tin hoạt động    

 
 
Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020
24/12/2020 01:47 Số lượt xem 675

Thực hiện các quy định về tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 của trường thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của CB-GV-CNV trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Sáng 04 tháng 12 năm 2020, Trường cao đẳng Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020.

Đại biểu lãnh đạo Sở Giao thông vận tải có sự tham dự của Ông Bùi Hoà An - UV.BCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở GTVT; Ông Dương Xuân Sơn - UV.BCH Đảng bộ Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải; Ông Lê Doãn Thăng - Chánh Văn phòng Đảng uỷ Sở; Ông Lê Ngọc Quỳnh - PTP Tổ chức Cán bộ Sở, thành viên Hội đồng trường. Cùng với 102 đại biểu tham dự được bầu chọn từ 17 phòng, khoa, trung tâm của trường. Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2019-2020, và phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2020 - 2021 của Trường; các dự thảo quy chế, quy định được cập nhật, điều chỉnh trong năm 2020 được triển khai lấy ý kiến đến toàn thể Cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của trường.

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động năm 2020

Ông Dương Xuân Sơn - Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải đến dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị cũng thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiễn kế hoạch công tác năm học 2019-2020; Đóng góp các ý kiến, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của trường gồm các mặt: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát triển mạng lưới và quy mô; tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới; xây dựng phát triển đội ngũ, đầu tư trang thiết bị, phát triển cơ sở vật chất; liên kết đào tạo; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tư vấn hướng nghiệp; các phong trào thi đua và thành tích khen thưởng của tập thể, cá nhân CBVC-NLĐ của trường.

Ông Tô Diệp Khanh – Chủ tịch Công đoàn. Thay mặt Đoàn Chủ tịch
báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác, phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

          Thực hiện nghiêm túc việc công khai, dân chủ cơ quan, hội nghị cũng đã nghe báo cáo giải đáp các ý kiến đóng góp và thảo luận tại hội nghị cho văn kiện đã được triển khai, lấy ý kiến của 247 CB-GV-CNV tại 17 tổ công đoàn, phòng, khoa, trung tâm với tổng số 10 ý kiến đóng góp cho 12 dự thảo quy chế, quy định; Báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 và các quy chế, quy định đã triển khai áp dụng trong năm học 2020-2021. 

Ông Phạm Văn Tám – Phó Hiệu trưởng, thay mặt Đoàn Chủ tịch
báo cáo tổng hợp, giải đáp các ý kiến đóng góp và điều hành thảo luận tại Hội nghị

Nhân dịp này, trường đã tổ chức trao tặng Chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc năm học 2019-2020 cho 08 tập thể phòng, khoa theo Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 09/9/2020, gồm:

1. Tập thể Phòng Đào tạo;

2. Tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính;

3. Tập thể Phòng Quản lý Cơ sở 3;

4. Tập thể Khoa Kinh tế;

5. Tập thể Khoa Công nghệ Thông tin;

6. Tập thể Khoa Kỹ thuật Ô Tô;

7. Tập thể Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

8. Tập thể Khoa Kỹ thuật Điện – Điện tử;

Trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố theo Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 cho 04 tập thể và 12 cá nhân; đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2018-2019, 2019-2020), góp phần tích cực vào phong trào thi đua của thành phố, gồm:

 * 04 tập thể:        

1. Tập thể Phòng Quản lý Cơ sở 3;

2. Tập thể Khoa Kinh tế;

3. Tập thể Khoa Kỹ thuật xây dựng;

4. Tập thể Khoa Kỹ thuật Điện – Điện tử.

* 12 cá nhân:

1. Bà Vũ Thị Anh Đào, Giảng viên Khoa Kinh tế;

2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Giảng viên Khoa Kinh tế;

3. Bà Nguyễn Thị Lệ Chi, Giảng viên Khoa Kinh tế;

4. Bà Đặng Thanh Tâm, Giảng viên Khoa Kinh tế;

5. Ông Nguyễn Văn Vân, Giảng viên Khoa Kinh tế;

6. Ông Lê Anh Tuyến, Giảng viên Khoa Giao thông thuỷ;

7. Ông Lê Đức Thông, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Ô Tô;

8. Bà Ngô Thị Kim Uyển, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Ô Tô;

9. Bà Trần Thị Trà Mi, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Ô Tô;

10. Ông Nguyễn Ngọc Thảo Hiền, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

11. Ông Nguyễn Văn Khánh, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Điện – Điện tử;

12. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Điện – Điện tử.

Trao tặng Giấy khen của Công đoàn Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 12/QĐKT-CĐS ngày 30/11/2020 cho 15 cá nhân cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  lao động giỏi và hoạt động công đoàn cơ sở năm 2020”, gồm:

1. Ông Tăng Quốc Cường, UV.BCH Công đoàn cơ sở, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin;

2. Bà Trương Thị Trúc Linh, UV.BCH Công đoàn cơ sở;

3. Ông Nguyễn Quý Tín, Tổ trưởng Công đoàn, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng;

4. Ông Huỳnh Ngọc Minh, Tổ phó Công đoàn, Giảng viên phòng Đào tạo;

5. Bà Đặng Thanh Tâm, Tổ phó Công đoàn, Giảng viên khoa Kinh tế;

6. Bà Nguyễn Thị Hữu, Tổ phó Công đoàn, phòng Tổ chức – Hành chính

7. Ông Lâm Thanh Phúc Tâm, Đoàn viên Công đoàn, Giảng viên phòng Công tác Học sinh Sinh viên;

8. Ông Đinh Văn Cường, Đoàn viên Công đoàn, Giảng viên khoa Kỹ thuật Ô Tô;

9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Giảng viên, khoa Kinh tế;

10. Ông Trần Thanh Tùng, Đoàn viên Công đoàn, Giảng viên khoa Đại cương;

11. Ông Lê Hoài Trung, Đoàn viên Công đoàn, Giảng viên khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử;    

12. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Đoàn viên Công đoàn, Giảng viên, khoa Kỹ thuật Xây dựng;

13. Ông Trần Thanh Bình, Đoàn viên Công đoàn, Giáo viên Trung tâm Đào tạo Lái xe;

14. Bà Cao Thị Anh Thư, Đoàn viên, Kế toán Công đoàn Cơ sở;

15. Ông Huỳnh Thành Lên, Đoàn viên Công đoàn.

Trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải theo Quyết định số 747/QĐ-TCĐGTVT ngày 30/11/2020 cho các cá nhân: “Đã đạt thành tích cao trong Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2020”, gồm:

1. Ông Cao Thái Nguyên, Giảng viên khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử - đạt giải Nhì;

2. Bà Đặng Thanh Tâm, Giảng viên khoa Kinh tế - đạt giải Ba;

3. Ông Đinh Văn Cường, Giảng viên khoa Kỹ thuật Ô Tô – đạt giải Khuyến khích;

4. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giảng viên khoa Kỹ thuật Xây dựng – đạt Chứng nhận Dạy giỏi;

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Phan Trung Phong - Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kiểm điểm công tác
trong nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng nhiệm k2020-2022

Ông Đoàn Văn Hai - Trưởng Phòng Đào tạo phát biểu ý kiến thảo luận và giải đáp các ý kiến
 liên quan đến Quy định Chế độ làm việc đối với nhà giáo

Ký kết Giao ước thi đua năm học 2020-2021 giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt tại Hội nghị

Ông Tô Diệp Khanh – Chủ tịch Công đoàn, thay mặt Đoàn Chủ tịch
Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của trường

Ông Dương Xuân Sơn – UV.BCH Đảng bộ Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT
trao tặng Chứng nhận Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019-2020 cho Tập thể trường và 08 Tập thể trực thuộc

Ông Lê Ngọc Quỳnh – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ Sở GTVT, Thành viên Hội đồng trường
trao tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố cho 04 Tập thể và 12 cá nhân

Ông Dương Xuân Sơn – UV.BCH Đảng bộ Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT trao tặng
Giấy khen
của Công đoàn Sở Giao thông vận tải cho 15 cá nhân: “Đã có thành tích xuất sắc
trong
phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn cơ sở năm 2020”

Thầy Hoàng Hoài Nam – Bí thư Đảng bộ Trường, Chủ tịch Hội đồng trường
trao tặng Giấy khen cho các Thầy, Cô “Đã có thành tích đạt giải cao trong Hội giảng Nhà giáo
Giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố năm 2020”

                                                                         Tin bài: Phòng TC-HC

Các thông tin khác: