THÔNG BÁO

 
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2020
24/06/2020 03:06 Số lượt xem 159

KẾT QUẢ BỐC THĂM CHIA BẢNG VÀ LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NĂM 2020

I. KẾT QUẢ BỐC THĂM CHIA BẢNG GIẢI BÓNG CHUYỀN

BẢNG A

BẢNG B

C19A.KTĐ1

C19A.KTĐ2

C19A.ĐT

C18A.KTĐ2

C18A.KTĐ1

C19A.ĐL

C19A.TĐH

C18A.TĐH

 

II. LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG

TRẬN

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

BẢNG

LỚP

TRỌNG TÀI

1

04-06-2020

17H15

C19A.KTĐ1

A

C19A.ĐT

Thầy Bình

2

17H30

C18A.KTĐ2

A

C19A.KTĐ2

 

TRẬN

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

BẢNG

LỚP

TRỌNG TÀI

1

05-06-2020

17H15

C18A.TĐH

B

C18A.KTĐ1

Thầy Nguyên

2

17H30

C19A.ĐL

B

C19A.TĐH

 

TRẬN

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

BẢNG

LỚP

TRỌNG TÀI

1

09-06-2020

17H15

C19A.KTĐ1

A

C19A.KTĐ2

Thầy Quang

2

17H30

C19A.ĐT

A

C18A.KTĐ2

 

TRẬN

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

BẢNG

LỚP

TRỌNG TÀI

1

10-06-2020

17H15

C19A.ĐL

A

C18A.KTĐ1

Thầy Tấn

2

17H30

C19A.TĐH

A

C18A.TĐH

 

TRẬN

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

BẢNG

LỚP

TRỌNG TÀI

1

11-06-2020

17H15

C19A.ĐT

A

C19A.KTĐ2

Thầy Bình

2

17H30

C18A.KTĐ2

A

C19A.KTĐ1

 

TRẬN

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

BẢNG

LỚP

TRỌNG TÀI

1

12-06-2020

17H15

C19A.ĐL

B

C18A.TĐH

Thầy Nguyên

2

17H30

C19A.TĐH

B

C18A.KTĐ1

 

Các thông tin khác: