thông báo chung   

 
 
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến hủy thời khóa biểu HK2-NH 2019-2020
13/05/2020 10:20 Số lượt xem 159

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến hủy thời khóa biểu HK2-NH 2019-2020 vào lúc 13h00 ngày 22-05-2020 (Thứ sáu) do còn nợ học phí tính đến lúc 8h30 ngày 13-05-2020

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến