thông báo chung   

 
 
Danh sach đủ điều kiện xét tốt nghiệp khoá C16, C15, C14 (lần 3) năm 2020 (dự kiến)
17/09/2020 03:31 Số lượt xem 489

Phòng Đào tạo thông báo đến những sinh viên Cao đẳng chính quy khoá C16 và niên khoá trước đào tạo theo tín chỉ (chưa đủ điều kiện tốt nghiệp ở những đợt xét trước) xem danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp lần 3 năm 2020, nếu có gì sai sót liên hệ trực tiếp phòng  Đào tạo đễ được giải quyết, hạn chót  ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Các thông tin khác:
Đăng ký tuyển sinh trực tuyến