thông tin tuyển sinh    

 
 
Thông báo tạm ngưng tiếp nhận đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô năm 2020
14/09/2020 02:47 Số lượt xem 607

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng tiếp nhận đăng ký xét tuyển

ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

  • Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020 -2021 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải.
  • Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
  • Căn cứ theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thông báo:

  1. Từ 17h00 ngày 14/09/2019, Trường Cao đẳng giao thông vận tải sẽ tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ cao đẳng năm 2020.
  2. Các thí sinh đã trúng tuyển trong đợt 1 và đợt 2 ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ cao đẳng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập học, các khoản học phí, lệ phí và đến trường đăng ký nhập học theo quy định.

 

                                                TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                       (Đã ký)

                                                            PHẠM VĂN TÁM

Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến