thông tin tuyển sinh    

 
 
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021 Đợt I
01/09/2020 03:34 Số lượt xem 2809

Thí sinh click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học và đóng tiền học phí.

 

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 1
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021
Mã Hồ Sơ Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
121324 Huỳnh Hữu Ái 29/06/2002 231369954 Trúng tuyển NV1
120152 Đinh Quốc An 23/05/2002 072202001669 Trúng tuyển NV1
120371 Dương Quốc An 23/08/2002 285861728 Trúng tuyển NV1
120314 Dương Thuận An 31/01/2002 372015629 Trúng tuyển NV1
120655 Lê Bình An 04/04/2001 261592389 Trúng tuyển NV1
120677 Lê Thị Xuân An 12/05/2002 301772970 Trúng tuyển NV1
120539 Lương Hoài An 25/05/2002 072202003828 Trúng tuyển NV1
120130 Mai Thị Kim An 15/10/2002 261568053 Trúng tuyển NV1
121464 Nguyễn Gia Long An 02/09/2002 197482439 Trúng tuyển NV1
110283 Nguyễn Hoàng Duy An 27/01/2002 276014842 Trúng tuyển NV1
120905 Nguyễn Phi An 17/10/2002 312499864 Trúng tuyển NV1
110085 Nguyễn Thái An 21/10/2002 212847584 Trúng tuyển NV1
120909 Nguyễn Thành Trường An 21/09/2002 079202010831 Trúng tuyển NV1
120387 Phạm Long An 11/07/2002 321775944 Trúng tuyển NV1
121579 Phạm Thành An 22/02/2002 072202006229 Trúng tuyển NV1
120712 Thạch Bảo An 11/11/2002 335036959 Trúng tuyển NV1
120583 Thái Ngọc Trường An 12/03/2002 079302000936 Trúng tuyển NV1
121574 Tôn Hà Mỹ An 10/11/2002 079302018929 Trúng tuyển NV1
120874 Cao Hoài Ân 25/10/2002 080202000467 Trúng tuyển NV1
121072 Đặng Quốc Ân 16/04/2001 231323680 Trúng tuyển NV1
121173 Hồ Bảo Hoàng Ân 07/08/2002 285832282 Trúng tuyển NV1
120970 Ân 08/05/2002 079202011776 Trúng tuyển NV1
140065 Nguyễn Ngọc Ân 27/03/2002 272956183 Trúng tuyển NV1
110036 Trần Hoài Ân 29/10/2000 212430915 Trúng tuyển NV1
121555 Trịnh Thiên Ân 16/04/2001 281302975 Trúng tuyển NV1
120192 Trương Lê Hoài Ân 31/12/2002 261640341 Trúng tuyển NV1
120466 Trương Thiên Ân 20/12/2001 272980751 Trúng tuyển NV1
121187 Cáp Thị Diễm Anh 01/02/2002 264570336 Trúng tuyển NV1
110256 Đặng Hoàng Quốc Anh 03/08/2002 272871137 Trúng tuyển NV1
120301 Đỗ Hoàng Anh 03/08/2002 241764356 Trúng tuyển NV1
120241 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 26/09/2002 215563561 Trúng tuyển NV1
120722 Đoàn Quốc Anh 15/06/2002 301849162 Trúng tuyển NV1
121710 Dương Lê Gia Anh 27/08/2002 381909792 Trúng tuyển NV1
120410 Hoàng Tuấn Anh 04/11/2002 038202016923 Trúng tuyển NV1
110081 Huỳnh Lê Duy Anh 26/07/2002 312536019 Trúng tuyển NV1
121378 Lê Bá Hoàng Anh 25/12/2001 251325563 Trúng tuyển NV1
121199 Lê Duy Anh 12/12/2002 276034377 Trúng tuyển NV1
121806 Lê Nhựt Anh 15/08/2002 245442726 Trúng tuyển NV1
110075 Lê Tuấn Anh 11/08/2002 072202003305 Trúng tuyển NV1
120317 Ngô Văn Anh 24/01/2002 261620407 Trúng tuyển NV1
121328 Nguyễn Hoàng Anh 07/02/2001 273710761 Trúng tuyển NV1
120693 Nguyễn Ngọc Anh 21/03/2001 233331633 Trúng tuyển NV1
140021 Nguyễn Nhật Anh 21/10/2002 272902186 Trúng tuyển NV1
121700 Nguyễn Quốc Anh 23/08/2000 251183142 Trúng tuyển NV1
120805 Nguyễn Quốc Anh 19/06/2002 079202008197 Trúng tuyển NV1
121799 Nguyễn Trần Bảo Anh 19/12/2002 301772854 Trúng tuyển NV1
120102 Nguyễn Tuấn Anh 10/12/2000 272881305 Trúng tuyển NV1
110273 Nguyễn Tuấn Anh 11/02/2002 241992797 Trúng tuyển NV1
120264 Nguyễn Việt Anh 11/02/2002 285777291 Trúng tuyển NV1
110107 Phạm Hồng Anh 06/02/2002 285802525 Trúng tuyển NV1
121893 Phạm Mai Anh 25/11/2002 312506641 Trúng tuyển NV1
120732 Phạm Thị Ngọc Anh 04/11/2002 187972018 Trúng tuyển NV1
110027 Phan Hữu Hoàng Anh 25/05/1999 184354857 Trúng tuyển NV1
120374 Phan Ngọc Anh 19/05/2001 077201004456 Trúng tuyển NV1
121038 Tạ Ngọc Anh 24/05/2002 077302005264 Trúng tuyển NV1
120483 Trần Thế Anh 24/04/2002 184418798 Trúng tuyển NV1
110175 Trịnh Đức Tiến Anh 25/01/2002 072202000773 Trúng tuyển NV1
121061 Trương Thị Ngọc Anh 19/12/1997 341825485 Trúng tuyển NV1
121899 Võ Đức Anh 17/08/2002 225628136 Trúng tuyển NV1
121203 Lê Minh Ánh 02/01/2002 261567705 Trúng tuyển NV1
121550 Ngọ Duy Ánh 26/02/1998 241623957 Trúng tuyển NV1
120444 Trần Thị Ánh 15/05/2002 245417404 Trúng tuyển NV1
140008 Trần Thị Ngọc Ánh 19/08/2002 301803837 Trúng tuyển NV1
121606 Phạm Văn Ban 03/05/2002 212463432 Trúng tuyển NV1
120756 Châu Trắng Bang 22/10/2002 079202003900 Trúng tuyển NV1
121342 Lương Thị Tuyết Băng 16/07/2001 072301006566 Trúng tuyển NV1
121372 Bùi Phi Bằng 30/06/1992 334810678 Trúng tuyển NV1
120468 Đỗ Lương Bằng 02/04/2002 251307226 Trúng tuyển NV1
121618 Mai Khánh Bằng 07/02/2002 215572265 Trúng tuyển NV1
121624 Bùi Phan Quốc Bảo 22/06/2002 215572046 Trúng tuyển NV1
121509 Dương Hoài Bảo 19/01/2002 301721952 Trúng tuyển NV1
121419 Hà Gia Bảo 04/08/2002 285824662 Trúng tuyển NV1
120307 Hà Quốc Bảo 26/11/2002 092202005476 Trúng tuyển NV1
121759 Hồ Quốc Bảo 13/04/2001 231237649 Trúng tuyển NV1
140033 Huỳnh Gia Bảo 14/08/2002 301806614 Trúng tuyển NV1
120141 Lâm Chí Bảo 20/09/2002 385859337 Trúng tuyển NV1
120662 Lê Gia Bảo 02/08/2002 079202005499 Trúng tuyển NV1
120450 Lê Hiệu Bảo 22/07/2002 215540879 Trúng tuyển NV1
120016 Lê Hoài Bảo 23/08/1996 025448087 Trúng tuyển NV1
120843 Lê Thiên Bảo 03/07/2002 321616798 Trúng tuyển NV1
120744 Lê Văn Bảo 24/09/2002 261424988 Trúng tuyển NV1
110209 Lương Nguyên Bảo 15/06/2002 261613730 Trúng tuyển NV1
120397 Lưu Minh Bảo 15/07/2002 072202008079 Trúng tuyển NV1
120456 Mai Gia Bảo 29/06/2000 079200019889 Trúng tuyển NV1
120914 Ngô Hoàng Quốc Bảo 12/05/2002 312476735 Trúng tuyển NV1
120059 Nguyễn Duy Bảo 15/12/2000 251220573 Trúng tuyển NV1
121241 Nguyễn Gia Bảo 11/01/2002 264570395 Trúng tuyển NV1
110087 Nguyễn Hoàng Bảo 09/10/2002 215537375 Trúng tuyển NV1
140064 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 14/06/2002 301879709 Trúng tuyển NV1
121535 Nguyễn Hồng Bảo 05/08/2002 215563890 Trúng tuyển NV1
120494 Nguyễn Lê Gia Bảo 27/01/2001 079201017024 Trúng tuyển NV1
140041 Nguyễn Phước Bảo 03/08/2002 301769657 Trúng tuyển NV1
140010 Nguyễn Quốc Bảo 18/05/2002 272878866 Trúng tuyển NV1
120879 Phạm Phúc Bảo 20/12/2002 312521422 Trúng tuyển NV1
140062 Phạm Trương Quốc Bảo 27/11/2002 272892591 Trúng tuyển NV1
110234 Phan Quốc Bảo 21/10/2002 215606964 Trúng tuyển NV1
121500 Trần Bùi Chí Bảo 03/12/2002 272833743 Trúng tuyển NV1
121825 Trần Gia Bảo 24/02/2002 272812452 Trúng tuyển NV1
120326 Trần Nguyên Bảo 11/02/2002 215540953 Trúng tuyển NV1
121239 Trần Nguyễn Duy Bảo 10/07/2002 272914137 Trúng tuyển NV1
120380 Trương Hoài Bảo 06/07/2002 312499234 Trúng tuyển NV1
120449 Trương Quốc Bảo 07/07/2002 221526704 Trúng tuyển NV1
121321 Võ Nguyên Bảo 10/10/2002 215545638 Trúng tuyển NV1
121049 Đặng Thị Ngọc Bích 27/11/2002 272833432 Trúng tuyển NV1
120389 Lưu Quang Bích 22/11/2002 264551030 Trúng tuyển NV1
121663 Ngô Thị Kim Bích 08/05/2002 094302000024 Trúng tuyển NV1
121578 Cao Thanh Bình 25/11/2002 264567505 Trúng tuyển NV1
121090 Đặng Thanh Bình 01/06/2002 215608386 Trúng tuyển NV1
120123 Đặng Vũ Bình 09/04/2002 312482482 Trúng tuyển NV1
121265 Lâm Gia Bình 14/11/2002 072202005906 Trúng tuyển NV1
121018 Lê Văn Bình 30/12/2002 285837837 Trúng tuyển NV1
121626 Mai Văn Bình 25/04/2002 212465294 Trúng tuyển NV1
120015 Nguyễn Chín Bình 28/09/2001 261567611 Trúng tuyển NV1
120743 Nguyễn Đào Như Bình 01/10/2002 272871444 Trúng tuyển NV1
121439 Nguyễn Thái Bình 28/01/2002 312506575 Trúng tuyển NV1
120278 Nguyễn Thanh Bình 23/05/2002 285803692 Trúng tuyển NV1
121434 Nguyễn Thanh Bình 26/11/2002 335005945 Trúng tuyển NV1
110285 Nguyễn Trọng Bình 24/06/2002 285834761 Trúng tuyển NV1
120913 Phạm Văn Bình 12/11/2002 264578243 Trúng tuyển NV1
121060 Phan Huy Bình 08/09/2002 321613596 Trúng tuyển NV1
121593 Trịnh Thái Bình 29/08/2002 212465729 Trúng tuyển NV1
120247 Thông Minh Boy 08/12/2002 261640311 Trúng tuyển NV1
120100 K' Brảo 07/09/2000 251215672 Trúng tuyển NV1
110121 Huỳnh Tấn Bửu 04/11/2002 212850792 Trúng tuyển NV1
121193 Phan Thị Ca 20/10/2002 221499662 Trúng tuyển NV1
120533 Trương Thị Mộng Cầm 28/03/2001 371958133 Trúng tuyển NV1
121254 Lỷ Và Cắm 27/09/2002 261422744 Trúng tuyển NV1
120271 Phạm Văn Cành 16/02/2002 352572642 Trúng tuyển NV1
110136 Hồ Lê Minh Cảnh 04/03/2002 079202007785 Trúng tuyển NV1
110264 Lê Đức Cảnh 27/03/2001 030201003340 Trúng tuyển NV1
120728 Nguyễn Đức Cảnh 18/11/2002 285694196 Trúng tuyển NV1
110262 Nguyễn Minh Cảnh 13/01/2001 285782698 Trúng tuyển NV1
120496 Nguyễn Văn Cảnh 05/04/2002 251237617 Trúng tuyển NV1
110113 Phạm Tăng Cảnh 08/04/2002 212855741 Trúng tuyển NV1
121701 Bạch Vân Cát 04/12/2002 285849707 Trúng tuyển NV1
121301 Nguyễn Công Chánh 04/11/2002 312487750 Trúng tuyển NV1
121472 Nguyễn Duy Chánh 04/12/2001 077201006400 Trúng tuyển NV1
130003 Mai Bảo Châu 15/10/2002 301827720 Trúng tuyển NV1
120378 Nguyễn Hữu Châu 06/01/2002 077202005156 Trúng tuyển NV1
120877 Trần Văn Chi 27/05/2002 261614577 Trúng tuyển NV1
120427 Phạm Hữu Chí 29/07/2002 321718793 Trúng tuyển NV1
120611 Đỗ Minh Chiến 12/04/2002 215572302 Trúng tuyển NV1
121829 Lê Thành Chiến 29/10/2001 215572541 Trúng tuyển NV1
120154 Mai Đức Chiến 10/12/2002 038202000973 Trúng tuyển NV1
120150 Nguyễn Đình Chiến 08/09/2002 077202006140 Trúng tuyển NV1
120457 Nguyễn Văn Chiến 21/02/2001 187951523 Trúng tuyển NV1
120714 Phạm Văn Chiến 28/07/2002 038202004755 Trúng tuyển NV1
140076 Nguyễn Hoàng Bảo Chiêu 22/05/2002 321776484 Trúng tuyển NV1
121190 Tô Trường Chinh 10/01/2002 215584447 Trúng tuyển NV1
120784 Võ Trường Chinh 09/02/2002 301826607 Trúng tuyển NV1
121043 Bùi Lương Chính 22/09/2002 212538427 Trúng tuyển NV1
120951 Đặng Văn Chính 20/10/2002 001202039239 Trúng tuyển NV1
121353 Trần Ngọc Chính 30/07/2002 285891393 Trúng tuyển NV1
110276 Vũ Công Chính 07/12/2002 079202021028 Trúng tuyển NV1
121510 Thái Ngọc Chơn 07/07/2002 321739484 Trúng tuyển NV1
120160 Nguyễn Công Chức 24/11/2002 261631244 Trúng tuyển NV1
121128 Nguyễn Xuân Chức 07/06/2002 215472715 Trúng tuyển NV1
121040 Ngô Đình Chung 22/09/2002 285833167 Trúng tuyển NV1
121166 Nguyễn Thị Chung 30/03/2002 215564023 Trúng tuyển NV1
120569 Nguyễn Văn Chương 23/01/2002 321618422 Trúng tuyển NV1
120852 Phạm Đình Chương 06/07/2001 381933095 Trúng tuyển NV1
121056 Thông Minh Chương 24/04/2001 261640404 Trúng tuyển NV1
140094 Trần Ngọc Chương 04/02/2002 215546578 Trúng tuyển NV1
121132 Khưu Đức 19/07/2001 079201013936 Trúng tuyển NV1
121211 Kiều Chí Công 22/10/2002 079202016948 Trúng tuyển NV1
120094 Mai Văn Công 28/01/1998 184240093 Trúng tuyển NV1
120621 Nguyễn Chí Công 06/09/2002 272958332 Trúng tuyển NV1
121044 Nguyễn Thành Công 24/01/2002 215558141 Trúng tuyển NV1
140116 Phạm Thành Công 14/10/2002 241918538 Trúng tuyển NV1
120715 Phan Văn Công 30/04/2002 212816861 Trúng tuyển NV1
120142 Trần Chí Công 22/06/2002 385834269 Trúng tuyển NV1
120402 Võ Hồng Công 22/09/2002 231359416 Trúng tuyển NV1
120746 Châu Gia Cốp 03/01/2002 312491941 Trúng tuyển NV1
121222 Nguyễn Sỹ Cung 16/05/2002 251297385 Trúng tuyển NV1
121883 Võ Mạnh Cương 17/08/2002 072202006272 Trúng tuyển NV1
120644 Hà Văn Cường 24/04/2002 038202004715 Trúng tuyển NV1
121160 Huỳnh Lê Chí Cường 15/01/2002 331944901 Trúng tuyển NV1
110246 Huỳnh Quốc Cường 12/01/2002 301768842 Trúng tuyển NV1
121717 Huỳnh Quốc Cường 30/11/2002 312500207 Trúng tuyển NV1
121896 Huỳnh Văn Cường 11/11/2002 215552037 Trúng tuyển NV1
110164 Lê Quang Cường 02/03/2002 241848621 Trúng tuyển NV1
121229 Ngô Tuấn Cường 06/01/2002 261602712 Trúng tuyển NV1
120473 Nguyễn Chí Cường 25/05/2002 301761623 Trúng tuyển NV1
140070 Nguyễn Hoàng Cường 09/06/2002 079202003094 Trúng tuyển NV1
120333 Nguyễn Huỳnh Duy Cường 08/02/2002 281252339 Trúng tuyển NV1
121613 Nguyễn Mạnh Cường 08/07/2002 251254528 Trúng tuyển NV1
121667 Nguyễn Phú Cường 02/10/2002 079202012562 Trúng tuyển NV1
121066 Nguyễn Quốc Cường 21/09/2000 341961663 Trúng tuyển NV1
120559 Nguyễn Văn Cường 09/07/2001 231260221 Trúng tuyển NV1
121771 Phạm Ngọc Chí Cường 17/04/2001 215523754 Trúng tuyển NV1
121611 Phan Phú Cường 23/03/2002 215562362 Trúng tuyển NV1
121170 Trần Tất Mạnh Cường 20/11/2002 033202006279 Trúng tuyển NV1
121082 Võ Ngọc Cường 29/06/2002 212435139 Trúng tuyển NV1
110220 Đỗ Văn Đại 01/05/1999 285707385 Trúng tuyển NV1
121826 Lê Long Đại 11/03/2002 385852640 Trúng tuyển NV1
120938 Lê Xuân Đại 06/01/2002 221546267 Trúng tuyển NV1
121171 Nguyễn Thanh Đại 24/05/2002 221534621 Trúng tuyển NV1
110072 Phạm Minh Đại 23/10/2002 221533591 Trúng tuyển NV1
140118 Huỳnh Dương Hữu Đan 11/02/2002 301813276 Trúng tuyển NV1
120461 Nguyễn Hoàng Nhật Đan 03/10/2002 272878016 Trúng tuyển NV1
120064 Trần Văn Đan 29/12/1999 241788235 Trúng tuyển NV1
140175 Đặng Thanh Đang 17/10/2002 215583598 Trúng tuyển NV1
120846 Dương Ngọc Đăng 21/02/1999 215556365 Trúng tuyển NV1
120907 Lê Hải Đăng 29/10/2002 321759738 Trúng tuyển NV1
121675 Nguyễn Đỗ Minh Đăng 29/11/2002 301844767 Trúng tuyển NV1
120608 Nguyễn Hải Đăng 02/08/2002 372052993 Trúng tuyển NV1
140176 Nguyễn Hải Đăng 21/09/2002 272887624 Trúng tuyển NV1
120703 Nguyễn Phan Hải Đăng 10/11/2002 079202037397 Trúng tuyển NV1
110225 Phạm Nguyễn Hải Đăng 04/11/2002 272923401 Trúng tuyển NV1
110006 Phạm Trần Hải Đăng 20/10/1998 334949999 Trúng tuyển NV1
120928 Bùi Hoàng Danh 22/01/2002 321738674 Trúng tuyển NV1
110142 Đỗ Thành Danh 01/05/2002 215562659 Trúng tuyển NV1
120284 Dương Chấn Danh 15/11/2002 261602933 Trúng tuyển NV1
121315 Lê Công Danh 16/04/2002 215562522 Trúng tuyển NV1
120435 Lê Công Danh 30/12/2002 312577653 Trúng tuyển NV1
120829 Nguyễn An Danh 17/11/2002 261423177 Trúng tuyển NV1
120049 Nguyễn Công Danh 20/02/1999 321711370 Trúng tuyển NV1
140067 Nguyễn Công Danh 24/05/2002 301833363 Trúng tuyển NV1
110168 Nguyễn Công Danh 22/09/2002 281293637 Trúng tuyển NV1
121359 Nguyễn Công Danh 05/11/2002 072202007896 Trúng tuyển NV1
120211 Nguyễn Hữu Danh 04/05/2002 312502525 Trúng tuyển NV1
120174 Nguyễn Tấn Danh 06/08/2002 261611538 Trúng tuyển NV1
121338 Vi Thành Danh 30/11/2002 301769211 Trúng tuyển NV1
120487 Nguyễn Anh Đào 26/08/2002 352576986 Trúng tuyển NV1
140022 Nguyễn Trọng Đạo 29/11/2002 261640298 Trúng tuyển NV1
121699 Trần Trọng Đạo 21/05/2002 212389982 Trúng tuyển NV1
121313 Bùi Phú Thành Đạt 06/02/2002 342092165 Trúng tuyển NV1
121601 Bùi Tấn Đạt 02/03/2002 215572469 Trúng tuyển NV1
121209 Bùi Thành Đạt 20/03/2002 342090217 Trúng tuyển NV1
121474 Cao Thành Đạt 20/05/2002 212623342 Trúng tuyển NV1
140131 Đỗ Thành Đạt 15/08/2002 231363912 Trúng tuyển NV1
110154 Đỗ Xuân Đạt 04/08/2002 251292321 Trúng tuyển NV1
121256 Đoàn Công Đạt 16/12/2002 281292792 Trúng tuyển NV1
121184 Đoàn Đỗ Thành Đạt 01/10/2002 079202026217 Trúng tuyển NV1
110185 Hoàng Tiến Đạt 10/03/2002 241888839 Trúng tuyển NV1
110017 Huỳnh Quốc Đạt 09/11/1998 334966324 Trúng tuyển NV1
120266 Huỳnh Tấn Đạt 12/07/2002 312499880 Trúng tuyển NV1
120170 Huỳnh Tiến Đạt 23/10/2002 212852008 Trúng tuyển NV1
121677 Lê Thành Đạt 16/10/2001 215539234 Trúng tuyển NV1
140077 Lê Tiến Đạt 06/07/2002 321776476 Trúng tuyển NV1
120377 Lê Tiến Đạt 18/10/2002 312499865 Trúng tuyển NV1
121057 Mai Chí Đạt 09/04/2002 301779740 Trúng tuyển NV1
121235 Mai Thành Đạt 06/04/2002 077202006090 Trúng tuyển NV1
121655 Ngô Lê Thành Đạt 04/01/2002 312486426 Trúng tuyển NV1
120349 Ngô Nguyễn Thành Đạt 25/03/2002 312485178 Trúng tuyển NV1
121355 Ngô Văn Đạt 01/06/2002 272880412 Trúng tuyển NV1
110057 Nguyễn Bá Tiến Đạt 17/04/2002 079202006169 Trúng tuyển NV1
140004 Nguyễn Đỗ Đạt 08/07/2002 281300700 Trúng tuyển NV1
120605 Nguyễn Đức Đạt 22/03/2001 261567978 Trúng tuyển NV1
140088 Nguyễn Hữu Đạt 12/10/2002 221510673 Trúng tuyển NV1
120955 Nguyễn Ngọc Đạt 22/08/2002 245465051 Trúng tuyển NV1
121910 Nguyễn Phát Đạt 23/10/2002 072202001454 Trúng tuyển NV1
120379 Nguyễn Quốc Đạt 19/09/1999 212840452 Trúng tuyển NV1
110068 Nguyễn Quốc Đạt 03/05/2002 080202000252 Trúng tuyển NV1
110156 Nguyễn Quốc Đạt 13/10/2002 281360362 Trúng tuyển NV1
121174 Nguyễn Quốc Thành Đạt 01/04/2002 261606827 Trúng tuyển NV1
130001 Nguyễn Tấn Đạt 23/02/2001 312465967 Trúng tuyển NV1
121247 Nguyễn Tấn Đạt 18/02/2002 215560927 Trúng tuyển NV1
121135 Nguyễn Tấn Đạt 11/11/2002 221506400 Trúng tuyển NV1
121274 Nguyễn Thành Đạt 06/04/2002 281302685 Trúng tuyển NV1
110100 Nguyễn Thành Đạt 14/04/2002 301828462 Trúng tuyển NV1
120182 Nguyễn Thành Đạt 19/09/2002 215583018 Trúng tuyển NV1
120975 Nguyễn Thành Đạt 16/11/2002 272908629 Trúng tuyển NV1
121197 Nguyễn Tiến Đạt 22/01/2002 241843809 Trúng tuyển NV1
110229 Nguyễn Tiến Đạt 30/09/2002 261647434 Trúng tuyển NV1
121028 Nguyễn Trọng Đạt 13/11/2002 245480033 Trúng tuyển NV1
140001 Nuyễn Trần Bá Đạt 24/05/2002 251256900 Trúng tuyển NV1
121719 Phạm Tiến Đạt 21/02/2001 079201006402 Trúng tuyển NV1
110205 Phạm Văn Đạt 25/03/2001 212435362 Trúng tuyển NV1
120490 Phan Tấn Đạt 14/01/2002 212849108 Trúng tuyển NV1
140046 Phan Tấn Đạt 20/01/2002 212882901 Trúng tuyển NV1
110232 Phan Thành Đạt 25/07/2002 079202007178 Trúng tuyển NV1
121426 Quách Nguyễn Thành Đạt 26/03/2002 385869542 Trúng tuyển NV1
120923 Trần Minh Đạt 02/05/2002 312482775 Trúng tuyển NV1
121125 Trần Quốc Đạt 03/04/2002 342093538 Trúng tuyển NV1
120994 Trần Thanh Đạt 25/03/2002 272872416 Trúng tuyển NV1
110274 Trần Tiến Đạt 05/04/2002 352709807 Trúng tuyển NV1
120751 Trần Tiến Đạt 20/04/2002 212819727 Trúng tuyển NV1
120355 Trương Tiến Đạt 17/09/2002 321776538 Trúng tuyển NV1
140037 Vơ Phát Đạt 24/07/2002 312507091 Trúng tuyển NV1
110224 Võ Tấn Đạt 19/01/2001 321744932 Trúng tuyển NV1
120719 Võ Tấn Đạt 26/03/2002 212816859 Trúng tuyển NV1
120967 Vũ Thành Đạt 05/11/2002 241937002 Trúng tuyển NV1
120026 Võ Văn Đầy 04/01/2001 372020855 Trúng tuyển NV1
120646 Nguyễn Quang Đến 18/08/2002 285772353 Trúng tuyển NV1
121007 Lê Thị Ngọc Diễm 28/08/2002 044302001867 Trúng tuyển NV1
120324 Nguyễn Hoàng Diễm 09/01/2002 261648225 Trúng tuyển NV1
120887 Huỳnh Nhật Điền 07/04/2002 072202002050 Trúng tuyển NV1
120237 Võ Đông Điền 25/05/2002 072202005851 Trúng tuyển NV1
121122 Võ Thanh Điền 05/07/2002 366332287 Trúng tuyển NV1
121634 Võ Thị Ngọc Diệp 23/05/2002 285901372 Trúng tuyển NV1
121812 Vi Văn Điệp 02/02/2002 245411068 Trúng tuyển NV1
120411 Võ Thị Hiền Diệu 23/04/2002 261610293 Trúng tuyển NV1
121528 Võ Triều Đình 04/09/2002 212851190 Trúng tuyển NV1
120147 Kim Khánh Định 21/11/2002 385816756 Trúng tuyển NV1
121423 Trần Hữu Định 25/06/2002 233312139 Trúng tuyển NV1
121343 La Na Đô 15/03/2002 215564285 Trúng tuyển NV1
120607 Đinh Công Đoàn 13/05/2002 212850041 Trúng tuyển NV1
121115 Nguyễn Văn Đoàn 31/03/2002 212435539 Trúng tuyển NV1
120318 Trịnh Minh Đoàn 20/09/2002 301737220 Trúng tuyển NV1
121504 Ngô Văn Doanh 25/03/2001 231395030 Trúng tuyển NV1
121098 Bùi Lê Quý Đôn 05/09/2002 264559035 Trúng tuyển NV1
140153 Huỳnh Huy Đông 15/10/2002 352744728 Trúng tuyển NV1
120306 Nguyễn Quang Đông 23/10/2002 285788635 Trúng tuyển NV1
121189 Nguyễn Văn Đông 16/08/2002 215624018 Trúng tuyển NV1
120404 Lê Quốc Đống 26/08/2001 321758477 Trúng tuyển NV1
121479 Đặng Công Du 30/09/2002 215583239 Trúng tuyển NV1
120858 Nguyễn Trí Du 24/12/2002 215593143 Trúng tuyển NV1
121374 Nguyễn Hữu 30/03/2002 264576468 Trúng tuyển NV1
121878 Nguyễn Minh 28/03/2002 285830165 Trúng tuyển NV1
121381 Kim Văn 13/06/1999 334958909 Trúng tuyển NV1
120602 Huỳnh Đoàn Dự 30/11/2002 335038932 Trúng tuyển NV1
121572 Đinh Văn Đủ 22/05/2002 212618852 Trúng tuyển NV1
121251 Duẩn 02/10/2002 072202000851 Trúng tuyển NV1
121703 Nguyễn Châu Duẩn 07/06/2002 301878412 Trúng tuyển NV1
121660 Hoàng Văn Đức 03/09/2001 245457417 Trúng tuyển NV1
121186 Lê Anh Đức 27/02/2002 184424617 Trúng tuyển NV1
120345 Lê Minh Đức 01/12/2002 241927469 Trúng tuyển NV1
120433 Lê Thành Đức 26/04/2002 215537533 Trúng tuyển NV1
110028 Nguyễn Anh Đức 22/03/2000 321753283 Trúng tuyển NV1
120346 Nguyễn Hoàng Đức 08/04/2002 072202002515 Trúng tuyển NV1
110295 Nguyễn Hữu Đức 30/01/2002 072202006452 Trúng tuyển NV1
120208 Nguyễn Huỳnh Đức 13/04/2001 301792208 Trúng tuyển NV1
121017 Nguyễn Minh Đức 21/01/2001 044201003849 Trúng tuyển NV1
110140 Nguyễn Quang Đức 28/07/2002 371951793 Trúng tuyển NV1
121941 Nguyễn Tấn Đức 11/08/2002 312476883 Trúng tuyển NV1
120390 Nguyễn Trí Đức 13/07/2001 077201005188 Trúng tuyển NV1
121516 Nguyễn Trọng Đức 27/08/2002 040202000297 Trúng tuyển NV1
120366 Nguyễn Trung Đức 08/10/2002 281294373 Trúng tuyển NV1
121623 Nguyễn Văn Đức 28/02/2002 241849569 Trúng tuyển NV1
120663 Phạm Minh Đức 21/09/2002 072202004146 Trúng tuyển NV1
120586 Phạm Văn Đức 19/01/2001 241888304 Trúng tuyển NV1
120723 Phạm Văn Đức 16/01/2002 285786586 Trúng tuyển NV1
120250 Thái Huỳnh Đức 18/11/2002 225826605 Trúng tuyển NV1
121646 Võ Trí Đức 16/09/2002 272872324 Trúng tuyển NV1
110280 Vũ Lê Minh Đức 21/07/2002 272908870 Trúng tuyển NV1
110176 Dương Lê Trí Dũng 25/09/2001 079201025157 Trúng tuyển NV1
120511 Lê Chí Dũng 24/08/2002 251310559 Trúng tuyển NV1
121285 Lê Tiến Dũng 06/06/2002 241885133 Trúng tuyển NV1
121450 Lưu Ngọc Dũng 21/04/2002 272823004 Trúng tuyển NV1
120959 Nguyễn Dũng 08/11/2002 285753864 Trúng tuyển NV1
110235 Nguyễn Anh Dũng 17/12/2000 212837489 Trúng tuyển NV1
121099 Nguyễn Đỗ Thiện Dũng 26/07/2002 272907107 Trúng tuyển NV1
121547 Nguyễn Hoàng Dũng 11/10/2002 231453168 Trúng tuyển NV1
120806 Nguyễn Huỳnh Tuấn Dũng 07/06/2002 312409369 Trúng tuyển NV1
120048 Trần Tấn Dũng 20/04/1998 371805460 Trúng tuyển NV1
121488 Trần Việt Dũng 11/11/2002 241984144 Trúng tuyển NV1
121552 Trịnh Thành Dũng 14/04/2002 276053400 Trúng tuyển NV1
140028 Trần Văn Được 12/02/2001 215515923 Trúng tuyển NV1
121195 Bùi Thái Dương 25/05/2002 212620497 Trúng tuyển NV1
110237 Cù Văn Dương 23/03/1999 037099002414 Trúng tuyển NV1
121416 Đinh Tấn Dương 04/05/2002 215563641 Trúng tuyển NV1
120096 Huỳnh Linh Dương 15/04/2001 301796757 Trúng tuyển NV1
121523 K' Dương 04/05/2002 251321974 Trúng tuyển NV1
120892 Lê Đại Dương 03/01/2002 285835103 Trúng tuyển NV1
120758 Nguyễn Hải Dương 24/07/2002 312483801 Trúng tuyển NV1
121290 Nguyễn Huỳnh Thùy Dương 03/06/2002 301865413 Trúng tuyển NV1
121837 Nguyễn Minh Dương 23/05/2001 212855774 Trúng tuyển NV1
121616 Nguyễn Thị Dương 31/12/2002 212880717 Trúng tuyển NV1
120793 Nguyễn Thị Thùy Dương 05/12/2002 312531997 Trúng tuyển NV1
120978 Nguyễn Xuân Dương 24/07/2002 215548985 Trúng tuyển NV1
120863 Trần Đức Dương 24/10/2002 272880840 Trúng tuyển NV1
121728 Trần Khánh Dương 10/10/2002 241857814 Trúng tuyển NV1
121364 Trần Thị Thùy Dương 16/05/2002 272863155 Trúng tuyển NV1
121327 Vũ Minh Dương 03/09/2002 261584427 Trúng tuyển NV1
120108 Châu Minh Đương 09/12/2002 381887268 Trúng tuyển NV1
121194 Huỳnh Minh Đương 10/09/2002 385894893 Trúng tuyển NV1
120082 Bùi Hoàng Duy 05/06/1996 025840151 Trúng tuyển NV1
120682 Bùi Nhật Duy 18/06/2002 215563604 Trúng tuyển NV1
120947 Bùi Văn Duy 12/06/1999 212813722 Trúng tuyển NV1
120745 Đái Quang Duy 21/04/2002 382001291 Trúng tuyển NV1
121358 Đoàn Khánh Duy 11/03/2002 072202007752 Trúng tuyển NV1
120735 Đoàn Lê Hữu Duy 30/03/2002 342034358 Trúng tuyển NV1
121845 Dương Minh Duy 30/06/2002 312493432 Trúng tuyển NV1
120626 Hà Công Duy 10/02/2001 231351301 Trúng tuyển NV1
121653 Hồ Văn Duy 01/10/2001 212815812 Trúng tuyển NV1
110270 Hoàng Bảo Duy 28/07/1999 025906546 Trúng tuyển NV1
120657 Huỳnh Anh Duy 01/01/2002 097202038044 Trúng tuyển NV1
120248 Huỳnh Thanh Duy 09/09/2002 312491274 Trúng tuyển NV1
121830 Kiều Văn Duy 15/02/2002 264582119 Trúng tuyển NV1
120599 Kim Huỳnh Duy 16/02/2002 334984841 Trúng tuyển NV1
121104 Lê Nhật Duy 22/06/2002 272904875 Trúng tuyển NV1
120803 Lê Văn Duy 10/12/2002 215563738 Trúng tuyển NV1
140148 Mai Phúc Duy 14/12/2001 312497899 Trúng tuyển NV1
121851 Ngô Khánh Duy 04/04/2002 312494029 Trúng tuyển NV1
121067 Nguyễn Đức Duy 04/09/1999 272691721 Trúng tuyển NV1
110299 Nguyễn Đức Duy 02/03/2002 079202012251 Trúng tuyển NV1
120596 Nguyễn Khánh Duy 19/02/2001 026082119 Trúng tuyển NV1
110161 Nguyễn Khương Duy 22/01/2002 241928141 Trúng tuyển NV1
120948 Nguyễn Ngọc Duy 20/08/2001 251291043 Trúng tuyển NV1
110288 Nguyễn Thành Duy 06/02/2002 077202006160 Trúng tuyển NV1
121754 Nguyễn Tiến Duy 15/05/2002 321769274 Trúng tuyển NV1
121379 Nguyễn Văn Duy 15/11/2001 272813392 Trúng tuyển NV1
110129 Phạm Ngọc Duy 31/12/2002 072202006999 Trúng tuyển NV1
120087 Phạm Thanh Duy 09/04/2001 261583811 Trúng tuyển NV1
120481 Phan Nguyễn Anh Duy 01/11/2002 342050448 Trúng tuyển NV1
120238 Phan Trường Duy 19/03/2002 312482089 Trúng tuyển NV1
120186 Phan Võ Anh Duy 22/07/2002 312539313 Trúng tuyển NV1
121916 Trần Đăng Duy 19/11/2002 072202002737 Trúng tuyển NV1
121545 Trần Nguyên Duy 09/08/2002 261640237 Trúng tuyển NV1
121628 Trần Tấn Duy 08/03/2002 079202012881 Trúng tuyển NV1
120212 Trần Tiến Duy 17/01/2002 281270364 Trúng tuyển NV1
121258 Võ Khắc Duy 09/10/2002 212464505 Trúng tuyển NV1
120231 Châu Thị Kim Duyên 10/09/2002 264565448 Trúng tuyển NV1
121608 Lưu Thị Mỹ Duyên 03/04/2002 206397547 Trúng tuyển NV1
120325 Ngô Thị Mỹ Duyên 11/05/2002 261566598 Trúng tuyển NV1
120024 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/10/2000 212847150 Trúng tuyển NV1
120443 Nguyễn Thị Thùy Duyên 10/11/2002 072302006327 Trúng tuyển NV1
121377 Phạm Thị Duyên 16/04/2002 212466143 Trúng tuyển NV1
120294 Phạm Thị Mỹ Duyên 11/06/2002 264541928 Trúng tuyển NV1
120519 Trần Thanh Duyên 31/08/2002 312502579 Trúng tuyển NV1
110126 Trần Thị Mỹ Duyên 07/01/2002 381982930 Trúng tuyển NV1
140161 Trịnh Thùy Mỹ Duyên 17/10/2002 072202007816 Trúng tuyển NV1
140124 Phạm Thế Duyệt 19/01/2002 382029729 Trúng tuyển NV1
120176 Phạm Thế Duyệt 27/06/2002 281270110 Trúng tuyển NV1
110212 Nguyễn Hoàng Danh Em 15/02/2002 381959984 Trúng tuyển NV1
121418 Đinh Trường Giang 25/03/2002 272880280 Trúng tuyển NV1
121050 Lê Ngọc Quỳnh Giang 26/10/2002 312494859 Trúng tuyển NV1
120934 Lê Trường Giang 18/06/2002 312490869 Trúng tuyển NV1
120414 Lê Trường Giang 03/12/2002 381958412 Trúng tuyển NV1
120699 Nguyễn Nam Giang 18/11/2002 221547040 Trúng tuyển NV1
120774 Nguyễn Trường Giang 20/02/2002 342083578 Trúng tuyển NV1
120688 Nguyễn Trường Giang 09/09/2002 233321101 Trúng tuyển NV1
121929 Phạm Nguyễn Trúc Giang 11/02/2002 321628314 Trúng tuyển NV1
121709 Phạm Thanh Giang 24/07/1997 285567700 Trúng tuyển NV1
121603 Phạm Trường Giang 23/04/2002 215549281 Trúng tuyển NV1
140103 Võ Thị Giang 24/04/2002 215563695 Trúng tuyển NV1
121497 Vũ Đình Giang 04/12/2002 272962925 Trúng tuyển NV1
121175 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 30/10/2002 321785203 Trúng tuyển NV1
120036 Hà Thị Tuyết 02/08/2001 301762461 Trúng tuyển NV1
121168 Lê Thị Thu 08/06/2002 077302004905 Trúng tuyển NV1
120340 Lê Văn 18/11/2002 285843768 Trúng tuyển NV1
120373 Ngô Ngọc 30/10/2002 352642797 Trúng tuyển NV1
110266 Nguyễn Duy 08/10/1995 385663262 Trúng tuyển NV1
120997 Nguyễn Thị Thu 24/12/2002 062302000018 Trúng tuyển NV1
110186 Nguyễn Văn 21/12/2002 241888507 Trúng tuyển NV1
120856 Phạm Thị 26/11/2002 034302011151 Trúng tuyển NV1
110056 Sỳ Ngọc Mỹ 23/04/2002 079302019600 Trúng tuyển NV1
110137 Trần Thị Hồng 24/10/2002 334028549 Trúng tuyển NV1
120513 Nguyên Hạ 17/04/2002 212817892 Trúng tuyển NV1
121154 Cao Hải 10/11/2002 215586727 Trúng tuyển NV1
120299 Hồ Phi Hải 26/06/2001 285787688 Trúng tuyển NV1
121530 Huỳnh Nhật Hải 01/02/2002 215559148 Trúng tuyển NV1
120854 Lê Đình Hải 03/06/2002 212818965 Trúng tuyển NV1
120600 Lê Quang Hải 04/03/2002 245472556 Trúng tuyển NV1
110211 Lê Văn Hải 02/10/2002 231337329 Trúng tuyển NV1
121635 Lê Viết Hải 15/03/2002 241883818 Trúng tuyển NV1
120730 Ngô Quang Hải 11/11/2002 231259089 Trúng tuyển NV1
120127 Nguyễn Chí Hải 12/04/2002 272910238 Trúng tuyển NV1
121584 Nguyễn Chí Hải 19/05/2002 221527155 Trúng tuyển NV1
120767 Nguyễn Đình Hải 06/01/2000 077200003286 Trúng tuyển NV1
120125 Nguyễn Hoàng Hải 05/01/2002 261603440 Trúng tuyển NV1
120814 Nguyễn Lý Hải 14/06/2002 212847451 Trúng tuyển NV1
120352 Nguyễn Minh Hải 03/09/2002 285833124 Trúng tuyển NV1
120915 Nguyễn Ngọc Hải 19/02/2002 372071064 Trúng tuyển NV1
120321 Nguyễn Ngọc Hải 16/08/2002 285814510 Trúng tuyển NV1
120776 Nguyễn Thành Hải 25/11/2001 075201000540 Trúng tuyển NV1
120548 Nguyễn Văn Hải 08/07/2001 241910171 Trúng tuyển NV1
120386 Nguyễn Văn Hải 05/09/2002 215558794 Trúng tuyển NV1
120516 Phạm Hoàng Hải 15/12/2002 301792790 Trúng tuyển NV1
121478 Phan Minh Hải 03/03/2001 312442775 Trúng tuyển NV1
121548 Phan Minh Hải 10/10/2002 281325728 Trúng tuyển NV1
120431 Phan Ngọc Hải 15/10/2000 212467847 Trúng tuyển NV1
120561 Phan Ngọc Hải 06/11/2002 272894827 Trúng tuyển NV1
121688 Tiêu Thành Hải 17/08/2002 342004696 Trúng tuyển NV1
121477 Trần Đình Hải 14/10/2002 212817834 Trúng tuyển NV1
121037 Trần Văn Hải 04/04/2002 231348559 Trúng tuyển NV1
120089 Hồ Diệp Bảo Hân 12/06/2000 285830918 Trúng tuyển NV1
110190 Lê Văn Hân 30/07/2002 312495915 Trúng tuyển NV1
120556 Lương Hữu Hân 27/03/2002 212466694 Trúng tuyển NV1
121669 Lý Gia Hân 18/10/2002 077302001270 Trúng tuyển NV1
120999 Nguyễn Thanh Hân 23/10/2002 272833741 Trúng tuyển NV1
121084 Nguyễn Thành Hân 05/11/2002 221508714 Trúng tuyển NV1
120229 Nguyễn Thị Mai Hân 04/09/2002 261637832 Trúng tuyển NV1
120057 Nguyễn Thị Ngọc Hân 16/11/2000 312435085 Trúng tuyển NV1
121357 Trương Đặng Ngọc Hân 02/02/2002 215561263 Trúng tuyển NV1
110242 Đào Mỹ Hằng 18/09/2002 077302001342 Trúng tuyển NV1
110060 Đinh Phượng Hằng 23/04/2002 079302022871 Trúng tuyển NV1
120831 Nguyễn Thị Hằng 20/11/2002 215581511 Trúng tuyển NV1
120478 Nguyễn Thị Duy Hằng 13/09/2002 301769015 Trúng tuyển NV1
120183 Huỳnh Tấn Hành 20/03/2002 231446067 Trúng tuyển NV1
121390 Nguyễn Thị Mai Hạnh 16/05/2002 215561259 Trúng tuyển NV1
121238 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10/07/2002 072302007104 Trúng tuyển NV1
110124 Đỗ Việt Hào 13/10/2002 385826346 Trúng tuyển NV1
121529 Hoàng Gia Hào 20/06/2002 251238307 Trúng tuyển NV1
120138 Hoàng Quang Đăng Hào 24/04/2002 261582874 Trúng tuyển NV1
120262 Huỳnh Nhật Hào 10/06/2002 261643750 Trúng tuyển NV1
110221 Huỳnh Nhựt Hào 02/02/2002 281289766 Trúng tuyển NV1
140086 Huỳnh Quốc Hào 02/01/2002 366343008 Trúng tuyển NV1
121860 Lư Lâm Hào 03/03/2002 079202016626 Trúng tuyển NV1
120810 Ngô Quốc Hào 13/06/2001 342086375 Trúng tuyển NV1
120597 Nguyễn Nhật Hào 02/04/2002 281312006 Trúng tuyển NV1
110110 Nguyễn Nhật Hào 15/07/2002 382005953 Trúng tuyển NV1
121723 Nguyễn Nhật Hào 31/07/2002 072202005373 Trúng tuyển NV1
110062 Nguyễn Tấn Hào 28/05/2002 079202002148 Trúng tuyển NV1
140136 Nguyễn Tấn Hào 29/10/2002 241938338 Trúng tuyển NV1
121581 Phạm Minh Hào 03/09/2002 079202012878 Trúng tuyển NV1
121460 Phạm Quang Hào 07/10/2002 285719167 Trúng tuyển NV1
120210 Phan Anh Hào 09/04/2002 512505246 Trúng tuyển NV1
121956 Trần Nguyễn Thể Hào 31/08/2002 342074256 Trúng tuyển NV1
140120 Trần Quang Hào 03/01/2000 261633652 Trúng tuyển NV1
120755 Phạm Vũ Hão 19/10/2002 382004227 Trúng tuyển NV1
110178 Lê Đình Hảo 06/06/2002 241848900 Trúng tuyển NV1
120121 Lê Hồng Hảo 16/02/2002 212537081 Trúng tuyển NV1
121291 Nguyễn Hoàng Hảo 13/10/2001 385811922 Trúng tuyển NV1
120383 Trần Đình Hảo 11/08/2002 261569206 Trúng tuyển NV1
120398 Trần Như Hảo 18/11/2001 381989731 Trúng tuyển NV1
121803 Bùi Quang Hậu 11/04/2002 212589356 Trúng tuyển NV1
121026 Bùi Văn Hậu 07/07/2002 233363463 Trúng tuyển NV1
120302 Đặng Công Hậu 10/08/2002 215567423 Trúng tuyển NV1
120484 Dương Văn Hậu 20/12/2002 231331274 Trúng tuyển NV1
110181 Huỳnh Ngọc Hậu 18/05/1996 371662034 Trúng tuyển NV1
121121 Lê Công Hậu 17/05/2002 261642871 Trúng tuyển NV1
121498 Lê Minh Hậu 07/05/2002 079202002068 Trúng tuyển NV1
120462 Lê Trung Hậu 07/01/2002 072202000100 Trúng tuyển NV1
120630 Mai Nguyễn Hà Thanh Hậu 17/02/2000 281190717 Trúng tuyển NV1
121334 Ngô Trung Hậu 30/03/2002 272880798 Trúng tuyển NV1
110177 Ngô Trung Hậu 23/10/2002 321719504 Trúng tuyển NV1
120135 Nguyễn Lương Thanh Hậu 29/01/2002 272925202 Trúng tuyển NV1
120648 Nguyễn Thái Hậu 28/12/2002 261617628 Trúng tuyển NV1
121191 Nguyễn Trung Hậu 07/03/2002 079202025598 Trúng tuyển NV1
120391 Nguyễn Trung Hậu 06/09/2002 342102343 Trúng tuyển NV1
120078 Nguyễn Văn Hậu 19/05/2001 241931388 Trúng tuyển NV1
121514 Nguyễn Xuân Hậu 22/07/2002 038202000348 Trúng tuyển NV1
121093 Phạm Nguyễn Hậu 01/01/2002 077202004064 Trúng tuyển NV1
120274 Trần Hữu Hậu 18/01/2002 281273338 Trúng tuyển NV1
121854 Trần Phúc Hậu 19/08/2002 272956513 Trúng tuyển NV1
121303 Trần Văn Hậu 29/03/2001 251294277 Trúng tuyển NV1
121846 Trịnh Nhân Hậu 06/08/2002 221552733 Trúng tuyển NV1
121398 Trương Thái Hậu 04/08/2002 342045423 Trúng tuyển NV1
120276 Võ Phúc Hậu 21/02/2002 281270080 Trúng tuyển NV1
120054 Trần Công Hiến 27/05/2001 215511615 Trúng tuyển NV1
121957 Huỳnh Thanh Hiền 19/09/2002 331905601 Trúng tuyển NV1
120287 Mai Văn Hiền 18/06/2002 261602102 Trúng tuyển NV1
120813 Nguyễn Hữu Hiền 27/02/2002 072202000956 Trúng tuyển NV1
120526 Nguyễn Thị Minh Hiền 29/06/2002 285831691 Trúng tuyển NV1
121449 Nguyễn Thị Thanh Hiền 09/10/2002 079302017219 Trúng tuyển NV1
121346 Phạm Văn Hiền 10/04/2002 077202004288 Trúng tuyển NV1
140107 Phan Thị Ngọc Hiền 25/05/2002 312485298 Trúng tuyển NV1
121208 Trần Quang Hiền 16/10/2002 231261629 Trúng tuyển NV1
121223 Trương Thị Minh Hiền 19/04/2002 264570330 Trúng tuyển NV1
121157 Châu Gia Vinh Hiển 30/07/2002 215560991 Trúng tuyển NV1
120143 Hiển 02/08/2001 385802693 Trúng tuyển NV1
140127 Nguyễn Phúc Hiển 08/07/2002 264551130 Trúng tuyển NV1
120045 Nguyễn Thanh Hiển 27/10/1991 385516165 Trúng tuyển NV1
121907 Trần Nguyễn Thế Hiển 23/12/2002 072202007583 Trúng tuyển NV1
121863 Đặng Quang Hiệp 13/09/2001 241629534 Trúng tuyển NV1
121843 Đinh Trần Hiệp 15/03/2002 372087711 Trúng tuyển NV1
120875 Đinh Văn Hiệp 31/07/2002 212850811 Trúng tuyển NV1
120772 Nguyễn Hoàng Hiệp 07/10/2002 261426108 Trúng tuyển NV1
140015 Nguyễn Văn Hiệp 13/01/2002 036202004101 Trúng tuyển NV1
140071 Phan Duy Hiệp 02/11/2002 212850829 Trúng tuyển NV1
110281 Bùi Chí Hiếu 18/10/1997 079097008578 Trúng tuyển NV1
140155 Châu Lý Hiếu Hiếu 09/07/2002 079202016611 Trúng tuyển NV1
120894 Châu Minh Hiếu 01/05/2002 215563121 Trúng tuyển NV1
121503 Đặng Quốc Hiếu 19/02/2001 184408683 Trúng tuyển NV1
120754 Đặng Văn Hiếu 20/10/2001 281302271 Trúng tuyển NV1
121638 Đỗ Xuân Hiếu 14/06/2002 231335412 Trúng tuyển NV1
120789 Đoàn Lê Ngọc Hiếu 22/11/2002 221546480 Trúng tuyển NV1
121807 Đoàn Văn Hiếu 23/03/2002 221525015 Trúng tuyển NV1
120747 Hồ Nguyễn Minh Hiếu 11/09/2002 261427242 Trúng tuyển NV1
120989 Hoàng Minh Hiếu 24/02/2002 132402291 Trúng tuyển NV1
120633 Huỳnh Minh Hiếu 18/06/2002 072202001134 Trúng tuyển NV1
120268 Lê Đình Hiếu 15/07/2002 241970656 Trúng tuyển NV1
120606 Lê Minh Hiếu 30/03/2002 077202004112 Trúng tuyển NV1
120741 Lê Minh Hiếu 30/03/2002 215554261 Trúng tuyển NV1
121775 Mai Lương Minh Hiếu 15/12/2001 077202006616 Trúng tuyển NV1
121039 Mai Minh Hiếu 29/07/2002 79202012869 Trúng tuyển NV1
120198 Ngô Minh Hiếu 16/10/2002 215625900 Trúng tuyển NV1
110184 Ngô Minh Hiếu 06/11/2002 381995371 Trúng tuyển NV1
120684 Ngô Văn Hiếu 24/05/2001 215556606 Trúng tuyển NV1
120010 Nguyễn Đoàn Minh Hiếu 24/09/2001 077201000986 Trúng tuyển NV1
121391 Nguyễn Hồ Tô Hiếu 13/02/2002 281258532 Trúng tuyển NV1
120534 Nguyễn Minh Hiếu 16/05/2001 272802908 Trúng tuyển NV1
110228 Nguyễn Minh Hiếu 18/07/2002 231337216 Trúng tuyển NV1
121526 Nguyễn Thành Hiếu 09/02/2002 342045171 Trúng tuyển NV1
120762 Nguyễn Tông Hiếu 18/06/2002 077202004686 Trúng tuyển NV1
120815 Nguyễn Văn Hiếu 13/04/2002 225829351 Trúng tuyển NV1
110115 Phan Trung Hiếu 08/09/2002 301780823 Trúng tuyển NV1
121023 Tạ Thị Mỹ Hiếu 16/11/2002 072302006325 Trúng tuyển NV1
121127 Trần Chí Hiếu 04/10/2002 331914149 Trúng tuyển NV1
110063 Trần Đại Trung Hiếu 21/12/2002 079202012187 Trúng tuyển NV1
121180 Trần Minh Hiếu 16/07/2002 301849468 Trúng tuyển NV1
120670 Trần Trọng Hiếu 10/04/2002 301797192 Trúng tuyển NV1
110034 Trần Trung Hiếu 25/09/2001 079201010999 Trúng tuyển NV1
140072 Trần Trung Hiếu 25/10/2001 261547545 Trúng tuyển NV1
140029 Trần Trung Hiếu 03/11/2002 385887076 Trúng tuyển NV1
120396 Trần Văn Hiếu 16/10/2002 241849391 Trúng tuyển NV1
140157 Võ Công Hiếu 30/09/1991 212438955 Trúng tuyển NV1
110135 Bùi Quang Hiệu 31/10/2002 212853684 Trúng tuyển NV1
140068 Điểu Da Hinh 02/04/2001 285709360 Trúng tuyển NV1
120598 Nguyễn Thị Kim Hoa 10/03/2002 072302003646 Trúng tuyển NV1
121402 Phan Thị Thanh Hoa 10/11/2002 215586613 Trúng tuyển NV1
120005 Võ Xuân Hóa 10/10/2000 285832011 Trúng tuyển NV1
120007 Cao Thị Hòa 25/09/2000 241628865 Trúng tuyển NV1
120570 Huỳnh Hiệp Hòa 22/08/2002 264549812 Trúng tuyển NV1
121749 Lê Đức Hòa 14/12/2002 241931832 Trúng tuyển NV1
121198 Mai Khánh Hòa 26/12/2002 241882119 Trúng tuyển NV1
121583 Ngô Thái Hòa 11/05/2002 092202002182 Trúng tuyển NV1
120075 Nguyễn Phúc Hòa 03/07/1996 272491973 Trúng tuyển NV1
110032 Nguyễn Thái Hòa 11/05/2000 264530150 Trúng tuyển NV1
120279 Nguyễn Thái Hòa 17/07/2002 281270236 Trúng tuyển NV1
121008 Nguyễn Thái Hòa 18/09/2002 241977037 Trúng tuyển NV1
120868 Nguyễn Văn Hòa 22/09/2002 264552738 Trúng tuyển NV1
121549 Nguyễn Vũ Hòa 18/09/2002 342071607 Trúng tuyển NV1
121336 Nguyễn Vũ Xuân Hòa 25/10/2002 272911784 Trúng tuyển NV1
120871 Phan Văn Hòa 23/11/2002 212848859 Trúng tuyển NV1
121925 Thái Thị Hòa 30/05/2002 241971915 Trúng tuyển NV1
120475 Tô Minh Hòa 18/05/2002 215562494 Trúng tuyển NV1
140158 Trần Ngọc Hòa 16/06/2002 251254729 Trúng tuyển NV1
120642 Trần Văn Hòa 27/07/2002 221503166 Trúng tuyển NV1
121240 Bùi Tấn Hoài 04/01/2001 079201032575 Trúng tuyển NV1
120984 Đặng Thị Bích Hoài 18/09/2002 221546141 Trúng tuyển NV1
130002 Đinh Xuân Hoài 31/12/2002 079202007332 Trúng tuyển NV1
120293 Lương Thanh Hoài 17/05/2002 261614046 Trúng tuyển NV1
121909 Mai Nguyễn Duy Hoài 26/07/2002 261649182 Trúng tuyển NV1
121769 Nguyễn Minh Hoài 04/07/2002 285654682 Trúng tuyển NV1
121903 Nguyễn Thanh Hoài 24/02/2002 245431993 Trúng tuyển NV1
121696 Trần Minh Hoài 27/09/2002 301832736 Trúng tuyển NV1
120017 Nguyễn Đăng Hoàn 19/05/2000 241736220 Trúng tuyển NV1
120988 Đinh Tiên Hoàng 17/05/2002 261643808 Trúng tuyển NV1
120771 Đoàn Văn Hoàng 11/01/2002 301826150 Trúng tuyển NV1
121781 Hồ Văn Hoàng 10/02/2001 231305563 Trúng tuyển NV1
120322 Lê Công Hoàng 16/01/2002 261565285 Trúng tuyển NV1
120540 Ngư Huy Hoàng 24/12/2002 264558634 Trúng tuyển NV1
120780 Nguyễn Hoàng 31/10/2002 272898975 Trúng tuyển NV1
121387 Nguyễn Hữu Hoàng 02/03/2002 044202004158 Trúng tuyển NV1
120509 Nguyễn Huy Hoàng 30/06/2002 241952142 Trúng tuyển NV1
140087 Nguyễn Phi Hoàng 14/10/2002 215564138 Trúng tuyển NV1
120040 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng 09/03/2001 264566113 Trúng tuyển NV1
121344 Nguyễn Văn Hoàng 15/09/2002 184424579 Trúng tuyển NV1
120458 Phạm Lê Xuân Hoàng 15/10/2001 272910094 Trúng tuyển NV1
120363 Phạm Minh Hoàng 30/04/2002 215550371 Trúng tuyển NV1
121546 Phạm Văn Hoàng 01/01/2001 261499708 Trúng tuyển NV1
121480 Phạm Văn Hoàng 02/08/2002 245476080 Trúng tuyển NV1
110244 Phan Đình Hoàng 29/09/1999 272752684 Trúng tuyển NV1
121389 Trần Bá Hoàng 19/06/2002 215540608 Trúng tuyển NV1
121081 Trần Hữu Hoàng 01/01/2002 241864468 Trúng tuyển NV1
121753 Trần Huy Hoàng 06/03/2002 215634180 Trúng tuyển NV1
121183 Trần Quốc Hoàng 24/08/2002 272908214 Trúng tuyển NV1
121345 Trần Quốc Hoàng 03/12/2002 225829761 Trúng tuyển NV1
121308 Võ Minh Hoàng 31/10/2002 092202001569 Trúng tuyển NV1
110037 Võ Văn Hoàng 28/02/2001 285814332 Trúng tuyển NV1
121727 Võ Văn Hoàng 20/08/2002 264560046 Trúng tuyển NV1
121609 Võ Văn Hoanh 30/04/2002 212435613 Trúng tuyển NV1
120424 Nguyễn Tấn Học 24/07/2002 321626503 Trúng tuyển NV1
121273 Bùi Tá Hội 23/05/2002 212434594 Trúng tuyển NV1
121580 Trương Hoàng Hội 22/10/2002 261592185 Trúng tuyển NV1
120242 Ngô Hoàng Hôn 24/07/2001 382014914 Trúng tuyển NV1
121622 Huỳnh Lê Ánh Hồng 12/06/2002 215537709 Trúng tuyển NV1
121253 Lê Thị Kim Hồng 16/01/2002 212889411 Trúng tuyển NV1
120498 Lương Thị Ánh Hồng 07/01/2002 225698543 Trúng tuyển NV1
121824 Nguyễn Thị Hồng 08/07/2002 038302016560 Trúng tuyển NV1
110293 Nguyễn Tuấn Hồng 01/12/2002 215562741 Trúng tuyển NV1
121307 Phạm Thị Cẩm Hồng 29/04/2002 231359483 Trúng tuyển NV1
120925 Võ Thị Hồng 16/06/2002 215559729 Trúng tuyển NV1
121915 Bùi Thái Hợp 04/09/2002 251317690 Trúng tuyển NV1
121422 Lê Hoàng Nhật Huân 02/11/2002 251268531 Trúng tuyển NV1
120044 Nguyễn Hồng Huân 14/08/2000 312472592 Trúng tuyển NV1
121224 Nguyễn Hồng Huân 02/12/2002 321739100 Trúng tuyển NV1
121225 Trương Công Huẩn 23/08/2002 312502355 Trúng tuyển NV1
120574 Vũ Thị Huế 08/03/2000 285822180 Trúng tuyển NV1
121713 Bùi Nguyên Hùng 02/09/2002 233324073 Trúng tuyển NV1
120350 Bùi Phi Hùng 22/09/2002 215628409 Trúng tuyển NV1
110259 Hán Sơn Hùng 23/02/1995 025095000091 Trúng tuyển NV1
120859 Lê Chí Hùng 08/10/2001 352686788 Trúng tuyển NV1
120161 Lê Văn Hùng 27/08/2002 221499624 Trúng tuyển NV1
120542 Lê Văn Hùng 10/10/2002 212894015 Trúng tuyển NV1
121729 Ngô Phi Hùng 11/06/2002 261584614 Trúng tuyển NV1
120510 Ngô Tấn Hùng 03/10/2002 215572399 Trúng tuyển NV1
121540 Nguyễn Hùng 10/11/2002 074202000159 Trúng tuyển NV1
140049 Nguyễn Hữu Hùng 14/10/2002 261567276 Trúng tuyển NV1
121415 Nguyễn Minh Hùng 29/07/2002 072202006395 Trúng tuyển NV1
121452 Nguyễn Phi Hùng 26/10/2001 241845507 Trúng tuyển NV1
121227 Nguyễn Phi Hùng 16/08/2002 281391177 Trúng tuyển NV1
120159 Nguyễn Phi Hùng 24/12/2002 221514206 Trúng tuyển NV1
121789 Nguyễn Quốc Hùng 17/06/2002 372001197 Trúng tuyển NV1
120921 Nguyễn Quốc Hùng 09/11/2002 241841420 Trúng tuyển NV1
121035 Nguyễn Tấn Hùng 16/10/2002 272986112 Trúng tuyển NV1
120869 Nguyễn Văn Hùng 18/09/2001 184411576 Trúng tuyển NV1
121875 Nguyễn Văn Hùng 17/05/2002 215626197 Trúng tuyển NV1
120725 Trần Hữu Hùng 03/06/2002 241764400 Trúng tuyển NV1
120576 Trần Phi Hùng 14/05/2002 272890423 Trúng tuyển NV1
120676 Trịnh Đình Hùng 01/11/2000 261489734 Trúng tuyển NV1
120062 Châu Khánh Hưng 15/03/2000 312435126 Trúng tuyển NV1
120580 Lê Bá Hưng 05/07/2002 251243213 Trúng tuyển NV1
121420 Lê Đình Hưng 01/08/2001 264571966 Trúng tuyển NV1
120224 Lê Gia Hưng 18/11/2002 312510892 Trúng tuyển NV1
121532 Lê Nguyễn Phát Hưng 25/07/2002 301736708 Trúng tuyển NV1
121831 Nguyễn Hưng 01/07/2002 215553999 Trúng tuyển NV1
120623 Nguyễn Bảo Hưng 10/08/2001 245398780 Trúng tuyển NV1
121159 Nguyễn Lê Khải Hưng 04/06/2002 225694858 Trúng tuyển NV1
120019 Nguyễn Quang Hưng 22/10/2000 381953278 Trúng tuyển NV1
120838 Nguyễn Quốc Hưng 02/07/2002 221502607 Trúng tuyển NV1
120111 Nguyễn Quốc Hưng 26/09/2002 079202014261 Trúng tuyển NV1
110306 Nguyễn Thái Ngọc Hưng 20/05/2002 075202000400 Trúng tuyển NV1
121598 Phạm Ngọc Hưng 20/11/2001 077201005532 Trúng tuyển NV1
120796 Phạm Phúc Hưng 15/10/2002 215636095 Trúng tuyển NV1
120270 Phan Đình Hưng 10/10/2002 215578387 Trúng tuyển NV1
121188 Trần Quốc Hưng 24/03/2002 033202005566 Trúng tuyển NV1
140111 Trần Quốc Hưng 17/07/2002 212869792 Trúng tuyển NV1
110086 Trần Quốc Hưng 16/12/2002 225627404 Trúng tuyển NV1
121149 Trương Trung Hưng 12/10/2002 352592320 Trúng tuyển NV1
121697 Nguyễn Thiết Hừng 15/02/2001 225826870 Trúng tuyển NV1
110053 Hồ Thị Diễm Hương 28/10/2002 312522222 Trúng tuyển NV1
120035 Hoàng Thị Thanh Hương 11/04/1996 272456290 Trúng tuyển NV1
120848 Nguyễn Song Hương 15/03/2000 038300017768 Trúng tuyển NV1
120430 Nguyễn Thị Thu Hương 18/04/2002 082302000181 Trúng tuyển NV1
121138 Phạm Thị Hương 12/02/2002 281374725 Trúng tuyển NV1
120023 Trần Thị Hương 07/07/2001 037301005265 Trúng tuyển NV1
120705 Trịnh Thị Kim Hương 23/07/2002 245391204 Trúng tuyển NV1
140056 Nguyễn Trọng Hữu 21/09/2002 301772057 Trúng tuyển NV1
121481 Bùi Huân Huy 28/01/2002 221487277 Trúng tuyển NV1
120866 Bùi Ngọc Huy 06/12/2002 212589982 Trúng tuyển NV1
121329 Bùi Phan Gia Huy 09/04/2002 331881525 Trúng tuyển NV1
121894 Bùi Văn Huy 09/02/2002 215551193 Trúng tuyển NV1
120263 Bùi Xuân Huy 09/03/2002 264551109 Trúng tuyển NV1
121917 Cao Thế Huy 30/04/2002 036202004914 Trúng tuyển NV1
121761 Cao Trần Huy 08/02/2002 215572481 Trúng tuyển NV1
110082 Châu Hoàng Minh Huy 25/11/2002 079202009188 Trúng tuyển NV1
121519 Đặng Quang Huy 18/07/2002 301831278 Trúng tuyển NV1
140055 Đặng Thái Huy 07/07/2002 251251101 Trúng tuyển NV1
121597 Đinh Ngọc Huy 10/04/2002 231317048 Trúng tuyển NV1
120830 Đinh Nguyễn Hoàng Huy 20/08/2002 212589152 Trúng tuyển NV1
120179 Đinh Quốc Huy 29/09/2002 215570094 Trúng tuyển NV1
140083 Đinh Trường Huy 23/01/2002 215560490 Trúng tuyển NV1
120205 Đỗ Minh Huy 09/03/2002 215564010 Trúng tuyển NV1
121226 Đỗ Quang Huy 23/10/2002 215564291 Trúng tuyển NV1
120546 Đỗ Thanh Huy 27/03/2000 241742849 Trúng tuyển NV1
140009 Đoàn Quang Huy 04/08/2002 285826767 Trúng tuyển NV1
121711 Dương Nguyễn Thế Huy 12/05/2002 385877537 Trúng tuyển NV1
121745 Hà Gia Huy 03/04/2002 272941820 Trúng tuyển NV1
120280 Hồ Minh Huy 16/11/2002 312521995 Trúng tuyển NV1
120406 Hoàng Văn Huy 09/10/1999 241736754 Trúng tuyển NV1
121453 Huỳnh Hoàng Thanh Huy 30/10/2002 321738481 Trúng tuyển NV1
120665 Huỳnh Phạm Nhựt Huy 04/09/2001 321736499 Trúng tuyển NV1
120491 Kiên Tấn Huy 26/07/2002 335062283 Trúng tuyển NV1
121465 Lê Đức Huy 18/10/2002 221517071 Trúng tuyển NV1
120446 Lê Gia Huy 30/09/2002 197462399 Trúng tuyển NV1
121808 Lê Ngọc Huy 17/09/2002 285789909 Trúng tuyển NV1
121650 Lê Quang Huy 17/02/2002 321729744 Trúng tuyển NV1
121442 Lê Thanh Huy 11/10/2002 215549027 Trúng tuyển NV1
120786 Lư Anh Huy 21/08/2002 342136020 Trúng tuyển NV1
121178 Lương Hoàng Huy 07/04/2002 301737841 Trúng tuyển NV1
121380 Lương Nguyễn Đình Huy 05/12/2002 049202000285 Trúng tuyển NV1
120167 Mai Thanh Huy 06/04/2002 312493383 Trúng tuyển NV1
121695 Ngô Xuân Huy 12/05/2002 225628821 Trúng tuyển NV1
110171 Nguyễn Khắc Huy 14/09/2002 301782033 Trúng tuyển NV1
120710 Nguyễn Phúc Huy 21/09/2002 225831477 Trúng tuyển NV1
120194 Nguyễn Quang Huy 11/10/2001 281270025 Trúng tuyển NV1
110038 Nguyễn Quang Anh Huy 12/12/2000 025975941 Trúng tuyển NV1
120557 Nguyễn Quốc Huy 18/02/2002 225691893 Trúng tuyển NV1
121786 Nguyễn Quốc Huy 11/05/2002  077202000841 Trúng tuyển NV1
120736 Nguyễn Quốc Huy 20/05/2002 215558857 Trúng tuyển NV1
120891 Nguyễn Quốc Huy 02/06/2002 225832266 Trúng tuyển NV1
120144 Nguyễn Quốc Huy 14/09/2002 261613560 Trúng tuyển NV1
140080 Nguyễn Quốc Huy 19/09/2002 079202017148 Trúng tuyển NV1
121645 Nguyễn Thanh Huy 16/01/2002 312491602 Trúng tuyển NV1
121732 Nguyễn Thanh Huy 25/04/2002 312493182 Trúng tuyển NV1
121275 Nguyễn Văn Huy 19/04/2002 321840718 Trúng tuyển NV1
120918 Nguyễn Văn Huy 27/07/2002 312522012 Trúng tuyển NV1
110095 Nguyễn Văn Khắc Huy 03/02/2002 321738905 Trúng tuyển NV1
110240 Nguyễn Văn Tấn Huy 01/01/2002 077202004811 Trúng tuyển NV1
120588 Phạm Gia Huy 01/10/2002 251228565 Trúng tuyển NV1
121886 Phạm Minh Huy 25/02/2002 215563730 Trúng tuyển NV1
110248 Phạm Trần Minh Huy 23/09/2002 301891195 Trúng tuyển NV1
121780 Phan Đức Huy 29/12/2002 301778248 Trúng tuyển NV1
110148 Phan Nguyễn Gia Huy 13/08/2002 215571941 Trúng tuyển NV1
120344 Phù Lê Quốc Huy 19/01/2002 221499623 Trúng tuyển NV1
120901 Phùng Quang Huy 02/01/2002 276046251 Trúng tuyển NV1
120958 Tô Việt Huy 20/03/2002 264583415 Trúng tuyển NV1
120356 Trần Da Huy 25/12/2002 215570134 Trúng tuyển NV1
110243 Trần Đức Huy 01/09/2002 312494466 Trúng tuyển NV1
140038 Trần Gia Huy 31/08/2001 079201004836 Trúng tuyển NV1
121889 Trần Huỳnh Khắc Huy 25/05/2002 072202005984 Trúng tuyển NV1
140167 Trần Lê Huy 06/03/2002 261601106 Trúng tuyển NV1
120445 Trần Vũ Quốc Huy 14/12/2002 281305339 Trúng tuyển NV1
120884 Trương Gia Huy 06/01/1999 079099003178 Trúng tuyển NV1
120381 Trương Gia Huy 21/11/2002 272982981 Trúng tuyển NV1
121325 Trương Thái Huy 25/03/2002 272968603 Trúng tuyển NV1
120726 Trương Văn Huy 01/01/2002 231370344 Trúng tuyển NV1
120701 Võ Nhật Huy 08/08/2002 272892302 Trúng tuyển NV1
140142 Vơ Thành Huy 05/11/2002 212623239 Trúng tuyển NV1
140129 Vũ Hoàng Huy 16/01/2002 038202009641 Trúng tuyển NV1
140164 Trần Lê Huyên 09/12/2002 261618755 Trúng tuyển NV1
120361 Đoàn Ngọc Huyền 14/12/2002 079302033097 Trúng tuyển NV1
110104 Nguyễn Khánh Huyền 06/11/2002 077302002688 Trúng tuyển NV1
120819 Nguyễn Mỹ Huyền 26/05/2000 026025685 Trúng tuyển NV1
110166 Nguyễn Thị Lệ Huyền 12/03/2002 092302005935 Trúng tuyển NV1
120729 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/11/2002 301737144 Trúng tuyển NV1
121231 Phạm Thị Huyền 21/02/2002 212466676 Trúng tuyển NV1
110116 Phan Thị Ngọc Huyền 28/03/2002 352604986 Trúng tuyển NV1
121139 Võ Thị Ngọc Huyền 20/03/2002 281298060 Trúng tuyển NV1
120980 Lê Tấn Huynh 18/12/2002 077202004335 Trúng tuyển NV1
121513 Võ Minh Hy 12/03/2002 272964874 Trúng tuyển NV1
121444 Võ Quốc Hy 21/08/2002 312487320 Trúng tuyển NV1
121947 A Đỗ Huy Kao 22/09/2002 233366214 Trúng tuyển NV1
121252 Nguyễn Minh Kế 31/01/2002 231361364 Trúng tuyển NV1
110019 Đặng Minh Kha 29/04/1995 385611103 Trúng tuyển NV1
120471 Đoàn Trọng Kha 15/09/2002 301761597 Trúng tuyển NV1
121959 Dương Hữu Kha 28/04/2002 312503501 Trúng tuyển NV1
120812 Huỳnh Trần Minh Kha 05/01/2001 072201007097 Trúng tuyển NV1
121300 Lê Minh Kha 30/03/2002 312488770 Trúng tuyển NV1
121021 Lê Minh Kha 29/12/2002 301804765 Trúng tuyển NV1
110241 Lê Truương Nhật Kha 01/10/2001 077201005720 Trúng tuyển NV1
140152 Nguyễn Kha 03/01/2002 077202001293 Trúng tuyển NV1
120440 Nguyễn Lê Kha 09/11/2002 342066456 Trúng tuyển NV1
121108 Nguyễn Phạm Kha 23/08/2002 301790528 Trúng tuyển NV1
120137 Nguyễn Trường Kha 30/07/1997 233254609 Trúng tuyển NV1
120945 Phạm Thanh Kha 21/08/2001 072201003146 Trúng tuyển NV1
120385 Trần Hoàng Minh Kha 29/01/2002 261590950 Trúng tuyển NV1
110291 Trần Hữu Minh Kha 14/09/2000 272751821 Trúng tuyển NV1
120706 Trần Minh Kha 31/07/2002 381991948 Trúng tuyển NV1
121647 Trần Trung Kha 29/10/2002 312566876 Trúng tuyển NV1
140014 Văn Minh Kha 26/01/2002 366343332 Trúng tuyển NV1
121698 Vơ Hoàng Kha 23/09/2002 342035967 Trúng tuyển NV1
110257 Võ Minh Kha 15/05/2002 301834135 Trúng tuyển NV1
120566 Nguyễn Thành Khá 11/11/2002 221517062 Trúng tuyển NV1
120508 Phạm Nhâm Khá 12/03/2002 261640304 Trúng tuyển NV1
110084 Lê Phạm Đình Khả 11/08/2002 212818967 Trúng tuyển NV1
110118 Võ Văn Khả 08/05/2002 321736291 Trúng tuyển NV1
110111 Nguyễn Quý Khách 14/05/2002 212851954 Trúng tuyển NV1
121870 Phan Thị Minh Khai 23/06/2002 212818128 Trúng tuyển NV1
120971 Nguyễn Xuân Khãi 31/10/2002 215564235 Trúng tuyển NV1
110158 Bùi Thanh Khải 30/04/2002 312502035 Trúng tuyển NV1
120965 Đỗ Văn Khải 23/05/2002 077202004036 Trúng tuyển NV1
121335 Huỳnh Nguyên Khải 15/01/2002 215575242 Trúng tuyển NV1
120436 Lê Văn Khải 10/08/2001 242012223 Trúng tuyển NV1
120328 Lương Tuấn Khải 28/04/2002 301790335 Trúng tuyển NV1
121164 Nguyễn Quan Khải 15/05/2002 321739447 Trúng tuyển NV1
120882 Nguyễn Tiến Khải 28/12/2000 079200015572 Trúng tuyển NV1
110029 Nguyễn Tuấn Khải 06/09/2021 301734627 Trúng tuyển NV1
120536 Nguyễn Văn Khải 03/02/2002 212904396 Trúng tuyển NV1
120625 Trần Quang Khải 02/01/2001 342011117 Trúng tuyển NV1
120940 Trần Thanh Khải 09/11/2002 077202002440 Trúng tuyển NV1
120118 Võ Duy Khải 09/05/2002 321629840 Trúng tuyển NV1
120439 Bùi Hoàng Nhựt Khang 23/07/2002 321768364 Trúng tuyển NV1
120042 Bùi Nguyên Khang 01/06/2001 251189490 Trúng tuyển NV1
120651 Châu Hoàng Minh Khang 26/02/2002 335059085 Trúng tuyển NV1
140084 Đặng Hoàng Khang 07/06/2002 342050419 Trúng tuyển NV1
121662 Đào Duy Khang 22/05/2002 215554126 Trúng tuyển NV1
121938 Hà Phúc Khang 26/06/2002 072202000542 Trúng tuyển NV1
121403 Hồ Nhĩ Khang 20/06/2002 221504449 Trúng tuyển NV1
120216 Huỳnh Trần Duy Khang 30/03/2002 312492484 Trúng tuyển NV1
120207 Lâm Vĩ Khang 11/01/2002 301709768 Trúng tuyển NV1
121169 Lê Công Khang 10/05/2001 241743047 Trúng tuyển NV1
120103 Lê Dĩ Khang 06/10/2000 072200004651 Trúng tuyển NV1
120695 Lê Ngô Hoài Khang 19/02/2002 301835060 Trúng tuyển NV1
121721 Liên Minh Khang 10/10/2002 385900405 Trúng tuyển NV1
120220 Lý Hoàng Khang 10/11/2002 366403315 Trúng tuyển NV1
121094 Ngô Mẫn Khang 04/05/2001 385790744 Trúng tuyển NV1
121375 Ngô Vỹ Khang 06/08/2002 285806472 Trúng tuyển NV1
121739 Nguyễn Đoan Khang 29/10/2002 272867216 Trúng tuyển NV1
120645 Nguyễn Hoài Khang 21/06/2002 321800018 Trúng tuyển NV1
120835 Nguyễn Hồng Khang 02/11/2002 312494921 Trúng tuyển NV1
110231 Nguyễn Hồng Duy Khang 23/12/1999 026083692 Trúng tuyển NV1
120977 Nguyễn Hữu Khang 11/11/2002 312512083 Trúng tuyển NV1
120018 Nguyễn Minh Khang 30/09/2001 251282498 Trúng tuyển NV1
110290 Nguyễn Phúc Khang 11/03/2002 079202019350 Trúng tuyển NV1
120752 Thái Bích Khang 04/01/2002 321822762 Trúng tuyển NV1
121469 Trần Cao Minh Khang 10/04/2001 352553123 Trúng tuyển NV1
121817 Trịnh Đình Khang 28/03/2002 301803545 Trúng tuyển NV1
140045 Võ Minh Khang 28/08/2002 285718303 Trúng tuyển NV1
140114 Vũ Minh Khang 03/03/2002 079202006907 Trúng tuyển NV1
120178 Vũ Nguyên Khang 17/10/2002 281342007 Trúng tuyển NV1
121435 Danh Chí Khanh 13/07/2002 352744282 Trúng tuyển NV1
121077 Đào Công Khanh 21/08/2002 312494324 Trúng tuyển NV1
120209 Kiều Văn Khanh 18/04/2002 264564079 Trúng tuyển NV1
120200 Nguyễn Hoàng Khanh 23/10/2002 281303528 Trúng tuyển NV1
121386 Nguyễn Hữu Khanh 06/07/2001 215522362 Trúng tuyển NV1
120707 Phạm Tuấn Khanh 06/06/2002 301761729 Trúng tuyển NV1
121858 Trần Bảo Khanh 22/01/2002 321800769 Trúng tuyển NV1
121722 Trần Duy Khanh 02/02/2002 312466987 Trúng tuyển NV1
120348 Võ Đức Khanh 28/07/2002 285944518 Trúng tuyển NV1
120668 Võ Duy Khanh 02/01/2002 321718462 Trúng tuyển NV1
121900 Cao Quốc Khánh 02/09/2002 251330475 Trúng tuyển NV1
121631 Đặng Trần Vân Khánh 26/11/2002 301810206 Trúng tuyển NV1
121105 Đào Hoàng Khánh 24/06/2002 221546091 Trúng tuyển NV1
121911 Đào Xuân Khánh 15/09/2002 285736780 Trúng tuyển NV1
110258 Đỗ Gia Khánh 24/07/2000 272714695 Trúng tuyển NV1
110267 Đỗ Thiện Khánh 28/04/2001 079201024726 Trúng tuyển NV1
120616 Đỗ Xuân Khánh 01/01/2002 285746918 Trúng tuyển NV1
120119 Đoàn Thiện Khánh 11/11/2002 321616952 Trúng tuyển NV1
121933 Đoàn Văn Khánh 10/11/2002 034202010860 Trúng tuyển NV1
121305 Hồ Ngọc Khánh 20/03/2000 231273652 Trúng tuyển NV1
120680 Huỳnh Quang Khánh 29/06/2002 321739731 Trúng tuyển NV1
120949 Lê Minh Khánh 27/07/2002 312483949 Trúng tuyển NV1
121853 Lê Thành Khánh 26/08/2002 212885281 Trúng tuyển NV1
110260 Nghiêm Quốc Khánh 02/09/2002 251228808 Trúng tuyển NV1
121267 Nguyễn Duy Khánh 09/07/2002 272863388 Trúng tuyển NV1
110233 Nguyễn Duy Khánh 06/11/2002 079202016870 Trúng tuyển NV1
121242 Nguyễn Duy Khánh 06/12/2002 335048117 Trúng tuyển NV1
121142 Nguyễn Minh Khánh 03/08/2002 312502356 Trúng tuyển NV1
120105 Nguyễn Quốc Khánh 10/12/2002 079202032910 Trúng tuyển NV1
120765 Nông Chương Khánh 18/02/2002 285886009 Trúng tuyển NV1
121884 Phạm Hoàng Khánh 26/09/2002 072202001915 Trúng tuyển NV1
120593 Phạm Vĩnh Khánh 13/03/2002 342038049 Trúng tuyển NV1
120768 Phan Nhật Khánh 18/02/2002 045202000062 Trúng tuyển NV1
121063 Phan Viết Khánh 28/02/1997 241713479 Trúng tuyển NV1
120273 Trần Dương Khánh 21/04/2002 285820446 Trúng tuyển NV1
121792 Trần Duy Khánh 08/02/2002 215640348 Trúng tuyển NV1
121490 Trần Duy Khánh 22/04/2002 251327268 Trúng tuyển NV1
110093 Trần Hữu Khánh 22/03/2002 352601888 Trúng tuyển NV1
121527 Trần Văn Quốc Khánh 07/01/2002 335067328 Trúng tuyển NV1
121059 Võ Đức Khánh 28/07/2002 285844518 Trúng tuyển NV1
121177 Võ Trung Khánh 04/07/2002 312493433 Trúng tuyển NV1
120011 Vũ Duy Khánh 28/03/2001 251238704 Trúng tuyển NV1
120792 Lê Chí Khiêm 18/01/2002 225924975 Trúng tuyển NV1
120828 Làu Cá Khiềng 21/06/2002 2611421613 Trúng tuyển NV1
121069 Đào Duy Khiết 17/01/2002 215563088 Trúng tuyển NV1
120244 Báo Ngọc Đăng Khoa 29/05/2002 264565767 Trúng tuyển NV1
120827 Đặng Thị Yến Khoa 03/02/2002 335028552 Trúng tuyển NV1
120551 Đặng Tiến Khoa 13/05/2002 241866684 Trúng tuyển NV1
120832 Đinh Quang Khoa 31/03/2002 225955269 Trúng tuyển NV1
121630 Dương Huy Khoa 03/08/2002 276045563 Trúng tuyển NV1
121048 Hồ Dương Tấn Khoa 14/08/2002 261595445 Trúng tuyển NV1
120088 Hoàng Nguyễn Bảo Khoa 22/03/1999 079099000737 Trúng tuyển NV1
121395 Mai Đăng Khoa 12/09/2000 068200000154 Trúng tuyển NV1
120149 Nguyễn Ân Khoa 13/04/2002 072302006136 Trúng tuyển NV1
121904 Nguyễn Anh Khoa 23/08/2002 251237982 Trúng tuyển NV1
120654 NguyễN Duy Minh Khoa 05/08/2001 079201019350 Trúng tuyển NV1
120110 Nguyễn Em Hoàng Khoa 17/06/2002 212869258 Trúng tuyển NV1
120392 Nguyễn Huỳnh Khoa 29/09/2002 241867120 Trúng tuyển NV1
120502 Nguyễn Lê Khoa 20/04/2002 312483247 Trúng tuyển NV1
110303 Nguyễn Tân Khoa 29/04/2002 364161897 Trúng tuyển NV1
120145 Nguyễn Thanh Khoa 03/08/2002 352672667 Trúng tuyển NV1
121119 Nguyễn Văn Khoa 05/11/2002 251228445 Trúng tuyển NV1
121952 Phạm Anh Khoa 21/02/2002 079202016887 Trúng tuyển NV1
120056 Trần Đăng Khoa 02/08/1999 025885412 Trúng tuyển NV1
140040 Trần Ngọc Khoa 29/08/2000 272714106 Trúng tuyển NV1
140089 Trần Nhất Khoa 27/12/2002 079202021149 Trúng tuyển NV1
120896 Trần Quốc Anh Khoa 08/01/2002 251251053 Trúng tuyển NV1
120943 Trương Hoàng Anh Khoa 01/11/1998 231300027 Trúng tuyển NV1
120081 Võ Thiện Đăng Khoa 21/10/1999 079099005254 Trúng tuyển NV1
120269 Võ Trần Duy Khoa 14/02/2002 261600595 Trúng tuyển NV1
121156 Hoàng Đăng Khôi 27/12/2000 079200015627 Trúng tuyển NV1
121785 Lê Nguyên Khôi 01/10/2002 231238776 Trúng tuyển NV1
120666 Nguyễn Minh Khôi 12/08/2002 335040030 Trúng tuyển NV1
121287 Phạm Ngọc Khôi 22/02/2002 212818713 Trúng tuyển NV1
121140 Phan Minh Khôi 10/08/2002 272996999 Trúng tuyển NV1
120618 Hà Văn Khởi 10/02/2002 335011992 Trúng tuyển NV1
120146 Lê Quang Khởi 12/01/2002 371981661 Trúng tuyển NV1
140146 Trà Tuấn Khởi 10/06/2001 382009016 Trúng tuyển NV1
121712 Bạch Nhật Khương 25/11/2002 215584390 Trúng tuyển NV1
120933 Nguyễn Nhật Khương 15/10/2002 342051219 Trúng tuyển NV1
120353 Trần Lê Thạnh Khương 09/05/2002 221508032 Trúng tuyển NV1
121861 Vơ Gia Khương 05/03/2002 321615809 Trúng tuyển NV1
121137 Nguyễn Hoàng Ki 20/02/2002 261601644 Trúng tuyển NV1
110040 Cao Văn Kiên 30/06/2001 261600117 Trúng tuyển NV1
140106 Lê Trung Kiên 22/03/2001 231373175 Trúng tuyển NV1
120893 Lê Trung Kiên 06/05/2002 321759760 Trúng tuyển NV1
120046 Nguyễn Thọ Kiên 14/10/1999 174828037 Trúng tuyển NV1
120172 Nguyễn Trọng Kiên 19/07/2002 036202002266 Trúng tuyển NV1
120197 Nguyễn Trung Kiên 17/08/2002 261421855 Trúng tuyển NV1
120061 Phạm Trung Kiên 09/09/1999 352539370 Trúng tuyển NV1
121333 Phạm Trung Kiên 24/03/2002 312471887 Trúng tuyển NV1
121271 Trà Minh Kiên 30/09/2002 221546367 Trúng tuyển NV1
110173 Võ Cao Kiến 03/04/2002 212885653 Trúng tuyển NV1
120025 Bùi Tuấn Kiệt 13/07/1997 079097008931 Trúng tuyển NV1
121564 Đặng Tuấn Kiệt 17/12/2002 241963606 Trúng tuyển NV1
110297 Đinh Hoàng Kiệt 20/02/2002 072202005928 Trúng tuyển NV1
121738 Hà Tấn Kiệt 03/04/2002 264561240 Trúng tuyển NV1
121661 Hoàng Tuấn Kiệt 12/09/2002 251248320 Trúng tuyển NV1
121266 Lê Tuấn Kiệt 17/01/2002 251290459 Trúng tuyển NV1
120504 Lê Tuấn Kiệt 03/09/2002 285902509 Trúng tuyển NV1
121272 Nguyễn Hào Kiệt 10/11/2002 272892666 Trúng tuyển NV1
121553 Nguyễn Ngọc Tuấn Kiệt 18/02/2002 276005037 Trúng tuyển NV1
120822 Phạm Quốc Kiệt 24/04/2002 272956525 Trúng tuyển NV1
120085 Trần Tuấn Kiệt 06/07/1999 352385065 Trúng tuyển NV1
110138 Trương Tuấn Kiệt 07/09/2002 215562679 Trúng tuyển NV1
140117 Dương Thị Mộng Kiều 02/06/2002 072302001064 Trúng tuyển NV1
120375 Sư Ngọc Kiều 16/09/1999 264524623 Trúng tuyển NV1
120528 Văn Thị Thu Kiều 17/11/2002 046302000076 Trúng tuyển NV1
121237 Bùi Thị Thanh Kim 06/02/2002 072302002113 Trúng tuyển NV1
110117 Trần Lưu Hoàng Kim 30/01/2002 301810112 Trúng tuyển NV1
120070 Võ Thị Kim 16/04/2001 212434935 Trúng tuyển NV1
120770 Chu Quang Kỳ 18/03/2002 251257598 Trúng tuyển NV1
121347 Chung Hiếu Kỳ 21/01/2002 381957975 Trúng tuyển NV1
121617 Đỗ Quang Kỳ 10/05/2002 212851146 Trúng tuyển NV1
121668 Thượng Đình Kỳ 21/04/2002 212537405 Trúng tuyển NV1
121011 Trần Ngọc Kỷ 16/05/2002 312498386 Trúng tuyển NV1
121284 Nguyễn Sinh La 02/03/2002 264585262 Trúng tuyển NV1
121558 Nguyễn Thái Hoàng Lai 25/09/2002 212851166 Trúng tuyển NV1
121244 Nguyễn Văn Lai 05/06/2002 225693737 Trúng tuyển NV1
121001 Bùi Thị Thanh Lam 09/05/2002 321618301 Trúng tuyển NV1
120524 Lê Huỳnh Lam 14/01/2002 212816679 Trúng tuyển NV1
120575 Nguyễn Hoàng Lam 15/01/2002 321739473 Trúng tuyển NV1
121302 Nguyễn Thị Thanh Lam 11/02/2002 077302006539 Trúng tuyển NV1
110031 Đỗ Ngọc Lâm 15/04/1995 272387010 Trúng tuyển NV1
140178 Hồ Lâm 09/12/2002 261588872 Trúng tuyển NV1
120595 Lê Quốc Lâm 15/12/2002 231361294 Trúng tuyển NV1
120640 Nguyễn Phương Lâm 09/01/2002 321739075 Trúng tuyển NV1
120339 Nguyễn Thành Lâm 01/09/2000 251166218 Trúng tuyển NV1
121652 Nguyễn Tùng Lâm 12/08/2002 212902408 Trúng tuyển NV1
121396 Nguyễn Văn Lâm 07/07/1999 261467578 Trúng tuyển NV1
120418 Quách Khánh Lâm 18/11/2002 094202000087 Trúng tuyển NV1
120477 Trần Hoàng Phi Lâm 04/11/2002 261602412 Trúng tuyển NV1
120582 Trương Hoàng Lâm 09/12/2002 321841504 Trúng tuyển NV1
121948 Hoàng Ngọc Mỹ Lan 01/09/2002 245477366 Trúng tuyển NV1
120636 Trần Thị Lan 10/06/2002 077302003187 Trúng tuyển NV1
121394 Phạm Ngọc Lanh 18/02/2001 184440539 Trúng tuyển NV1
121539 Võ Xuân Lanh 23/09/2002 221514111 Trúng tuyển NV1
110268 Nguyễn Văn Lập 02/09/2001 231319131 Trúng tuyển NV1
121833 Nguyễn Văn Lễ 15/01/2002 215562220 Trúng tuyển NV1
140177 Đinh Thị Mỹ Lệ 12/09/2002 215563719 Trúng tuyển NV1
110098 Phan Tuấn Lệ 08/11/2002 261648990 Trúng tuyển NV1
121065 Huỳnh Nguyễn Duy Lệnh 06/04/2000 212430706 Trúng tuyển NV1
120442 Đặng Tấn Liêm 25/12/2002 251301838 Trúng tuyển NV1
121801 Huỳnh Thanh Liêm Liêm 29/01/2002 301797416 Trúng tuyển NV1
121042 Lý Hải Liêm 13/08/2002 366300970 Trúng tuyển NV1
121951 Nguyễn Thanh Liêm 19/04/2002 212622725 Trúng tuyển NV1
121521 Nguyễn Thanh Liêm 31/07/2002 272905724 Trúng tuyển NV1
120341 Châu Thị Thu Liễu 28/09/2002 261421704 Trúng tuyển NV1
120800 Lâm Nhật Lil 01/06/2000 385817568 Trúng tuyển NV1
121095 Bùi Văn Linh 15/09/2002 221506482 Trúng tuyển NV1
120360 Dương Hoài Linh 15/03/2002 312480232 Trúng tuyển NV1
121410 Dương Thị Thảo Linh 08/10/2002 276031095 Trúng tuyển NV1
120421 Huỳnh Thị Trúc Linh 15/07/2002 342092131 Trúng tuyển NV1
121123 Lâm Nhật Linh 01/01/2002 251247348 Trúng tuyển NV1
121505 Mai Hoàng Duy Linh 08/02/2000 225767758 Trúng tuyển NV1
121089 Nguyễn Chí Linh 10/05/2002 352633981 Trúng tuyển NV1
120673 Nguyễn Dương Linh 15/05/2002 079202015650 Trúng tuyển NV1
120889 Nguyễn Hoài Linh 19/03/2002 038202015950 Trúng tuyển NV1
120727 Nguyễn Hoài Linh 23/08/2002 285747941 Trúng tuyển NV1
120718 Nguyễn Hoàng Linh 10/07/2002 077202006511 Trúng tuyển NV1
110092 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 22/08/2002 312575098 Trúng tuyển NV1
120782 Nguyễn Quách Khánh Linh 22/10/2002 215583238 Trúng tuyển NV1
120553 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/01/2002 264546488 Trúng tuyển NV1
121707 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/05/2002 212846964 Trúng tuyển NV1
120437 Nguyễn Thị Mỹ Linh 21/08/2002 272872298 Trúng tuyển NV1
121314 Nguyễn Thị Nhã Linh 16/09/2002 352634097 Trúng tuyển NV1
120612 Nguyễn Thục Linh 04/05/2002 079302015264 Trúng tuyển NV1
110097 Tạ Ngọc Linh 15/12/2002 212884505 Trúng tuyển NV1
120802 Trần Gia Linh 08/03/2002 321718736 Trúng tuyển NV1
110203 Trần Khánh Linh 06/10/1999 072099005093 Trúng tuyển NV1
110169 Trần Thị Hoài Linh 15/11/2001 184433018 Trúng tuyển NV1
120226 Trần Thị Trúc Linh 19/02/2000 352640635 Trúng tuyển NV1
110277 Trần Thị Trúc Linh 29/03/2002 215561305 Trúng tuyển NV1
120991 Văn Nguyễn Chí Linh 18/04/2002 366327643 Trúng tuyển NV1
110245 Bùi Mai Lĩnh 01/04/2002 215562488 Trúng tuyển NV1
120692 Lê Thị Thu Loan 20/07/2002 221533100 Trúng tuyển NV1
120376 Bùi Tấn Lộc 10/03/2002 312472762 Trúng tuyển NV1
121459 Huỳnh Kim Lộc 03/03/2002 312493856 Trúng tuyển NV1
121694 Huỳnh Tấn Lộc 23/04/2001 301764187 Trúng tuyển NV1
120572 Nguyễn Bá Lộc 30/03/2002 321616408 Trúng tuyển NV1
110091 Nguyễn Hữu Lộc 16/07/2002 301849154 Trúng tuyển NV1
120517 Nguyễn Tấn Lộc 25/03/2002 321841513 Trúng tuyển NV1
121259 Nguyễn Thế Lộc 23/11/2002 215542956 Trúng tuyển NV1
120384 Nguyễn Trường Lộc 16/08/2002 321620665 Trúng tuyển NV1
121680 Phạm Thái Lộc 28/12/2002 312512365 Trúng tuyển NV1
120987 Trần Quang Lộc 15/02/2002 245389238 Trúng tuyển NV1
140115 Trần Tấn Lộc 18/04/2002 321844483 Trúng tuyển NV1
110143 Trần Xuân Lộc 26/11/2002 321496507 Trúng tuyển NV1
121401 Hồ Thành Lợi 29/11/2002 342040511 Trúng tuyển NV1
121485 Hoàng Kim Lợi 04/09/2002 077202004494 Trúng tuyển NV1
120393 Huỳnh Tấn Lợi 28/12/2001 272823258 Trúng tuyển NV1
120563 Lê Văn Lợi 28/10/1997 215416731 Trúng tuyển NV1
121724 Nguyễn Bá Lợi 12/06/2002 215549134 Trúng tuyển NV1
120650 Nguyễn Đức Lợi 19/08/2002 312483810 Trúng tuyển NV1
120578 Nguyễn Ngọc Lợi 09/12/2002 215537404 Trúng tuyển NV1
121030 Nguyễn Thành Lợi 05/01/2002 272892668 Trúng tuyển NV1
120277 Nguyễn Thành Lợi 21/09/2002 079202028519 Trúng tuyển NV1
110206 Trần Hùng Lợi 23/01/1998 025583612 Trúng tuyển NV1
120911 Vũ Quang Lợi 03/05/2002 033202005317 Trúng tuyển NV1
121034 Bùi Trọng Long 11/12/2002 184473090 Trúng tuyển NV1
121726 Đặng Thiên Long 03/11/2002 251258281 Trúng tuyển NV1
120454 Đặng Văn Long 27/10/1999 231331056 Trúng tuyển NV1
121636 Đỗ Thành Long 25/05/2002 225622827 Trúng tuyển NV1
121935 Hồ Phi Long 30/09/2002 077202005013 Trúng tuyển NV1
121289 Hồ Xuân Long 16/04/2001 241744950 Trúng tuyển NV1
121382 Hoàng Phi Long 11/05/2002 072202000116 Trúng tuyển NV1
120221 Huỳnh Ngọc Long 25/05/2001 215570069 Trúng tuyển NV1
140020 Lã Ngọc Long 05/04/2002 066202000073 Trúng tuyển NV1
121260 Lê Hải Long 05/05/2001 231187378 Trúng tuyển NV1
120696 Lê Hoàng Long 25/03/2002 231424413 Trúng tuyển NV1
121340 Lê Văn Long 07/01/2001 241774551 Trúng tuyển NV1
121607 Mai Xuân Long 03/09/2002 212896894 Trúng tuyển NV1
121054 Nguyễn Hữu Phi Long 10/08/2002 241886646 Trúng tuyển NV1
110179 Nguyễn Lê Gia Long 27/01/2001 079201017025 Trúng tuyển NV1
120043 Nguyễn Phi Long 08/05/2001 301765573 Trúng tuyển NV1
120158 Nguyễn Thanh Long 28/10/2002 342084290 Trúng tuyển NV1
121515 Nguyễn Thành Long 17/09/2002 241970920 Trúng tuyển NV1
140160 Nguyễn Thành Long 01/10/2002 251247351 Trúng tuyển NV1
121591 Nguyễn Thành Long 28/12/2002 251291468 Trúng tuyển NV1
121112 Phạm Ngọc Long 15/08/2002 335058144 Trúng tuyển NV1
121100 Phạm Phi Long 27/09/2002 231447969 Trúng tuyển NV1
110035 Phạm Phú Long 11/06/2001 077201001027 Trúng tuyển NV1
120175 Phạm Thành Long 28/02/2002 251265295 Trúng tuyển NV1
120512 Phan Đức Hoàng Long 05/04/2002 251285561 Trúng tuyển NV1
120308 Trần Hoàng Long 06/10/2002 285737577 Trúng tuyển NV1
140168 Trần Minh Long 09/05/2002 215564105 Trúng tuyển NV1
120647 Trần Phi Long 17/08/2002 221523563 Trúng tuyển NV1
121632 Trần Văn Long 22/10/2001 245441743 Trúng tuyển NV1
110073 Trần Võ Phước Long 19/10/2002 301771214 Trúng tuyển NV1
140005 Trịnh Văn Long 26/02/2001 241877265 Trúng tuyển NV1
140095 Võ Đình Long 08/08/2002 215540499 Trúng tuyển NV1
121383 Võ Thành Long 29/04/2002 215581515 Trúng tuyển NV1
120627 Vũ Văn Long 24/04/1995 101107782 Trúng tuyển NV1
120403 Đặng Minh Luân 22/10/2002 031772800 Trúng tuyển NV1
120251 Huỳnh Phúc Luân 14/06/2002 301697497 Trúng tuyển NV1
110183 Lê Bá Luân 23/06/2002 301840997 Trúng tuyển NV1
121413 Lê Thành Luân 08/09/2002 335007070 Trúng tuyển NV1
120983 Lê Văn Luân 29/08/2002 272978940 Trúng tuyển NV1
120734 Lương Nguyễn Thành Luân 01/04/2002 221543360 Trúng tuyển NV1
120245 Nguyễn Hữu Luân 29/09/2002 072202001764 Trúng tuyển NV1
120609 Nguyễn Hữu Luân 09/12/2002 352647496 Trúng tuyển NV1
120628 Nguyễn Minh Luân 21/10/2001 079201024543 Trúng tuyển NV1
120637 Nguyễn Minh Luân 16/09/2002 312487181 Trúng tuyển NV1
120009 Nguyễn Trần Luân 15/04/2001 215536458 Trúng tuyển NV1
120290 Nguyễn Trần Hữu Luân 16/08/2002 301767007 Trúng tuyển NV1
110071 Nguyễn Vũ Luân 25/01/2002 301872923 Trúng tuyển NV1
140138 Phạm Hoàng Luân 05/01/2002 251217875 Trúng tuyển NV1
120267 Phan Thành Luân 11/03/2002 301797338 Trúng tuyển NV1
120847 Phan Văn Luân 11/02/2001 221517032 Trúng tuyển NV1
120228 Trần Hoài Luân 13/07/2002 312487154 Trúng tuyển NV1
121249 Trần Minh Luân 27/08/2001 334983793 Trúng tuyển NV1
120717 Trần Minh Luân 09/04/2002 372050589 Trúng tuyển NV1
121277 Võ Trác Luân 13/07/2002 075202000270 Trúng tuyển NV1
121566 Lê Công Luận 19/03/2001 381929910 Trúng tuyển NV1
120709 Nguyễn Sơn Luật 10/11/2002 281356294 Trúng tuyển NV1
120412 Đinh Tấn Lực 22/04/2002 212850040 Trúng tuyển NV1
121671 Hồ Tấn Lực 11/04/2002 301796011 Trúng tuyển NV1
110162 Lê Văn Lực 02/07/2002 241929522 Trúng tuyển NV1
121486 Ngô Thanh Lực 27/01/2002 212851156 Trúng tuyển NV1
121045 Trần Minh Lực 08/10/2002 251330200 Trúng tuyển NV1
110196 Lê Quốc Lương 01/08/2002 241956619 Trúng tuyển NV1
140108 Trần Đức Lương 01/07/2002 261646277 Trúng tuyển NV1
121502 Trần Hữu Lượng 13/10/2001 197455480 Trúng tuyển NV1
120900 Võ Minh Lượng 17/07/2002 212817954 Trúng tuyển NV1
121489 Lê Văn Lưu 24/09/2002 285803605 Trúng tuyển NV1
121953 Tạ Gia Lưu 23/12/2001 231370238 Trúng tuyển NV1
120120 Trần Văn Lưu 02/01/2002 231379149 Trúng tuyển NV1
110170 Nguyễn Bùi Ngọc Luyến 29/04/2002 026302004915 Trúng tuyển NV1
120867 Lăng Quốc Luyện 29/01/2000 241919287 Trúng tuyển NV1
121363 Đặng Thị Trúc Ly 15/04/2002 221546291 Trúng tuyển NV1
121823 Lê Đức Ly 25/09/2002 241744717 Trúng tuyển NV1
121411 Nguyễn Thị Kim Ly 29/09/2002 212819672 Trúng tuyển NV1
110094 Phan Huỳnh Hữu 03/10/2002 342115153 Trúng tuyển NV1
121437 Huỳnh Thị Ngọc Mai 23/09/2002 221529270 Trúng tuyển NV1
120558 Lương Thị Tú Mai 13/08/2002 261631207 Trúng tuyển NV1
121468 Trần Ngọc Mai 20/08/2002 000026159731 Trúng tuyển NV1
120116 Phạm Huy Mân 28/10/2002 221546274 Trúng tuyển NV1
121482 Đinh Minh Mẫn 30/07/2002 221531455 Trúng tuyển NV1
121736 Ngô Minh Mẫn 02/06/2002 385896454 Trúng tuyển NV1
121392 Nguyễn Xuân Mẫn 28/04/2000 261562053 Trúng tuyển NV1
140016 Thái Minh Mẫn 01/01/2002 312486207 Trúng tuyển NV1
110046 Thanh Trường Minh Mẫn 30/04/2001 261420510 Trúng tuyển NV1
120215 Trần Minh Mẫn 26/10/2002 215549156 Trúng tuyển NV1
140024 Nguyễn Minh Mẩn 31/07/2001 079201023672 Trúng tuyển NV1
121405 Trần Đặng Minh Mẩn 20/02/2002 312498903 Trúng tuyển NV1
120148 Bùi Văn Mạnh 08/02/2002 184449295 Trúng tuyển NV1
121536 Đặng Xuân Mạnh 18/03/2002 251202390 Trúng tuyển NV1
120429 Đỗ Tiến Mạnh 04/01/2001 281270614 Trúng tuyển NV1
120095 Hoàng Minh Mạnh 18/05/2001 197456502 Trúng tuyển NV1
120788 Hoàng Văn Mạnh 01/11/2002 221549152 Trúng tuyển NV1
121205 Nguyễn Chí Mạnh 30/10/2002 215564146 Trúng tuyển NV1
121320 Nguyễn Đức Mạnh 12/11/2002 233331247 Trúng tuyển NV1
121349 Thông Minh Mạnh 09/01/2001 261590031 Trúng tuyển NV1
110023 Lê Văn Mến 16/02/2001 385857487 Trúng tuyển NV1
140051 Nguyễn Thị Tiểu Mi 03/11/2002 072302000980 Trúng tuyển NV1
121144 Đỗ Tuấn Minh 08/11/2002 034202007720 Trúng tuyển NV1
121202 Dương Quốc Minh 28/01/2002 079202014015 Trúng tuyển NV1
120531 Hồ Xuân Minh 13/03/2002 030202006149 Trúng tuyển NV1
110052 Huỳnh Anh Minh 11/09/2002 068202000065 Trúng tuyển NV1
110149 Huỳnh Quang Minh 14/07/2002 212587085 Trúng tuyển NV1
120239 Huỳnh Văn Minh 25/03/2002 215551172 Trúng tuyển NV1
140133 Minh 26/06/2001 264565542 Trúng tuyển NV1
121676 Minh 15/08/2002 072202001183 Trúng tuyển NV1
140096 Lê Đức Hoàng Bình Minh 07/07/2002 285809798 Trúng tuyển NV1
120737 Lê Hoàng Minh 26/12/1999 341970738 Trúng tuyển NV1
120441 Lê Văn Minh 13/04/2002 051202000148 Trúng tuyển NV1
121141 Lý Lâm Bình Minh 26/12/2001 321618047 Trúng tuyển NV1
120419 Mai Hồng Minh 31/07/2002 077202000481 Trúng tuyển NV1
120515 Nguyễn Công Minh 19/10/2002 251277428 Trúng tuyển NV1
121417 Nguyễn Đức Minh 16/09/2002 321759683 Trúng tuyển NV1
120910 Nguyễn Duy Minh 14/09/2002 07720200418 Trúng tuyển NV1
120720 Nguyễn Hiếu Minh 04/05/2002 221537321 Trúng tuyển NV1
121542 Nguyễn Hoàng Minh 01/02/2002 251300076 Trúng tuyển NV1
140171 Nguyễn Hoàng Minh 07/12/2002 215541441 Trúng tuyển NV1
110033 Nguyễn Khánh Minh 08/12/2001 068201000133 Trúng tuyển NV1
120492 Nguyễn Lê Hoàng Minh 09/03/2002 072202005192 Trúng tuyển NV1
120460 Nguyễn Ngọc Minh 29/12/2002 242012072 Trúng tuyển NV1
120432 Nguyễn Quang Minh 06/04/2002 221527166 Trúng tuyển NV1
120343 Nguyễn Thanh Minh 17/09/2002 285788825 Trúng tuyển NV1
121263 Nguyễn Thanh Minh 29/09/2002 251280576 Trúng tuyển NV1
121834 Nguyễn Trọng Minh 07/06/2001 077201003062 Trúng tuyển NV1
121179 Phạm Bá Minh 16/04/2002 272880373 Trúng tuyển NV1
121731 Phạm Công Minh 25/12/2002 075202000567 Trúng tuyển NV1
121702 Phạm Duy Minh 23/08/2002 321790185 Trúng tuyển NV1
110109 Phạm Nhựt Minh 10/07/2002 321727252 Trúng tuyển NV1
110252 Phạm Thanh Minh 26/10/2000 241835022 Trúng tuyển NV1
120500 Phạm Văn Minh 25/08/2002 251311378 Trúng tuyển NV1
120855 Trần Khải Minh 11/07/2002 382036014 Trúng tuyển NV1
140027 Trần Thị Ánh Minh 24/08/2002 272901878 Trúng tuyển NV1
120129 Trần Văn Minh 01/07/2002 038202006841 Trúng tuyển NV1
140098 Trương Hoàng Minh 17/10/2002 072202001961 Trúng tuyển NV1
121492 Võ Hoàng Minh 06/06/2002 301826485 Trúng tuyển NV1
120474 Võ Lê Hoàng Minh 28/12/2002 261553115 Trúng tuyển NV1
140156 Võ Nhật Minh 04/09/2002 215546670 Trúng tuyển NV1
110133 Vũ Phúc Minh 18/08/2002 261565747 Trúng tuyển NV1
121809 Nguyễn Y Vũ Mlô 30/09/2002 242009629 Trúng tuyển NV1
121276 Dương Thị Thảo My 18/04/2002 272861602 Trúng tuyển NV1
121446 Lê Cao Bích My 25/10/2002 321841216 Trúng tuyển NV1
120365 Lê Thị Kiều My 25/10/2002 212531937 Trúng tuyển NV1
140165 Nguyễn Hoàng Lệ My 10/10/2002 261640359 Trúng tuyển NV1
120499 Võ Thị Ngọc My 04/10/2002 321776380 Trúng tuyển NV1
140122 Phạm Thị Cẩm Mỹ 01/01/2002 281396685 Trúng tuyển NV1
120173 Trần Thiện Mỹ 15/08/2001 312476239 Trúng tuyển NV1
120766 Cao Hoài Nam 07/06/2002 184450841 Trúng tuyển NV1
120357 Đặng Văn Nam 15/12/2002 215570121 Trúng tuyển NV1
121533 Hoàng Nhật Nam 13/08/2002 251276831 Trúng tuyển NV1
120002 Lê Hoàng Nam 12/01/1999 079099004318 Trúng tuyển NV1
121716 Lương Nhựt Nam 10/01/2002 352634595 Trúng tuyển NV1
140003 Ngô Khắc Nam 28/08/2002 206458239 Trúng tuyển NV1
121246 Nguyễn Duy Nam 04/07/2002 312493438 Trúng tuyển NV1
121577 Nguyễn Hải Nam 18/03/2002 381938088 Trúng tuyển NV1
120619 Nguyễn Hoài Nam 17/05/2002 215559306 Trúng tuyển NV1
120643 Nguyễn Mậu Hoài Nam 13/11/2002 2129030292 Trúng tuyển NV1
121433 Nguyễn Nhật Nam 07/11/2002 251302526 Trúng tuyển NV1
121740 Nguyễn Phương Nam 06/02/2002 245469095 Trúng tuyển NV1
121784 Nguyễn Thành Nam 16/04/2001 215525057 Trúng tuyển NV1
110193 Nguyễn Thành Nam 18/02/2002 079202000113 Trúng tuyển NV1
110102 Nguyễn Thành Nam 25/10/2002 197388652 Trúng tuyển NV1
110238 Nguyễn Văn Nam 10/09/2001 215534356 Trúng tuyển NV1
120104 Phạm Hoàng Nhật Nam 29/12/2002 261616242 Trúng tuyển NV1
121687 Phan Hoài Nam 15/10/2002 381946979 Trúng tuyển NV1
120731 Trần Đặng Hoài Nam 19/07/2002 312498437 Trúng tuyển NV1
121865 Trần Đoàn Hoài Nam 20/12/2002 184473485 Trúng tuyển NV1
121744 Trần Giang Nam 12/03/2002 215549336 Trúng tuyển NV1
120936 Trần Ngọc Nam 31/07/2002 272879137 Trúng tuyển NV1
121841 Võ Hồng Nam 24/04/2002 077202000187 Trúng tuyển NV1
121748 Võ Hữu Nam 16/08/2002 192137248 Trúng tuyển NV1
120961 Võ Thành Nam 19/11/2002 079202034608 Trúng tuyển NV1
121791 Nguyễn Khả Năng 22/10/2002 215570504 Trúng tuyển NV1
110045 Hà Thị Nga 10/05/2001   Trúng tuyển NV1
121221 Huỳnh Hà Tuyết Nga 12/10/2002 301781545 Trúng tuyển NV1
110189 Trần Thị Nga 23/08/2002 285841090 Trúng tuyển NV1
120610 Võ Văn Ngà 20/08/2001 334977536 Trúng tuyển NV1
140154 Lê Thị Thanh Ngân 12/02/2002 221531651 Trúng tuyển NV1
120969 Nguyễn Hoàng Thu Ngân 23/09/2002 264577206 Trúng tuyển NV1
120880 Nguyễn Hồng Ngân 05/07/2002 122419983 Trúng tuyển NV1
110007 Nguyễn Ngọc Kiều Ngân 29/10/2001 285860561 Trúng tuyển NV1
120639 Phan Ngọc Kim Ngân 31/03/2002 385838707 Trúng tuyển NV1
110074 Võ Ngọc Khánh Ngân 31/03/2002 079302019674 Trúng tuyển NV1
121524 Châu Viết Đình Nghi 12/09/2002 285902005 Trúng tuyển NV1
110008 Nguyễn Thị Vĩnh Nghi 01/12/1999 321735710 Trúng tuyển NV1
110070 Trịnh Nguyễn Hoàng Nghi 06/08/2002 301796368 Trúng tuyển NV1
120067 Đinh Công Nghị 08/10/2000 079200017423 Trúng tuyển NV1
121113 Ngô Thanh Nghị 15/08/2002 342096263 Trúng tuyển NV1
121058 Nguyễn Tuấn Nghị 07/06/2002 321785176 Trúng tuyển NV1
120112 Trần Tiến Nghị 14/01/2002 285822746 Trúng tuyển NV1
121367 Đinh Công Nghĩa 17/04/2002 215540622 Trúng tuyển NV1
121691 Dương Lê Hữu Nghĩa 24/07/2002 312483780 Trúng tuyển NV1
120632 Hà Hữu Nghĩa 03/03/2002 335060065 Trúng tuyển NV1
121828 Hoàng Hữu Nghĩa 13/02/2002 077202006550 Trúng tuyển NV1
121882 Huỳnh Trọng Nghĩa 27/02/2002 072202004280 Trúng tuyển NV1
121495 Lê Trọng Nghĩa 15/02/2002 321810320 Trúng tuyển NV1
120331 Lưu Trọng Nghĩa 30/05/2002 312489585 Trúng tuyển NV1
121600 Ngô Minh Nghĩa 24/12/2002 301814566 Trúng tuyển NV1
110123 Ngô Trọng Nghĩa 14/04/2002 321738768 Trúng tuyển NV1
121507 Nguyễn Duy Nghĩa 15/02/2002 251207420 Trúng tuyển NV1
110083 Nguyễn Như Trọng Nghĩa 13/05/2002 272855926 Trúng tuyển NV1
110223 Nguyễn Trần Tấn Nghĩa 12/10/2001 352559002 Trúng tuyển NV1
121818 Nguyễn Văn Nghĩa 06/10/2002 312489881 Trúng tuyển NV1
121133 Nguyễn Văn Trọng Nghĩa 20/03/2002 312486451 Trúng tuyển NV1
121872 Phạm Chí Nghĩa 19/03/2002 312492481 Trúng tuyển NV1
120529 Phạm Ngọc Nghĩa 25/02/2002 225963165 Trúng tuyển NV1
121772 Phùng Trung Nghĩa 23/10/2002 366343121 Trúng tuyển NV1
110064 Trần Đại Nhân Nghĩa 21/12/2002 079202012179 Trúng tuyển NV1
120801 Trần Văn Nghĩa 20/06/2002 212532463 Trúng tuyển NV1
120506 Võ Đoàn Trọng Nghĩa 18/02/2002 321775408 Trúng tuyển NV1
121369 Võ Hữu Nghĩa 27/05/2002 215570676 Trúng tuyển NV1
121664 Võ Tấn Nghĩa 12/06/2002 261651675 Trúng tuyển NV1
121455 Võ Thành Nghĩa 20/03/2002 264570241 Trúng tuyển NV1
120807 Võ Trung Nghĩa 18/11/2002 312496445 Trúng tuyển NV1
120974 Nguyễn Khắc Nghiêm 19/01/2002 321617586 Trúng tuyển NV1
121670 Bùi Trương Trí Ngọc 17/07/2002 221533645 Trúng tuyển NV1
120700 Dương Thế Ngọc 20/10/2002 335028551 Trúng tuyển NV1
110174 Hà Văn Ngọc 08/02/2002 281260370 Trúng tuyển NV1
120678 Hồ Đặng Nguyên Ngọc 02/05/2002 212880710 Trúng tuyển NV1
121219 Lê Minh Ngọc 18/11/2002 272912614 Trúng tuyển NV1
120797 Lương Thị Bích Ngọc 10/02/2002 077302004949 Trúng tuyển NV1
120252 Ngô Thị Yến Ngọc 27/02/2002 352596663 Trúng tuyển NV1
120193 Nguyễn Lâm Ngọc 25/09/2002 342115776 Trúng tuyển NV1
121451 Nguyễn Thúy Ngọc 03/03/2002 285736167 Trúng tuyển NV1
121261 Trần Thị Bích Ngọc 12/10/2002 231326450 Trúng tuyển NV1
120920 Trương Minh Ngọc 04/10/2002 264570343 Trúng tuyển NV1
110250 Võ Đăng Bảo Ngọc 06/07/2001 079301023801 Trúng tuyển NV1
121047 Đặng Cao Nguyên 29/03/2002 233312067 Trúng tuyển NV1
121599 Đinh Nguyễn Bình Nguyên 30/06/2002 371995333 Trúng tuyển NV1
121283 Đỗ Thanh Nguyên 23/10/2002 212901439 Trúng tuyển NV1
121330 Hồ Thái Nguyên 26/12/2001 261518671 Trúng tuyển NV1
120590 Huỳnh Chí Nguyên 16/04/2002 342066455 Trúng tuyển NV1
120382 Lê Ngọc Nguyên 04/07/2002 215563772 Trúng tuyển NV1
140105 Nguyễn Ái Nguyên 26/02/2002 212466705 Trúng tuyển NV1
120347 Nguyễn Đình Dương Nguyên 26/08/2002 221508396 Trúng tuyển NV1
121585 Nguyễn Khôi Nguyên 17/10/2002 077302004908 Trúng tuyển NV1
120724 Nguyễn Kỳ Nguyên 06/12/2002 301772004 Trúng tuyển NV1
121512 Nguyễn Minh Nguyên 16/01/2002 251240405 Trúng tuyển NV1
110200 Nguyễn Tấn Khôi Nguyên 04/09/1999 291211641 Trúng tuyển NV1
110271 Nguyễn Vũ Hoài Nguyên 08/03/2002 342140752 Trúng tuyển NV1
121270 Phạm Trung Nguyên 01/02/2002 215537680 Trúng tuyển NV1
121109 Phan Huỳnh Trọng Nguyên 18/05/2002 231348414 Trúng tuyển NV1
120930 Phùng Ngọc Nguyên 29/07/2002 366322703 Trúng tuyển NV1
121163 Sơn Thái Nguyên 03/12/2000 334951383 Trúng tuyển NV1
121718 Trần Bắc Đình Nguyên 27/05/2002 241858509 Trúng tuyển NV1
140150 Trần Thanh Nguyên 21/06/2002 261623338 Trúng tuyển NV1
121306 Trương Anh Nguyên 14/01/2002 261567367 Trúng tuyển NV1
121610 Trương Hiếu Nguyên 02/06/2002 312493184 Trúng tuyển NV1
120883 Võ Ngọc Nguyên 26/09/1997 241791784 Trúng tuyển NV1
120584 Lê Thành Nguyễn 23/10/2001 215530790 Trúng tuyển NV1
120779 Nguyễn Trung Nguyễn 16/02/2002 321766097 Trúng tuyển NV1
121097 Trần Chí Nguyễn 23/04/2002 381966288 Trúng tuyển NV1
120932 Trần Trọng Nguyễn 05/11/2002 342061410 Trúng tuyển NV1
121428 Hồ Chí Nguyện 08/01/2002 371928789 Trúng tuyển NV1
120022 Nguyễn Hồ Như Nguyệt 15/10/2001 221494885 Trúng tuyển NV1
140100 Trương Ngọc Minh Nguyệt 24/11/2002 075302000777 Trúng tuyển NV1
120775 Bùi Đình Nhã 10/02/2002 225830079 Trúng tuyển NV1
120617 Phan Công Nguyên Nhã 20/02/2002 261590696 Trúng tuyển NV1
121182 Lê Đức Nhâm 02/02/2002 215549883 Trúng tuyển NV1
120919 Mai Thái Nhàn 24/11/2002 082202000147 Trúng tuyển NV1
140074 Nguyễn Đức Nhàn 27/07/2002 212902504 Trúng tuyển NV1
121819 Trần Thị Thanh Nhàn 30/08/2002 281358617 Trúng tuyển NV1
120565 Bùi Quốc Nhân 14/08/2002 385851263 Trúng tuyển NV1
110013 Dương Thành Nhân 17/01/1997 264501077 Trúng tuyển NV1
121073 Hứa Thành Nhân 26/10/2002 335066031 Trúng tuyển NV1
120571 Huỳnh Thiện Nhân 05/12/2002 321622513 Trúng tuyển NV1
121742 Lê Trọng Nhân 31/07/2002 221549792 Trúng tuyển NV1
120448 Mai Đặng Thành Nhân 15/06/2002 285849828 Trúng tuyển NV1
120464 Ngô Trọng Nhân 14/04/2002 321738769 Trúng tuyển NV1
121297 Nguyễn Đỗ Thành Nhân 15/04/2002 276034807 Trúng tuyển NV1
121456 Nguyễn Đức Nhân 12/08/2002 272901902 Trúng tuyển NV1
110300 Nguyễn Lê Thiện Nhân 06/02/2002 079202008567 Trúng tuyển NV1
121201 Nguyễn Phi Nhân 08/06/2002 077202003759 Trúng tuyển NV1
120272 Nguyễn Thành Nhân 19/02/2002 225953209 Trúng tuyển NV1
120157 Nguyễn Trọng Nhân 21/04/2002 312538257 Trúng tuyển NV1
110061 Nguyễn Trọng Nhân 10/06/2002 261426706 Trúng tuyển NV1
120739 Nguyễn Trọng Nhân 22/09/2002 312492467 Trúng tuyển NV1
121525 Phạm Ngọc Nhân 27/08/2002 077202005721 Trúng tuyển NV1
120568 Phan Thế Nhân 27/02/2002 221524446 Trúng tuyển NV1
120764 Đoàn Thị Phương Nhẫn 06/11/2002 079302029723 Trúng tuyển NV1
121926 Văn Quyết Công Nhẫn 12/04/2002 212465084 Trúng tuyển NV1
121176 Lâm Hữu Nhẩn 02/02/2001 381967644 Trúng tuyển NV1
121145 Nguyễn Văn Nhàng 05/11/2002 215562041 Trúng tuyển NV1
121152 Nguyễn Duy Nhất 05/12/2002 215571871 Trúng tuyển NV1
120990 Trương Văn Nhất 25/11/2002 221533172 Trúng tuyển NV1
140109 Bùi Đức Hoàng Nhật 21/02/2002 230373784 Trúng tuyển NV1
121009 Dương Thế Nhật 09/10/2002 272871417 Trúng tuyển NV1
120929 Lưu Hoàng Nhật 19/07/2002 272941330 Trúng tuyển NV1
120335 Mai Nguyễn Minh Nhật 22/01/2002 312504545 Trúng tuyển NV1
121864 Nguyễn Hoàng Nhật 22/10/2002 212435318 Trúng tuyển NV1
121131 Nguyễn Ngọc Nhật 15/06/2002 241851442 Trúng tuyển NV1
120420 Tạ Đức Nhật 17/02/2002 251283510 Trúng tuyển NV1
121311 Trần Thanh Nhật 07/08/2002 272964909 Trúng tuyển NV1
110089 Võ Minh Nhật 10/12/2002 264550177 Trúng tuyển NV1
120845 Châu Yến Nhi 31/01/2002 335030749 Trúng tuyển NV1
120013 Huỳnh Bé Nhi 26/08/2000 321753474 Trúng tuyển NV1
121734 Lê Phạm Kiều Nhi 22/02/2002 301797062 Trúng tuyển NV1
120872 Ngô Ngọc Quyển Nhi 06/08/2002 0339831774 Trúng tuyển NV1
120505 Nguyễn Ngọc Châu Nhi 29/08/2002 079302027116 Trúng tuyển NV1
120480 Nguyễn Nhi Nhi 10/05/2002 285823315 Trúng tuyển NV1
120711 Nguyễn Thanh Nhi 05/12/2002 079302021939 Trúng tuyển NV1
110122 Nguyễn Thảo Nhi 16/05/2002 215571304 Trúng tuyển NV1
120544 Nguyễn Thị Hạnh Nhi 10/07/2002 335048252 Trúng tuyển NV1
120291 Phan Trung Nhi 02/04/2001 382048408 Trúng tuyển NV1
120527 Sơn Nhi 22/11/2002 335033243 Trúng tuyển NV1
120624 Trần Thị Tuyết Nhi 30/08/2001 272838487 Trúng tuyển NV1
121531 Trang Thị Tuyết Nhi 10/07/2002 241909238 Trúng tuyển NV1
110055 Huỳnh Phạm Tuấn Nhiên 01/09/2002 312499454 Trúng tuyển NV1
120592 Lê Phúc Nhiều 18/01/2002 352583925 Trúng tuyển NV1
120916 Nguyễn Hữu Nhiều 19/12/2002 342142877 Trúng tuyển NV1
140174 Hà Thái Như 03/11/2002 212436878 Trúng tuyển NV1
140019 Lê Quỳnh Như 27/09/2002 251265260 Trúng tuyển NV1
121185 Nguyễn Đặng Thanh Như 03/01/2002 272787878 Trúng tuyển NV1
120622 Nguyễn Ngọc Như 11/01/2002 079302001803 Trúng tuyển NV1
120908 Nguyễn Thị Quỳnh Như 14/04/2002 245451551 Trúng tuyển NV1
120438 Đinh Tuyết Nhung 08/04/2002 261656867 Trúng tuyển NV1
110050 Lê Thị Hồng Nhung 11/10/2002 301826705 Trúng tuyển NV1
120472 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/03/2002 184440509 Trúng tuyển NV1
121088 Phan Thị Hồng Nhung 16/06/2002 077302006507 Trúng tuyển NV1
110026 Trần Thị Hồng Nhung 21/01/2001 285770217 Trúng tuyển NV1
120370 Phạm Minh Nhứt 17/07/2002 321820994 Trúng tuyển NV1
121940 Bùi Minh Nhựt 12/01/2002 285830090 Trúng tuyển NV1
120985 Lê Minh Nhựt 21/02/2002 261587761 Trúng tuyển NV1
120585 Nguyễn Minh Nhựt 01/01/1994 272288324 Trúng tuyển NV1
120249 Nguyễn Tấn Nhựt 10/09/2002 312500885 Trúng tuyển NV1
121228 Trần Minh Nhựt 21/11/2002 380901889 Trúng tuyển NV1
121499 Lê Thị Chúc Ni 11/01/2002 301773980 Trúng tuyển NV1
120817 Phan Niệm 06/03/2001 371896849 Trúng tuyển NV1
121898 Nguyễn Thành Niên 20/03/2002 215549069 Trúng tuyển NV1
120327 Huỳnh Thẹt Ninh 03/7266 385838210 Trúng tuyển NV1
121086 Nguyễn Trương Ka Nu 11/06/2001 212433233 Trúng tuyển NV1
110222 Huỳnh Tấn Ny 03/7307 212620427 Trúng tuyển NV1
120101 Huỳnh Thị Hàn Ny 08/05/2001 214933657 Trúng tuyển NV1
110188 Lục Thị Oanh 25/08/2001 285841094 Trúng tuyển NV1
121148 Ngô Thị Kiều Oanh 25/08/2002 272907223 Trúng tuyển NV1
120935 Nguyễn Thị Kim Oanh 29/08/2002 264575230 Trúng tuyển NV1
120323 Phạm Thị Kiều Oanh 30/08/2002 261649077 Trúng tuyển NV1
121257 Trịnh Thị Kiều Oanh 08/03/2002 272961864 Trúng tuyển NV1
120865 Trần Công Phải 07/09/2001 312488991 Trúng tuyển NV1
110278 Hà Duy Phan 26/09/1987 075087000222 Trúng tuyển NV1
121906 Trần Thị Hồng Phấn 21/12/2002 321625093 Trúng tuyển NV1
120841 Lê Nguyễn Hồng Pháp 11/07/2002 215541876 Trúng tuyển NV1
121575 Phạm Tiến Pháp 24/03/2002 233348435 Trúng tuyển NV1
121091 Cao Văn Phát 01/06/2002 301761303 Trúng tuyển NV1
121010 Giang Tấn Phát 09/05/2002 372000875 Trúng tuyển NV1
120409 Huỳnh Kim Phát 14/06/2002 221517098 Trúng tuyển NV1
120833 Huỳnh Tấn Phát 25/07/2002 301774510 Trúng tuyển NV1
110296 Huỳnh Tấn Phát 08/08/2002 072202002351 Trúng tuyển NV1
120903 Lâm Tấn Phát 24/09/2002 301782643 Trúng tuyển NV1
120292 Lê Hoàng Phát 19/02/2002 281294458 Trúng tuyển NV1
120485 Mai Lê Tiến Phát 24/08/2002 342042397 Trúng tuyển NV1
120319 Ngô Tấn Phát 25/01/2001 381927079 Trúng tuyển NV1
120488 Nguyễn Đức Phát 20/03/2002 261667147 Trúng tuyển NV1
121683 Nguyễn Huỳnh Minh Phát 11/06/2002 072202000866 Trúng tuyển NV1
110247 Nguyễn Thuận Phát 13/01/2002 301768517 Trúng tuyển NV1
120332 Phạm Nguyễn Toàn Phát 21/11/2002 312485700 Trúng tuyển NV1
120359 Phạm Tấn Phát 21/06/2002 261569185 Trúng tuyển NV1
121614 Phạm Tiến Phát 04/02/2002 261668324 Trúng tuyển NV1
120195 Quảng Đại Phát 20/01/2001 264543496 Trúng tuyển NV1
121384 Trần Huy Phát 31/08/2002 285862889 Trúng tuyển NV1
120675 Trần Tấn Phát 29/03/2002 312505209 Trúng tuyển NV1
120968 Trần Vĩnh Phát 26/12/2002 272942881 Trúng tuyển NV1
120962 Trương Đức Phát 17/12/2002 342097065 Trúng tuyển NV1
120952 Võ Thuận Phát 04/01/2002 261587993 Trúng tuyển NV1
121264 Võ Tuấn Phát 11/02/2002 301795524 Trúng tuyển NV1
121934 Luận Văn Phê 21/11/2002 215563101 Trúng tuyển NV1
120342 Lê Anh Phi 17/06/2002 276044072 Trúng tuyển NV1
121471 Mai Văn Phi 06/03/2001 261469374 Trúng tuyển NV1
121129 Ngô Nhất Phi 22/05/2002 335024392 Trúng tuyển NV1
140073 Nguyễn Chấn Trường Phi 02/12/2002 233350085 Trúng tuyển NV1
121517 Nguyễn Hùng Phi 29/09/2002 272872523 Trúng tuyển NV1
120966 Nguyễn Tấn Phi 22/08/2002 077202007037 Trúng tuyển NV1
120140 Nguyễn Thanh Phi 25/11/2001 272905475 Trúng tuyển NV1
121022 Phan Thị Yến Phi 20/10/2002 264578193 Trúng tuyển NV1
120823 Trần Vũ Hoàng Phi 18/08/2001 215535382 Trúng tuyển NV1
120906 Hồ Sấm Phí 10/03/2002 261422734 Trúng tuyển NV1
120794 Đỗ Thành Phong 21/03/2002 352665391 Trúng tuyển NV1
120689 Dương Văn Phong 02/01/2002 221527161 Trúng tuyển NV1
120177 Lại Ngọc Thanh Phong 24/06/2002 079202035223 Trúng tuyển NV1
120196 Lê Hoàng Phong 04/05/2002 072202002994 Trúng tuyển NV1
121441 Lê Quốc Phong 10/02/2002 221515711 Trúng tuyển NV1
120537 Lê Văn Phong 04/03/2002 212852486 Trúng tuyển NV1
121087 Nguyễn Duy Phong 25/11/2002 301763454 Trúng tuyển NV1
120467 Nguyễn Hồng Phong 31/12/2002 321820991 Trúng tuyển NV1
120594 Nguyễn Thái Phong 11/06/2002 281295714 Trúng tuyển NV1
120486 Nguyễn Thái Phong 21/09/2002 272960063 Trúng tuyển NV1
121447 Nguyễn Thành Phong 02/01/2002 272906145 Trúng tuyển NV1
121556 Nguyễn Thế Phong 21/12/2002 072202001751 Trúng tuyển NV1
120702 Nguyễn Tiến Phong 13/07/2002 251227850 Trúng tuyển NV1
120128 Nguyễn Văn Phong 28/07/2002 038202005411 Trúng tuyển NV1
121800 Phạm Hồng Phong 20/06/2001 312466280 Trúng tuyển NV1
120769 Phạm Hồng Phong 03/05/2002 241978816 Trúng tuyển NV1
140032 Phạm Văn Phong 07/03/2002 285770681 Trúng tuyển NV1
120235 Phạm Văn Phong 16/07/2002 212880756 Trúng tuyển NV1
120954 Trương Hoài Phong 30/12/2002 301817155 Trúng tuyển NV1
120760 Trương Nhật Tam Phong 26/05/2002 077202006592 Trúng tuyển NV1
120388 Trương Thành Phong 28/02/2002 215570087 Trúng tuyển NV1
120555 Võ Thế Phong 29/11/2002 272982421 Trúng tuyển NV1
121365 Võ Văn Hoài Phong 14/07/2002 342091886 Trúng tuyển NV1
121351 Vũ Hữu Phong 25/11/2002 272877520 Trúng tuyển NV1
121571 Phan Thanh Phu 28/03/2002 072202001146 Trúng tuyển NV1
120153 Đường Chấn Phú 15/03/2002 215554465 Trúng tuyển NV1
121120 HuỳNh Văn Phú 09/05/2001 312463833 Trúng tuyển NV1
120354 Lâm Phan Trường Phú 17/03/2002 334993710 Trúng tuyển NV1
121923 Nguyễn Đình Phú 31/07/2002 215564219 Trúng tuyển NV1
120400 Nguyễn Hoàng Phú 27/09/2002 301801292 Trúng tuyển NV1
120604 Nguyễn Thành Phú 17/07/2002 312489777 Trúng tuyển NV1
120683 Nguyễn Văn Phú 22/04/2002 215572207 Trúng tuyển NV1
121014 Phạm Lê Tỷ Phú 18/12/2002 276065876 Trúng tuyển NV1
120199 Trần Đình Phú 03/08/2002 281311167 Trúng tuyển NV1
140002 Trần Nguyễn Liên Phú 07/10/2002 079202008101 Trúng tuyển NV1
110219 Trần Thế Phú 12/07/2002 281293512 Trúng tuyển NV1
140147 Trần Trọng Phú 20/09/2002 215558811 Trúng tuyển NV1
140143 Trần Vĩnh Phú 30/10/2002 215605955 Trúng tuyển NV1
120297 Trương Minh Phú 14/02/2002 261620508 Trúng tuyển NV1
110012 Vũ Hoàng Phú 01/11/1998 231160329 Trúng tuyển NV1
110187 Châu Nguyễn Hoài Phúc 28/11/2000 026023567 Trúng tuyển NV1
120694 Đặng Hoàng Phúc 14/06/2002 241645688 Trúng tuyển NV1
121356 Đoàn Nguyễn Thiên Phúc 26/11/2002 079202034646 Trúng tuyển NV1
110134 Dương Trọng Phúc 27/06/2002 342009895 Trúng tuyển NV1
121406 Lê Hồng Phúc 29/07/2001 285836498 Trúng tuyển NV1
121567 Lương Hữu Phúc 17/05/2002 312483048 Trúng tuyển NV1
120217 Nguyễn Bá Hoài Phúc 01/11/2002 215570250 Trúng tuyển NV1
120077 Nguyễn Hoàng Phúc 25/06/1997 381871658 Trúng tuyển NV1
121262 Nguyễn Hoàng Phúc 26/08/2002 072202002721 Trúng tuyển NV1
120098 Nguyễn Hồng Phúc 28/01/1998 301655853 Trúng tuyển NV1
121797 Nguyễn Hồng Phúc 27/10/2002 321841474 Trúng tuyển NV1
121493 Nguyễn Hữu Phúc 26/05/2002 301833549 Trúng tuyển NV1
120047 Nguyễn Thanh Phúc 03/04/2001 241757971 Trúng tuyển NV1
121930 Nguyễn Trọng Phúc 01/03/2002 321718887 Trúng tuyển NV1
110213 Nguyễn Trọng Phúc 22/12/2002 382006603 Trúng tuyển NV1
120168 Phạm Trường Phúc 08/05/2002 092202003260 Trúng tuyển NV1
120190 Thái Hoàng Phúc 01/01/2001 281252585 Trúng tuyển NV1
121793 Trần Đình Phúc Phúc 10/05/2002 261624398 Trúng tuyển NV1
110096 Trần Duy Phúc 15/08/2002 321738948 Trúng tuyển NV1
120459 Trần Thanh Phúc 18/04/2002 321778389 Trúng tuyển NV1
121541 Trần Văn Phúc 20/08/2001 241929583 Trúng tuyển NV1
120275 Võ Hoàng Phúc 24/04/2002 215563985 Trúng tuyển NV1
121730 Vơ Hoàng Phúc 29/09/2002 92202006912 Trúng tuyển NV1
121905 Vũ Bảo Phúc 20/02/2002 272941066 Trúng tuyển NV1
121804 Hứa Văn Phụng 27/03/2002 231339836 Trúng tuyển NV1
110030 Nguyễn Thị Kim Phụng 13/03/2000 025955343 Trúng tuyển NV1
121286 Phạm Thanh Phụng 26/02/2002 215563716 Trúng tuyển NV1
121673 Võ Thị Phi Phụng 18/01/2002 261602721 Trúng tuyển NV1
110106 Đặng Cao Thiên Phước 20/06/2002 281311213 Trúng tuyển NV1
120256 Đặng Hoàng Phước 05/06/2002 281342597 Trúng tuyển NV1
121440 Đào Minh Phước 29/06/2002 261648199 Trúng tuyển NV1
120541 Đỗ Hữu Phước 07/12/2002 301834085 Trúng tuyển NV1
140039 Lê Hữu Phước 08/05/2002 225625408 Trúng tuyển NV1
140139 Nguyễn Phước 26/09/2002 225630317 Trúng tuyển NV1
121055 Phạm Minh Phước 12/11/2001 285770548 Trúng tuyển NV1
121207 Thái Công Phước 01/11/2002 342035968 Trúng tuyển NV1
121101 Trần Duy Phước 08/07/2002 285770547 Trúng tuyển NV1
121595 Trịnh Thị Minh Phước 21/12/2002 264570133 Trúng tuyển NV1
121850 Đặng Thị Mỹ Phương 21/05/2002 215564065 Trúng tuyển NV1
120995 Đào Duy Phương 22/04/2002 264552333 Trúng tuyển NV1
120798 Đỗ Hoài Phương 18/09/2002 321728605 Trúng tuyển NV1
121832 Hồ Thanh Phương 28/09/2002 251281869 Trúng tuyển NV1
121852 Khổng Trần Hoàng Phương 08/07/2002 321779728 Trúng tuyển NV1
120069 Lê Thị Kiều Phương 08/10/2000 026014636 Trúng tuyển NV1
121821 Não Đức Phương 16/04/2002 264564187 Trúng tuyển NV1
121827 Ngô Quang Phương 03/04/2001 212435125 Trúng tuyển NV1
121309 Ngô Trí Phương 29/06/2002 285900810 Trúng tuyển NV1
121518 Nguyễn Đình Phương 21/06/2002 371917434 Trúng tuyển NV1
121561 Nguyễn Đỗ Trúc Phương 28/07/2002 221536005 Trúng tuyển NV1
120742 Nguyễn Hoài Phương 10/03/2002 079202031473 Trúng tuyển NV1
121641 Nguyễn Hoàng Minh Phương 04/03/2002 212623950 Trúng tuyển NV1
120126 Nguyễn Thanh Phương 24/09/2002 212870460 Trúng tuyển NV1
121161 Nguyễn Thị Mỹ Phương 01/01/2002 0922085691 Trúng tuyển NV1
110165 Nguyễn Thụy Hoài Phương 30/09/2002 092302006588 Trúng tuyển NV1
120286 Nguyễn Trần Duy Phương 11/12/2002 264555363 Trúng tuyển NV1
120878 Nguyễn Tri Phương 17/03/2002 221546146 Trúng tuyển NV1
140061 Phạm Tuấn Phương 22/01/2002 301781665 Trúng tuyển NV1
120093 Trần Xa Phương 09/10/2001 215610620 Trúng tuyển NV1
121322 Võ Thị Hồng Phương 06/07/2002 312505497 Trúng tuyển NV1
121764 Phạm Thị Thu Phượng 21/07/2002 215559084 Trúng tuyển NV1
110150 Nguyễn Tấn Quá 10/12/2002 261586049 Trúng tuyển NV1
121339 Võ Nhất Quan 01/01/2002 212437076 Trúng tuyển NV1
140102 Võ Thành Quan 01/10/2002 301797965 Trúng tuyển NV1
110208 Đặng Minh Quân 31/03/2002 079202009136 Trúng tuyển NV1
121945 Đặng Văn Quân 26/06/2001 241841643 Trúng tuyển NV1
121605 Hoàng Hải Quân 12/07/2002 077202002181 Trúng tuyển NV1
120281 Hoàng Minh Quân 04/04/2002 264570335 Trúng tuyển NV1
120020 Hoàng Phạm Minh Quân 09/07/2001 079201003490 Trúng tuyển NV1
121762 Lê Minh Quân 04/11/2001 272941495 Trúng tuyển NV1
110254 Lê Minh Quân 17/02/2002 079202011450 Trúng tuyển NV1
121366 Lương Đức Quân 18/11/2002 036202004669 Trúng tuyển NV1
120562 Mạc Anh Quân 02/10/2001 276005561 Trúng tuyển NV1
110191 Nguyễn Hoàng Quân 31/12/2002 301772977 Trúng tuyển NV1
140132 Nguyễn Lê Quân 22/10/2002 215606874 Trúng tuyển NV1
121949 Nguyễn Lê Hoàng Quân 26/11/2002 272941062 Trúng tuyển NV1
110160 Nguyễn Văn Quân 25/02/2002 241954786 Trúng tuyển NV1
120804 Nguyễn Xuân Quân 14/12/2002 245471062 Trúng tuyển NV1
140137 Phạm Minh Quân 25/11/2002 077202006599 Trúng tuyển NV1
120124 Phạm Tấn Quân 08/03/2002 272908855 Trúng tuyển NV1
110157 Trần Khánh Quân 10/07/2002 251204666 Trúng tuyển NV1
121304 Triệu Anh Quân 31/08/2001 072201004200 Trúng tuyển NV1
120697 Võ Anh Quân 14/08/2002 301826309 Trúng tuyển NV1
121582 Võ Minh Quân 03/01/2002 212816915 Trúng tuyển NV1
120964 Đào Đình Quang 05/06/2002 272865602 Trúng tuyển NV1
121720 Đậu Văn Quang 12/02/2002 241880669 Trúng tuyển NV1
120037 Huỳnh Quang 18/02/2001 079201018917 Trúng tuyển NV1
120503 Huỳnh Minh Quang 11/12/2002 335017724 Trúng tuyển NV1
120790 Lê Hào Quang 04/01/2002 285805838 Trúng tuyển NV1
110194 Lê Minh Quang 05/11/1999 025906595 Trúng tuyển NV1
121506 Lưu Đức Quang 05/11/2001 251294278 Trúng tuyển NV1
110227 Mai Đức Quang 28/12/2002 184445977 Trúng tuyển NV1
121036 Nguyễn Hữu Thái Quang 17/08/2002 261602300 Trúng tuyển NV1
110002 Nguyễn Khắc Quang 13/09/2001 2857880190 Trúng tuyển NV1
120861 Nguyễn Lâm Quang 23/03/2002 272941275 Trúng tuyển NV1
120452 Nguyễn Nhật Quang 03/01/2002 261555347 Trúng tuyển NV1
121371 Nguyễn Thành Quang 10/01/1999 312399805 Trúng tuyển NV1
110298 Nguyễn Tín Quang 07/11/2000 312440514 Trúng tuyển NV1
121672 Nguyễn Văn Quang 10/01/2002 261601620 Trúng tuyển NV1
121705 Phạm Phú Sánh Quang 08/09/2002 285861691 Trúng tuyển NV1
120525 Trần Nhật Quang 13/11/2002 272880218 Trúng tuyển NV1
121751 Trần Thanh Quang 26/05/2002 312493197 Trúng tuyển NV1
121746 Trần Văn Quang 23/03/2002 215572190 Trúng tuyển NV1
121461 Trần Văn Quang 13/11/2002 037202005996 Trúng tuyển NV1
120787 Trương Huỳnh Minh Quang 02/09/2002 215551090 Trúng tuyển NV1
120362 Trương Nhật Quang 14/07/2002 072202003021 Trúng tuyển NV1
121217 Võ Thành Quang 29/07/2002 301769109 Trúng tuyển NV1
120165 Vũ Minh Quang 27/05/2002 281270168 Trúng tuyển NV1
121924 Khổng Văn Quảng 26/01/2002 245466241 Trúng tuyển NV1
121706 Đỗ Quốc Quế 08/11/2002 301827997 Trúng tuyển NV1
120204 Hồ Vũ Qui 10/06/2002 342011819 Trúng tuyển NV1
121031 Bùi Ngọc Tứ Quí 19/06/2001 371932958 Trúng tuyển NV1
120522 Đỗ Phan Đình Quí 07/05/2002 321820993 Trúng tuyển NV1
121778 Huỳnh Phú Quí 08/09/2002 312529473 Trúng tuyển NV1
121332 Lê Anh Quí 12/02/2002 225770564 Trúng tuyển NV1
121106 Lương Hồng Quí 15/09/2001 264550067 Trúng tuyển NV1
120992 Nguyễn Duy Quí 12/03/2001 385840236 Trúng tuyển NV1
121629 Nguyễn Văn Quí 07/11/2002 2135563857 Trúng tuyển NV1
110144 Phạm Minh Quí 03/03/2002 321480293 Trúng tuyển NV1
121062 Trần Cổ Gia Quí 11/09/2001 301764352 Trúng tuyển NV1
120337 Trần Ngọc Quí 31/10/2002 366337930 Trúng tuyển NV1
121206 Trịnh Phú Quí 17/08/2002 321766177 Trúng tuyển NV1
121866 Đoàn Tấn Quốc 03/03/2002 215583027 Trúng tuyển NV1
121421 Huỳnh Anh Quốc 18/02/2002 215571481 Trúng tuyển NV1
110261 Nghiêm Văn Quốc 02/09/2002 251228798 Trúng tuyển NV1
121656 Nguyễn Dương Ái Quốc 31/10/2002 312531423 Trúng tuyển NV1
120631 Phạm Phú Quốc 28/05/2002 215541403 Trúng tuyển NV1
120826 Phạm Trần Thanh Quốc 05/01/2002 079202029384 Trúng tuyển NV1
121568 Phạm Văn Quốc 25/07/2002 035202001688 Trúng tuyển NV1
120092 Trần Minh Quốc 17/05/2000 079200007160 Trúng tuyển NV1
120753 Trương Tâm Quốc 21/06/1999 273695239 Trúng tuyển NV1
120206 Đoàn Gia Quy 06/09/2001 079201025970 Trúng tuyển NV1
121621 Lê Thị Trúc Quy 27/11/2002 215562287 Trúng tuyển NV1
121463 Nguyễn Phạm Hoàng Quy 21/11/2002 079202011246 Trúng tuyển NV1
120690 Võ Hoàng Quy 09/05/2001 382022779 Trúng tuyển NV1
120305 Danh Bùi Thành Quý 12/08/2002 281302040 Trúng tuyển NV1
121233 Đỗ Ngọc Quý 20/07/2002 077202004172 Trúng tuyển NV1
121167 Mai Văn Quý 10/11/2002 272941601 Trúng tuyển NV1
121573 Nguyễn Ngọc Quý 23/11/2002 312506501 Trúng tuyển NV1
120253 Nguyễn Thanh Quý 02/05/2002 285826898 Trúng tuyển NV1
110192 Trần Nhật Quý 11/04/2000 261477748 Trúng tuyển NV1
110080 Trần Phú Quý 24/12/2002 212849344 Trúng tuyển NV1
121648 Võ Thiên Quý 22/11/2002 051202000239 Trúng tuyển NV1
120311 Nguyễn Thanh Thúy Quyên 29/06/2002 261621905 Trúng tuyển NV1
140149 Nguyễn Thị Tiết Quyên 23/04/2002 312486420 Trúng tuyển NV1
120538 Văn Thị Bích Quyên 04/09/2002 301778094 Trúng tuyển NV1
120076 K' Đảng Ví Quyền 14/11/2000 251290324 Trúng tuyển NV1
121570 Nguyễn Tấn Quyền 08/08/2002 245268326 Trúng tuyển NV1
140113 Nguyễn Tôn Quyền 28/08/2002 272941477 Trúng tuyển NV1
121798 Bùi Thị Như Quỳnh 04/01/2002 212816712 Trúng tuyển NV1
121888 Cao Hồng Vân Mạnh Quỳnh 24/10/2002 264551358 Trúng tuyển NV1
140101 Lê Phương Quỳnh 24/04/2002 312486283 Trúng tuyển NV1
120008 Lê Thanh Quỳnh 14/10/1999 276098824 Trúng tuyển NV1
110021 Phạm Thị Thúy Quỳnh 17/07/2001 371967833 Trúng tuyển NV1
120434 Trần Mộng Quỳnh 27/09/2002 079302008344 Trúng tuyển NV1
121172 Triệu Văn Quỳnh 15/04/2002 251316075 Trúng tuyển NV1
140025 Trần Đăng Ri 13/11/2002 192075040 Trúng tuyển NV1
121230 Lê Tấn Roon 19/04/2002 206223599 Trúng tuyển NV1
121802 Nguyễn Thị Kim Sa 21/08/2002 215560978 Trúng tuyển NV1
110065 Võ Thị Salihá 14/05/2000 083300000059 Trúng tuyển NV1
120638 Chau Kim Sang 03/03/2002 352586903 Trúng tuyển NV1
121412 Chung Nguyễn Hoàng Sang 24/03/2001 079201016541 Trúng tuyển NV1
121268 Đỗ Minh Sang 24/11/2002 321788764 Trúng tuyển NV1
121000 Hồ Tấn Sang 14/03/2002 301781622 Trúng tuyển NV1
140026 Huỳnh Văn Sang 24/12/2001 264559031 Trúng tuyển NV1
110146 Lưu Quan Sang 21/01/2002 312480236 Trúng tuyển NV1
121204 Nguyễn Ngọc Sang 23/09/2002 072202001575 Trúng tuyển NV1
121733 Nguyễn Phước Sang 21/03/2002 334783247 Trúng tuyển NV1
120671 Nguyễn Trần Sang 30/05/2002 312489759 Trúng tuyển NV1
121643 Nguyễn Xuân Sang 22/11/2001 231428816 Trúng tuyển NV1
121341 Phạm Xuân Sang 14/04/2002 077202004468 Trúng tuyển NV1
140151 Tô Thanh Sang 21/05/2002 215537342 Trúng tuyển NV1
121757 Trần Quang Sang 03/05/2002 077202002055 Trúng tuyển NV1
120097 Võ Bình Sàn Sang 11/10/2001 261553309 Trúng tuyển NV1
121913 Võ Thanh Sang 29/01/2002 079202019395 Trúng tuyển NV1
120881 Võ Thanh Sang 28/08/2002 285830110 Trúng tuyển NV1
121458 Võ Thiện Sang 05/06/2002 312484472 Trúng tuyển NV1
120285 Ngô Văn Sáng 05/12/2002 261617965 Trúng tuyển NV1
120614 Nguyễn Hồ Ngọc Sáng 23/03/2002 215583609 Trúng tuyển NV1
120074 Lê Tấn Sanh 14/04/2001 215538240 Trúng tuyển NV1
121002 Trần Văn Sanh 16/01/2002 272941683 Trúng tuyển NV1
121295 Sú Chủ Sàu 03/10/2002 251227181 Trúng tuyển NV1
110041 Nguyễn Thành Sen 10/04/2000 261625588 Trúng tuyển NV1
110275 Nguyễn Đoàn 11/03/2002 312476402 Trúng tuyển NV1
140082 Tô Tấn 16/06/2002 215584856 Trúng tuyển NV1
120312 Nguyễn Văn Sinh 06/12/2002 242010514 Trúng tuyển NV1
121310 Tôn Đức Sinh 20/06/2002 215562931 Trúng tuyển NV1
121873 Trương Văn Sinh 30/01/2001 215508995 Trúng tuyển NV1
121092 Võ Hoàng Sinh 10/09/2002 215564266 Trúng tuyển NV1
120260 Bùi Phạm Ngọc Sơn 17/10/2002 285788871 Trúng tuyển NV1
110292 Chu Hồng Sơn 31/10/2002 281282808 Trúng tuyển NV1
121890 Đinh Công Sơn 10/11/2002 231396071 Trúng tuyển NV1
121946 Đinh Quốc Sơn 27/03/2002 276000216 Trúng tuyển NV1
140119 Đỗ Phú Sơn 12/01/2002 251295264 Trúng tuyển NV1
121658 Đỗ Văn Sơn 26/12/2002 241994403 Trúng tuyển NV1
121615 Đoàn Văn Sơn 06/03/2002 231453189 Trúng tuyển NV1
121216 Dung Trung Sơn 26/06/2002 072202005074 Trúng tuyển NV1
120258 Lê Thanh Sơn 11/02/2002 342034579 Trúng tuyển NV1
110226 Lê Văn Sơn 12/12/2001 038201012466 Trúng tuyển NV1
140159 Lưu Anh Sơn 01/09/2001 251230049 Trúng tuyển NV1
120030 Mạch Văn Sơn 20/03/2001 038201014910 Trúng tuyển NV1
120315 Nguyễn Sơn 06/08/2002 312499319 Trúng tuyển NV1
120811 Nguyễn Công Sơn 03/10/2002 215570070 Trúng tuyển NV1
121312 Nguyễn Giang Sơn 10/07/2002 001202024624 Trúng tuyển NV1
120698 Nguyễn Hoài Sơn 08/04/2002 077202006954 Trúng tuyển NV1
120012 Nguyễn Hoàng Sơn 03/07/1995 025231892 Trúng tuyển NV1
110197 Nguyễn Hồng Sơn 27/01/2002 241928480 Trúng tuyển NV1
121162 Nguyễn Lam Sơn 26/10/2001 251238639 Trúng tuyển NV1
121927 Nguyễn Minh Sơn 08/09/2002 231386228 Trúng tuyển NV1
121432 Nguyễn Ngọc Sơn 21/04/2002 352681337 Trúng tuyển NV1
110207 Nguyễn Văn Sơn 20/02/2002 192139513 Trúng tuyển NV1
120931 Nguyễn Văn Sơn 08/09/2002 251260088 Trúng tuyển NV1
121654 Nguyễn Văn Sơn 02/12/2002 241994623 Trúng tuyển NV1
121534 Phạm Nguyễn Hoài Sơn 24/11/2002 312567319 Trúng tuyển NV1
140163 Phạm Nguyễn Hoàng Sơn 02/11/2002 301763364 Trúng tuyển NV1
120310 Phạm Văn Sơn 28/08/2002 371989796 Trúng tuyển NV1
140166 Trần Hồng Sơn 25/10/2002 312485411 Trúng tuyển NV1
121317 Trần Nguyễn Hải Sơn 26/12/2002 352652756 Trúng tuyển NV1
120972 Trương Hoài Sơn 29/10/2001 231359793 Trúng tuyển NV1
120265 Vũ Hoàng Sơn 02/02/2002 245468345 Trúng tuyển NV1
140170 Lý Ngọc Sự 04/11/2002 215583237 Trúng tuyển NV1
120634 Hoàng Trần Tuyết Sương 21/03/2002 077302006250 Trúng tuyển NV1
120139 Nguyễn Thị Thu Sương 30/03/2002 272960474 Trúng tuyển NV1
121016 Nguyễn Chỉ Sỹ 20/09/2002 184465158 Trúng tuyển NV1
110120 Bùi Hữu Tài 24/10/2002 321738741 Trúng tuyển NV1
121466 Bùi Tấn Tài 13/10/2002 212619024 Trúng tuyển NV1
120156 Cao Võ Văn Tài 30/12/2002 221487368 Trúng tuyển NV1
120850 Diệp Tài 30/09/1999 025962792 Trúng tuyển NV1
120099 Đỗ Đức Tài 08/06/1998 272612911 Trúng tuyển NV1
121932 Đồng Quảng Tài 05/04/2002 251259193 Trúng tuyển NV1
121408 Dương Thành Tài 26/08/2002 225774199 Trúng tuyển NV1
110022 Dương Văn Tài 25/05/1996 371777161 Trúng tuyển NV1
110009 Hồ Minh Tài 26/11/2001 215547609 Trúng tuyển NV1
120917 Hồ Tấn Tài 05/08/2002 072202003327 Trúng tuyển NV1
110131 Hoàng Sỹ Tài 10/01/2002 261601053 Trúng tuyển NV1
121236 Huỳnh Nhựt Tài 26/06/2002 341997674 Trúng tuyển NV1
140060 Huỳnh Tấn Tài 30/09/2002 215572755 Trúng tuyển NV1
140075 Huỳnh Tiến Tài 30/09/2002 215572754 Trúng tuyển NV1
121589 Lê Phát Tài 19/10/2002 079202013838 Trúng tuyển NV1
121914 Lê Văn Tài 21/08/2002 077202003812 Trúng tuyển NV1
121922 Lương Anh Tài 14/02/2002 221552272 Trúng tuyển NV1
140125 Lý Thuận Tài 21/06/2002 079202008619 Trúng tuyển NV1
121901 Lý Văn Tài 16/06/2002 241952155 Trúng tuyển NV1
121409 Nguyễn Công Tài 02/11/2002 276053860 Trúng tuyển NV1
120691 Nguyễn Phú Tài 09/08/2002 352614350 Trúng tuyển NV1
120851 Nguyễn Tấn Tài 07/06/2000 251254434 Trúng tuyển NV1
121586 Nguyễn Tấn Tài 20/11/2002 215562035 Trúng tuyển NV1
120006 Nguyễn Thành Tài 07/09/2001 281271240 Trúng tuyển NV1
110301 Nguyễn Thành Tài 09/01/2002 080202000227 Trúng tuyển NV1
121885 Phan Thành Tài 13/05/2002 301763934 Trúng tuyển NV1
121508 Tìn Chiêu Tài 15/05/2001 272841991 Trúng tuyển NV1
121326 Trần Tấn Tài 13/02/2002 272910438 Trúng tuyển NV1
110294 Trần Tăng Minh Tài 04/06/2002 272827389 Trúng tuyển NV1
121393 Võ Tấn Tài 31/01/2001 251192540 Trúng tuyển NV1
121118 Võ Tiến Tài 10/09/2002 231388664 Trúng tuyển NV1
140128 Vương Nguyễn Gia Tài 25/01/2002 079202000699 Trúng tuyển NV1
121537 Nguyễn Hồng Tam 06/09/2002 221531250 Trúng tuyển NV1
121475 Lê Chí Tâm 21/05/2002 072202001324 Trúng tuyển NV1
110103 Lê Chí Tâm 20/11/2002 312516142 Trúng tuyển NV1
121954 Lê Minh Tâm 12/05/2002 072202000834 Trúng tuyển NV1
121871 Lê Minh Tâm 08/11/2002 335029334 Trúng tuyển NV1
120927 Lê Minh Tâm 17/11/2002 321804125 Trúng tuyển NV1
120976 Lê Thành Tâm 24/10/2002 221546115 Trúng tuyển NV1
120259 Nguyễn Công Tâm 06/04/2002 212851182 Trúng tuyển NV1
120369 Nguyễn Tất Thanh Tâm 06/12/2002 225772842 Trúng tuyển NV1
120821 Nguyễn Vũ Hoài Tâm 25/07/2002 225772882 Trúng tuyển NV1
121103 Ôn Ngọc Minh Tâm 16/04/2002 352567901 Trúng tuyển NV1
120876 Phan Tuệ Tâm 04/04/2002 251247187 Trúng tuyển NV1
110099 Thái Minh Tâm 25/10/2002 272981005 Trúng tuyển NV1
121868 Trần Minh Tâm 20/03/2002 215609097 Trúng tuyển NV1
121150 Trần Văn Tâm 23/09/2002 261620378 Trúng tuyển NV1
121554 Triệu Minh Tâm 18/09/2002 285852444 Trúng tuyển NV1
121052 Võ Khắc Tâm 30/10/2002 312496209 Trúng tuyển NV1
120902 Võ Khánh Tâm 31/03/2002 301716970 Trúng tuyển NV1
120423 Đỗ Ngọc Tân 11/07/2002 231410641 Trúng tuyển NV1
121714 Hà Duy Tân 10/04/2002 215554907 Trúng tuyển NV1
120399 Hà Duy Tân 10/09/2002 366363514 Trúng tuyển NV1
121318 Hoàng Thiên Tân 29/07/2002 264571037 Trúng tuyển NV1
121399 Hoàng Thiên Tân 29/07/2002 264571307 Trúng tuyển NV1
140130 Lê Nguyễn Vũ Tân 15/03/2002 312480421 Trúng tuyển NV1
140169 Lê Thanh Tân 18/12/2001 385843887 Trúng tuyển NV1
120162 NguyễN Minh Tân 24/08/2002 321841639 Trúng tuyển NV1
121693 Nguyễn Thuận Tân 03/10/2001 241883041 Trúng tuyển NV1
121737 Nguyễn Trình Duy Tân 11/01/2002 231362641 Trúng tuyển NV1
121690 Nguyễn Viết Tân 24/01/2002 231337307 Trúng tuyển NV1
120986 Phạm Minh Tân 05/06/2002 312500425 Trúng tuyển NV1
130004 Vũ Minh Tân 01/06/2002 091202000097 Trúng tuyển NV1
121681 Bùi Ngọc Tấn 29/11/2002 221514860 Trúng tuyển NV1
121847 Đặng Huy Tấn 26/06/2002 215554110 Trúng tuyển NV1
110066 Đinh Phước Tấn 26/01/2002 352687615 Trúng tuyển NV1
121294 Hà Công Tấn 08/08/2002 215628238 Trúng tuyển NV1
121354 Phan Thanh Tấn 19/02/2002 072202003521 Trúng tuyển NV1
120465 Nguyễn Bình Tây 09/09/2002 335032029 Trúng tuyển NV1
120282 Nguyễn Văn Tây 24/01/2002 281371129 Trúng tuyển NV1
140078 Trần Văn Thà 22/04/2002 072202002112 Trúng tuyển NV1
121679 Bùi Minh Thạch 08/07/2001 352584084 Trúng tuyển NV1
120114 Bùi Ngọc Thạch 08/04/2002 261617899 Trúng tuyển NV1
120713 Đào Thiện Thạch 27/07/2002 264572045 Trúng tuyển NV1
121316 Lê Tấn Thạch 06/02/2002 321784606 Trúng tuyển NV1
120685 Lê Vạng Thạch 29/07/2002 215630159 Trúng tuyển NV1
121319 Lữ Đình Thạch 28/12/2002 215541848 Trúng tuyển NV1
120497 Ngô Văn Thạch 23/04/2002 261611003 Trúng tuyển NV1
120653 Nguyễn Châu Thạch 25/10/2002 221519322 Trúng tuyển NV1
121958 Nguyễn Xuân Thạch 10/05/2002 215600884 Trúng tuyển NV1
120979 Thuận Ngọc Thạch 24/11/2002 264576634 Trúng tuyển NV1
120027 Bùi Minh Thái 10/04/2000 261634752 Trúng tuyển NV1
110145 Lê Quốc Thái 23/08/2002 312495765 Trúng tuyển NV1
121810 Ngô Thanh Thái 01/04/2002 301768812 Trúng tuyển NV1
121288 Nguyễn Hoàng Thái 22/10/2002 331921386 Trúng tuyển NV1
120778 Nguyễn Quang Thái 20/06/2002 321766312 Trúng tuyển NV1
120944 Nguyễn Quốc Thái 07/07/2001 321773578 Trúng tuyển NV1
140104 Nguyễn Quốc Thái 04/10/2002 221502602 Trúng tuyển NV1
120749 Phan Hữu Thái 10/11/2002 312487768 Trúng tuyển NV1
120416 Trần Vĩnh Thái 25/08/2002 312499246 Trúng tuyển NV1
120667 Võ Hoàng Thái 26/02/2002 312495824 Trúng tuyển NV1
120401 Võ Quốc Thái 14/02/2002 342078824 Trúng tuyển NV1
121361 Dương Tấn Thắm 23/04/2002 215551304 Trúng tuyển NV1
120455 Nguyễn Thị Minh Thắm 25/02/2000 184373490 Trúng tuyển NV1
110236 Phạm Thị Thắm 12/01/2001 072301007802 Trúng tuyển NV1
121596 Lê Việt Thăng 09/09/2002 221523510 Trúng tuyển NV1
121560 Nguyễn Văn Trần Thăng 17/04/2002 042202000141 Trúng tuyển NV1
120799 Đỗ Mạnh Thắng 20/07/2002 079202013128 Trúng tuyển NV1
121767 Đỗ Mạnh Thắng 06/08/2002 251283821 Trúng tuyển NV1
120113 Hồ Hữu Thắng 09/05/2002 215536656 Trúng tuyển NV1
140091 Hồ Ngọc Thắng 15/07/2002 215570859 Trúng tuyển NV1
110152 Lê Hạ Thắng 24/07/2002 241929862 Trúng tuyển NV1
110167 Lê Minh Thắng 04/10/2000 281280892 Trúng tuyển NV1
121588 Lê Toàn Thắng 29/05/2002 264549856 Trúng tuyển NV1
120060 Nguyễn Đức Thắng 10/06/1995 341773771 Trúng tuyển NV1
120181 Nguyễn Lê Đức Thắng 02/05/2001 212868605 Trúng tuyển NV1
121944 Nguyễn Văn Thắng 03/11/2001 072201002518 Trúng tuyển NV1
110239 Nguyễn Việt Thắng 07/05/2000 212839403 Trúng tuyển NV1
121024 Phạm Hoàng Hữu Thắng 18/10/2001 272833288 Trúng tuyển NV1
120890 Phạm Quốc Thắng 01/01/2002 215561031 Trúng tuyển NV1
121331 Trần Đức Thắng 01/08/2002 215572685 Trúng tuyển NV1
121813 Trần Đức Thắng 31/12/2002 245453051 Trúng tuyển NV1
120547 Trần Ngọc Thắng 09/10/1997 025515848 Trúng tuyển NV1
120213 Trần Phước Thắng 20/02/2002 221479022 Trúng tuyển NV1
120372 Lê Thị Hoài Thanh 10/12/2002 215570113 Trúng tuyển NV1
121685 Ngô Văn Thanh 20/02/2002 231394691 Trúng tuyển NV1
121299 Nguyễn Thanh 28/08/2002 385899216 Trúng tuyển NV1
121476 Nguyễn Tấn Thanh 14/02/2002 264585514 Trúng tuyển NV1
120083 Nguyễn Thanh Thanh 01/05/1993 079193006978 Trúng tuyển NV1
120523 Nguyễn Thiên Thanh 15/01/2002 212817702 Trúng tuyển NV1
120579 Trần Đình Thanh 11/09/2002 215563592 Trúng tuyển NV1
120329 Trần Hoài Thanh 12/08/2002 312504896 Trúng tuyển NV1
110255 Trần Phước Bảo Thanh 04/11/2002 285835499 Trúng tuyển NV1
121715 Trần Thanh Thanh 19/01/2001 077201005343 Trúng tuyển NV1
121902 Bá Đại Trung Thành 28/07/2002 264551421 Trúng tuyển NV1
120581 Đỗ Khắc Thành 11/05/2002 251310245 Trúng tuyển NV1
120686 Hồ Đình Thành 17/01/2002 038202015050 Trúng tuyển NV1
120864 Hồ Thăng Thành 01/09/2002 261607226 Trúng tuyển NV1
121051 Hoàng Văn Thành 08/11/2002 285840114 Trúng tuyển NV1
121820 Kim Thành 04/07/2002 335005845 Trúng tuyển NV1
120939 La Tấn Thành 20/11/2002 312507645 Trúng tuyển NV1
110216 Lê Văn Công Thành 11/06/2001 079201032048 Trúng tuyển NV1
120564 Lương Văn Thành 08/06/2001 038201009087 Trúng tuyển NV1
121245 Ngô Vũ Thành 28/05/2001 231392355 Trúng tuyển NV1
140048 Nguyễn Đức Thành 26/07/2002 301772088 Trúng tuyển NV1
121005 Nguyễn Hữu Thành 03/08/2002 052202000179 Trúng tuyển NV1
110210 Nguyễn Tấn Thành 02/03/2002 261613712 Trúng tuyển NV1
120223 Nguyễn Trung Thành 26/11/2002 312487911 Trúng tuyển NV1
110042 Nguyễn Văn Thành 27/03/1999 321761352 Trúng tuyển NV1
121704 Nguyễn Văn Thành 26/03/2002 321729205 Trúng tuyển NV1
120759 Nguyễn Văn Thành 03/05/2002 077202004689 Trúng tuyển NV1
120785 Phạm Đình Thành 01/07/2002 225829981 Trúng tuyển NV1
121029 Phạm Thanh Minh Thành 01/07/2002 077202002043 Trúng tuyển NV1
110114 Phan Xuân Thành 08/09/2001 301765307 Trúng tuyển NV1
110180 Trần Văn Thành 01/06/2001 079201013000 Trúng tuyển NV1
120066 Trịnh Văn Thành 15/07/1997 241609619 Trúng tuyển NV1
121768 Trương Nhựt Thành 22/02/2002 221543390 Trúng tuyển NV1
140085 Võ Thiên Thành 13/01/2002 264567545 Trúng tuyển NV1
140042 Bùi Nguyễn Thanh Thảo 02/07/2002 272907290 Trúng tuyển NV1
121665 Bùi Thị Thanh Thảo 14/06/2002 312490215 Trúng tuyển NV1
110195 Lê Văn Thảo 13/06/2002 242012526 Trúng tuyển NV1
120041 Ngô Nguyễn Quốc Thảo 04/07/2001 241832923 Trúng tuyển NV1
110101 Nguyễn Châu Thảo 04/07/2002 312493440 Trúng tuyển NV1
120476 Nguyễn Phương Thảo 31/01/2002 184440823 Trúng tuyển NV1
120672 Nguyễn Thanh Thảo 21/02/2002 079302022566 Trúng tuyển NV1
120824 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/10/2002 301790181 Trúng tuyển NV1
110039 Nguyễn Văn Thảo 10/01/2001 241757604 Trúng tuyển NV1
120050 Phạm Ngọc Thảo 06/12/2000 285695931 Trúng tuyển NV1
121773 Phạm Ngọc Thảo 07/05/2002 231298862 Trúng tuyển NV1
121438 Phạm Phương Thảo 17/01/2002 312520174 Trúng tuyển NV1
121218 Phạm Thị Thu Thảo 02/02/2002 272910622 Trúng tuyển NV1
120289 Phạm Văn Thảo 28/01/2002 261611673 Trúng tuyển NV1
120649 Trương Thị Thu Thảo 16/12/2002 335060523 Trúng tuyển NV1
120155 Võ Văn Thảo 20/04/2002 245417399 Trúng tuyển NV1
120407 Nguyễn Văn Thạo 30/12/2001 221539228 Trúng tuyển NV1
121053 Lê Hồ Đinh Thập 20/11/2002 261616202 Trúng tuyển NV1
121921 Chế Văn Thâu 29/08/2002 215572216 Trúng tuyển NV1
121708 Nguyễn Nhân Thế 08/09/2002 321746664 Trúng tuyển NV1
120240 Nguyễn Văn Thế 02/02/2002 241841587 Trúng tuyển NV1
120218 Bá Ngọc Hoài Thi 02/09/2002 264565869 Trúng tuyển NV1
121293 Lê Tấn Thi 23/11/2002 215572604 Trúng tuyển NV1
120577 Lê Thị Cẩm Thi 29/06/2002 321776054 Trúng tuyển NV1
120233 Nguyễn Thị Diễm Thi 18/03/2002 312480480 Trúng tuyển NV1
121657 Nguyễn Ngọc Thiệm 14/09/2002 212438075 Trúng tuyển NV1
110253 Đinh Võ Công Thiên 30/04/2000 264544783 Trúng tuyển NV1
120234 Kim Hoàng Thiên 24/12/2002 335035364 Trúng tuyển NV1
120257 Lê Hoàng Thiên 08/09/2002 264582490 Trúng tuyển NV1
120426 Nguyễn Quang Thiên 30/08/2002 261592121 Trúng tuyển NV1
121931 Nguyễn Trọng Thiên 13/04/2002 251220497 Trúng tuyển NV1
110048 Phạm Thiên 08/02/1998 241613525 Trúng tuyển NV1
120613 Phan Nhật Thiên 19/03/2002 079202026624 Trúng tuyển NV1
120131 Trần Đại Thiên 07/08/2002 342048299 Trúng tuyển NV1
110058 Trần Nhật Thiên 30/05/2002 079202008708 Trúng tuyển NV1
120981 Hoàng Đức Thiện 08/12/2002 077202004237 Trúng tuyển NV1
121912 Mạc Như Thiện 25/06/1996 077096001791 Trúng tuyển NV1
140110 Nguyễn Hữu Thiện 05/08/2002 215551352 Trúng tuyển NV1
121214 Nguyễn Minh Thiện 30/09/2002 285882073 Trúng tuyển NV1
121838 Phạm Xuân Lưu Thiện 01/01/2001 241964533 Trúng tuyển NV1
121484 Phan Trung Thiện 27/04/2002 312493464 Trúng tuyển NV1
121942 Quảng Công Thiện 29/10/2002 285830475 Trúng tuyển NV1
110287 Tạ Minh Thiện 03/10/2002 077202006916 Trúng tuyển NV1
121920 Tào Xuân Thiện 02/01/2002 215564335 Trúng tuyển NV1
121298 Trần Đình Thiện 08/06/2002 264533981 Trúng tuyển NV1
120367 Bùi Văn Thiệp 14/10/2002 261566386 Trúng tuyển NV1
120849 Vũ Ngọc Thỉnh 29/11/2001 272844009 Trúng tuyển NV1
110218 Bùi Quốc Thịnh 31/08/2002 281293781 Trúng tuyển NV1
121950 Bùi Thái Thịnh 24/10/2002 215647088 Trúng tuyển NV1
110265 Chu Toàn Thịnh 24/12/2002 301805321 Trúng tuyển NV1
140054 Đặng Hữu Thịnh 22/04/2002 225832349 Trúng tuyển NV1
120652 Đinh Quốc Thịnh 01/01/2002 276080521 Trúng tuyển NV1
121639 Hồ Huỳnh Tấn Thịnh 04/06/2002 264582525 Trúng tuyển NV1
120552 Hoàng Hữu Thịnh 07/04/2002 241953561 Trúng tuyển NV1
110139 Hoàng Phú Thịnh 25/10/2002 079202018579 Trúng tuyển NV1
110054 Mai Hà Phúc Thịnh 19/09/2002 312509684 Trúng tuyển NV1
120567 Nguyễn Chí Thịnh 27/09/2002 335011523 Trúng tuyển NV1
121805 Nguyễn Đình Thịnh 25/04/2001 197406858 Trúng tuyển NV1
120781 Nguyễn Đình Hưng Thịnh 17/03/2000 261499408 Trúng tuyển NV1
120922 Nguyễn Gia Thịnh 23/07/2002 312499909 Trúng tuyển NV1
121006 Nguyễn Hồ Chí Thịnh 25/08/2002 077202002530 Trúng tuyển NV1
110076 Nguyễn Hùng Thịnh 01/07/2002 221499766 Trúng tuyển NV1
121565 Nguyễn Phước Thịnh 04/08/2002 079202023144 Trúng tuyển NV1
121735 Phạm Xuân Thịnh 31/01/2002 321616090 Trúng tuyển NV1
121559 Tống Minh Thịnh 29/09/2002 272 941300 Trúng tuyển NV1
110151 Trần Văn Thịnh 18/09/2002 241848729 Trúng tuyển NV1
140036 Trương Quốc Thịnh 15/11/2002 079202014724 Trúng tuyển NV1
120620 Dương Xuân Thọ 25/05/2002 272910708 Trúng tuyển NV1
121627 Lê Hồng Thọ 12/10/2002 241986615 Trúng tuyển NV1
121102 Nguyễn Hữu Thọ 14/01/2002 312467001 Trúng tuyển NV1
121074 Trần Trung Thọ 27/12/2002 371984867 Trúng tuyển NV1
110079 Nguyễn Thị Kim Thoa 06/03/2002 221511046 Trúng tuyển NV1
120219 Bá Thanh Thoả 19/07/2002 264564103 Trúng tuyển NV1
121557 Lê Kim Thoại 09/08/2002 072302002951 Trúng tuyển NV1
120151 Mai Huyền Thoại 06/03/2002 385821840 Trúng tuyển NV1
140112 Bùi Võ Cảnh Thông 02/07/2002 079202032963 Trúng tuyển NV1
120222 Dương Quang Thông 17/12/2002 281371125 Trúng tuyển NV1
120232 Lê Trần Duy Thông 20/06/2002 321614288 Trúng tuyển NV1
120201 Nguyễn Duy Thông 10/05/2002 264549673 Trúng tuyển NV1
120063 Nguyễn Lê Trọng Thông 19/08/1995 221391073 Trúng tuyển NV1
120171 Nguyễn Minh Thông 21/05/2001 221466530 Trúng tuyển NV1
121282 Nguyễn Minh Thông 25/02/2002 079202007718 Trúng tuyển NV1
121857 Nguyễn Văn Thông 16/07/2001 261567064 Trúng tuyển NV1
120899 Nguyễn Văn Thông 28/12/2001 251302875 Trúng tuyển NV1
120079 Trần Thành Thông 11/03/2001 215508043 Trúng tuyển NV1
120133 Văn Thành Thông 16/02/2002 301849222 Trúng tuyển NV1
120004 Võ Hồng Thông 02/11/2000 241733781 Trúng tuyển NV1
120998 Phạm Đức Thống 18/10/2002 215621313 Trúng tuyển NV1
120836 Đoàn Văn Thủ 01/02/2002 031721573 Trúng tuyển NV1
121659 Trần Văn Anh Thủ 09/10/2002 221547654 Trúng tuyển NV1
120166 Đỗ Ngọc Anh Thư 01/01/2002 372044581 Trúng tuyển NV1
121431 Lê Minh Thư 17/09/2002 342103856 Trúng tuyển NV1
120973 Lê Thị Anh Thư 01/02/2001 301737430 Trúng tuyển NV1
121895 Nguyễn Anh Thư 15/12/2001 312474157 Trúng tuyển NV1
120840 Nguyễn Đức Anh Thư 18/09/2002 241931879 Trúng tuyển NV1
120873 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 14/09/2002 301870446 Trúng tuyển NV1
121880 Nguyễn Tấn Thư 02/11/2002 215576442 Trúng tuyển NV1
120091 Nguyễn Thị Anh Thư 21/03/2001 231275889 Trúng tuyển NV1
120839 Nguyễn Thị Anh Thư 11/11/2002 335028540 Trúng tuyển NV1
121068 Phạm Huỳnh Anh Thư 30/05/2002 221511420 Trúng tuyển NV1
120447 Phạm Thị Anh Thư 12/09/2002 215546313 Trúng tuyển NV1
120857 Trần Anh Thư 28/05/2002 079302001130 Trúng tuyển NV1
121407 Trần Thị Minh Thư 15/10/2002 321801004 Trúng tuyển NV1
121602 Trương Lê Anh Thư 11/04/2002 264570410 Trúng tuyển NV1
121400 Nguyễn Văn Thứ 08/07/2002 212901865 Trúng tuyển NV1
120479 Hoàng Công Thuấn 25/09/2002 285821981 Trúng tuyển NV1
121919 Nguyễn Xuân Thuần 15/07/2002 077202001944 Trúng tuyển NV1
121678 Bùi Xuân Thuận 22/09/2002 215561372 Trúng tuyển NV1
140123 Đỗ Đình Thuận 20/07/2002 215548884 Trúng tuyển NV1
121064 Đổng Xuân Thuận 20/12/2001 264550297 Trúng tuyển NV1
121443 Hồ Trương Minh Thuận 06/12/2002 215583092 Trúng tuyển NV1
120659 Huỳnh Ngọc Bình Thuận 26/03/2002 261613903 Trúng tuyển NV1
140043 Huỳnh Phát Thuận 02/11/2002 079202020540 Trúng tuyển NV1
110155 Lê Bình Thuận 26/01/2002 281281264 Trúng tuyển NV1
140047 Lê Quốc Thuận 26/07/2002 079202014191 Trúng tuyển NV1
121844 Lê Văn Thuận 26/03/2001 221527280 Trúng tuyển NV1
121470 Ngô Văn Thuận 16/10/2002 077202004376 Trúng tuyển NV1
120895 Nguyễn Anh Thuận 02/09/2001 212466609 Trúng tuyển NV1
120021 Nguyễn Đặng Thuận 12/05/2001 371891737 Trúng tuyển NV1
120956 Nguyễn Minh Thuận 29/09/2002 342090016 Trúng tuyển NV1
121604 Nguyễn Trần Thanh Thuận 12/07/2002 225831400 Trúng tuyển NV1
121473 Nguyễn Văn Thuận 23/02/2002 272962632 Trúng tuyển NV1
121019 Nguyễn Văn Thuận 06/06/2002 312493474 Trúng tuyển NV1
120761 Nguyễn Văn Minh Thuận 26/02/2002 321736804 Trúng tuyển NV1
140007 Trần Minh Thuận 08/05/2001 301764350 Trúng tuyển NV1
120543 Trần Minh Thuận 24/09/2002 312495858 Trúng tuyển NV1
120950 Trịnh Minh Thuận 05/10/2001 366332286 Trúng tuyển NV1
120885 Nguyễn Hải Thức 08/06/1999 285695968 Trúng tuyển NV1
121003 Phạm Trí Thức 12/06/2002 301849156 Trúng tuyển NV1
110125 Trương Chí Thức 15/10/2002 385884585 Trúng tuyển NV1
121143 Bùi Tường Thực 04/02/2002 072202001246 Trúng tuyển NV1
120316 Hoàng Thị Hoài Thương 06/11/2002 285831984 Trúng tuyển NV1
120185 Nguyễn Phục Hoài Thương 10/12/2002 312526048 Trúng tuyển NV1
121134 Đặng Phi Thường 20/04/2002 385841907 Trúng tuyển NV1
121625 Phạm Mạnh Thường 17/02/2002 285824694 Trúng tuyển NV1
121587 Trần Đức Thưởng 12/11/2002 251305353 Trúng tuyển NV1
120763 Trần Xuân Thưởng 10/06/2002 077202002566 Trúng tuyển NV1
120501 Dương Thị Thúy 10/07/2002 215551138 Trúng tuyển NV1
120587 Nguyễn Thị Thanh Thúy 16/10/2001 285766984 Trúng tuyển NV1
120428 Hoàng Thị Anh Thùy 27/09/2002 285654030 Trúng tuyển NV1
120300 Phan Thị Thùy 22/10/2002 038302001002 Trúng tuyển NV1
110014 Trần Thị Thanh Thùy 25/12/1996 261361068 Trúng tuyển NV1
120795 Hồ Thị Như Thủy 04/04/2002 077302006409 Trúng tuyển NV1
120463 Trần Thị Thu Thủy 08/06/2002 261658764 Trúng tuyển NV1
121848 Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy 17/05/2002 072202005764 Trúng tuyển NV1
121296 Phạm Anh Thuyết 25/02/2002 231376789 Trúng tuyển NV1
120816 Đặng Thị Mai Thy 11/03/2002 272882890 Trúng tuyển NV1
110010 Trần Mỹ Thy 29/02/2000 026069259 Trúng tuyển NV1
110204 Hồ Tấn Tiên 24/03/2001 212437792 Trúng tuyển NV1
121116 Lê Minh Tiên 29/06/2002 312506078 Trúng tuyển NV1
120283 Nguyễn Tiên 26/06/2002 261613157 Trúng tuyển NV1
120783 Nguyễn Hoàng Tiên 27/09/2002 221537075 Trúng tuyển NV1
120014 Trần Cẩm Tiên 09/03/2001 245316955 Trúng tuyển NV1
110251 Bùi Tân Tiến 17/10/2002 312561440 Trúng tuyển NV1
120664 Cao Thanh Tiến 24/04/2002 212816960 Trúng tuyển NV1
120521 Đặng Thanh Tiến 07/05/2002 264556155 Trúng tuyển NV1
121181 Đặng Vương Tiến 02/06/2002 342093070 Trúng tuyển NV1
140126 Đinh Quốc Tiến 10/04/2002 079202018144 Trúng tuyển NV1
120656 Đoàn Trần Tiến 03/02/2002 092202000368 Trúng tuyển NV1
121674 Hồ Minh Tiến 20/01/2002 264582925 Trúng tuyển NV1
120482 Hoàng Xuân Tiến 08/07/2002 231344512 Trúng tuyển NV1
121892 Huỳnh Huy Tiến 16/02/2001 272908301 Trúng tuyển NV1
120589 Lại Trọng Tiến 19/12/2002 251281291 Trúng tuyển NV1
110018 Lê Hoàng Tiến 28/07/1992 025462081 Trúng tuyển NV1
120748 Ngô Thành Tiến 22/09/1995 079095004584 Trúng tuyển NV1
121429 Nguyễn Đình Tiến 02/09/2002 231425117 Trúng tuyển NV1
121501 Nguyễn Hoàng Tiến 07/01/2002 072202001304 Trúng tuyển NV1
121788 Nguyễn Hữu Tiến Tiến 23/01/2000 312428636 Trúng tuyển NV1
120993 Nguyễn Huỳnh Minh Tiến 09/08/2002 312499238 Trúng tuyển NV1
121551 Nguyễn Thanh Tiến 05/04/2002 272914467 Trúng tuyển NV1
110279 Nguyễn Thành Tiến 13/06/2000 025971000 Trúng tuyển NV1
121269 Phạm Xuân Tiến 16/12/2002 276081591 Trúng tuyển NV1
121250 Phan Anh Tiến 10/08/2002 312487977 Trúng tuyển NV1
120679 Phan Hữu Tiến 10/02/2002 077202005815 Trúng tuyển NV1
140140 Phan Nhật Tiến 16/03/2002 242006376 Trúng tuyển NV1
120134 Phan Nhật Tiến 20/04/2002 272941578 Trúng tuyển NV1
120288 Trần Tiến 20/08/2000 215524834 Trúng tuyển NV1
140034 Vũ Đức Tiến 30/07/2002 285839164 Trúng tuyển NV1
120660 Mai Thanh Tiền 12/04/2002 334991923 Trúng tuyển NV1
120364 Nguyễn Văn Tiền 05/09/2001 352598638 Trúng tuyển NV1
120243 Nguyễn Lê Đình Tiển 30/03/2002 264575373 Trúng tuyển NV1
120733 Nguyễn Trung Tin 05/05/2002 221523531 Trúng tuyển NV1
120777 Bùi Trung Tín 22/09/2002 352625335 Trúng tuyển NV1
110025 Châu Trung Tín 16/05/2000 385784253 Trúng tuyển NV1
121196 Đinh Hữu Tín 25/08/2002 215584404 Trúng tuyển NV1
140093 Đoàn Chánh Tín 04/08/2002 215622686 Trúng tuyển NV1
120924 Huỳnh Trọng Tín 17/08/2002 312494267 Trúng tuyển NV1
120298 Huỳnh Văn Tín 21/01/2002 221510883 Trúng tuyển NV1
110067 Huỳnh Việt Tín 10/02/2002 079202003385 Trúng tuyển NV1
140058 Lê Đức Tín 27/08/2002 197481596 Trúng tuyển NV1
120862 Nguyễn Đức Tín 10/05/2002 231361431 Trúng tuyển NV1
121213 Nguyễn Phước Tín 10/12/2002 215562954 Trúng tuyển NV1
110305 Nguyễn Trung Tín 23/01/2002 301791155 Trúng tuyển NV1
121352 Nguyễn Trung Tín 16/03/2002 221546157 Trúng tuyển NV1
121033 Phạm Đức Tín 25/11/2002 215563739 Trúng tuyển NV1
110112 Phan Minh Tín 19/10/2002 212850336 Trúng tuyển NV1
140031 Phan Thanh Tín 12/05/2002 215549142 Trúng tuyển NV1
120073 Tạ Trung Tín 24/10/1999 352551086 Trúng tuyển NV1
120773 Trương Trung Tín 20/06/2002 335011437 Trúng tuyển NV1
110077 Võ Cao Trí Tín 05/03/2002 079202007593 Trúng tuyển NV1
120926 Đào Công Tính 19/05/2002 272904880 Trúng tuyển NV1
120658 Lê Nhật Tính 30/11/2002 261648797 Trúng tuyển NV1
121004 Lê Thành Tính 09/04/2002 301771455 Trúng tuyển NV1
121136 Nguyễn Hoàng Tính 14/07/2002 072202003086 Trúng tuyển NV1
140006 Nguyễn Thị Như Tính 20/08/2002 215522989 Trúng tuyển NV1
121689 Bùi Văn Tình 06/01/2002 215562067 Trúng tuyển NV1
140059 Đỗ Thị Tình 25/01/2002 261586368 Trúng tuyển NV1
120603 Hồ Văn Tình 21/11/2002 215583953 Trúng tuyển NV1
121212 Nguyễn Văn Tĩnh 13/02/2002 231334760 Trúng tuyển NV1
121130 Bùi Quốc Toàn 20/09/2002 281267999 Trúng tuyển NV1
121025 Đỗ Đức Toàn 12/08/2002 079202028031 Trúng tuyển NV1
121511 Dương Văn Toàn 05/10/2002 231374487 Trúng tuyển NV1
121594 Giang Quốc Toàn 16/12/2002 281337670 Trúng tuyển NV1
121350 Lê Bảo Toàn 04/04/2002 342107067 Trúng tuyển NV1
121075 Lê Quốc Toàn 24/01/2002 342141740 Trúng tuyển NV1
120405 Mai Trung Toàn 18/01/1996 174592111 Trúng tuyển NV1
121323 Ngô Quang Toàn 01/02/2002 245443397 Trúng tuyển NV1
120413 Nguyễn An Toàn 07/10/2001 301748806 Trúng tuyển NV1
120641 Nguyễn Anh Toàn 18/10/2002 312496076 Trúng tuyển NV1
121424 Nguyễn Cảnh Toàn 12/06/2002 215542534 Trúng tuyển NV1
121790 Nguyễn Hữu Toàn Toàn 14/10/2002 261623281 Trúng tuyển NV1
121590 Nguyễn Minh Toàn 08/02/2002 312486549 Trúng tuyển NV1
121279 Nguyễn Ngọc Toàn 26/06/2002 285733293 Trúng tuyển NV1
121891 Nguyễn Sanh Toàn 04/09/2002 215559714 Trúng tuyển NV1
110263 Nguyễn Tấn Toàn 07/02/1997 285720105 Trúng tuyển NV1
120296 Nguyễn Văn Toàn 16/03/2001 285777394 Trúng tuyển NV1
121248 Nguyễn Văn Toàn 02/01/2002 215572566 Trúng tuyển NV1
120708 Nguyễn Văn Toàn 17/02/2002 321841654 Trúng tuyển NV1
121562 Nguyễn Văn Toàn 13/12/2002 242018757 Trúng tuyển NV1
121908 Nguyễn Viết Toàn 26/03/2002 242001149 Trúng tuyển NV1
121842 Phạm Văn Toàn 18/08/2002 241888535 Trúng tuyển NV1
121795 Tạ Nguyên Toàn 12/09/2002 352596288 Trúng tuyển NV1
120203 Tô Trọng Toàn 24/02/2002 342078737 Trúng tuyển NV1
121013 Trần Anh Toàn 19/03/2002 077202003080 Trúng tuyển NV1
140097 Trần Quốc Toàn 16/07/2000 366264270 Trúng tuyển NV1
121666 Trần Tiến Toàn 01/11/2002 221546630 Trúng tuyển NV1
121071 Võ Đức Toàn 25/06/2002 233335666 Trúng tuyển NV1
110284 Huỳnh Tấn Tới 05/05/2002 321842991 Trúng tuyển NV1
121544 Nguyễn Văn Tới 11/10/2002 241954927 Trúng tuyển NV1
140066 Phạm Minh Tới 02/07/2002 188008011 Trúng tuyển NV1
110005 Lê Công Tổng 12/08/1989 215063024 Trúng tuyển NV1
121686 Nguyễn Văn Trà 23/08/2000 221552639 Trúng tuyển NV1
140079 Phạm Tấn Trà 28/05/2002 215584434 Trúng tuyển NV1
120687 Trần Thị Hồng Trà 24/10/2002 335028549 Trúng tuyển NV1
121080 Trương Hoài Trà 15/12/2002 261569492 Trúng tuyển NV1
120122 Nguyễn Trãi 16/06/2002 215558876 Trúng tuyển NV1
110272 Nguyễn Thị Bích Trâm 04/03/2002 301782158 Trúng tuyển NV1
120053 Nguyễn Thị Thu Trâm 03/01/2000 261516360 Trúng tuyển NV1
121158 Trương Thị Huyền Trâm 14/02/2002 301721685 Trúng tuyển NV1
121543 Nguyễn Chí Trầm 04/04/2002 212889239 Trúng tuyển NV1
121126 Lê Thị Huyền Trân 19/12/2002 312512219 Trúng tuyển NV1
120003 Nguyễn Cao Phi Trân 11/06/1998 079198001847 Trúng tuyển NV1
121682 Phan Ngọc Trấn 18/04/2002 215540529 Trúng tuyển NV1
110215 Nguyễn Minh Trang 21/08/2002 079302015564 Trúng tuyển NV1
121815 Nguyễn Quỳnh Trang 20/11/2002 241886110 Trúng tuyển NV1
121146 Nguyễn Thị Trang 05/11/2002 038302011678 Trúng tuyển NV1
110105 Trần Thùy Trang 23/09/2002 036302000568 Trúng tuyển NV1
120809 Đinh Văn Trí 27/04/2002 261607079 Trúng tuyển NV1
121750 Đoàn Minh Trí 21/04/2002 072202004023 Trúng tuyển NV1
120320 Hà Lưu Trí 24/09/2002 221533762 Trúng tuyển NV1
110043 Lê Minh Trí 03/06/2001 272896252 Trúng tuyển NV1
140141 Lê Minh Trí 20/04/2002 215572362 Trúng tuyển NV1
120738 Nguyễn Minh Trí 20/07/2000 272685446 Trúng tuyển NV1
120033 Nguyễn Minh Trí 07/09/2001 342047044 Trúng tuyển NV1
120039 Phạm Tấn Trí 22/02/2001 212438287 Trúng tuyển NV1
120395 Phan Đoàn Minh Trí 20/10/2002 241870935 Trúng tuyển NV1
120117 Thi Thiện Trí 04/08/2002 321748284 Trúng tuyển NV1
140035 Trần Trí 01/03/2002 312466981 Trúng tuyển NV1
110011 Trần Minh Trí 18/02/1998 072098001576 Trúng tuyển NV1
120187 Trần Minh Trí 11/11/2002 301769283 Trúng tuyển NV1
121918 Trần Phạm Minh Trí 23/05/2002 084202000065 Trúng tuyển NV1
121522 Võ Minh Trí 12/10/2002 301831277 Trúng tuyển NV1
120825 Nguyễn Minh Triết 08/03/2002 261613507 Trúng tuyển NV1
121779 Đỗ Thủy Triều 01/06/2002 321623332 Trúng tuyển NV1
121079 Ngô Hải Triều 28/10/2002 301737416 Trúng tuyển NV1
121348 Lâm Quốc Triệu 18/11/2002 301822178 Trúng tuyển NV1
120303 Nguyễn Phương Triệu 12/04/2002 381962012 Trúng tuyển NV1
121467 Nguyễn Quốc Triệu 08/11/2002 221533562 Trúng tuyển NV1
121867 Mai Thị Diễm Trinh 16/06/1999 321754534 Trúng tuyển NV1
110015 Đặng Ngọc Trình 25/03/2001 241886141 Trúng tuyển NV1
120136 Nguyễn Công Trình 14/10/2002 312494762 Trúng tuyển NV1
121083 Đặng Văn Trọng 07/08/2002 215570826 Trúng tuyển NV1
120674 Đào Duy Trọng 11/11/2002 2155636322 Trúng tuyển NV1
121210 Hồ Đình Trọng 24/07/2002 251314223 Trúng tuyển NV1
120132 Huỳnh Ngọc Trọng 21/09/2002 079202028719 Trúng tuyển NV1
120338 Lê Quang Trọng 04/10/2001 212849250 Trúng tuyển NV1
120417 Mai Văn Trọng 12/09/2002 381982895 Trúng tuyển NV1
110059 Nguyễn Đức Trọng 05/12/2002 079202016094 Trúng tuyển NV1
120191 Nguyễn Hoài Trọng 07/06/2002 312490790 Trúng tuyển NV1
120225 Nguyễn Phước Trọng 23/05/2002 352746463 Trúng tuyển NV1
121755 Nguyễn Thành Trọng 14/03/2002 261611024 Trúng tuyển NV1
110020 Phạm Lê Minh Trọng 04/08/1996 079096003005 Trúng tuyển NV1
120351 Phan Dương Trọng 16/01/2002 321784892 Trúng tuyển NV1
121725 Trần Đăng Trọng 11/02/2002 261621428 Trúng tuyển NV1
121887 Trần Văn Trọng 03/01/2002 245447340 Trúng tuyển NV1
120535 Trần Văn Trọng 30/07/2002 366258876 Trúng tuyển NV1
120853 Cao Thị Thanh Trúc 31/08/2002 261607063 Trúng tuyển NV1
120560 Nguyễn Thị Thanh Trúc 07/06/2001 301721016 Trúng tuyển NV1
121840 Nguyễn Thị Thanh Trúc 09/10/2002 321842726 Trúng tuyển NV1
121041 Trần Diệp Xuân Trúc 24/06/2002 215570551 Trúng tuyển NV1
121787 Lê Minh Trực 21/12/2001 079201003273 Trúng tuyển NV1
140053 Lê Trung Trực 24/03/2002 212622722 Trúng tuyển NV1
120957 Nguyễn Công Trực 03/03/2002 212849134 Trúng tuyển NV1
121612 Nguyễn Hà Minh Trực 08/07/2002 215562495 Trúng tuyển NV1
120451 Bùi Văn Trung 13/07/2002 215540787 Trúng tuyển NV1
121879 Đinh Duy Trung 15/08/2002 272903457 Trúng tuyển NV1
121592 Dương Quốc Trung 01/02/2002 215537333 Trúng tuyển NV1
120946 Hồ Đức Trung 05/09/2001 272820280 Trúng tuyển NV1
120550 Hoàng Quốc Trung 20/01/2002 184447560 Trúng tuyển NV1
121368 Huỳnh Văn Trung 28/12/2002 231411907 Trúng tuyển NV1
120034 Lê Đức Trung 29/08/2001 215529644 Trúng tuyển NV1
110047 Lê Thành Trung 19/10/2001 079201017081 Trúng tuyển NV1
121649 Lê Thành Trung 13/10/2002 077202002154 Trúng tuyển NV1
121192 Mai Chí Trung 21/09/2002 245432025 Trúng tuyển NV1
121619 Ngô Châu Hoài Trung 19/04/2002 261621360 Trúng tuyển NV1
121070 Nguyễn Đức Trung 10/10/2002 212531491 Trúng tuyển NV1
121928 Nguyễn Thành Trung 27/01/2002 312471739 Trúng tuyển NV1
121766 Nguyễn Văn Trung 05/01/2002 072202007288 Trúng tuyển NV1
121563 Phạm Duy Trung 26/04/2002 077202000192 Trúng tuyển NV1
120304 Phạm Hoàng Trung 18/11/2000 381994623 Trúng tuyển NV1
120058 Phạm Minh Trung 06/06/2000 215513615 Trúng tuyển NV1
140081 Phạm Nguyên Trung 24/06/2002 251275178 Trúng tuyển NV1
120629 Phạm Văn Trung 26/04/2000 241746328 Trúng tuyển NV1
121360 Phan Nguyễn Ngọc Trung 03/03/2002 312502338 Trúng tuyển NV1
120514 Phan Thành Trung 22/11/2002 321632262 Trúng tuyển NV1
120904 Trần Quốc Trung 26/06/2002 312484560 Trúng tuyển NV1
121117 Võ Thành Trung 02/12/2002 077202005654 Trúng tuyển NV1
121743 Võ Trần Trung 08/10/2002 261616267 Trúng tuyển NV1
121877 Bùi Công Trường 18/08/2002 212851755 Trúng tuyển NV1
140144 Bùi Quang Trường 21/01/2002 261564140 Trúng tuyển NV1
120330 Đinh Lê Tấn Trường 10/12/2002 261605113 Trúng tuyển NV1
121836 Đinh Xuân Trường 13/05/2001 231356608 Trúng tuyển NV1
120681 Đỗ Duy Trường 18/09/2002 335028556 Trúng tuyển NV1
121107 Hoàng Ngọc Trường 17/04/2002 261622183 Trúng tuyển NV1
110199 Huỳnh Nguyễn Nhựt Trường 04/08/2001 331905356 Trúng tuyển NV1
120001 Huỳnh Nhật Trường 04/07/2000 381887859 Trúng tuyển NV1
121756 Lê Đình Trường 20/07/2002 212438880 Trúng tuyển NV1
120107 Lê Minh Trường 13/01/2002 077202006907 Trúng tuyển NV1
121936 Lê Ngọc Trường 18/02/2002 072202003141 Trúng tuyển NV1
121404 Lê Nguyễn Quang Trường 16/10/2001 285789039 Trúng tuyển NV1
120470 Lê Nhật Trường 17/02/2002 301737609 Trúng tuyển NV1
120313 Lê Phương Trường 12/12/2002 241859604 Trúng tuyển NV1
110269 Lê Quang Trường 18/09/2000 312445711 Trúng tuyển NV1
121110 Lê Thái Nhựt Trường 20/12/2002 321821092 Trúng tuyển NV1
120888 Mai Nhật Trường 27/09/1999 285723967 Trúng tuyển NV1
121376 Nguyễn Chí Trường 20/02/2002 215554114 Trúng tuyển NV1
121816 Nguyễn Công Trường 24/07/2002 312487546 Trúng tuyển NV1
121046 Nguyễn Đoàn Lam Trường 20/05/2002 312498382 Trúng tuyển NV1
120982 Nguyễn Giang Trường 14/11/2002 381977101 Trúng tuyển NV1
120518 Nguyễn Ngọc Trường 20/08/2002 261602465 Trúng tuyển NV1
121362 Nguyễn Phi Trường 13/07/2002 212817696 Trúng tuyển NV1
121811 Nguyễn Quang Trường 28/05/2002 245464928 Trúng tuyển NV1
140090 Nguyễn Quang Trường 20/11/2002 276000552 Trúng tuyển NV1
120635 Nguyễn Tấn Trường 08/09/2002 077202006841 Trúng tuyển NV1
110141 Nguyễn Vũ Trường 25/09/2002 215562688 Trúng tuyển NV1
121220 Nguyễn Xuân Trường 10/08/2002 312499299 Trúng tuyển NV1
121111 Phan Thanh Trường 26/06/2002 241892110 Trúng tuyển NV1
110119 Quách Thanh Trường 10/01/2002 321736309 Trúng tuyển NV1
120601 Thạch Lâm Trường 01/06/2002 335005444 Trúng tuyển NV1
120530 Trần Quốc Trường 23/03/2002 281270182 Trúng tuyển NV1
121538 Vi Văn Trường 06/11/2002 245462430 Trúng tuyển NV1
120898 Võ Đan Trường 21/01/2002 301795604 Trúng tuyển NV1
120246 Võ Nhựt Trường 22/07/2002 312487304 Trúng tuyển NV1
121620 Võ Văn Trường 02/09/2002 261644384 Trúng tuyển NV1
121388 Hồ Quốc Trưởng 15/11/2002 3125155272 Trúng tuyển NV1
110049 Trần Văn Trưởng 13/11/2001 036201000214 Trúng tuyển NV1
121939 Nguyễn Thị Ngọc Truyền 20/04/2002 245415520 Trúng tuyển NV1
121637 Trần Đình Truyền 05/11/2001 231320465 Trúng tuyển NV1
110108 Hoàng Dương Anh 06/10/2002 079202013042 Trúng tuyển NV1
120052 Huỳnh Thị Cẩm 17/02/2001 334983265 Trúng tuyển NV1
121876 Lê Anh 04/01/2001 241952690 Trúng tuyển NV1
120065 Nguyễn Anh 06/06/1998 079098007807 Trúng tuyển NV1
110147 Nguyễn Đoàn Anh 14/10/2002 261624569 Trúng tuyển NV1
121448 Nguyễn Mạnh 20/01/2002 215560677 Trúng tuyển NV1
120996 Nguyễn Văn 05/03/2002 215583898 Trúng tuyển NV1
121427 Võ Ngọc Cẩm 15/02/2002 312482121 Trúng tuyển NV1
121955 Võ Phan Tuấn Tú 28/07/2002 212435895 Trúng tuyển NV1
120164 Vũ Nhật 26/07/2002 281270450 Trúng tuyển NV1
110202 Nguyễn Hữu 01/07/1999 231135066 Trúng tuyển NV1
121153 Lý Quang Tứ 07/09/2002 385863718 Trúng tuyển NV1
120757 Đồng Nhật Tuân 07/04/2002 321841446 Trúng tuyển NV1
140172 Nguyễn Huỳnh Minh Tuân 10/10/2001 212464692 Trúng tuyển NV1
120870 Nguyễn Quảng Tuân 31/12/2002 215610108 Trúng tuyển NV1
120532 Võ Văn Tuân 01/05/1998 026013801 Trúng tuyển NV1
140162 Bùi Nguyễn Quốc Tuấn 25/03/2002 251247346 Trúng tuyển NV1
120716 Đinh Huỳnh Minh Tuấn 31/07/2002 335018981 Trúng tuyển NV1
120960 Đỗ Minh Tuấn 14/03/2002 272968367 Trúng tuyển NV1
121436 Đoàn Văn Tuấn 14/10/2000 231319147 Trúng tuyển NV1
121937 Hồ Minh Tuấn 10/08/2002 077202004919 Trúng tuyển NV1
140030 Lê Minh Tuấn 29/12/2002 301826109 Trúng tuyển NV1
121292 Nguyễn Anh Tuấn 17/04/2002 251252070 Trúng tuyển NV1
110201 Nguyễn Công Tuấn 11/09/1999 072099000781 Trúng tuyển NV1
120051 Nguyễn Hoàng Tuấn 20/09/2000 079200017584 Trúng tuyển NV1
120721 Nguyễn Hoàng Tuấn 22/09/2002 312519903 Trúng tuyển NV1
121155 Nguyễn Hữu Tuấn 04/03/2002 285804851 Trúng tuyển NV1
120669 Nguyễn Lê Hoàng Tuấn 27/03/2002 212816875 Trúng tuyển NV1
120086 Nguyễn Phước Thanh Tuấn 22/08/2001 312537083 Trúng tuyển NV1
120615 Nguyễn Quang Tuấn 29/06/2002 079202034953 Trúng tuyển NV1
121777 Nguyễn Văn Tuấn 23/09/2001 241742801 Trúng tuyển NV1
121078 Nguyễn Vũ Minh Tuấn 29/10/2002 079202033230 Trúng tuyển NV1
110127 Phạm Phước Minh Tuấn 29/10/2002 051202000252 Trúng tuyển NV1
140121 Phạm Quốc Tuấn 31/03/2002 276052148 Trúng tuyển NV1
121869 Thái Đặng Tuấn 29/11/2002 272867215 Trúng tuyển NV1
120068 Tô Nhật Tuấn 16/08/1999 231352639 Trúng tuyển NV1
121397 Trần Anh Tuấn 08/12/2002 245447082 Trúng tuyển NV1
121114 Trần Minh Tuấn 04/08/2002 285802904 Trúng tuyển NV1
121234 Trần Minh Tuấn 14/11/2002 221523543 Trúng tuyển NV1
110088 Trần Ngọc Tuấn 27/06/2002 215560750 Trúng tuyển NV1
121741 Trần Nhật Tuấn 20/05/2002 215554156 Trúng tuyển NV1
121684 Trần Quốc Tuấn 12/11/2002 077202001432 Trúng tuyển NV1
120090 Triệu Minh Tuấn 22/03/1997 025634752 Trúng tuyển NV1
110004 Võ Hoàng Tuấn 18/12/1998 291174242 Trúng tuyển NV1
120818 Vũ Ngọc Tuấn 30/10/2000 038200002557 Trúng tuyển NV1
120408 Nguyễn Hà Túc 22/04/2002 221539229 Trúng tuyển NV1
120084 Nguyễn Phú Túc 16/02/2001 342016941 Trúng tuyển NV1
121462 Lê Thanh Tuệ 12/05/2002 046202000053 Trúng tuyển NV1
120573 Lưu Ngụy Gia Tuệ 01/12/2002 264576455 Trúng tuyển NV1
121520 Cai Văn Tùng 22/09/2002 221504439 Trúng tuyển NV1
120750 Đỗ Đức Tùng 01/01/2002 272833797 Trúng tuyển NV1
120425 Đỗ Hồng Tùng 03/11/2002 215551678 Trúng tuyển NV1
121373 Hà Hũu Tùng 01/08/2002 285756601 Trúng tuyển NV1
120163 Hà Thanh Tùng 20/04/2002 215562170 Trúng tuyển NV1
120115 Huỳnh Thanh Tùng 04/01/2002 301767942 Trúng tuyển NV1
121640 Huỳnh Thanh Tùng 02/11/2002 261427352 Trúng tuyển NV1
120031 Lâm Thanh Tùng 01/06/1997 206204046 Trúng tuyển NV1
120184 Lê Thanh Tùng 01/04/2002 215540731 Trúng tuyển NV1
110163 Lý Nam Tùng 20/08/2002 241955160 Trúng tuyển NV1
140145 Nguyễn Minh Tùng 09/06/2002 079202035935 Trúng tuyển NV1
121454 Nguyễn Thanh Tùng 01/03/2002 321739479 Trúng tuyển NV1
121692 Nguyễn Thanh Tùng 11/08/2002 072202007797 Trúng tuyển NV1
140013 Phùng Thanh Tùng 06/01/2002 079202017554 Trúng tuyển NV1
110282 Tô Thanh Tùng 01/08/2002 272872452 Trúng tuyển NV1
120055 Ung Hoàng Tùng 13/12/1999 272672317 Trúng tuyển NV1
120422 Võ Nguyễn Lạc Tùng 30/03/2002 321634525 Trúng tuyển NV1
121278 Vũ Đức Tùng 15/07/2002 071101013 Trúng tuyển NV1
121859 Hồ Khánh Tường 11/03/2002 321788471 Trúng tuyển NV1
110016 Mai Thị Tường 20/08/2000 192065967 Trúng tuyển NV1
121897 Nguyễn Hà Duy Tường 15/01/2002 072202001891 Trúng tuyển NV1
120942 Phan Duy Tường 17/10/2002 385865836 Trúng tuyển NV1
110078 Phan Xuân Tường 24/02/2002 191921738 Trúng tuyển NV1
120169 Huỳnh Quốc Tưởng 02/11/2002 342059617 Trúng tuyển NV1
121425 Ngô Xuân Tuy 19/04/2002 264548277 Trúng tuyển NV1
110217 Nguyễn Hữu Tụy 27/10/2001 215522377 Trúng tuyển NV1
120415 Nguyễn Ngọc Tuyền 27/11/2002 261643526 Trúng tuyển NV1
121457 Phạm Ngô Kim Tuyền 04/11/2000 366240116 Trúng tuyển NV1
121881 Trần Thị Thanh Tuyền 12/06/2002 215561239 Trúng tuyển NV1
120661 Võ Ngọc Phương Tuyền 22/09/2002 301771700 Trúng tuyển NV1
121096 Phạm Ngọc Tuyển 21/01/2002 261604181 Trúng tuyển NV1
120520 Lê Thị Ánh Tuyết 01/06/2002 221504206 Trúng tuyển NV1
140057 Nguyễn Đức Tỵ 05/05/2001 212848260 Trúng tuyển NV1
140135 Lê Văn Út 25/07/2002 077202004984 Trúng tuyển NV1
140069 Nguyễn Thị Tú Uyên 07/06/2002 272863796 Trúng tuyển NV1
121124 Trần Thị Thu Uyên 13/02/2002 251321841 Trúng tuyển NV1
120254 Bùi Thị Thanh Vân 20/06/2002 312495438 Trúng tuyển NV1
120202 Bùi Thị Tuyết Vân 20/09/2002 264549765 Trúng tuyển NV1
110230 Cao Thị Hồng Vân 23/12/1998 321760968 Trúng tuyển NV1
121280 Lương Thị Thúy Vân 23/09/2002 276000119 Trúng tuyển NV1
121633 Nguyễn Thị Cẩm Vân 28/06/2002 221511017 Trúng tuyển NV1
121337 Nguyễn Thị Hồng Vân 14/08/2002 272087131 Trúng tuyển NV1
121385 Nguyễn Thị Thùy Vân 05/02/2002 072302007508 Trúng tuyển NV1
120071 Phạm Thị Thanh Vân 02/07/2001 285771140 Trúng tuyển NV1
121776 Phan Thị Bé Vân 12/08/2000 312473818 Trúng tuyển NV1
120214 Đỗ Tuấn Văn 15/10/2002 312500710 Trúng tuyển NV1
120834 Đỗ Văn Văn 27/12/2000 075200000400 Trúng tuyển NV1
110069 Đoàn Tấn Văn 31/12/2002 215584268 Trúng tuyển NV1
121414 Huỳnh Hữu Văn 25/07/2002 335053885 Trúng tuyển NV1
121651 Lê Thái Văn 28/10/2002 251237566 Trúng tuyển NV1
121494 Nguyễn Ngọc Khải Văn 20/04/2002 301807326 Trúng tuyển NV1
120953 Nguyễn Thái Văn 25/10/2002 342108130 Trúng tuyển NV1
121491 Nguyễn Thành Văn 08/03/2002 321738752 Trúng tuyển NV1
121232 Tạ Cao Văn 02/03/2001 077201001744 Trúng tuyển NV1
120897 Tô Khánh Văn 15/02/2002 321789397 Trúng tuyển NV1
121874 Trần Đình Văn 24/05/1998 371819981 Trúng tuyển NV1
140050 Võ Thanh Văn 24/08/2000 072200002137 Trúng tuyển NV1
140134 Nguyễn Tấn Vàng 06/03/2002 225625305 Trúng tuyển NV1
120236 Lê Thanh Vệ 30/10/2002 312519534 Trúng tuyển NV1
120886 Lương Thị Tường Vi 18/08/2002 221546264 Trúng tuyển NV1
121822 Nguyễn Tường Vi 30/04/2002 321766341 Trúng tuyển NV1
120028 Võ Vi Vi 22/10/2001 215560031 Trúng tuyển NV1
110003 Dương Tuấn 12/04/1998 291145367 Trúng tuyển NV1
121765 Lê Thế 20/07/2002 215545838 Trúng tuyển NV1
120963 Nguyễn Thế 03/09/2001 072201000368 Trúng tuyển NV1
110249 Thái Duy 01/09/2002 231309326 Trúng tuyển NV1
120188 Trương Văn 01/03/2002 281374125 Trúng tuyển NV1
121569 Nguyễn Phùng Viên 21/07/2002 261606447 Trúng tuyển NV1
120842 Phan Trí Viễn 08/12/2002 245462092 Trúng tuyển NV1
110182 Bùi Đức Việt 22/10/2002 187856325 Trúng tuyển NV1
121794 Bùi Khắc Việt 05/01/2002 212880998 Trúng tuyển NV1
121943 Chế Xuân Việt 13/06/2002 251280524 Trúng tuyển NV1
121255 Đặng Quốc Việt 20/05/2002 261426595 Trúng tuyển NV1
121835 Hồ Văn Việt 26/08/2001 231403640 Trúng tuyển NV1
120791 Huỳnh Lưu Việt 22/12/2002 215571169 Trúng tuyển NV1
121496 Lê Quang Việt 23/08/2002 251249932 Trúng tuyển NV1
120336 Lý Dương Anh Việt 15/05/2002 366318298 Trúng tuyển NV1
120860 Ngô Quốc Việt 25/07/2002 072202002058 Trúng tuyển NV1
120493 Nguyễn Đăng Hoàng Việt 14/11/2002 251325566 Trúng tuyển NV1
120309 Nguyễn Dương Việt 29/06/2002 255769327 Trúng tuyển NV1
110172 Nguyễn Xuân Việt 07/07/1990 030090006751 Trúng tuyển NV1
120704 Phạm Hoàng Việt 19/03/2002 321718784 Trúng tuyển NV1
140023 Phạm Khánh Việt 18/01/2002 212437120 Trúng tuyển NV1
120109 Trần Anh Việt 05/03/2002 221546165 Trúng tuyển NV1
121839 Võ Quốc Việt 21/01/2002 301721865 Trúng tuyển NV1
121774 Nguyễn Hữu Vin 29/09/2002 212818171 Trúng tuyển NV1
121020 Bùi Quang Vinh 03/10/2002 321634921 Trúng tuyển NV1
121200 Đinh Vũ Quốc Hoàng Vinh 10/05/2002 215572688 Trúng tuyển NV1
121814 Dương Tuấn Thành Vinh 19/05/2002 245396008 Trúng tuyển NV1
121215 Hà Tấn Vinh 23/08/2002 281283618 Trúng tuyển NV1
121243 Huỳnh Hoàng Vinh 10/04/2002 215554442 Trúng tuyển NV1
121370 Lê Hữu Vinh 21/11/1994 025091732 Trúng tuyển NV1
120808 Lương Khánh Vinh 03/03/2002 264547399 Trúng tuyển NV1
140018 Nguyễn Hữu Vinh 14/09/2002 321739391 Trúng tuyển NV1
120545 Nguyễn Sơn Vinh 20/05/1999 025926487 Trúng tuyển NV1
120820 Nguyễn Thế Vinh 31/01/2001 273695382 Trúng tuyển NV1
121760 Nguyễn Trà Vinh 22/08/2002 212484780 Trúng tuyển NV1
110302 Phạm Phong Vinh 28/02/2002 364185625 Trúng tuyển NV1
110090 Phạm Quang Vinh 11/11/2002 321765875 Trúng tuyển NV1
120180 Trần Lê Vinh 20/11/2002 215570246 Trúng tuyển NV1
120740 Trần Quốc Vinh 13/10/2002 212816683 Trúng tuyển NV1
121445 Trần Tấn Vinh 20/08/2002 261423357 Trúng tuyển NV1
121483 Trần Thăng Vinh 22/02/2002 366322675 Trúng tuyển NV1
121430 Trần Võ Thế Vinh 06/08/2002 272880265 Trúng tuyển NV1
120469 Võ Hiếu Vinh 02/04/2002 241938283 Trúng tuyển NV1
110198 Vũ Quang Vinh 05/10/1997 272726997 Trúng tuyển NV1
110044 Võ Thành Vịnh 29/09/1997 272722063 Trúng tuyển NV1
120554 Dương Trường 20/07/2002 301782086 Trúng tuyển NV1
120189 Hoàng 08/03/2002 261606253 Trúng tuyển NV1
140011 Huỳnh Bá 12/07/2002 215572866 Trúng tuyển NV1
110153 Huỳnh Tuấn 19/09/2002 251300106 Trúng tuyển NV1
121015 Lê Hoài 28/01/2002 215549046 Trúng tuyển NV1
110286 Lê Văn 28/09/2000 261517219 Trúng tuyển NV1
121281 Mai Duy 14/05/2002 251257346 Trúng tuyển NV1
120507 Nguyễn Anh 28/03/2002 231362794 Trúng tuyển NV1
110051 Nguyễn Hoàng 06/02/2002 070202000050 Trúng tuyển NV1
121758 Nguyễn Hoàng 12/03/2002 331899417 Trúng tuyển NV1
121487 Nguyễn Hữu Long 21/06/2002 264555086 Trúng tuyển NV1
140173 Nguyễn Huy 29/10/2002 212538049 Trúng tuyển NV1
120844 Nguyễn Minh 09/08/2002 261586252 Trúng tuyển NV1
121796 Nguyễn Nhất 02/09/2002 215549029 Trúng tuyển NV1
120032 Nguyễn Quang 01/07/2000 077200002962 Trúng tuyển NV1
120937 Nguyễn Quốc 14/04/2002 077202004418 Trúng tuyển NV1
121032 Nguyễn Quốc 04/09/2002 272892669 Trúng tuyển NV1
121085 Nguyễn Tấn 26/02/2002 212434651 Trúng tuyển NV1
120394 Nguyễn Văn 08/03/2001 125887682 Trúng tuyển NV1
121849 Nguyễn Văn 19/12/2002 215589143 Trúng tuyển NV1
110130 Phạm Ngọc 09/03/2002 241929337 Trúng tuyển NV1
120837 Phạm Trường 01/08/2002 352664439 Trúng tuyển NV1
120358 Phan Long 07/12/2002 261569186 Trúng tuyển NV1
121960 Quách Lâm Trường 01/04/2001 261421063 Trúng tuyển NV1
140063 Quản Trọng 29/12/2002 038202012358 Trúng tuyển NV1
110304 Tạ Hà Quang 07/04/2000 025956668 Trúng tuyển NV1
120495 Trần Anh 08/10/2000 251252627 Trúng tuyển NV1
120941 Trần Đình 26/11/2001 212849200 Trúng tuyển NV1
120489 Trương Quang 15/04/2002 231437385 Trúng tuyển NV1
110024 Lý Văn Vủ 16/03/2001 341976928 Trúng tuyển NV1
121856 Hồ Minh Vuong 07/08/2002 231363288 Trúng tuyển NV1
110001 Bùi Thành Vương 26/08/1999 174974834 Trúng tuyển NV1
121151 Dương Hữu Vương 03/05/2002 068202000107 Trúng tuyển NV1
121763 Dương Ngọc Vương 01/01/2002 342024440 Trúng tuyển NV1
121783 Lâm Ngọc Vương 02/05/2002 241927408 Trúng tuyển NV1
121747 Nguyễn Hữu Thiên Vương 28/02/2002 215561232 Trúng tuyển NV1
121576 Phạm Văn Vương 18/04/2002 206459146 Trúng tuyển NV1
120453 Trần Khánh Vương 18/02/2001 212432718 Trúng tuyển NV1
120912 Trần Thanh Vương 28/10/2002 215582028 Trúng tuyển NV1
120255 Võ Ngọc Vương 12/09/2002 072202003073 Trúng tuyển NV1
121147 Bùi Khánh Vy 05/01/2002 281270058 Trúng tuyển NV1
121012 Đinh Thị Trúc Vy 07/07/2002 261440436 Trúng tuyển NV1
120591 Hồ Ngọc Thúy Vy 17/12/2002 079302016335 Trúng tuyển NV1
121855 Hoàng Bảo Vy 14/04/2002 261666762 Trúng tuyển NV1
120080 Huỳnh Thảo Vy 14/07/2001 381945037 Trúng tuyển NV1
121862 Lê Trần Phương Vy 23/09/2002 251314259 Trúng tuyển NV1
110214 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 16/09/2002 321739675 Trúng tuyển NV1
110132 Nguyễn Thanh Vy 19/02/2002 079302023062 Trúng tuyển NV1
120072 Trương Thiên Vỹ 28/03/2001 072201000213 Trúng tuyển NV1
140099 Nguyễn Công Xuân 23/12/2002 231342210 Trúng tuyển NV1
121165 Nguyễn Thanh Xuân 10/11/2002 272880306 Trúng tuyển NV1
121027 Nguyễn Lê Tú Xương 08/10/2002 312505048 Trúng tuyển NV1
120230 Đoàn Văn Ý 15/09/2001 212818352 Trúng tuyển NV1
121782 Nguyễn Như Ý 08/07/2000 212424729 Trúng tuyển NV1
121076 Nguyễn Thị Như Ý 19/05/2002 079302018643 Trúng tuyển NV1
120368 Trần Minh Ý 15/11/2002 215472992 Trúng tuyển NV1
120038 Trần Như Ý 26/04/2000 272733008 Trúng tuyển NV1
120295 Đinh Nguyễn Hải Yến 15/03/2002 077302006117 Trúng tuyển NV1
120261 Trần Ngọc Phi Yến 28/06/2002 312476750 Trúng tuyển NV1
Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến