Đang tải dữ liệu ...
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Năm Học 2018-2019 Đợt 2
13/08/2018  - 1.758 lượt

   Những thí sinh có tên trúng tuyển click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học

 Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ ngày  03/08/2018 đến hết ngày 15/08/2018 Tại cơ sở 1 cả ngày thứ 7 và chủ nhật)

(Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến và qua đường bưu điện thì đến trường để nhận giấy báo nhập học & Làm thủ tục nhập học 1 lần) 

 

 

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển
Cao Đẳng Năm Học 2018-2019 (Đợt 2)
NGÀNH Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Tấn Ân 28/12/2000 215519059 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Tiến Anh 01/01/2000 241764187 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Quốc Anh 25/05/2000 01648137765 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Phan Quốc Bảo 08/07/2000 221471371 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Huỳnh Lê Thiên Bảo 21/03/2000 079200004047 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Nguyễn Thế Bảo 14/09/2000 026032032 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Dương Minh Bảo 17/10/2000 215528754 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Thạch Quốc Bình 08/07/1999 079099008792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Quốc Công 23/06/2000 231306285 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hà Huy Cương 18/07/2000 184409405 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hoàng Văn Đại 06/06/2000 261561935 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Đình Duy 09/03/2000 261613658 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Ngô Hoàng Hải 16/03/2000 212847939 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Thanh Hải 23/08/1998 285692105 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Ngọc Hải 01/04/2000 026082792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Anh Hiếu 07/11/1998 025911295 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Minh Hiếu 21/09/2000 341969549 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Công Hiếu 10/01/2008 184382933 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Mạnh Hùng 12/01/2000 231246342 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lương Đức Huy 09/08/2000 272881896 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Vũ Nguyên Huy 15/07/2000 245422054 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Đức Huy 20/11/2000 215513723 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Khắc Hy 06/09/2000 312420938 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Vũ Khan 26/01/2000 312416269 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Huy Khánh 28/06/1997 184199047 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Đăng Khoa 11/03/1999 079099001709 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Ngô Quang Lâm 21/11/2000 281250843 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hán Văn Lịch 16/05/1999 264520418 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hoàng Thanh Phong Linh 19/08/1998 184318726 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Đức Lợi 10/09/2000 221498183 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Bảo Long 15/03/2000 251173361 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Đức Thành Long 08/05/2000 241824286 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hồ Huỳnh Lực 20/12/2000 272722588 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Võ Minh Mẫn 29/08/2000 215493720 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Thanh Minh 25/01/2000 231335274 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Văn Nam 25/08/2000 215503473 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Nguyễn Hoàng Nghĩa 06/02/2000 301731715 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Hoàng Nhân 22/11/2000 026035069 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Bùi Trọng Nhật 17/05/2000 225824249 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Võ Phú Phi 07/09/1999 321706837 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyện Trọng Phiên 04/11/1999 215471459 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Lâm Phong 10/10/2000 025948421 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Đỗ Hoàng Phước 21/04/1999 212815370 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Thanh Quang 27/07/2000 025956799 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Trung Rin 15/09/1995 212822110 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn An 10/12/2000 215493889 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Văn Sơn 25/03/2000 251218222 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Anh Tài 21/09/2000 026067776 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Vy Đại Tài 21/10/2000 272836601 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Minh Tài 08/09/2000 072200000297 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Võ Minh Tâm 17/06/2000 342029180 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Hữu Duy Tân 18/04/2000 026062603 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao Ngọc Thắng 24/08/1997 241502813 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Phạm Bá Thịnh 28/04/2000 212814595 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Minh Thông 24/06/2000 272814968 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Hữu Thức 20/04/2000 215502711 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trần Tiến 05/07/2000 241895769 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Ngô Xuân Tính 08/02/1998 285691490 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trịnh Văn Tỉnh 30/03/2000 231246225 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Tự Doc Tol 30/04/2000 251164270 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Minh Trăi 03/08/2000 312426432 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lương Hùng Trung 02/01/2000 212435831 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trương Trung 17/06/2000 212582101 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Nguyễn Quang Trường 21/01/2000 206213542 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Thôi Văn Tuấn 05/07/2000 072200003062 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Minh Tùng 09/04/2000 072200000826 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lê Đỗ Anh Văn 02/01/2000 215519609 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mai Hoàng 15/05/2000 215491926 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Hà Văn Vương 15/10/1999 245382995 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Đức Anh 27/05/2000 241859512 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Hoàng Trọng Anh 06/10/2000 381901029 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trần Quốc Đạt 18/08/2000 092200004887 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Hoàng Dương Đức 02/04/2000 225765393 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Võ Tuấn Kiệt 29/08/2000 321611105 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Quang Minh 10/10/2000 241869377 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Sỹ Hoài Nam 16/06/2000 245417256 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Hữu Nghĩa 01/01/2000 215517239 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lương Thế Ngọc 21/06/2000 281231839 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Minh Quang 10/12/2000 215492475 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tôn Thất Xuân Quyền 30/12/2000 025970421 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trần Thị Thu Sương 07/03/2000 366269060 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Võ Minh Tâm 23/11/2000 072200007513 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Minh Tân 27/07/2000 301733051 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Xuân Thắng 02/01/2000 212813334 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Duy Thành 12/09/1999 285650064 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Lê Văn Thiệp 11/03/2000 245371682 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trương Tiến Thìn 18/12/2000 215584762 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Đức Tính 10/01/1999 026082688 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Như Minh Tuân 01/01/2000 077200002896 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Anh Tuấn 26/03/2000 301791781 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Đức Tùng 28/10/2000 035200000742 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trần Cao Vân 23/02/2000 321601956 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Tấn Vửng 30/05/2000 301701985 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hà Duy An 14/11/1999 291204505 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Dương Lợi An 10/10/2000 264547425 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng An 15/07/2000 025912820 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Quốc An 28/11/2000 301770297 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Quốc An 20/12/2000 285573162 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tiến Anh 25/11/2000 079200000343 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Văn Anh 12/08/1998 241752989 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tùng Anh 30/09/2000 033200000877 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Tâm Anh 10/06/2000 41835510 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Nhứt Anh 14/12/2000 331886263 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Quách Trọng Anh 24/07/2000 022200005539 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Tiến Anh 06/02/2000 352589839 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tuấn Anh 19/05/1999 026007238 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Minh Bằng 14/09/2000 352486798 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Vũ Bảo 20/02/2000 261582852 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Bảo 01/02/2000 241732655 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Đinh Quốc Bảo 19/03/2000 225823474 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đào Quốc Bảo 29/02/2000 352510274 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Dương Gia Bảo 25/05/2000 301700981 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Gia Bảo 01/01/2000 2063786805 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Quốc Bảo 10/05/2000 241840630 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Thanh Bình 19/11/2000 215513700 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Cao 09/06/1999 251137548 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Quốc Châu 09/10/2000 231325272 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Châu 17/07/1999 321750676 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Thị Diễm Chi 01/01/2000 352540056 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Minh Chí 19/01/2000 225820189 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thái Chiến 02/02/2000 215469333 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Long Chiến 02/09/2000 01627085128 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Chiến 12/01/2000 212863372 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Chiến 24/01/2000 352470969 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Văn Chương 10/01/1999 261571214 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Thanh Chương 07/07/2000 025925875 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Chương 26/11/2000 291213394 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Văn Chương 26/06/1999 381878087 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Công 03/08/2000 164684346 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Công 18/05/2000 072200001585 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quốc Cung 14/10/2000 215528460 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Tấn Cường 16/02/2000 072200006950 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Trí Cường 06/07/2000 366288338 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Văn Đức Cường 06/08/2018 241837076 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Phú Cường 15/11/2000 197413596 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Xuân Đắc 16/06/2000 241848012 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Trung Đang 20/10/2000 215548233 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Nhật Đăng 14/02/2000 385811923 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đoàn Hải Đăng 12/01/2000 026025964 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Tấn Danh 22/09/2000 231246238 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Quốc Danh 15/01/2000 381857242 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Công Danh 19/01/2000 261565854 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phạm Công Danh 29/05/2000 082200000007 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Đạo 04/03/1999 362521784 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Tấn Đạt 01/08/2000 281220157 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Thành Đạt 11/08/2000 072200004785 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Đạt 19/05/2000 221489273 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Đạt 25/10/2000 241775187 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Dương Hữu Đạt 22/11/2000 241839881 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Mai Văn Đạt 14/08/2000 241880575 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Tấn Đạt 30/10/2000 272723587 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phát Đạt 03/05/2000 072200001324 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Tấn Đạt 03/12/2000 342002248 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Văn Tiến Đạt 05/07/2000 241752274 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phát Đạt 19/09/1999 341898283 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Quốc Đạt 14/01/2000 312435184 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Đây 15/05/2000 0241821263 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Dễ 18/11/2000 352605483 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Tấn Đình 23/12/2000 261417794 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Định 19/09/2000 245338792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Văn 28/05/2000 206365163 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Ngọc Dự 15/03/2000 215473808 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Tiến Đức 24/04/2000 077200000001 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Danh Chí Đức 16/03/2000 371991588 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Đặng Đức 28/09/2000 285574723 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Tấn Dũng 17/05/2000 221508636 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hải Dương 18/11/2000 079200001981 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Hoàng Thế Dương 23/05/2000 285731489 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Lê Minh Dương 20/11/2000 079200009609 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Dương 02/02/2000 321755721 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Chí Dương 15/09/2000 312459413 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Dương 22/10/1999 301688638 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tăng Thái Dương 04/10/2000 241830771 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Trọng Duy 28/04/2000 025971921 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Minh Duy 11/09/2000 312498706 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Hoài Duy 26/03/2000 079200010714 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Văn Duy 09/06/2000 264506317 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tấn Duy 15/07/1999 051099000090 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Phạm Tấn Duy 26/01/2000 245356395 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Duy 26/03/1999 321714327 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Nguyễn Long Ghin 20/10/2000 221508627 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Từ Bảng Gia 02/08/2000 215491999 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Mai Bắc Giang 04/07/2000 285759929 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Huỳnh Giang 22/12/2000 366282447 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Trường Giang 09/12/2000 321725161 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trường Giang 15/04/2000 251171821 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Giang 22/07/2000 221508972 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Quang 20/07/2000 206365886 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Huy 03/06/1999 285685187 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bùi Nhật Hạ 19/06/2000 072200000888 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Ngọc Hải 03/10/2000 272894251 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Trung Hải 14/09/2000 241867632 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Hải 01/01/2000 221451838 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bùi Thanh Hải 01/07/2000 285624455 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hải 11/11/2000 231331262 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Bá Hải 13/10/2000 079200015097 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Hải 18/12/2000 264548831 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Hải 30/04/2000 352503604 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Kim Hạnh 04/01/2000 264548230 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lương Anh Hào 12/06/2000 342003018 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hào 13/08/2000 187887377 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Phạm Nhật Hào 14/06/1999 264528330 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bùi Văn Hậu 09/03/1999 321704098 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Công Hậu 10/11/2000 212815937 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hậu 02/04/2000 321785220 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trần Thái Hiển 30/05/2000 261618688 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Hiệp 21/04/2000 241804410 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Đức Hiệp 10/01/2000 272777849 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Phước Hiệp 01/10/2000 01632253184 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Lâm Minh Hiếu 11/09/2000 025997273 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Trung Hiếu 10/06/2000 225819920 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đỗ Minh Hiếu 06/02/1999 272727075 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Hiếu 10/10/2000 231303629 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Hiếu 10/10/2000 231303269 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Đình Hiếu 19/06/2000 251254269 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Minh Hiếu 22/12/2000 385797025 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hồng Hiếu 12/12/1999 241733610 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Cao Minh Hiếu 01/01/2000 241764062 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Công Hiệu 12/03/2000 231190999 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Hòa 01/06/2000 261564034 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Hòa 02/12/2000 342061171 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Thái Hòa 22/01/2000 025972849 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Duy Hòa 15/05/1997 251036785 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hoàn 04/07/2000 241724799 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Việt Hoàng 12/12/2000 285741464 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Hoàng 18/08/2000 077200002202 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Duy Hoàng 30/04/2000 241829540 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Huy Hoàng 09/02/2000 261485975 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trọng Học 29/08/2000 342033084 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Thanh Huân 24/08/2000 072200000261 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phi Hùng 17/10/2000 231320917 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hùng 04/09/2000 285693405 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trần Quốc Hưng 12/06/2000 079200002216 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Ngọc Hưng 14/02/2000 212589321 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Bảo Hưng 15/10/2000 251254709 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Hưởng 25/12/1999 125820819 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Tấn Hữu 31/07/2000 251216337 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Trọng Hửu 15/03/2000 072200001259 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Đình Huy 24/07/1997 245326993 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đoàn Trọng Huy 22/03/2000 215493725 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thái Hoàng Huy 13/04/2000 312408299 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồ Như Bảo Huy 02/01/2000 251196156 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Dương Quang Huy 31/03/2000 251242328 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Quốc Huy 22/09/2000 312426448 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thân Thạch Hoàng Huy 26/01/2000 281207571 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Tấn Nhật Huy 23/02/2000 312410564 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Huy 16/06/2000 025987078 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Quốc Huy 21/04/2000 231323218 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Huy 09/05/2000 132420470 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Tấn Huy 03/12/2000 334980277 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Duy Huy 14/04/2000 241908755 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quốc Huy 24/05/2000 241761642 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Huyn 04/09/2000 261573648 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Nguyễn Quyền Huynh 01/01/1999 233255795 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Nhật Kha 25/05/2000 264537980 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lâm Hoàng Kha 16/04/2000 366228762 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phùng Tuấn Kha 17/10/2000 301734163 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lý Vĩnh Khải 22/12/2000 273649929 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Quốc Khải 17/11/1999 312414130 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Hàng Nhật Khải 30/07/2000 352506716 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Vi Khang 29/08/2000 352541666 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Bảo Khanh 20/11/2000 215507467 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Duy Khánh 06/02/1998 272707784 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thế Khánh 14/09/1998 245331508 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hữu Khánh 29/08/2000 341961348 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Minh Khánh 05/06/2000 352585823 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Minh Khánh 17/01/2000 040200000108 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Quan Khánh 31/05/2000 026016915 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Gia Khánh 11/03/1999 231135799 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Gia Khiêm 12/02/2000 381885968 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Sĩ Khiêm 02/11/2000 215492717 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Đăng Khoa 10/08/1995 366125601 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Đăng Khôi 29/11/1999 079099008152 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trọng Khôi 16/04/2000 241753178 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Minh Khôi 24/12/2000 285760033 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Trung Kiên 20/08/2000 261550792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Trần Quốc Kiệt 05/01/2000 251248603 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phùng Hiếu Kiệt 19/02/1999 261544931 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Tuấn Kiệt 11/11/2000 366252538 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Kiệt 11/05/1999 352497431 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Văn Kiệt 02/11/2000 212815888 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trí Lai 15/03/2000 251220823 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Phước Lai 03/09/2000 092200000745 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Tô Đình Lâm 16/01/2000 025963187 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Nguyễn Phúc Lân 05/03/2000 079200003892 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Lân 22/10/2000 215517423 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Văn Lành 01/01/1994 241361061 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Thành Lên 13/02/2000 281191199 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Ngọc Linh 08/05/2000 241760837 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Cao Quang Linh 04/10/1999 272664962 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Chí Linh 30/11/2000 321756724 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Bảo Linh 10/11/2000 241760463 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Ngọc Hiền Linh 29/08/2000 231269870 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Ngọc Linh 03/01/2000 285783421 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Vũ Linh 28/10/2000 251246981 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Thanh Lộc 08/02/2000 261621046 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Tấn Lộc 28/08/2000 221489280 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Lê Như Lợi 28/10/2000 072200006796 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Lợi 18/09/1998 241673423 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Nhật Long 15/03/2000 241898800 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Châu Minh Long 26/12/2000 026006346 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Long 09/11/2000 341970595 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Phi Long 17/05/2000 251156959 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Hoàng Long 20/08/2000 077200001782 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Hoàng Long 14/04/2000 285803919 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Võ Phi Long 22/02/2000 251237838 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Long 01/07/2000 251218307 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Long 21/03/2000 079200000098 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Chung Phước Long 23/08/2000 251194760 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thái Thế Long 17/12/2000 241848442 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Bảo Long 20/01/2000 251560457 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Phi Long 31/12/2000 079200014365 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Thanh Luân 09/09/2000 321763566 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Minh Luân 19/10/2000 092200007243 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Luân 05/04/2000 261485945 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Luân 01/05/2000 215517140 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Vũ Luân 13/01/2000 352576200 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Luân 16/03/2000 212461878 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Luận 12/09/2000 301703910 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trà Thanh Luận 14/04/2000 212847837 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Phạm Minh Mẫn 29/07/2000 026046461 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Mạnh 03/10/2000 241741075 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Quang Minh 05/07/2000 212843324 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Thanh Minh 26/10/2000 241835022 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hoàng Minh 16/07/2000 301694960 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Bùi Hoàng Minh 07/01/2000 075200000120 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Viết Minh 23/12/2000 261585339 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Công Minh 26/07/2000 212584411 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trịnh Văn Minh 01/10/2000 261478707 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Minh 30/09/1997 285802729 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Hữu Nam 10/12/2000 215517084 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Nhất Nam 30/12/2000 342024820 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Thanh Nam 25/01/2000 352514907 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Ngọc Tuấn Nam 28/05/2000 251139998 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Văn Ngà 08/01/2000 072200004092 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Thanh Nghĩa 08/06/2000 215492533 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trịnh Công Nghĩa 04/10/1999 241693685 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trung Nghĩa 09/06/1999 285734638 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Lê Trọng Nghĩa 04/08/2000 285733539 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trọng Nghĩa 08/02/2000 312473905 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Công Nghiệp 23/01/1998 241768263 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hà Huy Ngọc 01/01/2000 241747076 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hoàng Nguyên 12/06/1999 025761933 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Nguyên 16/08/2000 251172688 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Văn Nguyên 10/12/1995 241540783 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Nguyên 20/04/2000 212465143 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Thanh Nhân 26/09/2000 251238288 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Nhân 06/11/2000 261478298 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Nhân 10/02/2000 077200000684 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Nguyễn Trọng Nhân 06/11/2000 352668853 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Nhân 07/09/2000 2512367792 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Xuân Nhất 01/04/1999 285771203 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Công Nhất 10/01/2000 212486137 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Mai Khắc Nhất 22/12/2000 187801450 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoàng Long Nhật 03/11/2000 212588044 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Nhựt 19/03/2000 321732665 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Minh Nhựt 08/06/2000 321707262 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Minh Nhựt 30/11/2000 342045628 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Tấn Phát 25/03/2000 212584094 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đức Phát 31/01/2000 221470449 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Vũ Phạm Quốc Phi 07/10/2000 272864177 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Huỳnh Nhật Phi 20/10/2000 215492076 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Ngô Anh Phi 07/04/2000 241892811 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Hồng Phi 02/08/2000 231300459 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Đình Phong 09/11/1998 241737247 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Trung Phong 20/05/2000 233280882 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Quảng Hoàng Phong 19/01/2000 215493839 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Văn Phong 02/01/2000 231268326 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Mai Hồng Phong 08/05/2000 251240561 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thạnh Phú 16/12/2000 342061709 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đinh Hoàng Ngọc Phú 13/01/2000 272750992 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Hồng Phúc 11/11/2000 082200000022 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Quách Minh Phúc 26/09/1999 079099005271 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Hồng Phúc 14/03/1999 261560124 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Hồng Ngọc Phúc 27/09/2000 261467770 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thới Bảo Phúc 19/06/2000 233333268 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Phúc 20/10/2000 215517048 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Phục 24/02/2000 261498125 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Minh Phụng 21/04/2000 312416394 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Tôn Long Phước 26/11/2000 231185647 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Hồng Phước 16/08/2000 072200002908 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trương Văn Phương 14/12/1999 285781828 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Nhựt Phương 25/05/2000 385840362 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lai Minh Quân 15/10/2000 352516804 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Hữu Minh Quân 01/07/2000 251209473 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Huỳnh Văn Quang 12/08/2000 212424732 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Quang 22/11/1999 272664615 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Trung Quốc 11/01/1999 025792712 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Anh Quốc 10/11/1999 214758489 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Võ Thanh Quy 06/04/2000 301741689 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hữu Quý 25/08/2000 025793824 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Minh Quý 10/01/2000 312486802 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Ngọc Quý 20/12/2000 241751493 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Xuân Quyền 22/03/2000 079200004277 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Kim Mạnh Quỳnh 28/09/2000 221508634 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Viết Rin 02/04/2000 197414241 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phan Văn Sang 06/06/2000 025990382 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thanh Sang 21/02/2000 272824746 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Linh Sang 23/09/2000 301756184 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Đặng Nguyễn Thanh Sang 22/10/2000 215510605 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Minh Sang 03/10/2000 285832317 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Thanh Sang 20/04/2000 352387604 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Lê Tấn Sang 04/12/2000 264544844 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Thế Sang 13/01/2010 025948115 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Trần Hoàng Sang 04/10/1999 352381339 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Nguyễn Hảo Nhật Sanh 09/03/2000 077200003390 Trúng tuyển
Công nghệ kỹ thuật ô tô Phạm Văn Sinh