thông báo chung   

 
 
Thông báo nhận Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm học tập sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2022
14/09/2022 02:29 Số lượt xem 298

THÔNG BÁO

Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 đến phòng Đào tạo cơ sở 1 để nhận Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm học tập từ ngày 14/09/2022

Các thông tin khác: