Hội Sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải được thành lập từ tháng 2 năm 2014. Kể từ khi thành lập đến nay mặc dù với tuổi đời còn rất trẻ nhưng Hội Sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải đã làm tốt vai trò là chiếc cầu nối giữa Đảng - Chính quyền - Đoàn thể với sinh viên. Tổ chức Hội Sinh viên, nhất là cơ sở Hội phải được xây dựng mạnh, có đủ năng lực tập hợp sinh viên, làm người bạn gần gũi, đồng hành với sinh viên, vận động và hỗ trợ đắc lực cho sinh viên học tập, rèn luyện. “Hoạt động của Hội Sinh viên phải xuất phát từ lợi ích chính đáng, thiết thân của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên”. khuyến khích giúp đỡ Hội viên, Sinh viên trong học tập, rèn luyện nhằm hoàn thành nhiệm vụ người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh;

       Hội sinh viên trường đã cụ thể hoá những hướng dẫn của Hội sinh viên cấp trên, xây dựng kế hoạch và tìm những giải pháp phù hợp với điều kiện của sinh viên trường để triển khai đến từng Chi hội, vận động sinh viên tham gia thi đua, ra sức học tập rèn luyện, nhằm đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”;

        - Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức lối sống và ý thức pháp luật cho Hội viên, Sinh viên;

       - Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của Sinh viên đến Đoàn trường, Đảng ủy - Ban giám hiệu nhà trường, tổ chức Hội cấp trên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần của Sinh viên;

      - Phối hợp cùng Đoàn trường, Phòng, Ban chức năng của trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề nóng về công tác Hội và phong trào sinh viên trường;

            Hiện nay, Hội Sinh viên trường có trên 2300 hội viên là sinh viên, sinh hoạt tại 06 Liên chi hội trực thuộc: LCH Kinh Tế, LCH Khoa Kỹ thuật Ô Tô, LCH Khoa Đại Cương, LCH Khoa Công nghệ thông tin, LCH Kỹ thuật Xây Dựng, LCH Khoa Điện – Điện Tử và 05 Câu lạc bộ sở thích cấp trường: CLB Kỹ Năng, CLB Vovinam, CLB Sự Kiện, CLB Âm Nhạc – Dân Vũ, CLB Bóng đá.

        Từ khi thành lập đến nay, Hội sinh viên Trường đã nhận được các hình thức khen thưởng như sau:

  • Nhận bằng khen của TW HSV Việt Nam có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017, năm học 2017-2018.
  • Nhận bằng khen của BCH Hội Sinh viên Thành Phố vì có thành tích tiên tiến trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành Phố năm học 2015-2016.
  • Nhận bằng khen của Hội sinh viên Thành Phố vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch xuân tình nguyện năm 2017 và năm 2018.
  • Nhận bằng khen của Hội sinh viên Thành Phố vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2016, năm 2017.
  • Nhận bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre vì có thành tích đóng góp trong các hoạt động tình nguyện tại địa phương năm 2018.
  • Giấy khen của tỉnh Đoàn bến tre vì có đóng góp trong các hoạt động tình nguyện của địa phương năm 2016, 2017, 2018.
  • Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2019.
  • Nhận 59 bằng khen của Hội sinh viên Thành Phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên