THÔNG BÁO

 
THAM QUAN KIẾN TẬP KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2020
24/06/2020 03:29 Số lượt xem 188

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

 • Cung cấp các kiến thức, kỹ năng giúp sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp, tìm hiểu về các biện pháp an toàn trong vân hành, hệ thống bảo vệ, nguyên lý hoạt động của nhà máy thủy điện,…
 • Tạo nơi giao lưu, sân chơi học thuật lành mạnh cho sinh viên.
 • Khuyến khích sinh viên nâng cao ý thức, tinh thần học tập, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bổ ích.

2. Yêu cầu:

 • Sinh viên khi đi kiến tập mang đồng phục của nhà trường hoặc chuẩn bị đồng phục theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
 • Mang theo công cụ phục vụ cho việc tham quan kiến tập như: sổ sách, tài liệu, bút/viết, máy chụp hình…
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tham quan kiến tập của Trường và Doanh nghiệp đưa ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Thời gian, địa điểm:

 • Thời gian: dự kiến ngày 02/07/2020
 • Địa điểm: Nhà máy thủy điện Trị An – Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

2. Đối tượng tham gia:

 • GV phụ trách: Trần Ngọc Bình, Cao Thái Nguyên
 • HSSV ngành Tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện Lạnh

3. Chương trình tham quan kiến tập:

     Chương trình tham quan kiến tập dưới sự hướng dẫn và đào tạo của doanh nghiệp:

STT

Địa điểm

Nội dung

hướng dẫn

Người

hướng dẫn/

Phụ trách

Nội dung kiến tập/thực tập

Ghi chú

1

 

Tập trung tại trường

 • Điểm danh học sinh
 • Kiểm tra về trang phục, tác phong
 • Phổ biến lại nội quy và nội dung tham quan

 

 • GV
 • Học sinh tập trung đầy đủ, tác phong nghiêm túc.
 • Nghe theo sự hướng dẫn của GV

Sinh viên mang theo máy ảnh, giấy viết.

 

2

Tại doanh nghiệp

 • Gặp gỡ và giao lưu với Ban quản lý doanh nghiệp
 • Tham quan nhà máy theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nhà máy.
 • Cán bộ kỹ thuật nhà máy điện
 • GV
 • Sinh viên tập trung nghe giới thiệu về doanh nghiệp
 • Sinh viên giao lưu, đặt câu hỏi với cán bộ hướng dẫn về ngành nghề

 

3

Sinh hoạt chuyên đề

 • Cán bộ kỹ thuật giới thiệu các quy trình vận hành, bảo vệ,… của nhà máy thủy điện
 • Cán bộ kỹ thuật nhà máy điện
 • Sinh viên các ngành
 • Sinh viên tập trung nghe, ghi chép các thông tin để phục vụ cho môn học Cung cấp điện.

 

Các thông tin khác: