thông báo chung   

 
 
DANH SACH TOT NGHIEP KHOA C16 VA KHOA TRUOC CHINH THUC (Thang 10 -2020)
13/10/2020 10:10 Số lượt xem 188

DANH SACH TOT NGIEP KHOA C16 VA KHOA TRUOC CHINH THUC (Thang 10 -2020)

Các em đến Phòng Đào tạo đề nhận bằng tốt nghiệp tạm thời và bản điểm học tập.

 

Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến