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị 03/02/2001 035301002823 Trúng tuyển NV1
Đặng E Mon 09/07/1997 264492905 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Diễm My 18/11/2001 221496881 Trúng tuyển NV1
Đặng Thanh Nam 21/07/2001 212864871 Trúng tuyển NV1
Lâm Đức Nam 30/05/2001 251252427 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tiến Nam 05/12/2001 079201014296 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Bích Ngà 16/10/2001 261616914 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Ngân 02/06/2001 312453266 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thành Ngọc 06/09/2001 215531193 Trúng tuyển NV1
Đặng Thảo Nguyên 18/08/2001 251203064 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Sỹ Nguyên 15/12/2001 245414563 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Kim Nguyên 29/04/2001 261517890 Trúng tuyển NV1
Cao Thanh Nhàn 25/07/2000 077300002333 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Xuân Nhân 13/12/2001 077201004684 Trúng tuyển NV1
Nhân 10/07/2001 077201001564 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Nhân 25/10/2001 342090995 Trúng tuyển NV1
Phan Lê Chí Nhân 17/08/2001 215516171 Trúng tuyển NV1
Phạm Đức Nhật 05/09/2001 206444158 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Bùi Thị Tố Nhi 11/12/2001 264575055 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Quỳnh Như 06/10/2001 272882506 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/12/2000 381964433 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hồng Phấn 19/05/2001 221471087 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Hữu Phát 17/02/2001 079201008534 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Phát 24/02/2001 251213978 Trúng tuyển NV1
Lê Trần Phi 02/03/2001 231311198 Trúng tuyển NV1
Hồ Thành Phong 10/08/2001 215511720 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Phong 02/02/2001 285730901 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Phúc 28/10/2001 261569163 Trúng tuyển NV1
Đỗ Lê Ái Phương 18/01/2001 321713418 Trúng tuyển NV1
Lưu Thị Hoài Phương 26/10/2000 321793866 Trúng tuyển NV1
Trương Chí Thanh Quan 13/08/2001 079201015935 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Anh Quân 16/11/2001 077201005019 Trúng tuyển NV1
Vũ Minh Quân 04/03/2001 285801123 Trúng tuyển NV1
Bùi Huy Quang 28/06/2001 285803457 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Quang 11/05/2001 301725835 Trúng tuyển NV1
Lê Phú Quí 22/10/2001 343084113 Trúng tuyển NV1
Lê Bảo Quốc 09/04/2001 212622708 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Quý 14/07/2001 215539550 Trúng tuyển NV1
Bùi Thị Tuyết Quyên 19/11/2001 352598298 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Hồng Quyên 26/09/2001 312462416 Trúng tuyển NV1
Giêng Thiên Quyền 17/01/2001 079301005618 Trúng tuyển NV1
Đặng Như Quỳnh 20/05/1999 341993102 Trúng tuyển NV1
Đới Thị Như Quỳnh 27/10/2000 251163318 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hồng Sim 01/11/2001 037301001077 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Sinh 06/07/2001 245404113 Trúng tuyển NV1
Lê Anh Tài 30/05/2001 334985064 Trúng tuyển NV1
Tạ Văn Tài 21/05/2001 072201007489 Trúng tuyển NV1
Kiều Tôn Trọng Tâm 11/04/2001 264555519 Trúng tuyển NV1
Mã Trí Tâm 19/07/2000 025981222 Trúng tuyển NV1
Bùi Thanh Tân 24/01/2001 342076068 Trúng tuyển NV1
Trần Đình Tân 06/10/2001 241868261 Trúng tuyển NV1
Đặng Kim Thạch 27/02/2001 00021243624 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thái 21/02/2001 079201023312 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hồng Thắm 05/03/2001 312451983 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Minh Thẫm 21/01/2001 272901655 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thị Thu Thanh 19/04/2001 215508227 Trúng tuyển NV1
Phan Trung Thành 19/08/2001 245384444 Trúng tuyển NV1
Thái Văn Thành 09/03/2001 072201002743 Trúng tuyển NV1
Tô Tuấn Thành 01/12/1997 291194197 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Thành 01/06/2001 079201013000 Trúng tuyển NV1
Vũ Nguyên Thành 04/07/1992 0285430994 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phúc Thạnh 22/03/1993 221350180 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Phương Thảo 18/08/2001 272773699 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thu Thảo 04/12/2001 272874163 Trúng tuyển NV1
Đỗ Văn Thi 25/08/1999 215451954 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thị Mai Thi 10/11/2001 215557360 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Thi 15/11/2001 215539370 Trúng tuyển NV1
Phan Tấn Thì 04/06/2001 272882375 Trúng tuyển NV1
Võ Minh Thiện 19/11/2001 092201006795 Trúng tuyển NV1
Võ Thanh Thiện 26/06/1998 363930164 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Thoại 05/01/1999 272714163 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Lệ Thu 26/05/2001 077301003496 Trúng tuyển NV1
Võ Minh Thu 29/11/2001 215564593 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Thư 27/01/2001 241909954 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Thanh Thủy 11/03/2001 272930222 Trúng tuyển NV1
Nguyênx Thị Mỹ Tiên 17/11/2001 352598094 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Tiến 05/04/2001 072201002046 Trúng tuyển NV1
Trần Thành Tiến 27/04/2001 025965598 Trúng tuyển NV1
Võ Như Tiền 07/05/2001 352521386 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Tiếp 03/03/2001 245395732 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Tính 10/09/2001 215543806 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thiên Tính 26/12/2001 225924583 Trúng tuyển NV1
Bùi Văn Toàn 05/12/2001 231187416 Trúng tuyển NV1
Lê văn Toàn 14/11/2000 231295908 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huy Bảo Toàn 15/03/2001 212583214 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Toàn 14/10/2001 082201000288 Trúng tuyển NV1
Lê Trần Bích Trâm 15/10/2001 072301003740 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01/04/2001 251257566 Trúng tuyển NV1
Trần Huỳnh Bảo Trâm 12/10/2001 352536754 Trúng tuyển NV1
Bùi Hồ Đoan Trang 20/11/2001 261584320 Trúng tuyển NV1
Bùi Thị Huyền Trang 10/03/2001 231353147 Trúng tuyển NV1
Lâm Thị Thùy Trang 29/11/2001 261647502 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Phương Trang 10/06/2001 301744447 Trúng tuyển NV1
Phạm Nguyễn Thùy Trang 05/10/2001 233342809 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trí 22/08/2000 281217678 Trúng tuyển NV1
Phan Hữu Trí 10/11/2000 285822320 Trúng tuyển NV1
Bùi Đức Trọng 30/12/2000 264539322 Trúng tuyển NV1
Bùi Hoàng Trọng 01/02/1997 363934637 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phúc Trọng 16/12/2001 301819752 Trúng tuyển NV1
Hoàng Đình Trung 11/06/2000 031200002364 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Trung 02/10/2001 245408454 Trúng tuyển NV1
Phùng Xuân Trung 28/11/2001 301751649 Trúng tuyển NV1
Lê Lam Trường 06/08/2001 241629783 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Long Trường 07/10/1999 064099000025 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Xuân Trường 10/10/2001 245431280 Trúng tuyển NV1
Đoàn Ngọc 16/06/2001 261647013 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn 11/02/2000 184395823 Trúng tuyển NV1
Trương Cẩm 11/11/2001 079301010660 Trúng tuyển NV1
Võ Văn 10/11/2001 231334710 Trúng tuyển NV1
Phạm Anh Tuấn 15/11/2000 342003722 Trúng tuyển NV1
Trần Lê Anh Tuấn 28/05/2001 251284754 Trúng tuyển NV1
Triệu Anh Tuấn 28/06/2001 072201000035 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Tùng 05/01/2001 077201000378 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Tường 05/01/2001 312511080 Trúng tuyển NV1
Lê Đặng Phương Uyên 14/05/2001 264549791 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Tố Uyên 16/09/2001 033301005910 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Vân 05/09/2001 251284972 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Tường Vi 11/07/2001 371974436 Trúng tuyển NV1
Đinh Trần Quốc Việt 28/02/2000 241851789 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Việt 26/02/2001 212866141 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Vinh 20/10/2000 264540246 Trúng tuyển NV1
Phan Nguyên 17/04/2001 215540068 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Vững 12/08/2001 215520696 Trúng tuyển NV1
Mai Xuân Vương 26/05/2001 281252808 Trúng tuyển NV1
Đại Diệu Ngọc Vy 15/07/2001 215539533 Trúng tuyển NV1
Đinh Y Yến Vy 23/01/2001 233301825 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Tường Vy 06/04/2019 371923402 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Tường Vy 20/06/2001 241964100 Trúng tuyển NV1
Đặng Thị Ngọc Yến 15/06/2001 079301015499 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Xuân Yến 27/02/2001 072301001208 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Kim Yến 07/12/2001 072301005726 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Hải Yến 24/02/2001 251295074 Trúng tuyển NV1


Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 17166407
Số Online : 125