thông báo  

   
 
Tổng hợp danh sách sinh viên cập nhật thông tin nội trú - ngoại trú học kỳ I năm học 2020-2021
14/01/2021 02:21 Số lượt xem 546

Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả tổng hợp danh sách sinh viên cập nhật thông tin nội trú - ngoại trú học kỳ I năm học 2020-2021.

Mọi ý kiến về thông tin trên đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác HSSV cơ sở 1 hoặc gửi email theo địa chỉ: phongcthssv@hcmct.edu.vn trước ngày 29/01/2021.

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: