thông tin tuyển sinh    

 
 
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt II Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2021-2022 (Cập nhật ngày 30/09/2021)
04/09/2021 04:24 Số lượt xem 7739

Thí sinh click vào đầy để xem hướng dẫn nhập học từ xa

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt II
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2021-2022
(Cập nhật ngày 30/09/2021)
Mã Hồ Sơ Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
240055 Cao Thành An 20/07/2003 212539244 Trúng tuyển NV1
240285 Muộn Tấn An 08/07/2003 241927088 Trúng tuyển NV1
240351 Nguyễn Thanh An 23/02/2003 072203003921 Trúng tuyển NV1
240204 Nguyễn Thị Thúy An 20/11/2003 301819472 Trúng tuyển NV1
240119 Nguyễn Văn Trường An 07/12/2003 312540554 Trúng tuyển NV1
240332 Lê Thanh Hải Anh 03/08/2003 242038118 Trúng tuyển NV1
220069 Mai Nhật Anh 07/02/2003 382047398 Trúng tuyển NV1
220123 Nguyễn Huỳnh Anh 27/09/2003 312551509 Trúng tuyển NV1
240104 Nguyễn Quốc Anh 05/11/2003 049203000392 Trúng tuyển NV1
220268 Nguyễn Thị Kim Anh 02/06/2003 352653575 Trúng tuyển NV1
240058 Nguyễn Thị Vân Anh 24/02/2003 075303002834 Trúng tuyển NV1
240159 Nhữ Trần Mai Anh 04/08/2003 079303009034 Trúng tuyển NV1
240200 Tống Tài Anh 21/03/2003 212539109 Trúng tuyển NV1
240142 Thái Trâm Anh 01/10/2003 077303001589 Trúng tuyển NV1
240037 Võ Thị Kiều Anh 30/07/2003 261648184 Trúng tuyển NV1
240143 Lê Trọng Ân 01/07/2003 212887599 Trúng tuyển NV1
240242 Phạm Nguyễn Phương Ân 06/02/2003 079303025652 Trúng tuyển NV1
240153 Đoàn Ngọc Bảo 11/05/2003 233350023 Trúng tuyển NV1
220212 Huỳnh Duy Bảo 20/11/2003 079203030211 Trúng tuyển NV1
240167 Huỳnh Đặng Ngọc Bảo 01/01/2003 052203000227 Trúng tuyển NV1
220055 Lê Quốc Bảo 24/06/2003 072203001962 Trúng tuyển NV1
240304 Nông Chí Bảo 19/03/2003 272982762 Trúng tuyển NV1
240140 Nguyễn Đăng Bảo 17/04/2003 212853062 Trúng tuyển NV1
240226 Nguyễn Đức Hoài Bảo 21/10/2003 272947119 Trúng tuyển NV1
220085 Nguyễn Minh Bảo 17/09/2003 261643083 Trúng tuyển NV1
220196 Nguyễn Phi Bảo 02/11/2002 231345902 Trúng tuyển NV1
220176 Phạm Xuân Bảo 22/10/2003 079203009056 Trúng tuyển NV1
220075 Phan Quốc Bảo 01/01/2003 070203000511 Trúng tuyển NV1
240097 Trần Quốc Bảo 04/06/2003 261604099 Trúng tuyển NV1
240254 Võ Huỳnh Gia Bảo 04/12/2003 312625842 Trúng tuyển NV1
220053 Vũ Đỗ Chí Bảo 31/07/2000 079200014516 Trúng tuyển NV1
240267 Lê Hữu Báu 30/09/2003 281376503 Trúng tuyển NV1
220006 Lê Châu Go Bin 05/01/2003 082203002467 Trúng tuyển NV1
220109 Nguyễn Như Bush 01/03/2003 372060701 Trúng tuyển NV1
220008 Lê Đăng Khoa Byă 29/11/2003 241969411 Trúng tuyển NV1
240175 Ngô Văn Cảnh 13/07/2003 036203014365 Trúng tuyển NV1
240107 Nguyễn Mậu Công 20/01/2003 212466160 Trúng tuyển NV1
240116 Nguyễn Văn Công 25/09/2003 272927991 Trúng tuyển NV1
240101 Phạm Thành Công 21/04/2003 077203006237 Trúng tuyển NV1
220112 Nguyễn Thị Thu Cúc 22/03/2003 062303001314 Trúng tuyển NV1
240016 Nguyễn Thị Kim Cương 14/03/2003 312520850 Trúng tuyển NV1
240362 Bùi Phạm Minh Cường 19/10/2003 261589146 Trúng tuyển NV1
220058 Nguyễn Chí Cường 13/09/2003 385874302 Trúng tuyển NV1
220259 Nguyễn Hữu Cường 24/05/2003 060203003893 Trúng tuyển NV1
220114 Nguyễn Tấn Cường 24/03/2003 056203000272 Trúng tuyển NV1
220076 Phạm Xuân Cường 01/03/2003 285862318 Trúng tuyển NV1
220027 Trần Văn Cường 24/02/2003 079203019421 Trúng tuyển NV1
220227 Võ Hoàng Chân 22/01/2001 385844867 Trúng tuyển NV1
240173 Võ Ngọc Bảo Châu 27/10/2003 364186665 Trúng tuyển NV1
220177 Nguyễn Thị Mai Chi 01/03/2003 184431789 Trúng tuyển NV1
220084 Nguyễn Đức Chính 25/02/2003 044203005481 Trúng tuyển NV1
220087 Nguyễn Văn Chính 10/02/2003 072203000554 Trúng tuyển NV1
240298 Phạm Hoàng Chuẩn 22/05/2003 261621947 Trúng tuyển NV1
220246 Nguyễn Thị Kim Chung 03/12/2001 261630798 Trúng tuyển NV1
220074 Phạm Thị Ngọc Diễm 12/08/2003 301828339 Trúng tuyển NV1
220022 Thiều Đăng Doanh 04/05/2003 079203042426 Trúng tuyển NV1
240203 Ngô Ngọc Dũng 25/04/2003 036203002141 Trúng tuyển NV1
240202 Nguyễn Thành Dũng 23/09/2003 079203039685 Trúng tuyển NV1
240071 Hoàng Đình Lê Duy 10/10/2003 079203028484 Trúng tuyển NV1
240269 Huỳnh Hanh Duy 17/08/2003 066203000140 Trúng tuyển NV1
240083 Lâm Khắc Duy 13/05/2003 033203007523 Trúng tuyển NV1
220180 Nguyễn Chí Đang Duy 31/05/2000 079200006137 Trúng tuyển NV1
240009 Nguyễn Hữu Duy 16/09/2003 352664738 Trúng tuyển NV1
220013 Nguyễn Thanh Duy 13/12/2003 312540606 Trúng tuyển NV1
220039 Phan Bảo Duy 17/08/2002 079202032104 Trúng tuyển NV1
240227 Vũ Đức Duy 29/07/2003 070203001643 Trúng tuyển NV1
240008 Trần Thị Mỹ Duyên 01/01/2003 231450774 Trúng tuyển NV1
240102 Trần Thị Mỹ Duyên 06/09/2003 082303000268 Trúng tuyển NV1
240168 Đặng Hoàng Dương 06/07/2003 215580706 Trúng tuyển NV1
240051 Nguyễn Anh Dương 09/06/2003 072203000825 Trúng tuyển NV1
220101 Nguyễn Thế Dương 12/09/2003 281345173 Trúng tuyển NV1
240248 Phạm Ngọc Dương 01/01/2003 272956022 Trúng tuyển NV1
240010 Nguyễn Quốc Đại 08/02/2002 072202005168 Trúng tuyển NV1
240111 Nguyễn Hoàng Đan 27/01/2003 079203032099 Trúng tuyển NV1
240219 Lê Thị Trúc Đào 29/01/2003 080303004240 Trúng tuyển NV1
220138 Ngô Thành Đạt 19/08/2003 079203042743 Trúng tuyển NV1
240086 Nguyễn Quốc Đạt 22/09/2003 215599926 Trúng tuyển NV1
240235 Nguyễn Tấn Đạt 07/03/2003 080203001939 Trúng tuyển NV1
240141 Nguyễn Thành Đạt 23/10/2003 251302566 Trúng tuyển NV1
240223 Nguyễn Thành Đạt 07/07/2003 082203001664 Trúng tuyển NV1
220012 Phạm Tiến Đạt 07/02/2003 066203001578 Trúng tuyển NV1
240197 Phạm Viết Đạt 02/03/2003 212881902 Trúng tuyển NV1
220015 Phan Thành Đạt 17/01/2002 070202002950 Trúng tuyển NV1
220079 Trần Tiến Đạt 22/03/2003 321638346 Trúng tuyển NV1
240363 Trần Văn Hùng Đạt 06/12/2003 046203000283 Trúng tuyển NV1
240368 Võ Thành Đạt 04/07/2003 077203000487 Trúng tuyển NV1
220129 Vũ Thành Đạt 13/01/2002 301807018 Trúng tuyển NV1
240229 Lê Đức Đăng 09/11/2002 066202000876 Trúng tuyển NV1
240099 Nguyễn Ngọc Hải Đăng 15/01/2003 272931720 Trúng tuyển NV1
240113 Nguyễn Phan Hải Đăng 07/10/2003 075203000100 Trúng tuyển NV1
220099 Trần Thị Tâm Đoan 30/09/2003 321842714 Trúng tuyển NV1
220082 Nguyễn Văn Đoàn 22/12/2003 096203000671 Trúng tuyển NV1
220122 H' Đoel Kbuôr Đoel 01/08/2003 241982920 Trúng tuyển NV1
220149 Trần Đình Đô 13/10/2001 051201000246 Trúng tuyển NV1
240154 Nguyễn Thành Đông 11/11/2003 079203024549 Trúng tuyển NV1
240022 Đoàn Hữu Đức 10/04/2003 079203036797 Trúng tuyển NV1
220207 Đỗ Minh Đức 01/02/2002 068202005680 Trúng tuyển NV1
220262 Lê Hùng Đức 01/10/2002 079202035076 Trúng tuyển NV1
220045 Lưu Nhật Đức 23/01/2003 251288285 Trúng tuyển NV1
240201 Nguyễn Phạm Hoàng Đức 05/02/2003 079203000954 Trúng tuyển NV1
240281 Nguyễn Văn Đức 08/12/2003 077203004750 Trúng tuyển NV1
240328 Phạm Lê Đức 25/10/2003 074203000963 Trúng tuyển NV1
220003 Phạm Minh Đức 01/10/2003 301908435 Trúng tuyển NV1
240278 Trịnh Hùng Đức 19/11/2003 072203003934 Trúng tuyển NV1
240183 Trần Em 16/09/2003 215535748 Trúng tuyển NV1
220071 Bùi Thị Vân Giang 29/09/2003 051303013487 Trúng tuyển NV1
240127 Lê Thị Giang 06/10/2003 072303005442 Trúng tuyển NV1
230001 Võ Nguyên Giáp 21/09/2002 060203002984 Trúng tuyển NV1
240205 Nguyễn Phước Giàu 12/02/2003 352736895 Trúng tuyển NV1
220111 Kim Thị Ngọc 24/11/2003 331975750 Trúng tuyển NV1
240335 Ngô Thị Thanh 10/12/2003 045303000790 Trúng tuyển NV1
240279 Nguyễn Hải 14/02/2003 245436132 Trúng tuyển NV1
240342 Đặng Hồng Hải 20/03/2003 068203000127 Trúng tuyển NV1
240354 Lưu Thế Hải 22/10/2003 242021453 Trúng tuyển NV1
220265 Ninh Văn Hải 29/09/2001 241921196 Trúng tuyển NV1
220100 Nguyễn Trung Hải 26/04/2003 264587979 Trúng tuyển NV1
240207 Lại Huỳnh Hản 03/09/2003 079203026001 Trúng tuyển NV1
220077 Võ Thị Bích Hạnh 16/03/2003 301815429 Trúng tuyển NV1
240255 Đỗ Anh Hào 15/11/2003 079203026284 Trúng tuyển NV1
220036 Ngô Chí Hào 14/06/2003 079203020507 Trúng tuyển NV1
240259 Nguyễn Văn Hào 29/10/2003 040203017720 Trúng tuyển NV1
220179 Phạm Thị Thanh Hằng 06/05/2003 215599638 Trúng tuyển NV1
220050 Văn Thị Thúy Hằng 03/09/2003 387890262 Trúng tuyển NV1
220086 Nguyễn Dương Gia Hân 22/07/2003 285816446 Trúng tuyển NV1
240314 Phạm Duy Hân 08/06/2001 241909288 Trúng tuyển NV1
240060 Nguyễn Cao Trung Hậu 17/05/2002 281337703 Trúng tuyển NV1
220217 Trần Nhân Hậu 26/06/2003 054203002452 Trúng tuyển NV1
240272 Huỳnh Minh Hiền 23/10/2003 080203002159 Trúng tuyển NV1
220108 Lê Thị Thu Hiền 06/01/2003 241967965 Trúng tuyển NV1
240237 Lương Thị Thanh Hiền 22/03/2003 251320847 Trúng tuyển NV1
220201 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/11/2003 301819167 Trúng tuyển NV1
240323 Phan Thị Mỹ Hiền 09/11/2003 215659472 Trúng tuyển NV1
240193 Trần Thị Hiền 31/12/2002 036303005457 Trúng tuyển NV1
220088 Bùi Hoàng Hiệp 23/05/2003 285885414 Trúng tuyển NV1
240149 Nguyễn Đình Hiệp 30/06/2003 231373935 Trúng tuyển NV1
240122 Nguyễn Hoàng Hiệp 12/01/2003 225722964 Trúng tuyển NV1
220269 Nguyễn Trọng Hiệp 23/06/2003 049203000384 Trúng tuyển NV1
240032 Nguyễn Văn Hiệp 27/08/2003 052203009832 Trúng tuyển NV1
240350 Bùi Ngọc Hiếu 18/02/2003 321738952 Trúng tuyển NV1
220189 Đào Mạnh Hiếu 02/08/2003 066203016910 Trúng tuyển NV1
220141 Huỳnh Trung Hiếu 02/02/2003 264583095 Trúng tuyển NV1
240146 Phạm Nguyễn Xuân Hiếu 09/03/2002 221518669 Trúng tuyển NV1
220194 Phạm Quang Hiếu 20/11/2002 241981824 Trúng tuyển NV1
240151 Trần Trung Hiếu 10/09/2003 352652944 Trúng tuyển NV1
240305 Trương Lê Minh Hiếu 19/05/2003 276066216 Trúng tuyển NV1
240132 Võ Thị Hoa 05/06/2003 215592146 Trúng tuyển NV1
240280 Diệp Dĩ Hòa 18/05/2003 072203007502 Trúng tuyển NV1
220228 Ngô Sĩ Hòa 30/10/2003 251288865 Trúng tuyển NV1
220272 Nguyễn Sỹ Hòa 10/09/2003 042203000503 Trúng tuyển NV1
240300 Trần Minh Hòa 06/08/2003 272971642 Trúng tuyển NV1
240344 Nguyễn Thị Thương Hoài 10/02/2003 054303002149 Trúng tuyển NV1
240331 Bùi Văn Hoàng 06/11/2003 184475849 Trúng tuyển NV1
220067 Nguyễn Huy Hoàng 11/08/2003 066203002397 Trúng tuyển NV1
220221 Nguyễn Huy Hoàng 23/04/2002 241865432 Trúng tuyển NV1
240089 Nguyễn Vĩnh Hoàng 20/05/2003 192141391 Trúng tuyển NV1
220161 Tôn Long Thanh Hoàng 17/07/2003 051203000531 Trúng tuyển NV1
240155 Trần Huy Hoàng 09/02/2003 212872288 Trúng tuyển NV1
240307 Võ Phi Hoàng 24/02/2003 231401114 Trúng tuyển NV1
240054 Trần Duy Hội 22/10/2003 049203001708 Trúng tuyển NV1
220090 Ngô Nguyễn Thúy Hồng 20/03/2003 077303005174 Trúng tuyển NV1
220188 Nguyễn Thị Bích Hồng 03/08/2003 075303003813 Trúng tuyển NV1
240184 Bùi Mạnh Hùng 19/10/2003 079203018930 Trúng tuyển NV1
220016 Đoàn Văn Tuấn Hùng 28/04/2002 070202002542 Trúng tuyển NV1
220162 Trần Việt Hùng 09/01/2003 261637099 Trúng tuyển NV1
240230 Vũ Minh Hùng 25/08/2003 079203042080 Trúng tuyển NV1
240028 Ỳ Phố Hùng 16/11/2003 276005463 Trúng tuyển NV1
240093 Bùi Đức Huy 14/09/2003 079203024303 Trúng tuyển NV1
240299 Cao Quốc Huy 24/01/2003 215589581 Trúng tuyển NV1
240322 Đặng Thành Huy 31/10/2003 272947446 Trúng tuyển NV1
220169 Đoàn Văn Huy 12/08/2003 070203001556 Trúng tuyển NV1
220054 Hồ Đăng Quang Huy 03/04/2000 079200002618 Trúng tuyển NV1
240171 Huỳnh Thanh Huy 09/04/2003 312523488 Trúng tuyển NV1
220014 Lê Đỗ Gia Huy 28/08/2002 054202009856 Trúng tuyển NV1
220190 Lê Nguyễn Nhật Huy 07/10/2003 321769221 Trúng tuyển NV1
220139 Nguyễn Công Huy 14/07/2003 385879911 Trúng tuyển NV1
240268 Nguyễn Quang Huy 25/11/2003 251294661 Trúng tuyển NV1
240156 Nguyễn Quốc Huy 30/03/2003 261553331 Trúng tuyển NV1
240257 Nguyễn Quốc Huy 04/09/2003 079203021415 Trúng tuyển NV1
220166 Phạm Doãn Huy 16/11/2002 079202008052 Trúng tuyển NV1
240347 Phan Văn Huy 10/03/2021 382031489 Trúng tuyển NV1
240316 Trần Gia Huy 24/10/2003 3858730296 Trúng tuyển NV1
220251 Trần Gia Huy 25/05/2003 231426049 Trúng tuyển NV1
240092 Trịnh Anh Gia Huy 21/03/2003 272968001 Trúng tuyển NV1
240315 Trương Ngọc Huy 30/06/2003 312527609 Trúng tuyển NV1
240211 Trần Thị Ngọc Huyền 30/09/2002 035302000243 Trúng tuyển NV1
220181 Hồ Minh Hưng 18/02/2003 052203001492 Trúng tuyển NV1
240177 Lê Khắc Hưng 29/04/2003 054203000796 Trúng tuyển NV1
240228 Nguyễn Đình Hưng 24/04/2003 215586065 Trúng tuyển NV1
240367 Phan Gia Hưng 26/05/2003 079203012324 Trúng tuyển NV1
240249 Võ Lê Tiến Hưng 06/01/2003 261604719 Trúng tuyển NV1
240309 Lương Văn Hữu 12/12/2000 285841124 Trúng tuyển NV1
220061 Nguyễn Văn Kết 22/12/2003 096203000669 Trúng tuyển NV1
220198 Đinh Trung Kiên 28/07/2003 261589889 Trúng tuyển NV1
220249 Lương Hoàng Kiên 03/12/2003 072203006613 Trúng tuyển NV1
240100 Trần Trung Kiên 07/10/2003 033203001390 Trúng tuyển NV1
220146 Võ Chí Kiên 28/04/2003 079203031711 Trúng tuyển NV1
220007 Châu Bảo Kiệt 20/10/2003 382009009 Trúng tuyển NV1
240098 Dương Tuấn Kiệt 10/05/2003 312544377 Trúng tuyển NV1
240169 Huỳnh Gia Kiệt 14/04/2003 080203016365 Trúng tuyển NV1
220093 Huỳnh Lê Hữu Kiệt 30/09/2003 212466428 Trúng tuyển NV1
240090 Lê Nguyễn Tuấn Kiệt 26/12/2003 215653075 Trúng tuyển NV1
240137 Lê Tuấn Kiệt 11/04/2003 264587940 Trúng tuyển NV1
220257 Thái Lê Tuấn Kiệt 06/02/2002 215572651 Trúng tuyển NV1
240182 Trần Tuấn Kiệt 04/09/2003 352652181 Trúng tuyển NV1
220154 Hà Thị Diểm Kiều 01/05/2003 056303001197 Trúng tuyển NV1
220021 Nguyễn Quốc Khải 03/05/2003 312511902 Trúng tuyển NV1
240152 Trần Thanh Hoàn Khải 18/05/2003 352652510 Trúng tuyển NV1
240192 Bùi Nhật Khang 20/10/2003 264590341 Trúng tuyển NV1
220171 Chu An Khang 22/03/2003 251351646 Trúng tuyển NV1
240313 Lưu Đức Khang 10/06/2003 352653549 Trúng tuyển NV1
240080 Nguyễn Duy Khang 12/10/2003 321635653 Trúng tuyển NV1
240114 Nguyễn Lê Khang 01/11/2003 079203006793 Trúng tuyển NV1
240324 Trần Vũ Khang 12/07/2003 251344097 Trúng tuyển NV1
240112 Mai Công Khanh 24/05/2003 385904264 Trúng tuyển NV1
240117 Bùi Minh Khánh 30/07/2003 242006209 Trúng tuyển NV1
240216 Dương Nhật Khánh 09/11/2003 077203007538 Trúng tuyển NV1
220059 Hoàng Quốc Khánh 02/07/2003 068203011856 Trúng tuyển NV1
240186 Lê Ngọc Khánh 06/07/2003 215592201 Trúng tuyển NV1
240067 Lương Minh Khánh 11/10/2003 079203011494 Trúng tuyển NV1
240069 Nguyễn Hà Minh Khánh 05/12/2003 225825819 Trúng tuyển NV1
220060 Nguyễn Kỳ Quang Khánh 22/08/2002 281313707 Trúng tuyển NV1
240361 Trần Kim Khánh 21/10/2003 072303000405 Trúng tuyển NV1
240250 Trịnh Quốc Khánh 11/11/2003 066203008171 Trúng tuyển NV1
240030 Võ Duy Khánh 11/06/2003 261594122 Trúng tuyển NV1
240301 Nguyễn Phạm Xuân Khiêm 16/05/2003 064203002125 Trúng tuyển NV1
240190 Hoàng Đăng Khoa 21/09/2003 261649344 Trúng tuyển NV1
240217 Lê Danh Nam Khoa 26/06/2003 036203001540 Trúng tuyển NV1
240198 Lê Nguyễn Đăng Khoa 19/09/2003 301804792 Trúng tuyển NV1
220163 Nguyễn Đặng Khoa 03/12/2003 231429644 Trúng tuyển NV1
220049 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa   301843543 Trúng tuyển NV1
240020 Trần Ngọc Đăng Khoa 30/04/2003 079203000818 Trúng tuyển NV1
220078 Nguyễn Trung Khoáng 02/11/2003 261664956 Trúng tuyển NV1
220211 Nguyễn Minh Khôi 22/07/2003 321628367 Trúng tuyển NV1
220186 Trần Ngọc Minh Khôi 23/02/2003 079203004049 Trúng tuyển NV1
240287 Trần Quốc Khôi 11/02/2003 079203034546 Trúng tuyển NV1
240222 Nguyễn An Khương 12/11/2003 079203025047 Trúng tuyển NV1
220243 Nguyễn Thị Lan 21/01/2003 125948584 Trúng tuyển NV1
240129 Phạm Vũ Phương Lan 09/09/2003 074303000290 Trúng tuyển NV1
240147 Tạ Thị Thanh Lan 28/12/2003 035303002500 Trúng tuyển NV1
240340 Phạm Hữu Lành 07/06/2003 261550304 Trúng tuyển NV1
220260 Nguyễn Hoàng Kỳ Lâm 31/01/2003 342176587 Trúng tuyển NV1
220083 Phạm Đình Lâm 23/02/2003 056203002286 Trúng tuyển NV1
240075 Bùi Kim Hồng Linh 10/04/2003 285903243 Trúng tuyển NV1
220242 Bùi Thị Mỹ Linh 22/09/2001 070301001567 Trúng tuyển NV1
220026 Lê Khả Linh 27/02/2003 385851482 Trúng tuyển NV1
240288 Nguyễn Thị Trúc Linh 04/10/2002 245410927 Trúng tuyển NV1
240034 Vũ Nguyễn Ngọc Loan 22/06/2003 272953643 Trúng tuyển NV1
220118 Đinh Nguyễn Hoàng Long 15/09/2000 079200018144 Trúng tuyển NV1
240247 Nguyễn Hoàng Long 14/09/2003 352673710 Trúng tuyển NV1
220011 Nguyễn Thành Long 23/03/2003 066203017092 Trúng tuyển NV1
240221 Nguyễn Thành Long 23/10/2003 070203007567 Trúng tuyển NV1
220240 Nguyễn Văn Long 25/07/2003 077203008005 Trúng tuyển NV1
240166 Võ Nguyễn Bảo Long 17/01/2003 079203000591 Trúng tuyển NV1
220156 Võ Thành Long 23/07/2003 046203000211 Trúng tuyển NV1
240144 Lê Thành Lộc 09/06/2003 083203001063 Trúng tuyển NV1
220062 Nguyễn Ngọc Lộc 10/08/2003 054203001954 Trúng tuyển NV1
220184 Võ Xuân Lộc 06/11/2002 072202001666 Trúng tuyển NV1
220185 Huỳnh Tấn Lợi 23/10/2003 079203037563 Trúng tuyển NV1
220244 Nguyễn Hữu Lợi 20/05/1998 038098007814 Trúng tuyển NV1
240180 Lê Minh Luân 14/08/2003 079203021553 Trúng tuyển NV1
240004 Lê Thành Luân 21/12/2003 352677613 Trúng tuyển NV1
220103 Nguyễn Thành Luân 30/10/2002 241909924 Trúng tuyển NV1
220157 Lê Công Lượng 17/09/2000 312436658 Trúng tuyển NV1
240273 Lê Thị Cẩm Ly 23/03/2003 261602791 Trúng tuyển NV1
240251 Phan Thị Khánh Ly 21/11/2003 074303000569 Trúng tuyển NV1
220276 Nguyễn Nhật Minh 16/05/1999 312387464 Trúng tuyển NV1
240234 Lê Xuân Mạnh 22/10/2003 038203015595 Trúng tuyển NV1
240026 Nguyễn Văn Mẫn 02/08/2003 312536066 Trúng tuyển NV1
240194 Hoàng Vũ Minh 29/04/2003 312513606 Trúng tuyển NV1
220200 Ngô Tuyết Minh 28/12/2003 095303000836 Trúng tuyển NV1
220094 Nguyễn Khải Minh 23/07/2003 096203009857 Trúng tuyển NV1
240121 Nguyễn Thế Minh 28/12/2003 001203029128 Trúng tuyển NV1
240027 Phạm Gia Minh 20/11/2002 342041825 Trúng tuyển NV1
220231 Thái Văn Minh 09/10/2002 245442771 Trúng tuyển NV1
240291 Nguyễn Ngọc Diễm My 14/10/2003 068303012247 Trúng tuyển NV1
220127 Nguyễn Thị Diễm My 08/08/2003 312547665 Trúng tuyển NV1
240179 Huỳnh Duy Nam 02/06/2003 058203001773 Trúng tuyển NV1
240240 Lê Xuân Nam 11/12/2003 017203000162 Trúng tuyển NV1
220147 Nguyễn Văn Nam 19/07/2003 301835385 Trúng tuyển NV1
240160 Trần Hoàng Nam 24/09/2003 079203020104 Trúng tuyển NV1
240284 Vũ Hoàng Nam 13/01/2003 251276455 Trúng tuyển NV1
220031 Hoàng Ngọc Ninh 27/09/2003 231511276 Trúng tuyển NV1
220037 Trương Nhật Ninh 27/09/1998 261572359 Trúng tuyển NV1
240318 Ngô Thị Ngọc Nữ 26/08/2003 054303001685 Trúng tuyển NV1
240066 Huỳnh Thanh Ngân 25/06/2003 079303021783 Trúng tuyển NV1
220102 Trương Thị Huỳnh Ngân 29/01/2003 335028496 Trúng tuyển NV1
220266 Đặng Quỳnh Nghi 29/01/2003 075303000837 Trúng tuyển NV1
240191 Huỳnh Hữu Nghĩa 12/07/2003 079203003246 Trúng tuyển NV1
220218 Huỳnh Văn Trọng Nghĩa 22/02/2003 301813002 Trúng tuyển NV1
240018 Lâm Trung Nghĩa 15/06/2003 079203015011 Trúng tuyển NV1
220275 Ngô Tấn Nghĩa 24/03/2001 261631256 Trúng tuyển NV1
220168 Võ Trọng Nghĩa 23/08/2003 264589159 Trúng tuyển NV1
240260 Lương Kiến Nghiệp 22/12/2003 079203036164 Trúng tuyển NV1
220204 Đỗ Duy Ngọc 14/11/2003 285922069 Trúng tuyển NV1
240362 Nguyễn Kim Ngọc 21/09/2003 215625532 Trúng tuyển NV1
240077 Nguyễn Trung Ngọc 03/09/2003 215581395 Trúng tuyển NV1
220247 Phạm Thị Bích Ngọc 03/08/2001 060301006104 Trúng tuyển NV1
240094 Phan Như Ngọc 11/02/2003 212892659 Trúng tuyển NV1
240012 Trần Thành Ngọc 27/12/2002 077202005846 Trúng tuyển NV1
240212 Trương Chí Ngọc 13/03/2003 068203000988 Trúng tuyển NV1
220144 Trương Hoàng Ngọc 02/11/2003 342044466 Trúng tuyển NV1
220245 Võ Hồng Ngọc 15/07/2003 066303003772 Trúng tuyển NV1
240042 Võ Thị Hồng Ngọc 11/08/2003 212884981 Trúng tuyển NV1
220224 Đinh Trọng Nguyên 30/07/1994 272387570 Trúng tuyển NV1
220232 Đinh Văn Nguyên 17/07/2002 066202001339 Trúng tuyển NV1
240014 Lê Trần Nguyên 14/04/2003 079203039459 Trúng tuyển NV1
240243 Nguyễn Bảo Nguyên 13/06/2003 215602184 Trúng tuyển NV1
220255 Nguyễn Đình Anh Nguyên 11/11/2002 285807873 Trúng tuyển NV1
220170 Nguyễn Thanh Nguyên 17/07/2003 079203038123 Trúng tuyển NV1
240019 Nguyễn Thảo Nguyên 08/08/2003 079303003652 Trúng tuyển NV1
220137 Phạm Đăng Nguyên 02/04/2003 264567541 Trúng tuyển NV1
240196 Phạm Khôi Nguyên 20/10/2003 082203000272 Trúng tuyển NV1
240017 Đặng Nguyễn 18/01/2003 066203000001 Trúng tuyển NV1
240275 Lâm Chí Nguyện 18/02/2002 231428167 Trúng tuyển NV1
220202 Võ Như Nguyện 04/01/2003 272942936 Trúng tuyển NV1
240108 Nguyễn Ngọc Đông Nhă 19/08/2003 215587331 Trúng tuyển NV1
240286 Huỳnh Triết Hữu Nhân 01/06/2003 079203005624 Trúng tuyển NV1
220040 Lê Trung Nhân 08/02/2000 331881173 Trúng tuyển NV1
220273 Lương Đức Nhân 17/07/2003 079203029177 Trúng tuyển NV1
240053 Nguyễn Cao Thành Nhân 20/09/2003 077203000638 Trúng tuyển NV1
240256 Nguyễn Phạm Đình Nhân 01/01/2003 261586756 Trúng tuyển NV1
240208 Nguyễn Tuấn Nhân 26/04/2002 225717305 Trúng tuyển NV1
220209 Võ Hoàng Trọng Nhân 21/01/2003 301883670 Trúng tuyển NV1
240157 Đoàn Ngọc Nhất 10/08/2003 215625136 Trúng tuyển NV1
240024 Lê Minh Nhật 07/05/2003 072203005153 Trúng tuyển NV1
220172 Nguyễn Thành Nhật 17/07/2003 251324242 Trúng tuyển NV1
220277 Bùi Phương Nhi 03/08/2001 079301004780 Trúng tuyển NV1
240178 Lâm Thị Yến Nhi 04/08/2003 215565978 Trúng tuyển NV1
240124 Lê Thị Yến Nhi 23/03/2003 261602792 Trúng tuyển NV1
240199 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 13/04/2003 215595514 Trúng tuyển NV1
220237 Nguyễn Thị Thảo Nhi 06/08/2002 187935260 Trúng tuyển NV1
220178 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/05/2003 079303022564 Trúng tuyển NV1
220271 Nguyễn Trịnh Lâm Nhi 18/12/2002 068302000097 Trúng tuyển NV1
220216 Phan Hồ Yến Nhi 30/08/2003 049303000198 Trúng tuyển NV1
220174 Trần Kim Nhi 31/12/2003 079303022507 Trúng tuyển NV1
220052 Lê Nguyễn Cẩm Nhung 14/10/2001 371993539 Trúng tuyển NV1
240352 Nguyễn Thị Hoài Nhung 15/01/2003 261674738 Trúng tuyển NV1
220187 Phạm Thị Nhung 13/06/2003 241933433 Trúng tuyển NV1
220192 Phan Thị Hồng Nhung 27/07/2003 242049684 Trúng tuyển NV1
240252 Đinh Thị Tuyết Như 27/03/2003 080303003171 Trúng tuyển NV1
220153 Nguyễn Lâm Tâm Như 29/04/2003 225633301 Trúng tuyển NV1
240176 Trần Thụy Quỳnh Như 11/08/2003 079303016180 Trúng tuyển NV1
240231 Võ Quỳnh Như 22/06/2003 215580822 Trúng tuyển NV1
240061 Võ Minh Nhựt 30/07/2003 372037289 Trúng tuyển NV1
240172 Võ Minh Nhựt 26/12/2003 072203001508 Trúng tuyển NV1
240321 Võ Thị Oanh 20/09/2002 212896209 Trúng tuyển NV1
220044 Đỗ Phát 24/01/2003 038203000286 Trúng tuyển NV1
240218 Lê Văn Phát 15/09/2003 030202006601 Trúng tuyển NV1
220025 Nguyễn Hữu Phát 29/06/2003 241989542 Trúng tuyển NV1
240238 Nguyễn Tấn Phát 05/06/2003 079203034530 Trúng tuyển NV1
220136 Nguyễn Thanh Phát 03/01/2003 080203000382 Trúng tuyển NV1
240033 Phạm Tiến Phát 04/02/2002 261668324 Trúng tuyển NV1
240135 Phan Tấn Phát 29/07/2003 072203003772 Trúng tuyển NV1
240006 Trần Tấn Phát 23/05/2003 087203000307 Trúng tuyển NV1
240365 Vòng Ân Phát 18/10/2003 079203038937 Trúng tuyển NV1
220208 Đỗ Hoàng Phi 12/11/2003 070203012046 Trúng tuyển NV1
220263 Lê Hoàng Phi 04/04/2002 044302005924 Trúng tuyển NV1
240091 Nguyễn Ngọc Phi 20/10/2003 261619195 Trúng tuyển NV1
220167 Dương Hoàng Hải Phong 23/04/2003 031203008523 Trúng tuyển NV1
220010 Đặng Hùng Phong 29/11/2003 321813743 Trúng tuyển NV1
240005 Hoàng Quốc Phong 03/12/2002 285863707 Trúng tuyển NV1
220267 Hồ Thanh Phong 09/08/2001 079201028711 Trúng tuyển NV1
220195 Nguyễn Đắc Phong 10/04/2003 079203000431 Trúng tuyển NV1
220119 Nguyễn Thanh Phong 16/06/2003 215596163 Trúng tuyển NV1
220066 Phan Lê Hoàng Phong 04/01/2003 301829242 Trúng tuyển NV1
220047 Trần Thanh Phong 06/03/2003 058203001418 Trúng tuyển NV1
240210 Trần Thanh Phong 05/09/2003 095203000109 Trúng tuyển NV1
240308 Trịnh Hoài Phong 09/05/2003 084203011043 Trúng tuyển NV1
240023 Đỗ Xuân Phú 37961.732974537 075203001976 Trúng tuyển NV1
240349 Nguyễn Dư Phú 10/07/2003 285779976 Trúng tuyển NV1
240188 Nguyễn Đức Phú 08/05/2003 312528052 Trúng tuyển NV1
220041 Nguyễn Ngọc Phú 29/09/2003 064203005283 Trúng tuyển NV1
220091 Nhữ Trung Phú 08/02/2003 187971235 Trúng tuyển NV1
240035 Tăng Hoài Phú 17/06/2003 321788934 Trúng tuyển NV1
220191 Võ Thanh Phú 01/06/2003 312531500 Trúng tuyển NV1
240343 Dương Minh Phúc 03/08/2003 056203000339 Trúng tuyển NV1
240326 Đỗ Bạch Vĩnh Phúc 12/06/2003 054203000062 Trúng tuyển NV1
220132 Huỳnh Trọng Phúc 30/01/2002 077202001127 Trúng tuyển NV1
240295 Ngô Hoàng Phúc 23/04/2003 272935849 Trúng tuyển NV1
240162 Nguyễn Hoàng Phúc 14/01/2003 301870562 Trúng tuyển NV1
220256 Nguyễn Thiện Phúc 05/10/2003 312530092 Trúng tuyển NV1
240084 Trần Hoàng Phúc 23/04/2003 079203030157 Trúng tuyển NV1
240106 Trần Thiên Phúc 08/07/2003 079303020816 Trúng tuyển NV1
220140 Võ Đình Phúc 08/03/2003 251280436 Trúng tuyển NV1
240213 Vương Hoàng Phúc 23/03/2003 079203016284 Trúng tuyển NV1
240174 Trần Thị Kim Phụng 08/11/2003 215598477 Trúng tuyển NV1
240072 Phạm Quang Phước 22/09/2003 079203014135 Trúng tuyển NV1
220009 Vũ Hoàng Phước 23/11/2003 037203006729 Trúng tuyển NV1
240120 Nguyễn Duy Phương 10/10/2003 212900084 Trúng tuyển NV1
220034 Trần Thanh Phương 05/02/2003 371987363 Trúng tuyển NV1
240336 Đào Hữu Minh Quang 27/06/2003 192075401 Trúng tuyển NV1
240334 Đào Vũ Quang 07/10/2003 026203004394 Trúng tuyển NV1
220038 Lê Minh Quang 20/10/1998 251132012 Trúng tuyển NV1
240289 Lê Thành Quang 11/11/2003 094203000984 Trúng tuyển NV1
240312 Ngô Hồng Quang 26/04/2003 079203027945 Trúng tuyển NV1
240078 Nguyễn Minh Quang 30/09/2003 251286807 Trúng tuyển NV1
220225 Nguyễn Minh Quang 26/07/2003 241930250 Trúng tuyển NV1
240346 Nguyễn Minh Quang 24/10/2003 091203001066 Trúng tuyển NV1
240359 Nguyễn Minh Quang 06/04/2003 034203002237 Trúng tuyển NV1
220024 Nguyễn Thanh Quang 18/05/2002 231261973 Trúng tuyển NV1
240220 Huỳnh Nhật Quân 15/01/2003 079203001570 Trúng tuyển NV1
240337 Lê Minh Quân 30/04/2003 251285753 Trúng tuyển NV1
240161 Lưu Gia Quân 08/07/2003 074203000036 Trúng tuyển NV1
240253 Nguyễn Hà Minh Quân 26/03/2003 079203008164 Trúng tuyển NV1
240007 Nguyễn Vũ Minh Quân 05/11/2003 251318241 Trúng tuyển NV1
240041 Trần Minh Quân 05/01/2003 MI5200726423 Trúng tuyển NV1
220017 Trần Trọng Quí 15/11/2003 301891708 Trúng tuyển NV1
240241 Đinh Vương Quốc 19/10/2003 241926305 Trúng tuyển NV1
220165 Lương Cường Quốc 02/06/2003 215592528 Trúng tuyển NV1
220020 Nguyễn Văn Quốc 02/09/2003 231418965 Trúng tuyển NV1
240130 Đặng Minh Quý 23/11/2002 036202013922 Trúng tuyển NV1
240047 Hoàng Công Quý 05/12/2003 027203000219 Trúng tuyển NV1
220197 Trương Công Quý 16/05/2003 184456932 Trúng tuyển NV1
240133 Nguyễn Phương Thảo Quyên 28/01/2003 079303023671 Trúng tuyển NV1
240165 Nguyễn Phương Quyền 11/03/2003 074203000088 Trúng tuyển NV1
240095 Nguyễn Thanh Quyết 27/01/2003 212818253 Trúng tuyển NV1
240327 Phạm Trung Quyết 05/11/2003 034203014198 Trúng tuyển NV1
220215 Lê Thị Như Quỳnh 18/02/2003 188042594 Trúng tuyển NV1
240358 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 25/03/2003 261585740 Trúng tuyển NV1
240082 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26/06/2003 066303001152 Trúng tuyển NV1
240138 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/09/2002 077302004449 Trúng tuyển NV1
220234 Nguyễn Trọng Quỳnh 15/04/2002 382019750 Trúng tuyển NV1
240258   Saleh 09/07/2003 079203032871 Trúng tuyển NV1
240339 Hồ Minh Sang 26/05/2003 082203000378 Trúng tuyển NV1
240050 Dương Thế Sơn 05/08/2003 079203003692 Trúng tuyển NV1
240224 Huỳnh Ngọc Sơn 06/03/2003 082203000360 Trúng tuyển NV1
220206 Lê Công Sơn 24/12/2003 079203009885 Trúng tuyển NV1
240081 Ngô Hoàng Sơn 10/01/2003 241930120 Trúng tuyển NV1
240261 Nguyễn Trường Sơn 09/01/2003 221519411 Trúng tuyển NV1
240074 Phùng Thế Sơn 02/02/2003 251302808 Trúng tuyển NV1
240065 Trần Văn Anh Sơn 13/11/2003 233382271 Trúng tuyển NV1
240029 Hồ Văn Sung 28/08/2003 285836487 Trúng tuyển NV1
220250 Nguyễn Văn Sỷ 22/09/2003 072203007942 Trúng tuyển NV1
220233 Mai Tấn Sỹ 09/11/2003 060203003853 Trúng tuyển NV1
220001 Bùi Thế Tài 20/08/2003 079203208479 Trúng tuyển NV1
240266 Dương Phát Tài 03/11/2003 251331073 Trúng tuyển NV1
240353 Lê Trần Tấn Tài 11/01/2003 090203000521 Trúng tuyển NV1
220056 Nguyễn Đức Tài 05/02/2003 272968904 Trúng tuyển NV1
220258 Nguyễn Hữu Tài 29/11/2000 342026310 Trúng tuyển NV1
220219 Nguyễn Minh Tài 25/07/2003 342117341 Trúng tuyển NV1
240079 Nguyễn Tấn Tài 20/11/2003 261653545 Trúng tuyển NV1
240038 Trần Bùi Đức Tài 23/11/2003 079203030376 Trúng tuyển NV1
240341 Trần Chí Tài 24/08/2003 352671814 Trúng tuyển NV1
240265 Võ Anh Tài 24/08/2003 079203020039 Trúng tuyển NV1
240317 Lê Thị Mỹ Tâm 02/04/2004 038303003520 Trúng tuyển NV1
240158 Nguyễn Hoàng Tâm 22/10/2002 072202003758 Trúng tuyển NV1
240002 Phan Mỹ Tâm 16/03/2003 276060738 Trúng tuyển NV1
220274 Huỳnh Nhật Tân 17/11/2002 064202000534 Trúng tuyển NV1
240244 Lê Đình Tân 02/10/2002 079202013560 Trúng tuyển NV1
240003 Ngô Quang Tân 04/12/2002 MI0200726376 Trúng tuyển NV1
220107 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 03/12/2003 272986137 Trúng tuyển NV1
240036 Nguyễn Thanh Tân 26/08/2003 312542376 Trúng tuyển NV1
220128 Võ Quốc Tân 14/11/2003 225967574 Trúng tuyển NV1
240087 Lê Bình Phương Tây 05/09/2003 225726901 Trúng tuyển NV1
220126 Nguyễn Thị Thùy Tiên 07/08/2003 285825626 Trúng tuyển NV1
220226 Văn Bá Tiên 24/03/2003 261604815 Trúng tuyển NV1
240263 Lê Thị Kim Tiền 26/10/2003 052303000438 Trúng tuyển NV1
240360 Bùi Hữu Tiến 23/06/2003 062203001038 Trúng tuyển NV1
220229 Lương Đình Tiến 04/12/2003 245470922 Trúng tuyển NV1
240039 Nguyễn Hữu Tiến 30/05/2003 072203001460 Trúng tuyển NV1
220046 Nguyễn Minh Tiến 03/04/2000 352634098 Trúng tuyển NV1
240364 Nguyễn Minh Tiến 15/03/2003 095203000855 Trúng tuyển NV1
240325 Nguyễn Văn Tiến 01/01/2003 077203008002 Trúng tuyển NV1
240070 Trần Thanh Tiến 18/01/2003 072203002336 Trúng tuyển NV1
220183 Văn Tấn Tiến 10/08/2003 221547021 Trúng tuyển NV1
220214 Lê Đặng Ngọc Tiệp 19/04/2003 241929340 Trúng tuyển NV1
220117 Nguyễn Thành Tín 10/06/2002 231369026 Trúng tuyển NV1
220203 Trương Quang Tĩnh 21/12/2003 077203003838 Trúng tuyển NV1
240345 Phạm Thành Tính 01/02/2003 312523584 Trúng tuyển NV1
220239 Võ Hoàng Tính 29/04/2002 301755839 Trúng tuyển NV1
220072 Võ Thành Tính 17/09/2003 077203005555 Trúng tuyển NV1
220065 Đỗ Đức Toàn 11/08/2000 272755108 Trúng tuyển NV1
240013 Lê Nhật Toàn 17/09/2003 372060716 Trúng tuyển NV1
220023 Trần Văn Toán 28/01/2000 212463445 Trúng tuyển NV1
240164 Châu Anh 28/10/2003 276031979 Trúng tuyển NV1
240320 Lăng Văn 07/10/2003 251302512 Trúng tuyển NV1
220148 Lý Sinh 26/12/2003 001203051532 Trúng tuyển NV1
240059 Nguyễn Thanh Cẩm 07/08/2003 335057430 Trúng tuyển NV1
240333 Phan Văn 01/07/2003 042203001388 Trúng tuyển NV1
240195 Vũ Văn 15/09/2003 075203003366 Trúng tuyển NV1
220089 Đoàn Anh Tuấn 03/07/2003 036203002499 Trúng tuyển NV1
240057 Lê Anh Tuấn 12/11/2003 54203008959 Trúng tuyển NV1
240073 Lê Hữu Tuấn 16/09/2003 077203005288 Trúng tuyển NV1
240274 Nguyễn Hoàng Tuấn 22/06/2003 242003473 Trúng tuyển NV1
220213 Nguyễn Hữu Tuấn 16/01/2001 034201010078 Trúng tuyển NV1
220261 Trần Anh Tuấn 22/05/2003 272948582 Trúng tuyển NV1
220252 Vũ Ngọc Tuấn 13/03/2003 231508305 Trúng tuyển NV1
240264 Đỗ Thanh Tuệ 01/10/2003 051203002830 Trúng tuyển NV1
210001 Đỗ Đức Tùng 01/01/2002 272833797 Trúng tuyển NV1
220033 Lý Nam Tùng 20/08/2002 241955160 Trúng tuyển NV1
240062 Huỳnh Hoa Trúc Tuyền 14/09/2003 079303034362 Trúng tuyển NV1
240170 Lê Thị Bích Tuyền 01/08/2003 312524632 Trúng tuyển NV1
240187 Ngô Nhật Tuyền 21/11/2003 385868341 Trúng tuyển NV1
220120 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/01/2003 077303002430 Trúng tuyển NV1
240063 Trần Thị Ánh Tuyết 08/08/2003 077303007064 Trúng tuyển NV1
220070 Nguyễn Ngọc Tươi 17/09/2003 301839058 Trúng tuyển NV1
240068 Lê Quang Thái 12/05/2003 301794272 Trúng tuyển NV1
240283 Ngô Minh Thái 07/09/2003 251317532 Trúng tuyển NV1
240355 Phan Văn Thái 15/07/2003 301835122 Trúng tuyển NV1
240109 Nguyễn Hoài Thanh 01/06/2003 385904263 Trúng tuyển NV1
240319 Phạm Huỳnh Nhựt Thanh 01/04/2003 352655057 Trúng tuyển NV1
220068 Đỗ Duy Thành 03/08/2003 251305258 Trúng tuyển NV1
220064 Lê Hoàng Thành 19/02/2003 281332544 Trúng tuyển NV1
240277 Nguyễn Hoàng Thành 28/02/2003 312548133 Trúng tuyển NV1
240348 Nguyễn Trí Thành 13/01/2003 261566360 Trúng tuyển NV1
220115 Trần Công Thành 14/12/2003 342038106 Trúng tuyển NV1
220230 Trần Nguyên Thành 15/11/2003 087203011801 Trúng tuyển NV1
220005 Trần Văn Thành 16/06/2001 03820122599 Trúng tuyển NV1
220241 Trần Xuân Thành 12/01/2003 077203002151 Trúng tuyển NV1
220270 Võ Thanh Thành 15/07/2003 264582075 Trúng tuyển NV1
240136 Lê Văn Thạnh 08/03/2003 215597132 Trúng tuyển NV1
220236 Lữ Thị Thu Thảo 02/01/2003 077303004280 Trúng tuyển NV1
240214 Nguyễn Lê Thanh Thảo 28/07/2003 079303036489 Trúng tuyển NV1
220220 Nguyễn Thị Bé Thảo 21/10/1996 371778625 Trúng tuyển NV1
240076 Nguyễn Thị Dạ Thảo 25/03/2003 058303000354 Trúng tuyển NV1
240262 Nguyễn Thị Thắm 05/11/2003 221548995 Trúng tuyển NV1
240123 Nguyễn Thị Ánh Thắm 06/01/2003 079303023608 Trúng tuyển NV1
240232 Đinh Quang Thắng 18/02/2003 251314971 Trúng tuyển NV1
220264 Nguyễn Quốc Thắng 02/09/2003 192139290 Trúng tuyển NV1
220222 Phạm Quốc Thắng 14/09/1999 079099004365 Trúng tuyển NV1
240125 Tiết Nhật Thắng 02/12/2003 079203025342 Trúng tuyển NV1
240311 Võ Quốc Thắng 30/11/2003 089203020464 Trúng tuyển NV1
240044 Hồng Minh Thế 04/07/2003 072203004068 Trúng tuyển NV1
220035 Diệp Thị Yến Thi 29/08/1997 025576555 Trúng tuyển NV1
220095 Nguyễn Thị Uyên Thi 05/11/2003 067303000002 Trúng tuyển NV1
220051 Trương Khả Thi 27/06/2002 066202001382 Trúng tuyển NV1
240209 Nguyễn Kim Ngọc Thích 04/11/2003 261588009 Trúng tuyển NV1
240134 Trần Hoàng Thiên 25/03/2003 276010199 Trúng tuyển NV1
240366 Khiếu Hoàng Thiện 01/09/2003 060203003875 Trúng tuyển NV1
240303 Nông Tuấn Thiện 14/01/2003 020203000772 Trúng tuyển NV1
240290 Nguyễn Phước Thiện 15/08/2002 079202022638 Trúng tuyển NV1
220254 Hồng Chí Thiệu 16/12/1996 025661480 Trúng tuyển NV1
220043 Lương Công Thịnh 24/03/2002 221546173 Trúng tuyển NV1
240369 Nguyễn Tuấn Thịnh 11/10/2003 079203015181 Trúng tuyển NV1
220182 Phan Hữu Thịnh 02/11/1998 241737311 Trúng tuyển NV1
240040 Bùi Thị Minh Thông 01/01/2003 212539199 Trúng tuyển NV1
240329 Nguyễn Xuân Thông 15/05/2003 079203025866 Trúng tuyển NV1
220155 Phạm Nguyễn Hoàng Thông 05/01/2003 077203001564 Trúng tuyển NV1
240206 Trần Thành Thông 04/03/2003 231454628 Trúng tuyển NV1
240103 Phạm Trương Bá Thống 18/10/2003 079203031860 Trúng tuyển NV1
220143 Nguyễn Phạm Kim Thơ 02/12/2003 080303002704 Trúng tuyển NV1
220105 Nguyễn Thụy Minh Thu 22/09/2003 272948715 Trúng tuyển NV1
240148 Huỳnh Đại Thuận 10/08/2003 264556985 Trúng tuyển NV1
240139 Huỳnh Kim Thuận 22/09/2003 079203024461 Trúng tuyển NV1
240276 Lại Đình Minh Thuận 11/12/2003 027203000276 Trúng tuyển NV1
220152 Lê Tân Thuận 28/03/2002 077202006152 Trúng tuyển NV1
240064 Nguyễn Minh Thuận 27/10/2003 072203006624 Trúng tuyển NV1
240246 Nguyễn Minh Thuận 08/11/2003 312546625 Trúng tuyển NV1
240245 Nguyễn Tấn Thuận 13/03/2003 215573416 Trúng tuyển NV1
220210 Nguyễn Tô Trí Thuận 02/01/2003 261664380 Trúng tuyển NV1
240163 Nguyễn Trần Thanh Thuận 28/08/2003 264590630 Trúng tuyển NV1
220130 Nguyễn Văn Thuận 13/02/2001 215529372 Trúng tuyển NV1
220253 Lê Đức Thuật 01/03/2003 066203001689 Trúng tuyển NV1
220135 Đỗ Đình Thục 24/01/2003 066203013506 Trúng tuyển NV1
240085 Châu Thanh Thùy 26/09/2003 079303011151 Trúng tuyển NV1
220029 Nguyễn Thị Bích Thủy 09/11/2003 301825443 Trúng tuyển NV1
240330 Nguyễn Thu Thủy 13/08/2003 034303008449 Trúng tuyển NV1
240271 Nguyễn Thị Thu Thúy 19/10/2003 075303000657 Trúng tuyển NV1
240239 Phạm Thúy Thúy 12/12/2003 079303022155 Trúng tuyển NV1
220098 Nguyễn Thị Minh Thư 03/07/2002 075302000504 Trúng tuyển NV1
240225 Bùi Thanh Thức 25/03/2003 044203001496 Trúng tuyển NV1
240015 Nguyễn Văn Thức 12/06/2003 215578188 Trúng tuyển NV1
220199 Phạm Trí Thức 18/11/2003 382023161 Trúng tuyển NV1
220193 Nguyễn Thị Thơ Thy 10/01/2003 072303005555 Trúng tuyển NV1
220042 Trịnh Quang Trà 14/05/2003 212466104 Trúng tuyển NV1
240031 Đào Thị Khánh Trang 15/10/2003 251317335 Trúng tuyển NV1
220235 Đặng Thị Thùy Trang 10/05/2003 242007019 Trúng tuyển NV1
220004 Nguyễn Thị Đoan Trang 20/07/2003 321778550 Trúng tuyển NV1
220092 Nguyễn Thị Thu Trang 25/05/2003 044303005603 Trúng tuyển NV1
240128 Vũ Mai Trang 06/02/2003 001303003706 Trúng tuyển NV1
240043 Bùi Thị Hà Trâm 21/01/2003 215581404 Trúng tuyển NV1
220133 Nguyễn Ngọc Trâm 07/07/2003 242002562 Trúng tuyển NV1
220175 Nguyễn Thị Trâm 28/10/2003 054303002597 Trúng tuyển NV1
220124 Phan Ngọc Trâm 08/02/2003 079303022815 Trúng tuyển NV1
240296 Phan Thị Ngọc Trầm 03/12/2003 312578730 Trúng tuyển NV1
240048 Nguyễn Bích Trân 11/04/2003 072303003836 Trúng tuyển NV1
240145 Nguyễn Nhật Trân 27/04/2003 231339997 Trúng tuyển NV1
220073 Nguyễn Thị Trân 28/10/2003 054303002595 Trúng tuyển NV1
220106 Đỗ Cao Trí 07/02/2003 312562099 Trúng tuyển NV1
220164 Nguyễn Minh Trí 19/12/2003 079203037210 Trúng tuyển NV1
220238 Nguyễn Minh Trí 12/11/2003 056203000406 Trúng tuyển NV1
240105 Huỳnh Quốc Triệu 07/10/2003 215634771 Trúng tuyển NV1
240001 Nguyễn Võ Huỳnh Khắc Triệu 30/06/2003 264567588 Trúng tuyển NV1
240056 Hồ Nguyễn Phương Trinh 10/01/2003 312513127 Trúng tuyển NV1
240046 Mã Tố Trinh 03/08/2003 366346362 Trúng tuyển NV1
220048 Nguyễn Hồng Phương Trinh 09/05/2003 072303007872 Trúng tuyển NV1
240306 Nguyễn Ngọc Trinh 22/07/2003 264599065 Trúng tuyển NV1
240115 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 26/08/2003 077303007429 Trúng tuyển NV1
240096 Phạm Ngọc Trinh 03/10/2003 079303032409 Trúng tuyển NV1
240011 Đỗ Trọng 23/06/2002 241989356 Trúng tuyển NV1
240181 Nguyễn Đình Trọng 02/04/2003 072203005513 Trúng tuyển NV1
240357 Huỳnh Thị Trúc 28/04/2003 212469349 Trúng tuyển NV1
240370 Hoàng Văn Trường 04/10/2003 027203000176 Trúng tuyển NV1
240236 Lê Hoàng Trường 14/05/2003 272979874 Trúng tuyển NV1
220018 Lưu Quan Trường 24/05/2003 241996771 Trúng tuyển NV1
220032 Nghiêm Nhật Trường 19/09/2003 372018481 Trúng tuyển NV1
240045 Nguyễn Đăng Trường 12/10/2003 331950959 Trúng tuyển NV1
240118 Nguyễn Minh Trường 11/10/2003 072203006651 Trúng tuyển NV1
240270 Nguyễn Phi Trường 26/09/2003 058203001175 Trúng tuyển NV1
220097 Nguyễn Quang Trường 03/04/2003 079203042627 Trúng tuyển NV1
220057 Nguyễn Thiên Trường 05/02/2000 072200004755 Trúng tuyển NV1
240282 Nguyễn Trọng Trường 26/06/2003 184427157 Trúng tuyển NV1
240215 Nguyễn Văn Trường 18/07/2002 051202000678 Trúng tuyển NV1
240297 Trần Khải Uy 31/05/2003 272964867 Trúng tuyển NV1
220113 Phan Văn Vạn 05/10/2003 352689601 Trúng tuyển NV1
220116 Nguyễn Anh Văn 29/04/2003 031203004461 Trúng tuyển NV1
220081 Nguyễn Đình Văn 24/04/2003 301814622 Trúng tuyển NV1
240021 Nguyễn Thị Vân 20/04/2003 272986243 Trúng tuyển NV1
220145 Trần Thị Khánh Vân 14/06/2003 079303031152 Trúng tuyển NV1
220096 Nguyễn Hồng Vi 24/09/2003 080203000250 Trúng tuyển NV1
220002 Trần Trọng Vi 23/06/2003 087203011608 Trúng tuyển NV1
230002 Phạm Triệu 29/08/2001 272931944 Trúng tuyển NV1
220160 Bùi Thị Mỹ Viên 19/01/2003 221546712 Trúng tuyển NV1
240356 Huỳnh Thị Viên 28/04/2003 212469904 Trúng tuyển NV1
220131 Nguyễn Thị Bích Viễn 10/10/2003 215599585 Trúng tuyển NV1
220223 Ngô Thành Việt 10/06/2003 301870645 Trúng tuyển NV1
240302 Phạm Văn Việt 25/10/2003 036203007578 Trúng tuyển NV1
220028 Vi Đức Việt 16/12/2003 025203013089 Trúng tuyển NV1
240294 Võ Minh Việt 16/11/2003 079203032781 Trúng tuyển NV1
240131 Võ Văn Việt 06/04/2003 206453940 Trúng tuyển NV1
220134 Nguyễn Quang Vinh 15/11/2003 077203008072 Trúng tuyển NV1
240310 Nguyễn Thông Vinh 31/10/2003 079203029617 Trúng tuyển NV1
240126 Trần Hoàng Vinh 23/12/2003 312559603 Trúng tuyển NV1
240025 Trần Phương Vinh 18/05/2003 079203016560 Trúng tuyển NV1
220248 Trần Thái Vinh 17/05/2003 079203024793 Trúng tuyển NV1
220063 Vũ Đức Vinh 02/10/2003 261585731 Trúng tuyển NV1
240338 Đặng Hoàng 17/09/2003 221532777 Trúng tuyển NV1
220150 Lê Hoàng 20/08/2003 264582210 Trúng tuyển NV1
220151 Lê Quốc 05/03/2001 285802959 Trúng tuyển NV1
220158 Lê Xuân 20/08/2003 068203005355 Trúng tuyển NV1
220125 Nguyễn Hoàng 12/03/2002 331899417 Trúng tuyển NV1
240150 Nguyễn Khắc Sơn 14/06/2003 077203006967 Trúng tuyển NV1
240189 Phạm Nguyên 12/02/2003 079203025031 Trúng tuyển NV1
240052 Trần Hoàng 15/10/2003 321651650 Trúng tuyển NV1
240185 Trần Trường 29/11/2002 079202034384 Trúng tuyển NV1
240233 Huỳnh Công Vương 24/09/2003 215600491 Trúng tuyển NV1
220019 Hoàng Ngọc Thảo Vy 17/01/2003 372060655 Trúng tuyển NV1
240293 Phạm Thảo Vy 05/10/2003 079303037880 Trúng tuyển NV1
220030 Trần Thị Kim Vy 31/10/2003 215599032 Trúng tuyển NV1
220110 Trương Thị Anh Vy 01/10/2003 072303008281 Trúng tuyển NV1
240110 Lưu Triệu Vỹ 04/11/2003 049203000318 Trúng tuyển NV1
220159 Nguyễn Văn Vỹ 17/09/2003 072203005745 Trúng tuyển NV1
240088 Nguyễn Thị Thu Xuyến 02/11/2003 261637427 Trúng tuyển NV1
220080 Trần Thị Như Ý 26/06/2003 352645213 Trúng tuyển NV1
220173 Bùi Ngọc Yến 23/10/2003 301829105 Trúng tuyển NV1
240292 Nguyễn Huỳnh Kim Yến 12/06/2003 079303027599 Trúng tuyển NV1
240049 Nguyễn Thị Kim Yến 15/05/2003 051303001374 Trúng tuyển NV1
220142 Nguyễn Thị Ngọc Yến 05/08/2003 301836885 Trúng tuyển NV1

 

 

 


 


 


 

Các thông tin khác: