thông báo chung   

 
 
Thông báo thời gian tập trung đầu khóa và kế hoạch đào tạo trực tuyến (online) dành cho sinh viên khóa C21A (Tuyển mới năm 2021)
08/09/2021 09:41 Số lượt xem 4944

Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải thông báo tổ chức đào tạo trực tuyến sử dụng công cụ Google Meet, Class Room, và các công cụ hỗ trợ khác đến toàn thể giảng viên và sinh viên khóa C21A các nội dung như sau:

1.      Kế hoạch đào tạo:

1.1      Tập trung đầu khóa:

  • Mọi thông tin chi tiết về thời khóa biểu và các thông tin có liên quan đến sinh viên xem trên trang http://online.hcmct.edu.vn/

1.2      Sinh hoạt công dân đầu khóa: (1 tuần)

1.3      Giảng dạy và học tập chuyên môn:

  • Ngành CNKT Ôtô:
    • Đợt 1: Bắt đầu từ ngày 27/09/2021.
    • Đợt 2: Bắt đầu từ ngày 02/10/2021.
  • Ngành Logistics: Bắt đầu từ 01/10/2021.
  • Các ngành còn lại: Bắt đầu từ 07/10/2021.

2.      Tổng hợp các quy trình từ xét tuyển đến tham gia lớp học trực tuyến:

2.1  Nhấn vào đây để xem quy trình xét tuyển trực tuyến.

2.2  Nhấn vào đây để xem quy trình làm thủ tục nhập học trực tuyến.

2.3  Nhấn vào đây để xem quy trình tập trung và sinh hoạt chuyên đề đầu khóa trực tuyến.

2.3  Nhấn vào đây để xem quy trình học tập các môn học chuyên môn trực tuyến.

                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     (Đã duyệt)

                                                                                                              Hoàng Ngọc Trâm

 

 

 

Các thông tin khác: