* Giới thiệu chung:
Phòng Quản lý cơ sở 3 được thành lập theo quyết định số: 218/QĐ-TCĐGTVT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao Đẳng GTVT Tp. HCM.
Phòng Quản lý cơ sở 3 có 01 Phó trưởng phòng phụ trách điều hành công việc của Phòng Quản lý cơ sở 3, 3 nhân viên có trình độ từ cao đẳng đến đại học và 2 nhân viên tạp vụ là lao động phổ thông.
Phòng Quản lý cơ sở 3 có 01 tổ công đoàn với 06 đoàn viên công đoàn, 03 đoàn viên thanh niên.
* Chức năng, nhiệm vụ:
-  Chức năng: Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động tại cơ sở 3; tổ chức, phục vụ và phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm trong công tác giảng dạy và quản lý HSSV.
- Nhiệm vụ: 
Quản lý hệ thống kỹ thuật hạ tầng của cơ sở 3 (các công trình xây dựng, hệ thống cung cấp điện nước, thông tin liên lạc) và các máy móc trang thiết thiết bị khác được giao. Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân đảm bảo các điều kiện tổ chức hội họp, tiếp khách tại cơ sở 3.  Phối hợp các khoa bố trí sắp xếp phòng học, giảng đường theo kế hoạch đào tạo của trường; phối hợp với các phòng đào tạo, phòng CTHSSV về nghiệp vụ quản lý HSSV tại cơ sở 3 theo quy định chung của trường.  Phối hợp với phòng TC – HC, phòng QTVT trong công tác hành chính, quản trị thiết bị, xây dựng nội quy làm việc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ vệ sinh và văn hoá công sở tại cơ sở 3 theo quy định chung của trường. Thường xuyên quan hệ với địa phương, chấp hành tốt những quy định của địa phương.
Điện thoại liên lạc: (028) 37.280.003

Nhân sự:

STT HÌNH ẢNH HỌ TÊN CHỨC VỤ
1


ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng 

2

CN. Vũ Trần Phương

Nhân viên 

3


CN. Nguyễn Thị Kim Thắm

Nhân viên 

4


Phan Thị Thanh

Nhân viên tạp vụ

5


Phạm Thị Minh

Nhân viên tạp vụ