Th4
10

Ngành Logistic
10-04-2020 09:07 Số lượt xem 251

Logistics là dịch vụ cung cấp, vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Công việc của các công ty Logistics là lên kế hoạch cụ thể, kiểm soát sự di chuyển của hàng hóa hay thông tin về nguyên liệu từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ theo yêu cầu khách hàng đặt ra. 

CHI TIẾT  
Th3
30

Ngành Kế toán
30-03-2020 02:12 Số lượt xem 131

CHI TIẾT  
Th3
30

Ngành Quản trị kinh doanh
30-03-2020 02:29 Số lượt xem 177

CHI TIẾT  
Th3
30

Ngành Khai thác vận tải
30-03-2020 02:33 Số lượt xem 210

CHI TIẾT  
Th3
30

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông
30-03-2020 02:48 Số lượt xem 139

CHI TIẾT  
Th3
30

Ngành Xây dựng cầu đường bộ
30-03-2020 02:54 Số lượt xem 133

CHI TIẾT  
Th3
30

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
30-03-2020 03:02 Số lượt xem 438

CHI TIẾT  
Th4
1

Ngành Bảo dưỡng công nghiệp
01-04-2020 01:59 Số lượt xem 123

CHI TIẾT  
Th4
1
Th4
1

Ngành Điện tử công nghiệp
01-04-2020 02:28 Số lượt xem 130

CHI TIẾT