Đang tải dữ liệu ...
Tập thể Cán bộ, GV-CNV và HSSV Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải tích cực hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề "Học tập suốt đời làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục "
GIỚI THIỆU CHUNG
» QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KHOA GIAO THÔNG THỦY THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
30/03/2010 - 5.394 lượt
Quyết định thành lập Khoa Giao thông thủy thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trên cơ sở Khoa Giao thông thủy Trường Trung học Giao thông công chính.
 
» CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA GIAO THÔNG THỦY
03/04/2010 - 5.118 lượt
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của khoa giao thông thủy thuộc trường Cao đẳng GTVT Tp. Hồ Chí Minh (Ban hành theo Quy định số: 63/QĐ-TCĐGTVT, ngày 08 tháng 03 năm 2010 do Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng GTVT Tp.Hồ Chí Minh đã ký).
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 15697273
Số Online : 19