ngành đào tạo hệ cao đẳng    

 
 
NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
05/03/2021 02:26 Số lượt xem 1213

Ngành Quản lý xây dựng là gì?

        Quản lý xây dựng trình độ Cao đẳng là ngành, nghề thực hiện việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng, gồm: Quản lý đầu tư xây dựng, quản lý các nguồn lực dự án; quản lý chất lượng dự án, thực hiện thanh quyết toán xây dựng công trình.

Công việc có rất nhiều sự lựa chọn:

+ Làm cán bộ tại các phòng ban nghiệp vụ như: Ban/Phòng Quản lý dự án, phòng Kế hoạch - đầu tư, phòng Kỹ thuật, phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư…

+ Các công việc tại công trường, xí nghiệp như: Giám sát nội bộ, quản lý chất lượng, tổ chức quản lý sản xuất.

Kỹ năng

 • Đọc hiểu được hồ sơ bản vẽ thiết kế; lựa chọn được nội dung và phạm  áp dụng của từng tiêu chuẩn trong thiết kế, thi công xây dựng;
 • Vẽ được các loại hình chiếu: chiếu bằng, chiếu đứng, mặt cắt theo đúng những tiêu chuẩn cơ bản trong vẽ kỹ thuật;
 • Sử dụng được phần mềm lập tiến độ dự án, lập dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình;
 • Tính toán được khối lượng các công việc trong thi công công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; lập được dự toán công trình xây dựng; tính toán được một số cấu kiện cơ bản như cột, dầm, sàn, móng đơn; kiểm tra được khả năng chịu lực của của các cấu kiện cơ bản; xử lý được tình huống kết quả tính không đủ khả năng chịu lực;
 • Triển khai được hồ sơ bản vẽ theo yêu cầu và kết quả tính toán của cán bộ chủ trì thiết kế; lập được tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, tổng mặt bằng thi công;
 • Lập được hồ sơ mời thầu xây dựng; lập hồ sơ dự thầu xây dựng, đánh giá các hồ sơ dự thầu xây dựng;
 • Triển khai được dự án theo tiến trình đã định trước, đảm bảo sự đồng bộ giữa kế hoạch và thực tế; đề xuất được phương án xử lý các tình huống phát sinh gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
 • Lập được kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị; điều phối được máy móc thiết bị thi công, tổ chức cung ứng, vận chuyển, bảo quản vật tư cho công trình;
 • Lập được kế hoạch chi phí chi tiết cho một hạng mục công trình; lập được báo cáo chi phí một ngày làm việc;
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

Ra trường làm gì?

 Người tốt nghiệp khóa học có cơ hội được tuyển dụng vào các đơn vị như:

 • Các Doanh nghiệp xây dựng, các tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng;
 • Các Cơ quan Nhà nước quản lý về hoạt động xây dựng như: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông…
 • Các phòng, ban nghiệp vụ phù hợp với chuyên môn như: phòng Quản lý xây dựng, phòng Kế hoạch - đầu tư, phòng Kỹ thuật, phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư, phòng Quản trị vật tư - thiết bị, Phòng Quản lý kỹ thuật chất lượng, phòng quản lý hạ tầng…

Thời gian đào tạo: 2.5 năm

Danh hiệu bằng cấp được công nhận: KỸ SƯ THỰC HÀNH

Các thông tin khác: