thông báo chung   

 
 
THÔNG BÁO (v/v đăng ký trả nợ môn AV3 đối với khóa C18A)
24/02/2021 09:31 Số lượt xem 203

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI CƯƠNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TỔ BỘ MÔN TIẾNG ANH                                                                                 

                                                                                                      Tp. HCM ngày 24 tháng 2 năm 2021

THÔNG BÁO

(v/v đăng ký trả nợ môn AV3 đối với khóa C18A)

- Căn cứ theo chương trình đào tạo của Bộ ban hành năm 2019, bộ môn Tiếng Anh chỉ còn học phần AV1 và AV2.

- Căn cứ theo kế hoạch đào tạo của nhà trường.

Nay Tổ bộ môn Tiếng Anh thông báo đến toàn thể sinh viên khóa C18A còn nợ môn AV3 khẩn trương đăng ký trả nợ môn để kịp tiến độ đào tạo.

Địa điểm đăng ký: Khoa Đại Cương CS1 (thầy Lợi 0903373413 hoặc cô Thục 0906182982)

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 6.3.2021

Sau thời hạn trên, nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp  nào nữa.

                                                                                 TM. KHOA ĐẠI CƯƠNG

                                                                                  TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

                                                                                                (đã ký)

                                                                                 BÙI NGUYỄN NỮ THỤC

 

 

 

Các thông tin khác: