thông báo chung   

 
 
Thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2020
30/10/2020 02:37 Số lượt xem 730

               THÔNG BÁO

V/v tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2020

Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp năm 2020 của sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy (2017 - 2020) và các sinh viên khóa trước thi lại;

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải thông báo việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1/ Đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy tốt nghiệp năm 2020, Cao đẳng khóa trước thi lại thuộc các khoa: Kinh Tế; Công Nghệ Thông Tin: Thời gian và địa điểm tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp như sau:

    Thời gian: 7 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 23 tháng 11 năm 2020.

    Địa điểm:

 • Hội trường A - Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải.
 • Số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

2/ Đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy, cao đẳng khóa trước thi lại thuộc khoa: Kỹ thuật Điện - Điện Tử; Kỹ thuật Xây dựng:  Thời gian và địa điểm tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp như sau:

    Thời gian: 7 giờ 30 sáng thứ ba 24 tháng 11 năm 2020
    Địa điểm:

 •  Hội trường A - Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải.
 •  Số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3/ Đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy, cao đẳng khóa trước thi lại thuộc Khoa: Kỹ thuật Ô Tô:  Thời gian và địa điểm tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp như sau:

     Thời gian: 7 giờ 30 sáng thứ tư 25 tháng 11 năm 2020
     Địa điểm:

 • Hội trường A - Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải.
 • Số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

4/ Điều kiện để sinh viên được tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2020:

- Sinh viên các Khoa phải có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định như thông báo đã nêu.

- Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp cho Khoa, giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập của lớp mình để được nhận bộ đồ lễ (áo, mão) khi tham dự lễ tốt nghiệp (Sinh viên không có tên trong danh sách đăng ký dự lễ tốt nghiệp của Khoa khi đến dự lễ tốt nghiệp sẽ không được nhận bộ đồ lễ).

- Hạn chót cho sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp là 17 giờ ngày thứ sáu 20 tháng 11 năm 2020. Sau thời gian này nhà trường sẽ chốt danh sách đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp.

5/ Thủ tục:

Sinh viên chỉ được nhận bằng tốt nghiệp khi đảm bảo các điều kiện sau đây:

 • Đã hoàn tất hồ sơ nhập học (Xem chi tiết trên mạng).
 • Đóng học phí đầy đủ theo quy định.
 • Hoàn trả tài liệu và sách mượn của nhà trường (nếu có).

6/ Khi đi nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên phải mang theo các giấy tờ sau:

 • Thẻ Sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.
 • Sinh viên nộp Thẻ Sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân cho Phòng Đào tạo và ký vào sổ nhận bằng. Sau khi làm lễ tốt nghiệp, Phòng Đào tạo sẽ phát bằng tốt nghiệp căn cứ vào thứ tự nộp thẻ của Sinh viên.

* Ghi chú: Sau buổi lễ tốt nghiệp, sinh viên xuống Phòng Đào tạo nhận bằng tốt nghiệp ngay buổi hôm đó. Những sinh viên chưa nhận bằng tốt nghiệp sẽ được phát vào thứ năm hàng tuần tại cơ sở 1.

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

ThS. Phạm Văn Tám

 

Vui lòng xem tập tin dữ liệu đính kèm
Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến