thông báo chung   

 
 
Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên
03/10/2022 04:34 Số lượt xem 248

Phòng Tài chánh - Kế toán gửi Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên (đính kèm)

Thời gian và địa điểm theo file thông báo đính kèm, đề nghị sinh viên nghiêm túc đọc và thực hiện theo thông báo. Giảng viên Chủ nhiệm và cố vấn học tập thông báo phổ biến đến sinh viên.


Trân trọng!

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: