CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    

 
Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
18/06/2020 03:26 Số lượt xem 827

Mã MH/

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

TH/TT/ TN/BT/ TL

Thi/

Kiểm tra

I

Các môn học chung (bắt buộc):

23

450

202

217

31

MH 01

Chính trị

5

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

2

30

22

6

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

7

49

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

5

75

36

36

3

MH 05

Tin học

3

75

17

54

4

MH 06

Ngoại ngữ ( Anh văn 1,2 )

6

120

60

48

12

II

MH/MĐ chuyên môn bắt buộc:

67

2070

518

1420

132

II.1

MH/MĐ Cơ sở ngành:

31

885

259

568

58

MH 07

Ngoại ngữ 3

3

60

30

25

5

MH 08

Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật

2

45

15

28

2

MH 09

Autocad

2

45

15

28

2

MH 10

An toàn điện

2

45

15

28

2

MH 11

Khí cụ điện

2

45

15

28

2

MH 12

Cơ sở kỹ thuật lạnh

2

45

15

28

2

MH 13

Đo lường điện lạnh

2

45

15

28

2

MH 14

Thí nghiệm máy điện

2

90

16

66

8

MH 15

Kỹ thuật điện tử

2

45

15

28

2

MH 16

Thực tập điện tử cơ bản

1

45

15

28

2

MH 17

Thực tập trang bị điện

2

90

16

66

8

MH 18

Thực tập hàn

2

90

16

66

8

MH 19

Thực tập đo lường và cảm biến

2

90

16

66

8

MH 20

Cơ sở kỹ thuật nhiệt

3

60

30

27

3

MH 21

Vật liệu điện lạnh

2

45

15

28

2

II.2

MH/MĐ Chuyên ngành:

31

960

244

647

69

MH 22

Tự động hóa trong hệ thống lạnh

2

45

15

28

2

MH 23

Truyền nhiệt

3

60

30

27

3

MH 24

Kỹ thuật điều hòa không khí

3

60

30

27

3

MH 25

Hệ thống lạnh công nghiệp

3

60

15

42

3

MH 26

Kỹ thuật sấy

2

45

15

28

2

MH 27

Tính toán thiết kế hệ thống lạnh

2

45

10

33

2

MH 28

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

2

45

10

33

2

MH 29

Thực tập gia công lắp đặt đường ống

2

90

16

66

8

MH 30

Thực tập điện dân dụng

2

90

16

66

8

MH 31

Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng

2

90

16

66

8

MH 32

Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp

2

90

16

66

8

MH 33

Thực tập hệ thống ĐHKKCB

3

135

24

99

12

MH 34

Thực tập hệ thống ĐHKK trung tâm

2

90

16

66

8

MH 35

Đồ án lạnh và điều hòa không khí

1

15

15

0

0

II.3

Thực tập tốt nghiệp:

5

225

15

205

5

MH 36

Thực tập tốt nghiệp

5

225

15

205

5

III

MH/MĐ Tự chọn:

4

135

31

94

10

Các SV được tự lựa chọn 02 môn học trong 04 môn học theo các chuyên đề sau:

MH 37

Công nghệ làm lạnh & điều hoà không khí mới

2

45

15

28

2

MH 38

Cung cấp điện 1

2

45

15

28

2

MH 39

Thực tập máy điện

2

90

16

66

8

MH 40

Thực tập PLC

2

90

16

66

8

 

Tổng cộng (I+II+III):

94

2655

751

1731

173

 

TỔNG

 

100%

28%

65%

7%

Lưu ý: TH/TT/TN/BT/TL: Thực hành/Thực tập/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận.

Các thông tin khác: