thông báo chung   

 
 
Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp và không đủ điều kiện tốt nghiệp Khóa C18A (cập nhật Khoa ÔTÔ)
23/03/2021 09:54 Số lượt xem 296

Thông báo

Phòng Đào tạo gửi Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp và không đủ điều kiện tốt nghiệp Khóa C18A (đã cập nhật Khoa ÔTÔ). Nếu có điều chỉnh vui lòng phản hồi trực tiếp Phòng Đào tạo hoặc gọi điện thoại (028)38.439.775

 

Trân trọng!

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác: