thông báo chung   

 
 
THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ
20/05/2020 02:36 Số lượt xem 198

THÔNG BÁO

Lịch ôn thi tốt nghiệp môn chính trị

-  Sáng thứ 7, ngày 23/5/2020

-  Địa điểm: Hội trường A - cơ sở 1

  + Ca 1: ôn thi sinh viên khoa Kinh Tế và khoa công nghệ thông tin.

  + Ca 2: ôn thi sinh viên khoa Kỹ thuật ô tô, khoa Kỹ thuật xây dựng và khoa kỹ thuật Điện.

Tổ bộ môn chính trị - Khoa đại cương.

Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến