Th10
3
Th9
15
Thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định số 24 - QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTC, ngày 10/6/2022 của Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải TP.HCM về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Ban chấp hành Đảng bộ Trường đã xây dựng kế hoạch số 43/KH-ĐU ngày 23 tháng 6 năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.
CHI TIẾT  
Th9
13
Sáng ngày 29/8/2022, tại Hội trường A CS1- Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải, Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải long trọng tổ chức Đại hội thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2022 - 2023.
CHI TIẾT  
Th8
31
Thông báo thu học phí, học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023
CHI TIẾT  
Th8
12
Sáng nay ngày 12 tháng 08 năm 2022, không khí nhập học tại CS1 và CS2 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải diễn ra sôi nổi, hơn 400 các bạn tân sinh viên của ngành Ô tô và hơn 70 bạn tân sinh viên của ngành Logictics đã có mặt từ rất sớm tại các hội trường để được nghe thông báo về lịch học, cập nhật thông tin cá nhân, sơ đồ các lớp học…
CHI TIẾT