thông báo chung   

 
 
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.
15/09/2022 04:47 Số lượt xem 228

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội các chi bộ, ngoài việc xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức cụ thể, hướng dẫn công tác nhân sự, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, kịch bản chương trình điều hành đại hội, các biểu mẫu biên bản, nghị quyết, phiếu bầu... Đảng ủy tổ chức duyệt các nội dung, chỉ đạo chi bộ 8 tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy Sở về dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ. 

Với sự tập trung chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong các chi bộ, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã thành công tốt đẹp.

Đại hội chi bộ 1:

Các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 1. Đồng chí Phan Huy Đức – Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Chi ủy chi bộ

Tập thể chi bộ 1 chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Đại hội chi bộ 2:


Các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 1. Đồng chí Đỗ Viết Khanh – Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Mạch Mỹ Na – Phó bí thư chi bộ
 3. Đồng chí Lâm Thanh Phúc Tâm – Chi ủy chi bộ

Đại hội chi bộ 3:

Các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 1. Đồng chí Phan Trung Phong – Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Tăng Đức Chung – Phó bí thư chi bộ

Tập thể chi bộ 3 chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Đại hội chi bộ 4:

Các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 1. Đồng chí Tô Diệp Khanh – Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Quý Tín – Phó bí thư chi bộ

Tập thể chi bộ 4 chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Đại hội chi bộ 5:

Các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Thế Giới – Phó bí thư chi bộ

Tập thể chi bộ 5 chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Đại hội chi bộ 6:

Các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 1. Đồng chí Tăng Quốc Cường – Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Lê Quốc Vương – Phó bí thư chi bộ

Tập thể chi bộ 6 chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Đại hội chi bộ 7:

Các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 1. Đồng chí Nguyễn Hậu Nghĩa – Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó bí thư chi bộ

Tập thể chi bộ 7 chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Đại hội chi bộ 8:

Các đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trung – Bí thư chi bộ
 2. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó bí thư chi bộ
 3. Đồng chí Trần Thị Thùy Trang – Chi ủy chi bộ

Các thông tin khác: