thông báo  

   
 
Kết quả bài thu hoạch "Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên khóa 2021"
04/11/2021 02:43 Số lượt xem 529

Nếu có thắc mắc về kết quả bài thu hoạch, sinh viên vui lòng phản hồi lại Phòng Công tác hoạc sinh sinh viên trước ngày 19/11/2021 theo địa chỉ Email: phongcthssv@hcmct.edu.vn hoặc gọi số điện thoại 028.35261921 để được giải đáp và điều chỉnh.

Trân trọng!

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: