thông tin tuyển sinh    

 
 
Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021 Đợt 2
21/09/2020 03:00 Số lượt xem 573

Thí sinh click vào đây để xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học và đóng tiền học phí.

Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đợt 2
Cao Đẳng Chính Quy Năm Học 2020-2021
Mã Hồ Sơ Họ và tên Ngày sinh CMND Kết quả
240070 Ngô Thị Ngọc Ái 07/03/2002 335028668 Trúng tuyển NV1
240230 Phan Đình An 08/11/2002 212849790 Trúng tuyển NV1
240170 Nguyễn Phạm Gia An 05/07/2002 272996212 Trúng tuyển NV1
220275 Văn Thị Hoài An 02/10/2001 241982835 Trúng tuyển NV1
240077 Võ Văn Kiện An 01/01/2002 077202005172 Trúng tuyển NV1
220034 Trần Quốc An 16/05/2002 215635354 Trúng tuyển NV1
220412 Võ Thành An 06/07/2002 335057936 Trúng tuyển NV1
210014 Phạm Thiên An 15/06/2002 371974704 Trúng tuyển NV1
220248 Nguyễn Thúy An 07/07/2002 312489784 Trúng tuyển NV1
220487 Thái Thị Thúy An 01/01/2001 301762041 Trúng tuyển NV1
240105 Lê Tuấn An 13/05/2002 072202001262 Trúng tuyển NV1
220432 Hồ Đăng Anh Anh 17/09/2002 251228539 Trúng tuyển NV1
240227 Lương Đào Anh 31/08/2001 113773307 Trúng tuyển NV1
220450 Nguyễn Thị Giang Anh 02/09/2002 241966018 Trúng tuyển NV1
210061 Lê Vũ Hoàng Anh 30/10/2002 079202027835 Trúng tuyển NV1
220167 Phạm Hoàng Anh 07/08/1999 321724035 Trúng tuyển NV1
240250 Trần Hoàng Anh 19/08/2002 301790311 Trúng tuyển NV1
220323 Nguyễn Lan Anh 10/04/2002 037302000961 Trúng tuyển NV1
240298 Trần Lan Anh 02/02/2002 366299879 Trúng tuyển NV1
220359 Phạm Minh Anh 19/10/2002 312494830 Trúng tuyển NV1
220313 Lê Ngọc Anh 09/12/2002 231330293 Trúng tuyển NV1
220247 Trương Ngọc Anh 23/09/1999 272660435 Trúng tuyển NV1
240263 Nguyễn Thị Như Anh 04/05/2002 321632917 Trúng tuyển NV1
220190 Nguyễn Thị Phương Anh 08/02/2002 245430753 Trúng tuyển NV1
220274 Lê Quỳnh Anh 04/10/2002 038302019699 Trúng tuyển NV1
220289 Nguyễn Thị Anh 09/02/2002 312519828 Trúng tuyển NV1
210051 Lê Tuấn Anh 03/06/2002 301829543 Trúng tuyển NV1
220339 Nguyễn Công Tuấn Anh 01/03/1998 212460262 Trúng tuyển NV1
220076 Phan Vân Anh 23/01/2002 264549966 Trúng tuyển NV1
220151 Đặng Viết Anh 17/10/2002 212904415 Trúng tuyển NV1
220355 Nguyễn Việt Anh 06/06/2002 038202011852 Trúng tuyển NV1
240006 Hồ Vũ Anh 02/08/2002 301849382 Trúng tuyển NV1
210088 Phạm Quốc Ân 14/07/2002 079202019360 Trúng tuyển NV1
240233 Võ Đỗ Thành Ân 07/12/2002 072202001333 Trúng tuyển NV1
220017 Đỗ Trung Ba 03/11/2002 251305438 Trúng tuyển NV1
240081 Hà Xuân Bách 15/03/2002 285803585 Trúng tuyển NV1
240240 Nguyễn Chí Bảo 18/11/2002 272917888 Trúng tuyển NV1
220387 Kiều Ngọc Duy Bảo 22/10/2002 077202003946 Trúng tuyển NV1
240194 Bùi Gia Bảo 07/12/2002 077202001978 Trúng tuyển NV1
220269 Nguyễn Gia Bảo 29/12/2002 079202033269 Trúng tuyển NV1
240303 Nguyễn Gia Bảo 31/07/2002 077202006759 Trúng tuyển NV1
220135 Trương Gia Bảo 19/06/2002 301797239 Trúng tuyển NV1
210096 Hồ Quí Bảo 03/09/1999 221484368 Trúng tuyển NV1
220027 Nguyễn Quốc Bảo 26/04/2002 321631578 Trúng tuyển NV1
220068 Phan Quốc Bảo 17/07/2002 321884393 Trúng tuyển NV1
210031 Phạm Tấn Bảo 12/06/2002 079202036858 Trúng tuyển NV1
220364 Hà Tiến Bảo 14/03/2002 079202022455 Trúng tuyển NV1
230013 Huỳnh Basking 18/06/2002 372038407 Trúng tuyển NV1
220079 Võ Hồng Bắc 20/09/2002 231258821 Trúng tuyển NV1
240060 Thái Hữu Bắc 13/01/2003 245391217 Trúng tuyển NV1
220080 Hồ Ngọc Thị Mỹ Bích 03/04/2002 215559498 Trúng tuyển NV1
240156 Trần Hòa Bình 11/09/2002 132492927 Trúng tuyển NV1
230001 Lê Quang Bình 17/04/2002 312484423 Trúng tuyển NV1
220112 Lê Trần Thái Bình 13/03/2002 264551755 Trúng tuyển NV1
240268 Ngô Thái Bình 08/01/2002 264561308 Trúng tuyển NV1
220408 Đỗ Hữu Thanh Bình 20/09/2002 241996132 Trúng tuyển NV1
240169 Hà Thanh Bình 06/05/2001 352688330 Trúng tuyển NV1
220023 Phạm Thanh Bình 18/02/2002 212468247 Trúng tuyển NV1
220207 Võ Phụng Buôn 04/03/2002 241956296 Trúng tuyển NV1
220218 Nguyễn Kim Cảnh 20/03/2001 079201018862 Trúng tuyển NV1
220457 Nguyễn Hồ Á Châu 09/01/2002 197442783 Trúng tuyển NV1
240104 Lê Minh Châu 09/03/2002 221503387 Trúng tuyển NV1
220370 Võ Đức Chí 25/10/2002 212435799 Trúng tuyển NV1
240232 Trần Minh Chí 08/11/2002 072202005357 Trúng tuyển NV1
240131 Ngô Ngọc Chí 01/01/2002 077202000214 Trúng tuyển NV1
220288 Lượng Minh Chiến 06/08/2002 261426306 Trúng tuyển NV1
220144 Phụng Minh Chiến 01/01/2002 264576952 Trúng tuyển NV1
220117 Võ Ngọc Chiến 20/04/2002 215583206 Trúng tuyển NV1
220250 Nguyễn Thị Thu Chinh 05/11/2002 264573220 Trúng tuyển NV1
210019 Chu Hiếu Chung 14/08/2002 285841018 Trúng tuyển NV1
210050 Phạm Hoàng Chương 30/01/2002 072202002892 Trúng tuyển NV1
210059 Đặng Thái Chương 24/01/2000 264557784 Trúng tuyển NV1
210033 Hà Công Chưởng 23/03/2002 072202008026 Trúng tuyển NV1
220166 Nguyễn Thị Thanh Còn 04/06/2002 261647183 Trúng tuyển NV1
220220 Nguyễn Hữu Công 16/04/2002 241882460 Trúng tuyển NV1
220286 Nguyễn Thị Thu Công 10/11/2002 312507814 Trúng tuyển NV1
220201 Tống Thị Kim Cương 11/12/2002 312485778 Trúng tuyển NV1
220476 Nguyễn Chí Cường 29/06/2002 276078061 Trúng tuyển NV1
240198 Nguyễn Duy Cường 26/09/2002 301820748 Trúng tuyển NV1
220122 Bùi Đình Cường 02/11/2001 245447407 Trúng tuyển NV1
220361 Đỗ Hoàng Cường 09/07/2000 038200000897 Trúng tuyển NV1
240114 Nguyễn Thanh Huy Cường 27/05/2002 321631521 Trúng tuyển NV1
210075 Lê Quốc Cường 20/03/2002 231388197 Trúng tuyển NV1
220373 Tạ Quốc Cường 13/09/2002 342023703 Trúng tuyển NV1
220095 Trần Quốc Cường 29/12/2002 215537513 Trúng tuyển NV1
220092 Nguyễn Thanh Cường 18/10/2002 212622191 Trúng tuyển NV1
220418 Trần Viết Cường 14/08/2002 245478754 Trúng tuyển NV1
220231 Nguyễn Trần Việt Cường 31/08/2002 184393913 Trúng tuyển NV1
240237 Lê Xuân Cường 27/01/2002 231391785 Trúng tuyển NV1
230011 Phạm Nguyễn Công Danh 19/09/2002 264544744 Trúng tuyển NV1
210005 Trần Công Danh 05/09/2002 308818807 Trúng tuyển NV1
210048 Phan Thành Danh 13/01/2001 264533004 Trúng tuyển NV1
240049 Lê Thị Ngọc Diểm 19/11/2002 342124672 Trúng tuyển NV1
220258 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 07/09/2002 072302006869 Trúng tuyển NV1
220154 Nguyễn Thị Thu Diễm 17/08/2002 079302031747 Trúng tuyển NV1
220474 Nguyễn Thị Thúy Diễm 22/08/2002 212434608 Trúng tuyển NV1
210079 Lê Văn Doanh 09/09/2002 038202001245 Trúng tuyển NV1
240108 Đặng Văn 16/07/2001 342045325 Trúng tuyển NV1
240264 Đỗ Thị Mỹ Dung 04/06/2002 301797371 Trúng tuyển NV1
220441 Hoàng Mạnh Dũng 25/01/2002 242066755 Trúng tuyển NV1
240043 Đồng Trần Quốc Dũng 12/12/2001 079201015209 Trúng tuyển NV1
220265 Phan Tấn Dũng 21/03/2002 221546484 Trúng tuyển NV1
240138 Hồ Tiến Dũng 12/11/2002 285808847 Trúng tuyển NV1
240294 Nguyễn Tiến Dũng 13/11/2002 215563790 Trúng tuyển NV1
240042 Trần Văn Dũng 06/12/2002 242015259 Trúng tuyển NV1
210092 Trương Công Dụng 17/01/2002 231338711 Trúng tuyển NV1
230039 Đào Ngọc Anh Duy 15/09/2002 312499657 Trúng tuyển NV1
240155 Nguyễn Công Duy 24/05/2002 241942836 Trúng tuyển NV1
240109 Lù Dịu Duy 09/08/2002 272891617 Trúng tuyển NV1
240173 Nguyễn Đắc Duy 25/11/2002 272982449 Trúng tuyển NV1
220146 Nguyễn Đình Duy 10/02/2001 372025955 Trúng tuyển NV1
220043 Nguyễn Hoàng Duy 05/06/2002 281305012 Trúng tuyển NV1
210091 Cao Khánh Duy 28/12/2002 312485681 Trúng tuyển NV1
240152 Lại Khánh Duy 25/01/2002 261556661 Trúng tuyển NV1
220396 Phạm Khánh Duy 11/10/2002 342105095 Trúng tuyển NV1
220382 Võ Khánh Duy 03/03/2002 072202005376 Trúng tuyển NV1
240047 Đỗ Quốc Duy 01/11/2002 335026967 Trúng tuyển NV1
220262 Nguyễn Quốc Duy 13/06/2002 312504576 Trúng tuyển NV1
240272 Phạm Thanh Duy 03/12/2002 079202025369 Trúng tuyển NV1
240026 Trần Hoàng Trường Duy 03/03/2001 381949796 Trúng tuyển NV1
220184 Ngô Văn Duy 30/04/2001 221507528 Trúng tuyển NV1
220002 Đoàn Thị Hồng Duyên 10/10/2002 072302001171 Trúng tuyển NV1
240231 Nguyễn Văn 08/03/2002 072202001406 Trúng tuyển NV1
240242 Ngô Hoàng Dự 07/07/2001 385812352 Trúng tuyển NV1
220267 Nguyễn Hiền Đức Dương 10/03/2002 251311215 Trúng tuyển NV1
240300 Đặng Ngọc Minh Dương 10/10/2002 215652075 Trúng tuyển NV1
220075 Nguyễn Dương 03/01/2002 381957601 Trúng tuyển NV1
240072 Phạm Thái Dương 20/12/2002 215563906 Trúng tuyển NV1
220328 Trần Thế Dương 16/08/2002 030202006121 Trúng tuyển NV1
220469 Phan Tăng Dưỡng 05/01/2002 241905456 Trúng tuyển NV1
210023 Đoàn Đình Đa 25/02/2002 215554970 Trúng tuyển NV1
220239 Nguyễn Đức Đại 22/06/2002 261592040 Trúng tuyển NV1
240101 Nguyễn Văn Đại 13/10/2002 272965500 Trúng tuyển NV1
220351 Huỳnh Lê Duy Đan 21/01/2002 221507016 Trúng tuyển NV1
240281 Nguyễn Trung Đàn 07/12/2002 352652672 Trúng tuyển NV1
230028 Nguyễn Hữu Đang 15/04/2001 276064545 Trúng tuyển NV1
240178 Nguyễn Đình Đạt 10/11/2002 079202027286 Trúng tuyển NV1
210084 Nguyễn Hữu Đạt 13/03/2002 079202013154 Trúng tuyển NV1
230037 Phan Minh Đạt 27/11/2002 312485680 Trúng tuyển NV1
230029 Nguyễn Quốc Đạt 20/07/2002 276064546 Trúng tuyển NV1
220463 Bùi Tấn Đạt 11/12/2002 233344776 Trúng tuyển NV1
220366 Châu Lê Tấn Đạt 08/12/2002 079202020282 Trúng tuyển NV1
220341 Ngô Tấn Đạt 15/09/2002 352737129 Trúng tuyển NV1
220319 Nguyễn Tấn Đạt 14/01/2001 225827480 Trúng tuyển NV1
230027 Nguyễn Tấn Đạt 27/11/2001 079201021722 Trúng tuyển NV1
240177 Mai Thanh Đạt 26/05/2002 285789887 Trúng tuyển NV1
220161 Phan Thanh Đạt 31/03/2002 342083575 Trúng tuyển NV1
210081 Lê Thành Đạt 30/11/2002 231426280 Trúng tuyển NV1
220395 Nguyễn Thành Đạt 23/11/2000 212817498 Trúng tuyển NV1
220352 Nguyễn Thành Đạt 25/05/2000 072200007192 Trúng tuyển NV1
220293 Phạm Thành Đạt 03/05/2001 264536961 Trúng tuyển NV1
220350 Phạm Thành Đạt 17/07/2002 272978043 Trúng tuyển NV1
240087 Nguyễn Tiến Đạt 09/04/2002 261555831 Trúng tuyển NV1
220125 Nguyễn Tiến Đạt 24/11/2001 231362057 Trúng tuyển NV1
220243 Lê Văn Đạt 01/06/2002 231371530 Trúng tuyển NV1
240078 Trần Văn Đắc 09/09/2002 251290495 Trúng tuyển NV1
240226 Nguyễn Dĩnh Đăng 19/08/2002 312515577 Trúng tuyển NV1
240180 Văn Công Hải Đăng 27/08/2002 079202013289 Trúng tuyển NV1
240181 Nguyễn Hoàng Tuấn Đăng 13/04/2002 272914426 Trúng tuyển NV1
210098 Nguyễn Công Đặng 28/01/2002 261603578 Trúng tuyển NV1
210045 Mai Tam Đệ 15/01/2002 331907592 Trúng tuyển NV1
240301 Lâm Quân Điền 21/08/2002 212867525 Trúng tuyển NV1
240023 Vũ Tá Điệp 04/12/2002 245468596 Trúng tuyển NV1
240179 Phan Tấn Định 11/01/2002 212439232 Trúng tuyển NV1
230002 Võ Văn Công Đoàn 10/09/2002 312471763 Trúng tuyển NV1
220016 Nguyễn Thọ Đông 11/12/2002 245447084 Trúng tuyển NV1
230017 Nguyễn Hồng Đức 14/11/2002 312496426 Trúng tuyển NV1
240297 Lê Huỳnh Đức 17/01/2002 215561328 Trúng tuyển NV1
220285 Vũ Minh Đức 14/07/2002 251297781 Trúng tuyển NV1
220134 Lê Văn Đức 23/10/2001 212865075 Trúng tuyển NV1
240291 Trần Văn Đức 26/06/2002 074202000029 Trúng tuyển NV1
220451 Rmah Eli 04/05/2002 231375730 Trúng tuyển NV1
210102 Lê Bá Giang 04/03/2001 285733187 Trúng tuyển NV1
220406 Lê Nguyễn Nhật Giang 06/02/2002 212437914 Trúng tuyển NV1
220455 Hoàng Trường Giang 05/11/2002 285803409 Trúng tuyển NV1
220431 Mai Ngọc Trường Giang 09/11/2002 037202004022 Trúng tuyển NV1
220308 Phạm Trường Giang 18/12/2002 212893564 Trúng tuyển NV1
220434 Lê Út Giang 26/10/2000 273649453 Trúng tuyển NV1
220025 Võ Nguyên Giáp 16/09/2002 212851162 Trúng tuyển NV1
220232 K' Gôi 12/11/2002 251332637 Trúng tuyển NV1
210067 Trần Tiến 03/06/2001 251274890 Trúng tuyển NV1
220284 Trần Văn 20/12/2000 184324949 Trúng tuyển NV1
220037 Nguyễn Xuân Hạ 20/04/2002 285803617 Trúng tuyển NV1
240235 Nguyễn Đại Hải 25/08/2001 231446812 Trúng tuyển NV1
220071 Nguyễn Khắc Hải 04/06/2002 215551384 Trúng tuyển NV1
220003 Huỳnh Trịnh Thế Hải 28/03/2002 215563931 Trúng tuyển NV1
240116 Trần Trọng Hải 11/12/2002 079202034697 Trúng tuyển NV1
220377 Phạm Trường Hải 04/03/2002 272956811 Trúng tuyển NV1
220428 Nguyễn Đức Hạnh 12/03/2001 077201002417 Trúng tuyển NV1
210003 Lê Nhật Hào 26/06/2002 072202001162 Trúng tuyển NV1
220237 Nguyễn Nhật Hào 08/12/2001 381938925 Trúng tuyển NV1
240246 Nguyễn Nhật Hào 30/01/2002 285719309 Trúng tuyển NV1
240223 Lê Nhựt Hào 26/10/2002 352633509 Trúng tuyển NV1
240014 Phạm Nhựt Hào 26/02/2002 072202001535 Trúng tuyển NV1
220019 Phùng Quang Hào 02/09/2002 215600893 Trúng tuyển NV1
220217 Nguyễn Hoàng Hảo 15/09/2002 072202005709 Trúng tuyển NV1
240074 Phạm Văn Hẳn 12/11/2002 312503768 Trúng tuyển NV1
220067 Trần Thị Kim Hằng 12/09/2002 272902697 Trúng tuyển NV1
240154 Phạm Nguyễn Hữu Hân 19/02/2002 212537250 Trúng tuyển NV1
240209 Nguyễn Lê Minh Hậu 11/06/2002 312495910 Trúng tuyển NV1
240123 Nguyễn Thị Thu Hậu 26/11/2002 132432814 Trúng tuyển NV1
240080 Nguyễn Trọng Hậu 03/08/2002 187959831 Trúng tuyển NV1
220204 Nguyễn Phương Trường Hậu 01/05/2002 212620272 Trúng tuyển NV1
220440 Ngô Văn Hậu 20/12/2000 077200003250 Trúng tuyển NV1
220368 Nguyễn Hữu Hiền 17/02/2002 301841703 Trúng tuyển NV1
240304 Trần Phạm Thanh Hiền 11/12/2002 079202017780 Trúng tuyển NV1
220064 Nguyễn Thúy Hiền 05/11/2002 215583635 Trúng tuyển NV1
220070 Lê Đăng Hiển 20/01/2002 035202004073 Trúng tuyển NV1
210037 Nguyễn Đình Hiệp 19/09/2002 072202005378 Trúng tuyển NV1
240065 Nguyễn Đình Hiệp 19/06/2002 241880102 Trúng tuyển NV1
240048 Trịnh Hoàng Hiệp 27/05/2002 385822427 Trúng tuyển NV1
220407 Nguyễn Thành Hiệp 24/01/1995 184231957 Trúng tuyển NV1
220235 Lê Phạm Chí Hiếu 13/08/2002 301766945 Trúng tuyển NV1
210063 Đào Minh Hiếu 15/12/2002 251295666 Trúng tuyển NV1
240257 Lê Phạm Minh Hiếu 09/02/2002 331901836 Trúng tuyển NV1
220246 Nguyễn Tất Minh Hiếu 12/10/2002 077202001749 Trúng tuyển NV1
220325 Trần Minh Hiếu 30/05/2002 285806324 Trúng tuyển NV1
220335 Vũ Minh Hiếu 18/11/2002 272891444 Trúng tuyển NV1
240166 Đinh Phú Hiếu 10/01/2002 242013685 Trúng tuyển NV1
220462 Hồ Thanh Hiếu 18/02/2002 241841471 Trúng tuyển NV1
240238 Văn Trọng Hiếu 17/10/2002 312534798 Trúng tuyển NV1
210036 Hoàng Mai Trung Hiếu 17/04/2002 231370833 Trúng tuyển NV1
240215 Nguyễn Trung Hiếu 05/12/2002 077202003976 Trúng tuyển NV1
220028 Nguyễn Trung Hiếu 20/04/2002 241874446 Trúng tuyển NV1
220279 Nguyễn Trung Hiếu 27/03/2002 212889069 Trúng tuyển NV1
220069 Phạm Trung Hiếu 17/06/2002 215574298 Trúng tuyển NV1
220181 Nguyễn Ngọc Hiệu 20/06/2002 261591571 Trúng tuyển NV1
220429 Võ Văn Hiệu 08/04/2001 212851266 Trúng tuyển NV1
210068 Trương Văn Hóa 21/06/2002 221500053 Trúng tuyển NV1
210012 Hồ Ngọc Hòa 21/06/2000 273679182 Trúng tuyển NV1
220340 Nguyễn Hòa 07/03/2001 241864046 Trúng tuyển NV1
220342 Nguyễn Hòa 10/07/2002 077202002823 Trúng tuyển NV1
220047 Phan Thượng Hòa 02/05/2002 051202000007 Trúng tuyển NV1
220360 Vũ Đức Hoàn 01/10/2002 077202003030 Trúng tuyển NV1
220224 Phan Khải Hoàn 02/01/2001 077201006353 Trúng tuyển NV1
220383 Lê Đình Nhật Hoàn 27/09/2002 264568148 Trúng tuyển NV1
230009 Trần Gia Hoàng 22/10/2002 215600820 Trúng tuyển NV1
220400 Nguyễn Đức Huy Hoàng 08/04/2002 312484325 Trúng tuyển NV1
210042 Đáy Minh Hoàng 08/01/2002 079202003419 Trúng tuyển NV1
220278 Trịnh Minh Hoàng 22/03/2002 231337291 Trúng tuyển NV1
220158 Phan Ngọc Hoàng 08/05/2002 264590346 Trúng tuyển NV1
220142 Trần Ngọc Hoàng 16/04/2002 231336171 Trúng tuyển NV1
240270 Đỗ Thanh Hoàng 13/05/2002 251241641 Trúng tuyển NV1
240271 Lương Thanh Hoàng 18/09/2002 281278878 Trúng tuyển NV1
220422 Trần Hoàng 13/12/2002 251329637 Trúng tuyển NV1
240122 Lê Viết Hoàng 21/07/2002 241982474 Trúng tuyển NV1
220435 Huỳnh Trung Học 25/07/2002 231298976 Trúng tuyển NV1
220162 Nguyễn Văn Học 30/01/2001 285788515 Trúng tuyển NV1
220292 Nguyễn Thanh Hội 11/01/2001 212433085 Trúng tuyển NV1
240210 Đặng Trí Huệ 14/02/2002 312480427 Trúng tuyển NV1
240045 Phan Công Hùng 27/08/2001 072201008504 Trúng tuyển NV1
240133 Trần Đức Hùng 19/10/2002 044202003521 Trúng tuyển NV1
240113 Nguyễn Mạnh Hùng 16/11/2002 245464297 Trúng tuyển NV1
220058 Phạm Phi Hùng 09/02/2002 272841372 Trúng tuyển NV1
220449 Vũ Phước Hùng 20/08/2002 034202000176 Trúng tuyển NV1
220173 Lê Thanh Hùng 21/06/2002 231361316 Trúng tuyển NV1
220465 Đoàn Tuấn Hùng 26/04/2002 276041538 Trúng tuyển NV1
240134 Nguyễn Ái Huy 25/01/2002 215564356 Trúng tuyển NV1
220376 Võ Huỳnh Chấn Huy 21/07/2002 321776025 Trúng tuyển NV1
210038 Lê Đại Huy 17/08/2002 072202002592 Trúng tuyển NV1
220208 Võ Nguyễn Đình Huy 11/12/2002 251305079 Trúng tuyển NV1
240054 Ngô Đức Huy 12/04/2002 215537604 Trúng tuyển NV1
240172 Lê Gia Huy 17/08/2002 072202002602 Trúng tuyển NV1
220300 Nguyễn Gia Huy 08/02/2002 077202006840 Trúng tuyển NV1
220460 Nguyễn Gia Huy 11/06/2002 215562695 Trúng tuyển NV1
240200 Nguyễn Khúc Gia Huy 19/05/2002 079202027519 Trúng tuyển NV1
240205 Thông Gia Huy 06/06/2002 079202031566 Trúng tuyển NV1
220170 Trần Gia Huy 05/03/2002 264573120 Trúng tuyển NV1
220087 Trần Gia Huy 04/11/2002 231409221 Trúng tuyển NV1
240199 Trần Gia Huy 20/10/2002 079202006240 Trúng tuyển NV1
240083 Trương Nguyễn Gia Huy 30/11/2002 215581551 Trúng tuyển NV1
240211 Nguyễn Hoàng Huy 28/03/2002 364158850 Trúng tuyển NV1
240039 Phạm Hoàng Huy 27/09/2002 312485082 Trúng tuyển NV1
240093 Vũ Hoàng Huy 16/01/2002 038202007369 Trúng tuyển NV1
240079 Nguyễn Hoàng Khang Huy 02/02/2001 215508038 Trúng tuyển NV1
240127 Võ Minh Huy 01/01/2002 212881453 Trúng tuyển NV1
240193 Huỳnh Hồ Ngọc Huy 22/04/2002 241913765 Trúng tuyển NV1
240035 Phạm Nguyễn Ngọc Huy 25/08/2002 225827583 Trúng tuyển NV1
220379 Hồ Nhật Huy 28/05/2002 272872089 Trúng tuyển NV1
240120 Huỳnh Nhật Huy 08/07/2002 312496255 Trúng tuyển NV1
240185 Nguyễn Nhật Huy 07/05/2002 261588650 Trúng tuyển NV1
220209 Lê Tạ Quang Huy 05/03/2002 251269289 Trúng tuyển NV1
240221 Phạm Quang Huy 09/12/2002 276102123 Trúng tuyển NV1
240289 Tạ Quang Huy 21/08/2002 251222770 Trúng tuyển NV1
220045 Nguyễn Quốc Huy 15/07/2002 251257468 Trúng tuyển NV1
210024 Nguyễn Quốc Huy 28/02/2002 231323620 Trúng tuyển NV1
220046 Nguyễn Quốc Huy 06/02/2002 312504617 Trúng tuyển NV1
220384 Nguyễn Thanh Huy 02/01/2001 272859244 Trúng tuyển NV1
240036 Trần Lê Thế Huy 12/07/2002 301781421 Trúng tuyển NV1
240243 Nguyễn Văn Huy 25/06/2002 285901477 Trúng tuyển NV1
220032 Nguyễn Hồng Huyên 09/07/2002 212465292 Trúng tuyển NV1
220066 Nguyễn Văn Huyên 26/09/2001 231356770 Trúng tuyển NV1
220103 Nguyễn Thị Thanh Huyền 09/10/2001 261479947 Trúng tuyển NV1
220105 Vũ Thị Thanh Huyền 19/08/2002 231439553 Trúng tuyển NV1
220086 Ngô Khánh Hưng 03/07/2002 245475601 Trúng tuyển NV1
240020 Ngô Minh Hưng 15/04/2002 206248052 Trúng tuyển NV1
220426 Châu Ngọc Hưng 17/09/2001 285774492 Trúng tuyển NV1
230022 Trần Nguyễn Ngọc Hưng 24/10/2002 079202018882 Trúng tuyển NV1
220444 Trần Quốc Hưng 09/12/2002 301761555 Trúng tuyển NV1
230021 Lưu Thế Hưng 10/02/2002 264575908 Trúng tuyển NV1
220385 Nguyễn Văn Hưng 27/07/2001 212438284 Trúng tuyển NV1
210071 Nguyễn Văn Hưng 29/08/2002 077202005064 Trúng tuyển NV1
210007 Lâm Xuân Hưng 21/04/2002 261566237 Trúng tuyển NV1
220116 Tài Song Hương 13/05/2002 079302017586 Trúng tuyển NV1
240162 Đoàn Thị Thu Hường 01/04/2002 312495682 Trúng tuyển NV1
210020 Lương Văn Hữu 12/12/2000 285841124 Trúng tuyển NV1
220157 Phạm Quang Hy 23/10/2002 215569461 Trúng tuyển NV1
230038 Ngô Duy Bảo Kha 28/07/2002 312485007 Trúng tuyển NV1
220211 Huỳnh Chí Kha 11/03/2002 272872028 Trúng tuyển NV1
240204 Nguyễn Đoàn Công Kha 01/01/2002 212436824 Trúng tuyển NV1
220297 Nguyễn Hoàng Kha 06/05/2002 272898143 Trúng tuyển NV1
220102 Nguyễn Minh Kha 20/01/2001 301735505 Trúng tuyển NV1
220210 Nguyễn Minh Kha 17/11/2002 251262092 Trúng tuyển NV1
210047 Lê Phú Kha 04/04/2002 077202002697 Trúng tuyển NV1
220336 Nguyễn Phương Thế Khả 29/06/2002 077202002141 Trúng tuyển NV1
240027 Lê Minh Khách 07/03/2002 251257570 Trúng tuyển NV1
240003 Nguyễn Anh Khải 05/07/2002 251298496 Trúng tuyển NV1
220346 Lê Đình Khải 16/11/2002 261566677 Trúng tuyển NV1
220238 Lê Quang Khải 05/05/2002 077202003147 Trúng tuyển NV1
240017 Kiều Quốc Khải 22/07/2002 264565971 Trúng tuyển NV1
220253 Lê Quốc Khải 01/11/2002 342040125 Trúng tuyển NV1
220072 Nguyễn Văn Khải 29/10/2002 215564230 Trúng tuyển NV1
220212 Lê Nguyên Khàn 12/02/2002 264570331 Trúng tuyển NV1
210074 Hoàng Công Khang 03/06/2002 272980358 Trúng tuyển NV1
240150 Đoàn Huy Khang 25/10/2002 312500701 Trúng tuyển NV1
220358 Lê Minh Khang 03/01/2002 312502730 Trúng tuyển NV1
220477 Lê Minh Khang 18/07/2002 301768251 Trúng tuyển NV1
220048 Võ Minh Khang 21/12/2002 372027733 Trúng tuyển NV1
240110 Châu Ngọc Khang 01/01/2002 261593762 Trúng tuyển NV1
220030 Nguyễn Nhỉ Khang 22/10/2001 3125179190 Trúng tuyển NV1
240092 Vạn Sử Nhị Khang 01/06/2002 264550587 Trúng tuyển NV1
220272 Trần Văn Khang 30/01/2002 312567173 Trúng tuyển NV1
220033 Hồ Vĩ Khang 10/08/2001 212850928 Trúng tuyển NV1
220063 Đào Lê Duy Khanh 01/12/2002 312545887 Trúng tuyển NV1
220200 Trần Hoàng Nhật Khanh 13/05/2001 077201004532 Trúng tuyển NV1
210100 Nguyễn Phi Khanh 05/11/2002 272976443 Trúng tuyển NV1
240283 Lê Tuấn Khanh 17/03/2002 312498922 Trúng tuyển NV1
240001 Đỗ Duy Khánh 07/11/2002 072202005798 Trúng tuyển NV1
220107 Hà Lê Duy Khánh 08/08/2002 072202003565 Trúng tuyển NV1
220111 Lê Hoàng Duy Khánh 09/11/2002 079202030849 Trúng tuyển NV1
220409 Võ Duy Khánh 15/12/2002 079202016019 Trúng tuyển NV1
220172 Phạm Đình Khánh 15/11/2002 215572073 Trúng tuyển NV1
220006 Nguyễn Văn Khánh 23/11/2002 312588355 Trúng tuyển NV1
240103 Nguyễn Văn Khánh 14/12/2002 312510007 Trúng tuyển NV1
240285 Trần Văn Khánh 26/11/2002 245416060 Trúng tuyển NV1
220056 Khánh 08/09/2001 264555221 Trúng tuyển NV1
210097 Nguyễn Trần Khiêm 05/02/2002 077202004551 Trúng tuyển NV1
220182 Huỳnh Ngọc Anh Khoa 06/02/2002 079202000833 Trúng tuyển NV1
220185 Nguyễn Anh Khoa 04/04/2002 321832194 Trúng tuyển NV1
220014 Trần Nguyễn Anh Khoa 08/12/2001 251242444 Trúng tuyển NV1
210001 Trần Nhựt Khoa 07/11/2001 321790343 Trúng tuyển NV1
240157 Hoàng Hữu Kim Khôi 01/07/2002 261551745 Trúng tuyển NV1
230004 Đào Minh Khôi 02/06/2002 301771854 Trúng tuyển NV1
220249 Đỗ Minh Khôi 28/06/2002 301858433 Trúng tuyển NV1
230012 Huỳnh Quốc Minh Khôi 27/07/2001 079201003066 Trúng tuyển NV1
210032 Nguyễn Duy Khương 14/01/2002 231371772 Trúng tuyển NV1
220459 Nguyễn Phú Khương 13/11/1998 352441179 Trúng tuyển NV1
210044 Phạm Hoàng Tuấn Khương 16/05/2002 272918229 Trúng tuyển NV1
220136 Lê Hoàng Anh Kiệt 17/07/2002 072202006205 Trúng tuyển NV1
240038 Lê Nguyễn Anh Kiệt 03/09/2002 077202006701 Trúng tuyển NV1
210034 Phan Anh Kiệt 31/01/2002 079202015744 Trúng tuyển NV1
220320 Trần Anh Kiệt 25/06/2001 212885206 Trúng tuyển NV1
220305 Hoàng Châu Kiệt 08/12/2001 371953086 Trúng tuyển NV1
220421 Đỗ Thế Kiệt 24/01/2002 251204286 Trúng tuyển NV1
240119 Giang Tuấn Kiệt 11/06/2002 079202022759 Trúng tuyển NV1
210083 Nguyễn Tuấn Kiệt 31/12/2002 301771239 Trúng tuyển NV1
220263 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/02/2002 077202006105 Trúng tuyển NV1
220403 Nguyễn Tuấn Kiệt 02/10/2002 241854668 Trúng tuyển NV1
210039 Trần Tuấn Kiệt 08/10/2002 301834802 Trúng tuyển NV1
220304 Trần Tuấn Kiệt 02/09/2002 241862508 Trúng tuyển NV1
220242 Nguyễn Thị Kim Kiều 17/06/2002 312485153 Trúng tuyển NV1
220471 Lý Lại Kim 20/05/2000 079200018119 Trúng tuyển NV1
220227 Nguyễn Thị Mỹ Kim 30/09/2002 225627782 Trúng tuyển NV1
240086 Nguyễn Phúc Thiên Kim 26/10/2002 272892230 Trúng tuyển NV1
220481 Phan Nguyệt Kính 02/08/2002 212895789 Trúng tuyển NV1
220097 Phan Huỳnh Lâm 07/03/2002 072202006081 Trúng tuyển NV1
240084 Châu Văn Lâm 18/04/2002 264580068 Trúng tuyển NV1
220081 Đỗ Tiến Lên 29/12/2002 2155572571 Trúng tuyển NV1
240071 Trần Thanh Liêm 21/12/2002 312520192 Trúng tuyển NV1
220152 Nguyễn Thành Liêm 26/11/2002 215584547 Trúng tuyển NV1
240126 Huỳnh Văn Liêm 04/11/2002 312521180 Trúng tuyển NV1
220155 Nguyễn Thị Bích Liễu 18/01/2002 215639325 Trúng tuyển NV1
210006 Dương Chí Linh 31/05/2002 301761460 Trúng tuyển NV1
240148 Lê Chí Linh 15/09/2002 341978385 Trúng tuyển NV1
240252 Nguyễn Hoài Linh 24/12/2001 080201000294 Trúng tuyển NV1
240004 Nguyễn Quang Linh 19/11/2002 245409675 Trúng tuyển NV1
240186 Trương Quang Linh 21/04/2002 212537749 Trúng tuyển NV1
220133 Bùi Thùy Linh 15/11/2002 188008671 Trúng tuyển NV1
230040 Đàm Văn Linh 11/01/2002 241902246 Trúng tuyển NV1
240183 Trần Văn Linh 17/11/2002 037202000927 Trúng tuyển NV1
240219 Lê Vũ Linh 06/05/2001 341996804 Trúng tuyển NV1
230024 Nguyễn Thị Kim Loan 22/03/2002 077302000356 Trúng tuyển NV1
220156 Trần Thị Trúc Loan 11/12/2001 301765033 Trúng tuyển NV1
220009 Vũ Duy Long 23/11/2002 245427698 Trúng tuyển NV1
210069 Phạm Hoàng Long 02/08/2002 077202000734 Trúng tuyển NV1
240224 Trần Hữu Long 06/07/2002 215562241 Trúng tuyển NV1
220317 Tất Minh Long 23/04/2002 285736625 Trúng tuyển NV1
220363 Lê Phi Long 03/06/2002 072202003067 Trúng tuyển NV1
240217 Nguyễn Đức Phi Long 13/01/2002 079202022533 Trúng tuyển NV1
240097 Sơn Phi Long 19/01/2002 335026170 Trúng tuyển NV1
240295 Hứa Lã Quang Long 16/02/2002 251320734 Trúng tuyển NV1
220234 Lê Quang Long 27/11/2002 215537516 Trúng tuyển NV1
240187 Nguyễn Huỳnh Thanh Long 20/03/2002 312488602 Trúng tuyển NV1
240225 Nguyễn Thành Long 09/12/2002 251277912 Trúng tuyển NV1
240196 Phạm Thành Long 29/02/2000 077200004076 Trúng tuyển NV1
240111 Trần Thành Long 12/01/2002 192132611 Trúng tuyển NV1
210073 Nguyễn Đặng Minh Lộc 29/06/2002 077202009881 Trúng tuyển NV1
240208 Ngô Quang Lộc 22/05/2002 077202000784 Trúng tuyển NV1
240207 Nguyễn Tấn Lộc 21/01/2002 312480073 Trúng tuyển NV1
240274 Nguyễn Huỳnh Tấn Lộc 24/01/2002 342055124 Trúng tuyển NV1
220362 Đào Phan Thành Lộc 26/12/2002 301797531 Trúng tuyển NV1
210002 Nguyễn Tuấn Lộc 13/12/2000 026112051 Trúng tuyển NV1
220291 Huỳnh Văn Lộc 12/12/2002 241901312 Trúng tuyển NV1
240008 Huỳnh Văn Lộc 14/01/2002 285816366 Trúng tuyển NV1
210021 Nguyễn Văn Lộc 25/03/2001 272814196 Trúng tuyển NV1
240115 Phạm Văn Lộc 23/02/2002 381995148 Trúng tuyển NV1
230042 Nguyễn Viết Lộc 17/12/2002 342095951 Trúng tuyển NV1
220344 Trần Hoàng Lợi 27/07/2002 261592148 Trúng tuyển NV1
220194 Nguyễn Hữu Lợi 01/04/2002 312505685 Trúng tuyển NV1
220245 Trần Tài Lợi 04/12/2001 571907043 Trúng tuyển NV1
240073 Trần Thanh Lợi 06/11/2002 212882273 Trúng tuyển NV1
220082 Nguyễn Hữu Luân 21/05/2002 312506155 Trúng tuyển NV1
220281 Phạm Nhật Luân 24/04/2002 264561804 Trúng tuyển NV1
210070 Dương Văn Luân 14/11/2002 312487784 Trúng tuyển NV1
220353 Trương Ngọc Luật 01/06/2002 212904028 Trúng tuyển NV1
220175 Trần Công Lương 23/09/2002 285789937 Trúng tuyển NV1
240055 Diệp Gia Lương 23/01/2002 086202000246 Trúng tuyển NV1
210022 Nguyễn Vũ Trường Lưu 25/01/2001 272772787 Trúng tuyển NV1
220264 Trần Thị Bích Ly 25/02/2002 221540120 Trúng tuyển NV1
240076 Phạm Thị Ly 17/10/2002 079302015790 Trúng tuyển NV1
240100 Đổ Khánh 01/01/2002 381998538 Trúng tuyển NV1
220307 Nguyễn Thị Chúc Mai 12/04/1999 385755587 Trúng tuyển NV1
210011 Huỳnh Tấn Mạnh 30/01/2002 215572748 Trúng tuyển NV1
220271 Phan Văn Mạnh 30/08/2002 187957267 Trúng tuyển NV1
220413 Đào Anh Minh 28/08/2002 241947542 Trúng tuyển NV1
220452 Nguyễn Phạm Anh Minh 23/10/1997 281223194 Trúng tuyển NV1
210049 Trần Anh Minh 24/07/2002 261594968 Trúng tuyển NV1
240040 Cao Hoàng Minh 11/02/2002 272880453 Trúng tuyển NV1
210028 Nguyễn Lê Minh 27/10/2001 272972271 Trúng tuyển NV1
220318 Vũ Ngọc Minh 12/11/2002 372037667 Trúng tuyển NV1
220374 Du Phi Minh 27/10/2002 079202023166 Trúng tuyển NV1
220026 Ngô Văn Phúc Minh 09/04/2002 285805406 Trúng tuyển NV1
240241 Phan Quang Minh 18/02/2002 079202016017 Trúng tuyển NV1
220430 Trần Thanh Minh 22/10/2001 077201004079 Trúng tuyển NV1
220120 Lê Văn Minh 18/10/2002 261648222 Trúng tuyển NV1
220461 Trần Thị Diễm My 23/10/2002 215552341 Trúng tuyển NV1
220203 Võ Khánh My 20/05/2002 272908484 Trúng tuyển NV1
240121 Đào Thụy Thùy My 23/04/2002 079302013916 Trúng tuyển NV1
220326 Lê Nguyễn Trà My 23/09/2002 264549830 Trúng tuyển NV1
220354 Nguyễn Ngọc Trà My 26/05/2002 301781011 Trúng tuyển NV1
220193 Bùi Thị Ái Mỹ 16/01/2002 245390065 Trúng tuyển NV1
220390 Nguyễn Thị Thiện Mỹ 01/05/2002 225719741 Trúng tuyển NV1
210055 Trần Văn Mỹ 28/02/2002 231435934 Trúng tuyển NV1
220486 Trương Thị Sa Na 17/04/2002 07730203947 Trúng tuyển NV1
220397 Võ Đình Nam 11/09/2001 184362979 Trúng tuyển NV1
240041 Ngô Nguyễn Hoài Nam 03/03/2002 079202019821 Trúng tuyển NV1
220178 Trịnh Hoài Nam 10/08/2002 044202001190 Trúng tuyển NV1
240129 Nguyễn Hoàng Nam 02/04/2002 301735950 Trúng tuyển NV1
220415 Nguyễn Hoàng Nam 09/05/2002 321746521 Trúng tuyển NV1
220050 Tô Hoàng Nam 16/10/2002 077202000474 Trúng tuyển NV1
240292 Vương Kỳ Nam 09/02/2002 225772742 Trúng tuyển NV1
220073 Phạm Ngọc Nam 12/04/2002 077202000717 Trúng tuyển NV1
220295 Lê Nhựt Nam 25/04/2001 342071677 Trúng tuyển NV1
230014 Trần Quang Nam 29/03/2002 261569758 Trúng tuyển NV1
220060 Đàm Thái Nam 18/09/2002 215574089 Trúng tuyển NV1
240012 Nguyễn Thành Nam 16/11/2002 264549672 Trúng tuyển NV1
240191 Nguyễn Công Thành Nam 21/01/2002 251223302 Trúng tuyển NV1
240244 Trần Văn Nam 06/02/2002 285718769 Trúng tuyển NV1
240066 Nguyễn Thị Thùy Nga 15/07/2002 233320821 Trúng tuyển NV1
220096 Nguyễn Mai Thúy Ngân 01/09/2002 245404532 Trúng tuyển NV1
240102 Nguyễn Hữu Nghĩa 19/08/2002 215584223 Trúng tuyển NV1
240061 Nguyễn Quốc Nghĩa 15/05/2001 241762912 Trúng tuyển NV1
210076 Hà Văn Nghiệp 02/02/2002 212623741 Trúng tuyển NV1
220022 Liên Thanh Ngọ 04/07/2002 241852509 Trúng tuyển NV1
240197 Trần Đặng Anh Ngoan 20/06/2002 072202000306 Trúng tuyển NV1
220221 Trần Thị Bích Ngọc 17/02/2002 215575591 Trúng tuyển NV1
240189 Thái Đoàn Ngọc 24/05/2002 301841425 Trúng tuyển NV1
240306 Dương Bích Hoài Ngọc 30/05/2002 075302000525 Trúng tuyển NV1
220287 Trương Thị Hồng Ngọc 22/09/2002 261621686 Trúng tuyển NV1
220347 Nguyễn Thị Kim Ngọc 31/03/2002 079302000496 Trúng tuyển NV1
240058 Lê Thị Ngọc 13/02/2002 385831314 Trúng tuyển NV1
220222 Nguyễn Thu Ngọc 17/02/2002 251246340 Trúng tuyển NV1
220454 Nguyễn Quỳnh Ngôi 06/08/2001 241778921 Trúng tuyển NV1
220168 Nguyễn Đặng Anh Nguyên 11/11/2002 215541928 Trúng tuyển NV1
220038 Nguyễn Chí Nguyên 29/09/2002 221534227 Trúng tuyển NV1
220479 Bùi Hữu Nguyên 25/09/2000 215495458 Trúng tuyển NV1
220327 Nguyễn Duy Minh Nguyên 18/09/1999 241861435 Trúng tuyển NV1
240024 Nguyễn Thái Nguyên 27/10/2002 335040303 Trúng tuyển NV1
240253 Quách Trí Nguyên 12/03/2001 079201023295 Trúng tuyển NV1
220312 Võ Triệu Nguyên 06/01/2002 241764675 Trúng tuyển NV1
220147 Lê Thanh Trung Nguyên 21/03/2002 285882105 Trúng tuyển NV1
220015 Trần Trung Nguyên 25/01/2002 342061458 Trúng tuyển NV1
240276 Lê Văn Nguyên 07/05/2002 215626025 Trúng tuyển NV1
220453 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 15/05/2002 261640277 Trúng tuyển NV1
220098 Nguyễn Thị Nguyệt 25/08/2002 019302000079 Trúng tuyển NV1
240146 Lê Thị Thanh Nhã 09/06/2002 264586060 Trúng tuyển NV1
220169 Nguyễn Hồng Nhâm 20/09/2002 215573843 Trúng tuyển NV1
220268 Lê Duy Nhân 14/12/2002 264554684 Trúng tuyển NV1
240216 Nguyễn Hữu Nhân 30/04/2002 221524671 Trúng tuyển NV1
220186 Nguễn Phúc Nhân 09/06/2001 321487415 Trúng tuyển NV1
220001 Báo Thanh Nhân 08/07/2002 264565789 Trúng tuyển NV1
220205 Nguyễn Thành Nhân 20/12/2000 215492085 Trúng tuyển NV1
230019 Phan Thành Nhân 17/08/2002 301849658 Trúng tuyển NV1
240258 Nguyễn Ân Tịnh Nhân 02/09/2002 264570977 Trúng tuyển NV1
240025 Nguyễn Trí Nhân 28/08/2002 385876509 Trúng tuyển NV1
220484 Bùi Văn Trọng Nhân 20/03/2002 215630454 Trúng tuyển NV1
220040 Nguyễn Văn Nhân 01/07/2000 342032080 Trúng tuyển NV1
240228 Võ Minh Nhật 19/10/2002 312504372 Trúng tuyển NV1
220411 Bùi Văn Nhật 12/06/2002 321792586 Trúng tuyển NV1
220174 Hồ Trần Nhất 29/12/2002 212851013 Trúng tuyển NV1
240160 Vũ Đình Nhật 29/11/2002 077202005793 Trúng tuyển NV1
240063 Lê Hoàng Nhật 26/11/2002 225831282 Trúng tuyển NV1
220093 Nguyễn Hữu Long Nhật 05/06/2002 241883011 Trúng tuyển NV1
220298 Vũ Long Nhật 01/03/2002 371981779 Trúng tuyển NV1
240096 Lê Minh Nhật 12/07/2002 301790329 Trúng tuyển NV1
240002 Phan Vũ Minh Nhật 02/12/2002 272821646 Trúng tuyển NV1
220386 Lê Tăng Nhật 10/02/2002 206468078 Trúng tuyển NV1
240098 Phan Việt Nhật 08/10/2002 212437307 Trúng tuyển NV1
220467 Trần Hài Nhi 07/03/2002 381985189 Trúng tuyển NV1
220485 Trần Bích Như 27/01/2001 352562196 Trúng tuyển NV1
240090 Nguyễn Thị Huỳnh Như 26/07/2002 312506417 Trúng tuyển NV1
220348 Nguyễn Thị Mộng Như 21/10/2002 321843419 Trúng tuyển NV1
240195 Nguyễn Minh Nhựt 29/09/2002 301869746 Trúng tuyển NV1
220331 Võ Minh Nhựt 22/09/2002 312504419 Trúng tuyển NV1
240124 Trần Ngọc Nhựt 25/04/2001 312485088 Trúng tuyển NV1
240022 Lê Thanh Nhựt 29/07/2002 215550365 Trúng tuyển NV1
220372 Phạm Trần Xuân Nhựt 24/12/2002 212901537 Trúng tuyển NV1
220145 Nguyễn Hồng Phát 29/07/2002 072202002451 Trúng tuyển NV1
240296 Liêu Minh Phát 21/09/2002 382056312 Trúng tuyển NV1
220424 Nguyễn Minh Phát 01/12/2002 301891017 Trúng tuyển NV1
220013 Đỗ Nhật Phát 25/09/2002 261606794 Trúng tuyển NV1
240254 Phan Thanh Phát 08/02/2002 077202003258 Trúng tuyển NV1
220165 Lê Thành Phát 30/09/2002 079202010048 Trúng tuyển NV1
230034 Nguyễn Thuận Phát 25/10/2002 079202013225 Trúng tuyển NV1
240234 Trần Văn Phát 08/01/2002 084202000101 Trúng tuyển NV1
220290 Đỗ Ngọc Anh Phi 10/08/2001 272813988 Trúng tuyển NV1
220085 Nguyễn Hữu Phi 06/07/2002 215551353 Trúng tuyển NV1
220052 Đoàn Trọng Phi 10/06/2002 231325159 Trúng tuyển NV1
220309 Hứa Khả Phiêu 19/06/2002 366322400 Trúng tuyển NV1
220114 Phạm Hoài Phong 29/11/2002 241967055 Trúng tuyển NV1
240031 Bùi Hồng Phong 19/08/2002 030202006727 Trúng tuyển NV1
240171 Phạm Ngọc Phong 05/03/2002 212468425 Trúng tuyển NV1
210101 Mai Đinh Quốc Phong 19/11/2000 221510169 Trúng tuyển NV1
220228 Trần Tấn Phong 11/07/2001 215556261 Trúng tuyển NV1
220466 Cao Thái Phong 09/04/1999 381872353 Trúng tuyển NV1
240107 Bùi Thanh Phong 22/04/2002 251275951 Trúng tuyển NV1
230016 Nguyễn Thanh Phong 26/01/2002 094202000045 Trúng tuyển NV1
220187 Nguyễn Thanh Phong 17/08/2002 072202005268 Trúng tuyển NV1
240106 Mai Thế Phong 26/07/2002 285835579 Trúng tuyển NV1
240288 Lê Thuần Phong 11/10/2002 272915750 Trúng tuyển NV1
220329 Nguyễn Viết Phong 17/01/2002 251332140 Trúng tuyển NV1
240139 Ung A Phú 12/02/2002 215563286 Trúng tuyển NV1
220215 Lương Hồng Phú 26/03/2000 079200018983 Trúng tuyển NV1
230010 Đỗ Huy Phú 07/09/2002 079201008734 Trúng tuyển NV1
220375 Phạm Lê Phú 17/01/2002 079202016047 Trúng tuyển NV1
220049 Nguyễn Minh Phú 09/01/2002 312511916 Trúng tuyển NV1
240293 Ngô Quang Phú 02/12/2002 079202011748 Trúng tuyển NV1
240094 Nguyễn Tấn Phú 11/01/2002 212437597 Trúng tuyển NV1
220236 Phạm Văn Phú 17/07/2000 272910367 Trúng tuyển NV1
240034 Nguyễn Viết Phú 29/10/2001 285789029 Trúng tuyển NV1
240184 Nguyễn Anh Phúc 04/11/2002 312507670 Trúng tuyển NV1
230033 Trần Hoàng Phúc 19/03/2002 312498715 Trúng tuyển NV1
220230 Trần Kim Phúc 31/05/1999 342002369 Trúng tuyển NV1
220109 Phạm Ngọc Phúc 01/01/2002 212817963 Trúng tuyển NV1
220198 Trần Ngọc Phúc 02/06/2002 261567269 Trúng tuyển NV1
220084 Vũ Ngọc Phúc 14/02/2002 077202000144 Trúng tuyển NV1
210080 Nguyễn Tấn Phúc 13/09/2002 079202019112 Trúng tuyển NV1
220129 Nguyễn Chơn Tấn Phúc 07/02/2002 077202003489 Trúng tuyển NV1
240145 Lâm Thanh Phúc 19/11/2002 285735568 Trúng tuyển NV1
220330 Phạm Thanh Phúc 03/08/2002 261421381 Trúng tuyển NV1
210086 Nguyễn Thành Phúc 20/10/1986 086086000073 Trúng tuyển NV1
240251 Trần Thành Phúc 18/10/2002 079202003505 Trúng tuyển NV1
240203 Cao Trọng Phúc 11/12/2002 312574241 Trúng tuyển NV1
220196 Phan Tuấn Phúc 06/06/2002 342095134 Trúng tuyển NV1
220138 Hoàng Văn Phúc 16/09/2002 241883387 Trúng tuyển NV1
220089 Nguyễn Văn Phúc 03/05/2002 342090211 Trúng tuyển NV1
240182 Huỳnh Minh Phụng 02/10/2002 264546704 Trúng tuyển NV1
220410 Phạm Thị Mỹ Phụng 04/12/2002 342053003 Trúng tuyển NV1
210016 Nguyễn Đức Phước 24/07/2002 079202011499 Trúng tuyển NV1
220324 Huỳnh Hữu Phước 21/09/2001 321792499 Trúng tuyển NV1
240136 Trương Đặng Hữu Phước 12/06/2001 212435389 Trúng tuyển NV1
240059 Võ Tấn Phước 16/05/2002 206279029 Trúng tuyển NV1
220053 Trần Thạnh Phước 24/12/2002 072202001256 Trúng tuyển NV1
240273 Trần Duy Phương 06/06/2002 079202036870 Trúng tuyển NV1
220437 Hoàng Phương 23/02/1997 273646328 Trúng tuyển NV1
240149 Bùi Thị Lan Phương 03/05/2002 077302002533 Trúng tuyển NV1
220177 Trần Thị Nguyệt Phương 08/03/2002 272996149 Trúng tuyển NV1
220446 Nguyễn Thanh Phương 02/07/1998 215445663 Trúng tuyển NV1
220468 Đỗ Thái Xuân Phương 10/04/2002 221518797 Trúng tuyển NV1
220478 Hà Hoàng Lý Phượng 13/08/2002 251257208 Trúng tuyển NV1
220088 Trần Thị Ngọc Phượng 14/11/2002 215614964 Trúng tuyển NV1
220059 Sữ Hồng Minh Quang 10/10/2002 331877968 Trúng tuyển NV1
220104 Huỳnh Nhật Quang 25/04/2002 261564388 Trúng tuyển NV1
220371 Nguyễn Tấn Quang 09/12/2002 285735253 Trúng tuyển NV1
220123 Nguyễn Thành Quang 02/02/2002 221517070 Trúng tuyển NV1
220283 Nguyễn Văn Quang 11/02/2002 241850798 Trúng tuyển NV1
240266 Nguyễn Hồng Quân 04/08/2002 215563876 Trúng tuyển NV1
240236 Lê Nguyễn Minh Quân 11/08/2002 076202028368 Trúng tuyển NV1
230041 Trương Minh Quân 24/10/2002 215582032 Trúng tuyển NV1
220404 Huỳnh Tấn Quân 01/02/2002 261655331 Trúng tuyển NV1
220302 Nguyễn Trung Quân 19/02/2002 079202022877 Trúng tuyển NV1
220106 Hoàng Văn Quân 23/08/2002 197439165 Trúng tuyển NV1
240011 Đậu Anh Quốc 04/03/2002 251324955 Trúng tuyển NV1
240089 Lê Đình Anh Quốc 29/06/2002 231439075 Trúng tuyển NV1
220061 Trần Anh Quốc 20/04/2002 215551698 Trúng tuyển NV1
220065 Lê Đình Quốc 10/03/2002 251248476 Trúng tuyển NV1
220433 Nguyễn Đình Quốc 17/10/2001 215525251 Trúng tuyển NV1
210025 Huỳnh Minh Quốc 11/01/2001 241812285 Trúng tuyển NV1
220219 Lê Nhật Quốc 04/08/2002 241952270 Trúng tuyển NV1
240286 Trương Quang Quốc 05/03/2002 261519755 Trúng tuyển NV1
240213 Đinh Văn Quốc 06/07/2002 132444701 Trúng tuyển NV1
240029 Nguyễn Việt Quốc 14/07/2002 212468576 Trúng tuyển NV1
240168 Nguyễn Bảo Quy 25/10/2002 261616342 Trúng tuyển NV1
220316 Nguyễn Bá Quý 16/12/2002 251230362 Trúng tuyển NV1
240088 Nguyễn Hữu Quý 20/05/2002 342053069 Trúng tuyển NV1
220470 Phan Thị Mỹ Quyên 19/01/2002 261585106 Trúng tuyển NV1
220255 Nguyễn Phương Quyên 16/09/2002 301841434 Trúng tuyển NV1
220042 Hồ Xuân Quyết 22/07/2002 225954545 Trúng tuyển NV1
240161 Lê Nhật Quỳnh 27/07/2002 261603439 Trúng tuyển NV1
220057 Ngô Trường Sa 19/05/2002 215572320 Trúng tuyển NV1
240249 Kim Chung Sang 14/05/2002 285881886 Trúng tuyển NV1
220349 Trương Hoàng Sang 03/07/2002 321717717 Trúng tuyển NV1
230018 Bùi Minh Sang 24/04/2002 301769363 Trúng tuyển NV1
240165 Nguyễn Quang Sang 19/01/2002 261621427 Trúng tuyển NV1
240091 Lê Thanh Sang 28/09/2002 245471630 Trúng tuyển NV1
240067 Hoàng Ngọc Sáng 15/05/2002 241937097 Trúng tuyển NV1
220273 Đặng Thanh Sáng 20/10/2001 272899977 Trúng tuyển NV1
220176 Trịnh Công Sơn 11/12/2001 285902494 Trúng tuyển NV1
210064 Vũ Hoàng Hải Sơn 25/06/2001 285833538 Trúng tuyển NV1
210060 Nguyễn Thái Sơn 24/01/2001 072201006359 Trúng tuyển NV1
220381 Nguyễn Trần Thành Sơn 13/08/2002 074202000046 Trúng tuyển NV1
220159 Nguyễn Văn Sơn 22/12/2002 079202021860 Trúng tuyển NV1
240028 Lê Quốc Sự 30/03/2002 381945079 Trúng tuyển NV1
240147 Nguyễn Ngọc Anh Tài 13/09/2002 261663527 Trúng tuyển NV1
240095 Nguyễn Duy Tài 05/09/2002 212435170 Trúng tuyển NV1
220401 Nguyễn Đức Tài 08/06/2002 312494043 Trúng tuyển NV1
220191 Phan Trần Đức Tài 25/11/2002 241995535 Trúng tuyển NV1
210052 Phạm Hồng Tài 19/02/2002 072202006932 Trúng tuyển NV1
240051 Hồ Hữu Tài 27/10/2002 335039395 Trúng tuyển NV1
240135 Võ Huỳnh Tài Tài 18/01/2002 072202006015 Trúng tuyển NV1
240218 Đặng Thành Tài 11/06/2002 215541144 Trúng tuyển NV1
240248 Nguyễn Thành Tài 02/12/2002 301771347 Trúng tuyển NV1
220473 Nguyễn Lê Thành Tài 16/07/2002 079202019961 Trúng tuyển NV1
220119 Lê Thế Tài 01/12/2001 285861639 Trúng tuyển NV1
220055 Nguyễn Thế Tài 19/06/2002 231353514 Trúng tuyển NV1
240174 Nguyễn Thế Tài 09/08/2002 261584954 Trúng tuyển NV1
220402 Văn Tài 31/10/2002 072202001280 Trúng tuyển NV1
220108 Phạm Văn Tài 12/05/2002 212818517 Trúng tuyển NV1
210035 Võ Hoàng Tâm 04/11/2002 072202007407 Trúng tuyển NV1
240278 Đoàn Kim Tâm 22/01/2002 272893410 Trúng tuyển NV1
240284 Phạm Minh Tâm 31/03/2002 312482444 Trúng tuyển NV1
220150 Huỳnh Nhật Tâm 17/02/2002 285777056 Trúng tuyển NV1
220338 Hoàng Thái Tâm 28/11/2000 285767784 Trúng tuyển NV1
220083 Hoàng Văn Tâm 08/03/2002 241932022 Trúng tuyển NV1
210008 Nguyễn Duy Tân 11/09/2002 312504418 Trúng tuyển NV1
220074 Trần Duy Tân 20/11/2002 342075523 Trúng tuyển NV1
220213 Phạm Thanh Tân 17/04/2001 221519662 Trúng tuyển NV1
240261 Trần Ngọc Tấn 09/07/2002 077202002439 Trúng tuyển NV1
220482 Nguyễn Trần Trọng Tấn 22/08/2002 272992220 Trúng tuyển NV1
220322 Phạm Thị Tập 09/04/2002 038302014379 Trúng tuyển NV1
220417 Đỗ Đức Tây 16/05/2002 038202007250 Trúng tuyển NV1
220115 Nguyễn Văn Tây 24/05/2002 245359454 Trúng tuyển NV1
210009 Lê Ngọc Thạch 24/04/2002 072202000942 Trúng tuyển NV1
220041 Cao Quang Thạch 28/05/2002 241852277 Trúng tuyển NV1
240277 Lê Quốc Thái 26/12/2002 251254252 Trúng tuyển NV1
220343 Ngô Huỳnh Thái 25/07/2002 312611453 Trúng tuyển NV1
220414 Lê Hữu Thái 11/06/2002 261556525 Trúng tuyển NV1
220306 Trần Ngọc Thái 12/06/2001 241871283 Trúng tuyển NV1
220018 Trương Minh Quốc Thái 16/11/2002 342078521 Trúng tuyển NV1
220153 Ngô Văn Thái 13/12/2002 312510014 Trúng tuyển NV1
240007 Hồ Quốc Thanh 14/10/2002 301849384 Trúng tuyển NV1
240009 Nguyễn Quốc Thanh 08/10/2002 276080685 Trúng tuyển NV1
220443 Lưu Thị Thanh 02/03/2002 251265563 Trúng tuyển NV1
220179 Nguyễn Tuấn Thanh 21/07/2002 272832642 Trúng tuyển NV1
240082 Lê Công Thành 31/10/2002 251320943 Trúng tuyển NV1
210004 Tạ Công Thành 26/03/2002 07202007721 Trúng tuyển NV1
240302 Hoàng Đình Thành 11/11/2002 241902671 Trúng tuyển NV1
220188 Nguyễn Đức Thành 05/10/2002 231455511 Trúng tuyển NV1
220131 Nguyễn Hữu Thành 13/10/2002 335001853 Trúng tuyển NV1
240280 Nguyễn Minh Thành 26/12/2002 072202007508 Trúng tuyển NV1
240085 Vũ Ngọc Thành 02/12/2002 079202020773 Trúng tuyển NV1
220257 Đinh Quang Thành 25/03/2002 225832091 Trúng tuyển NV1
210043 Lê Văn Tấn Thành 24/03/2002 261620748 Trúng tuyển NV1
240132 Đinh Tiến Thành 24/02/2002 285747046 Trúng tuyển NV1
220270 Lê Trọng Thành 10/02/2002 038202014873 Trúng tuyển NV1
220021 Ngô Trường Thành 14/08/2002 301581279 Trúng tuyển NV1
220240 Hoàng Văn Thành 25/01/2002 285770556 Trúng tuyển NV1
220113 Nguyễn Viết Thành 01/01/2002 241930959 Trúng tuyển NV1
220394 Kiều Thị Mai Thảo 17/08/2002 264550442 Trúng tuyển NV1
220483 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 12/01/2002 272872471 Trúng tuyển NV1
220148 Phạm Phương Thảo 24/09/2001 079301019769 Trúng tuyển NV1
220296 Lương Thanh Thảo 19/04/2002 072302000716 Trúng tuyển NV1
220044 Phan Thị Thanh Thảo 07/11/2002 281341736 Trúng tuyển NV1
220475 Lê Thị Thắm 10/06/2001 241819427 Trúng tuyển NV1
220388 Ngô Anh Thắng 04/04/2002 251275036 Trúng tuyển NV1
220225 Hồ Đức Thắng 22/02/2001 221534953 Trúng tuyển NV1
210099 Nguyễn Hoàng Thắng 19/03/1997 212794831 Trúng tuyển NV1
240265 Trương Hồng Thắng 09/10/2002 342053062 Trúng tuyển NV1
220189 Nguyễn Hữu Thắng 18/06/2001 245389568 Trúng tuyển NV1
240069 Võ Minh Thắng 18/10/2002 225827702 Trúng tuyển NV1
240075 Phạm Tấn Thắng 09/05/2002 301812534 Trúng tuyển NV1
220024 Đặng Toàn Thắng 04/08/2002 285770584 Trúng tuyển NV1
240267 Phạm Toàn Thắng 21/11/2002 079202032214 Trúng tuyển NV1
220005 Nguyễn Xuân Thắng 28/10/2002 241880176 Trúng tuyển NV1
220256 Phùng Minh Thiện 08/08/2002 092202003854 Trúng tuyển NV1
220420 Phan Vũ Thiện 26/09/2020 352715253 Trúng tuyển NV1
240164 Lê Công Thịnh 13/07/2002 215630784 Trúng tuyển NV1
220137 Lương Công Thịnh 24/03/2002 221546173 Trúng tuyển NV1
240112 Nguyễn Hữu Thịnh 26/05/2002 272882350 Trúng tuyển NV1
220214 Huỳnh Minh Thịnh 20/11/2001 231238964 Trúng tuyển NV1
220439 Nguyễn Phúc Thịnh 01/12/2002 212436947 Trúng tuyển NV1
240190 Trần Quốc Thịnh 24/04/2002 366313096 Trúng tuyển NV1
220163 Huỳnh Hữu Thọ 06/11/2001 312504649 Trúng tuyển NV1
240141 Nguyễn Trường Thọ 15/01/2002 321615963 Trúng tuyển NV1
220121 Thái Văn Thọ 01/06/2002 272842691 Trúng tuyển NV1
240056 Trương Thị Thúy Thoa 06/09/2001 215563439 Trúng tuyển NV1
220391 Lê Thị Kim Thoại 26/02/2000 301722941 Trúng tuyển NV1
240222 Hà Minh Thông 15/08/2002 352741661 Trúng tuyển NV1
220315 Phạm Võ Minh Thông 17/10/2002 079202005187 Trúng tuyển NV1
220090 Nguyễn Thành Thông 01/07/2001 212588326 Trúng tuyển NV1
220164 Trần Trung Thông 20/01/2002 285822785 Trúng tuyển NV1
220078 Nguyễn Chiêu Thống 16/11/2002 272935083 Trúng tuyển NV1
210054 Vi Thị Linh Thu 02/04/1999 251228688 Trúng tuyển NV1
220180 Lê Hoàng Thụ 01/08/2002 221552001 Trúng tuyển NV1
220378 Lê Trần Bảo Thuận 21/11/2000 079200018456 Trúng tuyển NV1
240046 Nguyễn Đức Thuận 23/08/2002 281356879 Trúng tuyển NV1
220399 Lê Hoàng Thuận 11/12/2002 072202006112 Trúng tuyển NV1
220447 Nguyễn Hoàng Thuận 03/09/2002 272982485 Trúng tuyển NV1
220199 Nguyễn Minh Thuận 06/02/2001 072201006062 Trúng tuyển NV1
240163 Nguyễn Minh Thuận 09/01/2002 079202036659 Trúng tuyển NV1
220124 Đỗ Thị Kiều Mỹ Thuận 14/03/2002 301768953 Trúng tuyển NV1
220012 Nguyễn Thái Thuận 13/06/2002 077202004100 Trúng tuyển NV1
220464 Lê Thị Thúy 05/08/2002 215554236 Trúng tuyển NV1
220132 Huỳnh Thị Xuân Thúy 02/11/2002 079302004780 Trúng tuyển NV1
240290 Hoàng Nguyễn Phương Thùy 13/06/2002 212852471 Trúng tuyển NV1
220405 Cao Thế Thùy 20/05/2002 031202007664 Trúng tuyển NV1
220094 Chau Vanh Thươne 03/06/2002 352586886 Trúng tuyển NV1
240287 Đàm Hoài Thương 05/11/2002 187949971 Trúng tuyển NV1
220480 Huỳnh Nhất Thương 26/07/2002 241946338 Trúng tuyển NV1
240153 Trần Thị Thương 28/03/2002 215557128 Trúng tuyển NV1
220392 Trần Bùi Tiên 29/04/2002 215583456 Trúng tuyển NV1
220143 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 09/03/2002 051302000128 Trúng tuyển NV1
220099 Nguyễn Thị Hải Tiên 23/01/2002 301768387 Trúng tuyển NV1
220118 Trần Văn Tiên 15/07/2002 231353055 Trúng tuyển NV1
230030 Đào Duy Tiến 14/11/2002 077202005766 Trúng tuyển NV1
220130 Nguyễn Hữu Tiến 10/12/2002 231342250 Trúng tuyển NV1
210018 Nguyễn Mạnh Tiến 18/09/2001 285841037 Trúng tuyển NV1
210057 Nguyễn Minh Tiến 02/03/2002 341983983 Trúng tuyển NV1
210040 Trần Minh Tiến 30/10/2002 264578133 Trúng tuyển NV1
220195 Trương Minh Tiến 26/10/2002 285654135 Trúng tuyển NV1
220091 Nguyễn Ngọc Tiến 24/08/2002 231433002 Trúng tuyển NV1
240021 Lê Thanh Nhật Tiến 01/06/2002 212819636 Trúng tuyển NV1
210015 Phan Nhật Tiến 16/03/2002 242006376 Trúng tuyển NV1
240118 Vũ Quang Tiến 02/09/2002 272890299 Trúng tuyển NV1
220425 Nguyễn Quốc Tiến 02/10/2002 225957225 Trúng tuyển NV1
220254 Hà Thanh Tiến 10/02/2002 272827435 Trúng tuyển NV1
240018 Nguyễn Thành Tiến 13/02/2002 261623949 Trúng tuyển NV1
240188 Lê Trần Tiến 30/07/2002 272904350 Trúng tuyển NV1
240229 Trương Trọng Tiến 21/12/2001 215563424 Trúng tuyển NV1
210089 Trần Việt Tiến 08/10/1998 025745475 Trúng tuyển NV1
220244 Danh Tiễn 01/01/2002 385871163 Trúng tuyển NV1
220294 Nguyễn Thị Tin 14/12/2002 264555056 Trúng tuyển NV1
220423 Phạm Ngọc Bảo Tín 07/03/2002 221533373 Trúng tuyển NV1
240256 Nguyễn Hùng Tín 19/11/2002 079202015480 Trúng tuyển NV1
240064 Nguyễn Thanh Tín 03/05/2002 079202028372 Trúng tuyển NV1
210029 Nguyễn Văn Tín 13/02/2001 272819730 Trúng tuyển NV1
220276 Lê Chánh Tính 10/09/2002 072202008037 Trúng tuyển NV1
220126 Võ Nguyễn Như Tính 05/03/2002 212467770 Trúng tuyển NV1
220337 Hồ Trọng Tính 06/11/2002 301769233 Trúng tuyển NV1
210095 Lý Trung Tính 22/06/2002 381964829 Trúng tuyển NV1
240032 Ngô Văn Tình 09/08/2002 079202017750 Trúng tuyển NV1
240013 Nguyễn Ngọc Tĩnh 09/10/2002 221541905 Trúng tuyển NV1
240176 Đào Thanh Tịnh 01/06/2002 079202014328 Trúng tuyển NV1
240220 Nguyễn Thanh Tịnh 17/11/2002 077202003822 Trúng tuyển NV1
240269 Lê Quang Toại 09/04/2002 272968230 Trúng tuyển NV1
220389 Trần Quốc Toán 03/04/2002 301761279 Trúng tuyển NV1
220140 Đặng Bảo Toàn 04/01/2002 072202005558 Trúng tuyển NV1
210056 Hồ Chí Toàn 21/11/2002 352672837 Trúng tuyển NV1
220266 Trần Doãn Toàn 25/07/2001 241955665 Trúng tuyển NV1
220427 Nguyễn Ngọc Toàn 14/10/2002 285902134 Trúng tuyển NV1
220004 Cao Quốc Toàn 04/07/2001 079201028187 Trúng tuyển NV1
210030 Phan Trang Toàn 04/10/2002 312499732 Trúng tuyển NV1
240010 Nguyễn Văn Toàn 20/07/2002 352631843 Trúng tuyển NV1
210094 Nguyễn Văn Toàn 12/10/2001 241840100 Trúng tuyển NV1
220310 Nguyễn Quốc Toản 18/05/2002 251284095 Trúng tuyển NV1
240167 Nguyễn Văn Toản 28/10/2000 285650077 Trúng tuyển NV1
240068 Võ Trần Bình Trang 27/09/2002 261618007 Trúng tuyển NV1
220029 Trần Thị Hồng Trang 17/11/2002 231426596 Trúng tuyển NV1
220345 Nguyễn Thị Thảo Trang 17/12/2002 272982141 Trúng tuyển NV1
220332 Trần Phạm Bích Trâm 27/09/2002 385836092 Trúng tuyển NV1
220160 Trần Thị Linh Trâm 16/05/2002 215562264 Trúng tuyển NV1
220448 Đặng Ngọc Quế Trân 26/04/2002 301801990 Trúng tuyển NV1
240099 Nguyễn Anh Trí 16/05/2002 312480855 Trúng tuyển NV1
230025 Trần Cao Trí 20/06/2002 301810203 Trúng tuyển NV1
220277 Đặng Minh Trí 16/09/2002 231313565 Trúng tuyển NV1
220206 Lê Minh Trí 11/11/2002 312500198 Trúng tuyển NV1
210013 Thạch Minh Trí 15/09/2002 335053302 Trúng tuyển NV1
240202 Nguyễn Tấn Trí 27/02/2002 301721814 Trúng tuyển NV1
240247 Trần Thế Trí 13/08/2002 334991718 Trúng tuyển NV1
220192 Cao Minh Triết 01/08/2001 312451649 Trúng tuyển NV1
240282 Trần Minh Triết 18/05/2001 215572410 Trúng tuyển NV1
210090 Nguyễn Đỗ Thành Triết 20/01/2002 312471855 Trúng tuyển NV1
220020 Phạm Hoàng Triều 20/10/2002 251302781 Trúng tuyển NV1
220369 Trần Văn Triều 20/11/2002 233331298 Trúng tuyển NV1
240117 Nguyễn Anh Triệu 17/04/2002 385836076 Trúng tuyển NV1
240128 Sử Công Trình 10/04/2002 215551742 Trúng tuyển NV1
240262 Bùi Phạm Đăng Tŕnh 01/03/2002 212818072 Trúng tuyển NV1
240159 Thái Hữu Trọng 21/07/2002 215600880 Trúng tuyển NV1
220251 Trần Hữu Trọng 14/09/2002 272962320 Trúng tuyển NV1
220171 Nguyễn Lê Khánh Trọng 05/12/2002 312487938 Trúng tuyển NV1
220011 Nguyễn Minh Trọng 07/11/2002 261602624 Trúng tuyển NV1
220233 Trần Minh Trọng 02/08/2002 072202003378 Trúng tuyển NV1
210093 Nguyễn Quang Trọng 16/01/1999 212839840 Trúng tuyển NV1
240037 Huỳnh Thanh Trọng 24/01/2002 301780938 Trúng tuyển NV1
210058 Kha Thanh Trọng 29/05/2002 341982554 Trúng tuyển NV1
220311 Nguyễn Văn Trọng 19/02/2002 221534066 Trúng tuyển NV1
220456 Nguyễn Anh Trung 11/06/2001 301841400 Trúng tuyển NV1
220314 Hồ Chí Trung 21/06/2002 301768612 Trúng tuyển NV1
220438 Nguyễn Đức Trung 25/12/2001 215520844 Trúng tuyển NV1
220357 Võ Đức Trung 02/09/2002 206369232 Trúng tuyển NV1
220202 Nguyễn Hữu Trung 29/07/2002 231442926 Trúng tuyển NV1
240140 Nguyễn Ngọc Trung 18/07/2002 261613005 Trúng tuyển NV1
240158 Phan Quốc Trung 24/10/2002 221519374 Trúng tuyển NV1
210026 Nguyễn Trung Trực 31/10/2002 072202001348 Trúng tuyển NV1
220149 Trần Trung Trực 03/08/2002 072202007975 Trúng tuyển NV1
210082 Nguyễn Đan Trường 06/05/2002 215549406 Trúng tuyển NV1
210103 Nguyễn Đức Trường 18/07/2002 187955602 Trúng tuyển NV1
220183 Nguyễn Đức Trường 09/10/2000 312461413 Trúng tuyển NV1
220110 Hồ Nhật Trường 06/08/2002 197473983 Trúng tuyển NV1
220035 Võ Phước Trường 18/06/2002 221504236 Trúng tuyển NV1
240245 Đặng Quang Trường 21/05/2002 264567172 Trúng tuyển NV1
210017 Nguyễn Quốc Trường 17/12/2002 072202001363 Trúng tuyển NV1
240125 Nguyễn Trần Quốc Trường 09/03/2002 264573573 Trúng tuyển NV1
210027 Đinh Thanh Trường 22/02/2002 051202000329 Trúng tuyển NV1
230036 Võ Duy Thanh Trường 02/04/2002 212464885 Trúng tuyển NV1
220367 Đinh Thành Trường 11/10/2002 079202013388 Trúng tuyển NV1
220445 Đỗ Văn Trường 28/01/2002 212896023 Trúng tuyển NV1
220356 Lê Văn Trường 20/02/2002 285851668 Trúng tuyển NV1
220054 Nguyễn Văn Trường 02/02/2002 233331245 Trúng tuyển NV1
220008 Nguyễn Việt Trường 16/01/2002 321759969 Trúng tuyển NV1
220252 Hô Quốc Trưởng 15/11/2002 321515272 Trúng tuyển NV1
240275 Nguyễn Anh 09/06/2002 215563831 Trúng tuyển NV1
220010 Nguyễn Thị Cẩm 24/06/2002 352600908 Trúng tuyển NV1
240259 Trần Minh 05/04/2002 079202022065 Trúng tuyển NV1
210041 Hà Trần Ngọc 08/01/2002 261569166 Trúng tuyển NV1
240062 Dương Quốc 13/04/2002 212538039 Trúng tuyển NV1
230035 Ngô Văn 16/02/2002 079202034043 Trúng tuyển NV1
220197 Võ Nguyễn Anh Tuân 31/05/2002 251228617 Trúng tuyển NV1
220216 Nguyễn Ngọc Tuân 07/10/2002 245409739 Trúng tuyển NV1
220299 Châu Anh Tuấn 09/11/2001 241933722 Trúng tuyển NV1
240239 Lâm Anh Tuấn 21/02/2002 072202005029 Trúng tuyển NV1
220100 Lê Anh Tuấn 04/08/2002 276066855 Trúng tuyển NV1
210062 Lê Trịnh Anh Tuấn 09/10/2002 212901084 Trúng tuyển NV1
220365 Nguyễn Anh Tuấn 22/01/2002 272821359 Trúng tuyển NV1
220039 Nguyễn Lê Anh Tuấn 01/01/2002 077202000284 Trúng tuyển NV1
240005 Nguyễn Minh Anh Tuấn 26/12/2002 072202006237 Trúng tuyển NV1
240019 Nguyễn Võ Anh Tuấn 10/11/2000 231354675 Trúng tuyển NV1
220280 Trần Anh Tuấn 07/06/2002 245430005 Trúng tuyển NV1
240206 Lê Ngọc Châu Tuấn 04/07/2002 261648558 Trúng tuyển NV1
220380 Nguyễn Đức Tuấn 09/10/2002 264587890 Trúng tuyển NV1
210078 Diêu Gia Tuấn 07/01/2001 272836080 Trúng tuyển NV1
210066 Trần Hoài Tuấn 02/11/2002 272905979 Trúng tuyển NV1
220334 Phan Hữu Tuấn 20/01/2002 184462856 Trúng tuyển NV1
240144 Đào Minh Tuấn 10/11/2002 281280296 Trúng tuyển NV1
220303 Phạm Trần Minh Tuấn 20/07/2002 272961043 Trúng tuyển NV1
240053 Phùng Quốc Tuấn 03/08/2002 241854539 Trúng tuyển NV1
240305 Nguyễn Xuân Tuấn 10/06/2002 187978674 Trúng tuyển NV1
240143 Nguyễn Huy Tùng 26/04/2002 215586612 Trúng tuyển NV1
220223 Lê Thanh Tùng 29/08/2002 312489380 Trúng tuyển NV1
240201 Trịnh Thanh Tùng 20/08/2002 251328989 Trúng tuyển NV1
220398 Phạm Trọng Tuyên 09/03/2002 342104206 Trúng tuyển NV1
210065 Trần Quang Tuyến 09/11/1999 301667911 Trúng tuyển NV1
220301 Lê Thị Thanh Tuyền 21/07/2001 264560625 Trúng tuyển NV1
240214 Nguyễn Võ Thanh Tuyền 25/09/2002 342076573 Trúng tuyển NV1
220139 Võ Thị Thanh Tuyền 14/11/2002 272912970 Trúng tuyển NV1
220128 Trần Quang Tường 16/02/2002 261584342 Trúng tuyển NV1
210010 Trần Quốc Tường 20/12/2001 312471588 Trúng tuyển NV1
240050 Nguyễn Hồ Vi Tường 22/11/2000 281280029 Trúng tuyển NV1
240016 Nguyễn Lưu Vũ Thụy Na Uyên 27/02/2002 264570268 Trúng tuyển NV1
220077 Lê Anh Văn 07/10/2000 352632119 Trúng tuyển NV1
220062 Nguyễn Châu Kỳ Văn 09/12/2001 321736378 Trúng tuyển NV1
220241 Lê Nhật Văn 31/03/2002 197500855 Trúng tuyển NV1
220031 Đặng Hồng Vân 30/03/2002 321617363 Trúng tuyển NV1
220416 Nguyễn Quốc Vân 10/05/2002 231452294 Trúng tuyển NV1
220458 Trần Thị Thu Vân 22/04/2002 079302011397 Trúng tuyển NV1
240255 Phạm Thị Tường Vi 03/12/2002 301887107 Trúng tuyển NV1
230023 Lê Công 20/03/2002 242002521 Trúng tuyển NV1
220127 Lăng Thành 15/05/2002 352689094 Trúng tuyển NV1
220226 Trần Công Viên 05/04/2002 231343153 Trúng tuyển NV1
220259 Trần Duy Việt 23/02/1997 264517339 Trúng tuyển NV1
220260 Nguyễn Hoàng Việt 13/08/2002 251306778 Trúng tuyển NV1
240279 Nguyễn Quang Việt 14/07/2002 272935216 Trúng tuyển NV1
240142 Lê Hoàng Quốc Việt 23/03/2002 251233873 Trúng tuyển NV1
230031 Nguyễn Quốc Việt 10/05/2002 261593334 Trúng tuyển NV1
220321 Nguyễn Thanh Việt 18/03/2002 321633248 Trúng tuyển NV1
240137 Truong Văn Việt 01/02/2002 251290933 Trúng tuyển NV1
220007 Nguyễn Đức Vinh 22/01/2002 321775097 Trúng tuyển NV1
210104 Võ Hữu Vinh 20/05/2000 264508751 Trúng tuyển NV1
240030 Nguyễn Huỳnh Quang Vinh 01/12/2002 312512262 Trúng tuyển NV1
240130 Phạm Lê Quang Vinh 01/05/2002 079202016900 Trúng tuyển NV1
220436 Huỳnh Tấn Vinh 19/07/2002 215564140 Trúng tuyển NV1
210077 Nguyễn Tấn Vinh 28/04/2002 261604635 Trúng tuyển NV1
220282 Trần Thế Vinh 02/10/2002 335061611 Trúng tuyển NV1
240052 Nguyễn Tiến Vĩnh 11/12/2002 215563807 Trúng tuyển NV1
220051 A Vối 18/04/2002 233328121 Trúng tuyển NV1
220261 Bùi Mai Anh 16/10/2002 212849745 Trúng tuyển NV1
230020 Nguyễn Duy 24/04/2002 264570436 Trúng tuyển NV1
210046 Nguyễn Duy 15/03/2002 241852372 Trúng tuyển NV1
230032 Võ Huy 11/10/2002 079202011345 Trúng tuyển NV1
210072 Đặng Khắc 03/10/2002 272892134 Trúng tuyển NV1
240044 Nguyễn Lê Lâm 15/06/2002 301805102 Trúng tuyển NV1
220419 Hoàng Long 16/10/2002 079202029665 Trúng tuyển NV1
210053 Phạm Ngọc 22/10/2001 251320588 Trúng tuyển NV1
230026 Trần Ngọc 11/11/2002 077202004171 Trúng tuyển NV1
240015 Trương Quang 11/09/2002 079202032339 Trúng tuyển NV1
220393 Trần Thành 02/01/2002 092202001006 Trúng tuyển NV1
240212 Lâm Trường 17/07/2002 261618068 Trúng tuyển NV1
240192 Lê Tuấn 11/11/2001 212848139 Trúng tuyển NV1
240260 Nguyễn Tuấn 26/02/2002 079202033924 Trúng tuyển NV1
210087 Trần Tuấn 04/10/2002 077202006543 Trúng tuyển NV1
240151 Cái Nguyễn Nam Vương 03/09/2001 371964999 Trúng tuyển NV1
220229 Nguyễn Mạnh Vy Vy 25/05/2002 215540979 Trúng tuyển NV1
220442 Lê Hoàng Vỹ 13/08/2002 251330489 Trúng tuyển NV1
240057 Huỳnh Ngọc Vỹ 05/05/2002 212621799 Trúng tuyển NV1
240299 Mai Hoàng Xuân 09/01/2002 251300004 Trúng tuyển NV1
220101 Trương Minh Xuân 02/01/2002 212624110 Trúng tuyển NV1
220141 Nguyễn Trương Ngọc Xuân 02/12/2002 264559199 Trúng tuyển NV1
220472 Phạm Dàng Y 20/05/2001 092201002112 Trúng tuyển NV1
240033 Nguyễn Hoàng Như Ý 04/11/2002 301802694 Trúng tuyển NV1
240175 Nguyễn Thị Như Ý 12/07/2002 215629851 Trúng tuyển NV1
230015 Phạm Phú Yên 20/10/2002 312506349 Trúng tuyển NV1
230003 Đỗ Hải Yến 18/04/2002 079302009336 Trúng tuyển NV1
Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến