thông báo chung   

 
 
Thông báo về việc nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm Cao đẳng chính quy C14, C15, C16
11/11/2021 10:54 Số lượt xem 300

Phòng Đào tạo thông báo về việc nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm Cao đẳng chính quy C14, C15, C16 (Danh sách sinh viên vừa tốt nghiệp tại đây)

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: