CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    

 
Chương trình đào tạo ngành Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử
18/06/2020 03:25 Số lượt xem 1099

MH/

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

TH/TT/ TN/BT/ TL

Thi/
Kiểm tra

I

Các môn học chung (bắt buộc):

27

510

270

205

35

MH 01

Chính Trị 1

3

45

42

0

3

MH 02

Chính Trị 2

3

45

42

0

3

MH 03

Pháp luật

2

30

21

7

2

MH 04

Giáo Dục thể chất 1

1

30

0

28

2

MH 05

Giáo dục thể chất 2

1

30

0

28

2

MH 06

Giáo dục quốc phòng - An ninh

5

75

58

13

4

MH 07

Tin học

3

75

17

54

4

MH 08

Anh Văn 1

3

60

30

25

5

MH 09

Anh Văn 2

3

60

30

25

5

MH 10

Anh Văn 3

3

60

30

25

5

II

MH/MĐ chuyên môn bắt buộc:

68

2160

522

1498

140

II.1

MH/MĐ Cơ sở ngành:

29

810

221

539

50

MH 11

Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật

2

45

15

28

2

MH 12

Mạch điện

2

45

15

28

2

MH 13

Autocad

2

45

15

28

2

MH 14

An toàn điện

2

45

15

28

2

MH 15

Kỹ thuật điện tử

2

45

15

28

2

MH 16

Đo lường điện và thiết bị đo

2

45

15

28

2

MH 17

Truyền động điện

2

45

15

28

2

MH 18

Vi mạch tương tự

2

45

15

28

2

MH 19

Vi mạch số

2

45

15

28

2

MH 20

Thí nghiệm Điện tử

2

90

16

66

8

MH 21

Thực tập điện tử cơ bản

2

90

16

66

8

MH 22

Thực tập Điện dân dụng

3

135

24

99

12

MH 23

Vật liệu điện – điện tử

2

45

15

28

2

MH 24

Khí cụ điện

2

45

15

28

2

II.2

MH/MĐ Chuyên ngành:

30

1215

270

865

80

MH 25

Máy điện

4

75

45

26

4

MH 26

Thực tập máy điện

3

135

24

99

12

MH 27

Cung cấp điện 1

3

60

30

27

3

MH 28

Điều khiển lập trình PLC

2

45

15

28

2

MH 29

Cung cấp điện 2

2

45

15

28

2

MH 30

Vi xử lý

2

45

15

28

2

MH 31

TN Vi xử lý

2

90

16

66

8

MH 32

Kỹ thuật cảm biến

2

45

15

28

2

MH 33

Thực tập PLC

2

90

16

66

8

MH 34

Thực tập Đo lường và cảm biến

2

90

16

66

8

MH 35

Thực tập Điện công nghiệp

4

180

32

132

16

MH 36

Thực tập Kỹ thuật Điện lạnh

2

90

16

66

8

II.3

Thực tập tốt nghiệp:

5

225

15

205

5

MH 37

Thực tập tốt nghiệp

5

225

15

205

5

III

MH/MĐ Tự chọn:

4

135

31

94

10

Các SV được tự lựa chọn 02 môn học trong 04 môn học theo các chuyên đề sau:

MH 38

Trang bị điện và điện tử trên máy

2

45

15

28

2

MH 39

Tổ chức sản xuất

2

45

15

28

2

MH 40

Thí nghiệm máy điện

2

90

16

66

8

MH 41

Thực tập Trang bị điện

2

90

16

66

8

 

Tổng cộng (I+II+III):

95

2670

792

1703

175

 

TỔNG

 

100%

 

 

 

Lưu ý: TH/TT/TN/BT/TL: Thực hành/Thực tập/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận.

Các thông tin khác: