thông báo chung   

 
 
Thông báo nộp đơn chấm phúc khảo các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm 2022
19/08/2022 04:41 Số lượt xem 137

THÔNG BÁO

(V/v nộp đơn chấm phúc khảo các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm 2022 đối với sinh viên hệ Cao đẳng đào tạo theo niên chế khoá C19 và niên khoá trước thi lại)

           

Phòng Đào tạo thông báo đến:

Sinh viên khoá C19 và niên khoá trước thi lại có nhu cầu phúc khảo bài thi tốt nghiệp (hình thức thi tự luận trên giấy) tải mẫu đơn chấm phúc khảo trên trang web của trường, điền đầy đủ thông tin theo mẫu nộp về phòng Đào tạo kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26 tháng 8 năm 2022.

Phòng Đào tạo không giải quyết những trường hợp nộp trễ hạn (sau ngày 26 tháng 8 năm 2022).

(Lưu ý: không nhận đơn đối với các môn thi trắc nghiệm, thi vấn đáp)

 (Click vào đây để tải Đơn phúc khảo điểm thi)

  

   PHÒNG ĐÀO TẠO

   TRƯỞNG PHÒNG

                                      (Đã ký)

                                                             Đoàn Văn Hai

Các thông tin khác: