thông tin tuyển sinh    

 
 
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 1 Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2021-2022 (Cập nhật ngày 02/09/2021)
31/05/2021 02:11 Số lượt xem 29747

Thí sinh click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học và đóng tiền học phí.

Thí sinh Click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học từ xa.

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 1
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2021-2022
(Cập nhật ngày 02/09/2021)
Mã Hồ Sơ Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
110001 Bùi Thanh An 07/07/2003 301863894 Trúng tuyển NV1
121018 Đỗ Bá Phúc An 22/05/2003 077203003335 Trúng tuyển NV1
140096 Hà Bảo An 19/06/2003 072203001710 Trúng tuyển NV1
121490 Hồ Nguyễn Gia An 05/02/2003 276017217 Trúng tuyển NV1
121305 Huỳnh Trọng An 13/01/2003 083203000504 Trúng tuyển NV1
121540 Lâm Nhựt An 09/11/2003 301820547 Trúng tuyển NV1
120042 Lê Bảo An 09/10/2003 066203000900 Trúng tuyển NV1
121850 Lê Dương Thái An 02/09/2003 087203000689 Trúng tuyển NV1
121307 Lê Đặng Trường An 04/01/2002 321718876 Trúng tuyển NV1
121164 Lê Đức An 07/11/2003 241984232 Trúng tuyển NV1
120464 Lê Nhật Hoài An 28/04/2003 312515525 Trúng tuyển NV1
121927 Mai Trang An 13/06/2003 079203017696 Trúng tuyển NV1
120471 Nguyễn Huỳnh An 03/11/2003 272942225 Trúng tuyển NV1
120983 Nguyễn Khánh An 27/12/2002 312554277 Trúng tuyển NV1
120157 Nguyễn Lê Khánh An 09/02/2003 312536223 Trúng tuyển NV1
120430 Nguyễn Phúc Hoàng An 01/01/2003 221512777 Trúng tuyển NV1
120955 Nguyễn Thanh An 05/12/2003 285848384 Trúng tuyển NV1
121230 Nguyễn Thành An 18/08/2003 054203010806 Trúng tuyển NV1
121949 Phạm Duy An 31/10/2003 241903814 Trúng tuyển NV1
121034 Phạm Quốc An 01/12/2003 276005943 Trúng tuyển NV1
120314 Phan Văn Bình An 02/09/2003 321820369 Trúng tuyển NV1
120713 Phòng Bảo An 11/03/2003 261425583 Trúng tuyển NV1
121089 Trần Văn An 01/08/2003 285844842 Trúng tuyển NV1
121729 Trịnh Phúc An 04/03/2003 301865602 Trúng tuyển NV1
120254 Võ Đức Hòa An 20/07/2003 212537716 Trúng tuyển NV1
120586 Dương Quốc Anh 26/05/2003 342120121 Trúng tuyển NV1
120318 Đặng Quốc Anh 26/12/2003 321719968 Trúng tuyển NV1
120756 Đặng Trịnh Duy Anh 09/02/2002 245395336 Trúng tuyển NV1
140320 Đinh Thị Mai Anh 08/05/2003 188004948 Trúng tuyển NV1
121489 Đoàn Nguyễn Quỳnh Anh 29/10/2003 077303006230 Trúng tuyển NV1
140227 Giang Nhật Anh 30/12/1996 025380412 Trúng tuyển NV1
121991 Hoàng Kỳ Anh 22/08/2003 251275269 Trúng tuyển NV1
120516 Hoàng Văn Anh 27/10/2003 034203014169 Trúng tuyển NV1
121526 Lê Đức Anh 20/07/2003 197458783 Trúng tuyển NV1
121552 Lê Tiến Anh 07/07/2003 285893784 Trúng tuyển NV1
110049 Lê Tuấn Anh 21/01/2003 051203002512 Trúng tuyển NV1
122122 Lý Ngọc Anh 25/12/2003 084303011231 Trúng tuyển NV1
120928 Mai Thế Anh 22/12/2003 312549205 Trúng tuyển NV1
140304 Mai Trần Phương Anh 26/06/2003 079303022906 Trúng tuyển NV1
121091 Ngô Phạm Phương Anh 28/11/2003 083303002425 Trúng tuyển NV1
121711 Nguyễn Bá Bình Anh 05/09/2003 068203006365 Trúng tuyển NV1
122105 Nguyễn Hiền Mai Anh 07/06/2000 272979140 Trúng tuyển NV1
120403 Nguyễn Hoàng Anh 31/05/2003 335024426 Trúng tuyển NV1
120467 Nguyễn Hoàng Anh 13/07/2003 281328085 Trúng tuyển NV1
121082 Nguyễn Hoàng Anh 04/04/2003 064203003580 Trúng tuyển NV1
121392 Nguyễn Ngọc Anh 26/07/2003 251305935 Trúng tuyển NV1
120714 Nguyễn Ngọc Minh Anh 25/10/2003 001203034146 Trúng tuyển NV1
121714 Nguyễn Quốc Anh 11/05/2003 072203008937 Trúng tuyển NV1
121400 Nguyễn Sơn Anh 11/12/2002 077202005273 Trúng tuyển NV1
121572 Nguyễn Sỹ Thế Anh 17/09/2003 241985951 Trúng tuyển NV1
121688 Nguyễn Tiến Anh 26/12/2003 030203005272 Trúng tuyển NV1
120526 Nguyễn Tuấn Anh 05/11/2001 301712724 Trúng tuyển NV1
120528 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/10/2003 285825653 Trúng tuyển NV1
122046 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 16/11/2001 038301000886 Trúng tuyển NV1
120547 Nguyễn Việt Anh 21/09/2003 077203001093 Trúng tuyển NV1
120706 Nguyễn Việt Anh 25/03/2003 261587034 Trúng tuyển NV1
121500 Nguyễn Vũ Anh 22/07/2003 321778351 Trúng tuyển NV1
120509 Ngưu Tuấn Anh 02/11/2003 281331792 Trúng tuyển NV1
120771 Phạm Bá Đức Anh 24/03/2003 251327243 Trúng tuyển NV1
121509 Phạm Hoàng Anh 22/07/2003 281331329 Trúng tuyển NV1
120960 Phạm Thị Tuyết Anh 28/02/2003 372092601 Trúng tuyển NV1
121417 Tô Phùng Vy Anh 17/09/2003 264596891 Trúng tuyển NV1
140280 Trần Hiếu Anh 02/01/2003 077203007504 Trúng tuyển NV1
121821 Trần Quốc Anh 28/04/2003 342185111 Trúng tuyển NV1
120502 Trần Tuấn Anh 11/09/2003 251320600 Trúng tuyển NV1
121302 Trần Thị Ngọc Anh 13/08/2003 251353282 Trúng tuyển NV1
140192 Trần Vân Anh 24/05/2003 079303014749 Trúng tuyển NV1
120181 Võ Phan Nhựt Anh 31/10/2003 312540091 Trúng tuyển NV1
121315 Lê Đức Ảnh 20/08/2003 221549723 Trúng tuyển NV1
120748 Phạm Ngọc Ánh 15/10/2003 231427947 Trúng tuyển NV1
140251 Võ Thị Ngọc Ánh 25/10/2003 215586780 Trúng tuyển NV1
140018 Đặng Thị Hồng Ân 28/02/2003 261645942 Trúng tuyển NV1
120339 Lê Bữu Ân 19/01/2003 077203001597 Trúng tuyển NV1
121074 Mai Nhựt Ân 01/01/2003 312537691 Trúng tuyển NV1
122091 Ngô Hoàng Ân 27/11/2003 321820374 Trúng tuyển NV1
120191 Nguyễn Hoài Tri Ân 24/03/2003 241944085 Trúng tuyển NV1
120546 Nguyễn Hoàng Ân 31/08/2003 301830743 Trúng tuyển NV1
140243 Nguyễn Hoàng Ân 09/05/2003 040203000255 Trúng tuyển NV1
121243 Nguyễn Thành Ân 01/01/2003 261641913 Trúng tuyển NV1
122054 Nguyễn Thiên Ân 19/06/2003 251338912 Trúng tuyển NV1
120933 Phạm Hoài Ân 19/11/2003 312545952 Trúng tuyển NV1
121999 Nguyễn Ngọc Bách 01/10/2003 066203008626 Trúng tuyển NV1
120920 Trần Văn Bách 29/04/2003 197387720 Trúng tuyển NV1
120624 Bùi Long Bạch 16/11/2003 261587139 Trúng tuyển NV1
121046 Nguyễn Vũ Mạnh Bải 15/05/1998 079098016195 Trúng tuyển NV1
120454 Dương Quân Bảo 21/09/2003 321842321 Trúng tuyển NV1
121100 Đinh Nguyên Bảo 27/02/2003 251316068 Trúng tuyển NV1
120793 Đinh Quốc Bảo 24/03/2003 215598570 Trúng tuyển NV1
121965 Hoàng Gia Bảo 08/09/2003 070203001181 Trúng tuyển NV1
121503 Hồ Ngọc Gia Bảo 24/10/2003 046203000244 Trúng tuyển NV1
120842 Huỳnh Trần Thanh Bảo 05/09/2003 261604031 Trúng tuyển NV1
121203 Lâm Hoài Bảo 22/09/2002 215625117 Trúng tuyển NV1
120975 Lý Gia Bảo 03/02/2003 084203000794 Trúng tuyển NV1
121548 Ngô Gia Bảo 19/07/2003 072203000438 Trúng tuyển NV1
120333 Nguyễn Bá Bảo 26/09/2003 272996761 Trúng tuyển NV1
120161 Nguyễn Chí Bảo 06/10/2003 215611131 Trúng tuyển NV1
121021 Nguyễn Duy Bảo 01/03/2002 077202004241 Trúng tuyển NV1
121538 Nguyễn Đường Gia Bảo 06/09/2003 079203006687 Trúng tuyển NV1
120963 Nguyễn Gia Bảo 16/08/2003 251287917 Trúng tuyển NV1
121321 Nguyễn Gia Bảo 27/02/2003 079203022774 Trúng tuyển NV1
120484 Nguyễn Hoài Gia Bảo 25/08/2003 083203000597 Trúng tuyển NV1
122072 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 09/11/2003 276024298 Trúng tuyển NV1
140208 Nguyễn Ngọc Bảo 06/05/2003 285922209 Trúng tuyển NV1
120949 Nguyễn Phan Hoài Bảo 22/02/2003 312515377 Trúng tuyển NV1
120912 Nguyễn Phi Bảo 15/09/2003 060203001927 Trúng tuyển NV1
120001 Nguyễn Phúc Gia Bảo 15/03/2003 079203034694 Trúng tuyển NV1
140183 Nguyễn Quốc Bảo 07/07/2002 079202001488 Trúng tuyển NV1
121370 Nguyễn Thanh Bảo 10/02/2003 215569963 Trúng tuyển NV1
110012 Nguyễn Văn Thế Bảo 11/03/2003 281325727 Trúng tuyển NV1
121502 Phạm Cao Thái Bảo 11/10/2002 212819455 Trúng tuyển NV1
140263 Phạm Quốc Bảo 12/10/2003 215598853 Trúng tuyển NV1
120859 Phan Cao Hoài Bảo 24/09/2003 215592606 Trúng tuyển NV1
120448 Phan Hoàng Quốc Bảo 03/10/2003 082203001513 Trúng tuyển NV1
140134 Thái Gia Bảo 03/11/2003 261668502 Trúng tuyển NV1
120918 Trần Duy Bảo 15/08/2003 212466370 Trúng tuyển NV1
121386 Trần Đăng Bảo 03/06/2003 192033132 Trúng tuyển NV1
121870 Trần Gia Bảo 27/02/2002 301806310 Trúng tuyển NV1
120851 Trần Lê Gia Bảo 08/08/2003 301815231 Trúng tuyển NV1
140019 Trần Ngọc Bảo 29/05/2003 261648930 Trúng tuyển NV1
120487 Trần Quốc Bảo 15/09/2003 079203033742 Trúng tuyển NV1
120656 Trương Gia Bảo 02/02/2002 312488622 Trúng tuyển NV1
120378 Võ Duy Bảo 24/10/2003 301847080 Trúng tuyển NV1
120264 Vũ Thế Bảo 02/02/2002 251305312 Trúng tuyển NV1
121941 Nguyễn Ngọc Bắc 10/04/2002 061172781 Trúng tuyển NV1
140120 Trần Đình Bắc 12/02/2003 066203003253 Trúng tuyển NV1
140054 Trần Băng Băng 12/03/2003 261674102 Trúng tuyển NV1
120607 Đặng Văn Bằng 16/11/2003 067203000130 Trúng tuyển NV1
120259 Hoàng Hữu Bằng 04/10/2003 058203000389 Trúng tuyển NV1
120447 Nguyễn Sơn Bằng 24/05/2003 070203000370 Trúng tuyển NV1
121090 Phan Vũ Bằng 27/04/2003 385868736 Trúng tuyển NV1
120845 Trần Nhật Bằng 11/08/2003 335017868 Trúng tuyển NV1
121177 Phạm Thanh Bi 28/04/2003 301822771 Trúng tuyển NV1
120312 Nguyễn Nguyễn Su Bin 16/12/2003 261679580 Trúng tuyển NV1
120680 Cao Thanh Bình 20/06/2003 312534188 Trúng tuyển NV1
121472 Lâm Quốc Bình 20/04/1999 206196916 Trúng tuyển NV1
120100 Lê Giang Bình 06/07/2003 261586399 Trúng tuyển NV1
122038 Lê Nguyễn Hòa Bình 01/05/2003 079203001709 Trúng tuyển NV1
121010 Lê Quốc Bình 10/07/2002 079203009300 Trúng tuyển NV1
121678 Lê Văn Bình 03/03/2003 066203010200 Trúng tuyển NV1
121732 Nông Thị Bình 21/10/2003 241983284 Trúng tuyển NV1
121700 Nguyễn Lê Bình 07/02/2003 086203010036 Trúng tuyển NV1
121617 Nguyễn Thái Bình 31/01/2003 276015792 Trúng tuyển NV1
121413 Nguyễn Trọng Bình 13/03/2003 192141208 Trúng tuyển NV1
121668 Phạm Mai Quốc Bình 10/08/2003 312516556 Trúng tuyển NV1
120148 Phạm Văn Bình 10/06/2003 212819994 Trúng tuyển NV1
121673 Trần Đức Bình 01/02/2003 245423558 Trúng tuyển NV1
121053 Trần Quốc Bình 01/01/2003 044203000138 Trúng tuyển NV1
120125 Võ Quang Bình 10/10/2002 261645479 Trúng tuyển NV1
120969 Võ Thanh Bình 24/04/2003 212888752 Trúng tuyển NV1
121252 Võ Thanh Bình 06/05/2003 215595865 Trúng tuyển NV1
121266 Vòng Thị Ánh Bình 18/08/2002 077302002589 Trúng tuyển NV1
120917 Nguyễn Văn Bốt 04/04/2002 342064591 Trúng tuyển NV1
121712 Trần Nhã Ca 30/05/2003 212895406 Trúng tuyển NV1
121493 Trần Minh Cảnh 04/08/2002 072202006100 Trúng tuyển NV1
122012 Nguyễn Thanh Cao 30/09/2003 301816206 Trúng tuyển NV1
120017 Lê Thị Lệ Cầm 15/09/2003 212905649 Trúng tuyển NV1
140015 Kiều Cotty 07/04/2003 301832595 Trúng tuyển NV1
120727 Bùi Quốc Công 10/04/2002 074202001780 Trúng tuyển NV1
120735 Bùi Tấn Công 28/10/2003 077203003226 Trúng tuyển NV1
140095 Đặng Thành Công 17/08/2002 272902488 Trúng tuyển NV1
121345 Nguyễn Minh Công 10/02/2003 072203000856 Trúng tuyển NV1
121332 Nguyễn Văn Công 09/08/2003 077203003642 Trúng tuyển NV1
122011 Nguyễn Văn Công 20/05/2002 034202000018 Trúng tuyển NV1
140133 Phạm Thành Công 27/12/2003 261679364 Trúng tuyển NV1
140131 Huỳnh Ngọc 24/09/2003 261638806 Trúng tuyển NV1
120018 Khưu Đức 19/07/2001 079201013936 Trúng tuyển NV1
121625 Huỳnh Thị Thu Cúc 21/07/2003 215552647 Trúng tuyển NV1
120019 Võ Thị Cúc 24/03/2003 077303005147 Trúng tuyển NV1
122043 Nguyễn Đình Cương 20/05/2002 064202002099 Trúng tuyển NV1
110059 Bùi Quốc Cường 23/11/2003 231389776 Trúng tuyển NV1
140042 Đào Trương Tuấn Cường 30/11/2003 251335783 Trúng tuyển NV1
140321 Lâm Trung Cường 08/09/2003 079203040324 Trúng tuyển NV1
121817 Lê Chí Cường 20/06/2003 321844368 Trúng tuyển NV1
121210 Lê Minh Cường 05/12/2003 080203001159 Trúng tuyển NV1
140270 Lương Chí Cường 21/06/2002 072202007230 Trúng tuyển NV1
140217 Lưu Tấn Cường 28/11/2003 251317189 Trúng tuyển NV1
121341 Mai Đặng Xuân Cường 08/03/2003 251332550 Trúng tuyển NV1
120752 Nguyễn Chí Cường 27/11/2002 079202032616 Trúng tuyển NV1
121618 Nguyễn Quý Cường 06/01/2003 068203000455 Trúng tuyển NV1
121173 Nguyễn Văn Cường 16/08/2002 077202005000 Trúng tuyển NV1
121179 Nguyễn Văn Cường 30/11/2003 001203015217 Trúng tuyển NV1
121630 Nguyễn Việt Cường 11/07/2003 212469508 Trúng tuyển NV1
120981 Phạm Duy Cường 03/08/2003 051203000252 Trúng tuyển NV1
121460 Trần Cao Cường 14/10/2003 0785356836 Trúng tuyển NV1
140306 Trần Phi Cường 12/05/2003 261638098 Trúng tuyển NV1
120250 Trần Quốc Cường 29/05/2003 212895563 Trúng tuyển NV1
122100 Lê Thị Ngọc Châm 17/12/2003 082303001168 Trúng tuyển NV1
120932 Đặng Thị Ngọc Châu 01/10/2003 366391127 Trúng tuyển NV1
120536 Nguyễn Hồng Châu 20/12/2003 091303000795 Trúng tuyển NV1
140313 Nguyễn Minh Châu 07/07/2003 272986684 Trúng tuyển NV1
121168 Nguyễn Thành Châu 11/12/2003 285910545 Trúng tuyển NV1
121752 Võ Minh Châu 04/11/2002 312548142 Trúng tuyển NV1
120195 Võ Nguyễn Minh Châu 11/06/2001 301735610 Trúng tuyển NV1
110057 Mai Lệ Chi 28/07/2003 215582248 Trúng tuyển NV1
120561 Bùi Kim Chí 09/05/2003 212619265 Trúng tuyển NV1
120520 Lý Phương Hữu Chí 17/02/2002 241897986 Trúng tuyển NV1
121039 Nguyễn Minh Chí 22/06/2003 342124537 Trúng tuyển NV1
140089 Nguyễn Thế Chí 05/04/2003 215595871 Trúng tuyển NV1
120418 Nguyễn Thiện Chí 23/04/2003 212903860 Trúng tuyển NV1
121078 Đỗ Thanh Chiến 26/11/2003 215653188 Trúng tuyển NV1
121347 Hoàng Văn Chiến 03/10/2003 285871512 Trúng tuyển NV1
140197 Lương Minh Chiến 04/02/2003 241957543 Trúng tuyển NV1
120521 Nguyễn Đức Chiến 06/08/2003 215596450 Trúng tuyển NV1
121151 Nguyễn Ngọc Chiến 26/10/2003 285826569 Trúng tuyển NV1
121791 Phạm Minh Chiến 22/12/2002 264579560 Trúng tuyển NV1
122029 Phạm Thế Chiến 10/12/2003 261676709 Trúng tuyển NV1
140315 Trần Minh Chiến 04/12/2003 079203025332 Trúng tuyển NV1
121647 Võ Trung Chiến 06/08/2003 215662169 Trúng tuyển NV1
140289 Dương Quốc Chiêu 08/01/2003 312521153 Trúng tuyển NV1
140190 Nguyễn Đình Chinh 05/03/2003 272942096 Trúng tuyển NV1
121675 Võ Viễn Chinh 02/12/2003 276049593 Trúng tuyển NV1
120667 Lê Văn Chính 10/01/2003 054203002587 Trúng tuyển NV1
120722 Nguyễn Văn Chính 16/11/2003 077203007121 Trúng tuyển NV1
120481 Võ Huy Chuân 05/11/2003 079203014440 Trúng tuyển NV1
121769 Lê Hữu Chung 01/05/2000 072200007264 Trúng tuyển NV1
120736 Võ Phước Chung 05/02/2003 301791000 Trúng tuyển NV1
140132 Lê Thành Chuyên 17/05/2003 215616072 Trúng tuyển NV1
121020 Nguyễn Đức Chuyên 12/11/1998 281217410 Trúng tuyển NV1
110044 Đặng Hữu Chương 02/04/2003 352659361 Trúng tuyển NV1
121428 Lê Minh Chương 05/08/2003 331928080 Trúng tuyển NV1
120968 Lê Võ Đình Chương 21/04/2003 301823448 Trúng tuyển NV1
121101 Nguyễn Đăng Chương 17/11/2003 079203020244 Trúng tuyển NV1
120645 Nguyễn Văn Chương 11/10/2003 221524039 Trúng tuyển NV1
120091 Võ Thành Chương 18/04/2003 261664752 Trúng tuyển NV1
140221 Đỗ Thanh Danh 22/03/2003 241921951 Trúng tuyển NV1
140207 Hồ Văn Danh 25/05/2003 241915871 Trúng tuyển NV1
120565 Nguyễn Đào Công Danh 25/08/2003 079203021208 Trúng tuyển NV1
121251 Nguyễn Quốc Danh 21/12/2003 261587167 Trúng tuyển NV1
121404 Nguyễn Thành Danh 30/09/2003 079203037298 Trúng tuyển NV1
121968 Nguyễn Võ Thành Danh 14/03/2003 301870590 Trúng tuyển NV1
120058 Trần Công Danh 04/12/2003 054203003106 Trúng tuyển NV1
140086 Trần Thanh Danh 23/10/2003 079203028590 Trúng tuyển NV1
121272 Sơn Thị Hồng Dân 21/03/2003 079303018329 Trúng tuyển NV1
120231 Nguyễn Ngọc Đa Dích 06/04/2003 301818962 Trúng tuyển NV1
120990 Đỗ Thị Thúy Diễm 05/10/2003 054303003516 Trúng tuyển NV1
140170 Nguyễn Thị Diễm 19/02/2003 272927590 Trúng tuyển NV1
120199 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 03/12/2003 335082868 Trúng tuyển NV1
120473 Lê Thành Diện 10/08/2003 312534624 Trúng tuyển NV1
121656 Bùi Ngọc Diệp 09/08/2003 372060878 Trúng tuyển NV1
121541 Trịnh Ngọc Diệp 22/07/2003 241966203 Trúng tuyển NV1
120792 Vũ Thị Ngọc Diệp 19/11/2003 038303015631 Trúng tuyển NV1
121495 Trần Thị Ngọc Diệu 04/02/2003 301831843 Trúng tuyển NV1
122102 Nguyễn Trần Dinh 03/06/2003 079203028137 Trúng tuyển NV1
121213 Nguyễn Trần Hoài Dinh 23/02/2003 072203002554 Trúng tuyển NV1
120449 Lê Nguyễn Tuấn 04/05/2003 312534643 Trúng tuyển NV1
122032 Bàn Thị Kim Dung 29/11/2003 241926773 Trúng tuyển NV1
121009 Lê Thùy Dung 02/01/2003 068303001054 Trúng tuyển NV1
120446 Phạm Mỹ Dung 09/09/2003 215573887 Trúng tuyển NV1
121418 Bùi Ngọc Dũng 09/05/2002 245477860 Trúng tuyển NV1
121820 Dương Chí Dũng 02/12/2003 079203007421 Trúng tuyển NV1
120796 Đào Đức Dũng 24/08/2003 221525369 Trúng tuyển NV1
120014 Lâm Tiến Dũng 08/02/2003 272861406 Trúng tuyển NV1
120810 Lê Thái Dũng 20/01/2003 215652616 Trúng tuyển NV1
121832 Lê Thái Dũng 20/01/2003 215652617 Trúng tuyển NV1
120326 Lý Văn Dũng 01/01/2003 212817777 Trúng tuyển NV1
120056 Nguyễn Anh Dũng 07/10/2003 264557536 Trúng tuyển NV1
121663 Nguyễn Đăng Anh Dũng 15/10/2003 241849270 Trúng tuyển NV1
121802 Nguyễn Hoàng Dũng 03/09/2001 B? sung sau Trúng tuyển NV1
122031 Nguyễn Tấn Dũng 11/01/2002 049202000682 Trúng tuyển NV1
120596 Nguyễn Tuấn Dũng 17/10/2003 079203027556 Trúng tuyển NV1
140260 Phạm Tiến Dũng 19/04/2003 382009161 Trúng tuyển NV1
120150 Phạm Vũ Tuấn Dũng 27/09/2003 285805811 Trúng tuyển NV1
121524 Trần Anh Dũng 09/10/2003 261658767 Trúng tuyển NV1
122113 Trần Mạnh Dũng 11/09/2003 251340523 Trúng tuyển NV1
121539 Trần Nguyễn Nhật Dũng 24/09/2003 231405938 Trúng tuyển NV1
120057 Trần Trung Dũng 28/11/2003 015203000114 Trúng tuyển NV1
120518 Vũ Việt Dũng 29/01/2003 241982243 Trúng tuyển NV1
121116 Bùi Đức Duy 04/03/2003 051203000422 Trúng tuyển NV1
122128 Bùi Quang Duy 23/08/2003 068203002305 Trúng tuyển NV1
121571 Đào Ngọc Anh Duy 15/09/2002 312499657 Trúng tuyển NV1
140301 Đào Quốc Duy 12/09/2003 056203001250 Trúng tuyển NV1
121797 Đặng Hoàng Duy 04/02/2003 054203000078 Trúng tuyển NV1
121222 Đỗ Duy 06/10/1999 273709484 Trúng tuyển NV1
120773 Hoàng Khương Duy 15/03/2002 091933361 Trúng tuyển NV1
120237 Hoàng Quốc Duy 12/06/2003 251314296 Trúng tuyển NV1
120825 Hồ Lê Hoàng Duy 13/08/2002 342158161 Trúng tuyển NV1
121628 Huỳnh Nhựt Duy 30/10/2003 095203000788 Trúng tuyển NV1
120628 Huỳnh Thanh Duy 10/04/2003 051203002455 Trúng tuyển NV1
121814 Huỳnh Thanh Duy 22/03/2001 341953463 Trúng tuyển NV1
120501 Lê Khánh Duy 16/12/2003 321778843 Trúng tuyển NV1
121434 Lê Khánh Duy 29/04/2003 079203037963 Trúng tuyển NV1
120855 Lê Minh Duy 13/04/2003 079203009313 Trúng tuyển NV1
121133 Lê Văn Duy 16/09/2003 251324015 Trúng tuyển NV1
120357 Lưu Quang Duy 10/08/2003 215622233 Trúng tuyển NV1
120638 Ma Khánh Duy 22/06/2003 008203001951 Trúng tuyển NV1
121044 Ngô Nguyễn Đăng Duy 31/10/2003 096203009995 Trúng tuyển NV1
120814 Nguyễn Bảo Duy 10/03/2003 215565311 Trúng tuyển NV1
120999 Nguyễn Bảo Duy 27/11/2002 321766485 Trúng tuyển NV1
121111 Nguyễn Hoàng Duy 13/11/2003 072203006708 Trúng tuyển NV1
121733 Nguyễn Hoàng Duy 20/11/2003 070203001128 Trúng tuyển NV1
121858 Nguyễn Khánh Duy 16/01/2003 251354805 Trúng tuyển NV1
121667 Nguyễn Lê Duy 30/07/2003 058203001804 Trúng tuyển NV1
120908 Nguyễn Lê Phương Duy 20/05/2003 079203002777 Trúng tuyển NV1
120700 Nguyễn Mậu Huỳnh Duy 26/09/2003 05120312667 Trúng tuyển NV1
120246 Nguyễn Nhựt Duy 19/04/2003 335070006 Trúng tuyển NV1
121506 Nguyễn Nhựt Duy 07/01/2003 096203000733 Trúng tuyển NV1
121694 Nguyễn Quốc Duy 06/11/2003 352697068 Trúng tuyển NV1
120632 Nguyễn Tấn Duy 29/10/2002 261566577 Trúng tuyển NV1
120710 Nguyễn Thanh Duy 08/03/2003 312625879 Trúng tuyển NV1
120962 Nguyễn Thanh Duy 02/02/2003 301839391 Trúng tuyển NV1
120390 Nguyễn Văn Duy 10/10/2003 215581564 Trúng tuyển NV1
121299 Nguyễn Văn Duy 21/06/2003 261624940 Trúng tuyển NV1
120589 Nguyễn Vũ Nhật Duy 23/06/2000 077200002991 Trúng tuyển NV1
121786 Phạm Đức Duy 18/11/2003 342107481 Trúng tuyển NV1
120061 Phạm Khánh Duy 26/06/2000 312426078 Trúng tuyển NV1
121690 Phạm Nguyễn Quốc Duy 29/07/2002 079202008494 Trúng tuyển NV1
122143 Phạm Quang Duy 27/05/2003 372087274 Trúng tuyển NV1
122040 Phạm Trường Duy 23/04/2003 312562158 Trúng tuyển NV1
120263 Quách Trần Hoài Duy 21/03/2003 079203010825 Trúng tuyển NV1
121809 Trần Dương Đình Duy 20/10/2003 312511847 Trúng tuyển NV1
121868 Trần Đình Khánh Duy 28/03/2003 077203002955 Trúng tuyển NV1
121363 Trần Hoàng Duy 21/05/2003 079203018492 Trúng tuyển NV1
121560 Trần Hoàng Duy 04/06/2003 079203030612 Trúng tuyển NV1
140016 Trần Khánh Duy 17/07/2003 066203003579 Trúng tuyển NV1
121672 Trần Khánh Duy 06/10/2003 342081548 Trúng tuyển NV1
120192 Võ Quang Duy 25/01/2003 215639216 Trúng tuyển NV1
140268 Nguyễn Thị Hồng Duyên 15/02/1997 174665812 Trúng tuyển NV1
120165 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/07/2003 276093242 Trúng tuyển NV1
121776 Phạm Thị Hồng Duyên 23/02/2002 321784924 Trúng tuyển NV1
140246 Phạm Thị Mỹ Duyên 15/11/2003 215598759 Trúng tuyển NV1
121339 Trần Thị Duyên 26/08/2003 276120456 Trúng tuyển NV1
120200 Đặng Văn Dự 21/10/2003 261607954 Trúng tuyển NV1
121194 Bùi Hoàng Dương 01/11/2002 077202002337 Trúng tuyển NV1
120025 Bùi Thiên Dương 27/12/1999 371966215 Trúng tuyển NV1
140266 Đặng Quốc Khánh Dương 13/06/2003 072203008682 Trúng tuyển NV1
120872 Đỗ Thành Dương 22/08/2003 276001633 Trúng tuyển NV1
120650 Lê Nguyễn Thùy Dương 09/03/2001 072301005600 Trúng tuyển NV1
121742 Lê Văn Dương 20/03/2003 233348179 Trúng tuyển NV1
140248 Lê Vĩnh Dương 22/03/2003 038203032827 Trúng tuyển NV1
122028 Lữ Văn Dương 22/08/2003 342108269 Trúng tuyển NV1
140088 Nguyễn Duy Dương 19/09/2003 321622940 Trúng tuyển NV1
121245 Nguyễn Đình Dương 22/10/2003 079203020799 Trúng tuyển NV1
120507 Nguyễn Huy Dương 24/05/2003 231332025 Trúng tuyển NV1
120485 Nguyễn Quyền Dương 03/06/2003 261679758 Trúng tuyển NV1
120077 Nguyễn Tấn Dương 22/03/2003 264559204 Trúng tuyển NV1
121592 Nguyễn Văn Dương 31/03/2003 281312851 Trúng tuyển NV1
120893 Nguyễn Văn Tùng Dương 30/03/2003 212896206 Trúng tuyển NV1
120527 Nguyễn Xuân Hải Dương 28/02/2003 077203007069 Trúng tuyển NV1
120386 Phạm Quý Dương 03/06/2003 272422691 Trúng tuyển NV1
121482 Trần Thái Dương 31/10/2003 312560820 Trúng tuyển NV1
121815 Trương Hoàng Dương 28/02/2003 215639767 Trúng tuyển NV1
120163 Lê Nguyễn Trang Đài 07/10/1999 371830416 Trúng tuyển NV1
122037 Bùi Quốc Đại 16/08/1998 264504850 Trúng tuyển NV1
120579 Đinh Cao Đại 28/06/2003 261645601 Trúng tuyển NV1
120685 Đại 29/12/2003 221547020 Trúng tuyển NV1
121441 Ngô Quang Đại 19/09/2003 07020300981 Trúng tuyển NV1
120564 Nguyễn Bảo Đại 25/07/2003 215578118 Trúng tuyển NV1
140139 Nguyễn Văn Đại 18/01/2003 251447447 Trúng tuyển NV1
120224 Trần Quốc Đại 24/06/2002 385862926 Trúng tuyển NV1
122053 Trương Đại 12/05/2003 095203001414 Trúng tuyển NV1
120888 Lê Văn Đảm 21/12/2002 212900994 Trúng tuyển NV1
120429 Bùi Thị Linh Đan 15/07/2003 321804555 Trúng tuyển NV1
121365 Phan Minh Đan 17/10/2003 051203002662 Trúng tuyển NV1
140154 Lê Hữu Đang 02/10/2003 072203006201 Trúng tuyển NV1
122080 Nguyễn Thị Trúc Đào 16/04/2003 321811174 Trúng tuyển NV1
120772 Nguyễn Hiếu Đạo 22/01/2003 215576957 Trúng tuyển NV1
121790 Nguyễn Hữu Đạo 20/03/2002 231467359 Trúng tuyển NV1
121856 Bùi Phát Đạt 01/09/2003 070203007375 Trúng tuyển NV1
121099 Diệp Hiển Đạt 12/12/2003 215628153 Trúng tuyển NV1
120023 Dương Tấn Đạt 20/07/1999 264540366 Trúng tuyển NV1
121605 Dương Tiến Đạt 03/11/2003 352786700 Trúng tuyển NV1
121050 Dương Thành Đạt 22/11/2003 272982168 Trúng tuyển NV1
120614 Đặng Quốc Đạt 26/06/2003 312516130 Trúng tuyển NV1
121599 Đặng Thành Đạt 07/11/2003 252641424 Trúng tuyển NV1
140113 Đặng Thành Đạt 16/08/2003 051203002094 Trúng tuyển NV1
121224 Đỗ Thành Đạt 03/11/2003 083203001075 Trúng tuyển NV1
121499 Huỳnh Tấn Đạt 01/09/2003 225631581 Trúng tuyển NV1
140235 Lâm Hiếu Đạt 11/01/2003 079203026149 Trúng tuyển NV1
122093 Lê Hữu Đạt 20/06/2003 038203002497 Trúng tuyển NV1
121303 Lê Phát Đạt 05/10/2003 077203004707 Trúng tuyển NV1
121113 Lê Quang Đạt 30/04/2003 052203001507 Trúng tuyển NV1
120238 Lê Tấn Đạt 09/04/2002 072202003997 Trúng tuyển NV1
121864 Lê Tấn Đạt 27/04/2003 079203030468 Trúng tuyển NV1
120699 Lê Tiến Đạt 02/12/2002 072202004766 Trúng tuyển NV1
140142 Lê Văn Đạt 14/10/2003 241967971 Trúng tuyển NV1
140216 Lê Văn Đạt 12/09/2002 212817801 Trúng tuyển NV1
122062 Lý Hoàng Đạt 24/10/2003 245465776 Trúng tuyển NV1
121853 Ngô Thành Đạt 11/01/2002 072202007451 Trúng tuyển NV1
120938 Nguyễn Anh Đạt 24/05/2003 080203004270 Trúng tuyển NV1
121279 Nguyễn Phúc Đạt 24/07/2003 352701816 Trúng tuyển NV1
120078 Nguyễn Quốc Đạt 02/02/2003 058203001420 Trúng tuyển NV1
140047 Nguyễn Quý Đạt 13/06/2003 051203002858 Trúng tuyển NV1
121394 Nguyễn Tấn Đạt 19/11/2003 212538689 Trúng tuyển NV1
120153 Nguyễn Tiến Đạt 28/06/2003 382002501 Trúng tuyển NV1
120550 Nguyễn Tiến Đạt 22/04/2003 079203007334 Trúng tuyển NV1
120755 Nguyễn Tiến Đạt 21/05/2003 301818527 Trúng tuyển NV1
120916 Nguyễn Tiến Đạt 24/08/2003 301879650 Trúng tuyển NV1
121444 Nguyễn Tiến Đạt 01/08/2003 215592545 Trúng tuyển NV1
121827 Nguyễn Tiến Đạt 12/12/2003 080203004831 Trúng tuyển NV1
122004 Nguyễn Tiến Đạt 15/08/1996 301687894 Trúng tuyển NV1
120209 Nguyễn Thành Đạt 29/09/2003 054203003112 Trúng tuyển NV1
120505 Nguyễn Thành Đạt 04/10/2003 212852372 Trúng tuyển NV1
120785 Nguyễn Thành Đạt 28/06/2003 312549784 Trúng tuyển NV1
121525 Nguyễn Thành Đạt 18/09/2003 079203007582 Trúng tuyển NV1
121861 Nguyễn Thành Đạt 14/10/2002 312559818 Trúng tuyển NV1
121427 Nguyễn Trần Quốc Đạt 01/01/2003 215606197 Trúng tuyển NV1
121906 Nguyễn Trần Tuấn Đạt 09/06/2003 083203000901 Trúng tuyển NV1
140275 Nguyễn Trần Xuân Đạt 21/02/2003 077203003655 Trúng tuyển NV1
121146 Nguyễn Văn Đạt 15/08/2003 285828284 Trúng tuyển NV1
122088 Nguyễn Văn Đạt 07/06/2003 025203000182 Trúng tuyển NV1
140068 Phạm Minh Đạt 09/12/2003 276105380 Trúng tuyển NV1
120071 Phạm Thành Đạt 06/03/2000 273686312 Trúng tuyển NV1
120891 Phạm Thành Đạt 15/10/2016 301795914 Trúng tuyển NV1
121182 Tất Tiến Đạt 27/09/2003 342082087 Trúng tuyển NV1
121217 Trần Kim Đa Đạt 21/02/2003 070203008381 Trúng tuyển NV1
121035 Trần Lê Minh Đạt 17/09/2003 072203007481 Trúng tuyển NV1
121475 Trần Phát Đạt 22/10/2003 049203000946 Trúng tuyển NV1
140003 Trần Quốc Đạt 28/01/2003 066203001348 Trúng tuyển NV1
121627 Trần Quốc Đạt 25/10/2002 072202005784 Trúng tuyển NV1
140202 Trần Quốc Đạt 19/07/2003 072203008843 Trúng tuyển NV1
121919 Trần Tiến Đạt 26/08/2003 034203014353 Trúng tuyển NV1
121265 Trần Tuấn Đạt 08/05/2003 281374105 Trúng tuyển NV1
121450 Trần Thành Đạt 30/09/2003 301839473 Trúng tuyển NV1
140083 Trần Thành Đạt 07/01/2003 035203005802 Trúng tuyển NV1
120375 Trần Văn Trọng Đạt 18/10/2002 312504511 Trúng tuyển NV1
110043 Trịnh Quốc Đạt 16/12/2003 212904448 Trúng tuyển NV1
121740 Trương Phát Đạt 16/12/2003 215596931 Trúng tuyển NV1
120661 Võ Tấn Đạt 24/07/2003 082203001024 Trúng tuyển NV1
121051 Võ Tấn Đạt 28/11/2003 052203002243 Trúng tuyển NV1
121779 Võ Tấn Đạt 19/01/2001 321744932 Trúng tuyển NV1
121077 Võ Thành Đạt 08/05/2003 215580314 Trúng tuyển NV1
140299 Vũ Đức Đạt 30/11/2003 251353260 Trúng tuyển NV1
120741 Vũ Văn Đạt 17/03/2003 245501891 Trúng tuyển NV1
122049 Đoàn Hải Đăng 09/05/2003 381998537 Trúng tuyển NV1
121112 Đoàn Nhật Đăng 14/05/2003 231361467 Trúng tuyển NV1
110002 Hoàng Hải Đăng 31/03/2003 079203029590 Trúng tuyển NV1
121405 Nguyễn Minh Đăng 14/04/2003 372113503 Trúng tuyển NV1
121812 Phùng Hải Đăng 27/05/2003 301778906 Trúng tuyển NV1
140253 Tô Nguyễn Minh Đăng 21/12/2002 046202000230 Trúng tuyển NV1
140001 Thuận Hải Đăng 21/03/2003 058203000481 Trúng tuyển NV1
121134 Trần Khánh Đăng 23/09/2003 079203015125 Trúng tuyển NV1
121896 Trần Lê Hải Đăng 19/06/2002 385836159 Trúng tuyển NV1
122035 Vũ Hải Đăng 28/08/2003 092203005286 Trúng tuyển NV1
120049 Võ Văn Đầy 04/01/2001 372020855 Trúng tuyển NV1
120307 Nguyễn Chiêu Đệ 25/09/2003 096203000420 Trúng tuyển NV1
120294 Đặng Kim Điền 02/07/2003 251283343 Trúng tuyển NV1
120496 Đặng Ngọc Điệp 22/10/2003 261426284 Trúng tuyển NV1
121593 Trịnh Điệp 16/10/2003 212901460 Trúng tuyển NV1
121457 Lê Vũ Khắc Điệp 20/11/2003 080203002176 Trúng tuyển NV1
140085 Nguyễn Hửu Bảo Đình 12/07/2003 212901948 Trúng tuyển NV1
121884 Bùi Văn Định 22/02/2003 051203010206 Trúng tuyển NV1
140129 Nguyễn Xuân Định 04/07/2003 251314047 Trúng tuyển NV1
121800 Phạm Minh Đoan 02/01/2003 038203006108 Trúng tuyển NV1
121327 Hoàng Văn Đoàn 09/06/2003 017203001154 Trúng tuyển NV1
120977 Nguễn Trung Đoàn 11/10/2003 036203008309 Trúng tuyển NV1
122015 Nguyễn Tấn Đô 29/08/2003 215598545 Trúng tuyển NV1
121312 Nguyễn Tấn Độ 29/05/2003 0868567272 Trúng tuyển NV1
121604 Trần Tấn Độ 02/11/2002 261569371 Trúng tuyển NV1
140175 Đặng Hồng Nhị Đông 03/11/2003 261662869 Trúng tuyển NV1
121879 Hoàng Khải Đông 11/01/2003 250281756 Trúng tuyển NV1
121754 Nguyễn Duy Đông 29/08/2003 261555171 Trúng tuyển NV1
120580 Nguyễn Văn Đông 23/02/1998 215402861 Trúng tuyển NV1
120389 Võ Thành Đông 10/09/2003 215586293 Trúng tuyển NV1
121514 Nguyễn Tâm Đồng 07/01/2003 301844107 Trúng tuyển NV1
122094 Nguyễn Tiến Đồng 12/07/2002 079203019918 Trúng tuyển NV1
120649 Phạm Công Đồng 19/11/2003 030203002983 Trúng tuyển NV1
120863 Võ Hồ Ngọc Đồng 06/10/2003 060203002406 Trúng tuyển NV1
140011 Bùi Công Đức 09/04/2003 225827725 Trúng tuyển NV1
121759 Đinh Trung Đức 03/09/2001 251282311 Trúng tuyển NV1
120553 Huỳnh Bảo Đức 23/10/2003 342121766 Trúng tuyển NV1
120043 Huỳnh Minh Đức 04/03/2003 264577440 Trúng tuyển NV1
120327 Huỳnh Tấn Đức 09/03/2003 212900768 Trúng tuyển NV1
120620 Lê Minh Đức 26/06/2003 251334161 Trúng tuyển NV1
121658 Lê Minh Đức 12/11/2003 241989444 Trúng tuyển NV1
110061 Lê Thành Đức 26/04/2002 215537533 Trúng tuyển NV1
121459 Nguyễn Văn Đức 07/06/2003 089203004263 Trúng tuyển NV1
121569 Nguyễn Văn Đức 20/08/2003 281328921 Trúng tuyển NV1
120993 Quách Tài Đức 29/12/2003 079203026026 Trúng tuyển NV1
140084 Trần Công Đức 07/02/2003 079203029545 Trúng tuyển NV1
121494 Trần Hoàng Đức 17/06/2003 372113988 Trúng tuyển NV1
120361 Trần Hồng Đức 15/10/2003 285848811 Trúng tuyển NV1
122095 Trần Phú Đức 13/07/2003 077203007693 Trúng tuyển NV1
140283 Trần Thành Được 09/07/2003 335033749 Trúng tuyển NV1
120338 Phạm Hải Đường 17/08/2003 301822569 Trúng tuyển NV1
121685 Đặng Hoàng Em 18/11/2003 079203009265 Trúng tuyển NV1
121992 Thái Văn Lâm Em 02/08/2003 321794509 Trúng tuyển NV1
120279 Nguyễn Thị Hồng Gấm 25/12/2003 080303001271 Trúng tuyển NV1
122099 Y Li Gân Mlô Gân 18/09/2003 242013949 Trúng tuyển NV1
121170 K' Gôi 12/11/2002 251332637 Trúng tuyển NV1
121393 Phạm Trần Bảo Gia 01/06/2003 225833054 Trúng tuyển NV1
120271 Huỳnh Lưu Giác 03/09/2003 301894176 Trúng tuyển NV1
121824 Huỳnh Hà Giang 29/11/2003 060203008069 Trúng tuyển NV1
120360 Hứa Long Giang 09/08/2003 285851280 Trúng tuyển NV1
120120 Mai Trường Giang 04/09/2003 184459323 Trúng tuyển NV1
121094 Nguyễn Hoàng Giang 07/05/2003 312518336 Trúng tuyển NV1
121453 Nguyễn Văn Giang 23/02/2003 075203004191 Trúng tuyển NV1
120626 Võ Trường Giang 09/10/2003 285922299 Trúng tuyển NV1
121639 Võ Trường Giang 31/10/2003 312548144 Trúng tuyển NV1
121481 Lê Ngọc Giảng 01/07/2003 070203000274 Trúng tuyển NV1
121579 Lục Văn Giáp 23/08/2003 241992162 Trúng tuyển NV1
121139 Lê Văn Giàu 11/04/2003 072203007044 Trúng tuyển NV1
121516 Phan Minh Giàu 26/08/2003 072203007930 Trúng tuyển NV1
121401 Trương Hoàng Cẩm Giàu 09/05/2003 079303024188 Trúng tuyển NV1
140098 Huỳnh Thanh 31/10/2003 083203001208 Trúng tuyển NV1
120081 Phạm Thị 26/11/2002 034302011151 Trúng tuyển NV1
121851 Phan Thanh 19/05/2003 215586022 Trúng tuyển NV1
120801 Trần Công 15/11/2003 070203004065 Trúng tuyển NV1
120750 Trần Đồng 13/12/2002 075202001031 Trúng tuyển NV1
121269 Nguyễn Văn Hạ 05/07/2003 212538331 Trúng tuyển NV1
120115 Chu Đình Hải 05/12/2003 074203000504 Trúng tuyển NV1
121813 Dương Minh Hải 20/10/2003 077203000985 Trúng tuyển NV1
120169 Đinh Văn Hải 12/04/2003 070203001766 Trúng tuyển NV1
121869 Đỗ Chí Hải 19/03/2003 001203000894 Trúng tuyển NV1
121877 Đỗ Hoàng Hải 23/05/2003 261673220 Trúng tuyển NV1
120151 Hoàng Đình Hải 25/09/2003 197500411 Trúng tuyển NV1
120782 Hồ Ngọc Hải 10/11/2003 261639187 Trúng tuyển NV1
122070 Huỳnh Phi Hải 01/01/2003 072203000004 Trúng tuyển NV1
120854 Huỳnh Quang Hải 15/01/2003 261642344 Trúng tuyển NV1
140162 Lâm Hải 22/09/2003 080203000684 Trúng tuyển NV1
120414 Lê Ngọc Hải 07/07/2003 281352130 Trúng tuyển NV1
121110 Lê Ngọc Hải 28/09/2003 060203009538 Trúng tuyển NV1
120440 Lê Văn Hải 09/10/2003 312543517 Trúng tuyển NV1
120453 Lê Văn Lý Hải 07/01/2003 044203003764 Trúng tuyển NV1
140305 Nguyễn Dương Hoàng Hải 24/06/2003 215598053 Trúng tuyển NV1
121872 Nguyễn Minh Hải 11/09/2003 079203008482 Trúng tuyển NV1
140220 Nguyễn Ngọc Đông Hải 26/11/2003 261585769 Trúng tuyển NV1
121901 Nguyễn Tuấn Hải 19/09/2003 075203001522 Trúng tuyển NV1
110058 Nguyễn Thanh Hải 16/07/2003 215579913 Trúng tuyển NV1
121908 Nguyễn Văn Hải 02/01/2003 261675419 Trúng tuyển NV1
121995 Phương Trường Hải 29/03/2003 079203023447 Trúng tuyển NV1
120791 Quách Chí Hải 30/11/1996 381838901 Trúng tuyển NV1
120778 Tạ Ngọc Hải 26/07/2003   Trúng tuyển NV1
120805 Trần Bá Hải 24/03/2002 187859327 Trúng tuyển NV1
121646 Vi Văn Hải 28/05/2003 075203022860 Trúng tuyển NV1
120721 Vũ Thanh Hải 19/11/2003 241901995 Trúng tuyển NV1
121580 Nguyễn Phan Lục Gia Hãn 05/03/2003 056203002654 Trúng tuyển NV1
121216 Mai Thị Hồng Hạnh 06/06/2002 335029977 Trúng tuyển NV1
120532 Lê Anh Hào 14/07/2003 221524038 Trúng tuyển NV1
121144 Lê Nguyễn Anh Hào 11/07/2003 079203013335 Trúng tuyển NV1
121387 Lê Xuân Hào 07/04/2003 264557181 Trúng tuyển NV1
120538 Nguyễn Anh Hào 10/10/2003 261569702 Trúng tuyển NV1
121065 Nguyễn Anh Hào 12/06/2003 372048141 Trúng tuyển NV1
122022 Nguyễn Anh Hào 26/01/2003 072203000503 Trúng tuyển NV1
120788 Nguyễn Đỗ Nhật Hào 25/04/2003 058203001500 Trúng tuyển NV1
120258 Nguyễn Nhật Hào 13/01/2003 272936803 Trúng tuyển NV1
120248 Nguyễn Quốc Hào 09/02/2003 321768314 Trúng tuyển NV1
120881 Trần Đức Hào 10/02/2003 382048564 Trúng tuyển NV1
120075 Trần Nhựt Hào 27/04/2002 385821986 Trúng tuyển NV1
121507 Trịnh Hữu Hào 07/03/2003 382058383 Trúng tuyển NV1
120668 Trương Bá Vương Hào 31/08/2003 051203000738 Trúng tuyển NV1
120637 Võ Thị Thu Hào 09/09/2003 215581908 Trúng tuyển NV1
140138 Nguyễn Việt Hảo 30/05/2003 060203000167 Trúng tuyển NV1
121017 Phùng Phúc Hảo 27/04/2003 301807914 Trúng tuyển NV1
120595 Trần Hảo Hảo 15/04/2003 381993967 Trúng tuyển NV1
121793 Đỗ Thị Thu Hằng 10/01/2003 245504039 Trúng tuyển NV1
121322 Nguyễn Thị Hằng 21/07/2000 184395197 Trúng tuyển NV1
120474 Trần Ngọc Kim Hằng 08/11/2003 264599006 Trúng tuyển NV1
121662 Đoàn Gia Hân 30/12/2002 264544597 Trúng tuyển NV1
110035 Nguyễn Gia Hân 30/01/2003 075303000265 Trúng tuyển NV1
121615 Nguyễn Thanh Hân 17/11/2001 075201000946 Trúng tuyển NV1
120135 Nguyễn Trần Ngọc Hân 04/10/2003 312528945 Trúng tuyển NV1
140161 Nguyễn Văn Hân 13/06/2003 212881499 Trúng tuyển NV1
121431 Thái Nguyễn Gia Hân 20/02/2003 079303004758 Trúng tuyển NV1
120997 Võ Đào Bảo Hân 23/06/2003 054303000606 Trúng tuyển NV1
120734 Dương Hậu 12/03/2003 215659691 Trúng tuyển NV1
110020 Đào Thị Ngọc Hậu 23/10/2003 079303025942 Trúng tuyển NV1
122061 Đặng Trung Hậu 28/02/2003 087203001423 Trúng tuyển NV1
121883 Đỗ Thành Hậu 28/02/2003 215586025 Trúng tuyển NV1
120679 Hà Văn Hậu 05/03/2003 272987529 Trúng tuyển NV1
121860 Hoàng Hùng Hậu 31/01/2003 068203002582 Trúng tuyển NV1
121414 Hồ Xuân Hậu 01/12/2003 261673293 Trúng tuyển NV1
120434 Lê Phúc Hậu 17/11/2003 301824147 Trúng tuyển NV1
121114 Lê Thị Kim Hậu 10/05/2000 026066573 Trúng tuyển NV1
120090 Lê Trung Hậu 15/10/2003 2615967319 Trúng tuyển NV1
120850 Nguyễn Phúc Hậu 11/10/2003 301839872 Trúng tuyển NV1
120937 Nguyễn Phúc Hậu 28/10/2003 301909538 Trúng tuyển NV1
121889 Nguyễn Thanh Hậu 28/03/2003 342119041 Trúng tuyển NV1
121485 Nguyễn Trung Hậu 31/03/2003 079203028576 Trúng tuyển NV1
120711 Nguyễn Văn Hậu 20/01/2003 233341295 Trúng tuyển NV1
121023 Nguyễn Văn Hậu 07/10/2003 215638175 Trúng tuyển NV1
120663 Trần Trung Hậu 04/06/2002 231337336 Trúng tuyển NV1
122141 Võ Nguyễn Tấn Hậu 08/01/2001 261547336 Trúng tuyển NV1
121293 Võ Phúc Hậu 11/01/2003 074203000275 Trúng tuyển NV1
120754 Võ Văn Hậu 10/09/2003 261594582 Trúng tuyển NV1
121350 Võ Văn Hậu 07/06/2003 079203004782 Trúng tuyển NV1
120324 Tô Văn Hên 16/03/2002 072202003385 Trúng tuyển NV1
121104 Nguyễn Ngọc Hiên 18/03/2003 060203001179 Trúng tuyển NV1
121900 Lâm Thanh Hiền 21/09/2003 301912739 Trúng tuyển NV1
120127 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 07/02/2003 366413248 Trúng tuyển NV1
121720 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 16/11/2003 072303003716 Trúng tuyển NV1
120112 Nguyễn Văn Hiền 01/04/2003 276005317 Trúng tuyển NV1
121466 Nguyễn Vinh Hiền 10/10/2003 272912016 Trúng tuyển NV1
140148 Phạm Ngọc Hiền 02/01/2003 215620312 Trúng tuyển NV1
121429 Phạm Thị Hiền 05/09/2003 072303004283 Trúng tuyển NV1
140308 Thái Thị Hiền 06/02/2003 040303007727 Trúng tuyển NV1
140234 Trần Minh Hiền 11/12/2002 215649601 Trúng tuyển NV1
140005 Trần Thị Ngọc Hiền 04/02/2003 301831842 Trúng tuyển NV1
120168 Trần Văn Hiền 26/08/2002 241881288 Trúng tuyển NV1
120531 Trương Thị Thu Hiền 07/09/2003 077303006004 Trúng tuyển NV1
120552 Đoàn Văn Hiển 09/04/2002 301878069 Trúng tuyển NV1
120566 Lê Thái Hiển 29/03/2003 052203001026 Trúng tuyển NV1
120838 Nguyễn Chí Hiển 22/12/2003 385851990 Trúng tuyển NV1
120797 Phạm Quang Hiển 13/09/2003 077203001527 Trúng tuyển NV1
140105 Cao Văn Hiến 01/01/2003 056203000416 Trúng tuyển NV1
122098 Trương Trung Hiến 20/11/2003 242038564 Trúng tuyển NV1
120903 Hà Huy Hiệp 07/11/2002 261621758 Trúng tuyển NV1
121137 Hoàng Xuân Hiệp 26/09/2002 264558431 Trúng tuyển NV1
121152 Hoàng Xuân Hiệp 26/09/2002 264588431 Trúng tuyển NV1
120603 Huỳnh Thành Hiệp 26/11/1999 366231753 Trúng tuyển NV1
120744 Nguyễn Hữu Hiệp 15/01/2003 064203001037 Trúng tuyển NV1
110004 Nguyễn Phú Hiệp 09/06/2001 233327666 Trúng tuyển NV1
120035 Nguyễn Thành Hiệp 14/08/2003 301830147 Trúng tuyển NV1
120576 Trần Ngọc Hiệp 17/11/2003 281310404 Trúng tuyển NV1
121882 Trần Nguyên Hiệp 07/04/2002 321620705 Trúng tuyển NV1
120146 Võ Tuấn Hiệp 03/08/2003 261558430 Trúng tuyển NV1
140066 Cao Thành Hiểu 06/06/2003 2645679618 Trúng tuyển NV1
120769 Lê Chí Hiểu 09/11/2003 215598921 Trúng tuyển NV1
120764 Đào Trung Hiếu 07/08/2003 312544174 Trúng tuyển NV1
121045 Huỳnh Trọng Hiếu 05/07/2003 312516107 Trúng tuyển NV1
121681 Hiếu 15/05/2003 192139209 Trúng tuyển NV1
120958 Lê Chí Hiếu 19/02/2003 335047456 Trúng tuyển NV1
120476 Lê Minh Hiếu 01/01/2003 261603352 Trúng tuyển NV1
140219 Lê Minh Hiếu 12/05/2003 321847100 Trúng tuyển NV1
120786 Lê Văn Hiếu 02/01/2003 079203034091 Trúng tuyển NV1
140087 Nguyễn Chí Hiếu 27/01/2003 331935576 Trúng tuyển NV1
121684 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu 01/05/2003 251320893 Trúng tuyển NV1
120587 Nguyễn Hữu Hiếu 14/09/2003 241949577 Trúng tuyển NV1
120876 Nguyễn Khánh Hiếu 03/03/2003 372083426 Trúng tuyển NV1
121131 Nguyễn Minh Hiếu 26/08/2003 051203000080 Trúng tuyển NV1
140013 Nguyễn Minh Hiếu 16/03/2003 245462129 Trúng tuyển NV1
140232 Nguyễn Thành Hiếu 20/08/2003 261603972 Trúng tuyển NV1
120798 Nguyễn Trung Hiếu 30/10/2001 272838507 Trúng tuyển NV1
120942 Nguyễn Trung Hiếu 02/10/2003 251287876 Trúng tuyển NV1
121212 Nguyễn Trung Hiếu 06/07/2003 321767505 Trúng tuyển NV1
120305 Nguyễn Văn Hiếu 21/08/2002 038202006386 Trúng tuyển NV1
121138 Nguyễn Văn Hiếu 20/04/2003 212888728 Trúng tuyển NV1
121609 Nguyễn Văn Hiếu 17/11/2003 281344880 Trúng tuyển NV1
121066 Nguyễn Văn Trung Hiếu 15/09/2003 301843645 Trúng tuyển NV1
121163 Phạm Chí Hiếu 25/08/2003 301802853 Trúng tuyển NV1
121657 Phạm Hoàng Hiếu 15/10/2003 225631954 Trúng tuyển NV1
120089 Phạm Lê Minh Hiếu 18/10/2003 312544279 Trúng tuyển NV1
122058 Phạm Nguyễn Xuân Hiếu 09/03/2002 221518659 Trúng tuyển NV1
121518 Tạ Quang Hiếu 07/03/2003 068203000944 Trúng tuyển NV1
140168 Thân Vĩnh Hiếu 11/03/2003 206398561 Trúng tuyển NV1
120633 Trần Hiếu 15/03/2003 261353743 Trúng tuyển NV1
120944 Trần Hiếu 04/02/2003 077203004975 Trúng tuyển NV1
120757 Trần Minh Hiếu 13/09/2003 251353625 Trúng tuyển NV1
140106 Trần Như Hiếu 28/10/2003 225964621 Trúng tuyển NV1
121289 Trần Trung Hiếu 05/08/2003 079203019313 Trúng tuyển NV1
140236 Trần Trung Hiếu 06/05/2003 321803143 Trúng tuyển NV1
121568 Trần Văn Hiếu 02/09/2003 242006059 Trúng tuyển NV1
110011 Trịnh Trung Hiếu 25/06/2003 079203026255 Trúng tuyển NV1
140176 Trương Đức Hiếu 14/04/2003 276014935 Trúng tuyển NV1
120869 Trương Minh Hiếu 08/11/2003 052203009590 Trúng tuyển NV1
121071 Nguyễn Tiến Hiệu 05/07/2003 245470136 Trúng tuyển NV1
121263 Lê Viết 12/04/2003 272960945 Trúng tuyển NV1
120139 Nguyễn Thị Thu Hoa 11/01/2003 2351353570 Trúng tuyển NV1
120229 Trần Thị Kim Hảo Hoa 29/03/2002 264578053 Trúng tuyển NV1
120790 Châu Vĩnh Hòa 05/10/2003 070203001942 Trúng tuyển NV1
120004 Đỗ Thanh Hòa 19/10/2003 321801845 Trúng tuyển NV1
121964 Huỳnh Công Hòa 31/10/2003 215598851 Trúng tuyển NV1
121543 Huỳnh Long Hòa 12/10/2003 215635441 Trúng tuyển NV1
120970 Lê Khánh Hòa 09/10/2003 225828415 Trúng tuyển NV1
120022 Lê Thanh Hòa 08/09/2003 281328932 Trúng tuyển NV1
120831 Lê Thị Khánh Hòa 02/09/2003 251334052 Trúng tuyển NV1
121383 Nguyễn Phú Hòa 19/09/2003 074203001209 Trúng tuyển NV1
121355 Nguyễn Thị Hòa 08/03/2003 077303002845 Trúng tuyển NV1
121962 Nguyễn Văn Hòa 12/08/2003 241991155 Trúng tuyển NV1
140167 Nguyễn Xuân Hòa 23/04/2003 251291540 Trúng tuyển NV1
120567 Trần Phúc An Hòa 26/08/2003 231480014 Trúng tuyển NV1
121510 Cù Minh Hóa 11/04/2003 215592394 Trúng tuyển NV1
120255 Nguyễn Ngọc Hoài 02/01/2003 221542601 Trúng tuyển NV1
120303 Nguyễn Vũ Hoài 13/05/2003 261630065 Trúng tuyển NV1
140051 Trần Thị Phương Hoài 12/04/2003 215602032 Trúng tuyển NV1
140112 Lê Kim Hoàn 10/12/2003 197502510 Trúng tuyển NV1
120892 Trần Văn Hoàn 02/06/2003 034203004548 Trúng tuyển NV1
120506 Bùi Huy Hoàng 30/12/2003 070203002581 Trúng tuyển NV1
121047 Bùi Minh Hoàng 13/05/2003 036203003060 Trúng tuyển NV1
121892 Dụng Minh Hoàng 15/02/2003 225833169 Trúng tuyển NV1
121698 Dương Phi Hoàng 12/08/2003 191924341 Trúng tuyển NV1
121951 Dương Trần Hoàng 30/03/2003 066203015162 Trúng tuyển NV1
121746 Huỳnh Phúc Hoàng 08/10/2003 054203000058 Trúng tuyển NV1
120583 Lê Công Vũ Hoàng 15/05/2003 060203009267 Trúng tuyển NV1
120585 Lê Huy Hoàng 17/10/2003 215618395 Trúng tuyển NV1
121501 Lê Huy Hoàng 26/09/2003 079203022007 Trúng tuyển NV1
120300 Lê Minh Hoàng 15/01/2003 206273653 Trúng tuyển NV1
120064 Lê Xuân Hoàng 31/05/2003 281342994 Trúng tuyển NV1
120598 Nguyễn Hoàng 12/10/2003 079203005595 Trúng tuyển NV1
120954 Nguyễn Duy Hoàng 29/12/2002 077202002326 Trúng tuyển NV1
120627 Nguyễn Huy Hoàng 26/06/2003 301769973 Trúng tuyển NV1
121158 Nguyễn Quốc Hoàng 12/11/2003 080203001261 Trúng tuyển NV1
120930 Nguyễn Thanh Hoàng 07/07/2003 264583348 Trúng tuyển NV1
120408 Nguyễn Văn Hoàng 11/08/2003 281328794 Trúng tuyển NV1
140206 Nguyễn Võ Bảo Hoàng 12/10/2003 187908162 Trúng tuyển NV1
120070 Phạm Minh Hoàng 10/07/2000 281302743 Trúng tuyển NV1
120823 Phạm Văn Hoàng 21/06/2003 272997116 Trúng tuyển NV1
121981 Phan Cao Xuân Hoàng 14/08/2003 261645699 Trúng tuyển NV1
121449 Phan Huy Hoàng 12/07/2003 251275481 Trúng tuyển NV1
121551 Phan Huy Hoàng 12/09/2003 068203012086 Trúng tuyển NV1
122020 Tăng Thư Hoàng 10/11/2001 264554433 Trúng tuyển NV1
140212 Trần Tú Hoàng 01/12/2003 261597885 Trúng tuyển NV1
121407 Trần Vũ Nam Hoàng 31/03/2003 272978385 Trúng tuyển NV1
120686 Trương Phi Hoàng 23/02/2002 044202006070 Trúng tuyển NV1
140223 Trương Việt Hoàng 18/11/2003 251320213 Trúng tuyển NV1
140172 Vũ Đức Huy Hoàng 18/08/2003 079203004250 Trúng tuyển NV1
120020 Vũ Minh Hoàng 20/10/2000 285624584 Trúng tuyển NV1
120759 Vũ Minh Hoàng 20/08/2002 231425934 Trúng tuyển NV1
121381 Nguyễn Phạm Bá Hoanh 08/04/2003 212537249 Trúng tuyển NV1
121201 Đào Tấn Hội 05/03/2003 221527224 Trúng tuyển NV1
120409 Lê Quốc Hội 01/08/2003 054203002358 Trúng tuyển NV1
120336 Nguyễn Dương Hoàn Hôn 30/08/2003 312547382 Trúng tuyển NV1
121188 Dương Tiểu Hồng 02/07/2003 044303007015 Trúng tuyển NV1
121505 Hồ Thị Tuyết Hồng 15/08/2003 083303000298 Trúng tuyển NV1
120894 Nguyễn Thị Diễm Hồng 03/09/2003 072303001746 Trúng tuyển NV1
120539 Phạm Duy Hồng 07/06/2003 281327351 Trúng tuyển NV1
120602 Địch Văn Huân 15/09/2003 068203001849 Trúng tuyển NV1
120344 Võ Thành Huân 09/05/2003 212437715 Trúng tuyển NV1
121963 Nguyễn Sĩ Huấn 06/10/2003 077203006014 Trúng tuyển NV1
121028 Trương Gia Huệ 12/05/2003 215590176 Trúng tuyển NV1
121191 Bùi Đăng Hùng 19/05/2002 285776844 Trúng tuyển NV1
121231 Bùi Phi Hùng 14/04/2003 070203002377 Trúng tuyển NV1
120800 Hồ Sỹ Hùng 16/02/2003 285835406 Trúng tuyển NV1
110032 Lê Mạnh Hùng 20/09/2003 079203013315 Trúng tuyển NV1
122135 Lưu Đức Hùng 18/05/2003 070203004716 Trúng tuyển NV1
120515 Nguyễn Mạnh Hùng 12/07/2003 066203001643 Trúng tuyển NV1
120964 Nguyễn Phi Hùng 01/07/2003 068203001788 Trúng tuyển NV1
121452 Nguyễn Phi Hùng 13/10/2003 264593146 Trúng tuyển NV1
121938 Nguyễn Phi Hùng 05/04/2003 251275031 Trúng tuyển NV1
120616 Nguyễn Thanh Hùng 22/09/2003 215620224 Trúng tuyển NV1
121920 Nguyễn Thành Hùng 21/05/2003 064293001945 Trúng tuyển NV1
110008 Nguyễn Văn Hùng 13/08/2000 037200002487 Trúng tuyển NV1
120355 Nguyễn Văn Hùng 06/09/2003 251343071 Trúng tuyển NV1
121670 Nguyễn Văn Hùng 30/03/2002 264533089 Trúng tuyển NV1
140114 Phạm Quốc Hùng 23/04/2003 251281384 Trúng tuyển NV1
120480 Bạch Hữu Huy 18/06/2003 342126719 Trúng tuyển NV1
140240 Bùi Nhựt Huy 04/09/2003 301839114 Trúng tuyển NV1
140218 Dương Bá Phúc Huy 07/12/2002 242041193 Trúng tuyển NV1
120463 Đặng Gia Huy 03/08/2003 312511410 Trúng tuyển NV1
120251 Đặng Hoàng Huy 08/02/2003 312513692 Trúng tuyển NV1
120617 Đặng Lâm Huy 18/08/2003 261604011 Trúng tuyển NV1
120715 Đặng Quang Huy 09/12/2003 242049552 Trúng tuyển NV1
120240 Đỗ Khánh Huy 08/02/2003 215573523 Trúng tuyển NV1
121282 Đỗ Khắc Huy 28/02/2002 301774241 Trúng tuyển NV1
140237 Đỗ Nguyễn Quang Huy 19/11/2003 312549033 Trúng tuyển NV1
120571 Đỗ Nguyễn Tuấn Huy 23/04/2003 001203028670 Trúng tuyển NV1
121262 Hoàng Đức Huy 09/05/2003 276593420 Trúng tuyển NV1
121340 Hồ Minh Huy 23/10/2003 261676095 Trúng tuyển NV1
122017 Huỳnh Minh Huy 02/09/2003 312539015 Trúng tuyển NV1
121096 Lâm Văn Huy 03/02/2003 251344262 Trúng tuyển NV1
120370 Lê Anh Huy 12/01/2003 045203001291 Trúng tuyển NV1
140076 Lê Duy Huy 13/05/2003 215592384 Trúng tuyển NV1
122079 Lê Gia Huy 16/11/2003 215599718 Trúng tuyển NV1
120978 Lê Nguyễn Quang Huy 17/07/2003 215578030 Trúng tuyển NV1
120818 Lê Nhật Huy 13/08/2003 285893900 Trúng tuyển NV1
121140 Lê Nhật Huy 27/09/2003 301876658 Trúng tuyển NV1
120879 Lê Quốc Huy 04/11/2003 080203002429 Trúng tuyển NV1
120986 Long Hoàng Huy 06/05/2003 276093868 Trúng tuyển NV1
120483 Lương Ngọc Huy 23/04/2003 215589450 Trúng tuyển NV1
120979 Lý Ngọc Phương Huy 20/05/2002 301766962 Trúng tuyển NV1
140185 Mach Na Huy 22/12/2003 079203024276 Trúng tuyển NV1
110042 Mai Huỳnh Quốc Huy 15/01/2003 312521275 Trúng tuyển NV1
120824 Mai Quang Huy 06/06/2002 281300982 Trúng tuyển NV1
120980 Mai Quang Huy 26/04/2003 225834159 Trúng tuyển NV1
121998 Mai Văn Huy 25/07/2003 215585045 Trúng tuyển NV1
120288 Ngô Huy 11/08/2003 212439346 Trúng tuyển NV1
121958 Ngô Thanh Huy 24/10/2003 215598128 Trúng tuyển NV1
120581 Ngô Trần Đức Huy 24/08/2003 312588807 Trúng tuyển NV1
121192 Ngụy Thành Huy 10/12/2003 301894365 Trúng tuyển NV1
121125 Nguyễ Gia Huy 14/03/2003 301918388 Trúng tuyển NV1
120488 Nguyễn Anh Huy 02/10/2003 079203021681 Trúng tuyển NV1
121473 Nguyễn Đình Huy 01/11/2003 276007296 Trúng tuyển NV1
121835 Nguyễn Đức Huy 12/07/2003 372009381 Trúng tuyển NV1
120743 Nguyễn Gia Huy 12/01/2003 215652642 Trúng tuyển NV1
140204 Nguyễn Gia Huy 30/11/2003 382009471 Trúng tuyển NV1
122007 Nguyễn Hà Nhật Huy 18/12/2003 301812697 Trúng tuyển NV1
120599 Nguyễn Hữu Huy 02/11/2003 276006842 Trúng tuyển NV1
120261 Nguyễn Kiều Huy 30/05/2002 215598850 Trúng tuyển NV1
122140 Nguyễn Lê Huy 08/04/2003 312515668 Trúng tuyển NV1
120965 Nguyễn Mai Huy 04/01/2003 077203001820 Trúng tuyển NV1
120540 Nguyễn Ngọc Huy 31/10/2003 281675258 Trúng tuyển NV1
121783 Nguyễn Ngọc Khánh Huy 08/11/2003 068203002672 Trúng tuyển NV1
120841 Nguyễn Nhật Huy 25/05/2003 261605733 Trúng tuyển NV1
121361 Nguyễn Nhật Huy 02/02/2003 215639946 Trúng tuyển NV1
120069 Nguyễn Nhật Quang Huy 14/09/2002 251295362 Trúng tuyển NV1
120140 Nguyễn Quang Huy 02/07/2003 251297944 Trúng tuyển NV1
120671 Nguyễn Quang Huy 09/10/2003 301873400 Trúng tuyển NV1
120365 Nguyễn Quốc Huy 09/03/2002 221510609 Trúng tuyển NV1
121291 Nguyễn Tuấn Huy 22/06/2003 212902974 Trúng tuyển NV1
110009 Nguyễn Thanh Huy 24/09/2001 241804477 Trúng tuyển NV1
120940 Nguyễn Thanh Huy 02/07/2003 054203000566 Trúng tuyển NV1
121063 Nguyễn Thanh Huy 05/02/2003 241959130 Trúng tuyển NV1
120051 Nguyễn Thanh Nhựt Huy 10/08/2003 301805152 Trúng tuyển NV1
120230 Nguyễn Trần Quang Huy 08/10/2003 312530269 Trúng tuyển NV1
121180 Nguyễn Trường Huy 11/06/2003 264579338 Trúng tuyển NV1
121476 Nguyễn Trường Huy 13/10/2003 082203001637 Trúng tuyển NV1
120299 Nguyễn Xuân Huy 09/06/2003 215573482 Trúng tuyển NV1
120074 Phạm Hoàng Huy 09/07/2002 372037353 Trúng tuyển NV1
121234 Phạm Ngọc Huy 03/08/2003 215596900 Trúng tuyển NV1
121863 Phạm Quang Huy 02/09/2001 212863852 Trúng tuyển NV1
121736 Phạm Tuấn Huy 21/03/2003 272924589 Trúng tuyển NV1
120388 Phạm Thanh Huy 21/06/2003 212854656 Trúng tuyển NV1
120039 Tiêu Quang Huy 10/09/1997 079097015980 Trúng tuyển NV1
110021 Trà Thanh Huy 20/03/2003 079203016117 Trúng tuyển NV1
120672 Trần Gia Huy 01/01/2003 301889656 Trúng tuyển NV1
122051 Trần Huỳnh Huy 23/09/2003 083203001337 Trúng tuyển NV1
120084 Trần Khang Huy 22/03/2003 261588286 Trúng tuyển NV1
122069 Trần Nhật Huy 14/04/2003 079203032560 Trúng tuyển NV1
121342 Trần Việt Huy 13/08/2003 052203008804 Trúng tuyển NV1
120099 Trương Ngọc Huy 30/06/2003 312527609 Trúng tuyển NV1
120890 Trương Thanh Huy 20/02/2000 301742179 Trúng tuyển NV1
120939 Văn Quốc Huy 14/05/2003 251280273 Trúng tuyển NV1
121150 Võ Minh Huy 22/12/2003 080203002631 Trúng tuyển NV1
140020 Võ Nguyễn Nhật Huy 23/12/2003 272986840 Trúng tuyển NV1
120182 Võ Nhật Huy 06/01/2003 321840227 Trúng tuyển NV1
121785 Võ Quang Huy 25/06/2003 231345908 Trúng tuyển NV1
120038 Võ Thanh Huy 01/03/1999 07909901987 Trúng tuyển NV1
140006 Võ Văn Huy 09/09/2003 276045140 Trúng tuyển NV1
140065 Võ Xuân Huy 23/09/2003 066203010416 Trúng tuyển NV1
120347 Vũ Đức Huy 12/11/2003 272953651 Trúng tuyển NV1
121980 Vũ Quang Huy 13/07/2003 272953735 Trúng tuyển NV1
140111 Huỳnh Thị Thanh Huyền 17/06/2003 079303035275 Trúng tuyển NV1
140023 Nguyễn Mai Huyền 05/11/2003 215610859 Trúng tuyển NV1
120662 Phan Thị Thanh Huyền 05/03/2003 060303002372 Trúng tuyển NV1
120244 Lê Văn Huynh 16/08/2003 096203000292 Trúng tuyển NV1
120095 Châu Diễm Huỳnh 07/01/2003 352714932 Trúng tuyển NV1
110040 Lương Lê Huỳnh 15/09/2003 206453810 Trúng tuyển NV1
120659 Lưu Duy Huỳnh 15/09/2003 364230035 Trúng tuyển NV1
121721 Đặng Phan Tuấn Hưng 11/08/2002 087202003720 Trúng tuyển NV1
120652 Đặng Trí Đức Hưng 18/04/2003 079203006391 Trúng tuyển NV1
121095 Đỗ Phú Hưng 24/04/2003 382011783 Trúng tuyển NV1
120311 Hoàng Văn Hưng 29/10/2003 038203005587 Trúng tuyển NV1
140080 Lê Nguyễn Việt Hưng 23/02/2003 058203001212 Trúng tuyển NV1
121239 Lê Quốc Hưng 11/11/2003 264567403 Trúng tuyển NV1
121867 Lê Tuấn Hưng 20/04/2003 212854424 Trúng tuyển NV1
140239 Lê Văn Hưng 02/08/2003 038203014831 Trúng tuyển NV1
121534 Mai Thế Hưng 04/12/2003 276113236 Trúng tuyển NV1
122045 Nguyễn Hữu Hưng 04/12/2003 212854670 Trúng tuyển NV1
121249 Nguyễn Hữu Quốc Hưng 28/05/2003 276005673 Trúng tuyển NV1
120128 Nguyễn Ngọc Hưng 18/06/2003 052203001089 Trúng tuyển NV1
120670 Nguyễn Phúc Hưng 15/12/2003 264579544 Trúng tuyển NV1
122096 Nguyễn Tuấn Hưng 28/02/2003 342107736 Trúng tuyển NV1
121731 Nguyễn Võ Văn Hưng 22/04/2003 225726223 Trúng tuyển NV1
121677 Phạm Văn Hưng 12/11/2003 206399052 Trúng tuyển NV1
121679 Thạch Khang Vũ Hưng 09/09/2003 335052721 Trúng tuyển NV1
140022 Trần Công Hưng 07/10/2002 231362746 Trúng tuyển NV1
120597 Trần Mạnh Hưng 25/10/2003 036203004590 Trúng tuyển NV1
140292 Trần Minh Hưng 14/04/2003 212872073 Trúng tuyển NV1
120470 Trần Nguyễn Duy Hưng 20/10/2003 215639948 Trúng tuyển NV1
121996 Trần Quốc Hưng 08/05/2003 385888408 Trúng tuyển NV1
140224 Võ Nguyễn Tuấn Hưng 25/07/2003 251277461 Trúng tuyển NV1
120433 Cao Đặng Quỳnh Hương 04/03/2003 272954564 Trúng tuyển NV1
120175 Huỳnh Thị Lan Hương 10/01/2003 251308821 Trúng tuyển NV1
121056 Lê Thị Thu Hương 06/04/2003 051303004143 Trúng tuyển NV1
120594 Ngô Hoàng Xuân Hương 28/01/2003 251292058 Trúng tuyển NV1
140179 Nguyễn Thị Cẩm Hương 07/09/2003 212859028 Trúng tuyển NV1
120943 Nguyễn Thị Diệu Hương 03/05/2002 261640955 Trúng tuyển NV1
121537 Nguyễn Thị Thu Hương 08/07/2003 212900683 Trúng tuyển NV1
140290 Nguyễn Thị Hường 02/08/2003 251352002 Trúng tuyển NV1
120953 Nguyễn Đức Hưởng 15/10/2003 215595831 Trúng tuyển NV1
121946 Nguyễn Quốc Hưởng 15/08/1996 084096000069 Trúng tuyển NV1
120134 Trương Quang Hưởng 11/03/2003 241923746 Trúng tuyển NV1
120682 Vũ Đức Hưởng 10/06/2003 312529744 Trúng tuyển NV1
120050 Đỗ Chí Hướng 28/09/2003 382026380 Trúng tuyển NV1
120118 Trần Ngô Hướng 14/06/2003 261428229 Trúng tuyển NV1
122130 Hồ Hữu 21/12/2002 077202004131 Trúng tuyển NV1
140157 Nguyễn Hữu Hoàng Hữu 15/12/2003 058203001097 Trúng tuyển NV1
121122 Nguyễn Thanh Hữu 27/05/2003 083203000883 Trúng tuyển NV1
121195 Ung Minh Hữu 21/10/2002 342081657 Trúng tuyển NV1
120456 Đặng Nguyễn Ngọc Hy 06/02/2003 212817708 Trúng tuyển NV1
120522 Hồ Ngọc Thiên Hy 23/07/2003 225629129 Trúng tuyển NV1
120228 Lê Minh Hy 01/04/2002 312486513 Trúng tuyển NV1
121886 Nguyễn Minh Hy 27/04/2003 072203007400 Trúng tuyển NV1
120109 Phan Thanh Kiệm 22/05/2003 385875169 Trúng tuyển NV1
121573 Hà Trung Kiên 21/04/2003 281301214 Trúng tuyển NV1
120304 Hoàng Trung Kiên 02/07/2003 188042252 Trúng tuyển NV1
121589 Mai Trung Kiên 26/06/2003 264583864 Trúng tuyển NV1
120848 Ngô Tuấn Kiên 22/09/2003 261603911 Trúng tuyển NV1
140229 Nguyễn Trung Kiên 30/10/2003 068203001817 Trúng tuyển NV1
120636 Phan Anh Kiên 11/10/2003 079203015714 Trúng tuyển NV1
120504 Phan Nguyễn Trung Kiên 09/02/2003 352653025 Trúng tuyển NV1
122082 Võ Hoàng Trung Kiên 27/12/2003 301869528 Trúng tuyển NV1
120740 Võ Mạnh Kiên 10/04/2001 221459690 Trúng tuyển NV1
120362 Bùi Minh Kiệt 18/06/2003 312542973 Trúng tuyển NV1
121221 Bùi Tuấn Kiệt 09/05/2003 261635566 Trúng tuyển NV1
120138 Cao Quốc Kiệt 12/11/2003 352769000 Trúng tuyển NV1
121359 Đặng Anh Kiệt 30/08/2003 372058249 Trúng tuyển NV1
121287 Đặng Huỳnh Tuấn Kiệt 06/12/2003 221523670 Trúng tuyển NV1
110023 Đinh Hữu Kiệt 10/09/2002 331901182 Trúng tuyển NV1
120044 Lê Quốc Kiệt 16/03/2002 281280846 Trúng tuyển NV1
121458 Lê Tuấn Kiệt 17/02/2003 215580249 Trúng tuyển NV1
121932 Lê Tuấn Kiệt 28/04/2003 051203001680 Trúng tuyển NV1
140322 Nguyễn Đình Tuấn Kiệt 08/07/2003 276044413 Trúng tuyển NV1
120472 Nguyễn Hồ Quốc Kiệt 15/10/2003 056203000433 Trúng tuyển NV1
140026 Nguyễn Hữu Kiệt 11/01/2003 301884234 Trúng tuyển NV1
121637 Nguyễn Tấn Kiệt 01/09/2003 312542932 Trúng tuyển NV1
120395 Nguyễn Tuấn Kiệt 14/07/2003 077203007236 Trúng tuyển NV1
121256 Nguyễn Tuấn Kiệt 25/04/2003 385877105 Trúng tuyển NV1
120280 Phạm Tấn Kiệt 20/01/2003 212901864 Trúng tuyển NV1
121103 Phan Gia Kiệt 14/08/2003 385857639 Trúng tuyển NV1
140189 Phan Tuấn Kiệt 08/08/2003 215611553 Trúng tuyển NV1
122083 Phan Văn Kiệt 14/08/2003 285846267 Trúng tuyển NV1
121595 Trần Nguyễn Tuấn Kiệt 13/10/2003 261605276 Trúng tuyển NV1
121930 Trần Tiến Kiệt 04/10/2003 212905609 Trúng tuyển NV1
120190 Trần Tuấn Kiệt 25/02/2003 261588166 Trúng tuyển NV1
121591 Trần Tuấn Kiệt 11/02/2003 281342367 Trúng tuyển NV1
120720 Trương Minh Kiệt 30/09/2003 215620098 Trúng tuyển NV1
121757 Trương Tiêu Anh Kiệt 14/04/2003 342069224 Trúng tuyển NV1
120926 Võ Anh Kiệt 26/07/2001 301775035 Trúng tuyển NV1
120934 Vũ Tuấn Kiệt 15/06/2002 079202031245 Trúng tuyển NV1
120729 Lê Thị Thúy Kiều 24/01/1994 079194005171 Trúng tuyển NV1
120267 Nguyễn Thúy Kiều 29/01/2003 077303006423 Trúng tuyển NV1
122078 Trần Phạm Diễm Kiều 10/01/2003 321778275 Trúng tuyển NV1
121652 Trần Thị Thúy Kiều 12/08/2002 301774841 Trúng tuyển NV1
120511 Nguyễn Hoàng Kỳ 20/01/2003 087203002112 Trúng tuyển NV1
121430 Phạm Tuấn Kỳ 01/02/2003 221529210 Trúng tuyển NV1
140171 Dương Đan Kha 09/10/2003 312548291 Trúng tuyển NV1
120647 Dương Minh Kha 23/10/2002 082202000187 Trúng tuyển NV1
120097 Đinh Đoàn Kha 13/09/2000 331861214 Trúng tuyển NV1
120708 Huỳnh Anh Kha 25/12/2003 082203001608 Trúng tuyển NV1
120951 Lê Phú Kha 04/04/2002 077202002697 Trúng tuyển NV1
121707 Lê Văn Duy Kha 20/11/2003 215635899 Trúng tuyển NV1
121894 Phạm Thanh Kha 21/03/2003 066203003727 Trúng tuyển NV1
120770 Trần Đăng Kha 16/05/2003 312530490 Trúng tuyển NV1
121781 Nguyễn Đức Khai 18/12/2003 272931464 Trúng tuyển NV1
140287 Nguyễn Minh Khai 02/10/2003 MI4100586259 Trúng tuyển NV1
120286 Diệp Huỳnh Thanh Khải 04/12/2002 077202004770 Trúng tuyển NV1
120445 Dương Ngọc Khải 28/08/2003 312574361 Trúng tuyển NV1
121106 Đặng Tuấn Khải 05/02/2003 312547021 Trúng tuyển NV1
121119 Đỗ Tuấn Khải 27/01/2003 082203003835 Trúng tuyển NV1
140073 Huỳnh Công Khải 06/03/2003 052203000204 Trúng tuyển NV1
120995 Lê Đình Khải 14/09/2002 272985756 Trúng tuyển NV1
122027 Lê Quốc Khải 04/01/2003 312542803 Trúng tuyển NV1
121912 Nguyễn Đăng Khải 07/03/2003 321823766 Trúng tuyển NV1
120342 Nguyễn Minh Khải 12/03/2003 MI4900640739 Trúng tuyển NV1
140092 Nguyễn Minh Khải 15/09/2003 301829639 Trúng tuyển NV1
121826 Nguyễn Quang Khải 24/05/2003 342090754 Trúng tuyển NV1
140012 Nguyễn Tuấn Khải 20/09/2003 321841069 Trúng tuyển NV1
121876 Trần Hoàng Khải 03/05/2003 342116991 Trúng tuyển NV1
121986 Trần Quốc Khải 20/10/2001 079201000270 Trúng tuyển NV1
120689 Bùi Văn Khang 27/04/2003 385851251 Trúng tuyển NV1
120437 Dương Văn Dĩ Khang 16/06/2003 251300873 Trúng tuyển NV1
121200 Huỳnh Duy Khang 24/12/2003 342054466 Trúng tuyển NV1
120423 Huỳnh Minh Khang 29/10/2003 342133881 Trúng tuyển NV1
121857 Lâm Vĩ Khang 29/09/2003 372013663 Trúng tuyển NV1
120126 Lê Đức Nguyên Khang 02/10/2003 197462144 Trúng tuyển NV1
120026 Lê Hoàng Khang 21/02/2003 312529238 Trúng tuyển NV1
120219 Lê Minh Khang 18/07/2002 301768251 Trúng tuyển NV1
121603 Nguyễn Bá Duy Khang 27/07/2003 312516551 Trúng tuyển NV1
121855 Nguyễn Bảo Khang 23/07/2003 056203000427 Trúng tuyển NV1
121128 Nguyễn Hoàng Khang 12/08/2003 301856607 Trúng tuyển NV1
121197 Nguyễn Hoàng Khang 30/05/2003 079203039209 Trúng tuyển NV1
121511 Nguyễn Lương Hoàng Khang 08/02/2003 264582871 Trúng tuyển NV1
120508 Nguyễn Minh Khang 19/11/2003 312539874 Trúng tuyển NV1
120945 Nguyễn Minh Khang 09/09/2002 331920944 Trúng tuyển NV1
140062 Nguyễn Tuấn Khang 05/06/2003 079203026318 Trúng tuyển NV1
121760 Nguyễn Trọng Khang 16/08/2003 054203002517 Trúng tuyển NV1
121260 Nguyễn Vĩnh Khang 17/09/2003 321797750 Trúng tuyển NV1
140072 Phạm An Khang 26/10/2003 072203005539 Trúng tuyển NV1
121123 Phan Tuấn Khang 09/01/2003 312544479 Trúng tuyển NV1
121904 Phù Nhĩ Khang 31/12/2003 364180844 Trúng tuyển NV1
121207 Tăng Chí Khang 29/12/2003 079203013828 Trúng tuyển NV1
121290 Tống Việt Hoàng Khang 12/04/2001 312465449 Trúng tuyển NV1
120909 Trần Lê Phú Khang 09/06/2003 301839101 Trúng tuyển NV1
140035 Trần Minh Khang 15/07/2003 352691304 Trúng tuyển NV1
121909 Trần Phúc Khang 11/12/2003 301824096 Trúng tuyển NV1
120828 Trần Thái Khang 25/03/2003 352625968 Trúng tuyển NV1
121156 Trần Văn Khang 12/12/2001 072201007900 Trúng tuyển NV1
121633 Trịnh Minh Khang 23/08/2003 072203007026 Trúng tuyển NV1
121586 Trương Nguyễn Phúc Khang 13/08/2003 261589533 Trúng tuyển NV1
121433 Võ Hữu Khang 19/07/2003 072203003190 Trúng tuyển NV1
120829 Đinh Duy Khanh 18/07/2003 087203000934 Trúng tuyển NV1
120922 Huỳnh Duy Khanh 17/11/2003 301847868 Trúng tuyển NV1
120847 Huỳnh Hồng Khanh 01/12/2002 312500242 Trúng tuyển NV1
140293 Lê Bảo Khanh 19/09/2003 272996989 Trúng tuyển NV1
120340 Lê Chí Khanh 08/03/2003 385886396 Trúng tuyển NV1
120577 Nguyễn Minh Khanh 19/08/2003 312516550 Trúng tuyển NV1
121784 Nguyễn Phi Khanh 25/12/2003 058203000190 Trúng tuyển NV1
121545 Nguyễn Phương Khanh 15/04/2003 197462074 Trúng tuyển NV1
120826 Bùi Duy Khánh 07/06/2003 083203001013 Trúng tuyển NV1
121623 Đàng Trương Duy Khánh 23/11/2003 264582606 Trúng tuyển NV1
121622 Đỗ Trần Khánh 10/05/2003 261648653 Trúng tuyển NV1
140024 Huỳnh Duy Khánh 06/03/2003 312510801 Trúng tuyển NV1
120832 Lê Bùi Huy Khánh 29/01/2003 264582336 Trúng tuyển NV1
121994 Nguyễn Duy Khánh 27/01/2002 321791111 Trúng tuyển NV1
140279 Nguyễn Duy Khánh 28/04/2003 225773661 Trúng tuyển NV1
120428 Nguyễn Đình Khánh 01/05/2003 215576652 Trúng tuyển NV1
120477 Nguyễn Minh Khánh 26/09/2003 301831501 Trúng tuyển NV1
140273 Phạm Lê Quốc Khánh 11/03/2003 372037042 Trúng tuyển NV1
140008 Phạm Văn Minh Khánh 15/11/2003 261674091 Trúng tuyển NV1
121957 Phan Quốc Khánh 03/04/2003 264553061 Trúng tuyển NV1
121905 Thân Trung Khánh 14/11/2003 089203001666 Trúng tuyển NV1
121547 Trần Văn Khánh 23/05/2003 072203008035 Trúng tuyển NV1
120753 Trần Xuân Nam Khánh 04/06/2002 184438317 Trúng tuyển NV1
121247 Võ Hoàng Khánh 01/11/2003 301839097 Trúng tuyển NV1
110007 Trần Văn Khen 08/09/2003 312541585 Trúng tuyển NV1
121409 Bùi Khoa 14/12/2003 070203000702 Trúng tuyển NV1
121278 Bùi Nguyễn Đăng Khoa 20/09/2003 285838134 Trúng tuyển NV1
121126 Dương Trọng Khoa 17/09/2003 206458582 Trúng tuyển NV1
120177 Đoàn Vũ Anh Khoa 10/01/2003 276064262 Trúng tuyển NV1
121343 Hồ Anh Khoa 15/06/2003 192106433 Trúng tuyển NV1
140166 Hồ Nguyễn Đăng Khoa 12/08/2003 079203011331 Trúng tuyển NV1
110022 Huỳnh Đăng Khoa 09/01/2003 312519515 Trúng tuyển NV1
121669 Huỳnh Phạm Anh Khoa 18/06/2003 072203008575 Trúng tuyển NV1
120971 Lê Đỗ Anh Khoa 05/08/2003 301823621 Trúng tuyển NV1
121169 Lê Văn Khoa 11/12/1995 089095001371 Trúng tuyển NV1
122124 Lê Văn Khoa 12/04/2003 342051503 Trúng tuyển NV1
121937 Ngô Đặng Đăng Khoa 22/03/2003 072203004876 Trúng tuyển NV1
121255 Nguyễn Châu Đăng Khoa 17/08/2003 301804434 Trúng tuyển NV1
120316 Nguyễn Châu Minh Khoa 06/05/2002 352719712 Trúng tuyển NV1
120226 Nguyễn Đăng Khoa 28/08/2003 301837168 Trúng tuyển NV1
120985 Nguyễn Đăng Khoa 17/01/2003 301815320 Trúng tuyển NV1
121550 Nguyễn Đăng Khoa 15/12/2003 089203001314 Trúng tuyển NV1
140075 Nguyễn Đăng Khoa 07/09/2003 079203017280 Trúng tuyển NV1
122139 Nguyễn Đăng Khoa 05/01/2003 079203037733 Trúng tuyển NV1
140146 Nguyễn Đông Khoa 22/02/2003 312513432 Trúng tuyển NV1
110017 Nguyễn Lâm Đăng Khoa 10/10/2003 079203027389 Trúng tuyển NV1
120612 Nguyễn Minh Khoa 04/11/2003 079203013686 Trúng tuyển NV1
120794 Nguyễn Sĩ Khoa 03/11/2003 312548186 Trúng tuyển NV1
120452 Nguyễn Việt Khoa 12/04/2003 079203011145 Trúng tuyển NV1
120398 Phạm Trinh Anh Khoa 08/03/2003 212901236 Trúng tuyển NV1
121218 Phạm Xuân Khoa 09/05/2003 251350659 Trúng tuyển NV1
121219 Tô Đăng Khoa 15/06/2003 096203001357 Trúng tuyển NV1
140195 Trần Đăng Khoa 31/12/2003 079203008788 Trúng tuyển NV1
122108 Trần Quang Đăng Khoa 04/06/2003 060203000065 Trúng tuyển NV1
120152 Võ Đăng Khoa 11/11/2003 MI4700732387 Trúng tuyển NV1
120701 Chu Minh Khôi 05/10/2003 261596725 Trúng tuyển NV1
122134 Hoàng Bá Khôi 08/09/2003 251341138 Trúng tuyển NV1
121199 Huỳnh Đăng Khôi 10/09/2003 261550797 Trúng tuyển NV1
120803 Ngô Bảo Khôi 17/07/2003 060203012433 Trúng tuyển NV1
121520 Nguyễn Đình Khôi 08/02/2003 062203001250 Trúng tuyển NV1
121508 Nguyễn Lương Minh Khôi 27/08/2003 079203019148 Trúng tuyển NV1
122060 Nguyễn Minh Khôi 26/11/2003 079203020671 Trúng tuyển NV1
120591 Phùng Đình Khôi 01/03/2003 321846967 Trúng tuyển NV1
140285 Thới Văn Khôi 23/08/2003 251335969 Trúng tuyển NV1
120723 Trần Chí Khôi 14/05/2003 366405143 Trúng tuyển NV1
122055 Trần Thành Khôi 19/08/2003 242002823 Trúng tuyển NV1
120931 Văn Nguyễn Tuấn Khôi 14/08/2003 301815219 Trúng tuyển NV1
120024 Đinh Bạt Khương 06/09/2001 245428073 Trúng tuyển NV1
120117 Nguyễn Duy Khương 13/08/2003 061203000521 Trúng tuyển NV1
121353 Nguyễn Quốc Khương 15/12/2003 221555118 Trúng tuyển NV1
122008 Phùng Huy Khương 21/03/2003 001203041269 Trúng tuyển NV1
121246 Nguyễn Hồng Lạc 01/01/2003 301882420 Trúng tuyển NV1
120821 Nguyễn Khánh Lam 09/03/2003 301843691 Trúng tuyển NV1
140278 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/11/2003 285833315 Trúng tuyển NV1
122024 Dương Đình Lâm 04/02/2003 68203008451 Trúng tuyển NV1
121328 Huỳnh Thanh Lâm 24/07/2003 335021944 Trúng tuyển NV1
121228 Lê Văn Sĩ Lâm 18/08/2003 058203000119 Trúng tuyển NV1
120687 Phạm Thành Lâm 03/01/2003 068203001002 Trúng tuyển NV1
121391 Trần Huỳnh Nhật Lâm 15/01/2003 312510544 Trúng tuyển NV1
120110 Trần Nhật Lâm 22/10/2003 385860964 Trúng tuyển NV1
121902 Trương Nguyễn Quang Lâm 26/06/2001 264561956 Trúng tuyển NV1
121242 Trương Việt Lâm 01/07/2003 079203037524 Trúng tuyển NV1
121993 Võ Lê Thành Lâm 07/09/2003 285806458 Trúng tuyển NV1
120397 Phùng Phi Lân 18/09/2003 058203000393 Trúng tuyển NV1
122068 Nguyễn Thị Lập 10/01/2003 212895356 Trúng tuyển NV1
122077 Văn Thị Hoài 22/01/2003 215600907 Trúng tuyển NV1
121237 Nguyễn Thị Ánh Lệ 03/06/2001 241895487 Trúng tuyển NV1
120292 Ha Lích 08/12/2003 251341833 Trúng tuyển NV1
120749 Nguyễn Thanh Liêm 16/12/2003 079203028165 Trúng tuyển NV1
122026 Nguyễn Thanh Liêm 29/04/2003 215613722 Trúng tuyển NV1
121691 Bùi Đoàn Thùy Linh 05/02/2003 070303000691 Trúng tuyển NV1
121309 Cao Ngọc Ánh Linh 11/10/2003 261569603 Trúng tuyển NV1
121334 Huỳnh Chúc Linh 21/12/2003 382009259 Trúng tuyển NV1
120392 Huỳnh Thị Yến Linh 07/05/2003 212851597 Trúng tuyển NV1
120319 Lê Quang Linh 19/08/2003 267082234 Trúng tuyển NV1
120010 Lê Tiến Linh 31/08/2003 054203002809 Trúng tuyển NV1
120455 Lê Thị Hoài Linh 23/01/2003 038303002860 Trúng tuyển NV1
121744 Nguyễn Hoài Linh 01/03/2003 072203001140 Trúng tuyển NV1
121796 Nguyễn Hoàng Linh 14/06/2003 231367047 Trúng tuyển NV1
120045 Nguyễn Nhựt Linh 22/01/2001 382033955 Trúng tuyển NV1
121280 Nguyễn Nhựt Linh 09/09/2000 381964912 Trúng tuyển NV1
120147 Nguyễn Thị Mỹ Linh 13/05/2003 215599462 Trúng tuyển NV1
120243 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/2003 276025590 Trúng tuyển NV1
120171 Nguyễn Thị Ngọc Linh 06/05/2003 276035521 Trúng tuyển NV1
140310 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/07/2003 285735724 Trúng tuyển NV1
121451 Nguyễn Văn Linh 23/02/2003 276031753 Trúng tuyển NV1
122107 Phạm Chí Linh 01/01/2003 301832101 Trúng tuyển NV1
140041 Trần Thị Mỹ Linh 22/12/2003 077303004863 Trúng tuyển NV1
121445 Trần Văn Quan Linh 25/03/2003 312503689 Trúng tuyển NV1
122103 Trương Ngọc Linh 13/04/2003 072303007870 Trúng tuyển NV1
120411 Võ Xuân Linh 04/01/2003 241933252 Trúng tuyển NV1
121372 Vũ Tuấn Linh 12/06/2003 272980460 Trúng tuyển NV1
120334 Ngô Thị Thanh Loan 22/10/2003 352705996 Trúng tuyển NV1
121530 Phan Thị Thanh Loan 29/07/2003 241868930 Trúng tuyển NV1
122101 Trần Thị Hồng Loan 01/11/2003 060303000821 Trúng tuyển NV1
121379 Trần Thị Thanh Loan 02/10/2003 033303001309 Trúng tuyển NV1
120221 Đỗ Phi Long 10/12/2003 231500444 Trúng tuyển NV1
121004 Hà Phúc Long 08/09/2003 080203003462 Trúng tuyển NV1
120083 Hỏa Ngọc Long 10/08/2003 285751193 Trúng tuyển NV1
120676 Huỳnh Ngọc Long 23/03/2003 261621957 Trúng tuyển NV1
121555 Lê Phi Long 25/09/2003 058203000303 Trúng tuyển NV1
120608 Lê Thành Long 01/01/2003 352681986 Trúng tuyển NV1
110055 Lê Thành Long 23/12/2002 225966034 Trúng tuyển NV1
121069 Lê Thành Long 03/06/2003 066203003613 Trúng tuyển NV1
121664 Lê Thành Long 05/04/2003 312574086 Trúng tuyển NV1
120666 Lưu Ngọc Long 13/11/2003 251132544 Trúng tuyển NV1
140233 Nguyễn Anh Long 31/05/2003 051203000726 Trúng tuyển NV1
122057 Nguyễn Đinh Gia Long 28/11/2003 276104393 Trúng tuyển NV1
121304 Nguyễn Huỳnh Gia Long 10/02/2003 342013131 Trúng tuyển NV1
121602 Nguyễn Huỳnh Gia Long 12/05/2003 072203005200 Trúng tuyển NV1
122144 Nguyễn Kim Hoàng Long 10/12/2003 054203000995 Trúng tuyển NV1
121461 Nguyễn Minh Long 05/09/2003 272931543 Trúng tuyển NV1
120381 Nguyễn Văn Long 16/05/2001 231344643 Trúng tuyển NV1
140258 Nguyễn Viết Long 20/12/2003 MI4300736518 Trúng tuyển NV1
122033 Phạm Thanh Long 10/07/2003 221548099 Trúng tuyển NV1
121098 Trần Hoàng Long 06/10/2002 070202000768 Trúng tuyển NV1
120092 Trần Phi Long 26/03/2003 261593798 Trúng tuyển NV1
120924 Châu Vũ Lộc 03/08/2003 251283168 Trúng tuyển NV1
120359 Đặng Phúc Lộc 27/03/2003 321777299 Trúng tuyển NV1
140028 Đồng Văn Tiến Lộc 11/10/2003 079203035701 Trúng tuyển NV1
120400 Huỳnh Phước Lộc 04/12/2003 312552230 Trúng tuyển NV1
121918 Khúc Bá Lộc 15/04/2003 079203040015 Trúng tuyển NV1
140124 Nguyễn Hoài Lộc 15/12/2003 301825362 Trúng tuyển NV1
121819 Nguyễn Phúc Lộc 04/08/2003 251323796 Trúng tuyển NV1
120130 Nguyễn Tài Lộc 07/10/2003 251283696 Trúng tuyển NV1
121083 Nguyễn Tấn Lộc 08/05/2001 371972249 Trúng tuyển NV1
121088 Nguyễn Tấn Lộc 25/06/2003 301839030 Trúng tuyển NV1
121253 Nguyễn Thành Lộc 12/04/2003 054203001543 Trúng tuyển NV1
120604 Nguyễn Võ Tấn Lộc 13/06/2003 251332841 Trúng tuyển NV1
120458 Nhuyễn Tấn Lộc 05/02/2003 281335088 Trúng tuyển NV1
121724 Phạm Hữu Lộc 01/01/2003 321629652 Trúng tuyển NV1
121419 Phạm Văn Lộc 13/01/2003 077203000032 Trúng tuyển NV1
120635 Phan Châu Lộc 07/08/2003 221534015 Trúng tuyển NV1
121384 Phan Tấn Lộc 26/10/2003 077203005313 Trúng tuyển NV1
121973 Tô Đặng Chí Lộc 24/04/2003 366325483 Trúng tuyển NV1
120728 Trần Quốc Lộc 08/11/1999 273678124 Trúng tuyển NV1
122063 Chu Đắc Lợi 12/01/2003 075203005994 Trúng tuyển NV1
120994 Đinh Công Lợi 06/12/2003 215600159 Trúng tuyển NV1
121936 Huỳnh Đình Lợi 02/06/2003 052203013229 Trúng tuyển NV1
120145 Huỳnh Thị Kim Lợi 14/08/2003 212849958 Trúng tuyển NV1
122016 Lương Văn Đức Lợi 06/04/2003 077203000433 Trúng tuyển NV1
140294 Mai Văn Lợi 17/12/2002 231490215 Trúng tuyển NV1
121745 Nguyễn Hùng Lợi 11/06/2003 212468439 Trúng tuyển NV1
120698 Nguyễn Thị Lợi 14/05/2003 312503621 Trúng tuyển NV1
121940 Phạm Hữu Lợi 07/11/2003 215634375 Trúng tuyển NV1
122019 Đào Thị Mỹ Lụa 01/05/2002 215559154 Trúng tuyển NV1
121945 Ngô Thị Lụa 28/09/2003 382003431 Trúng tuyển NV1
121862 Đặng Minh Luân 29/08/2003 301839166 Trúng tuyển NV1
121121 Đỗ Minh Luân 26/01/2003 301837775 Trúng tuyển NV1
121898 Lâm Gia Luân 14/06/2002 077202003459 Trúng tuyển NV1
121153 Lê Diệp Thế Luân 18/10/2003 221557634 Trúng tuyển NV1
121852 Lê Hữu Luân 22/01/2003 312543032 Trúng tuyển NV1
140002 Lý Nhật Luân 30/11/2003 225723995 Trúng tuyển NV1
120262 Nguyễn Thành Luân 03/02/2003 366309412 Trúng tuyển NV1
120206 Nguyễn Văn Luân 02/03/2003 301823038 Trúng tuyển NV1
121719 Nguyễn Vũ Luân 17/11/2003 321767673 Trúng tuyển NV1
121747 Trương Thành Luân 11/08/2003 075203001916 Trúng tuyển NV1
120374 Nguyễn Văn Luận 13/06/2003 285827639 Trúng tuyển NV1
122010 Phạm Công Luận 26/06/2003 221548211 Trúng tuyển NV1
120197 Trương Quang Luận 05/11/2003 212539089 Trúng tuyển NV1
121319 Trương Văn Lực 06/03/2003 215578178 Trúng tuyển NV1
120284 Quang Hữu Lượng 15/01/2003 083203000488 Trúng tuyển NV1
121317 Lê Ngọc Thảo Ly 16/02/2003 251283243 Trúng tuyển NV1
120076 Nguyễn Trúc Ly 01/01/1994 331743537 Trúng tuyển NV1
110006 Trần Khánh Ly 20/07/2003 301844588 Trúng tuyển NV1
121270 Trần Công 30/04/2003 301889186 Trúng tuyển NV1
110046 Hoàng Thị Thu Mai 13/04/2003 285887279 Trúng tuyển NV1
121880 Nguyễn Ngọc Mai 12/06/2003 079303024785 Trúng tuyển NV1
140058 Nguyễn Thị Tuyết Mai 31/10/2002 215596150 Trúng tuyển NV1
122067 Nguyễn Thị Xuân Mai 03/03/2000 079300004834 Trúng tuyển NV1
121214 Cù Huy Mạnh 19/10/2003 241897413 Trúng tuyển NV1
121764 Hoàng Văn Mạnh 09/12/2003 251308246 Trúng tuyển NV1
121318 Hoàng Xuân Mạnh 25/11/2003 261663119 Trúng tuyển NV1
120675 Lê Đức Mạnh 14/06/2003 285848641 Trúng tuyển NV1
120503 Lục Quốc Mạnh 13/01/2003 272968588 Trúng tuyển NV1
140291 Nguyễn Đình Mạnh 04/10/2002 184401922 Trúng tuyển NV1
140108 Nguyễn Tiến Mạnh 15/12/2003 285911637 Trúng tuyển NV1
121624 Phan Tiến Mạnh 21/08/2002 245469757 Trúng tuyển NV1
121836 Trần Nguyên Mạnh 19/10/2003 079203011869 Trúng tuyển NV1
121801 Võ Duy Mạnh 21/12/2003 261597493 Trúng tuyển NV1
121680 Huỳnh Công Minh Mẩn 02/12/2003 079203033580 Trúng tuyển NV1
120629 Đinh Minh Mẫn 30/07/2002 221531455 Trúng tuyển NV1
121432 Hoàng Văn Mẫn 06/11/2003 225629606 Trúng tuyển NV1
121844 Lê Minh Mẫn 19/12/2003 261679598 Trúng tuyển NV1
122001 Nguyễn Thị Thanh Mẫn 06/02/2003 212853966 Trúng tuyển NV1
110026 Nguyễn Văn Mẫn 22/12/2001 206327758 Trúng tuyển NV1
121274 Phan Tấn Mẫn 16/12/2003 301842004 Trúng tuyển NV1
121513 Hứa Văn Mến 21/11/2003 083203014417 Trúng tuyển NV1
120236 Nguyễn Thị Mến 08/08/2003 215599487 Trúng tuyển NV1
120654 Lê Thị Diễm Mi 22/09/2003 352680637 Trúng tuyển NV1
120852 Phan Thị Kiều Mi 06/10/2003 301881587 Trúng tuyển NV1
121438 Đoàn Thanh Minh 27/07/2003 264567833 Trúng tuyển NV1
121983 Huỳnh Nguyễn Công Minh 07/07/1998 025736920 Trúng tuyển NV1
120513 Huỳnh Nhật Minh 18/10/2003 083203002189 Trúng tuyển NV1
122006 Huỳnh Tấn Minh 23/08/2003 342082179 Trúng tuyển NV1
121388 Lâm Nhật Minh 05/10/2003 073003333500 Trúng tuyển NV1
121576 Minh 06/03/2003 191939550 Trúng tuyển NV1
121808 Lê Hoàng Minh 21/10/2002 079202029758 Trúng tuyển NV1
121564 Lê Nguyễn Minh 21/11/2003 038203008376 Trúng tuyển NV1
120806 Ngô Khả Minh 13/08/2003 382007461 Trúng tuyển NV1
120802 Nguyễn Đình Anh Minh 27/12/2003 285834923 Trúng tuyển NV1
120991 Nguyễn Đức Minh 21/08/2003 MI4800672405 Trúng tuyển NV1
121897 Nguyễn Đức Minh 20/10/2003 281320948 Trúng tuyển NV1
121238 Nguyễn Hoàng Minh 08/03/2003 072203001419 Trúng tuyển NV1
140100 Nguyễn Nhật Minh 12/08/2003 072203003178 Trúng tuyển NV1
121777 Nguyễn Phạm Quốc Minh 26/07/2003 083203001333 Trúng tuyển NV1
140140 Nguyễn Phùng Cát Minh 15/10/2003 225947293 Trúng tuyển NV1
121642 Nguyễn Quang Minh 27/01/2003 079203003801 Trúng tuyển NV1
121914 Nguyễn Quang Minh 25/10/2002 075202002057 Trúng tuyển NV1
121959 Nguyễn Quốc Minh 24/12/2003 281320442 Trúng tuyển NV1
120837 Nguyễn Tuấn Minh 26/06/2003 077203001225 Trúng tuyển NV1
121498 Nguyễn Văn Minh 06/01/2003 215569896 Trúng tuyển NV1
120066 Pham Ngọc Minh 09/07/2002 264548449 Trúng tuyển NV1
121831 Trần Anh Minh 19/06/2003 077203005822 Trúng tuyển NV1
120002 Trần Huệ Minh 19/05/1997 352269453 Trúng tuyển NV1
120052 Trần Khải Minh 05/08/2003 382033014 Trúng tuyển NV1
121644 Trần Quang Minh 14/10/2003 034203013913 Trúng tuyển NV1
120809 Trương Công Minh 06/12/2003 060203000240 Trúng tuyển NV1
121590 Trương Gia Minh 23/02/2003 385879366 Trúng tuyển NV1
120282 Võ Lê Hoàng Minh 28/12/2002 261553115 Trúng tuyển NV1
121737 Vũ Ngọc Tuệ Minh 16/12/2003 251283412 Trúng tuyển NV1
140257 Vũ Quang Minh 10/04/2003 075203014764 Trúng tuyển NV1
121837 Huỳnh Thị Bích Mộng 10/08/2003 221543439 Trúng tuyển NV1
120914 Phạm Văn Mùi 26/06/2003 212889921 Trúng tuyển NV1
121834 Huỳnh Thị Tiểu Muội 02/02/2002 301813262 Trúng tuyển NV1
120442 Lê Thị Trà My 18/12/2003 051303002864 Trúng tuyển NV1
122097 Nguyễn Ái My 21/01/2003 261569946 Trúng tuyển NV1
121701 Nguyễn Phương Huyền My 01/04/2000 079300007587 Trúng tuyển NV1
120413 Nguyễn Thị Kiều My 02/12/2003 212903420 Trúng tuyển NV1
121648 Nguyễn Thị Trà My 09/05/2003 051303003693 Trúng tuyển NV1
121198 Lê Hoàng Mỹ 20/04/2003 072203001463 Trúng tuyển NV1
121161 Mai Quang Mỹ 02/07/2003 192143978 Trúng tuyển NV1
121961 Nguyễn Thành Mỹ 19/04/2003 215598101 Trúng tuyển NV1
121348 Lê Thị Lâm Na 10/10/2003 261673316 Trúng tuyển NV1
121362 Phan Ly Na 30/11/2003 077303006665 Trúng tuyển NV1
140135 Bùi Hoàng Nam 22/03/2003 034203004768 Trúng tuyển NV1
121715 Bùi Võ Quốc Nam 07/03/2003 312523711 Trúng tuyển NV1
120625 Đào Xuân Nam 12/03/2003 060203013560 Trúng tuyển NV1
121349 Đỗ Thanh Nam 06/12/2003 079203029147 Trúng tuyển NV1
121559 Hà Trần Thành Nam 21/08/2003 066203003138 Trúng tuyển NV1
121261 Hồ Sĩ Nam 26/01/2002 261647796 Trúng tuyển NV1
120443 Huỳnh Hoài Nam 10/11/2003 072203008542 Trúng tuyển NV1
121842 Lê Hoài Nam 08/12/2003 215620503 Trúng tuyển NV1
120582 Lê Hoàng Nam 11/01/2003 082203000624 Trúng tuyển NV1
140117 Lê Huỳnh Nam 01/09/2003 301813763 Trúng tuyển NV1
121631 Lê Nguyễn Duy Nam 05/07/1998 341981888 Trúng tuyển NV1
120358 Lê Thanh Nam 04/04/2003 352655489 Trúng tuyển NV1
122066 Lê Thành Nam 10/10/2002 261588026 Trúng tuyển NV1
121373 Lê Trần Hoài Nam 03/10/2003 245482242 Trúng tuyển NV1
121874 Nguyễn Hoài Nam 02/09/2003 215579661 Trúng tuyển NV1
110038 Nguyễn Hoàng Nam 28/08/2000 285727351 Trúng tuyển NV1
120952 Nguyễn Hoàng Nam 07/09/2003 272961970 Trúng tuyển NV1
121038 Nguyễn Minh Nam 22/10/2002 215598920 Trúng tuyển NV1
120493 Nguyễn Nhựt Nam 25/05/2003 321792198 Trúng tuyển NV1
122074 Nguyễn Thành Nam 07/08/2003 072203007107 Trúng tuyển NV1
140276 Nguyễn Thành Nam 07/05/2003 079203038577 Trúng tuyển NV1
121415 Nguyễn Trường Nam 14/04/2003 072203004707 Trúng tuyển NV1
140128 Nguyễn Văn Nam 03/10/2003 261604440 Trúng tuyển NV1
120188 Nhữ Hoàng Nam 30/05/2003 080203002498 Trúng tuyển NV1
121975 Phan Duy Nam 02/12/2003 242034134 Trúng tuyển NV1
140069 Phan Hoài Nam 09/09/2003 272980093 Trúng tuyển NV1
140091 Phan Hoàng Nam 01/06/2003 241983699 Trúng tuyển NV1
121763 Trần Đức Nam 20/04/2003 245482440 Trúng tuyển NV1
120489 Trần Hoài Nam 27/12/2003 072203003617 Trúng tuyển NV1
121818 Trần Văn Nam 28/06/2003 040203005536 Trúng tuyển NV1
121174 Trịnh Quang Nam 26/03/2003 044203000693 Trúng tuyển NV1
121371 Võ Văn Nam 02/04/2003 051203000722 Trúng tuyển NV1
120704 Vũ Đình Nam 20/02/2003 245443351 Trúng tuyển NV1
140101 Vũ Thành Nam 05/10/2003 301825465 Trúng tuyển NV1
121955 Trần Văn Năng 30/08/2003 301837097 Trúng tuyển NV1
121708 Lê Văn Nên 20/09/2003 264567597 Trúng tuyển NV1
121645 Phạm Thị Út Ni 09/06/2002 261622719 Trúng tuyển NV1
120176 Dương Lộc Ninh 20/12/2002 082203001607 Trúng tuyển NV1
121556 Đặng Quốc Như Ninh 20/07/2003 276081990 Trúng tuyển NV1
120705 Nguyễn Đức Ninh 06/11/2003 072203002978 Trúng tuyển NV1
140225 Nguyễn Đức Ninh 14/07/2003 212855224 Trúng tuyển NV1
120235 Lê Văn Ny 11/08/2003 312541428 Trúng tuyển NV1
120227 Trần Sô Ny 02/04/2003 221507917 Trúng tuyển NV1
120201 Đặng Hồ Quỳnh Nga 25/01/2003 215592533 Trúng tuyển NV1
140071 Lê Thị Nga 26/07/2003 241885489 Trúng tuyển NV1
120558 Nguyễn Thị Nga 12/07/2003 064303004513 Trúng tuyển NV1
120217 Nguyễn Thị Hằng Nga 21/09/2002 192036238 Trúng tuyển NV1
120144 Nguyễn Thị Thanh Nga 19/09/2003 301829053 Trúng tuyển NV1
140050 Phạm Thị Thúy Nga 27/09/2003 215552714 Trúng tuyển NV1
121774 Võ Trần Hồng Nga 10/03/2001 272742441 Trúng tuyển NV1
120989 Lê Văn Ngà 10/05/2003 352658179 Trúng tuyển NV1
121926 Huỳnh Thanh Ngân 08/10/2002 381887287 Trúng tuyển NV1
121977 Lê Thị Thu Ngân 18/05/2003 272942004 Trúng tuyển NV1
121798 Ngô Thị Tuyết Ngân 04/11/2003 080303005237 Trúng tuyển NV1
121948 Nguyễn Lê Kim Ngân 25/11/2003 079303015284 Trúng tuyển NV1
110034 Nguyễn Thanh Ngân 16/03/2003 079303002935 Trúng tuyển NV1
121294 Nguyễn Thị Minh Ngân 29/11/2003 342175601 Trúng tuyển NV1
120817 Nguyễn Thị Thanh Ngân 04/02/2003 261643765 Trúng tuyển NV1
121972 Trần Đinh Thanh Ngân 08/11/2003 215593431 Trúng tuyển NV1
121157 Trần Kim Ngân 13/01/2003 079303036224 Trúng tuyển NV1
120142 Trần Lê Ngọc Ngân 14/05/2003 276015017 Trúng tuyển NV1
121259 Võ Thị Kim Ngân 18/02/2003 077303006159 Trúng tuyển NV1
121765 Võ Thị Kim Ngân 23/05/2003 285845481 Trúng tuyển NV1
121426 Võ Thị Thanh Ngân 27/05/2003 261604547 Trúng tuyển NV1
121132 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nghi 19/04/2003 079303000742 Trúng tuyển NV1
120383 Lê Hữu Nghị 11/07/2002 321840160 Trúng tuyển NV1
140222 Lê Minh Nghị 10/11/2003 251290951 Trúng tuyển NV1
140261 Trương Chí Nghị 07/02/2003 312515663 Trúng tuyển NV1
120492 Đinh Trung Nghĩa 01/12/2003 080203001381 Trúng tuyển NV1
120742 Hồ Bảo Nghĩa 05/10/2003 068203001003 Trúng tuyển NV1
120733 Lê Công Nghĩa 02/01/2003 352657754 Trúng tuyển NV1
121484 Lê Minh Nghĩa 04/12/2003 285852336 Trúng tuyển NV1
121470 Lê Như Nghĩa 09/01/2003 066203000712 Trúng tuyển NV1
120272 Lê Tiến Nghĩa 07/05/2003 245461603 Trúng tuyển NV1
121750 Ngô Trọng Nghĩa 09/02/2003 342059767 Trúng tuyển NV1
120417 Nguyễn Hữu Nghĩa 16/12/2003 079203040223 Trúng tuyển NV1
121178 Nguyễn Hữu Nghĩa 07/01/2003 301833138 Trúng tuyển NV1
110033 Nguyễn Tính Nghĩa 18/11/2003 312546089 Trúng tuyển NV1
120584 Nguyễn Thành Nghĩa 06/05/2003 212622377 Trúng tuyển NV1
120618 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa 09/03/2003 312534417 Trúng tuyển NV1
120555 Nguyễn Trọng Nghĩa 20/04/2003 372032842 Trúng tuyển NV1
121422 Nguyễn Trung Nghĩa 29/10/2003 342136875 Trúng tuyển NV1
121966 Nguyễn Văn Nghĩa 10/05/2003 215652195 Trúng tuyển NV1
140319 Thái Trọng Nghĩa 06/03/2003 215635787 Trúng tuyển NV1
120605 Trần Trọng Nghĩa 15/07/2003 070203001198 Trúng tuyển NV1
120164 Trương Hữu Nghĩa 03/08/2003 321802956 Trúng tuyển NV1
121718 Võ Đại Nghĩa 20/11/2003 215630993 Trúng tuyển NV1
121232 Võ Đinh Trọng Nghĩa 23/10/2003 079203034482 Trúng tuyển NV1
121566 Đào Thanh Nghiêm 26/04/2003 372065754 Trúng tuyển NV1
121727 Phan Thanh Ngọ 29/04/2002 342076579 Trúng tuyển NV1
121770 Bùi Minh Ngọc 19/10/2003 075203000410 Trúng tuyển NV1
120807 Đoàn Xuân Ngọc 10/06/1990 194465463 Trúng tuyển NV1
120293 Lê Đăng Bảo Ngọc 08/04/2002 184418643 Trúng tuyển NV1
121102 Lê Hoài Ngọc 06/11/2003 072203003973 Trúng tuyển NV1
120510 Lê Thị Hồng Ngọc 16/05/2003 231425571 Trúng tuyển NV1
121875 Mai Thị Thu Ngọc 30/05/2003 215585939 Trúng tuyển NV1
140063 Nguyễn Tiến Ngọc 19/09/2003 251295490 Trúng tuyển NV1
121377 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 23/11/2003 080303004795 Trúng tuyển NV1
110014 Nguyễn Văn Ngọc 21/08/1996 038096000697 Trúng tuyển NV1
140143 Nguyễn Văn Ngọc 11/12/2003 215586830 Trúng tuyển NV1
140115 Phan Khánh Ngọc 17/12/2003 042303006276 Trúng tuyển NV1
140037 Tống Khánh Ngọc 12/11/2003 251275704 Trúng tuyển NV1
120862 Trần Duy Ngọc 17/06/2003 215589972 Trúng tuyển NV1
120767 Võ Hoài Ngọc 20/01/2003 324109352 Trúng tuyển NV1
120783 Võ Trọng Ngôn 08/01/2003 312534206 Trúng tuyển NV1
120882 Dương Hạo Nguyên 16/11/2003 301816743 Trúng tuyển NV1
120731 Đặng Thái Nguyên 30/03/2003 079203014226 Trúng tuyển NV1
120642 Đoàn Hoàng Nguyên 25/09/2003 312516557 Trúng tuyển NV1
120766 Đỗ Thanh Nguyên 23/10/2002 051202001107 Trúng tuyển NV1
140036 Đỗ Trần Kim Nguyên 24/07/2003 212890926 Trúng tuyển NV1
140160 Lưu Trung Nguyên 31/12/2003 231515831 Trúng tuyển NV1
140147 Ngô Minh Nguyên 17/06/2003 285719344 Trúng tuyển NV1
140025 Nguyễn Chí Nguyên 08/01/2003 321777905 Trúng tuyển NV1
122137 Nguyễn Đăng Nguyên 05/05/2003 272942896 Trúng tuyển NV1
120094 Nguyễn Đình Nguyên 03/09/2003 272954110 Trúng tuyển NV1
121594 Nguyễn Đức Nguyên 16/01/2003 079203002355 Trúng tuyển NV1
110060 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 22/05/2003 084203001107 Trúng tuyển NV1
120160 Nguyễn Huỳnh Tri Nguyên 01/01/2003 221512579 Trúng tuyển NV1
121674 Nguyễn Lê Trọng Nguyên 22/01/2003 072203007215 Trúng tuyển NV1
120789 Nguyễn Trí Nguyên 21/04/2003 082203002115 Trúng tuyển NV1
121435 Nguyễn Trí Nguyên 18/12/2003 062203000597 Trúng tuyển NV1
121003 Nguyễn Trường Đình Nguyên 20/04/2003 212900763 Trúng tuyển NV1
121440 Phan Văn Nguyên 08/04/2003 054203002578 Trúng tuyển NV1
121041 Tống Thị Thảo Nguyên 11/02/2003 197475019 Trúng tuyển NV1
122081 Trần Cao Nguyên 05/12/2003 064203001841 Trúng tuyển NV1
121380 Trần Ngọc Phương Nguyên 14/06/2003 074303000193 Trúng tuyển NV1
120021 Trần Nguyễn Thanh Nguyên 09/11/2000 026029371 Trúng tuyển NV1
121947 Trần Tùng Nguyên 13/11/2002 264554990 Trúng tuyển NV1
122136 Trương Thị Thảo Nguyên 28/11/2000 245379325 Trúng tuyển NV1
121748 Vũ Đình Nguyên 13/09/2003 075203001901 Trúng tuyển NV1
120543 Nguyễn Phương Nguyễn 04/02/2003 381982549 Trúng tuyển NV1
140209 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 25/03/2003 285835658 Trúng tuyển NV1
121300 Trần Thế Ngữ 11/12/2003 072203007251 Trúng tuyển NV1
121619 Trương Thế Nhã 16/11/2003 231362403 Trúng tuyển NV1
140010 Võ Đăng Nhã 25/01/2003 077203005396 Trúng tuyển NV1
140201 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 13/10/2003 206225613 Trúng tuyển NV1
121640 Nguyễn Văn Nhàn 02/10/1999 301709113 Trúng tuyển NV1
121043 Đinh Thành Nhân 02/11/2002 272941055 Trúng tuyển NV1
120950 Đỗ Trung Nhân 14/08/2003 14000612151 Trúng tuyển NV1
140213 Huỳnh Thiện Nhân 16/10/2003 075203000691 Trúng tuyển NV1
140093 Lâm Văn Nhân 30/03/2003 066203000339 Trúng tuyển NV1
120718 Lê Văn Nhân 27/07/2002 301816151 Trúng tuyển NV1
120444 Lý Thành Nhân 26/07/2003 385875359 Trúng tuyển NV1
120902 Nguyễn Anh Hoài Nhân 12/01/2003 264579530 Trúng tuyển NV1
140127 Nguyễn Gia Hiểu Nhân 26/10/2003 382078234 Trúng tuyển NV1
120877 Nguyễn Hoàng Nhân 03/11/2003 056203000247 Trúng tuyển NV1
121988 Nguyễn Hữu Nhân 04/12/2003 285834441 Trúng tuyển NV1
120839 Nguyễn Ngọc Nhân 23/01/2003 281331133 Trúng tuyển NV1
121728 Nguyễn Phạm Trung Nhân 08/04/2003 072203003695 Trúng tuyển NV1
121612 Nguyễn Phan Nhân 02/12/2003 285827402 Trúng tuyển NV1
120683 Nguyễn Tấn Nhân 31/01/2003 261647026 Trúng tuyển NV1
120941 Nguyễn Thanh Nhân 31/12/2003 083203008845 Trúng tuyển NV1
120245 Nguyễn Thành Nhân 21/10/2003 212538580 Trúng tuyển NV1
120289 Nguyễn Thành Nhân 06/12/2003 261675392 Trúng tuyển NV1
120655 Nguyễn Thành Nhân 21/11/2003 264545827 Trúng tuyển NV1
121816 Nguyễn Thành Nhân 15/07/2000 321743877 Trúng tuyển NV1
120619 Nguyễn Trần Trọng Nhân 09/03/2003 312534416 Trúng tuyển NV1
120420 Nguyễn Trọng Trí Nhân 23/08/2001 342056599 Trúng tuyển NV1
120887 Nguyên Văn Nhân 16/07/2001 381968410 Trúng tuyển NV1
140272 Nguyễn Văn Nhân 02/09/2003 212903103 Trúng tuyển NV1
140153 Phạm Nguyễn Hoàng Nhân 30/06/2003 272894650 Trúng tuyển NV1
121446 Phan Châu Nhân 20/08/2003 054203001269 Trúng tuyển NV1
121636 Phan Thị Kim Nhân 28/07/2002 077302006525 Trúng tuyển NV1
120159 Trần Trung Nhân 06/02/2003 321801657 Trúng tuyển NV1
121354 Trượng Ngọc Nhân 04/09/2002 264579510 Trúng tuyển NV1
110018 Trương Thiện Nhân 12/05/2003 079203010001 Trúng tuyển NV1
120677 Võ Hồ Trọng Nhân 05/05/2003 079203011057 Trúng tuyển NV1
121823 Nguyễn Thống Nhất 29/07/2003 215611536 Trúng tuyển NV1
121682 Trần Đức Nhất 04/08/2003 272923948 Trúng tuyển NV1
140271 Cao Minh Nhật 24/03/2003 070203000791 Trúng tuyển NV1
140205 Đoàn Tấn Nhật 10/01/2003 080203001853 Trúng tuyển NV1
140109 Hồ Dũng Nhật 01/12/2003 060203000664 Trúng tuyển NV1
121389 Lê Độ Nhật 05/07/2003 191974016 Trúng tuyển NV1
121486 Lê Thành Nhật 21/01/2003 079203039927 Trúng tuyển NV1
140252 Mai Trần Minh Nhật 15/03/2003 241885896 Trúng tuyển NV1
140312 Ngô Khắc Nhật 01/03/2003 051203009425 Trúng tuyển NV1
120469 Nguyễn Hồng Nhật 24/07/2003 215599895 Trúng tuyển NV1
121080 Nguyễn Minh Nhật 08/01/2003 251340141 Trúng tuyển NV1
120129 Nguyễn Phương Nhật 01/01/1999 197371272 Trúng tuyển NV1
121626 Trần Minh Nhật 25/04/2003 212537084 Trúng tuyển NV1
120780 Trần Quang Nhật 14/12/2002 072202005212 Trúng tuyển NV1
122138 Trần Quang Nhật 26/11/2000 052200003845 Trúng tuyển NV1
121976 Võ Minh Nhật 29/07/2003 382019744 Trúng tuyển NV1
120380 Bùi Thị Bình Nhi 04/01/2003 261603446 Trúng tuyển NV1
121767 Đặng Ngọc Nhi 26/10/2003 225719955 Trúng tuyển NV1
120935 Đặng Thị Tuyết Nhi 08/10/2003 312567844 Trúng tuyển NV1
120724 Hà Thị Quỳnh Nhi 14/03/2003 261603382 Trúng tuyển NV1
140318 Huỳnh Thị Băng Nhi 14/05/2003 231428216 Trúng tuyển NV1
120198 Lê Thị Hồng Nhi 10/07/2003 242031086 Trúng tuyển NV1
120033 Lê Thị Phương Nhi 15/05/1999 312392382 Trúng tuyển NV1
122041 Lê Thị Yến Nhi 20/05/2003 072303005552 Trúng tuyển NV1
121465 Mai Thị Tiểu Nhi 20/08/2003 072303006772 Trúng tuyển NV1
121463 Mai Thi Yến Nhi 20/08/2003 072303096773 Trúng tuyển NV1
121468 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 24/12/2003 079303011796 Trúng tuyển NV1
120006 Nguyễn Thị Yến Nhi 31/08/2001 272793920 Trúng tuyển NV1
120575 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/10/1999 272672341 Trúng tuyển NV1
122111 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/06/2003 231446771 Trúng tuyển NV1
120412 Nguyễn Trương Hiểu Nhi 22/11/2003 233341853 Trúng tuyển NV1
121337 Phạm Thị Yến Nhi 22/03/2003 080303001378 Trúng tuyển NV1
121416 Quãng Thị Yến Nhi 07/03/2003 321804639 Trúng tuyển NV1
140254 Trần Thị Linh Nhi 12/10/2003 072303007190 Trúng tuyển NV1
140152 Trương Thúy Nhi 29/11/2003 079303019926 Trúng tuyển NV1
120494 Võ Thị Yến Nhi 16/12/2003 301815251 Trúng tuyển NV1
122121 Lâm Thị Thảo Nhiên 11/01/2003 301873090 Trúng tuyển NV1
120976 Nguyễn Đào Ái Nhiên 04/01/2003 221525139 Trúng tuyển NV1
120984 Đặng Trí Nhớ 12/06/2003 241926603 Trúng tuyển NV1
120212 Trần Minh Nhớ 07/10/2003 221536721 Trúng tuyển NV1
121598 Nguyễn Quang Nhu 22/10/2003 312554276 Trúng tuyển NV1
121739 Nguyễn Phú Nhuận 11/08/2003 225961194 Trúng tuyển NV1
120534 Trương Thị Ngọc Nhum 21/08/2003 301835345 Trúng tuyển NV1
120372 Lê Thị Phương Nhung 12/11/2003 301885854 Trúng tuyển NV1
120609 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19/12/1999 025847814 Trúng tuyển NV1
140090 Trần Thị Thúy Nhung 20/04/2003 215621291 Trúng tuyển NV1
120203 Đặng Hồ Quỳnh Như 25/01/2003 215592508 Trúng tuyển NV1
121871 Đoàn Hà Tiểu Như 07/07/2003 212904001 Trúng tuyển NV1
121127 Hồ Thị Quỳnh Như 22/02/2003 272956378 Trúng tuyển NV1
122125 Huỳnh Trương Tâm Như 22/05/2003 272956577 Trúng tuyển NV1
140302 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 06/01/2002 079302011231 Trúng tuyển NV1
121911 Nguyễn Phan Huỳnh Như 24/11/2003 301822220 Trúng tuyển NV1
120658 Nguyễn Thị Ngọc Như 07/05/2003 077303002418 Trúng tuyển NV1
120726 Nguyễn Thị Quỳnh Như 22/03/1997 079197014459 Trúng tuyển NV1
140081 Nguyễn Thị Ý Như 29/07/2003 261568885 Trúng tuyển NV1
120988 Phạm Thị Thảo Như 19/07/2003 072303002530 Trúng tuyển NV1
122030 Phùng Thị Quỳnh Như 31/07/2003 079303025015 Trúng tuyển NV1
120732 Trần Thị Yến Như 08/03/2002 08430300056 Trúng tuyển NV1
140230 Lê Minh Nhựt 30/01/2003 312511856 Trúng tuyển NV1
140038 Phan Minh Nhựt 19/04/2003 079203009641 Trúng tuyển NV1
110031 Trần Minh Nhựt 04/01/2003 079203013409 Trúng tuyển NV1
120034 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 16/01/2002 321843410 Trúng tuyển NV1
120186 Nguyễn Thị Kim Oanh 23/07/1998 092198002010 Trúng tuyển NV1
121183 Phạm Thị Lan Oanh 09/02/2003 060303002493 Trúng tuyển NV1
120639 Triệu Kiều Oanh 06/09/2003 008303002406 Trúng tuyển NV1
121693 Trương Thị Kiều Oanh 22/09/2003 301815309 Trúng tuyển NV1
122071 Phan Huỳnh Quốc Pha 05/08/2003 312528469 Trúng tuyển NV1
120827 Nguyễn Tiểu Phàm 04/07/2003 342132893 Trúng tuyển NV1
120331 Danh Dương Pháp 27/02/2003 372042111 Trúng tuyển NV1
122092 Bùi Nguyên Phát 15/09/2003 070203000272 Trúng tuyển NV1
140214 Diêu Triển Phát 07/11/2003 079203013279 Trúng tuyển NV1
121925 Hoàng Thành Phát 13/09/2003 079203013022 Trúng tuyển NV1
121049 Huỳnh Tấn Phát 21/07/2003 342082760 Trúng tuyển NV1
121335 Huỳnh Tấn Phát 24/12/2003 079203015198 Trúng tuyển NV1
121190 Huỳnh Tiến Phát 25/11/2003 301833137 Trúng tuyển NV1
120905 Hùynh Tiến Phát 09/09/2003 261585838 Trúng tuyển NV1
121696 Huỳnh Thanh Phát 15/09/2003 301813565 Trúng tuyển NV1
120867 Lê Đặng Tấn Phát 16/09/2003 077203003928 Trúng tuyển NV1
110037 Lê Tiến Phát 15/06/2003 079203019762 Trúng tuyển NV1
140118 Lê Xuân Phát 31/03/2003 276092488 Trúng tuyển NV1
140045 Lưu Tấn Phát 09/02/2003 064203000369 Trúng tuyển NV1
120897 Lý Thành Phát 04/12/2003 321778863 Trúng tuyển NV1
120673 Ngô Tấn Phát 23/01/2003 312522294 Trúng tuyển NV1
121058 Nguyễn Hoàng Phát 16/11/2003 212900429 Trúng tuyển NV1
120425 Nguyễn Hoàng Nguyên Phát 16/11/2003 321778055 Trúng tuyển NV1
120868 Nguyễn Hồ Tấn Phát 02/06/2003 301827477 Trúng tuyển NV1
120257 Nguyễn Minh Phát 20/11/2003 083203000863 Trúng tuyển NV1
120860 Nguyễn Tấn Phát 19/09/2003 215586178 Trúng tuyển NV1
121186 Nguyễn Tấn Phát 27/01/2003 301815223 Trúng tuyển NV1
121653 Nguyễn Tấn Phát 31/03/2003 079203027709 Trúng tuyển NV1
120590 Nguyễn Tuấn Phát 21/08/2003 321623380 Trúng tuyển NV1
140116 Nguyễn Tuấn Phát 12/08/2003 281320505 Trúng tuyển NV1
120781 Nguyễn Triệu Phát 16/08/2003 075203003128 Trúng tuyển NV1
121129 Nguyễn Xuân Phát 11/06/2003 352696012 Trúng tuyển NV1
121523 Phạm Hoàng Quang Phát 11/03/2003 079203034733 Trúng tuyển NV1
140150 Phạm Trường Phát 28/04/2003 051203001803 Trúng tuyển NV1
140040 Phạm Võ Tấn Phát 16/04/2003 285861287 Trúng tuyển NV1
121709 Trần Dương Thành Phát 23/01/2003 301889540 Trúng tuyển NV1
121204 Trần Hùng Phát 14/06/2003 281326676 Trúng tuyển NV1
121333 Trần Tấn Phát 25/05/2003 281401054 Trúng tuyển NV1
121019 Trần Thành Phát 09/04/2002 371974738 Trúng tuyển NV1
140187 Võ Lê Hoàng Tiến Phát 11/06/2002 272946056 Trúng tuyển NV1
110041 Võ Thanh Phát 04/04/2003 312503553 Trúng tuyển NV1
121699 Võ Thành Phát 07/10/2003 072203009135 Trúng tuyển NV1
120391 Huỳnh Thị Mỹ Phấn 04/07/2003 372021494 Trúng tuyển NV1
121789 Nguyễn Hồng Phấn 02/06/2003 072303007992 Trúng tuyển NV1
121614 Huỳnh Vũ Phi 28/01/2003 261679380 Trúng tuyển NV1
120694 Lê Thành Phi 20/03/2003 058203001436 Trúng tuyển NV1
120321 Nguyễn Hoàng Phi 10/01/2003 331966312 Trúng tuyển NV1
122131 Nguyễn Hoàng Phi 19/10/2003 056203001434 Trúng tuyển NV1
120087 Nguyễn Tấn Phi 29/10/2003 215576591 Trúng tuyển NV1
120738 Nguyễn Trung Phi 18/03/2003 215592353 Trúng tuyển NV1
120232 Phạm Thành Phi 27/12/2003 352655392 Trúng tuyển NV1
121276 Võ Lâm Hoàng Phi 07/01/2003 089203001356 Trúng tuyển NV1
140033 Hồ Đắc Phiên 24/01/2003 054203000338 Trúng tuyển NV1
120379 Bùi Thanh Phong 24/10/2003 072203003949 Trúng tuyển NV1
121471 Đặng Hải Phong 23/02/2002 095202000106 Trúng tuyển NV1
121331 Đinh Hoàng Phong 23/09/2003 272944911 Trúng tuyển NV1
122117 Huỳnh Vũ Phong 04/12/2003 382057097 Trúng tuyển NV1
121075 Lê Hoài Phong 19/11/2003 215586892 Trúng tuyển NV1
120541 Mai Đỗ Tuấn Phong 28/02/2003 072203008072 Trúng tuyển NV1
120107 Nguyễn Duy Phong 17/03/2003 261428989 Trúng tuyển NV1
121960 Nguyễn Đức Phong 20/07/2003 276067252 Trúng tuyển NV1
121557 Nguyễn Hoài Phong 03/12/2003 272968119 Trúng tuyển NV1
140174 Nguyễn Quốc Phong 13/03/2003 276010122 Trúng tuyển NV1
120646 Nguyễn Tấn Phong 14/02/2003 312542043 Trúng tuyển NV1
121403 Nguyễn Thanh Phong 25/10/2003 272946922 Trúng tuyển NV1
122065 Nguyễn Thanh Phong 06/11/2003 231339597 Trúng tuyển NV1
121108 Nguyễn Trí Phong 18/03/2003 372072594 Trúng tuyển NV1
120929 Nguyễn Văn Phong 07/12/2003 261604541 Trúng tuyển NV1
121079 Nguyễn Vũ Phong 15/02/2000 264546557 Trúng tuyển NV1
121068 Phạm Thanh Phong 27/05/2003 312565742 Trúng tuyển NV1
120545 Phạm Văn Phong 26/08/2002 231359519 Trúng tuyển NV1
120834 Trần Đông Phong 28/11/2003 215581665 Trúng tuyển NV1
120560 Trần Hùng Đại Phong 11/09/2003 215619338 Trúng tuyển NV1
121254 Trần Ngọc Phong 02/05/2003 072203007988 Trúng tuyển NV1
121735 Vũ Văn Phong 26/12/2003 035203005804 Trúng tuyển NV1
121799 Châu Văn Phố 13/12/2003 089203000145 Trúng tuyển NV1
121635 Đoàn Tỷ Phú 14/09/2003 385864638 Trúng tuyển NV1
121804 Hoàng Văn Phú 28/08/2003 077203004944 Trúng tuyển NV1
120122 Lâm Phan Trường Phú 17/03/2002 334993710 Trúng tuyển NV1
120416 Lê Hồng Phú 06/06/2003 261604020 Trúng tuyển NV1
121338 Lê Nguyễn Minh Phú 21/09/2003 079203010982 Trúng tuyển NV1
120137 Lê Quang Phú 15/03/2003 034203003525 Trúng tuyển NV1
121549 Lưu Phong Phú 16/04/2003 058203000176 Trúng tuyển NV1
121795 Ngô Gia Phú 06/04/2003 272966460 Trúng tuyển NV1
120287 Nguyễn Minh Phú 25/06/2003 312503819 Trúng tuyển NV1
121974 Nguyễn Quốc Phú 02/10/2003 215599042 Trúng tuyển NV1
121641 Nguyễn Thanh Phú 20/09/2003 342063135 Trúng tuyển NV1
121196 Nguyễn Thành Phú 29/06/2003 079203022061 Trúng tuyển NV1
121954 Nguyễn Trọng Phú 18/08/2003 215593469 Trúng tuyển NV1
140249 Nguyễn Xuân Phú 10/08/2003 261587024 Trúng tuyển NV1
140064 Phạm Thành Phú 13/10/2000 026087268 Trúng tuyển NV1
120351 Phạm Văn Phú 24/10/2003 192139832 Trúng tuyển NV1
120178 Trần Quốc Phú 23/03/2003 251303356 Trúng tuyển NV1
121073 Trương Bá Thiên Phú 31/08/2003 212885950 Trúng tuyển NV1
121316 Võ Gia Phú 09/01/2002 321823578 Trúng tuyển NV1
121092 Võ Sĩ Phú 03/06/2003 212856889 Trúng tuyển NV1
122127 Bùi Trọng Phúc 25/05/2002 312467609 Trúng tuyển NV1
140238 Đào Quang Phúc 18/11/2003 077203002579 Trúng tuyển NV1
120062 Đặng Vĩnh Phúc 04/05/2003 215589909 Trúng tuyển NV1
120067 Đỗ Hoàng Phúc 17/07/2003 225827795 Trúng tuyển NV1
121064 Hồ Tấn Duy Phúc 11/03/2003 285805816 Trúng tuyển NV1
121054 Huỳnh Hoàng Phúc 03/01/2003 212900813 Trúng tuyển NV1
120211 Huỳnh Tấn Phúc 27/01/2003 261638766 Trúng tuyển NV1
120007 Huỳnh Trọng Phúc 14/03/2002 079202027024 Trúng tuyển NV1
120218 Lê Đình Phúc 17/01/2003 221536678 Trúng tuyển NV1
120141 Lê Hoàng Phúc 11/04/2003 221524203 Trúng tuyển NV1
121029 Ngô Hữu Phúc 29/10/2003 082203000670 Trúng tuyển NV1
120427 Nguyễn Công Phúc 20/05/2003 312527625 Trúng tuyển NV1
122034 Nguyễn Đặng Hoàng Phúc 22/11/2003 261605383 Trúng tuyển NV1
140056 Nguyễn Đình Phúc 30/01/2003 079203039347 Trúng tuyển NV1
120833 Nguyễn Đỗ Tấn Phúc 30/08/2003 312554010 Trúng tuyển NV1
122048 Nguyễn Đức Phúc 24/03/2003 215599418 Trúng tuyển NV1
120450 Nguyễn Gia Phúc 14/01/2003 321841501 Trúng tuyển NV1
120886 Nguyễn Hoàng Phúc 25/08/2003 372096089 Trúng tuyển NV1
122133 Nguyễn Hoàng Phúc 31/03/2003 342086245 Trúng tuyển NV1
121344 Nguyễn Hửu Thanh Phúc 14/11/2003 301804474 Trúng tuyển NV1
120369 Nguyễn Ích Phúc 17/09/2002 285830173 Trúng tuyển NV1
140247 Nguyễn Kim Phúc 13/08/2003 241981067 Trúng tuyển NV1
120947 Nguyễn Tấn Phúc 13/10/2003 060203002108 Trúng tuyển NV1
120630 Nguyễn Tuấn Phúc 01/01/2003 251301735 Trúng tuyển NV1
121610 Nguyễn Thanh Phúc 08/09/2002 079202031599 Trúng tuyển NV1
120143 Nguyễn Trọng Phúc 26/10/2003 301804272 Trúng tuyển NV1
120439 Nguyễn Trọng Phúc 14/08/2003 321777689 Trúng tuyển NV1
120482 Nguyễn Trọng Phúc 07/06/2003 261663234 Trúng tuyển NV1
120274 Nguyễn Trung Phúc 27/09/2003 077203002491 Trúng tuyển NV1
110056 Nguyễn Văn Phúc 07/09/2002 352640441 Trúng tuyển NV1
140210 Phạm Minh Phúc 28/12/2003 079203019746 Trúng tuyển NV1
120260 Tạ Thành Trọng Phúc 09/07/2003 301816003 Trúng tuyển NV1
120249 Trần Hoàng Phúc 26/05/2003 321622443 Trúng tuyển NV1
120664 Trần Hữu Phúc 04/06/2002 231337308 Trúng tuyển NV1
121717 Trần Thiên Phúc 24/12/2003 079203013574 Trúng tuyển NV1
121596 Trương Vĩnh Phúc 08/10/2003 079203025218 Trúng tuyển NV1
120283 Võ Trọng Phúc 20/04/2003 335069540 Trúng tuyển NV1
121893 Lê Minh Phụng 05/08/2003 072203001500 Trúng tuyển NV1
120082 Nguyễn Thị Kim Phụng 28/12/2003 312588773 Trúng tuyển NV1
120613 Phan Văn Phụng 07/04/2002 079202030896 Trúng tuyển NV1
110015 Trần Hải Phụng 29/01/2003 079203002139 Trúng tuyển NV1
120233 Võ Minh Phụng 14/12/2003 312560612 Trúng tuyển NV1
122039 Châu Hoài Phước 21/10/2003 080203000742 Trúng tuyển NV1
121934 Đào Minh Phước 29/06/2002 261648199 Trúng tuyển NV1
121807 Đặng Trọng Phước 30/10/2003 079203034908 Trúng tuyển NV1
120328 Huỳnh Bá Phước 17/05/2003 321790320 Trúng tuyển NV1
121145 Huỳnh Ngọc Phước 06/09/2003 301828915 Trúng tuyển NV1
122005 Lê Thành Phước 27/12/2003 251280665 Trúng tuyển NV1
120530 Nguyễn Hữu Phước 24/03/2003 285825752 Trúng tuyển NV1
121000 Nguyễn Hữu Phước 25/02/2003 215578009 Trúng tuyển NV1
121264 Nguyễn Tấn Phước 27/12/2003 077203003101 Trúng tuyển NV1
121175 Nguyễn Tuấn Phước 16/08/2003 301883059 Trúng tuyển NV1
120214 Nguyễn Thái Phước 02/05/2003 072203008670 Trúng tuyển NV1
120376 Nguyễn Thành Phước 22/11/2003 261607678 Trúng tuyển NV1
120166 Nguyễn Thiện Phước 16/01/2003 212892627 Trúng tuyển NV1
120657 Nguyễn Vạn Phước 02/01/2003 077203005229 Trúng tuyển NV1
140314 Phạm Ngọc Phước 24/02/2003 060203000380 Trúng tuyển NV1
120275 Phạm Thị Hồng Phước 17/04/2003 054303000777 Trúng tuyển NV1
121408 Phạm Thiên Phước 08/11/2003 272953660 Trúng tuyển NV1
120315 Trần Phước 13/09/2001 334961822 Trúng tuyển NV1
121950 Võ Văn Phước 03/02/2002 077202000184 Trúng tuyển NV1
121443 Đào Viết Anh Phương 29/07/2003 072203000998 Trúng tuyển NV1
121202 Đặng Duy Phương 29/04/2003 072203006960 Trúng tuyển NV1
121517 Nguyễn Hà Phương 28/04/2003 301804750 Trúng tuyển NV1
122106 Nguyễn Hoàng Phương 26/07/2003 079203009960 Trúng tuyển NV1
120393 Nguyễn Lê Nhã Phương 03/09/2003 215595895 Trúng tuyển NV1
121420 Nguyễn Thị Linh Phương 10/11/2003 241993119 Trúng tuyển NV1
121497 Nguyễn Trang Tấn Phương 22/06/2003 385866692 Trúng tuyển NV1
140053 Trần Minh Phương 25/05/2003 070203001794 Trúng tuyển NV1
121284 Trần Thanh Phương 24/02/2003 054203000923 Trúng tuyển NV1
140300 Trần Thị Diễm Phương 08/02/2003 077303007080 Trúng tuyển NV1
121695 Võ Duy Phương 11/09/2003 075203001549 Trúng tuyển NV1
120548 Võ Lê Minh Phương 19/05/2003 264582371 Trúng tuyển NV1
120054 Từ Công Phường 12/04/2003 058203000515 Trúng tuyển NV1
120106 Hoàng Thị Phượng 02/06/2003 285823135 Trúng tuyển NV1
121061 Lâm Thị Bích Phượng 08/02/2003 215569782 Trúng tuyển NV1
120005 Lê Thị Bích Phượng 12/09/2002 335036297 Trúng tuyển NV1
120108 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 26/02/2001 206399294 Trúng tuyển NV1
121220 Bùi Nguyên Quang 28/10/2003 225825586 Trúng tuyển NV1
120462 Đỗ Phúc Quang 25/09/2003 251348456 Trúng tuyển NV1
122112 Hoàng Minh Quang 20/07/2003 079203009226 Trúng tuyển NV1
121578 Hồ Đỗ Minh Quang 06/01/2003 261607661 Trúng tuyển NV1
121209 Lê Hân Quang 20/11/2003 301835491 Trúng tuyển NV1
122021 Lê Huỳnh Nhật Quang 22/07/2003 312559322 Trúng tuyển NV1
120956 Nguyễn Minh Quang 07/10/2003 215588638 Trúng tuyển NV1
120031 Nguyễn Ngọc Quang 11/08/2002 092202003681 Trúng tuyển NV1
140182 Nguyễn Nhật Quang 17/10/2003 068203011237 Trúng tuyển NV1
121611 Nguyễn Thế Quang 22/12/2003 272979732 Trúng tuyển NV1
121480 Phạm Minh Quang 29/06/2003 079203015888 Trúng tuyển NV1
140269 Phạm Ngọc Quang 18/11/2003 063585477 Trúng tuyển NV1
120040 Trần Minh Quang 13/10/2003 301828343 Trúng tuyển NV1
120542 Trần Thành Quang 02/11/2003 212539090 Trúng tuyển NV1
120606 Trần Văn Quang 16/02/2003 241959164 Trúng tuyển NV1
121397 Võ Ngọc Vinh Quang 03/05/2003 066203001349 Trúng tuyển NV1
121358 Vũ Văn Quang 17/12/2003 276001488 Trúng tuyển NV1
121181 Bùi Nguyễn Minh Quân 21/01/2003 079203018239 Trúng tuyển NV1
121885 Cao Minh Quân 05/12/2003 001203013434 Trúng tuyển NV1
140282 Cao Minh Quân 10/12/2003 215600940 Trúng tuyển NV1
121241 Đặng Tấn Quân 01/02/2001 245408046 Trúng tuyển NV1
120479 Đỗ Hoàng Quân 19/06/2003 215598556 Trúng tuyển NV1
121581 Hoàng Trọng Minh Quân 26/12/2002 272954031 Trúng tuyển NV1
120498 Huỳnh Việt Quân 15/11/2003 301805510 Trúng tuyển NV1
140244 Lê Hồng Quân 12/12/2003 022203012186 Trúng tuyển NV1
121650 Lê Thị Mỹ Quân 29/10/2003 342112628 Trúng tuyển NV1
120252 Nguyễn Quân 05/11/2003 212904044 Trúng tuyển NV1
122116 Nguyễn Anh Quân 11/08/2003 079203038145 Trúng tuyển NV1
121155 Nguyễn Hoàng Quân 17/10/2002 242032204 Trúng tuyển NV1
140256 Nguyễn Hoàng Quân 03/10/2003 079203010274 Trúng tuyển NV1
120588 Nguyễn Trung Quân 21/05/2003 212851422 Trúng tuyển NV1
120915 Phan Minh Quân 31/10/2003 251287769 Trúng tuyển NV1
121931 Trần Ái Quân 11/07/2000 07920001983 Trúng tuyển NV1
121634 Trần Hồng Quân 14/08/2003 261556885 Trúng tuyển NV1
120111 Trần Minh Quân 24/09/2003 241913869 Trúng tuyển NV1
121655 Trần Minh Quân 02/10/2003 212902241 Trúng tuyển NV1
140250 Võ Hoàng Minh Quân 21/03/2003 079203022278 Trúng tuyển NV1
121761 Vương Trung Quân 03/04/2003 272980867 Trúng tuyển NV1
120853 Ngô Quốc Qui 02/07/2003 079203014259 Trúng tuyển NV1
140259 Võ Bình Qui 02/08/2003 312529605 Trúng tuyển NV1
121607 Dương Phú Quí 17/04/2003 385843974 Trúng tuyển NV1
120371 Nguyễn Ngọc Quí 01/08/2003 35276270e Trúng tuyển NV1
120377 Nguyễn Thanh Quí 28/05/2003 312534025 Trúng tuyển NV1
121829 Nguyễn Thị Cẩm Quí 18/12/2003 331939885 Trúng tuyển NV1
140198 Nguyễn Văn Quí 02/09/2003 312511896 Trúng tuyển NV1
121292 Tạ Văn Quí 23/02/2003 352683477 Trúng tuyển NV1
121366 Trần Bảo Quí 26/07/2003 352625518 Trúng tuyển NV1
120029 Hoàng Nguyễn Anh Quốc 09/01/2003 225834318 Trúng tuyển NV1
120973 Lê Thanh Quốc 28/07/2003 05403001866 Trúng tuyển NV1
121933 Nguyễn Anh Quốc 06/04/2003 241944398 Trúng tuyển NV1
122052 Nguyễn Trung Quốc 29/10/2003 095203005081 Trúng tuyển NV1
140078 Nguyễn Văn Quốc 20/02/2003 079203032565 Trúng tuyển NV1
140311 Nguyễn Văn Quốc 05/09/2003 241992159 Trúng tuyển NV1
120695 Phạm Hữu Quốc 27/10/2003 372018970 Trúng tuyển NV1
140029 Phạm Văn Quốc 28/11/2003 215639945 Trúng tuyển NV1
122085 Quản Trọng Quốc 17/01/2003 091203000009 Trúng tuyển NV1
121085 Trần Anh Quốc 05/05/2003 040203022548 Trúng tuyển NV1
121806 Trình Minh Quốc 14/06/2003 052203006881 Trúng tuyển NV1
121803 Tŕnh Minh Quốc 14/06/2003 215595736 Trúng tuyển NV1
121702 Võ Minh Quốc 29/07/2003 079203039945 Trúng tuyển NV1
120554 Lê Quang Quy 28/05/2003 312530482 Trúng tuyển NV1
120746 Nguyễn Thanh Quy 18/01/2003 301778860 Trúng tuyển NV1
121661 Trần Khánh Quy 01/12/2003 312553161 Trúng tuyển NV1
121583 Võ Quốc Quy 03/06/2003 321748878 Trúng tuyển NV1
120291 Dương Phú Quý 24/10/2003 321811488 Trúng tuyển NV1
121753 Giang Hoàng Quý 30/07/2003 072203006401 Trúng tuyển NV1
121768 Huỳnh Thị Hồng Quý 01/03/2003 215620670 Trúng tuyển NV1
110045 Lê Trương Phú Quý 19/10/2003 352655694 Trúng tuyển NV1
120911 Ngô Ngọc Quý 01/07/2003 261657752 Trúng tuyển NV1
140163 Nguyễn Hoàng Quý 10/04/2003 301839098 Trúng tuyển NV1
121878 Vũ Xuân Quý 05/03/2003 285824349 Trúng tuyển NV1
120843 Lê Võ Lệ Quyên 30/08/2003 215576964 Trúng tuyển NV1
120184 Nguyễn Thị Thảo Quyên 07/09/2003 321633873 Trúng tuyển NV1
120167 Lê Đình Quyền 24/01/2003 225770650 Trúng tuyển NV1
120519 Vũ Bá Quyết 09/10/2002 241930153 Trúng tuyển NV1
140077 Đàm Phan Trang Quỳnh 19/07/2003 241992308 Trúng tuyển NV1
121660 Đào Thị Duy Quỳnh 08/03/2003 054303003883 Trúng tuyển NV1
140295 Đặng Diễm Quỳnh 16/12/2003 079303039723 Trúng tuyển NV1
120179 Đặng Phan Kim Quỳnh 05/11/2003 225961575 Trúng tuyển NV1
120003 Nguyễn Hữu Diễm Quỳnh 17/11/2000 025975087 Trúng tuyển NV1
121895 Nguyễn Ngọc Mỹ Quỳnh 15/10/2003 272911592 Trúng tuyển NV1
121015 Phạm Xuân Quỳnh 27/11/2001 312472179 Trúng tuyển NV1
121115 Vũ Thị Quỳnh 26/08/2003 245424622 Trúng tuyển NV1
121726 Ayũn Y Sang 17/03/2003 242049252 Trúng tuyển NV1
121888 Bạch Đình Sang 15/11/2003 077203007868 Trúng tuyển NV1
121778 Huỳnh Quang Sang 11/07/2003 312544039 Trúng tuyển NV1
121923 Kiều Tấn Sang 23/11/2002 285941476 Trúng tuyển NV1
121229 Lê Bảo Sang 13/10/2003 312539440 Trúng tuyển NV1
121479 Nguyễn Đỗ Minh Sang 29/01/2003 272948317 Trúng tuyển NV1
140126 Nguyễn Minh Sang 10/03/2003 052203011386 Trúng tuyển NV1
121828 Nguyễn Tấn Sang 09/03/2003 382026787 Trúng tuyển NV1
121423 Nguyễn Tuấn Sang 19/06/2003 072203005235 Trúng tuyển NV1
120322 Nguyễn Văn Sang 15/11/2003 077203007154 Trúng tuyển NV1
122089 Nguyễn Vi Sang 19/04/2003 056203000387 Trúng tuyển NV1
121692 Phạm Anh Sang 07/09/2003 264567705 Trúng tuyển NV1
120154 Trần Trọng Sang 12/05/2003 215578784 Trúng tuyển NV1
121756 Trương Tấn Sang 24/05/2003 251300415 Trúng tuyển NV1
121320 Vũ Minh Sang 16/08/2003 301825446 Trúng tuyển NV1
120631 Trần Văn Sáng 11/04/2003 231389953 Trúng tuyển NV1
120105 Nguyễn Ngọc 20/06/2003 215595925 Trúng tuyển NV1
121935 Nguyễn Tiến 04/10/2003 066203002302 Trúng tuyển NV1
121913 Đỗ Đông Sinh 14/03/2003 242021651 Trúng tuyển NV1
120451 Nguyễn Văn Sinh 13/11/2003 215565589 Trúng tuyển NV1
120119 Đặng Vũ Trường Sơn 03/03/2003 352654878 Trúng tuyển NV1
120046 Hoàng Đình Sơn 06/03/2002 197500408 Trúng tuyển NV1
120998 Hoàng Minh Sơn 01/08/2003 242029246 Trúng tuyển NV1
120394 Huỳnh Ngọc Sơn 18/11/2003 261644669 Trúng tuyển NV1
121368 Lê Hoàng Sơn 11/10/2003 272996321 Trúng tuyển NV1
121952 Lê Hồng Sơn 13/06/2003 342117889 Trúng tuyển NV1
110024 Lê Ngọc Sơn 11/03/2003 312553933 Trúng tuyển NV1
120514 Lê Thanh Sơn 01/05/2003 312638533 Trúng tuyển NV1
140231 Lê Thanh Sơn 03/11/2003 251270306 Trúng tuyển NV1
121172 Lê Trung Sơn 15/04/2003 060203000362 Trúng tuyển NV1
121840 Nguyễn Hoài Sơn 11/03/2003 285825645 Trúng tuyển NV1
140245 Nguyễn Hồng Sơn 27/08/2003 264567887 Trúng tuyển NV1
140262 Nguyễn Hồng Sơn 16/10/2003 215602334 Trúng tuyển NV1
121722 Nguyễn Hùng Sơn 19/07/2003 035203000477 Trúng tuyển NV1
140203 Nguyễn Ngọc Sơn 24/01/2003 079203009828 Trúng tuyển NV1
120822 Nguyễn Thế Sơn 11/06/2002 285769346 Trúng tuyển NV1
120406 Nguyễn Trường Sơn 30/07/2002 285768126 Trúng tuyển NV1
121563 Nguyễn Trường Sơn 08/06/2003 054203004021 Trúng tuyển NV1
120600 Nguyễn Văn Sơn 14/11/2003 372116502 Trúng tuyển NV1
140191 Nguyễn Văn Sơn 23/11/2002 215564371 Trúng tuyển NV1
120475 Phạm Lam Sơn 11/11/2003 276130003 Trúng tuyển NV1
121620 Phạm Thái Hoàng Sơn 12/08/2003 075203019071 Trúng tuyển NV1
122047 Từ Ngọc Sơn 24/03/2003 188042466 Trúng tuyển NV1
120846 Trần Nguyễn Khánh Sơn 26/10/2003 077203003178 Trúng tuyển NV1
120486 Trần Thanh Sơn 20/10/2003 335082010 Trúng tuyển NV1
121584 Vũ Hồng Sơn 10/10/2003 231523307 Trúng tuyển NV1
120317 Hồ Văn Sung 28/08/2003 285836487 Trúng tuyển NV1
121921 11/03/2003 054203003121 Trúng tuyển NV1
120277 Lê Thị Thu Sương 08/10/2003 215599927 Trúng tuyển NV1
110036 Nguyễn Thảo Sương 21/11/2000 026006198 Trúng tuyển NV1
121070 Trần Anh Sỹ 27/12/2003 233363445 Trúng tuyển NV1
121621 Trần Đức Sỹ 01/05/2003 245457052 Trúng tuyển NV1
120208 Lê Trung 29/04/2003 342150951 Trúng tuyển NV1
120927 Dương Minh Tài 02/04/2003 077203007833 Trúng tuyển NV1
121410 Đỗ Thành Tài 01/05/2003 082203003786 Trúng tuyển NV1
140094 Huỳnh Tấn Tài 26/01/2003 242042256 Trúng tuyển NV1
140099 Huỳnh Tấn Tài 17/10/2003 321777697 Trúng tuyển NV1
121527 Lê Tấn Tài 20/11/2003 285886095 Trúng tuyển NV1
121588 Lê Tấn Tài 20/10/2003 335069245 Trúng tuyển NV1
121474 Mai Chí Tài 31/10/2003 272989840 Trúng tuyển NV1
121390 Nguyễn Anh Tài 18/07/2003 054203001082 Trúng tuyển NV1
121062 Nguyễn Chí Tài 17/11/2003 342092204 Trúng tuyển NV1
140255 Nguyễn Hoàng Tài 29/07/2003 312533635 Trúng tuyển NV1
121193 Nguyễn Hữu Tài 24/02/2003 331930349 Trúng tuyển NV1
122076 Nguyễn Quốc Tài 30/03/2002 272884524 Trúng tuyển NV1
120335 Nguyễn Tấn Tài 06/10/2003 080203000446 Trúng tuyển NV1
121273 Nguyễn Tấn Tài 05/06/2003 077203002401 Trúng tuyển NV1
140122 Nguyễn Tấn Tài 08/09/2003 301804621 Trúng tuyển NV1
122132 Nguyễn Tấn Tài 05/01/2003 312542996 Trúng tuyển NV1
140186 Nguyễn Thái Tài 04/03/2003 261594149 Trúng tuyển NV1
121830 Nguyễn Thành Tài 14/09/2003 285849386 Trúng tuyển NV1
121367 Nguyễn Văn Tài 02/06/2003 272893352 Trúng tuyển NV1
120308 Phạm Tấn Tài 10/08/2003 261647068 Trúng tuyển NV1
110025 Phan Thái Tài 26/01/2003 312518291 Trúng tuyển NV1
120497 Trần Quý Tài 10/11/2003 034203012349 Trúng tuyển NV1
120268 Đặng Như Tâm 16/07/2003 083303000252 Trúng tuyển NV1
120011 Đinh Thị Tâm 20/10/2002 231398345 Trúng tuyển NV1
120047 Lê An Tâm 10/05/2003 312534521 Trúng tuyển NV1
120215 Lê Thanh Tâm 12/01/2003 552113002 Trúng tuyển NV1
121687 Ngô Minh Tâm 16/10/2003 312598043 Trúng tuyển NV1
140057 Nguyễn Đình Tâm 18/10/2003 027203000822 Trúng tuyển NV1
121771 Nguyễn Hoài Tâm 24/03/2003 215639558 Trúng tuyển NV1
121356 Nguyễn Minh Tâm 21/07/2003 072203002981 Trúng tuyển NV1
121606 Nguyễn Minh Tâm 30/10/2003 072203003127 Trúng tuyển NV1
121881 Nguyễn Phạm Nhựt Tâm 07/07/2003 072203002858 Trúng tuyển NV1
140067 Nguyễn Thanh Tâm 21/10/2003 072203007697 Trúng tuyển NV1
140284 Nguyễn Thanh Tâm 05/12/2003 321801934 Trúng tuyển NV1
121057 Phạm Chí Tâm 19/04/2003 096203001195 Trúng tuyển NV1
120523 Phạm Minh Tâm 20/03/2003 312525186 Trúng tuyển NV1
120634 Trần Văn Tâm 31/03/2003 241885407 Trúng tuyển NV1
121076 Trương Minh Tâm 24/07/2003 215586366 Trúng tuyển NV1
121037 Đỗ Hùng Tân 30/03/2003 072203008645 Trúng tuyển NV1
121233 Huỳnh Phạm Duy Tân 27/08/2001 381969080 Trúng tuyển NV1
121825 Lý Thanh Tân 19/11/2003 079203025067 Trúng tuyển NV1
120239 Nguyễn Lâm Tân 09/11/2003 272983624 Trúng tuyển NV1
120693 Nguyễn Minh Tân 24/05/2003 215599139 Trúng tuyển NV1
120123 Nguyễn Nhất Tân 08/01/2003 264570074 Trúng tuyển NV1
121236 Nguyễn Phước Tân 19/01/2003 321768714 Trúng tuyển NV1
121780 Nguyễn Trọng Tân 21/08/2003 068203001160 Trúng tuyển NV1
140264 Phạm Quốc Nhật Tân 29/10/2003 068203001279 Trúng tuyển NV1
110016 Phạm Văn Tân 25/10/1995 272381684 Trúng tuyển NV1
120524 Phan Ngọc Tân 29/06/2003 215585529 Trúng tuyển NV1
120387 Quách Văn Tân 23/04/2003 251330815 Trúng tuyển NV1
121956 Thập Ngọc Duy Tân 21/01/2002 264586297 Trúng tuyển NV1
120499 Huỳnh Chánh Tin Tấn 21/02/2002 245442123 Trúng tuyển NV1
121447 Huỳnh Văn Tấn 16/09/2003 225632988 Trúng tuyển NV1
122118 Nguyễn Hồng Tấn 23/03/2003 079203034041 Trúng tuyển NV1
120037 Nguyễn Minh Tấn 11/06/2003 225726373 Trúng tuyển NV1
121439 Nguyễn Phúc Tấn 24/04/2003 301834732 Trúng tuyển NV1
120957 Phạm Văn Minh Tấn 22/10/2003 080203001126 Trúng tuyển NV1
110050 Trần Đoàn Thanh Tấn 12/09/2003 212904502 Trúng tuyển NV1
120987 Trần Văn Tây 29/05/2003 072203003686 Trúng tuyển NV1
120113 Vũ Thái Tây 04/07/2003 276005321 Trúng tuyển NV1
121257 Hoàng Thị Thủy Tiên 01/02/2003 301919203 Trúng tuyển NV1
121741 Ngô Thị Cẩm Tiên 15/07/2003 212466664 Trúng tuyển NV1
120865 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 10/02/2002 272954123 Trúng tuyển NV1
120878 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/05/2003 301907761 Trúng tuyển NV1
121286 Phạm Thị Kim Tiên 07/10/2003 072303002926 Trúng tuyển NV1
121587 Võ Cẩm Tiên 05/07/2003 080303014782 Trúng tuyển NV1
120623 Võ Thị Cẩm Tiên 03/09/2000 025957533 Trúng tuyển NV1
120422 Phạm Trung Tiền 03/11/2003 215649451 Trúng tuyển NV1
121454 Phạm Trường Tiền 01/09/2003 312536327 Trúng tuyển NV1
120131 Trần Thị Tiền 22/01/2002 276044119 Trúng tuyển NV1
121187 Trần Văn Công Tiền 18/02/2002 072202004125 Trúng tuyển NV1
121922 Nguyễn Văn Tiển 05/04/2003 077203004955 Trúng tuyển NV1
120323 Đào Phúc Tiến 09/10/2003 215634648 Trúng tuyển NV1
121713 Đoàn Minh Tiến 30/01/2003 080203005525 Trúng tuyển NV1
121903 Đỗ Minh Tiến 05/01/1999 264535112 Trúng tuyển NV1
121402 Hoàng Đình Tiến 19/01/2003 064203003903 Trúng tuyển NV1
120697 Hoàng Quốc Tiến 08/01/2003 079203004637 Trúng tuyển NV1
120906 Hồ Minh Tiến 18/12/2003 215566307 Trúng tuyển NV1
122115 Lê Duy Tiến 04/01/2003 184447737 Trúng tuyển NV1
121006 Lường Đình Tiến 27/12/2003 251292944 Trúng tuyển NV1
121725 Ngô Đức Tiến 29/07/2003 077203001009 Trúng tuyển NV1
120966 Nguyễn Đức Tiến 17/07/2003 09120301298 Trúng tuyển NV1
120884 Nguyễn Hoài Tiến 04/06/2003 312510993 Trúng tuyển NV1
121456 Nguyễn Kim Tiến 15/09/2003 221518671 Trúng tuyển NV1
120681 Nguyễn Lê Nhựt Tiến 28/07/2003 312556867 Trúng tuyển NV1
120088 Nguyễn Nhật Tiến 27/10/2003 312546171 Trúng tuyển NV1
121147 Nguyễn Nhật Tiến 27/10/2003 082203003840 Trúng tuyển NV1
121758 Nguyễn Quốc Tiến 23/12/2002 070202001545 Trúng tuyển NV1
121369 Nguyễn Trọng Tiến 12/03/2003 215580449 Trúng tuyển NV1
120402 Nguyễn Trung Tiến 15/03/2003 321797295 Trúng tuyển NV1
121143 Phạm Quốc Tiến 11/07/1995 321517467 Trúng tuyển NV1
120478 Phan Quốc Tiến 20/08/2003 261644233 Trúng tuyển NV1
140031 Trần Mạnh Tiến 26/10/2003 079203022120 Trúng tuyển NV1
121149 Trần Minh Tiến 28/03/2003 080203000274 Trúng tuyển NV1
120170 Trần Ngọc Tiến 19/02/2003 212901152 Trúng tuyển NV1
120972 Trần Tấn Tiến 01/09/2003 301840611 Trúng tuyển NV1
140211 Trần Tấn Tiến 18/02/2003 301873628 Trúng tuyển NV1
140181 Trần Xuân Tiến 10/09/2003 241976051 Trúng tuyển NV1
140200 Võ Đức Tiến 05/02/2003 212455189 Trúng tuyển NV1
122002 Võ Nhật Tiến 22/04/2003 245469061 Trúng tuyển NV1
120459 Võ Sĩ Tiến 29/08/2003 064203003547 Trúng tuyển NV1
140165 Võ Xuân Tiến 13/10/2003 215615234 Trúng tuyển NV1
120568 Lê Đức Minh Tin 11/04/2003 221546808 Trúng tuyển NV1
121258 Nguyễn Trường Tin 01/05/2003 221544776 Trúng tuyển NV1
120158 Nguyễn Văn Tin 17/11/2003 251343045 Trúng tuyển NV1
121544 Đào Duy Tín 24/06/2003 215611451 Trúng tuyển NV1
121529 Đinh Trung Tín 27/09/2003 072203005627 Trúng tuyển NV1
121519 Lê Anh Tín 17/01/2003 221548335 Trúng tuyển NV1
121005 Lê Quốc Tín 05/08/2003 215578017 Trúng tuyển NV1
121891 Nguyễn Công Tín 23/01/2002 215578127 Trúng tuyển NV1
121283 Nguyễn Hữu Tín 14/01/2003 058203002779 Trúng tuyển NV1
121841 Nguyễn Trần Thanh Tín 16/07/2003 215606194 Trúng tuyển NV1
120213 Phan Thành Tín 14/05/2003 215589542 Trúng tuyển NV1
121577 Phan Văn Tín 08/02/2003 215611667 Trúng tuyển NV1
140055 Trần Hữu Tín 08/04/2003 272962924 Trúng tuyển NV1
120615 Trần Trí Tín 23/09/2003 301832293 Trúng tuyển NV1
120830 Trần Trung Tín 01/08/2003 079203007142 Trúng tuyển NV1
120889 Trần Trung Tín 15/10/2003 276044480 Trúng tuyển NV1
121521 Bùi Ngọc Tính 11/06/2003 215592196 Trúng tuyển NV1
121766 La Trọng Tính 16/06/2003 335046550 Trúng tuyển NV1
120556 Lâm Văn Tính 15/12/2003 342121768 Trúng tuyển NV1
120435 Lê Trung Tính 17/03/2003 051203002535 Trúng tuyển NV1
121528 Lê Trung Tính 06/11/2003 072203008083 Trúng tuyển NV1
140123 Lê Xuân Tính 28/11/2003 215596603 Trúng tuyển NV1
121488 Mai Trí Tính 11/02/2002 352741463 Trúng tuyển NV1
121033 Nguyễn Thành Tính 06/04/2003 052203014005 Trúng tuyển NV1
121442 Trần Trung Tính 14/08/2003 082203000607 Trúng tuyển NV1
121613 Trần Xuân Tính 19/12/2003 070203002244 Trúng tuyển NV1
121703 Bùi Văn Tịnh 15/12/2003 077203006882 Trúng tuyển NV1
121706 Bùi Viết Tịnh 01/02/2003 215623655 Trúng tuyển NV1
120840 Đặng Công Tịnh 26/06/2003 215599568 Trúng tuyển NV1
120220 Võ Đức Toan 08/08/2003 241998033 Trúng tuyển NV1
120712 Bùi Văn Toàn 09/05/2003 331906956 Trúng tuyển NV1
120665 Dương Thanh Toàn 15/10/2003 241926130 Trúng tuyển NV1
121148 Lê Chí Toàn 09/12/2003 052203001015 Trúng tuyển NV1
120465 Lê Thái Toàn 14/01/2003 342100549 Trúng tuyển NV1
121638 Lê Thanh Toàn 02/01/2003 225698510 Trúng tuyển NV1
140297 Lê Thanh Toàn 02/06/2003 276004011 Trúng tuyển NV1
120751 Lê Viết Toàn 10/06/2003 051203003122 Trúng tuyển NV1
140043 Nguyễn Bảo Toàn 12/04/2003 242004273 Trúng tuyển NV1
121055 Nguyễn Đức Toàn 02/02/2002 122370396 Trúng tuyển NV1
121385 Nguyễn Hữu Toàn 02/07/2003 312516784 Trúng tuyển NV1
121176 Nguyễn Khánh Toàn 10/01/2003 251317853 Trúng tuyển NV1
140155 Nguyễn Nhựt Toàn 17/10/2003 072203007057 Trúng tuyển NV1
121308 Nguyễn Phúc Toàn 17/09/2003 221524338 Trúng tuyển NV1
140046 Nguyễn Thanh Toàn 23/12/2003 251353989 Trúng tuyển NV1
120592 Phạm An Toàn 30/10/2003 301837598 Trúng tuyển NV1
110048 Phạm Đức Toàn 01/03/2003 072203005967 Trúng tuyển NV1
120216 Phạm Nguyễn Trung Toàn 26/09/2003 221536722 Trúng tuyển NV1
121970 Phan Quốc Toàn 20/09/2003 072203008906 Trúng tuyển NV1
120101 Trần Quốc Toàn 16/07/2000 366264270 Trúng tuyển NV1
122075 Võ Thanh Toàn 14/08/2003 312534767 Trúng tuyển NV1
120080 Nguyễn Võ Quốc Toản 15/10/2003 312511766 Trúng tuyển NV1
140164 Trần Nhật Toản 16/12/2003 225629086 Trúng tuyển NV1
120174 Phạm Trí Tôn 06/08/2003 312541690 Trúng tuyển NV1
121689 Tô Văn Tới 13/06/2003 245452031 Trúng tuyển NV1
121167 Lê Minh 01/02/2003 285832509 Trúng tuyển NV1
121398 Nguyễn Đắc Tấn 16/08/2003 285833269 Trúng tuyển NV1
121227 Nguyễn Thanh 06/03/2003 276104267 Trúng tuyển NV1
122023 Nguyễn Thanh 19/07/2003 079203025151 Trúng tuyển NV1
121967 Phạm Anh 07/01/2003 070203001673 Trúng tuyển NV1
121515 Phạm Thanh 11/01/2003 312510770 Trúng tuyển NV1
122000 Trần Ngọc Anh 27/04/2003 264567744 Trúng tuyển NV1
110028 Trương Tuấn 14/03/2003 079203020790 Trúng tuyển NV1
121154 Nguyễn Phạm Mạnh Tuân 01/09/1999 241761260 Trúng tuyển NV1
121002 Trần Chánh Tuân 19/06/2003 215633049 Trúng tuyển NV1
120028 Trần Mạnh Tuân 03/01/2002 312490475 Trúng tuyển NV1
121462 Bùi Quốc Tuấn 24/06/2003 215613401 Trúng tuyển NV1
140281 Đặng Phạm Anh Tuấn 16/05/2002 077202005827 Trúng tuyển NV1
120183 Hoàng Văn Anh Tuấn 27/09/2003 285826929 Trúng tuyển NV1
120691 Huỳnh Anh Tuấn 23/10/2003 215599091 Trúng tuyển NV1
120900 Huỳnh Minh Tuấn 05/04/2003 342086593 Trúng tuyển NV1
120297 Huỳnh Văn Anh Tuấn 08/04/2003 312523621 Trúng tuyển NV1
120572 Lê Anh Tuấn 11/12/2003 054203008959 Trúng tuyển NV1
121267 Lê Anh Tuấn 21/01/2003 212818256 Trúng tuyển NV1
121929 Lê Anh Tuấn 08/09/2003 261645114 Trúng tuyển NV1
121743 Lê Minh Tuấn 29/01/2003 079203042553 Trúng tuyển NV1
121205 Lê Nguyễn Anh Tuấn 30/07/2003 072203000231 Trúng tuyển NV1
122056 Lê Phát Tuấn 21/06/2003 276034383 Trúng tuyển NV1
121585 Lê Văn Tuấn 07/12/2002 038202001544 Trúng tuyển NV1
140060 Mai Anh Tuấn 20/05/2003 285788367 Trúng tuyển NV1
121032 Nguyễn Anh Tuấn 30/10/2003 285903252 Trúng tuyển NV1
121036 Nguyễn Anh Tuấn 24/06/2003 251329341 Trúng tuyển NV1
121215 Nguyễn Anh Tuấn 08/12/2003 068203005762 Trúng tuyển NV1
120330 Nguyễn Cao Quốc Tuấn 18/07/2003 225720192 Trúng tuyển NV1
121751 Nguyễn Hoàng Tuấn 04/10/2002 079202035839 Trúng tuyển NV1
121011 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 12/01/2001 310442941 Trúng tuyển NV1
121105 Nguyễn Quốc Tuấn 13/04/2003 089203003136 Trúng tuyển NV1
121782 Nguyễn Quốc Anh Tuấn 08/01/2003 079203028245 Trúng tuyển NV1
121171 Nguyễn Trần Anh Tuấn 22/12/2003 264573333 Trúng tuyển NV1
140014 Tô Mạnh Tuấn 02/07/2003 245474770 Trúng tuyển NV1
120009 Trần Anh Tuấn 06/03/2001 040201002809 Trúng tuyển NV1
120774 Trần Anh Tuấn 21/12/2003 251353705 Trúng tuyển NV1
120593 Trần Minh Tuấn 06/12/2003 312547996 Trúng tuyển NV1
121374 Trần Minh Tuấn 03/07/2002 261680628 Trúng tuyển NV1
121310 Trần Quốc Tuấn 24/10/2003 068203000349 Trúng tuyển NV1
121324 Trần Thái Tuấn 10/12/2003 276093739 Trúng tuyển NV1
121165 Võ Minh Tuấn 03/11/2003 077083000280 Trúng tuyển NV1
121084 Võ Văn Tuấn 04/02/2002 197388273 Trúng tuyển NV1
120812 Vũ Hoàng Huy Tuấn 14/01/2003 070203005105 Trúng tuyển NV1
120008 Châu Văn Tuệ 23/02/1996 046096000113 Trúng tuyển NV1
121376 Huỳnh Quang Tùng 10/03/2003 051203001565 Trúng tuyển NV1
140136 Lê Lâm Tùng 13/11/2002 077020000572 Trúng tuyển NV1
120401 Lê Văn Tùng 08/12/2003 261676001 Trúng tuyển NV1
140180 Nguyễn Tiến Tùng 06/02/2003 038203014084 Trúng tuyển NV1
110010 Nguyễn Thanh Tùng 31/05/1999 025747890 Trúng tuyển NV1
120309 Nguyễn Thanh Tùng 11/11/2003 261648481 Trúng tuyển NV1
120124 Phạm Trương Thanh Tùng 27/02/2003 364209583 Trúng tuyển NV1
121326 Tạ Kiều Hồng Tùng 02/11/2003 281342544 Trúng tuyển NV1
120341 Võ Bá Tùng 02/06/2003 087203002299 Trúng tuyển NV1
121378 Đỗ Ngọc Tuyên 20/03/2003 064203001497 Trúng tuyển NV1
121206 Phạm Thế Tuyên 02/11/2003 074203000251 Trúng tuyển NV1
140288 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/10/2003 060303004466 Trúng tuyển NV1
120278 Phạm Đặng Lâm Tuyền 23/09/2003 080303001263 Trúng tuyển NV1
121491 Nguyễn Minh Tuyển 07/01/2003 261670536 Trúng tuyển NV1
121565 Phan Trung Tuyến 26/11/2003 382077078 Trúng tuyển NV1
121899 Trần Thị Tuyến 03/07/2003 276001678 Trúng tuyển NV1
120373 Trần Xuân Tuyến 13/11/2003 242016109 Trúng tuyển NV1
121464 Lê Thị Ánh Tuyết 22/03/2003 077303007651 Trúng tuyển NV1
121738 Lê Thị Ánh Tuyết 31/10/2002 301769550 Trúng tuyển NV1
140032 Nguyễn Thị Băng Tuyết 01/06/2003 079303003063 Trúng tuyển NV1
121676 Liên Thanh 15/04/2002 241895336 Trúng tuyển NV1
122084 Đặng Ngọc Tự 21/11/2003 372025967 Trúng tuyển NV1
121910 Nguyễn Công Tường 27/02/2003 215586415 Trúng tuyển NV1
121943 Nguyễn Minh Tường 28/07/2003 301891338 Trúng tuyển NV1
140144 Phạm Văn Tường 30/07/2003 225967885 Trúng tuyển NV1
120384 Võ Văn Tường 29/10/2003 276045763 Trúng tuyển NV1
140130 Nguyễn Đình Tưởng 10/10/2003 052203002165 Trúng tuyển NV1
120173 Nguyễn Lý Tưởng 11/05/2003 385873150 Trúng tuyển NV1
122064 Nguyễn Văn Tưởng 22/09/2002 241931737 Trúng tuyển NV1
120573 Nguyễn Việt Ty 23/02/2003 241942551 Trúng tuyển NV1
120651 Võ Công Ty 11/08/2003 215585601 Trúng tuyển NV1
120015 Ngô Văn Thạch 23/04/2002 261611003 Trúng tuyển NV1
120273 Nguyễn Chí Thạch 24/11/2003 225628782 Trúng tuyển NV1
140296 Nguyễn Phi Thạch 24/09/2003 231449666 Trúng tuyển NV1
120883 Nguyễn Văn Thạch 16/02/2003 215580510 Trúng tuyển NV1
121399 Phan Ngọc Thạch 04/04/2003 272968658 Trúng tuyển NV1
120512 Đỗ Quốc Thái 28/10/2003 261645663 Trúng tuyển NV1
120578 Đỗ Xuân Thái 17/11/2003 060203002034 Trúng tuyển NV1
121997 Hồng Minh Thái 30/10/2003 070203001126 Trúng tuyển NV1
110029 Huỳnh Hoàng Thái 22/09/2003 301839071 Trúng tuyển NV1
120036 Lê Nhựt Thái 24/02/2002 079202021827 Trúng tuyển NV1
121323 Nguyễn Byă Thái 26/10/2002 066202000733 Trúng tuyển NV1
121072 Nguyễn Duy Hoàng Thái 04/10/2003 060203001402 Trúng tuyển NV1
122014 Nguyễn Dương Hồng Thái 22/10/2002 321811682 Trúng tuyển NV1
120350 Nguyễn Hoàng Thái 05/04/2003 083203001492 Trúng tuyển NV1
121008 Nguyễn Ngọc Thái 16/05/2003 212818656 Trúng tuyển NV1
121189 Nguyễn Ngọc Quốc Thái 18/11/2003 342135915 Trúng tuyển NV1
120961 Nguyễn Văn Thái 01/07/2003 054203002478 Trúng tuyển NV1
120093 Nguyễn Viết Duy Thái 13/07/2003 264570146 Trúng tuyển NV1
140021 Nguyễn Viết Duy Thái 13/07/2003 058203000270 Trúng tuyển NV1
121953 Nguyễn Xuân Thái 05/01/2003 272966684 Trúng tuyển NV1
121059 Phạm Hoàng Thái 04/05/2003 075203001701 Trúng tuyển NV1
121536 Phạm Ngọc Hồng Thái 19/11/2003 212901362 Trúng tuyển NV1
120621 Trần Huỳnh Thái 31/05/2003 321801290 Trúng tuyển NV1
120460 Trần Quốc Thái 29/06/2003 079203040282 Trúng tuyển NV1
120104 Dương Chí Thanh 02/02/2002 385851100 Trúng tuyển NV1
120012 Đỗ Thanh 17/12/2002 077202005767 Trúng tuyển NV1
120313 Giang Hồng Thanh 02/01/2003 261604026 Trúng tuyển NV1
120241 Hồ Thị Thu Thanh 01/11/2003 264559079 Trúng tuyển NV1
120849 Huỳnh Tuấn Thanh 10/03/2003 215569926 Trúng tuyển NV1
121558 Lê Tuấn Thanh 24/11/2003 079203041150 Trúng tuyển NV1
121124 Lê Trần Thanh 17/01/2002 038202006518 Trúng tuyển NV1
120404 Nguyễn Lâm Thanh 09/11/2003 272983625 Trúng tuyển NV1
120098 Nguyễn Tuấn Thanh 20/12/2003 272986103 Trúng tuyển NV1
121012 Trần Chí Thanh 18/08/2003 281374205 Trúng tuyển NV1
120557 Trần Song Thanh 04/03/2001 261499854 Trúng tuyển NV1
120295 Trịnh Quốc Thanh 10/07/2003 301888614 Trúng tuyển NV1
110027 Trương Tuấn Thanh 14/03/2003 079203020792 Trúng tuyển NV1
120709 Anh Hữu Thành 28/01/2003 215584736 Trúng tuyển NV1
120739 Bùi Tấn Thành 25/02/2003 212533547 Trúng tuyển NV1
120873 Bùi Thanh Thành 30/08/2003 051203002511 Trúng tuyển NV1
120946 Đặng Ngọc Thành 09/01/2003 261674067 Trúng tuyển NV1
120776 Hồ Vũ Trí Thành 23/01/2003 342075830 Trúng tuyển NV1
121086 Lê Nguyễn Thành 10/09/2003 285940213 Trúng tuyển NV1
140196 Lê Phú Thành 06/06/2003 264567871 Trúng tuyển NV1
120835 Lê Tấn Thành 20/07/2003 264578825 Trúng tuyển NV1
121987 Lê Tấn Thành 01/11/2003 301832637 Trúng tuyển NV1
140265 Mai Chí Thành 31/12/2002 251281388 Trúng tuyển NV1
140151 Nguyễn Công Thành 15/05/2003 312513908 Trúng tuyển NV1
121990 Nguyễn Duy Thành 23/09/2003 261647803 Trúng tuyển NV1
121775 Nguyễn Đức Thành 12/08/2003 321834092 Trúng tuyển NV1
121360 Nguyễn Hoàng Thành 05/03/2003 251317802 Trúng tuyển NV1
120016 Nguyễn Nhật Thành 25/07/1999 072099000538 Trúng tuyển NV1
121772 Nguyễn Phúc Châu Thành 30/10/2001 079201020086 Trúng tuyển NV1
121822 Nguyễn Quý Việt Thành 19/06/2003 301823532 Trúng tuyển NV1
121562 Phạm Đình Minh Thành 12/12/2003 242002780 Trúng tuyển NV1
120907 Phạm Xuân Thành 13/08/2003 034203013166 Trúng tuyển NV1
121026 Phan Sỹ Thành 12/12/2003 077203005966 Trúng tuyển NV1
120242 Trần Văn Thành 15/05/2003 033203006299 Trúng tuyển NV1
120332 Trương Minh Thành 23/02/2003 225570214 Trúng tuyển NV1
120601 Võ Nguyên Thành 23/04/2003 215613056 Trúng tuyển NV1
120346 Võ Phát Thành 24/08/2003 301841363 Trúng tuyển NV1
120419 Võ Trường Thành 02/09/2002 342003941 Trúng tuyển NV1
121787 Võ Văn Thành 15/05/2003 212438863 Trúng tuyển NV1
140110 Vương Minh Thành 16/01/2003 072203008075 Trúng tuyển NV1
140317 Đỗ Hữu Thạnh 25/10/2003 352677123 Trúng tuyển NV1
120298 Lưu Hoàng Thạnh 24/05/2003 312513980 Trúng tuyển NV1
120366 Nguyễn Văn Thạnh 22/12/2003 364227522 Trúng tuyển NV1
121924 Bùi Thị Thu Thảo 09/03/2003 045303001221 Trúng tuyển NV1
121375 Đinh Thị Thu Thảo 20/08/2003 215552639 Trúng tuyển NV1
121295 Lê Huỳnh Nhật Thảo 08/11/2003 321778359 Trúng tuyển NV1
121971 Lê Thị Thu Thảo 25/09/2003 245502394 Trúng tuyển NV1
110047 Ninh Hà Thanh Thảo 07/10/2003 070303001415 Trúng tuyển NV1
120349 Nguyễn Hoàng Thảo 19/11/2003 077203001990 Trúng tuyển NV1
140121 Nguyễn Phương Thảo 23/01/2003 215589545 Trúng tuyển NV1
121097 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 27/02/2003 301828004 Trúng tuyển NV1
121081 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/03/2003 212469012 Trúng tuyển NV1
121865 Nguyễn Văn Thảo 23/08/2002 371995411 Trúng tuyển NV1
120758 Từ Thị Thu Thảo 05/07/2003 077303003032 Trúng tuyển NV1
121142 Trần Phương Thảo 20/05/1999 264538031 Trúng tuyển NV1
121554 Trương Hữu Thảo 22/04/1999 2281234643 Trúng tuyển NV1
120707 Võ Thành Thảo 02/08/2003 321778465 Trúng tuyển NV1
120196 Lê Đình Thạt 21/09/2003 321842282 Trúng tuyển NV1
120784 Lê Hồng Thắm 24/11/2003 285806641 Trúng tuyển NV1
121788 Trần Văn Thăng 07/10/2003 046203000665 Trúng tuyển NV1
120256 Trịnh Văn Thăng 07/05/2003 MI2900616447 Trúng tuyển NV1
121582 Bùi Quang Thắng 10/09/2003 212903627 Trúng tuyển NV1
121570 Bùi Thanh Thắng 11/02/2003 051203003224 Trúng tuyển NV1
120913 Chu Minh Thắng 04/06/2003 272983739 Trúng tuyển NV1
120815 Dương Trung Thắng 21/12/2003 221520563 Trúng tuyển NV1
121208 Đặng Trương Việt Thắng 07/08/2003 215576541 Trúng tuyển NV1
140156 Đinh Quốc Thắng 14/10/2003 072203007431 Trúng tuyển NV1
120468 Đỗ Trung Thắng 12/09/2003 MI4300727166 Trúng tuyển NV1
121512 Hán Văn Thắng 10/01/2003 264575636 Trúng tuyển NV1
121487 Lê Huỳnh Quốc Thắng 24/11/2003 215625216 Trúng tuyển NV1
121792 Nguyễn Đức Thắng 14/03/2003 044203002202 Trúng tuyển NV1
121985 Nguyễn Đức Thắng 13/02/2003 272924630 Trúng tuyển NV1
121567 Nguyễn Toàn Thắng 10/06/2003 241982205 Trúng tuyển NV1
121067 Nguyễn Thành Thắng 12/10/2003 054203007192 Trúng tuyển NV1
140141 Nguyễn Trọng Thắng 06/12/2002 066202000476 Trúng tuyển NV1
120399 Nguyễn Văn Thắng 25/03/2003 080203001837 Trúng tuyển NV1
121281 Nguyễn Văn Thắng 20/02/2002 079202029947 Trúng tuyển NV1
121810 Phạm Phú Thắng 03/12/2003 049203000275 Trúng tuyển NV1
120353 Phan Thanh Thắng 27/10/2003 215599771 Trúng tuyển NV1
120747 Tạ Quốc Thắng 27/01/2003 231371716 Trúng tuyển NV1
121686 Tăng Đức Thắng 25/11/2003 251355030 Trúng tuyển NV1
140274 Trần Hữu Thắng 11/11/2003 251334153 Trúng tuyển NV1
122044 Trần Quang Thắng 17/08/2002 245412446 Trúng tuyển NV1
121730 Võ Minh Thắng 23/08/2003 215589378 Trúng tuyển NV1
121211 Vũ Đức Thắng 17/11/2003 034203012566 Trúng tuyển NV1
121166 Nguyễn Chí Thân 04/04/2003 215589038 Trúng tuyển NV1
120193 Huỳnh Trọng Thế 13/03/2003 312518307 Trúng tuyển NV1
121907 Nguyễn Hoàng Thi 12/01/2003 058203000392 Trúng tuyển NV1
120202 Nguyễn Thị Ngọc Thi 20/02/2003 261663384 Trúng tuyển NV1
121531 Nguyễn Văn Thi 21/02/2003 215550579 Trúng tuyển NV1
122114 Phan Nguyễn Quỳnh Thi 10/08/2001 342031565 Trúng tuyển NV1
121716 Lê Ngọc Thiên 17/08/2003 077203005468 Trúng tuyển NV1
120696 Nguyễn Hoàng Thiên 17/03/2003 212851877 Trúng tuyển NV1
121001 Phan Văn Thiên 15/10/2003 245425824 Trúng tuyển NV1
122042 Trần Anh Thiên 05/10/2003 251278876 Trúng tuyển NV1
121916 Trần Văn Thiên 06/05/2003 215653121 Trúng tuyển NV1
120899 Võ Thanh Đông Thiên 30/07/2003 206448485 Trúng tuyển NV1
121542 Lê Thanh Thiện 19/12/2003 089203000964 Trúng tuyển NV1
110005 Ngô Ngọc Thiện 12/12/2003 301844848 Trúng tuyển NV1
120799 Nguyễn Chí Thiện 24/01/2003 312564931 Trúng tuyển NV1
121455 Nguyễn Chí Thiện 11/07/2003 079203033535 Trúng tuyển NV1
121424 Nguyễn Duy Thiện 17/01/2003 060203001789 Trúng tuyển NV1
121244 Nguyễn Quang Thiện 27/01/2003 285773370 Trúng tuyển NV1
140242 Nguyễn Trần Duy Thiện 27/11/2003 079203027366 Trúng tuyển NV1
120864 Phạm Minh Thiện 21/09/2003 077203004574 Trúng tuyển NV1
121710 Phạm Phú Thiện 12/05/2002 215584480 Trúng tuyển NV1
120364 Phạm Văn Thiện 16/06/2003 080203000965 Trúng tuyển NV1
120285 Tạ Nguyễn Hữu Thiện 03/03/2003 312508942 Trúng tuyển NV1
140030 Trần Công Thiện 04/05/2003 066203006774 Trúng tuyển NV1
120643 Trần Hoàng Thiện 22/05/2003 321788285 Trúng tuyển NV1
120490 Trần Minh Thiện 06/06/2001 079201015061 Trúng tuyển NV1
120574 Lý Văn Thiết 29/09/1993 205740716 Trúng tuyển NV1
140228 Phan Văn Thiết 21/06/2003 215649246 Trúng tuyển NV1
122129 Trần Văn Thiệt 22/01/2003 312520774 Trúng tuyển NV1
120808 Trương Quang Thĩnh 13/05/2003 212900526 Trúng tuyển NV1
121364 Dương Gia Thịnh 26/03/2003 079203003909 Trúng tuyển NV1
120904 Đinh Hoàng Phúc Thịnh 10/09/2003 301804692 Trúng tuyển NV1
121553 Đoàn Thế Thịnh 17/03/2003 221548614 Trúng tuyển NV1
121240 Đỗ Thịnh 08/03/2003 281327208 Trúng tuyển NV1
120901 Đỗ Nguyễn Phú Thịnh 26/11/2003 215600251 Trúng tuyển NV1
120898 Hồ Minh Thịnh 18/08/2003 079203021404 Trúng tuyển NV1
140082 Hồng Quang Thịnh 11/08/2003 251275705 Trúng tuyển NV1
121040 Huỳnh Nguyễn Gia Thịnh 11/03/2003 231464097 Trúng tuyển NV1
140316 Lương Hoàng Gia Thịnh 19/12/2003 312549275 Trúng tuyển NV1
140119 Mai Công Thịnh 30/08/2003 054203000932 Trúng tuyển NV1
120096 Nguyễn Đức Thịnh 01/01/2003 312542486 Trúng tuyển NV1
120982 Nguyễn Hưng Thịnh 14/01/2003 372134375 Trúng tuyển NV1
120692 Nguyễn Hữu Thịnh 13/06/2003 321627791 Trúng tuyển NV1
120563 Nguyễn Ngọc Thịnh 07/02/2002 077202004500 Trúng tuyển NV1
120266 Nguyễn Phan Xuân Thịnh 12/12/2003 264557280 Trúng tuyển NV1
120162 Nguyễn Phú Thịnh 29/08/2002 301769584 Trúng tuyển NV1
120352 Nguyễn Thị Ngọc Thịnh 07/07/2003 251357616 Trúng tuyển NV1
120114 Nguyễn Trung Thịnh 19/08/2003 261593995 Trúng tuyển NV1
122120 Phạm Ngọc Thịnh 28/07/2003 261594180 Trúng tuyển NV1
121915 Phan Phước Thịnh 10/05/2003 212466510 Trúng tuyển NV1
121118 Tiêu Thế Thịnh 12/04/2003 241974037 Trúng tuyển NV1
121532 Trần Ngọc Thịnh 02/09/2003 212903924 Trúng tuyển NV1
121734 Trần Vĩnh Thịnh 25/11/2003 212900745 Trúng tuyển NV1
121141 Trương Hữu Thịnh 19/02/2003 072203002428 Trúng tuyển NV1
120133 Võ Cao Thịnh 25/01/2003 331940648 Trúng tuyển NV1
121436 Võ Công Thịnh 29/10/2003 312543957 Trúng tuyển NV1
120301 Võ Lê Phúc Thịnh 30/10/2003 321778294 Trúng tuyển NV1
140017 Võ Phúc Thịnh 25/11/2003 312539906 Trúng tuyển NV1
130002 Vũ Hoàng Thịnh 24/10/2003 382004239 Trúng tuyển NV1
120517 Huỳnh Hữu Thọ 08/10/2003 321631856 Trúng tuyển NV1
121575 Lê Nguyễn Phước Thọ 29/04/2003 086203005159 Trúng tuyển NV1
120013 Nguyễn Phúc Thọ 23/03/2003 215610887 Trúng tuyển NV1
120921 Ngô Thị Kim Thoa 17/04/2003 312518312 Trúng tuyển NV1
120032 Hà Văn Thoại 23/07/1992 038092018681 Trúng tuyển NV1
120079 Lượng Đức Thoáng 19/11/2003 261655774 Trúng tuyển NV1
121285 Lê Hoàng Thông 14/11/2003 342127005 Trúng tuyển NV1
120669 Nguyễn Chí Thông 16/12/2003 261426666 Trúng tuyển NV1
121395 Nguyễn Chí Thông 05/10/2003 079203027064 Trúng tuyển NV1
121705 Nguyễn Đăng Thông 17/08/2003 040203000934 Trúng tuyển NV1
120858 Nguyễn Hữu Minh Thông 19/05/2002 335024405 Trúng tuyển NV1
120719 Nguyễn Trần Thông 24/06/2003 312511046 Trúng tuyển NV1
120302 Nguyễn Trọng Thông 27/10/2003 221557542 Trúng tuyển NV1
120438 Nguyễn Văn Thông 09/05/2003 215580261 Trúng tuyển NV1
120610 Nguyễn Văn Thông 10/10/2003 215591552 Trúng tuyển NV1
140199 Nguyễn Văn Thông 30/04/2002 077202000185 Trúng tuyển NV1
120281 Phạm Minh Thông 17/01/2003 261593951 Trúng tuyển NV1
120368 Trần Minh Thông 04/11/2003 321815437 Trúng tuyển NV1
120870 Võ Đình Thông 14/07/2003 225773472 Trúng tuyển NV1
140049 Võ Minh Thông 19/10/2003 072203006757 Trúng tuyển NV1
121412 Trần Thanh Thơ 04/07/2003 272925203 Trúng tuyển NV1
121794 Lê Ngọc Thời 27/10/2003 087203003003 Trúng tuyển NV1
120407 Trần Thởi 22/06/2002 371965872 Trúng tuyển NV1
121665 Đỗ Minh Thới 18/02/2003 381926013 Trúng tuyển NV1
122009 Nguyễn Đặng Như Thuần 12/11/2003 051203000471 Trúng tuyển NV1
120055 Đỗ Việt Thuấn 24/06/2001 241778971 Trúng tuyển NV1
121666 Bùi Đức Thuận 03/12/2003 036203010400 Trúng tuyển NV1
121989 Bùi Minh Thuận 06/12/2003 079203025799 Trúng tuyển NV1
121944 Cao Nhật Thuận 04/02/2003 281328799 Trúng tuyển NV1
110052 Đoàn Nhật Thuận 30/05/2001 215508099 Trúng tuyển NV1
140188 Hồ Đức Thuận 02/11/2002 066202000731 Trúng tuyển NV1
120885 Huỳnh Nam Thuận 07/12/2003 321625636 Trúng tuyển NV1
120861 Lâm Minh Thuận 22/11/2003 321820019 Trúng tuyển NV1
120048 Lê Bình Thuận 09/06/2003 312534522 Trúng tuyển NV1
120102 Ngô Vinh Thuận 19/08/2003 092203007026 Trúng tuyển NV1
121561 Nguyễn Minh Thuận 07/10/2003 079203007374 Trúng tuyển NV1
121979 Nguyễn Minh Thuận 21/10/2003 241983123 Trúng tuyển NV1
122018 Nguyễn Nghĩa Thuận 09/09/2002 034202001725 Trúng tuyển NV1
121160 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 22/06/2001 272881331 Trúng tuyển NV1
121159 Nguyễn Văn Thuận 23/04/2003 285920577 Trúng tuyển NV1
120875 Phạm Minh Thuận 23/06/2003 261604051 Trúng tuyển NV1
140044 Phạm Minh Thuận 04/02/2002 MI0200586593 Trúng tuyển NV1
122025 Phạm Văn Thuận 25/08/2003 312644882 Trúng tuyển NV1
120925 Phan Văn Thuận 06/04/2003 054203002585 Trúng tuyển NV1
121248 Trần Duy Thuận 28/06/2003 221541520 Trúng tuyển NV1
140145 Trần Lê Thuận 04/10/2003 312516769 Trúng tuyển NV1
140226 Trần Minh Thuận 28/02/2003 077203001711 Trúng tuyển NV1
140158 Trương Tấn Thuận 09/12/2003 080203004247 Trúng tuyển NV1
121120 Trịnh Ngọc Thuật 04/01/2003 066203010965 Trúng tuyển NV1
120132 Võ Như Thuật 16/10/2003 221523663 Trúng tuyển NV1
121773 Nguyễn Văn Thúc 23/09/2003 221548331 Trúng tuyển NV1
140048 Trịnh Công Thục 18/08/2002 212905695 Trúng tuyển NV1
120424 Nguyễn Phan Diễm Thùy 01/08/2003 342051805 Trúng tuyển NV1
140169 Nguyễn Thanh Thùy 21/09/2003 074303000289 Trúng tuyển NV1
120544 Nguyễn Thị Thùy 28/01/2003 215598567 Trúng tuyển NV1
120041 Nguyễn Thu Thủy 25/12/1998 033198001154 Trúng tuyển NV1
120787 Đào Thị Duy Thúy 21/12/2003 215565623 Trúng tuyển NV1
120276 Hồ Thị Kim Thúy 23/06/2003 212900077 Trúng tuyển NV1
120688 Nguyễn Hồng Thúy 19/05/2003 079303003384 Trúng tuyển NV1
120653 Trương Thị Thanh Thúy 28/04/2003 241942548 Trúng tuyển NV1
120674 Cáp Hoàng Minh Thư 09/09/2003 261623455 Trúng tuyển NV1
120205 Đặng Thị Quỳnh Thư 22/07/2003 215592511 Trúng tuyển NV1
121013 Mai Huỳnh Anh Thư 14/09/2002 301808209 Trúng tuyển NV1
121939 Nguyễn Hà Minh Thư 20/05/2003 079303008858 Trúng tuyển NV1
122109 Nguyễn Hồng Anh Thư 14/02/2003 215573642 Trúng tuyển NV1
120535 Nguyễn Thị Minh Thư 06/07/2003 087303001521 Trúng tuyển NV1
121314 Phạm Thị Minh Thư 06/08/2003 272997599 Trúng tuyển NV1
120063 Phan Minh Thư 09/08/2003 301790944 Trúng tuyển NV1
121406 Phan Thị Minh Thư 18/04/2003 054303003245 Trúng tuyển NV1
121325 Trương Thị Anh Thư 24/03/2003 054303002376 Trúng tuyển NV1
122104 Vũ Minh Thư 26/12/2003 072303006509 Trúng tuyển NV1
120426 Vũ Ngọc Thư 17/08/2003 079303004183 Trúng tuyển NV1
121866 Vũ Duy Thức 12/10/2003 082203000214 Trúng tuyển NV1
120820 Hồ Viết Thực 16/07/2003 241958722 Trúng tuyển NV1
120948 Lê Mai Thực 28/02/2003 285893742 Trúng tuyển NV1
121477 Lê Trung Thực 26/10/2003 072203006377 Trúng tuyển NV1
120996 Bùi Thị Xuân Thương 13/03/2003 054303000696 Trúng tuyển NV1
110019 Đặng Minh Thương 23/01/2003 272952537 Trúng tuyển NV1
121978 Hồ Thị Hoài Thương 30/04/2002 075302002575 Trúng tuyển NV1
121060 Lê Thị Hoài Thương 24/01/2003 251353492 Trúng tuyển NV1
121629 Nguyễn Văn Thương 22/06/2003 077203005169 Trúng tuyển NV1
121022 Phạm Hồ Thương 26/01/2003 251334076 Trúng tuyển NV1
121984 Phạm Thanh Thương 27/07/2003 215600252 Trúng tuyển NV1
140097 Trần Vũ Minh Thương 05/02/2003 212900004 Trúng tuyển NV1
121437 Võ Thúy Thương 08/04/2003 079303022298 Trúng tuyển NV1
120959 Bùi Thị Mỹ Thường 06/06/2003 215615468 Trúng tuyển NV1
120225 Nguyễn Thụy Bảo Thy 01/10/2003 276064875 Trúng tuyển NV1
120337 Dương Kim Tra 26/03/2003 212895648 Trúng tuyển NV1
121659 Bùi Thị Huyền Trang 23/04/2003 301816407 Trúng tuyển NV1
122110 Bùi Thị Quỳnh Trang 08/12/2003 064303002045 Trúng tuyển NV1
140193 Hoàng Thị Trang 07/06/2003 066303014062 Trúng tuyển NV1
120121 Huỳnh Thụy Thu Trang 09/01/2001 080301000216 Trúng tuyển NV1
140215 Nguyễn Thị Kiều Trang 02/05/2003 070303000167 Trúng tuyển NV1
120306 Phạm Thị Thùy Trang 04/11/2003 312554266 Trúng tuyển NV1
110013 Trần Huyền Trang 27/10/2003 301817066 Trúng tuyển NV1
140103 Mai Công Trăm 09/12/2003 215586639 Trúng tuyển NV1
121873 Nguyễn Văn Trăm 09/01/2003 079200010066 Trúng tuyển NV1
120813 Dương Thị Ngọc Trâm 10/09/2003 077303007209 Trúng tuyển NV1
120779 Huỳnh Thị Bảo Trâm 29/11/2003 301816218 Trúng tuyển NV1
120310 Lê Thị Ngọc Trâm 28/07/2003 080303001243 Trúng tuyển NV1
121887 Lê Trần Bảo Trâm 27/08/2003 301828217 Trúng tuyển NV1
140307 Mầu Thị Ngọc Trâm 10/03/2003 251338534 Trúng tuyển NV1
121483 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 09/06/2003 07930301198 Trúng tuyển NV1
120678 Phạm Mai Huyền Trâm 20/02/2003 272901708 Trúng tuyển NV1
140178 Phạm Thị Ngọc Trâm 07/01/2003 075303003220 Trúng tuyển NV1
121843 Võ Ngọc Quỳnh Trâm 25/10/2003 212895956 Trúng tuyển NV1
121382 Võ Thị Hoài Trâm 02/11/2003 072303001230 Trúng tuyển NV1
120717 Bùi Thị Quế Trân 23/02/2003 301816239 Trúng tuyển NV1
121890 Châu Ngọc Quỳnh Trân 29/11/2003 215643464 Trúng tuyển NV1
121042 Lê Thị Ngọc Trân 22/10/2003 312516584 Trúng tuyển NV1
121478 Nguyễn Hoàng Kiều Trân 05/12/2001 072301007071 Trúng tuyển NV1
120730 Nguyễn Thị Huyền Trân 16/02/2003 312531969 Trúng tuyển NV1
121298 Phạm Ngọc Bảo Trân 11/11/2003 301825066 Trúng tuyển NV1
120073 Trần Thị Huyền Trân 05/08/2003 082303001163 Trúng tuyển NV1
140309 Võ Nhật Trân 27/09/2003 077303004071 Trúng tuyển NV1
120816 Đàng Thành Tri 08/05/1998 264482572 Trúng tuyển NV1
120500 Lê Văn Trì 19/05/2003 066203013964 Trúng tuyển NV1
121136 Bùi Minh Trí 26/07/2003 212902011 Trúng tuyển NV1
120644 Bùi Xuân Trí 07/01/2002 079202021404 Trúng tuyển NV1
120068 Dương Thành Trí 21/03/2003 058203001448 Trúng tuyển NV1
121336 Đặng Hữu Trí 28/03/2003 261603069 Trúng tuyển NV1
110053 Đinh Minh Trí 19/11/2003 301875371 Trúng tuyển NV1
140102 Hồ Sư Trí 06/05/2003 285835164 Trúng tuyển NV1
121301 Lâm Nhựt Trí 26/10/2003 352761574 Trúng tuyển NV1
120765 Nguyễn Minh Trí 07/06/2003 212900416 Trúng tuyển NV1
120777 Nguyễn Minh Trí 27/06/2003 312542730 Trúng tuyển NV1
121271 Nguyễn Minh Trí 04/10/2003 087203013080 Trúng tuyển NV1
121601 Nguyễn Thanh Trí 05/05/2002 312516537 Trúng tuyển NV1
120641 Phan Thanh Trí 23/09/2003 058203000487 Trúng tuyển NV1
121329 Phùng Nhật Trí 01/05/2003 079203037635 Trúng tuyển NV1
120967 Trần Minh Trí 10/10/2003 301843406 Trúng tuyển NV1
121838 Triệu Minh Trí 03/04/2003 251290358 Trúng tuyển NV1
121226 Trần Quốc Trị 23/08/2002 385851490 Trúng tuyển NV1
121683 Lâm Lý Triển 21/12/2003 079203009257 Trúng tuyển NV1
122087 Dương Hồng Triết 18/01/2003 366437608 Trúng tuyển NV1
121411 Nguyễn Minh Triết 07/10/2002 212817649 Trúng tuyển NV1
121313 Phạm Nguyễn Anh Triết 24/11/2003 264590480 Trúng tuyển NV1
121425 Dương Nguyễn Hoàng Triều 28/10/2003 312548156 Trúng tuyển NV1
121275 Lê Anh Thái Triều 04/06/2003 197501065 Trúng tuyển NV1
121651 Phạm Dương Triều 12/10/2003 335079346 Trúng tuyển NV1
121016 Trần Văn Triều 28/10/2003 051203000885 Trúng tuyển NV1
121969 Trương Thanh Triều 06/10/2001 051201000850 Trúng tuyển NV1
110030 Nguyễn Nam Công Triệu 22/08/2003 312533999 Trúng tuyển NV1
120549 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 10/03/2003 301828771 Trúng tuyển NV1
140298 Nguyễn Thị Tú Trinh 07/11/2003 301815453 Trúng tuyển NV1
120329 Trần Thị Ánh Trinh 25/05/2002 212465808 Trúng tuyển NV1
110003 Trần Thị Mai Trinh 21/11/2003 301900610 Trúng tuyển NV1
120768 Nguyễn Hồ Trình 08/08/2003 221544794 Trúng tuyển NV1
120027 Đỗ Quốc Trịnh 09/03/2003 225833703 Trúng tuyển NV1
140059 Lương Viết Tŕnh 28/08/2003 285788381 Trúng tuyển NV1
120919 Bùi Đức Trọng 02/09/2002 038202022629 Trúng tuyển NV1
140007 Chu Văn Trọng 15/11/2003 245502950 Trúng tuyển NV1
122126 Kiên Quí Trọng 31/08/2003 335052736 Trúng tuyển NV1
120325 Lê Minh Trọng 18/08/2003 212904551 Trúng tuyển NV1
110051 Lê Quốc Trọng 10/11/2003 321778014 Trúng tuyển NV1
120896 Nguyễn Hữu Trọng 01/03/2003 080203005563 Trúng tuyển NV1
120895 Nguyễn Minh Trọng 29/04/2003 072203003043 Trúng tuyển NV1
120187 Phạm Trần Bình Trọng 13/12/2003 054203003822 Trúng tuyển NV1
121982 Phan Kim Trọng 06/04/2003 079203024110 Trúng tuyển NV1
121671 Trần Minh Trọng 03/05/2003 079203018997 Trúng tuyển NV1
120622 Võ Minh Trọng 09/06/2003 072203000228 Trúng tuyển NV1
121109 Đặng Thị Kim Trúc 03/05/2000 079300019693 Trúng tuyển NV1
121849 Lê Thị Trâm Trúc 21/08/2003 241916391 Trúng tuyển NV1
110039 Nguyễn Đoàn Xuân Trúc 12/12/2003 051203002584 Trúng tuyển NV1
120537 Nguyễn Minh Trúc 22/08/2003 261679665 Trúng tuyển NV1
120085 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10/06/2003 312545521 Trúng tuyển NV1
121467 Trần Nguyên Trúc 16/10/2003 301807815 Trúng tuyển NV1
120761 Trần Thanh Trúc 13/09/2003 079303035341 Trúng tuyển NV1
120880 Trần Thanh Trúc 06/07/2003 079303036522 Trúng tuyển NV1
121297 Văn Thị Hồng Trúc 13/11/2003 054303002451 Trúng tuyển NV1
120763 Bùi Hữu Trung 21/01/2003 079203028879 Trúng tuyển NV1
121296 Bùi Tuấn Trung 22/08/2003 068203001174 Trúng tuyển NV1
121306 Cao Minh Trung 01/02/2003 301857577 Trúng tuyển NV1
122090 Đào Chí Trung 13/10/2003 066203009603 Trúng tuyển NV1
120210 Đặng Minh Trung 22/03/2003 215595924 Trúng tuyển NV1
120775 Đặng Nguyễn Bảo Trung 06/03/2002 225827335 Trúng tuyển NV1
120611 Đoàn Đình Trung 10/12/2001 241955430 Trúng tuyển NV1
121223 Huỳnh Mạnh Trung 04/08/2003 077203000486 Trúng tuyển NV1
121352 Huỳnh Tấn Trung 23/05/2001 312545799 Trúng tuyển NV1
120269 Lê Thành Trung 21/04/2002 251305028 Trúng tuyển NV1
121277 Lưu Khánh Trung 01/10/2003 225625971 Trúng tuyển NV1
120725 Ngô Thành Trung 03/06/2003 272893696 Trúng tuyển NV1
120559 Nguyễn Chí Trung 22/11/2003 087203004148 Trúng tuyển NV1
120466 Nguyễn Đình Trung 30/03/2003 188011060 Trúng tuyển NV1
121574 Nguyễn Hoàng Trung 17/02/2003 079203024990 Trúng tuyển NV1
140194 Nguyễn Hữu Trung 03/06/2003 066203001143 Trúng tuyển NV1
130001 Nguyễn Khắc Trung 15/10/2003 040203001935 Trúng tuyển NV1
120156 Nguyễn Thành Trung 02/11/2003 MI4800672412 Trúng tuyển NV1
120936 Nguyễn Thành Trung 12/04/2003 272934622 Trúng tuyển NV1
122119 Nguyễn Thế Trung 29/04/2003 215576636 Trúng tuyển NV1
120253 Nguyễn Văn Trung 15/03/2003 077203005341 Trúng tuyển NV1
121917 Nguyễn Văn Trung 12/05/2002 241867863 Trúng tuyển NV1
120149 Phạm Chí Trung 22/05/2002 215522917 Trúng tuyển NV1
120030 Phạm Duy Trung 28/06/2003 206251919 Trúng tuyển NV1
120760 Phạm Tấn Trung 19/07/2003 301859734 Trúng tuyển NV1
122050 Phạm Văn Trung 19/11/2003 212619167 Trúng tuyển NV1
120431 Phan Chí Trung 22/08/2003 264582846 Trúng tuyển NV1
140125 Phan Gia Bảo Trung 19/11/2003 079203025460 Trúng tuyển NV1
120648 Phan Minh Trung 19/05/2003 087203003647 Trúng tuyển NV1
120745 Phan Quốc Trung 22/03/2003 215593404 Trúng tuyển NV1
121839 Trần Minh Trung 05/06/2002 261620870 Trúng tuyển NV1
120569 Nguyễn Hoàng Chính Trực 10/04/2003 342100239 Trúng tuyển NV1
121087 Trần Thế Trực 29/09/2002 312509032 Trúng tuyển NV1
121357 Đỗ Minh Trương 19/02/2002 215610551 Trúng tuyển NV1
121847 Trương 06/04/2002 3900730143 Trúng tuyển NV1
140107 Dương Ngọc Xuân Trường 01/07/2003 079203034535 Trúng tuyển NV1
121649 Đinh Vân Trường 25/06/2003 064203003890 Trúng tuyển NV1
140004 Đoàn Nhật Trường 10/02/2003 054203000437 Trúng tuyển NV1
122073 Đỗ Nhật Trường 09/05/2003 231378460 Trúng tuyển NV1
121007 Lê Đông Trường 29/12/2003 312574154 Trúng tuyển NV1
121616 Lương Nhật Trường 06/02/2003 261569525 Trúng tuyển NV1
120382 Lý Nhật Trường 14/03/2000 072200008261 Trúng tuyển NV1
121632 Mai Đang Trường 11/02/2003 281386026 Trúng tuyển NV1
120432 Nguyễn Trường 09/10/2000 312461413 Trúng tuyển NV1
140303 Nguyễn Hữu Nhựt Trường 13/05/2003 321621242 Trúng tuyển NV1
122003 Nguyễn Lâm Trường 26/03/2003 082203000953 Trúng tuyển NV1
140137 Nguyễn Minh Trường 27/09/2003 312543088 Trúng tuyển NV1
120923 Nguyễn Nam Trường 07/06/2003 072203006555 Trúng tuyển NV1
140052 Nguyễn Nhật Trường 12/03/2003 072203006603 Trúng tuyển NV1
120461 Nguyễn Văn Trường 27/02/2003 215578957 Trúng tuyển NV1
140177 Nguyễn Văn Trường 20/12/2003 225968378 Trúng tuyển NV1
120570 Nguyễn Việt Trường 31/10/2003 261553183 Trúng tuyển NV1
121130 Nguyễn Xuân Trường 28/06/2002 221541459 Trúng tuyển NV1
120716 Phạm Minh Trường 17/01/2003 241932955 Trúng tuyển NV1
120819 Phan Nguyên Trường 01/01/2003 231433176 Trúng tuyển NV1
121942 Trần Mạnh Trường 20/10/2003 212856485 Trúng tuyển NV1
121288 Trịnh Nhựt Trường 07/01/2003 321793450 Trúng tuyển NV1
120185 Võ Xuân Trường 08/05/2003 272893733 Trúng tuyển NV1
121396 Vũ Quang Trường 25/03/2001 285776856 Trúng tuyển NV1
120495 Ngô Văn Uy 21/10/2003 060203001905 Trúng tuyển NV1
120871 Nguyễn Văn Uy 08/11/2003 276132047 Trúng tuyển NV1
120320 Hoàng Thị Phương Uyên 01/03/2001 281304110 Trúng tuyển NV1
121025 Nguyễn Mỹ Uyên 22/10/2000 272737774 Trúng tuyển NV1
121492 Nguyễn Ngọc Thùy Uyên 05/12/2003 075303005359 Trúng tuyển NV1
120436 Nguyễn Thị Thảo Uyên 05/11/2003 083303001550 Trúng tuyển NV1
140184 Võ Đình Thái Uyên 15/01/2003 077303002345 Trúng tuyển NV1
140079 Võ Quốc Vang 09/10/2003 241992748 Trúng tuyển NV1
121185 Danh Vàng 02/04/2003 372042133 Trúng tuyển NV1
120702 Lâm Thị Ngọc Vàng 25/11/2003 261586586 Trúng tuyển NV1
120345 Nguyễn Xuân Vàng 19/02/2003 261641103 Trúng tuyển NV1
121546 Cù Hải Văn 02/02/2003 264566612 Trúng tuyển NV1
120410 Lê Thanh Văn 01/04/2003 077203005677 Trúng tuyển NV1
121421 Nguyễn Ngọc Khánh Văn 02/10/2003 079203026688 Trúng tuyển NV1
121448 Phạm Tường Văn 05/11/2003 072203005209 Trúng tuyển NV1
120363 Võ Đình Văn 25/04/2003 321843275 Trúng tuyển NV1
120421 Hoàng Vân 14/05/2003 212900541 Trúng tuyển NV1
120223 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/11/2003 276116054 Trúng tuyển NV1
120059 Nguyễn Thị Thúy Vân 17/05/2003 261673099 Trúng tuyển NV1
120690 Thái Thị Khánh Vân 24/04/2003 272898690 Trúng tuyển NV1
121704 Trần Khánh Vân 28/08/2001 312457593 Trúng tuyển NV1
140149 Nguyễn Lê Vi 07/02/2003 215628307 Trúng tuyển NV1
120222 Nguyễn Tường Vi 18/09/2003 276102938 Trúng tuyển NV1
140173 Vũ Phạm Tường Vi 10/11/2003 070303003890 Trúng tuyển NV1
120660 Lê Hùng 01/09/2001 342041489 Trúng tuyển NV1
120844 Ngô Văn 15/03/2003 382003272 Trúng tuyển NV1
140323 Phạm Anh 20/03/2003 068203010377 Trúng tuyển NV1
120737 Trần Lê Quang 25/01/2003 079203002147 Trúng tuyển NV1
120491 Ngô Nam Viên 10/04/2003 261426285 Trúng tuyển NV1
120857 Bui Quốc Việt 18/01/2003 251329694 Trúng tuyển NV1
140070 Cao Hoàng Việt 09/08/2003 233346164 Trúng tuyển NV1
140286 Đào Nguyễn Hoàng Việt 04/05/2003 077203001519 Trúng tuyển NV1
120856 Đặng Hoàng Quốc Việt 15/06/2003 079203005157 Trúng tuyển NV1
121093 Đặng Tiến Việt 25/08/2003 077203003197 Trúng tuyển NV1
121351 Nguyễn Anh Việt 13/11/2003 312554300 Trúng tuyển NV1
120086 Nguyễn Huỳnh Quốc Việt 31/08/2003 312526259 Trúng tuyển NV1
120529 Nguyễn Quốc Việt 01/03/2003 261603942 Trúng tuyển NV1
121311 Nguyễn Quốc Việt 06/08/2003 312530504 Trúng tuyển NV1
121330 Nguyễn Trần Việt 20/07/2003 212466673 Trúng tuyển NV1
121533 Phạm Nguyễn Anh Việt 30/10/2002 276038903 Trúng tuyển NV1
120795 Phạm Quốc Việt 27/10/1995 080095006799 Trúng tuyển NV1
121184 Phan Anh Việt 14/08/1903 215615308 Trúng tuyển NV1
121135 Trần Anh Việt 24/12/2003 212469994 Trúng tuyển NV1
120974 Bùi Đỗ Công Vinh 26/03/2003 077203001319 Trúng tuyển NV1
121608 Đặng Quốc Vinh 14/11/2003 072203006507 Trúng tuyển NV1
121268 Hà Nhật Vinh 22/11/2003 215634933 Trúng tuyển NV1
120866 Lê Đình Vinh 14/03/2003 038203004312 Trúng tuyển NV1
121117 Lê Quang Vinh 12/11/2003 342158273 Trúng tuyển NV1
121052 Lê Thế Vinh 30/11/2003 264573197 Trúng tuyển NV1
120551 Nguyễn Đức Vinh 10/10/2003 241931587 Trúng tuyển NV1
121235 Nguyễn Hữu Vinh 12/05/2003 321787433 Trúng tuyển NV1
140061 Nguyễn Hữu Vinh 14/09/2002 321739391 Trúng tuyển NV1
121107 Nguyễn Khánh Vinh 08/12/2003 212901388 Trúng tuyển NV1
121162 Nguyễn Quốc Trường Vinh 17/03/2003 301816230 Trúng tuyển NV1
121600 Nguyễn Thành Vinh 24/10/2003 301828170 Trúng tuyển NV1
120356 Nguyễn Văn Vinh 07/05/2003 215552903 Trúng tuyển NV1
120415 Phạm Phước Vinh 27/10/2003 212850659 Trúng tuyển NV1
121762 Phạm Thành Vinh 18/10/2003 067203001264 Trúng tuyển NV1
121031 Phan Quang Vinh 04/09/2002 082202000844 Trúng tuyển NV1
140159 Trần Hữu Vinh 25/01/2003 312541084 Trúng tuyển NV1
121225 Trần Thanh Vinh 23/01/2002 241989620 Trúng tuyển NV1
120265 Trần Thế Vinh 01/04/2003 077203006561 Trúng tuyển NV1
121811 Trương Quang Vinh 01/05/2003 272952508 Trúng tuyển NV1
140009 Võ Quang Vinh 24/08/2003 342038295 Trúng tuyển NV1
121654 Âu Hoàng 19/10/2003 276034273 Trúng tuyển NV1
121755 Hà Duy 16/01/2003 215652141 Trúng tuyển NV1
120836 Hồ Quang 01/12/2003 251300005 Trúng tuyển NV1
121014 Huỳnh Anh 20/10/2003 212467965 Trúng tuyển NV1
120684 Huỳnh Quan 30/07/2003 079203003745 Trúng tuyển NV1
120136 Lê Long 09/02/2003 321843811 Trúng tuyển NV1
120234 Lê Quang 20/04/2003 261672744 Trúng tuyển NV1
121346 Nguyễn Anh 03/11/2003 212538879 Trúng tuyển NV1
122142 Nguyễn Hoàng 18/07/2003 285870905 Trúng tuyển NV1
140104 Nguyễn Hữu 20/10/2003 212850476 Trúng tuyển NV1
120207 Nguyễn Minh 22/11/2003 054203001629 Trúng tuyển NV1
121723 Nguyễn Minh 05/12/2003 261672222 Trúng tuyển NV1
140241 Nguyễn Tấn 13/04/2003 261623266 Trúng tuyển NV1
121030 Nguyễn Thế 02/01/2003 068203002204 Trúng tuyển NV1
140267 Nguyễn Trọng 10/08/2003 272974087 Trúng tuyển NV1
140034 Nguyễn Trường 18/09/2002 321765594 Trúng tuyển NV1
121805 Phạm Anh 12/09/2003 060203001614 Trúng tuyển NV1
120172 Phạm Tuấn 24/06/2003 372009382 Trúng tuyển NV1
121846 Phạm Trường 08/01/2003 215595955 Trúng tuyển NV1
121854 Phan Hoài 14/03/2003 312576861 Trúng tuyển NV1
120348 Phan Thành 19/07/2003 215610955 Trúng tuyển NV1
140074 Phan Trương Anh 09/09/2003 301828454 Trúng tuyển NV1
120204 Thân Hoàng 24/10/2003 231426160 Trúng tuyển NV1
120396 Trần Anh 14/11/2003 261606587 Trúng tuyển NV1
120804 Trần Anh 14/11/2003 060203006456 Trúng tuyển NV1
121928 Trần Long 08/11/2002 184404261 Trúng tuyển NV1
121027 Trần Nguyên 21/09/2003 215595928 Trúng tuyển NV1
121833 Trần Văn 20/12/2003 225631906 Trúng tuyển NV1
121749 Trần Xuân 27/08/2003 241913411 Trúng tuyển NV1
121597 Võ Phan Nguyên 11/11/2003 060203005089 Trúng tuyển NV1
120060 Võ Văn 25/11/2003 264576338 Trúng tuyển NV1
121469 Lê Tấn Vương 16/01/2003 261423204 Trúng tuyển NV1
121496 Phạm Hoài Vương 09/01/2003 215610771 Trúng tuyển NV1
121048 Trần Quốc Vương 16/09/2003 215596772 Trúng tuyển NV1
120180 Đặng Lê Tường Vy 16/07/2003 276045367 Trúng tuyển NV1
121859 Đỗ Tường Vy 07/08/2003 321823442 Trúng tuyển NV1
140039 Nguyễn Cát Tường Vy 27/07/2003 301825257 Trúng tuyển NV1
122086 Nguyễn Phương Bảo Vy 07/11/2000 251183601 Trúng tuyển NV1
122059 Nguyễn Thị Tuyết Vy 25/10/2003 281342384 Trúng tuyển NV1
121697 Nguyễn Thị Thảo Vy 22/11/2002 068302011323 Trúng tuyển NV1
120640 Trần Thảo Vy 24/01/2003 382009585 Trúng tuyển NV1
120811 Bành Triệu Vỹ 17/04/2003 342075666 Trúng tuyển NV1
121250 Đặng Nguyên Triệu Vỹ 30/09/2003 056203000379 Trúng tuyển NV1
120247 Lương Triều Vỹ 24/04/2002 083202000380 Trúng tuyển NV1
120065 Lương Triệu Vỹ 08/12/2002 281342346 Trúng tuyển NV1
120103 Nguyễn Quốc Vỹ 04/07/2003 215600658 Trúng tuyển NV1
140027 Đỗ Du Win 02/09/2003 3900729080 Trúng tuyển NV1
121848 Lê Hùng Xin 04/07/2003 054203007539 Trúng tuyển NV1
110054 Mai Hoàng Xuân 09/01/2002 251300004 Trúng tuyển NV1
120116 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 16/11/2003 272931356 Trúng tuyển NV1
121504 Nguyễn Trường Xuân 29/07/2003 080203002816 Trúng tuyển NV1
120703 Triệu Văn Xuân 29/09/2003 231388800 Trúng tuyển NV1
121845 Huỳnh Anh Ý 23/08/2003 054203007016 Trúng tuyển NV1
121643 Nguyễn Minh Ý 28/01/2003 261640688 Trúng tuyển NV1
122036 Nguyễn Quốc Ý 28/06/2003 066203017365 Trúng tuyển NV1
120296 Phạm Như Ý 24/09/2001 371926969 Trúng tuyển NV1
120194 Trần Thị Như Ý 11/01/2003 261622496 Trúng tuyển NV1
120290 Hồ Văn Yên 29/03/2003 341978576 Trúng tuyển NV1
120441 Lưu Trần Hải Yên 09/08/2002 054302000087 Trúng tuyển NV1
120457 Phan Thị Thúy Yên 04/04/2001 334992265 Trúng tuyển NV1
120762 Trần Thị Bình Yên 21/04/2003 272952373 Trúng tuyển NV1
120533 Võ Kim Yên 24/09/2003 221543030 Trúng tuyển NV1
120072 Bùi Ngọc Yến 11/11/2003 312631311 Trúng tuyển NV1
120525 Đặng Thị Hồng Yến 28/10/2003 215620228 Trúng tuyển NV1
122013 Đoàn Thị Yến 18/02/2003 312523314 Trúng tuyển NV1
120405 Nguyễn Thị Kim Yến 26/10/2003 083303000927 Trúng tuyển NV1
120053 Phạm Hoàng Yến 30/05/2002 272890389 Trúng tuyển NV1
122123 Võ Thị Hoàng Yến 25/04/2003 056303000183 Trúng tuyển NV1

 

 

 

 

Các thông tin khác: