thông báo chung   

 
 
Thông báo đóng BHYT – SV năm học 2021 – 2022 lần 1
15/09/2021 10:49 Số lượt xem 1029

Sinh viên tra cứu thời hạn sử dụng thẻ trước khi đăng ký mua thẻ mới theo đường link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx. để đảm bảo không bị trùng lập thẻ.

Sinh viên Đăng ký online:

- Sinh viên đóng tiền chuyển khoản vào tài khoản của nhà trường sau đó đăng nhập đường link để khai thông tin đăng ký bảo hiểm:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdokM85WxaEJ1-DuX0eFkHV_u0tj7T08D4ryEqYDhR-td6p1w/viewform

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: