thông báo chung   

 
 
Nộp phiếu thông tin tốt nghiệp khi thi lại
29/11/2021 10:18 Số lượt xem 311

Sinh viên đủ điều kiện dự thi lại tốt nghiệp lần này tải Phiếu thông tin Thi tốt nghiệp trên trang web của trường, điền đầy đủ thông tin theo mẫu (kèm  3 tấm hình 3x4 đối với sinh viên), nộp về phòng Đào tạo vào buổi thi đầu tiên.

Click vào đây để tải Phiếu thông tin Thi tốt nghiệp 

Các thông tin khác: