thông tin tuyển sinh    

 
 
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 4 Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021 (Cập nhật ngày 20/10/2020)
20/10/2020 09:03 Số lượt xem 365

Thí sinh click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học và đóng tiền học phí.

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 4
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021
(Cập nhật ngày 20/10/2020)
Mã Hồ Sơ Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
420029 Nguyễn Thị Mỹ Ái 25/11/2002 366343403 Trúng tuyển NV1
440015 Lý Tùng An 21/06/2002 215572378 Trúng tuyển NV1
440049 Nguyễn Phương Anh 03/03/2002 272921156 Trúng tuyển NV1
440014 Hoàng Thế Anh 11/11/2002 285718279 Trúng tuyển NV1
420090 Phạm Trần Anh 30/01/2002 285861416 Trúng tuyển NV1
420101 Đỗ Tuấn Anh 10/11/2002 036202005269 Trúng tuyển NV1
440057 Võ Thị Ngọc Ánh 18/03/2002 221499760 Trúng tuyển NV1
420068 Nguyễn Hồng Ân 19/10/2002 212886269 Trúng tuyển NV1
420078 Lại Gia Bảo 26/03/2002 272830610 Trúng tuyển NV1
440012 Nguyễn Huy Long Bảo 15/01/2002 352635336 Trúng tuyển NV1
440090 Nguyễn Lê Linh Chi 07/09/2002 261631522 Trúng tuyển NV1
440006 Võ Ngọc Kim Cương 16/10/2002 264532575 Trúng tuyển NV1
410010 Lê Minh Cường 10/06/1999 212813661 Trúng tuyển NV1
420116 Phạm Quốc Cường 14/09/2002 342062625 Trúng tuyển NV1
420079 Trần Quốc Cường 08/11/2002 079202030025 Trúng tuyển NV1
420100 Võ Thị Diễm 01/02/2001 221507219 Trúng tuyển NV1
440081 Nguyễn Thị Mai Dung 02/06/2002 241986231 Trúng tuyển NV1
430001 Mai Quang Dũng 23/03/2002 079202034652 Trúng tuyển NV1
420055 Nguyễn Tín Dũng 20/08/2001 225696465 Trúng tuyển NV1
440036 Trần Trí Dũng 04/02/2002 077202003488 Trúng tuyển NV1
440007 Nguyễn Quốc Anh Duy 24/03/2002 251328964 Trúng tuyển NV1
440096 Hồ Đức Duy 19/06/2002 215621269 Trúng tuyển NV1
440002 Nguyễn Tài Lê Duy 30/11/2002 272960854 Trúng tuyển NV1
430011 Nguyễn Minh Duy 07/06/2002 001202002555 Trúng tuyển NV1
420131 Bùi Huỳnh Phát Duy 18/09/2001 312465656 Trúng tuyển NV1
420110 Đặng Nguyễn Thanh Duy 13/11/2002 301769310 Trúng tuyển NV1
440047 Đỗ Thị Kỳ Duyên 03/04/2002 215574436 Trúng tuyển NV1
420057 Trương Thị Mỹ Duyên 16/01/2002 215551144 Trúng tuyển NV1
420010 Lê Nguyễn Thùy Dương 09/03/2001 072301005600 Trúng tuyển NV1
420115 Lê Võ Gia Đạt 01/10/2002 079202030942 Trúng tuyển NV1
440097 Trần Quang Đạt 29/01/2002 077202002472 Trúng tuyển NV1
420014 Nguyễn Tấn Đạt 06/01/2002 233314133 Trúng tuyển NV1
430007 Đặng Nguyễn Thành Đạt 02/08/2002 264549685 Trúng tuyển NV1
430017 Nguyễn Thành Đạt 06/06/2002 233321072 Trúng tuyển NV1
420107 Nguyễn Thy Thục Đoan 09/10/2002 079302005129 Trúng tuyển NV1
420142 Mỵ Duy Đông 21/02/2002 038202004919 Trúng tuyển NV1
440056 Ngô Hoàng Đức 13/10/2001 079201010141 Trúng tuyển NV1
440079 Hoàng Văn Đức 14/04/2002 035202000928 Trúng tuyển NV1
430013 Hồ Viết Đức 10/03/2002 184413877 Trúng tuyển NV1
440093 Nguyễn Thị Trà Giang 02/09/2002 233351709 Trúng tuyển NV1
440009 Phan Ngọc Giàu 19/11/2002 212897146 Trúng tuyển NV1
440038 Huỳnh Kim Ngọc 26/05/2002 215571719 Trúng tuyển NV1
420086 Bùi Viết Hải 25/04/2002 241956493 Trúng tuyển NV1
440063 Đỗ Lê Mỹ Hạnh 12/05/2002 079302001672 Trúng tuyển NV1
440041 Đinh Văn Hào 05/08/2002 225830084 Trúng tuyển NV1
440082 Lương Thị Mỹ Hằng 15/06/2002 342108041 Trúng tuyển NV1
440066 Kim Hậu 12/02/2020 385816785 Trúng tuyển NV1
440091 Phan Thị Kim Hiền 11/03/2002 215549908 Trúng tuyển NV1
420143 Nguyễn Thị Thanh Hiền 26/04/2002 197409227 Trúng tuyển NV1
420023 Đinh Thị Thu Hiền 27/08/2002 272882754 Trúng tuyển NV1
420024 Lê Thị Thu Hiền 12/12/2002 077302003978 Trúng tuyển NV1
420118 Đoàn Ngọc Hiệp 09/12/2002 285806548 Trúng tuyển NV1
440019 Lê Minh Hiếu 06/01/2002 241881155 Trúng tuyển NV1
420072 Trần Minh Hiếu 04/06/2002 285734994 Trúng tuyển NV1
440059 Mai Văn Hòa 26/03/2002 038202005281 Trúng tuyển NV1
420042 Trần Ngọc Hoan 27/08/2002 215572539 Trúng tuyển NV1
440088 Đặng Nhật Hoàng 20/07/2002 070202000077 Trúng tuyển NV1
440068 Nguyễn Phạm Thanh Hoàng 27/08/2002 079202030824 Trúng tuyển NV1
420087 Nguyễn Thị Kim Hồng 04/12/2002 079302030812 Trúng tuyển NV1
420124 Nguyễn Văn Hồng 06/12/2000 212844772 Trúng tuyển NV1
420045 Nguyễn Thị Xuân Hồng 09/01/2002 241871194 Trúng tuyển NV1
420076 Phạm Quang Hợp 24/03/2002 245409917 Trúng tuyển NV1
440044 Phạm Thị Hồng Huế 19/03/2002 321729849 Trúng tuyển NV1
440064 Võ Thị Thanh Huệ 03/05/2002 301790381 Trúng tuyển NV1
440069 Dương Phi Hùng 20/06/2002 312600291 Trúng tuyển NV1
440021 Nguyễn Trần Phi Hùng 20/07/2002 079202022629 Trúng tuyển NV1
420125 Trần Thanh Hùng 26/03/2002 044202005267 Trúng tuyển NV1
440065 Nguyễn Minh Huy 04/05/2002 225945462 Trúng tuyển NV1
430003 Hà Ngọc Huy 25/11/2002 079202006561 Trúng tuyển NV1
440061 Trần Quang Huy 24/05/2002 066202000037 Trúng tuyển NV1
430018 Trần Khắc Trường Huy 27/07/2002 301769162 Trúng tuyển NV1
440028 Ngô Văn Huy 03/05/2002 077202006170 Trúng tuyển NV1
420041 Trần Lệ Huyền 28/05/2002 231261681 Trúng tuyển NV1
420046 Lương Thị Thu Huyền 22/10/2002 187886225 Trúng tuyển NV1
420033 Bảo Quý Huynh 17/11/2002 079202021185 Trúng tuyển NV1
420062 Nguyễn Lý Như Huỳnh 23/05/2002 072302002524 Trúng tuyển NV1
420088 Lê Trung Hưng 02/02/2002 212466943 Trúng tuyển NV1
440032 Nguyễn Thị Diệu Hương 03/05/2002 261640955 Trúng tuyển NV1
420022 Điểu Khai 08/11/2001 285844579 Trúng tuyển NV1
420092 Võ Trần Minh Khải 31/07/2002 264578190 Trúng tuyển NV1
420012 Nguyễn Duy Khang 04/09/1996 025407661 Trúng tuyển NV1
440062 Nguyễn Hoàng Khang 12/08/2002 301797190 Trúng tuyển NV1
420140 Nguyễn Mạnh Khang 08/03/2001 077201001618 Trúng tuyển NV1
420129 Nguyễn Trường Khang 06/09/2002 241947479 Trúng tuyển NV1
420128 Hoàng Duy Khánh 28/08/1997 033097001847 Trúng tuyển NV1
440067 Nguyễn Duy Khánh 24/09/2002 312519646 Trúng tuyển NV1
420048 Trần Huy Trọng Khánh 13/05/2002 352640326 Trúng tuyển NV1
440016 Lê Quốc Khiêm 29/04/2002 215572470 Trúng tuyển NV1
440071 Phạm Văn Khiêm 20/07/2002 312519676 Trúng tuyển NV1
420044 Trần Nam Khoa 18/12/2002 215563810 Trúng tuyển NV1
440054 Cao Đăng Khôi 20/01/2002 072202007106 Trúng tuyển NV1
430010 Nguyễn Xuân Kiên 21/12/2002 215619721 Trúng tuyển NV1
420073 Phạm Tuấn Kiệt 29/12/2002 312500363 Trúng tuyển NV1
420003 Hà Ngọc Kiều 21/01/2002 342081966 Trúng tuyển NV1
420084 Trịnh Thị Phương Lam 29/08/2002 261611470 Trúng tuyển NV1
420108 Đỗ Hoài Liên 21/11/2002 001302039316 Trúng tuyển NV1
410001 Hồ Sâm Linh 05/11/2001 048301000050 Trúng tuyển NV1
430006 Nguyễn Tuấn Linh 10/11/2002 272822753 Trúng tuyển NV1
440025 Vũ Dương Khánh Loan 20/10/2002 261586579 Trúng tuyển NV1
420080 Nguyễn Bảo Long 04/11/2001 031201004989 Trúng tuyển NV1
410009 Đinh Nguyễn Hoàng Long 15/09/2000 079200018144 Trúng tuyển NV1
420009 Đoàn Tích Long 24/04/2000 212818469 Trúng tuyển NV1
440075 Trương Thị Mỹ Lợi 10/05/2002 215548975 Trúng tuyển NV1
420038 Trần Thụy Như Luynh 21/05/2002 087302000215 Trúng tuyển NV1
420082 Đặng Thị Ngọc Ly 02/11/2002 251281677 Trúng tuyển NV1
440052 Trần Cù Thanh Mai 26/09/2001 079301018668 Trúng tuyển NV1
410008 Đặng Thị Tuyết Mai 02/10/2002 251337528 Trúng tuyển NV1
420096 Nguyễn Ngọc Mạnh 27/01/2002 231298348 Trúng tuyển NV1
420113 Trương Nguyễn Quốc Mẫn 15/05/2001 060201000144 Trúng tuyển NV1
440072 Nguyễn Quang Minh 28/02/2002 231187915 Trúng tuyển NV1
440070 Nguyễn Thị Hồng Muội 06/10/2002 385834666 Trúng tuyển NV1
420104 Hoàng Thị Cẩm My 15/11/2002 251320275 Trúng tuyển NV1
420026 Lê Thị Diễm My 02/02/2002 241821430 Trúng tuyển NV1
440039 Kim Thị Ngọc My 22/11/2002 335045256 Trúng tuyển NV1
420119 Lê Minh Hoài Nam 23/02/2002 301815819 Trúng tuyển NV1
440098 Phạm Hoài Nam 12/05/2002 241822872 Trúng tuyển NV1
420139 Bùi Khắc Nam 22/12/2001 034201010366 Trúng tuyển NV1
420093 Huỳnh Ngọc Bảo Ngân 05/11/2002 331940616 Trúng tuyển NV1
440004 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/06/2002 301871165 Trúng tuyển NV1
420040 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/07/2002 231373166 Trúng tuyển NV1
420114 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/10/2002 301790495 Trúng tuyển NV1
440027 Võ Thị Thanh Ngân 02/03/2002 312495825 Trúng tuyển NV1
410006 Lê Thị Thùy Ngân 10/09/2002 212851972 Trúng tuyển NV1
420133 Phạm Đức Nghĩa 07/09/2002 241923637 Trúng tuyển NV1
420067 Lương Hoàng Nghĩa 21/05/1999 025914703 Trúng tuyển NV1
440034 Ngô Chí Nghiệm 14/07/2002 385845930 Trúng tuyển NV1
410002 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 06/06/2002 321784481 Trúng tuyển NV1
440084 Trần Huy Ngọc 29/09/2002 321719953 Trúng tuyển NV1
420099 Nguyễn Thị Minh Ngọc 06/07/2002 342032490 Trúng tuyển NV1
430004 Trần Mỹ Ngọc 30/08/2002 301815042 Trúng tuyển NV1
420083 Lê Hữu Nguyên 08/02/2002 231352727 Trúng tuyển NV1
440020 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 11/04/2002 225827671 Trúng tuyển NV1
420089 Hà Thảo Nguyên 04/11/2002 312491434 Trúng tuyển NV1
420127 Trần Thế Nguyên 08/01/2002 245412418 Trúng tuyển NV1
420103 Dương Thị Y Nguyên 16/07/2002 072302003071 Trúng tuyển NV1
440037 Nguyễn Thị Kim Nguyệt 06/01/2002 321620965 Trúng tuyển NV1
440045 Trần Văn Nhã 16/08/2002 215571404 Trúng tuyển NV1
420106 Dương Hoài Nhân 03/11/2002 312494908 Trúng tuyển NV1
440101 Nguyễn Thành Nhân 11/01/2002 070202000051 Trúng tuyển NV1
440086 Lâm Trọng Nhân 15/01/2002 312490349 Trúng tuyển NV1
440018 Võ Phan Minh Nhật 25/12/2002 321800278 Trúng tuyển NV1
420060 Nguyễn Thị Lan Nhi 15/02/2002 241828907 Trúng tuyển NV1
420059 Bùi Trần Phương Nhi 16/02/2002 079302006084 Trúng tuyển NV1
440033 Lê Thị Yến Nhi 15/10/2002 381982826 Trúng tuyển NV1
420071 Nguyễn Phạm Yến Nhi 04/07/2002 215567779 Trúng tuyển NV1
420095 Phạm Hoàng Yến Nhi 03/04/2001 077301002042 Trúng tuyển NV1
440092 Phạm Ngọc Yến Nhi 16/03/2001 072301002743 Trúng tuyển NV1
420053 Phạm Thị Yến Nhi 05/11/2002 285901072 Trúng tuyển NV1
420097 Trần Hồng Nhớ 16/07/2001 382008427 Trúng tuyển NV1
440010 Phạm Trần Thanh Nhung 17/09/2002 261657149 Trúng tuyển NV1
440011 Đào Thị Tuyết Nhung 15/08/2002 241943558 Trúng tuyển NV1
420002 Ngô Thị Huỳnh Như 25/03/2002 385880106 Trúng tuyển NV1
420007 Trương Quỳnh Như 14/02/2001 241858751 Trúng tuyển NV1
440029 Nguyễn Thị Như 04/01/2002 272811367 Trúng tuyển NV1
420001 Trần Thế Minh Nhựt 31/10/1994 334823927 Trúng tuyển NV1
420121 Cao Thị Kiều Oanh 08/05/2002 301769020 Trúng tuyển NV1
420091 Nguyễn Kiều Oanh 05/12/2002 261616228 Trúng tuyển NV1
430019 Bùi Thị Oanh 18/09/2002   Trúng tuyển NV1
440058 Nguyễn Thanh Phát 03/07/2002 019202000057 Trúng tuyển NV1
420130 Cao Minh Phát 05/06/1997 251111439 Trúng tuyển NV1
410007 Võ Hoàng Minh Phát 17/10/2002 301849065 Trúng tuyển NV1
420070 Nguyễn Duy Phong 01/01/2002 192139238 Trúng tuyển NV1
430012 Nguyễn Vân Phong 26/12/2002 251297486 Trúng tuyển NV1
420141 Trần Văn Phú 26/03/1998 241838899 Trúng tuyển NV1
420005 Trương Vĩnh Phúc 01/01/2002 381971541 Trúng tuyển NV1
420051 Tiêu Văn Phục 11/09/2001 381986165 Trúng tuyển NV1
420137 Nguyễn Lê Anh Phước 30/09/2002 068202000211 Trúng tuyển NV1
420136 Nguyễn Đình Phương 07/10/2002 215550294 Trúng tuyển NV1
420064 Đinh Trương Kiều Phương 03/01/2002 215561023 Trúng tuyển NV1
420058 Phạm Thị Phương 03/12/2002 091302000191 Trúng tuyển NV1
440001 Trần Thị Thu Phương 10/12/2002 241981902 Trúng tuyển NV1
440048 Nguyễn Thị Kim Phượng 10/06/2002 212439536 Trúng tuyển NV1
440003 Dương Quốc Quân 20/06/2002 261602288 Trúng tuyển NV1
420050 Tô Thanh Quí 10/01/2002 285886411 Trúng tuyển NV1
420035 Trần Thanh Sang 17/11/2002 382002053 Trúng tuyển NV1
420032 Lê Vũ Sang 30/12/2002 261551299 Trúng tuyển NV1
420075 Lê Nguyên Sinh 19/02/2002 245409964 Trúng tuyển NV1
420004 Trương Công Sơn 25/07/2002 245418904 Trúng tuyển NV1
440089 Trần Hoàng Sơn 14/03/2002 212819111 Trúng tuyển NV1
420094 Phan Minh Sơn 30/05/2002 301797169 Trúng tuyển NV1
420017 Nguyễn Quang Sơn 09/03/2002 241907799 Trúng tuyển NV1
420138 Trần Thái Sơn 20/12/2001 215522380 Trúng tuyển NV1
420049 Huỳnh Thanh Sơn 16/05/2002 261425007 Trúng tuyển NV1
430016 Trần Văn Sơn 16/11/2002 285843783 Trúng tuyển NV1
440050 Lê Hoàng Thu Sương 11/01/2002 312516003 Trúng tuyển NV1
440094 Nguyễn Anh Tài 09/11/2002 312556116 Trúng tuyển NV1
420018 Võ Minh Tài 16/02/1999 352561749 Trúng tuyển NV1
440083 Lê Thanh Tài 26/07/2001 079201024211 Trúng tuyển NV1
420011 Phạm Thị Thành Tài 20/08/2002 212464896 Trúng tuyển NV1
410004 Hồ Vũ Minh Tâm 12/02/1997 261516245 Trúng tuyển NV1
420123 Nguyễn Thanh Tâm 06/11/2002 033202007146 Trúng tuyển NV1
420109 Nguyễn Huy Tân 03/01/2002 312482606 Trúng tuyển NV1
420025 Đặng Phú Tân 03/7544 301780238 Trúng tuyển NV1
420120 Trần Minh Tấn 06/09/2002 072202007481 Trúng tuyển NV1
440030 Dương Thành Tấn 20/03/2002 301873266 Trúng tuyển NV1
440051 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 16/11/2002 342058710 Trúng tuyển NV1
440031 Nguyễn Hà Thanh Hoàn Thảo 25/04/2002 241853954 Trúng tuyển NV1
440022 Đinh Phương Thảo 20/02/2002 077302000123 Trúng tuyển NV1
420074 Lê Thị Phương Thảo 08/11/2002 046302000194 Trúng tuyển NV1
420069 Trần Quốc Thảo 29/06/2001 288574559 Trúng tuyển NV1
420047 Đặng Thị Thanh Thảo 16/01/2002 215576426 Trúng tuyển NV1
430014 Lầu Phát Thắng 31/08/2002 251314165 Trúng tuyển NV1
420134 Lê Sỹ Tất Thắng 12/12/1996 038096004441 Trúng tuyển NV1
420016 Dương Thành Thắng 28/08/1999 321723501 Trúng tuyển NV1
430020 Đặng Văn Thắng 22/01/2002 212889589 Trúng tuyển NV1
420126 Lưu Kháng Thiên 05/09/2002 001202031117 Trúng tuyển NV1
440053 Nguyễn Bùi Vỹ Thông 31/10/1999 079099008835 Trúng tuyển NV1
440024 Lê Thị Hoài Thu 20/05/2002 251292586 Trúng tuyển NV1
440076 Nguyễn Thị Bích Thuận 27/05/2002 301831628 Trúng tuyển NV1
420028 Nguyễn Minh Thuận 26/05/2002 272918096 Trúng tuyển NV1
420037 Võ Minh Thuận 14/07/2002 312537182 Trúng tuyển NV1
430009 Khúc Ngọc Thuận 23/11/2002 285883820 Trúng tuyển NV1
440100 Liêu Thị Thanh Thủy 29/09/2002 079302018603 Trúng tuyển NV1
420066 Dương Anh Thư 19/09/2002 215546317 Trúng tuyển NV1
420056 Đặng Anh Thư 19/04/2002 264539433 Trúng tuyển NV1
440080 Đỗ Thị Anh Thư 02/11/2002 079302004417 Trúng tuyển NV1
420036 Hoàng Lê Anh Thư 28/10/2002 385887401 Trúng tuyển NV1
440026 Nguyễn Thị Anh Thư 09/01/2002 312478889 Trúng tuyển NV1
440055 Phan Ngọc Anh Thư 24/11/2002 079302009393 Trúng tuyển NV1
420039 Võ Thị Anh Thư 03/12/2002 301792447 Trúng tuyển NV1
420027 Nguyễn Thị Hoài Thương 08/12/2002 206393759 Trúng tuyển NV1
420015 Nguyễn Thị Xuân Thương 19/08/2002 233364127 Trúng tuyển NV1
420054 Phùng Bảo Tiên 28/10/2002 079302003730 Trúng tuyển NV1
430008 Võ Mỹ Tiên 10/06/2002 352747156 Trúng tuyển NV1
420122 Bùi Quang Tiến 02/02/2002 352623055 Trúng tuyển NV1
410005 Trần Văn Tiến 16/09/2002 241931997 Trúng tuyển NV1
420132 Nguyễn Duy Tinh 22/11/2000 026018144 Trúng tuyển NV1
420013 Nguyễn Thương Tính 07/10/2002 0704740438 Trúng tuyển NV1
420105 Ma Thị Tình 10/08/2002 241916836 Trúng tuyển NV1
420135 Lê Thị Kim Tõa 03/04/2002 301763957 Trúng tuyển NV1
420111 Trần Quốc Toàn 03/06/2001 221526643 Trúng tuyển NV1
420021 Trần Văn Toàn 02/08/2002 272946219 Trúng tuyển NV1
420065 Đào Thu Trà 29/08/2002 001302017966 Trúng tuyển NV1
420043 Đào Thị Kiều Trang 12/03/2002 342112376 Trúng tuyển NV1
440042 Nguyễn Ngọc Trang 29/03/2002 272855037 Trúng tuyển NV1
420034 Nông Thu Trang 29/01/2002 231352386 Trúng tuyển NV1
440017 Phạm Thị Thu Trang 01/11/2002 276035640 Trúng tuyển NV1
420008 Lê Thị Thùy Trang 25/09/2002 215591162 Trúng tuyển NV1
420061 Nguyễn Thị Bích Trâm 03/12/2002 215589173 Trúng tuyển NV1
440087 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 06/02/2002 285804422 Trúng tuyển NV1
440008 Phạm Ngọc Bảo Trân 22/08/2002 312495820 Trúng tuyển NV1
440073 Nguyễn Thị Huyền Trân 18/11/2002 072302005218 Trúng tuyển NV1
420077 Lăng Minh Trí 19/11/2002 342009355 Trúng tuyển NV1
420098 Đinh Nhật Triều 15/12/2002 261614077 Trúng tuyển NV1
440095 Trần Ngọc Trinh 28/05/2001 272795119 Trúng tuyển NV1
430015 Nguyễn Trần Bảo Trọng 09/07/2002 072202008095 Trúng tuyển NV1
420030 Phùng Minh Trọng 26/09/2002 251256630 Trúng tuyển NV1
440099 Thới Ngọc Trúc 19/10/2002 261660211 Trúng tuyển NV1
430021 Trần Thị Thanh Trúc 24/02/2002 225957494 Trúng tuyển NV1
440085 Đoàn Thị Trúc 24/05/2002 241965786 Trúng tuyển NV1
440060 Nguyễn Quốc Trung 11/09/2002 079202014275 Trúng tuyển NV1
420085 Nguyễn Xuân Trường 23/02/2002 077202004184 Trúng tuyển NV1
420020 Nguyễn Minh 05/11/2002 251323979 Trúng tuyển NV1
420081 Chử Thiên 09/03/2002 272813517 Trúng tuyển NV1
420031 Lê Đức Anh Tuấn 24/08/2002 241854219 Trúng tuyển NV1
420006 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 09/02/1996 312273180 Trúng tuyển NV1
420112 Trần Nguyễn Anh Tuấn 17/05/2002 241859545 Trúng tuyển NV1
440040 Nguyễn Thanh Tuấn 11/11/2002 261595176 Trúng tuyển NV1
420052 Nguyễn Ngọc Sơn Tùng 02/08/2002 097202024755 Trúng tuyển NV1
410011 Nguyễn Văn Tuyên 02/09/1999   Trúng tuyển NV1
430002 Hà Mạnh Tuyến 04/01/2002 272880410 Trúng tuyển NV1
440043 Võ Thị Thanh Tuyền 28/08/2002 312495634 Trúng tuyển NV1
430005 Tiêu Văn Tường 25/07/2002 212467913 Trúng tuyển NV1
440078 Nguyễn Văn Uy 13/02/2002 077202002594 Trúng tuyển NV1
440046 Nguyễn Thị Tố Uyên 02/10/2002 261617803 Trúng tuyển NV1
420117 Lê Nguyễn Chí Văn 25/03/2002 312478864 Trúng tuyển NV1
440074 Lò Hiển Văn 20/07/2002 251228323 Trúng tuyển NV1
420019 Đoàn Nguyễn Tường Vân 03/05/2002 079302030099 Trúng tuyển NV1
420063 Nguyễn Xuân Việt 06/06/2002 215572180 Trúng tuyển NV1
440077 Đỗ Văn Long 19/10/2002 030202008775 Trúng tuyển NV1
440035 Nguyễn Long 15/05/2002 035202003340 Trúng tuyển NV1
440013 Bùi Lê Thụy Vy 09/07/2002 079302029001 Trúng tuyển NV1
440023 Dương Thụy Tường Vy 16/08/2002 079302009640 Trúng tuyển NV1
410003 Nguyễn Đại Vỹ 19/07/2002 072202007823 Trúng tuyển NV1
440005 Phạm Thị Hải Yến 22/11/2002 285833909 Trúng tuyển NV1
Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến