CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    

 
Chương trình đào tạo hệ cao đẳng chuyên ngành Điện Công Nghiệp
09/07/2020 09:25 Số lượt xem 302

Mã MH/

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

TH/TT/  TN/BT/ TL

Thi/

Kiểm tra

I

Các môn học chung (bắt buộc):

23

435

157

255

23

MH 01

Giáo dục chính trị

5

75

41

29

5

MH 02

Pháp  luật

2

30

18

10

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

5

75

36

35

4

MH 05

Tin học

3

75

15

58

2

MH 06

Ngoại ngữ ( Anh văn 1,2 )

6

120

42

72

6

II

MH/MĐ chuyên môn bắt buộc:

64

2070

492

1443

135

II.1

MH/MĐ Cơ sở ngành:

29

810

221

539

50

MH 7

Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật

2

45

15

28

2

MH 8

Mạch điện

2

45

15

28

2

MH 9

Autocad

2

45

15

28

2

MH 10

An toàn điện

2

45

15

28

2

MH 11

Kỹ thuật điện tử

2

45

15

28

2

MH 12

Đo lường điện và thiết bị đo

2

45

15

28

2

MH 13

Truyền động điện

2

45

15

28

2

MH 14

Kỹ thuật điện lạnh

2

45

15

28

2

MĐ 15

Thực tập điện tử công suất

2

90

16

66

8

MH 16

Truyền động dầu ép và khí nén

2

45

15

28

2

MĐ 17

Thực tập điện tử cơ bản

2

90

16

66

8

MĐ 18

Thực tập điện dân dụng

3

135

24

99

12

MH 19

Vật liệu điện – điện tử

2

45

15

28

2

MH 20

Khí cụ điện

2

45

15

28

2

II.2

MH/MĐ Chuyên ngành:

30

1035

256

699

80

MH 21

Máy điện

3

60

30

27

3

MĐ 22

Thực tập máy điện

3

135

24

99

12

MH 23

Cung cấp điện 1

3

60

30

27

3

MH 24

Điều khiển lập trình PLC

2

45

15

28

2

MH 25

Cung cấp điện 2

2

45

15

28

2

MĐ 26

Thí nghiệm vi xử lý

2

90

16

66

8

MĐ 27

Thực tập truyền động dầu ép và khí nén

2

90

16

66

8

MH 28

Kỹ thuật cảm biến

2

45

15

28

2

MĐ 29

Thực tập PLC

2

90

16

66

8

MĐ 30

Thực tập đo lường và cảm biến

2

90

16

66

8

MĐ 31

Thực tập điện công nghiệp

4

180

32

132

16

MĐ 32

Thực tập kỹ thuật điện lạnh

2

90

16

66

8

MH 33

Đồ án điện công nghiệp

1

15

15

 

 

II.3

Thực tập tốt nghiệp:

5

225

15

205

5

MĐ 34

Thực tập tốt nghiệp

5

225

15

205

5

III

MH/MĐ Tự chọn:

4

135

31

94

10

 SV chọn 02 môn học trong nhóm: chọn (MH35 và MH36) hoặc chọn (MH37 và MH38)

MH 35

Trang bị điện và điện tử trên máy

2

45

15

28

2

MĐ 36

Thí nghiệm máy điện

2

90

16

66

8

MH 37

Vi mạch số

2

45

15

28

2

MĐ 38

Thí nghiệm điện tử

2

90

16

66

8

Tổng cộng (I+II+III):

91

2640

680

1792

168

 

Lưu ý: TH/TT/TN/BT/TL: Thực hành/Thực tập/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận.

Các thông tin khác: