thông báo chung   

 
 
Thông báo nộp phiếu thông tin xét tốt nghiệp lần 2 năm 2020 khóa C16, C15, C14
24/08/2020 10:51 Số lượt xem 591

THÔNG BÁO

(V/v nộp phiếu thông tin xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo tín chỉ các khoá C16, C15, C14)

           

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khoá C16, C15, C14 đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp lần 2 năm 2020 (sinh viên không còn nợ bất kỳ học phần nào trong chương trình đào tạo và có điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá từ 2.0 trở lên) tải Phiếu thông tin xét tốt nghiệp trên trang web của trường, điền đầy đủ thông tin theo mẫu (kèm 2 tấm hình 3x4 dán vào tờ mẫu đăng ký). Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18 tháng 9 năm 2020. Để phòng Đào tạo tổng hợp, phòng Đào tạo không giải quyết những trường hợp nộp trễ hạn.

(Lưu ý không xét tốt nghiệp đối với những sinh viên nợ học phí, thiếu những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ nhập học)

Click vào đây để tải phiếu thông tin xét tốt nghiệp

  

   PHÒNG ĐÀO TẠO

   TRƯỞNG PHÒNG

                                                (Đã ký)

ThS. Đoàn Văn Hai

Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến