thông tin tuyển sinh    

 
 
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021 Đợt 3
30/09/2020 02:04 Số lượt xem 343

Thí sinh click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học và đóng tiền học phí.

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 3
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021

 
Mã Hồ Sơ Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
310007 Hồ Nhật An 23/02/2002 079202033439 Trúng tuyển NV1
320038 Phan Trần Ngọc Anh 29/09/1999 025904120 Trúng tuyển NV1
320025 Nguyễn Quốc Anh 05/06/2002 301761616 Trúng tuyển NV1
340024 Nguyễn Hoài Bảo 16/10/2002 184373976 Trúng tuyển NV1
340011 Tạ Quốc Bảo 05/04/2002 212903936 Trúng tuyển NV1
310013 Dương Quốc Bình 26/01/2002 385831966 Trúng tuyển NV1
320003 K' Bis 15/12/2001 251259270 Trúng tuyển NV1
320044 Đặng Phước Cang 30/05/2001 342060138 Trúng tuyển NV1
320015 Rơ Mah Chương 20/08/2001 231444840 Trúng tuyển NV1
330007 Đặng Văn Chương 07/10/2002 051202000065 Trúng tuyển NV1
320033 Nguyễn Hùng Cường 24/04/2000 215503763 Trúng tuyển NV1
320007 Đặng Mạnh Cường 12/12/2002 301802495 Trúng tuyển NV1
320018 Nguyễn Đình Doãn 20/02/2002 285785003 Trúng tuyển NV1
330001 Mai Quang Dũng 23/03/2002 079202034652 Trúng tuyển NV1
320014 Nguyễn Tiến Dũng 10/06/2001 285842429 Trúng tuyển NV1
320041 Đỗ Khánh Duy 19/04/2001 241781932 Trúng tuyển NV1
320024 Nguyễn Ngọc Duy 04/10/2001 241803750 Trúng tuyển NV1
320005 Ngô Quốc Duy 10/07/2002 241744944 Trúng tuyển NV1
320002 Lâm Duyên 30/04/1999 072199002328 Trúng tuyển NV1
340007 Trương Thành Đạt 28/05/2002 212817668 Trúng tuyển NV1
340012 Nguyễn Tiến Đạt 06/05/2002 385840868 Trúng tuyển NV1
320010 Nguyễn Trần Đức 02/03/2002 215545360 Trúng tuyển NV1
340027 Nguyễn Văn Đức 24/02/2002 285821837 Trúng tuyển NV1
340028 Võ Quan Hạ 17/05/2002 301774000 Trúng tuyển NV1
330006 Nguyễn Chí Hải 19/05/2002 221527155 Trúng tuyển NV1
320004 Kiều Minh Hán 24/10/2002 264575623 Trúng tuyển NV1
320019 Phạm Mai Khiết Hào 01/01/2002 301796665 Trúng tuyển NV1
320046 Huỳnh Mỹ Hân 20/07/2002 312504780 Trúng tuyển NV1
320042 Phạm Minh Hậu 10/08/2002 079202032171 Trúng tuyển NV1
320034 Trần Lê Trọng Hiếu 10/04/2001 079201023129 Trúng tuyển NV1
320028 Bùi Quang Hiệu 31/10/2002 212853684 Trúng tuyển NV1
340016 Lê Quang Hòa 21/02/2001 231283374 Trúng tuyển NV1
310010 Nguyễn Văn Hoàng 09/07/2000 212817048 Trúng tuyển NV1
320008 Lê Văn Hùng 09/04/2001 038201022158 Trúng tuyển NV1
320039 Trương Minh Huy 22/10/2001 264538021 Trúng tuyển NV1
320047 Trương Quang Huy 18/02/2002 212895572 Trúng tuyển NV1
340018 Bùi Trọng Huy 18/04/2002 261631369 Trúng tuyển NV1
340009 Lê Phan Tuấn Huy 10/10/2002 225853827 Trúng tuyển NV1
340026 Phạm Ngọc Hưng 28/11/2002 05577334334 Trúng tuyển NV1
340017 Liêu Tuấn Hưng 03/09/2002 352603284 Trúng tuyển NV1
310017 Lê Quang Kha 06/10/2002 087202000263 Trúng tuyển NV1
320037 Nguyễn Khải Khải 10/09/2001 072201005282 Trúng tuyển NV1
310015 Lê Huỳnh Khang 21/02/2001 079201013717 Trúng tuyển NV1
320020 Nguyễn Duy Khánh 27/04/2001 301817911 Trúng tuyển NV1
340021 Lê Chí Khiêm 18/01/2002 225924975 Trúng tuyển NV1
320040 Nguyễn Thị Lài 01/01/2002 312489400 Trúng tuyển NV1
320027 Nguyễn Thành Lâm 04/07/2002 241947684 Trúng tuyển NV1
320043 Bùi Thị Mỹ Linh 11/10/2001 212837876 Trúng tuyển NV1
320022 Nguyễn Thanh Linh 21/09/2000 241938708 Trúng tuyển NV1
310009 Nguyễn Ngọc Long 22/09/2002 272833749 Trúng tuyển NV1
310001 Trương Nhật Long 27/02/2000 025937746 Trúng tuyển NV1
320030 Đoàn Thái Luân 29/07/2001 215526354 Trúng tuyển NV1
320016 Trần Công Luật 03/10/2002 251260317 Trúng tuyển NV1
330008 Nguyễn Tấn Lượng 13/07/2002 321632966 Trúng tuyển NV1
320012 Phan Thị Hải Ly 28/03/2002 215572067 Trúng tuyển NV1
340014 Nguyễn Đức Mạnh 24/02/2002 245423006 Trúng tuyển NV1
330005 Trương Ái Mi 30/06/2002 077302003296 Trúng tuyển NV1
310006 Nguyễn Quang Minh 01/10/2002 272957867 Trúng tuyển NV1
340015 Trương Nguyễn Trà My 29/04/2002 261610204 Trúng tuyển NV1
320036 Nguyễn Hải Nam 29/07/2002 187820832 Trúng tuyển NV1
310008 Đặng Văn Nguyên 02/08/1999 245376273 Trúng tuyển NV1
320021 Trần Tuấn Nhã 10/11/2002 381949832 Trúng tuyển NV1
320045 Lê Thiệu Nhâm 25/08/2002 215571656 Trúng tuyển NV1
330003 Lê Hoàng Nhân 07/09/2002 072202002539 Trúng tuyển NV1
310016 Hồ Thanh Phong 09/08/2001 079201028711 Trúng tuyển NV1
310012 Trần Duy Phúc 16/03/2002 245447298 Trúng tuyển NV1
310002 Nguyễn Khắc Phục 26/01/2000 079200007073 Trúng tuyển NV1
340004 Trần Thị Thanh Phương 14/10/2002 241883781 Trúng tuyển NV1
330001 Lê Ngọc Thu Phương 06/12/2002 079202035924 Trúng tuyển NV1
340003 Đặng Văn Quí 14/12/2002 301790399 Trúng tuyển NV1
310018 Phạm Hoàng Sơn 18/02/1999 321732183 Trúng tuyển NV1
320006 Đoàn Kim Sum 11/11/2002 072302007007 Trúng tuyển NV1
310011 Phạm Nhật Tài 07/01/1999 079099003504 Trúng tuyển NV1
310004 Võ Thiện Thanh 19/11/2000 092200007865 Trúng tuyển NV1
320011 Ngô Văn Thành 10/05/1998 036098002056 Trúng tuyển NV1
340025 Từ Thái Thiện 26/06/2002 077202003830 Trúng tuyển NV1
340022 Nguyễn Văn Thiệu 09/10/2002 077202003861 Trúng tuyển NV1
310005 Nguyễn Văn Thịnh 13/01/2002 241841867 Trúng tuyển NV1
340005 Cao Đức Thuận 09/08/2002 231337482 Trúng tuyển NV1
310003 Lâm Minh Thuận 06/06/2000 079200019037 Trúng tuyển NV1
340023 Lê Minh Thuận 17/10/2002 079202036546 Trúng tuyển NV1
330004 Đặng Đình Thủy 24/04/2002 245447367 Trúng tuyển NV1
320023 Trương Thị Thu Thủy 04/11/2002 077302004784 Trúng tuyển NV1
320032 Trương Thanh Tiến 18/02/2002 251284097 Trúng tuyển NV1
340010 Phạm Minh Tiền 24/08/2002 385836157 Trúng tuyển NV1
320026 Trần Nguyễn Quốc Tịnh 20/01/2002 264555020 Trúng tuyển NV1
340013 Hồ Phúc Bảo Toàn 26/06/2002 261422278 Trúng tuyển NV1
340008 Lê Thanh Tòng 30/04/2002 301721479 Trúng tuyển NV1
340019 Phạm Thị Ngọc Trang 17/12/2002 072302007481 Trúng tuyển NV1
320035 Trần Quang Triển 02/01/1998 212431686 Trúng tuyển NV1
310014 Trần Thanh Trung 14/12/2001 342105462 Trúng tuyển NV1
320031 Nguyễn Anh Trường 25/06/2001 215521286 Trúng tuyển NV1
330002 Nguyễn Văn Tuấn 10/05/2002 079202002850 Trúng tuyển NV1
340006 Lại Thanh Tùng 01/04/2002 038202020061 Trúng tuyển NV1
320017 Phạm Thị Kim Tuyền 18/06/2002 312504688 Trúng tuyển NV1
320001 Trịnh Ngọc Uy 21/09/2002 241898838 Trúng tuyển NV1
320029 Nguyễn Thị Hải Vân 28/06/1998 352461321 Trúng tuyển NV1
340020 Võ Trịnh Hùng 03/07/2002 312490521 Trúng tuyển NV1
320013 Nguyễn Xuân Vinh 09/01/2002 335036814 Trúng tuyển NV1
340002 Hoàng Thế 10/01/2002 231474553 Trúng tuyển NV1
Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến