thông tin tuyển sinh    

 
 
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021 Đợt 1 Cập Nhật Ngày 10-07-2020
30/06/2020 09:02 Số lượt xem 2408

Thí sinh click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học và đóng tiền học phí.

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 1
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021
Cập Nhật Ngày 10-07-2020
Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
Đinh Quốc An 23/05/2002 072202001669 Trúng tuyển NV1
Dương Quốc An 23/08/2002 285861728 Trúng tuyển NV1
Dương Thuận An 31/01/2002 372015629 Trúng tuyển NV1
Mai Thị Kim An 15/10/2002 261568053 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái An 21/10/2002 212847584 Trúng tuyển NV1
Phạm Long An 11/07/2002 321775944 Trúng tuyển NV1
Trần Hoài Ân 29/10/2000 212430915 Trúng tuyển NV1
Trương Lê Hoài Ân 31/12/2002 261640341 Trúng tuyển NV1
Trương Thiên Ân 20/12/2001 272980751 Trúng tuyển NV1
Đỗ Hoàng Anh 03/08/2002 241764356 Trúng tuyển NV1
Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 26/09/2002 215563561 Trúng tuyển NV1
Hoàng Tuấn Anh 04/11/2002 038202016923 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Lê Duy Anh 26/07/2002 312536019 Trúng tuyển NV1
Lê Tuấn Anh 11/08/2002 072202003305 Trúng tuyển NV1
Ngô Văn Anh 24/01/2002 261620407 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tuấn Anh 10/12/2000 272881305 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Việt Anh 11/02/2002 285777291 Trúng tuyển NV1
Phạm Hồng Anh 06/02/2002 285802525 Trúng tuyển NV1
Phan Hữu Hoàng Anh 25/05/1999 184354857 Trúng tuyển NV1
Phan Ngọc Anh 19/05/2001 077201004456 Trúng tuyển NV1
Trần Thế Anh 24/04/2002 184418798 Trúng tuyển NV1
Trịnh Đức Tiến Anh 25/01/2002 072202000773 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Ánh 15/05/2002 245417404 Trúng tuyển NV1
Đỗ Lương Bằng 02/04/2002 251307226 Trúng tuyển NV1
Hà Quốc Bảo 26/11/2002 092202005476 Trúng tuyển NV1
Lâm Chí Bảo 20/09/2002 385859337 Trúng tuyển NV1
Lê Hiệu Bảo 22/07/2002 215540879 Trúng tuyển NV1
Lê Hoài Bảo 23/08/1996 025448087 Trúng tuyển NV1
Lưu Minh Bảo 15/07/2002 072202008079 Trúng tuyển NV1
Mai Gia Bảo 29/06/2000 079200019889 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Bảo 15/12/2000 251220573 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Bảo 09/10/2002 215537375 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Gia Bảo 27/01/2001 079201017024 Trúng tuyển NV1
Trần Nguyên Bảo 11/02/2002 215540953 Trúng tuyển NV1
Trương Hoài Bảo 06/07/2002 312499234 Trúng tuyển NV1
Trương Quốc Bảo 07/07/2002 221526704 Trúng tuyển NV1
Lưu Quang Bích 22/11/2002 264551030 Trúng tuyển NV1
Đặng Vũ Bình 09/04/2002 312482482 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chín Bình 28/09/2001 261567611 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Bình 23/05/2002 285803692 Trúng tuyển NV1
Thông Minh Boy 08/12/2002 261640311 Trúng tuyển NV1
K' Brảo 07/09/2000 251215672 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Tấn Bửu 04/11/2002 212850792 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Cành 16/02/2002 352572642 Trúng tuyển NV1
Hồ Lê Minh Cảnh 04/03/2002 079202007785 Trúng tuyển NV1
Phạm Tăng Cảnh 08/04/2002 212855741 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Châu 06/01/2002 077202005156 Trúng tuyển NV1
Phạm Hữu Chí 29/07/2002 321718793 Trúng tuyển NV1
Mai Đức Chiến 10/12/2002 038202000973 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đình Chiến 08/09/2002 077202006140 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Chiến 21/02/2001 187951523 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Công Chức 24/11/2002 261631244 Trúng tuyển NV1
Mai Văn Công 28/01/1998 184240093 Trúng tuyển NV1
Trần Chí Công 22/06/2002 385834269 Trúng tuyển NV1
Võ Hồng Công 22/09/2002 231359416 Trúng tuyển NV1
Lê Quang Cường 02/03/2002 241848621 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Cường 25/05/2002 301761623 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh Duy Cường 08/02/2002 281252339 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Đại 23/10/2002 221533591 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Nhật Đan 03/10/2002 272878016 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Đan 29/12/1999 241788235 Trúng tuyển NV1
Phạm Trần Hải Đăng 20/10/1998 334949999 Trúng tuyển NV1
Đỗ Thành Danh 01/05/2002 215562659 Trúng tuyển NV1
Dương Chấn Danh 15/11/2002 261602933 Trúng tuyển NV1
Lê Công Danh 30/12/2002 312577653 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Công Danh 20/02/1999 321711370 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Công Danh 22/09/2002 281293637 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Danh 04/05/2002 312502525 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Danh 06/08/2002 261611538 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Đào 26/08/2002 352576986 Trúng tuyển NV1
Đỗ Xuân Đạt 04/08/2002 251292321 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quốc Đạt 09/11/1998 334966324 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Tấn Đạt 12/07/2002 312499880 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Tiến Đạt 23/10/2002 212852008 Trúng tuyển NV1
Lê Tiến Đạt 18/10/2002 312499865 Trúng tuyển NV1
Ngô Nguyễn Thành Đạt 25/03/2002 312485178 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Bá Tiến Đạt 17/04/2002 079202006169 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Đạt 19/09/1999 212840452 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Đạt 03/05/2002 080202000252 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Đạt 13/10/2002 281360362 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Đạt 14/04/2002 301828462 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Đạt 19/09/2002 215583018 Trúng tuyển NV1
Phan Tấn Đạt 14/01/2002 212849108 Trúng tuyển NV1
Trương Tiến Đạt 17/09/2002 321776538 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Đầy 04/01/2001 372020855 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Diễm 09/01/2002 261648225 Trúng tuyển NV1
Võ Đông Điền 25/05/2002 072202005851 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Hiền Diệu 23/04/2002 261610293 Trúng tuyển NV1
Kim Khánh Định 21/11/2002 385816756 Trúng tuyển NV1
Trịnh Minh Đoàn 20/09/2002 301737220 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Đông 23/10/2002 285788635 Trúng tuyển NV1
Lê Quốc Đống 26/08/2001 321758477 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Đức 01/12/2002 241927469 Trúng tuyển NV1
Lê Thành Đức 26/04/2002 215537533 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh Đức 22/03/2000 321753283 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Đức 08/04/2002 072202002515 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh Đức 13/04/2001 301792208 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Đức 28/07/2002 371951793 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trí Đức 13/07/2001 077201005188 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Đức 08/10/2002 281294373 Trúng tuyển NV1
Thái Huỳnh Đức 18/11/2002 225826605 Trúng tuyển NV1
Dương Lê Trí Dũng 25/09/2001 079201025157 Trúng tuyển NV1
Trần Tấn Dũng 20/04/1998 371805460 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Linh Dương 15/04/2001 301796757 Trúng tuyển NV1
Châu Minh Đương 09/12/2002 381887268 Trúng tuyển NV1
Bùi Hoàng Duy 05/06/1996 025840151 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thanh Duy 09/09/2002 312491274 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Khương Duy 22/01/2002 241928141 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc Duy 31/12/2002 072202006999 Trúng tuyển NV1
Phạm Thanh Duy 09/04/2001 261583811 Trúng tuyển NV1
Phan Nguyễn Anh Duy 01/11/2002 342050448 Trúng tuyển NV1
Phan Trường Duy 19/03/2002 312482089 Trúng tuyển NV1
Phan Võ Anh Duy 22/07/2002 312539313 Trúng tuyển NV1
Trần Tiến Duy 17/01/2002 281270364 Trúng tuyển NV1
Châu Thị Kim Duyên 10/09/2002 264565448 Trúng tuyển NV1
Ngô Thị Mỹ Duyên 11/05/2002 261566598 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/10/2000 212847150 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thùy Duyên 10/11/2002 072302006327 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Mỹ Duyên 11/06/2002 264541928 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Mỹ Duyên 07/01/2002 381982930 Trúng tuyển NV1
Phạm Thế Duyệt 27/06/2002 281270110 Trúng tuyển NV1
Lê Trường Giang 03/12/2002 381958412 Trúng tuyển NV1
Hà Thị Tuyết 02/08/2001 301762461 Trúng tuyển NV1
Lê Văn 18/11/2002 285843768 Trúng tuyển NV1
Ngô Ngọc 30/10/2002 352642797 Trúng tuyển NV1
Sỳ Ngọc Mỹ 23/04/2002 079302019600 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Hồng 24/10/2002 334028549 Trúng tuyển NV1
Hồ Phi Hải 26/06/2001 285787688 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Chí Hải 12/04/2002 272910238 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Hải 05/01/2002 261603440 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Hải 03/09/2002 285833124 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Hải 16/08/2002 285814510 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Hải 05/09/2002 215558794 Trúng tuyển NV1
Phan Ngọc Hải 15/10/2000 212467847 Trúng tuyển NV1
Hồ Diệp Bảo Hân 12/06/2000 285830918 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mai Hân 04/09/2002 261637832 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ngọc Hân 16/11/2000 312435085 Trúng tuyển NV1
Đinh Phượng Hằng 23/04/2002 079302022871 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Duy Hằng 13/09/2002 301769015 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Tấn Hành 20/03/2002 231446067 Trúng tuyển NV1
Đỗ Việt Hào 13/10/2002 385826346 Trúng tuyển NV1
Hoàng Quang Đăng Hào 24/04/2002 261582874 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Nhật Hào 10/06/2002 261643750 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Hào 15/07/2002 382005953 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Hào 28/05/2002 079202002148 Trúng tuyển NV1
Phan Anh Hào 09/04/2002 512505246 Trúng tuyển NV1
Lê Đình Hảo 06/06/2002 241848900 Trúng tuyển NV1
Lê Hồng Hảo 16/02/2002 212537081 Trúng tuyển NV1
Trần Đình Hảo 11/08/2002 261569206 Trúng tuyển NV1
Trần Như Hảo 18/11/2001 381989731 Trúng tuyển NV1
Đặng Công Hậu 10/08/2002 215567423 Trúng tuyển NV1
Dương Văn Hậu 20/12/2002 231331274 Trúng tuyển NV1
Lê Trung Hậu 07/01/2002 072202000100 Trúng tuyển NV1
Ngô Trung Hậu 23/10/2002 321719504 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lương Thanh Hậu 29/01/2002 272925202 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Hậu 06/09/2002 342102343 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Hậu 19/05/2001 241931388 Trúng tuyển NV1
Trần Hữu Hậu 18/01/2002 281273338 Trúng tuyển NV1
Võ Phúc Hậu 21/02/2002 281270080 Trúng tuyển NV1
Trần Công Hiến 27/05/2001 215511615 Trúng tuyển NV1
Mai Văn Hiền 18/06/2002 261602102 Trúng tuyển NV1
Hiển 02/08/2001 385802693 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Hiển 27/10/1991 385516165 Trúng tuyển NV1
Lê Đình Hiếu 15/07/2002 241970656 Trúng tuyển NV1
Ngô Minh Hiếu 16/10/2002 215625900 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đoàn Minh Hiếu 24/09/2001 077201000986 Trúng tuyển NV1
Phan Trung Hiếu 08/09/2002 301780823 Trúng tuyển NV1
Trần Đại Trung Hiếu 21/12/2002 079202012187 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Hiếu 16/07/2002 301849468 Trúng tuyển NV1
Trần Trung Hiếu 25/09/2001 079201010999 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Hiếu 16/10/2002 241849391 Trúng tuyển NV1
Bùi Quang Hiệu 31/10/2002 212853684 Trúng tuyển NV1
Võ Xuân Hóa 10/10/2000 285832011 Trúng tuyển NV1
Cao Thị Hòa 25/09/2000 241628865 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phúc Hòa 03/07/1996 272491973 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Hòa 11/05/2000 264530150 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Hòa 17/07/2002 281270236 Trúng tuyển NV1
Tô Minh Hòa 18/05/2002 215562494 Trúng tuyển NV1
Lương Thanh Hoài 17/05/2002 261614046 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đăng Hoàn 19/05/2000 241736220 Trúng tuyển NV1
Lê Công Hoàng 16/01/2002 261565285 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Ngọc Hoàng 09/03/2001 264566113 Trúng tuyển NV1
Phạm Lê Xuân Hoàng 15/10/2001 272910094 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Hoàng 30/04/2002 215550371 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Hoàng 28/02/2001 285814332 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Học 24/07/2002 321626503 Trúng tuyển NV1
Ngô Hoàng Hôn 24/07/2001 382014914 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Huân 14/08/2000 312472592 Trúng tuyển NV1
Bùi Phi Hùng 22/09/2002 215628409 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Hùng 27/08/2002 221499624 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phi Hùng 26/10/2001 241845507 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phi Hùng 24/12/2002 221514206 Trúng tuyển NV1
Châu Khánh Hưng 15/03/2000 312435126 Trúng tuyển NV1
Lê Gia Hưng 18/11/2002 312510892 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Hưng 22/10/2000 381953278 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Hưng 26/09/2002 079202014261 Trúng tuyển NV1
Phan Đình Hưng 10/10/2002 215578387 Trúng tuyển NV1
Trần Quốc Hưng 16/12/2002 225627404 Trúng tuyển NV1
Hồ Thị Diễm Hương 28/10/2002 312522222 Trúng tuyển NV1
Hoàng Thị Thanh Hương 11/04/1996 272456290 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thu Hương 18/04/2002 082302000181 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Hương 07/07/2001 037301005265 Trúng tuyển NV1
Bùi Xuân Huy 09/03/2002 264551109 Trúng tuyển NV1
Châu Hoàng Minh Huy 25/11/2002 079202009188 Trúng tuyển NV1
Đinh Quốc Huy 29/09/2002 215570094 Trúng tuyển NV1
Đỗ Minh Huy 09/03/2002 215564010 Trúng tuyển NV1
Hồ Minh Huy 16/11/2002 312521995 Trúng tuyển NV1
Hoàng Văn Huy 09/10/1999 241736754 Trúng tuyển NV1
Kiên Tấn Huy 26/07/2002 335062283 Trúng tuyển NV1
Lê Gia Huy 30/09/2002 197462399 Trúng tuyển NV1
Mai Thanh Huy 06/04/2002 312493383 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Khắc Huy 14/09/2002 301782033 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Huy 11/10/2001 281270025 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Anh Huy 12/12/2000 025975941 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Huy 14/09/2002 261613560 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Khắc Huy 03/02/2002 321738905 Trúng tuyển NV1
Phan Nguyễn Gia Huy 13/08/2002 215571941 Trúng tuyển NV1
Phù Lê Quốc Huy 19/01/2002 221499623 Trúng tuyển NV1
Trần Da Huy 25/12/2002 215570134 Trúng tuyển NV1
Trần Vũ Quốc Huy 14/12/2002 281305339 Trúng tuyển NV1
Trương Gia Huy 21/11/2002 272982981 Trúng tuyển NV1
Đoàn Ngọc Huyền 14/12/2002 079302033097 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Khánh Huyền 06/11/2002 077302002688 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Lệ Huyền 12/03/2002 092302005935 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Ngọc Huyền 28/03/2002 352604986 Trúng tuyển NV1
Đặng Minh Kha 29/04/1995 385611103 Trúng tuyển NV1
Đoàn Trọng Kha 15/09/2002 301761597 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Kha 09/11/2002 342066456 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trường Kha 30/07/1997 233254609 Trúng tuyển NV1
Trần Hoàng Minh Kha 29/01/2002 261590950 Trúng tuyển NV1
Lê Phạm Đình Khả 11/08/2002 212818967 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Khả 08/05/2002 321736291 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quý Khách 14/05/2002 212851954 Trúng tuyển NV1
Bùi Thanh Khải 30/04/2002 312502035 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Khải 10/08/2001 242012223 Trúng tuyển NV1
Lương Tuấn Khải 28/04/2002 301790335 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tuấn Khải 06/09/2021 301734627 Trúng tuyển NV1
Võ Duy Khải 09/05/2002 321629840 Trúng tuyển NV1
Bùi Hoàng Nhựt Khang 23/07/2002 321768364 Trúng tuyển NV1
Bùi Nguyên Khang 01/06/2001 251189490 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Trần Duy Khang 30/03/2002 312492484 Trúng tuyển NV1
Lâm Vĩ Khang 11/01/2002 301709768 Trúng tuyển NV1
Lê Dĩ Khang 06/10/2000 072200004651 Trúng tuyển NV1
Lý Hoàng Khang 10/11/2002 366403315 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Khang 30/09/2001 251282498 Trúng tuyển NV1
Vũ Nguyên Khang 17/10/2002 281342007 Trúng tuyển NV1
Kiều Văn Khanh 18/04/2002 264564079 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Khanh 23/10/2002 281303528 Trúng tuyển NV1
Võ Đức Khanh 28/07/2002 285944518 Trúng tuyển NV1
Đoàn Thiện Khánh 11/11/2002 321616952 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quốc Khánh 10/12/2002 079202032910 Trúng tuyển NV1
Trần Dương Khánh 21/04/2002 285820446 Trúng tuyển NV1
Trần Hữu Khánh 22/03/2002 352601888 Trúng tuyển NV1
Vũ Duy Khánh 28/03/2001 251238704 Trúng tuyển NV1
Báo Ngọc Đăng Khoa 29/05/2002 264565767 Trúng tuyển NV1
Hoàng Nguyễn Bảo Khoa 22/03/1999 079099000737 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ân Khoa 13/04/2002 072302006136 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Em Hoàng Khoa 17/06/2002 212869258 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Huỳnh Khoa 29/09/2002 241867120 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Khoa 03/08/2002 352672667 Trúng tuyển NV1
Trần Đăng Khoa 02/08/1999 025885412 Trúng tuyển NV1
Võ Thiện Đăng Khoa 21/10/1999 079099005254 Trúng tuyển NV1
Võ Trần Duy Khoa 14/02/2002 261600595 Trúng tuyển NV1
Lê Quang Khởi 12/01/2002 371981661 Trúng tuyển NV1
Trần Lê Thạnh Khương 09/05/2002 221508032 Trúng tuyển NV1
Cao Văn Kiên 30/06/2001 261600117 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thọ Kiên 14/10/1999 174828037 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Kiên 19/07/2002 036202002266 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Kiên 17/08/2002 261421855 Trúng tuyển NV1
Phạm Trung Kiên 09/09/1999 352539370 Trúng tuyển NV1
Võ Cao Kiến 03/04/2002 212885653 Trúng tuyển NV1
Bùi Tuấn Kiệt 13/07/1997 079097008931 Trúng tuyển NV1
Trần Tuấn Kiệt 06/07/1999 352385065 Trúng tuyển NV1
Trương Tuấn Kiệt 07/09/2002 215562679 Trúng tuyển NV1
Sư Ngọc Kiều 16/09/1999 264524623 Trúng tuyển NV1
Trần Lưu Hoàng Kim 30/01/2002 301810112 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Kim 16/04/2001 212434935 Trúng tuyển NV1
Đỗ Ngọc Lâm 15/04/1995 272387010 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Lâm 01/09/2000 251166218 Trúng tuyển NV1
Quách Khánh Lâm 18/11/2002 094202000087 Trúng tuyển NV1
Trần Hoàng Phi Lâm 04/11/2002 261602412 Trúng tuyển NV1
Phan Tuấn Lệ 08/11/2002 261648990 Trúng tuyển NV1
Đặng Tấn Liêm 25/12/2002 251301838 Trúng tuyển NV1
Châu Thị Thu Liễu 28/09/2002 261421704 Trúng tuyển NV1
Dương Hoài Linh 15/03/2002 312480232 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thị Trúc Linh 15/07/2002 342092131 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Thùy Linh 22/08/2002 312575098 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Mỹ Linh 21/08/2002 272872298 Trúng tuyển NV1
Tạ Ngọc Linh 15/12/2002 212884505 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Hoài Linh 15/11/2001 184433018 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Trúc Linh 19/02/2000 352640635 Trúng tuyển NV1
Bùi Tấn Lộc 10/03/2002 312472762 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Lộc 16/07/2002 301849154 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trường Lộc 16/08/2002 321620665 Trúng tuyển NV1
Trần Xuân Lộc 26/11/2002 321496507 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Tấn Lợi 28/12/2001 272823258 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Lợi 21/09/2002 079202028519 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Long 27/10/1999 231331056 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Ngọc Long 25/05/2001 215570069 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Gia Long 27/01/2001 079201017025 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phi Long 08/05/2001 301765573 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Long 28/10/2002 342084290 Trúng tuyển NV1
Phạm Phú Long 11/06/2001 077201001027 Trúng tuyển NV1
Phạm Thành Long 28/02/2002 251265295 Trúng tuyển NV1
Trần Hoàng Long 06/10/2002 285737577 Trúng tuyển NV1
Trần Võ Phước Long 19/10/2002 301771214 Trúng tuyển NV1
Đặng Minh Luân 22/10/2002 031772800 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Phúc Luân 14/06/2002 301697497 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hữu Luân 29/09/2002 072202001764 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Luân 15/04/2001 215536458 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Hữu Luân 16/08/2002 301767007 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Vũ Luân 25/01/2002 301872923 Trúng tuyển NV1
Phan Thành Luân 11/03/2002 301797338 Trúng tuyển NV1
Trần Hoài Luân 13/07/2002 312487154 Trúng tuyển NV1
Đinh Tấn Lực 22/04/2002 212850040 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Lực 02/07/2002 241929522 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Lưu 02/01/2002 231379149 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Bùi Ngọc Luyến 29/04/2002 026302004915 Trúng tuyển NV1
Phan Huỳnh Hữu 03/10/2002 342115153 Trúng tuyển NV1
Phạm Huy Mân 28/10/2002 221546274 Trúng tuyển NV1
Thanh Trường Minh Mẫn 30/04/2001 261420510 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Mẫn 26/10/2002 215549156 Trúng tuyển NV1
Bùi Văn Mạnh 08/02/2002 184449295 Trúng tuyển NV1
Đỗ Tiến Mạnh 04/01/2001 281270614 Trúng tuyển NV1
Hoàng Minh Mạnh 18/05/2001 197456502 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Mến 16/02/2001 385857487 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Anh Minh 11/09/2002 068202000065 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quang Minh 14/07/2002 212587085 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Văn Minh 25/03/2002 215551172 Trúng tuyển NV1
Lê Văn Minh 13/04/2002 051202000148 Trúng tuyển NV1
Mai Hồng Minh 31/07/2002 077202000481 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Khánh Minh 08/12/2001 068201000133 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Hoàng Minh 09/03/2002 072202005192 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Minh 29/12/2002 242012072 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Minh 06/04/2002 221527166 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Minh 17/09/2002 285788825 Trúng tuyển NV1
Phạm Nhựt Minh 10/07/2002 321727252 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Minh 01/07/2002 038202006841 Trúng tuyển NV1
Võ Lê Hoàng Minh 28/12/2002 261553115 Trúng tuyển NV1
Vũ Phúc Minh 18/08/2002 261565747 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Kiều My 25/10/2002 212531937 Trúng tuyển NV1
Trần Thiện Mỹ 15/08/2001 312476239 Trúng tuyển NV1
Đặng Văn Nam 15/12/2002 215570121 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Nam 12/01/1999 079099004318 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Nam 25/10/2002 197388652 Trúng tuyển NV1
Phạm Hoàng Nhật Nam 29/12/2002 261616242 Trúng tuyển NV1
Hà Thị Nga 10/05/2001   Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Kiều Ngân 29/10/2001 285860561 Trúng tuyển NV1
Võ Ngọc Khánh Ngân 31/03/2002 079302019674 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Vĩnh Nghi 01/12/1999 321735710 Trúng tuyển NV1
Trịnh Nguyễn Hoàng Nghi 06/08/2002 301796368 Trúng tuyển NV1
Đinh Công Nghị 08/10/2000 079200017423 Trúng tuyển NV1
Trần Tiến Nghị 14/01/2002 285822746 Trúng tuyển NV1
Lưu Trọng Nghĩa 30/05/2002 312489585 Trúng tuyển NV1
Ngô Trọng Nghĩa 14/04/2002 321738768 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Như Trọng Nghĩa 13/05/2002 272855926 Trúng tuyển NV1
Trần Đại Nhân Nghĩa 21/12/2002 079202012179 Trúng tuyển NV1
Hà Văn Ngọc 08/02/2002 281260370 Trúng tuyển NV1
Ngô Thị Yến Ngọc 27/02/2002 352596663 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lâm Ngọc 25/09/2002 342115776 Trúng tuyển NV1
Lê Ngọc Nguyên 04/07/2002 215563772 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đình Dương Nguyên 26/08/2002 221508396 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồ Như Nguyệt 15/10/2001 221494885 Trúng tuyển NV1
Dương Thành Nhân 17/01/1997 264501077 Trúng tuyển NV1
Mai Đặng Thành Nhân 15/06/2002 285849828 Trúng tuyển NV1
Ngô Trọng Nhân 14/04/2002 321738769 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Nhân 19/02/2002 225953209 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Nhân 21/04/2002 312538257 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trọng Nhân 10/06/2002 261426706 Trúng tuyển NV1
Mai Nguyễn Minh Nhật 22/01/2002 312504545 Trúng tuyển NV1
Tạ Đức Nhật 17/02/2002 251283510 Trúng tuyển NV1
Võ Minh Nhật 10/12/2002 264550177 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Bé Nhi 26/08/2000 321753474 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhi Nhi 10/05/2002 285823315 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thảo Nhi 16/05/2002 215571304 Trúng tuyển NV1
Phan Trung Nhi 02/04/2001 382048408 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Phạm Tuấn Nhiên 01/09/2002 312499454 Trúng tuyển NV1
Đinh Tuyết Nhung 08/04/2002 261656867 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Hồng Nhung 11/10/2002 301826705 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/03/2002 184440509 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Hồng Nhung 21/01/2001 285770217 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Nhứt 17/07/2002 321820994 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Nhựt 10/09/2002 312500885 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thẹt Ninh 03/7266 385838210 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thị Hàn Ny 08/05/2001 214933657 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Kiều Oanh 30/08/2002 261649077 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Kim Phát 14/06/2002 221517098 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Phát 19/02/2002 281294458 Trúng tuyển NV1
Mai Lê Tiến Phát 24/08/2002 342042397 Trúng tuyển NV1
Ngô Tấn Phát 25/01/2001 381927079 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Phát 20/03/2002 261667147 Trúng tuyển NV1
Phạm Nguyễn Toàn Phát 21/11/2002 312485700 Trúng tuyển NV1
Phạm Tấn Phát 21/06/2002 261569185 Trúng tuyển NV1
Quảng Đại Phát 20/01/2001 264543496 Trúng tuyển NV1
Lê Anh Phi 17/06/2002 276044072 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Phi 25/11/2001 272905475 Trúng tuyển NV1
Lại Ngọc Thanh Phong 24/06/2002 079202035223 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Phong 04/05/2002 072202002994 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Phong 31/12/2002 321820991 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thái Phong 21/09/2002 272960063 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Phong 28/07/2002 038202005411 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Phong 16/07/2002 212880756 Trúng tuyển NV1
Trương Thành Phong 28/02/2002 215570087 Trúng tuyển NV1
Đường Chấn Phú 15/03/2002 215554465 Trúng tuyển NV1
Lâm Phan Trường Phú 17/03/2002 334993710 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Phú 27/09/2002 301801292 Trúng tuyển NV1
Trần Đình Phú 03/08/2002 281311167 Trúng tuyển NV1
Trương Minh Phú 14/02/2002 261620508 Trúng tuyển NV1
Vũ Hoàng Phú 01/11/1998 231160329 Trúng tuyển NV1
Dương Trọng Phúc 27/06/2002 342009895 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Bá Hoài Phúc 01/11/2002 215570250 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Phúc 25/06/1997 381871658 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hồng Phúc 28/01/1998 301655853 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Phúc 03/04/2001 241757971 Trúng tuyển NV1
Phạm Trường Phúc 08/05/2002 092202003260 Trúng tuyển NV1
Thái Hoàng Phúc 01/01/2001 281252585 Trúng tuyển NV1
Trần Duy Phúc 15/08/2002 321738948 Trúng tuyển NV1
Trần Thanh Phúc 18/04/2002 321778389 Trúng tuyển NV1
Võ Hoàng Phúc 24/04/2002 215563985 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Kim Phụng 13/03/2000 025955343 Trúng tuyển NV1
Đặng Cao Thiên Phước 20/06/2002 281311213 Trúng tuyển NV1
Đặng Hoàng Phước 05/06/2002 281342597 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Kiều Phương 08/10/2000 026014636 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Phương 24/09/2002 212870460 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thụy Hoài Phương 30/09/2002 092302006588 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trần Duy Phương 11/12/2002 264555363 Trúng tuyển NV1
Trần Xa Phương 09/10/2001 215610620 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tấn Quá 10/12/2002 261586049 Trúng tuyển NV1
Hoàng Minh Quân 04/04/2002 264570335 Trúng tuyển NV1
Hoàng Phạm Minh Quân 09/07/2001 079201003490 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Quân 25/02/2002 241954786 Trúng tuyển NV1
Phạm Tấn Quân 08/03/2002 272908855 Trúng tuyển NV1
Trần Khánh Quân 10/07/2002 251204666 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quang 18/02/2001 079201018917 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Khắc Quang 13/09/2001 2857880190 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Nhật Quang 03/01/2002 261555347 Trúng tuyển NV1
Trương Nhật Quang 14/07/2002 072202003021 Trúng tuyển NV1
Vũ Minh Quang 27/05/2002 281270168 Trúng tuyển NV1
Hồ Vũ Qui 10/06/2002 342011819 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Quí 03/03/2002 321480293 Trúng tuyển NV1
Trần Ngọc Quí 31/10/2002 366337930 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Quốc 17/05/2000 079200007160 Trúng tuyển NV1
Đoàn Gia Quy 06/09/2001 079201025970 Trúng tuyển NV1
Danh Bùi Thành Quý 12/08/2002 281302040 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Quý 02/05/2002 285826898 Trúng tuyển NV1
Trần Phú Quý 24/12/2002 212849344 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Thúy Quyên 29/06/2002 261621905 Trúng tuyển NV1
K' Đảng Ví Quyền 14/11/2000 251290324 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Quỳnh 14/10/1999 276098824 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Thúy Quỳnh 17/07/2001 371967833 Trúng tuyển NV1
Trần Mộng Quỳnh 27/09/2002 079302008344 Trúng tuyển NV1
Võ Thị Salihá 14/05/2000 083300000059 Trúng tuyển NV1
Lưu Quan Sang 21/01/2002 312480236 Trúng tuyển NV1
Võ Bình Sàn Sang 11/10/2001 261553309 Trúng tuyển NV1
Ngô Văn Sáng 05/12/2002 261617965 Trúng tuyển NV1
Lê Tấn Sanh 14/04/2001 215538240 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Sen 10/04/2000 261625588 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Sinh 06/12/2002 242010514 Trúng tuyển NV1
Bùi Phạm Ngọc Sơn 17/10/2002 285788871 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Sơn 11/02/2002 342034579 Trúng tuyển NV1
Mạch Văn Sơn 20/03/2001 038201014910 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Sơn 06/08/2002 312499319 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Sơn 03/07/1995 025231892 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Sơn 28/08/2002 371989796 Trúng tuyển NV1
Vũ Hoàng Sơn 02/02/2002 245468345 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thu Sương 30/03/2002 272960474 Trúng tuyển NV1
Bùi Hữu Tài 24/10/2002 321738741 Trúng tuyển NV1
Cao Võ Văn Tài 30/12/2002 221487368 Trúng tuyển NV1
Đỗ Đức Tài 08/06/1998 272612911 Trúng tuyển NV1
Dương Văn Tài 25/05/1996 371777161 Trúng tuyển NV1
Hồ Minh Tài 26/11/2001 215547609 Trúng tuyển NV1
Hoàng Sỹ Tài 10/01/2002 261601053 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thành Tài 07/09/2001 281271240 Trúng tuyển NV1
Lê Chí Tâm 20/11/2002 312516142 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Công Tâm 06/04/2002 212851182 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tất Thanh Tâm 06/12/2002 225772842 Trúng tuyển NV1
Thái Minh Tâm 25/10/2002 272981005 Trúng tuyển NV1
Đỗ Ngọc Tân 11/07/2002 231410641 Trúng tuyển NV1
Hà Duy Tân 10/09/2002 366363514 Trúng tuyển NV1
NguyễN Minh Tân 24/08/2002 321841639 Trúng tuyển NV1
Đinh Phước Tấn 26/01/2002 352687615 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Bình Tây 09/09/2002 335032029 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tây 24/01/2002 281371129 Trúng tuyển NV1
Bùi Ngọc Thạch 08/04/2002 261617899 Trúng tuyển NV1
Bùi Minh Thái 10/04/2000 261634752 Trúng tuyển NV1
Lê Quốc Thái 23/08/2002 312495765 Trúng tuyển NV1
Trần Vĩnh Thái 25/08/2002 312499246 Trúng tuyển NV1
Võ Quốc Thái 14/02/2002 342078824 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Minh Thắm 25/02/2000 184373490 Trúng tuyển NV1
Hồ Hữu Thắng 09/05/2002 215536656 Trúng tuyển NV1
Lê Hạ Thắng 24/07/2002 241929862 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Thắng 04/10/2000 281280892 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Thắng 10/06/1995 341773771 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Đức Thắng 02/05/2001 212868605 Trúng tuyển NV1
Trần Phước Thắng 20/02/2002 221479022 Trúng tuyển NV1
Lê Thị Hoài Thanh 10/12/2002 215570113 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Thanh 01/05/1993 079193006978 Trúng tuyển NV1
Trần Hoài Thanh 12/08/2002 312504896 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trung Thành 26/11/2002 312487911 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thành 27/03/1999 321761352 Trúng tuyển NV1
Phan Xuân Thành 08/09/2001 301765307 Trúng tuyển NV1
Trịnh Văn Thành 15/07/1997 241609619 Trúng tuyển NV1
Ngô Nguyễn Quốc Thảo 04/07/2001 241832923 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Châu Thảo 04/07/2002 312493440 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phương Thảo 31/01/2002 184440823 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thảo 10/01/2001 241757604 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc Thảo 06/12/2000 285695931 Trúng tuyển NV1
Phạm Văn Thảo 28/01/2002 261611673 Trúng tuyển NV1
Võ Văn Thảo 20/04/2002 245417399 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thạo 30/12/2001 221539228 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Thế 02/02/2002 241841587 Trúng tuyển NV1
Bá Ngọc Hoài Thi 02/09/2002 264565869 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Diễm Thi 18/03/2002 312480480 Trúng tuyển NV1
Kim Hoàng Thiên 24/12/2002 335035364 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Thiên 08/09/2002 264582490 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang Thiên 30/08/2002 261592121 Trúng tuyển NV1
Phạm Thiên 08/02/1998 241613525 Trúng tuyển NV1
Trần Đại Thiên 07/08/2002 342048299 Trúng tuyển NV1
Trần Nhật Thiên 30/05/2002 079202008708 Trúng tuyển NV1
Bùi Văn Thiệp 14/10/2002 261566386 Trúng tuyển NV1
Hoàng Phú Thịnh 25/10/2002 079202018579 Trúng tuyển NV1
Mai Hà Phúc Thịnh 19/09/2002 312509684 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hùng Thịnh 01/07/2002 221499766 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Thịnh 18/09/2002 241848729 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Kim Thoa 06/03/2002 221511046 Trúng tuyển NV1
Bá Thanh Thoả 19/07/2002 264564103 Trúng tuyển NV1
Mai Huyền Thoại 06/03/2002 385821840 Trúng tuyển NV1
Dương Quang Thông 17/12/2002 281371125 Trúng tuyển NV1
Lê Trần Duy Thông 20/06/2002 321614288 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Duy Thông 10/05/2002 264549673 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Trọng Thông 19/08/1995 221391073 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Thông 21/05/2001 221466530 Trúng tuyển NV1
Trần Thành Thông 11/03/2001 215508043 Trúng tuyển NV1
Văn Thành Thông 16/02/2002 301849222 Trúng tuyển NV1
Võ Hồng Thông 02/11/2000 241733781 Trúng tuyển NV1
Đỗ Ngọc Anh Thư 01/01/2002 372044581 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Anh Thư 21/03/2001 231275889 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Anh Thư 12/09/2002 215546313 Trúng tuyển NV1
Hoàng Công Thuấn 25/09/2002 285821981 Trúng tuyển NV1
Lê Bình Thuận 26/01/2002 281281264 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đặng Thuận 12/05/2001 371891737 Trúng tuyển NV1
Trương Chí Thức 15/10/2002 385884585 Trúng tuyển NV1
Hoàng Thị Hoài Thương 06/11/2002 285831984 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phục Hoài Thương 10/12/2002 312526048 Trúng tuyển NV1
Hoàng Thị Anh Thùy 27/09/2002 285654030 Trúng tuyển NV1
Phan Thị Thùy 22/10/2002 038302001002 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Thanh Thùy 25/12/1996 261361068 Trúng tuyển NV1
Trần Thị Thu Thủy 08/06/2002 261658764 Trúng tuyển NV1
Trần Mỹ Thy 29/02/2000 026069259 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Tiên 26/06/2002 261613157 Trúng tuyển NV1
Trần Cẩm Tiên 09/03/2001 245316955 Trúng tuyển NV1
Hoàng Xuân Tiến 08/07/2002 231344512 Trúng tuyển NV1
Lê Hoàng Tiến 28/07/1992 025462081 Trúng tuyển NV1
Phan Nhật Tiến 20/04/2002 272941578 Trúng tuyển NV1
Trần Tiến 20/08/2000 215524834 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Tiền 05/09/2001 352598638 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Lê Đình Tiển 30/03/2002 264575373 Trúng tuyển NV1
Châu Trung Tín 16/05/2000 385784253 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Văn Tín 21/01/2002 221510883 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Việt Tín 10/02/2002 079202003385 Trúng tuyển NV1
Phan Minh Tín 19/10/2002 212850336 Trúng tuyển NV1
Tạ Trung Tín 24/10/1999 352551086 Trúng tuyển NV1
Võ Cao Trí Tín 05/03/2002 079202007593 Trúng tuyển NV1
Mai Trung Toàn 18/01/1996 174592111 Trúng tuyển NV1
Nguyễn An Toàn 07/10/2001 301748806 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn Toàn 16/03/2001 285777394 Trúng tuyển NV1
Tô Trọng Toàn 24/02/2002 342078737 Trúng tuyển NV1
Lê Công Tổng 12/08/1989 215063024 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Trãi 16/06/2002 215558876 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thị Thu Trâm 03/01/2000 261516360 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Cao Phi Trân 11/06/1998 079198001847 Trúng tuyển NV1
Trần Thùy Trang 23/09/2002 036302000568 Trúng tuyển NV1
Hà Lưu Trí 24/09/2002 221533762 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Trí 03/06/2001 272896252 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Minh Trí 07/09/2001 342047044 Trúng tuyển NV1
Phạm Tấn Trí 22/02/2001 212438287 Trúng tuyển NV1
Phan Đoàn Minh Trí 20/10/2002 241870935 Trúng tuyển NV1
Thi Thiện Trí 04/08/2002 321748284 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Trí 18/02/1998 072098001576 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Trí 11/11/2002 301769283 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phương Triệu 12/04/2002 381962012 Trúng tuyển NV1
Đặng Ngọc Trình 25/03/2001 241886141 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Công Trình 14/10/2002 312494762 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Ngọc Trọng 21/09/2002 079202028719 Trúng tuyển NV1
Lê Quang Trọng 04/10/2001 212849250 Trúng tuyển NV1
Mai Văn Trọng 12/09/2002 381982895 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đức Trọng 05/12/2002 079202016094 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoài Trọng 07/06/2002 312490790 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phước Trọng 23/05/2002 352746463 Trúng tuyển NV1
Phạm Lê Minh Trọng 04/08/1996 079096003005 Trúng tuyển NV1
Phan Dương Trọng 16/01/2002 321784892 Trúng tuyển NV1
Bùi Văn Trung 13/07/2002 215540787 Trúng tuyển NV1
Lê Đức Trung 29/08/2001 215529644 Trúng tuyển NV1
Lê Thành Trung 19/10/2001 079201017081 Trúng tuyển NV1
Phạm Hoàng Trung 18/11/2000 381994623 Trúng tuyển NV1
Phạm Minh Trung 06/06/2000 215513615 Trúng tuyển NV1
Đinh Lê Tấn Trường 10/12/2002 261605113 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Nhật Trường 04/07/2000 381887859 Trúng tuyển NV1
Lê Minh Trường 13/01/2002 077202006907 Trúng tuyển NV1
Lê Nhật Trường 17/02/2002 301737609 Trúng tuyển NV1
Lê Phương Trường 12/12/2002 241859604 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Vũ Trường 25/09/2002 215562688 Trúng tuyển NV1
Quách Thanh Trường 10/01/2002 321736309 Trúng tuyển NV1
Võ Nhựt Trường 22/07/2002 312487304 Trúng tuyển NV1
Trần Văn Trưởng 13/11/2001 036201000214 Trúng tuyển NV1
Hoàng Dương Anh 06/10/2002 079202013042 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thị Cẩm 17/02/2001 334983265 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Anh 06/06/1998 079098007807 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đoàn Anh 14/10/2002 261624569 Trúng tuyển NV1
Vũ Nhật 26/07/2002 281270450 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng Tuấn 20/09/2000 079200017584 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phước Thanh Tuấn 22/08/2001 312537083 Trúng tuyển NV1
Phạm Phước Minh Tuấn 29/10/2002 051202000252 Trúng tuyển NV1
Tô Nhật Tuấn 16/08/1999 231352639 Trúng tuyển NV1
Trần Ngọc Tuấn 27/06/2002 215560750 Trúng tuyển NV1
Triệu Minh Tuấn 22/03/1997 025634752 Trúng tuyển NV1
Võ Hoàng Tuấn 18/12/1998 291174242 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hà Túc 22/04/2002 221539229 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Phú Túc 16/02/2001 342016941 Trúng tuyển NV1
Đỗ Hồng Tùng 03/11/2002 215551678 Trúng tuyển NV1
Hà Thanh Tùng 20/04/2002 215562170 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thanh Tùng 04/01/2002 301767942 Trúng tuyển NV1
Lâm Thanh Tùng 01/06/1997 206204046 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Tùng 01/04/2002 215540731 Trúng tuyển NV1
Lý Nam Tùng 20/08/2002 241955160 Trúng tuyển NV1
Ung Hoàng Tùng 13/12/1999 272672317 Trúng tuyển NV1
Võ Nguyễn Lạc Tùng 30/03/2002 321634525 Trúng tuyển NV1
Mai Thị Tường 20/08/2000 192065967 Trúng tuyển NV1
Phan Xuân Tường 24/02/2002 191921738 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Quốc Tưởng 02/11/2002 342059617 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Ngọc Tuyền 27/11/2002 261643526 Trúng tuyển NV1
Bùi Thị Thanh Vân 20/06/2002 312495438 Trúng tuyển NV1
Bùi Thị Tuyết Vân 20/09/2002 264549765 Trúng tuyển NV1
Phạm Thị Thanh Vân 02/07/2001 285771140 Trúng tuyển NV1
Đỗ Tuấn Văn 15/10/2002 312500710 Trúng tuyển NV1
Đoàn Tấn Văn 31/12/2002 215584268 Trúng tuyển NV1
Lê Thanh Vệ 30/10/2002 312519534 Trúng tuyển NV1
Võ Vi Vi 22/10/2001 215560031 Trúng tuyển NV1
Dương Tuấn 12/04/1998 291145367 Trúng tuyển NV1
Trương Văn 01/03/2002 281374125 Trúng tuyển NV1
Lý Dương Anh Việt 15/05/2002 366318298 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Đăng Hoàng Việt 14/11/2002 251325566 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Dương Việt 29/06/2002 255769327 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Xuân Việt 07/07/1990 030090006751 Trúng tuyển NV1
Trần Anh Việt 05/03/2002 221546165 Trúng tuyển NV1
Phạm Quang Vinh 11/11/2002 321765875 Trúng tuyển NV1
Trần Lê Vinh 20/11/2002 215570246 Trúng tuyển NV1
Võ Hiếu Vinh 02/04/2002 241938283 Trúng tuyển NV1
Võ Thành Vịnh 29/09/1997 272722063 Trúng tuyển NV1
Hoàng 08/03/2002 261606253 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Tuấn 19/09/2002 251300106 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Hoàng 06/02/2002 070202000050 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Quang 01/07/2000 077200002962 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Văn 08/03/2001 125887682 Trúng tuyển NV1
Phạm Ngọc 09/03/2002 241929337 Trúng tuyển NV1
Phan Long 07/12/2002 261569186 Trúng tuyển NV1
Trương Quang 15/04/2002 231437385 Trúng tuyển NV1
Lý Văn Vủ 16/03/2001 341976928 Trúng tuyển NV1
Bùi Thành Vương 26/08/1999 174974834 Trúng tuyển NV1
Trần Khánh Vương 18/02/2001 212432718 Trúng tuyển NV1
Võ Ngọc Vương 12/09/2002 072202003073 Trúng tuyển NV1
Huỳnh Thảo Vy 14/07/2001 381945037 Trúng tuyển NV1
Nguyễn Thanh Vy 19/02/2002 079302023062 Trúng tuyển NV1
Trương Thiên Vỹ 28/03/2001 072201000213 Trúng tuyển NV1
Đoàn Văn Ý 15/09/2001 212818352 Trúng tuyển NV1
Trần Minh Ý 15/11/2002 215472992 Trúng tuyển NV1
Trần Như Ý 26/04/2000 272733008 Trúng tuyển NV1
Đinh Nguyễn Hải Yến 15/03/2002 077302006117 Trúng tuyển NV1
Trần Ngọc Phi Yến 28/06/2002 312476750 Trúng tuyển NV1
Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến