Danh sách giảng viên khoa Đại cương

STT
Họ Tên Giảng Viên
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ
EMAIL
1
Lê Ngọc Lợi
Phó trưởng khoa
Thạc sĩ Anh Văn
2
Đỗ Thu Chương
Giảng Viên
Thạc sĩ Anh Văn
3
Bùi Nguyễn Nữ Thục
Giảng Viên
Thạc sĩ Anh Văn
4
Đinh Văn Trí
Giảng Viên
Thạc sĩ Anh Văn
5
Trần Thị Thùy Trang
Tổ Trưởng
Thạc sĩ  Triết
6
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Giảng Viên
Thạc sĩ Văn Học
7
Phạm Thị Yến
Giảng Viên
Thạc sĩ  Triết
8
Nguyễn Thị Thu Hiền
Giảng Viên
Thạc sĩ Lịch Sử
9
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tổ Trưởng
Thạc sĩ GD Học
10
Bùi Minh An
Giảng Viên
Thạc sĩ  QTKD
11
Nguyễn Cao Vũ Khánh
Giảng Viên
Cử nhân Vật Lý
12
Lê Hồ Minh Giang
Giảng Viên
Thạc sĩ GD Học
13
Đan Đình Trúc
Giảng Viên
Thạc sĩ Toán
14
Nguyễn Mai Hưng
Giảng Viên
Thạc sĩ Toán
15
Nguyễn Công Thắng
Giảng Viên
Thạc sĩ Toán
16
Đặng Đức Toàn
Tổ Trưởng
Thạc sĩ GDTC
17
Trần Thanh Tùng
Giảng Viên
Thạc sĩ GDTC