thông tin tuyển sinh    

 
 
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt III Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2021-2022 (Cập nhật ngày 05/11/2021)
01/10/2021 03:59 Số lượt xem 1986

Thí sinh click vào đầy để xem hướng dẫn nhập học từ xa

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt III
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2021-2022
(Cập nhật ngày 05/11/2021)
Mã Hồ Sơ Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
320007 Lê Thị Hoàng An 30/08/1997 261413906 Trúng tuyển NV1
320009 Trần Văn An 11/10/2003 066203014503 Trúng tuyển NV1
340025 Bùi Hoàng Anh 15/01/2003 272946386 Trúng tuyển NV1
320005 Hồ Tuấn Anh 01/01/2003 066203001610 Trúng tuyển NV1
310006 Hồ Quí Bảo 03/09/1999 221484368 Trúng tuyển NV1
310005 Lê Thanh Bình 20/08/1999 087099001205 Trúng tuyển NV1
320073 Trần Thanh Bình 15/02/2001 245453812 Trúng tuyển NV1
340021 Nguyễn Thành Công 24/01/2003 079203039360 Trúng tuyển NV1
310001 Lê Quốc Cường 20/03/2002 231388197 Trúng tuyển NV1
320045 Nguyễn Mạnh Cường 17/08/2002 070202007981 Trúng tuyển NV1
340006 Lê Thị Mỹ Châu 10/09/2003 221855108 Trúng tuyển NV1
320034 Huỳnh Hoàng Chương 31/05/2002 301797847 Trúng tuyển NV1
320070 Dương Khánh Duy 30/05/2002 072202001714 Trúng tuyển NV1
320043 Huỳnh Nhật Duy 02/02/2003 301818492 Trúng tuyển NV1
320053 Lê Quốc Duy 09/01/2002 371977147 Trúng tuyển NV1
320052 Phạm Khắc Duy 19/12/2003 036203006352 Trúng tuyển NV1
310008 Vũ Quốc Duy 24/07/1999 079099021057 Trúng tuyển NV1
340016 Nguyễn Thị Nhân Duyên 01/01/2003 215551847 Trúng tuyển NV1
320014 Bùi Duy Đan 07/10/2003 242049082 Trúng tuyển NV1
320055 Phạm Ngọc Đào 16/09/2002 251228874 Trúng tuyển NV1
320054 Bùi Văn Đạt 17/10/2003 075203007147 Trúng tuyển NV1
340004 Dương Đức Đạt 23/06/2002 197454157 Trúng tuyển NV1
320018 Lưu Đạt 08/05/2003 095203000106 Trúng tuyển NV1
340013 Trần Tiến Đạt 29/10/2003 079203020797 Trúng tuyển NV1
310002 Nguyễn Hàn Trường Đông 23/09/1990 079090005038 Trúng tuyển NV1
340023 Nguyễn Hữu Gia 31/08/2003 272907626 Trúng tuyển NV1
320068 Nguyễn Đình 22/01/2001 034201001930 Trúng tuyển NV1
320037 Đỗ Ngọc Hải 02/03/2002 087202014530 Trúng tuyển NV1
320020 Trịnh Minh Hải 06/05/2003 066203012799 Trúng tuyển NV1
320066 Huỳnh Anh Hào 21/08/2003 072203007474 Trúng tuyển NV1
340022 Nguyễn Ngọc Hiền 21/07/2003 079203022106 Trúng tuyển NV1
320022 Vũ Chấn Hiệp 05/12/2003 077203007372 Trúng tuyển NV1
320035 Châu Anh Hiếu 02/10/2001 079201011988 Trúng tuyển NV1
320010 Lê Đại Hòa 01/07/2002 052202000072 Trúng tuyển NV1
320021 Nguyễn Lê Hoàng 28/03/2003 215579718 Trúng tuyển NV1
310003 Nguyễn Thanh Hoàng 24/04/2003 077203002445 Trúng tuyển NV1
320006 Nguyễn Văn Hoàng 02/04/2001 212437791 Trúng tuyển NV1
320030 Phan Đình Hoàng 29/09/1999 272752684 Trúng tuyển NV1
320003 Bàn Quang Huân 27/07/2003 070203007751 Trúng tuyển NV1
340005 Nguyễn Việt Hùng 13/02/2003 352791001 Trúng tuyển NV1
320067 Nguyễn Khắc Nhật Huy 11/09/2002 077202007019 Trúng tuyển NV1
320039 Võ Hoàng Huy 29/10/2001 321773542 Trúng tuyển NV1
320016 Đinh Nhật Hưng 28/06/2003 231408122 Trúng tuyển NV1
320027 Nguyễn Văn Hưng 01/11/2003 245492880 Trúng tuyển NV1
340007 Trắc Vỹ Kiệt 13/06/2003 264554482 Trúng tuyển NV1
320042 Lê Hoàng Gia Khang 27/02/2003 352751907 Trúng tuyển NV1
320063 Phạm Nhật Khôi 26/04/2001 079201006592 Trúng tuyển NV1
340027 Nguyễn Hoàng Thanh Lâm 07/05/2003 079203006168 Trúng tuyển NV1
320047 Trần Lê Quang Linh 19/03/2003 066203007104 Trúng tuyển NV1
310007 Nguyễn Duy Lộc 07/02/2001 342042478 Trúng tuyển NV1
320031 Lê Minh Luận 11/04/2000 301703282 Trúng tuyển NV1
320057 Phan Quốc Lũy 21/01/1997 321723006 Trúng tuyển NV1
310004 Dương Quốc Minh 28/01/2002 079202014015 Trúng tuyển NV1
320050 La Hồng Minh 22/03/2000 026083702 Trúng tuyển NV1
320033 Lâm Quang Minh 09/01/1999 301680138 Trúng tuyển NV1
340026 Lê Công Minh 28/03/2002 251267265 Trúng tuyển NV1
340015 Đỗ Hữu Thắng Nam 01/09/2002 070202000166 Trúng tuyển NV1
320064 Nguyễn Tiến Nam 16/07/2002 066202001493 Trúng tuyển NV1
320029 Võ Thị Ngọc Nga 20/06/2001 066301005394 Trúng tuyển NV1
340020 Nguyễn Thị Yến Ngân 10/09/2003 301824675 Trúng tuyển NV1
320046 Lê Đình Ngọc 22/09/2002 038202002852 Trúng tuyển NV1
320069 Trương Thị Hồng Ngọc 03/10/2003 272948775 Trúng tuyển NV1
340001 Võ Thị Như Ngọc 16/02/2003 080303001427 Trúng tuyển NV1
320024 Bùi Sĩ Nguyên 06/02/2003 092203003407 Trúng tuyển NV1
320011 Nguyễn Thị Kiều Oanh 03/07/2003 079303039553 Trúng tuyển NV1
320038 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/09/2003 077303002873 Trúng tuyển NV1
320032 Phạm Nhựt Phàm 19/05/2003 342094073 Trúng tuyển NV1
320071 Nguyễn Hữu Phát 09/09/2002 312507142 Trúng tuyển NV1
340008 Nguyễn Tiến Phát 04/04/2003 034203013020 Trúng tuyển NV1
320049 Phạm Quang Phú 06/06/1994 025274097 Trúng tuyển NV1
320002 Nguyễn Tấn Phúc 13/09/2002 079202019112 Trúng tuyển NV1
320061 Bùi Tấn Phương 23/10/1999 079099003171 Trúng tuyển NV1
340019 La Thị Phương 05/10/2003 068303012586 Trúng tuyển NV1
320044 Đỗ Minh Quang 07/09/2003 079203012139 Trúng tuyển NV1
340017 Lý Thanh Quang 18/02/2003 079203037063 Trúng tuyển NV1
320060 Nguyễn Minh Quang 21/08/1999 321785004 Trúng tuyển NV1
320004 Thái Danh Quốc 28/03/2003 225623047 Trúng tuyển NV1
340002 Mai Trúc Quỳnh 15/11/2003 079303039940 Trúng tuyển NV1
320001 Thiều Thanh Sang 28/06/2002 079202018859 Trúng tuyển NV1
320058 Trần Thanh Sang 26/10/2003 052203000340 Trúng tuyển NV1
340011 Hà Thanh Sơn 25/04/2003 215598456 Trúng tuyển NV1
320017 Phạm Hoàng Sơn 18/02/1999 321732183 Trúng tuyển NV1
320072 Nguyễn Văn Tài 10/06/2001 272887986 Trúng tuyển NV1
340003 Trần Đình Tài 10/06/2001 241822178 Trúng tuyển NV1
320015 Nguyễn Phước Tâm 07/02/2003 056203002597 Trúng tuyển NV1
320048 Phan Ngọc Tân 29/06/2003 052203001156 Trúng tuyển NV1
340010 Trần Anh 08/02/2003 132496088 Trúng tuyển NV1
320023 Lương Văn Tuấn 30/10/2003 056203008329 Trúng tuyển NV1
320059 Phạm Anh Tuấn 02/09/2000 281293233 Trúng tuyển NV1
320051 Trần Quốc Tuấn 11/10/2003 215599762 Trúng tuyển NV1
340012 Nguyễn Văn Tỷ 09/06/2003 352673385 Trúng tuyển NV1
340028 Nguyễn Nhật Thái 10/05/2003 206457672 Trúng tuyển NV1
340009 Nguyễn Chí Thành 03/06/2003 079203022108 Trúng tuyển NV1
340014 Đỗ Đức Thắng 17/04/2003 215662572 Trúng tuyển NV1
320012 Nguyễn Ngọc Thế 20/05/2000 312416425 Trúng tuyển NV1
320025 Mai Văn Thiện 28/09/2003 242049052 Trúng tuyển NV1
340024 Nguyễn Trung Thiện 28/02/2003 058203000711 Trúng tuyển NV1
320019 Lê Đức Thịnh 06/09/2003 079203024779 Trúng tuyển NV1
320062 Đặng Thị Kim Thoa 22/06/2003 051303004123 Trúng tuyển NV1
320040 Châu Thị Thanh Thúy 25/01/2002 077032002495 Trúng tuyển NV1
320013 Võ Đình Tráng 24/08/2003 042203002241 Trúng tuyển NV1
320036 Nguyễn Thụy Bích Trâm 15/03/2003 079303029094 Trúng tuyển NV1
340018 Nguyễn Minh Triều 05/03/2003 079203024385 Trúng tuyển NV1
320041 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh 25/06/2002 087302006864 Trúng tuyển NV1
320056 Bùi Thị Thu Vân 27/09/1995 025238666 Trúng tuyển NV1
320026 Trương Công 21/03/2003 066203003143 Trúng tuyển NV1
320028 Huỳnh Minh Ý 12/04/2003 301839051 Trúng tuyển NV1
320065 Châu Hasir Yasin 18/11/1999 352626520 Trúng tuyển NV1
Các thông tin khác: