Thông tin chung về trường Cao đẳng Giao thông Vận tải

Tên trường (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 173/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 23-6-2017 và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 173A/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 12-11-2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội):
  +  Tiếng Việt: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  + Tiếng Anh:  The Transportation College
-   Cơ quan/ Bộ chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
-   Địa chỉ trường:
     +  Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3
     +  Cơ sở 2: 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12
     +  Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9
-   Năm thành lập trường: 1977   ​-  Loại hình trường đào tạo: Công lập

Lịch sử hình thành và phát triển

-  Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, tiền thân là trường Công nhân lái xe được thành lập năm 1977 trên cơ sở trường dạy lái xe trước 30-04-1975.
-  Năm 1981 theo quyết định số 279/QĐ-TC ngày 18-03-1981 của Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh sát nhập trường Công nhân kỹ thuật và trường Công nhân lái xe thành trường Công nhân kỹ thuật.
-  Năm 1983 theo quyết định số14/QĐ-TC ngày 09-04-1983 của Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh sát nhập trường Công nhân kỹ thuật và trường Nghiệp vụ thành trường Công nhân kỹ thuật nghiệp vụ.
-  Năm 1985 tách trường Công nhân kỹ thuật nghiệp vụ thành hai trường trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh: trường Công nhân kỹ thuật đường thủy theo quyết định số 126/QĐ-UB ngày 10-06-1985 và trường Công nhân kỹ thuật đường bộ theo quyết định số 127/QĐ-UB ngày 10-06-1985 của UBND TP. Hồ Chí Minh.
-  Năm 1991 trường Công nhân kỹ thuật đường thủy được đổi tên trường theo quyết định số 47/QĐ-UB ngày 21-02-1991 của UBND TP. Hồ Chí Minh thành trường Kỹ thuật đường thủy.
-  Năm 1995 theo quyết định số 1268/QĐ-UB-NCVX ngày 27-02-1995 của UBND TP. Hồ Chí Minh hợp nhất trường Kỹ thuật đường thủy và trường Công nhân kỹ thuật đường bộ thành trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông công chánh.


- Năm 1998 theo quyết định số  4946/QĐ-UB-QLĐT ngày 23-09-1998 của UBND TP. Hồ Chí Minh thành lập trường Trung học Giao thông công chánh trên cơ sở nâng cấp trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông công chánh.
- Năm 2005 trường Trung học Giao thông công chánh được đổi tên trường theo quyết định số 3353/QĐ-UB ngày 17-05-2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh thành trường Trung học Giao thông công chính.
- Năm 2008 theo quyết định số 6939/QĐ-BGDĐT ngày 15-10-2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập trường Cao đẳng Giao thông vận tải trên cơ sở trường Trung học Giao thông công chính.
- Năm 2017 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 173/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 23-6-2017 và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 173A/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 12-11-2017.