thông báo chung   

 
 
Thông báo Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Cao đẳng Khóa C17, C18 (lần 2)
11/11/2021 04:09 Số lượt xem 393

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Cao đẳng Khóa C17, C18 (lần 2) - Tại đây

Nếu có thắc mắc thì phản hồi trực tiếp tại phòng Đào tạo hoặc gọi điện thoại thầy Lương (0982116026). Thời gian phản hồi hạn chót 17/11/2021

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: