thông báo chung   

 
 
Thông báo v/v nhận Bằng tốt nghiệp tạm thời, bản điểm học tập khóa C17 và các khoá trước
01/07/2020 09:39 Số lượt xem 486

 Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 17 và các khóa trước vừa tốt nghiệp đến phòng Đào tạo để nhận Bằng tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm học tập từ ngày 02-07-2020.

Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến