thông báo chung   

 
 
Thông báo thu học phí, học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023
31/08/2022 03:54 Số lượt xem 359

Thông báo!

Phòng Đào tạo gửi thông báo thu học phí, học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (theo đính kèm) đề nghị Giáo viên chủ nhiệm gửi cho lớp và sinh viên thực hiện đúng theo thông báo.

Trân trọng!

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: